Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teoride ve Uygulamada
Uluslararası Hukuk – II
Eylül 2019 / 5. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 47.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2017 44.50 TL 24.90 TL (%45)Sepete Ekle
 3. Temmuz 2015 31.50 TL 9.90 TL (%69)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
42.00 TL
+

 

 

47.00 TL
=

 

 

89.00 TL
69.90 TL
Sepete Ekle
 

Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-II adlı çalışma uluslararası ve ulusal hukuk alanlarında ortaya çıkan son gelişmeler ve olaylar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş ve önemli oranda da güncellenmiştir. Beşinci Basıda ilk akla gelen yenilikler arasında şu konular belirtilebilir:

-Hiç şüphesiz, Türk Hukukunda Başkanlık Sistemine geçilmiş olmasının başta deniz hukuku olmak üzere Türk uluslararası hukuk düzenlemeleri üzerinde çok önemli neticeleri olmuştur.

-1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kurulan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin diğer deniz hukuku konuları yanında özellikle deniz alanları sınırlandırılması noktasında verdiği karar ile danışma görüşlerinin ayrı bir yer ve önemi vardır. Zira, aynı konuda yargı yetkisinin varlığı tartışmasız olan Uluslararası Adalet Divanı kararları ile Deniz Hukuku Mahkemesi kararları arasındaki bağın ve farklı yargı kuruluşları arasındaki uygulamaların uluslararası hukuk üzerindeki etkileri detaylı biçimde ele alınmayı gerektiren hususlardır.

-Kuvvet kullanma, silahlı çatışmalar hukuku ve uluslararası ceza hukuku alanındaki gelişmeler ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin günümüze kadar vermiş olduğu kararlar çerçevesinde genel bir değerlendirilmesinin yapılması kaçınılmazdır. Kaldı ki, son yıllarda devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'ne taraf olmaktan daha çok, daha önceden Mahkemenin yargı yetkisini tanıyan devletlerin Roma Statüsü'n den geri çekilmelerine tanıklık edilmektedir.

-İnsan hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku, andlaşmalar hukuku, devletin sorumluluğu gibi farklı uluslararası hukuk alanlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini gösteren bir örnek olması bakımından 19 Haziran 2019 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen Cemal Kaşıkçı Raporu'na da ilgili bölümlerde yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Deniz Hukuku
Kuvvet Kullanma
Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku
Uluslararası Hukukta Sorumluluk
Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İnsan Hakları Hukuku
Barkod: 9789750256257
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Üçüncü Basıda Yenilikler  9
Dördüncü Basıda Yenilikler  11
Beşinci Basıda Yenilikler  13
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
DENİZ HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. DENİZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  26
III. ESAS HAT KAVRAMI  29
A. Düz Esas Hat  29
B. Körfezler  31
C. Takımada  32
IV. İÇSULAR  34
A. Limanlara ve Diğer İçsulara Giriş  35
B. İçsularda Yabancı Gemiler Üzerinde Kıyı Devletinin Yargı Yetkisi  35
C. Türk Hukukunda İçsular Rejimi  36
V. KARASULARI  37
A. Karasularının Genişliği  38
B. Zararsız Geçiş Hakkı  39
1. Zararsız Geçiş Hakkının Unsurları  40
a. Geçiş Kavramı  40
b. Zararsız Olmak  40
2. Kıyı Devletinin Hakları ve Yükümlülükleri  44
3. Kıyı Devletinin Gemiler Üzerindeki Yargı Yetkisi  45
C. Türk Hukukunda Karasuları Rejimi  47
VI. BOĞAZLAR  48
A. Transit Geçiş Hakkı  49
B. Türk Boğazları  51
1. Ticaret Gemileri  52
2. Savaş Gemileri  52
VII. BİTİŞİK BÖLGE  55
VIII. BALIKÇILIK BÖLGESİ  55
IX. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  56
A. Kıyı Devletinin Münhasır Ekonomik Bölge Üzerindeki Hakları  57
B. Diğer Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölge Üzerindeki Hakları ve Yükümlülükleri  58
X. KITA SAHANLIĞI  59
A. Kıyı Devletinin Kıta Sahanlığı Üzerindeki Hakları  61
B. Diğer Devletlerin Hakları  61
XI. DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI  62
XII. TÜRKİYE VE DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIKLARI  69
A. TÜRKİYE–YUNANİSTAN EGE DENİZİ DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIĞI  69
B. TÜRKİYE–DOĞU AKDENİZ DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIĞI  72
1.Türkiye–Yunanistan Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırması  73
2.Türkiye–KKTC Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  75
3.Türkiye–Mısır Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  75
4.Türkiye–GKRY Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  76
XIII. AÇIK DENİZ  77
A. Açık Denizlerin Serbestliği İlkesi  77
B. Açık Denizlerde Yargı Yetkisi  78
C. Bayrak Devletinin Yetkili Olması İlkesine Getirilen İstisnalar  79
1. Deniz Haydutluğu  79
2. Deniz Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemler  81
3. Köle Ticareti  81
4. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı  82
5. İzinsiz Yayın  82
6. Sıcak Takip Hakkı (Kesintisiz İzleme Hakkı)  82
XIV. ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI  83
XV. 1982 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  85
XVI. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ  86
A. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yapısı  86
B. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  89
1. Davalara Bakma Yetkisi  90
a. Kişisel Yargı Yetkisi  90
b. Maddi Yargı Yetkisi  91
aa. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yetkili Olduğu Uyuşmazlıklar  91
bb. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Uygulayacağı Hukuk Kuralları  98
2. Danışma Görüşü Verme Yetkisi  98
C. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Usul Hukuku  101
1. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Önüne Davanın Getirilmesi ve Davanın Aşamaları  102
2. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  103
a. Yetki İtirazı  103
b. Davaya Katılma/Müdahale  103
c. Hazır Bulunmama (Yokluğunda, Gıyabi, Yargılama)  104
d. Gemilerin ve Mürettebatının Derhal Salıverilmesinde Usul  104
3. Karar ve Özellikleri  105
4. Kararın Yorumlanması ve Yargılamanın İadesi  106
D. Danışma Görüşlerinde Usul  106
XVII. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  107
TARTIŞMA SORULARI  108
İkinci Bölüm
KUVVET KULLANMA
I. GİRİŞ  111
II. DEVLETLERCE TEK TARAFLI KUVVET KULLANMA  113
A. 1945 Öncesi Hukuki Yapı  113
B. 1945 Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Sonrası  115
1. Geniş Yorum (Permissive School)  117
2. Dar Yorum (Restrictive School)  117
C. Birleşmiş Milletler Andlaşması Madde 2 (4) Çerçevesinde Kuvvet Kullanma Yasağının Kapsamı  118
1. Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı  118
2. Kuvvet Kullanma ve Kuvvet Kullanma Tehdidinde Bulunma?  120
3. Bir Başka Devletin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi Bağımsızlığına Karşı veya Birleşmiş Milletlerin Amaçlarına Aykırı Kuvvet Kullanma  122
D. Meşru Müdafaa Amaçlı Kuvvet Kullanma  123
1. Meşru Müdafaa Hakkının Kapsamı  124
2. Silahlı Saldırı Kavramı ve 11 Eylül 2001 Sonrası Durum  125
3. Önleyici Meşru Müdafaa  129
4. Müşterek (Ortak/Kolektif) Meşru Müdafaa  131
5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Bildirim  132
E. İnsani Amaçlı Müdahale  132
F. Koruma Sorumluluğu  135
III. KOLEKTİF KUVVET KULLANMA  139
A. Birleşmiş Milletler  139
1. Güvenlik Konseyi  139
2. Genel Kurul  144
B. Bölgesel Örgütler  145
IV. SONUÇ  146
TARTIŞMA SORULARI  148
Üçüncü Bölüm
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
I. GİRİŞ  151
II. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  152
III. SİLAHLI ÇATIŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  155
IV. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER  157
A. Gereksiz Acılara Sebep Olmama İlkesi  157
B. Ayrım Gözetme İlkesi  158
C. Sadakat İlkesi  158
D. Çevre Üzerinde Ağır Sonuçlar Doğuracak Silah ve Savaş Yöntemlerinin Yasaklanması İlkesi  159
V. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU  159
A. Bireysel Cezai Sorumluluk ve Uluslararası Mahkemeler  160
B. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yapısı  164
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  166
1. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kişiler Bakımından Yargı Yetkisi  166
2. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Maddi Yargı Yetkisi  168
a. Saldırı Suçu veya Barışa Karşı Suçlar  168
b. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  171
c. Soykırım Suçu  173
d. Savaş Suçları  174
aa. Cenevre Sözleşmeleri’nin Ağır İhlalleri Sistemi  175
bb. Savaş Kanunları ve Örf–Adet Kurallarının İhlali  176
3. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yer Bakımından Yetkisi  178
4. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  178
5. Ulusal Mahkemeleri Tamamlayıcı Nitelikli Yargı Yetkisi  179
6. Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Yetkisinin Devletler Tarafından Kabulü  180
D. Uluslararası Ceza Mahkemesi İlk Uygulamaları  182
E. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye  192
VI. SONUÇ  197
TARTIŞMA SORULARI  199
Dördüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK
I. GİRİŞ  201
II. DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  202
A. Devletin Sorumluluğunun Kapsamı  202
B. Uluslararası veya Ulusal Hukuk Çerçevesinde Sorumluluk?  203
C. Devletin Sorumluluğunun Unsurları  205
1. Hukuka Aykırı Davranışın Devlete Atfedilmesi  205
2. Uluslararası Yükümlülüğün İhlali  213
a. Kusurun Varlığı?  213
b. Zararın Varlığı?  214
c. Zaman Unsuru  215
3. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  215
a. Rıza  216
b. Meşru Müdafaa  216
c. Mücbir Sebep  216
d. Zorda Kalma (Distress)  217
e. Zaruret Hali (Necessity)  218
f. Jus Cogens Normlara Uyma Zorunluluğu  220
g. Karşı önlemler (Countermeasures)  220
h. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sonuçları  221
III. YABANCILARA MUAMELEDEN KAYNAKLANAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  222
A. Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Yabancılara Kötü Muamele Kavramının İçeriği  222
B. Yabancılara Muameleden Dolayı Devletin Sorumluluğunun Şartları  224
1. Vatandaşlık Bağı  224
2. İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması  228
3. Calvo Kaydı  231
C. Yabancıların Malvarlığına El Koyulması (Kamulaştırma–Millileştirme)  231
1. Kamu Yararı  232
2. Ayrımcılık Yapmama  233
3. Tazminat  233
IV. ÇEVRE KAYNAKLI DEVLETİN SORUMLULUĞU  234
V. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU  238
VI. ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN HUKUKİ SONUÇLARI  241
VII. SONUÇ  242
TARTIŞMA SORULARI  244
Beşinci Bölüm
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GİRİŞ  247
II. DİPLOMATİK YOLLAR  249
A. Görüşmeler  249
B. Dostça Girişim  250
C. Arabuluculuk  251
D. Uzlaştırma  251
E. Soruşturma  252
III. HUKUKİ YOLLAR  252
A. Uluslararası Hakemlik (Tahkim)  253
1. Sürekli Hakemlik Mahkemesi  253
a. Tarihçe  254
b. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nin Yapısı  258
aa. Hakem Listesi  259
bb. Uluslararası Büro  260
cc. İdari Konsey  261
c. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  261
aa. Hakemlik Mahkemesinin Kişisel Yargı Yetkisi  261
bb. Hakemlik Mahkemesinin Maddi Yargı Yetkisi  262
i. Hakemlik Mahkemeleri Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar  263
ii. Hakemlik Mahkemesinin Uygulayacağı Kurallar  263
cc. Hakemlik Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  264
dd. Danışma Görüşü Verme Yetkisi  264
d. Sürekli Hakemlik Mahkemesi Usul Hukuku  265
aa. Hakemlikte Kullanılan Dil  266
bb. Hakemlikte Tarafların Temsili  266
cc. Hakemlik Aşamaları  267
i. Yazılı Aşama  267
ii. Sözlü Aşama  268
dd. Hakemlik Mahkemesi Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  270
i. İlk İtirazlar  270
ii. Geçici Koruma Önlemleri (İhtiyati Tedbir)  270
iii. Davaya Katılma/Müdahale  270
ee. Hakemlik Kararları  271
e. Sürekli Hakemlik Mahkemesi Hakkında Genel Değerlendirme  272
B. Uluslararası Mahkemeler  275
1. Uluslararası Adalet Divanı  277
a. Tarihçe  278
b. Uluslararası Adalet Divanı’nın Yapısı  283
c. Yargı Yetkisi  290
aa. Devletlerarası Davalara Bakma Yetkisi  290
i. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi  290
ii. Divanın Maddi Yargı Yetkisi  299
bb. Divanın Danışma Görüşü Verme Yetkisi  302
i. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi  303
ii. Divanın Maddi Yargı Yetkisi  305
d. Usul Hukuku  307
aa. Devletlerarası Davalarda Usul  308
i. Divan Önüne Davanın Getirilmesi  308
ii. Davanın Aşamaları  309
bb. Danışma Görüşlerinde Usul  322
i. Danışma Görüşü Talep Edilmesi  323
ii. Yazılı ve Sözlü Aşamalar  323
iii. Divanın Yapısı  324
iv. Danışma Görüşü Verilmesi  324
cc. Kararlar ve Danışma Görüşleri  324
i. Devletlerarası Davalarda Divanın Kararları  325
ii. Danışma Görüşleri  328
e. Uluslararası Adalet Divanı Hakkında Genel Değerlendirme  329
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  332
A. Bölgesel Örgütler  332
B. Birleşmiş Milletler Aracılığıyla Çözüm  333
V. SONUÇ  334
TARTIŞMA SORULARI  335
Altıncı Bölüm
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. GİRİŞ  337
II. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GELİŞİMİ  339
III. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  343
A. Andlaşmalar  343
1. Evrensel Düzeyde Akdedilen Uluslararası Andlaşmalar  343
a. Genel Nitelikli Uluslararası Andlaşmalar  344
b. Özel Nitelikli Uluslararası Andlaşmalar  344
2. Bölgesel Düzeyde Akdedilen Andlaşmalar  345
a. 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)  345
b. Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi  346
c. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi  347
d. Arap İnsan Hakları Sözleşmesi  347
B. Örf–Adet Hukuku  347
IV. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  349
A. Evrensel Düzeyde  350
B. Bölgesel Düzeyde  353
1. Avrupa  353
2. Amerika  356
3. Afrika  356
4. Arap Ligi  357
C. Ulusal Hukuk Düzeyinde  358
D. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO’s)  359
V. SONUÇ  359
TARTIŞMA SORULARI  361
Kaynakça  363
Kavramlar Dizini  375
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Üçüncü Basıda Yenilikler  9
Dördüncü Basıda Yenilikler  11
Beşinci Basıda Yenilikler  13
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
DENİZ HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. DENİZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  26
III. ESAS HAT KAVRAMI  29
A. Düz Esas Hat  29
B. Körfezler  31
C. Takımada  32
IV. İÇSULAR  34
A. Limanlara ve Diğer İçsulara Giriş  35
B. İçsularda Yabancı Gemiler Üzerinde Kıyı Devletinin Yargı Yetkisi  35
C. Türk Hukukunda İçsular Rejimi  36
V. KARASULARI  37
A. Karasularının Genişliği  38
B. Zararsız Geçiş Hakkı  39
1. Zararsız Geçiş Hakkının Unsurları  40
a. Geçiş Kavramı  40
b. Zararsız Olmak  40
2. Kıyı Devletinin Hakları ve Yükümlülükleri  44
3. Kıyı Devletinin Gemiler Üzerindeki Yargı Yetkisi  45
C. Türk Hukukunda Karasuları Rejimi  47
VI. BOĞAZLAR  48
A. Transit Geçiş Hakkı  49
B. Türk Boğazları  51
1. Ticaret Gemileri  52
2. Savaş Gemileri  52
VII. BİTİŞİK BÖLGE  55
VIII. BALIKÇILIK BÖLGESİ  55
IX. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  56
A. Kıyı Devletinin Münhasır Ekonomik Bölge Üzerindeki Hakları  57
B. Diğer Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölge Üzerindeki Hakları ve Yükümlülükleri  58
X. KITA SAHANLIĞI  59
A. Kıyı Devletinin Kıta Sahanlığı Üzerindeki Hakları  61
B. Diğer Devletlerin Hakları  61
XI. DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI  62
XII. TÜRKİYE VE DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIKLARI  69
A. TÜRKİYE–YUNANİSTAN EGE DENİZİ DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIĞI  69
B. TÜRKİYE–DOĞU AKDENİZ DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIĞI  72
1.Türkiye–Yunanistan Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırması  73
2.Türkiye–KKTC Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  75
3.Türkiye–Mısır Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  75
4.Türkiye–GKRY Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  76
XIII. AÇIK DENİZ  77
A. Açık Denizlerin Serbestliği İlkesi  77
B. Açık Denizlerde Yargı Yetkisi  78
C. Bayrak Devletinin Yetkili Olması İlkesine Getirilen İstisnalar  79
1. Deniz Haydutluğu  79
2. Deniz Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemler  81
3. Köle Ticareti  81
4. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı  82
5. İzinsiz Yayın  82
6. Sıcak Takip Hakkı (Kesintisiz İzleme Hakkı)  82
XIV. ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI  83
XV. 1982 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  85
XVI. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ  86
A. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yapısı  86
B. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  89
1. Davalara Bakma Yetkisi  90
a. Kişisel Yargı Yetkisi  90
b. Maddi Yargı Yetkisi  91
aa. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yetkili Olduğu Uyuşmazlıklar  91
bb. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Uygulayacağı Hukuk Kuralları  98
2. Danışma Görüşü Verme Yetkisi  98
C. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Usul Hukuku  101
1. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Önüne Davanın Getirilmesi ve Davanın Aşamaları  102
2. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  103
a. Yetki İtirazı  103
b. Davaya Katılma/Müdahale  103
c. Hazır Bulunmama (Yokluğunda, Gıyabi, Yargılama)  104
d. Gemilerin ve Mürettebatının Derhal Salıverilmesinde Usul  104
3. Karar ve Özellikleri  105
4. Kararın Yorumlanması ve Yargılamanın İadesi  106
D. Danışma Görüşlerinde Usul  106
XVII. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  107
TARTIŞMA SORULARI  108
İkinci Bölüm
KUVVET KULLANMA
I. GİRİŞ  111
II. DEVLETLERCE TEK TARAFLI KUVVET KULLANMA  113
A. 1945 Öncesi Hukuki Yapı  113
B. 1945 Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Sonrası  115
1. Geniş Yorum (Permissive School)  117
2. Dar Yorum (Restrictive School)  117
C. Birleşmiş Milletler Andlaşması Madde 2 (4) Çerçevesinde Kuvvet Kullanma Yasağının Kapsamı  118
1. Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı  118
2. Kuvvet Kullanma ve Kuvvet Kullanma Tehdidinde Bulunma?  120
3. Bir Başka Devletin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi Bağımsızlığına Karşı veya Birleşmiş Milletlerin Amaçlarına Aykırı Kuvvet Kullanma  122
D. Meşru Müdafaa Amaçlı Kuvvet Kullanma  123
1. Meşru Müdafaa Hakkının Kapsamı  124
2. Silahlı Saldırı Kavramı ve 11 Eylül 2001 Sonrası Durum  125
3. Önleyici Meşru Müdafaa  129
4. Müşterek (Ortak/Kolektif) Meşru Müdafaa  131
5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Bildirim  132
E. İnsani Amaçlı Müdahale  132
F. Koruma Sorumluluğu  135
III. KOLEKTİF KUVVET KULLANMA  139
A. Birleşmiş Milletler  139
1. Güvenlik Konseyi  139
2. Genel Kurul  144
B. Bölgesel Örgütler  145
IV. SONUÇ  146
TARTIŞMA SORULARI  148
Üçüncü Bölüm
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
I. GİRİŞ  151
II. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  152
III. SİLAHLI ÇATIŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  155
IV. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER  157
A. Gereksiz Acılara Sebep Olmama İlkesi  157
B. Ayrım Gözetme İlkesi  158
C. Sadakat İlkesi  158
D. Çevre Üzerinde Ağır Sonuçlar Doğuracak Silah ve Savaş Yöntemlerinin Yasaklanması İlkesi  159
V. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU  159
A. Bireysel Cezai Sorumluluk ve Uluslararası Mahkemeler  160
B. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yapısı  164
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  166
1. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kişiler Bakımından Yargı Yetkisi  166
2. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Maddi Yargı Yetkisi  168
a. Saldırı Suçu veya Barışa Karşı Suçlar  168
b. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  171
c. Soykırım Suçu  173
d. Savaş Suçları  174
aa. Cenevre Sözleşmeleri’nin Ağır İhlalleri Sistemi  175
bb. Savaş Kanunları ve Örf–Adet Kurallarının İhlali  176
3. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yer Bakımından Yetkisi  178
4. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  178
5. Ulusal Mahkemeleri Tamamlayıcı Nitelikli Yargı Yetkisi  179
6. Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Yetkisinin Devletler Tarafından Kabulü  180
D. Uluslararası Ceza Mahkemesi İlk Uygulamaları  182
E. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye  192
VI. SONUÇ  197
TARTIŞMA SORULARI  199
Dördüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK
I. GİRİŞ  201
II. DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  202
A. Devletin Sorumluluğunun Kapsamı  202
B. Uluslararası veya Ulusal Hukuk Çerçevesinde Sorumluluk?  203
C. Devletin Sorumluluğunun Unsurları  205
1. Hukuka Aykırı Davranışın Devlete Atfedilmesi  205
2. Uluslararası Yükümlülüğün İhlali  213
a. Kusurun Varlığı?  213
b. Zararın Varlığı?  214
c. Zaman Unsuru  215
3. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  215
a. Rıza  216
b. Meşru Müdafaa  216
c. Mücbir Sebep  216
d. Zorda Kalma (Distress)  217
e. Zaruret Hali (Necessity)  218
f. Jus Cogens Normlara Uyma Zorunluluğu  220
g. Karşı önlemler (Countermeasures)  220
h. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sonuçları  221
III. YABANCILARA MUAMELEDEN KAYNAKLANAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  222
A. Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Yabancılara Kötü Muamele Kavramının İçeriği  222
B. Yabancılara Muameleden Dolayı Devletin Sorumluluğunun Şartları  224
1. Vatandaşlık Bağı  224
2. İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması  228
3. Calvo Kaydı  231
C. Yabancıların Malvarlığına El Koyulması (Kamulaştırma–Millileştirme)  231
1. Kamu Yararı  232
2. Ayrımcılık Yapmama  233
3. Tazminat  233
IV. ÇEVRE KAYNAKLI DEVLETİN SORUMLULUĞU  234
V. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU  238
VI. ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN HUKUKİ SONUÇLARI  241
VII. SONUÇ  242
TARTIŞMA SORULARI  244
Beşinci Bölüm
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GİRİŞ  247
II. DİPLOMATİK YOLLAR  249
A. Görüşmeler  249
B. Dostça Girişim  250
C. Arabuluculuk  251
D. Uzlaştırma  251
E. Soruşturma  252
III. HUKUKİ YOLLAR  252
A. Uluslararası Hakemlik (Tahkim)  253
1. Sürekli Hakemlik Mahkemesi  253
a. Tarihçe  254
b. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nin Yapısı  258
aa. Hakem Listesi  259
bb. Uluslararası Büro  260
cc. İdari Konsey  261
c. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  261
aa. Hakemlik Mahkemesinin Kişisel Yargı Yetkisi  261
bb. Hakemlik Mahkemesinin Maddi Yargı Yetkisi  262
i. Hakemlik Mahkemeleri Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar  263
ii. Hakemlik Mahkemesinin Uygulayacağı Kurallar  263
cc. Hakemlik Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  264
dd. Danışma Görüşü Verme Yetkisi  264
d. Sürekli Hakemlik Mahkemesi Usul Hukuku  265
aa. Hakemlikte Kullanılan Dil  266
bb. Hakemlikte Tarafların Temsili  266
cc. Hakemlik Aşamaları  267
i. Yazılı Aşama  267
ii. Sözlü Aşama  268
dd. Hakemlik Mahkemesi Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  270
i. İlk İtirazlar  270
ii. Geçici Koruma Önlemleri (İhtiyati Tedbir)  270
iii. Davaya Katılma/Müdahale  270
ee. Hakemlik Kararları  271
e. Sürekli Hakemlik Mahkemesi Hakkında Genel Değerlendirme  272
B. Uluslararası Mahkemeler  275
1. Uluslararası Adalet Divanı  277
a. Tarihçe  278
b. Uluslararası Adalet Divanı’nın Yapısı  283
c. Yargı Yetkisi  290
aa. Devletlerarası Davalara Bakma Yetkisi  290
i. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi  290
ii. Divanın Maddi Yargı Yetkisi  299
bb. Divanın Danışma Görüşü Verme Yetkisi  302
i. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi  303
ii. Divanın Maddi Yargı Yetkisi  305
d. Usul Hukuku  307
aa. Devletlerarası Davalarda Usul  308
i. Divan Önüne Davanın Getirilmesi  308
ii. Davanın Aşamaları  309
bb. Danışma Görüşlerinde Usul  322
i. Danışma Görüşü Talep Edilmesi  323
ii. Yazılı ve Sözlü Aşamalar  323
iii. Divanın Yapısı  324
iv. Danışma Görüşü Verilmesi  324
cc. Kararlar ve Danışma Görüşleri  324
i. Devletlerarası Davalarda Divanın Kararları  325
ii. Danışma Görüşleri  328
e. Uluslararası Adalet Divanı Hakkında Genel Değerlendirme  329
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  332
A. Bölgesel Örgütler  332
B. Birleşmiş Milletler Aracılığıyla Çözüm  333
V. SONUÇ  334
TARTIŞMA SORULARI  335
Altıncı Bölüm
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. GİRİŞ  337
II. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GELİŞİMİ  339
III. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  343
A. Andlaşmalar  343
1. Evrensel Düzeyde Akdedilen Uluslararası Andlaşmalar  343
a. Genel Nitelikli Uluslararası Andlaşmalar  344
b. Özel Nitelikli Uluslararası Andlaşmalar  344
2. Bölgesel Düzeyde Akdedilen Andlaşmalar  345
a. 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)  345
b. Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi  346
c. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi  347
d. Arap İnsan Hakları Sözleşmesi  347
B. Örf–Adet Hukuku  347
IV. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  349
A. Evrensel Düzeyde  350
B. Bölgesel Düzeyde  353
1. Avrupa  353
2. Amerika  356
3. Afrika  356
4. Arap Ligi  357
C. Ulusal Hukuk Düzeyinde  358
D. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO’s)  359
V. SONUÇ  359
TARTIŞMA SORULARI  361
Kaynakça  363
Kavramlar Dizini  375
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020