Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Seçilmiş Konularla
21. Yüzyılda Dünya Ekonomisi
Kavram – Teori– Politika– Güncel Göstergeler
Aralık 2019 / 1. Baskı / 440 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tarihsel boyutuyla oldukça geniş dönemler ile incelemenin mümkün olduğu dünya ekonomisi, bu kitapta, "yirmi birinci yüzyıl" sınırlandırması ile seçilmiş temel başlıklar altında ele alınmıştır. Bu amaçla, 20. yüzyılın önemli sayılabilecek ekonomik ve küresel dönüm noktalarının 21. yüzyıla yansımaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler perspektifinde incelenmiştir. Küresel ekonomik değişimlerin, temel ekonomik göstergeler ışığında ayrı ayrı fotoğrafı çekilmiştir.

Eser, gerek iktisat bölümlerinde lisans düzeyindeki öğrenciler tarafından "dünya ekonomisi" derslerinde kaynak olarak, gerekse lisansüstü araştırmalarda yararlanılabilecek, aynı zamanda dünya ekonomisine ilgi duyan tüm okurlara yönelik hazırlanmış bir çalışma niteliğindedir.

Kitabın içeriğinde yer alan çalışmalar, iktisat, Maliye, Ekonometri gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
21. Yüzyılda Dünya'da ve Türkiye'de Göç, Prof. Dr. Sevcan Güneş, Sayed Alawaddin Maqul
21. Yüzyılda Doğal Kaynaklar, Hammadde ve Ekonomik Gelişme, Doç. Dr. Aslı Yenipazarlı
Gelişmiş Ülkelerin Mücadele Alanı: Enerji Arz Güvenliği, Doç. Dr. Abdullah Özdemir, Prof. Dr. Hatice EROL, Öğr. Gör. Mümün Eser
Gelir Dağılımı, İstihdam ve İşsizlik, Nurgül Evcim, Prof. Dr. Hacer Simay Karaalp– Orhan
Dünya'da Yoksulluk, Doç. Dr. Funda Çondur
Dünya Ekonomilerinin Gelir ve Ekonomik Büyüme Analizi, Dr. Sedat Alataş
21. Yüzyılda Sermaye Hareketleri, Dr. Öğr. Üyesi. Tuğba Akın
Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesine Yönelik Çabalar ve Antiliberal Politikalar, Arş. Gör. Orhan Şanlı
21. Yüzyılda Avrupa Birliği, Türkiye– AB İlişkileri ve Diğer Etkin Entegrasyon Teorileri, Arş. Gör. Orhan Şanlı
Gelişmekte Olan Ülkeler ve BRICS Ülkelerinin Karşılaştırmalı Makroekonomik Analizi,Dr. Öğr. Üyesi Birgül Cambazoğlu
21. Yüzyıl Öncesi Ekonomik Krizlerin İktisadi Ekoller Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Umut Evlimoğlu
2008 Küresel Finansal Krizi, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Bostan
Devlet, Hukuk ve Piyasa: Hukukun Üstünlüğü İle Ekonomi Arasındaki İlişki, Doç. Dr. Fatih Deyneli
Dünyanın Mutluluk Halleri, Doç . Dr. Necmiye Cömertler
Dünya Ekonomisine Etkileri Bağlamında Endüstri 4.0, Dr. Sadullah Çelik
Barkod: 9789750258169
Yayın Tarihi: Aralık 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  9
1. BÖLÜM:
21. YÜZYILDA DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GÖÇ
Sevcan GÜNEŞ, Sayed Alawadin MAQUL  13
2. BÖLÜM:
21. YÜZYILDA DOĞAL KAYNAKLAR, HAMMADDE VE EKONOMİK GELİŞME
Aslı YENİPAZARLI  35
3. BÖLÜM:
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN MÜCADELE ALANI: ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ
Abdullah ÖZDEMİR, Hatice EROL, Mümin ESER  65
4. BÖLÜM:
GELİR DAĞILIMI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Nurgül EVCİM, Hacer Simay KARAALP–ORHAN  87
5. BÖLÜM:
DÜNYA’DA YOKSULLUK
Funda ÇONDUR  127
6. BÖLÜM:
DÜNYA EKONOMİLERİNİN GELİR VE EKONOMİK BÜYÜME ANALİZİ
Sedat ALATAŞ  151
7. BÖLÜM:
21. YÜZYILDA SERMAYE HAREKETLERİ
Tuğba AKIN  185
8. BÖLÜM:
DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK
ÇABALAR VE ANTİLİBERAL POLİTİKALAR
Orhan ŞANLI  207
9. BÖLÜM:
21. YY ’DA AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE– AB İLİŞKİLERİ VE
DİĞER ETKİN ENTEGRASYON TEORİLERİ
Orhan ŞANLI  243
10. BÖLÜM:
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE BRICS ÜLKELERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI MAKROEKONOMİK ANALİZİ
Birgül CAMBAZOĞLU  273
11. BÖLÜM:
21. YÜZYIL ÖNCESİ EKONOMİK KRİZLERİN
İKTİSADİ EKOLLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Umut EVLİMOĞLU  301
12. BÖLÜM:
2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ
Aziz BOSTAN  329
13. BÖLÜM:
DEVLET, HUKUK VE PİYASA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE
EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Fatih DEYNELİ  351
14. BÖLÜM:
DÜNYANIN MUTLULUK HÂLLERİ
Necmiye CÖMERTLER  377
15. BÖLÜM:
DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ BAĞLAMINDA
ENDÜSTRİ 4.0
Sadullah ÇELİK  409
 


Mustafa Necati Çobanoğlu
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza Büyükuslu
Mayıs 2020
27.00 TL
Sepete Ekle
Ferda Nakıboğlu Özsoy ...
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  9
1. BÖLÜM:
21. YÜZYILDA DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GÖÇ
Sevcan GÜNEŞ, Sayed Alawadin MAQUL  13
2. BÖLÜM:
21. YÜZYILDA DOĞAL KAYNAKLAR, HAMMADDE VE EKONOMİK GELİŞME
Aslı YENİPAZARLI  35
3. BÖLÜM:
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN MÜCADELE ALANI: ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ
Abdullah ÖZDEMİR, Hatice EROL, Mümin ESER  65
4. BÖLÜM:
GELİR DAĞILIMI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Nurgül EVCİM, Hacer Simay KARAALP–ORHAN  87
5. BÖLÜM:
DÜNYA’DA YOKSULLUK
Funda ÇONDUR  127
6. BÖLÜM:
DÜNYA EKONOMİLERİNİN GELİR VE EKONOMİK BÜYÜME ANALİZİ
Sedat ALATAŞ  151
7. BÖLÜM:
21. YÜZYILDA SERMAYE HAREKETLERİ
Tuğba AKIN  185
8. BÖLÜM:
DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK
ÇABALAR VE ANTİLİBERAL POLİTİKALAR
Orhan ŞANLI  207
9. BÖLÜM:
21. YY ’DA AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE– AB İLİŞKİLERİ VE
DİĞER ETKİN ENTEGRASYON TEORİLERİ
Orhan ŞANLI  243
10. BÖLÜM:
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE BRICS ÜLKELERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI MAKROEKONOMİK ANALİZİ
Birgül CAMBAZOĞLU  273
11. BÖLÜM:
21. YÜZYIL ÖNCESİ EKONOMİK KRİZLERİN
İKTİSADİ EKOLLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Umut EVLİMOĞLU  301
12. BÖLÜM:
2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ
Aziz BOSTAN  329
13. BÖLÜM:
DEVLET, HUKUK VE PİYASA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE
EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Fatih DEYNELİ  351
14. BÖLÜM:
DÜNYANIN MUTLULUK HÂLLERİ
Necmiye CÖMERTLER  377
15. BÖLÜM:
DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ BAĞLAMINDA
ENDÜSTRİ 4.0
Sadullah ÇELİK  409
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020