Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kamu Ekonomisi
Ekonomik Etkinlik ve Vergileme
Kasım 2013 / 1. Baskı / 388 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%24)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Uzun yıllar Kamu Ekonomisi konusunda çalışmalar yapan ve bu konuda dersler veren yazar, kitapta kamu ekonomisi alanına yönelik kapsamlı bir analizi okuyucularıyla paylaşmıştır. Bu amaçla teorik bir çerçevenin ardından özellikle uluslararası güncel veriler kullanılarak, politik iktisada ve uluslararası vergisel konulara yönelik ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. Kitabın bir başka önemli özelliği, kitap içeriğinde yer alan şekilsel gösterimler ile karmaşık ve anlaşılması zor konuların herkesin anlayabileceği bir dille, basite indirgeyerek okuyucuya ulaştırılmış olmasıdır. Bu kapsamda 30’dan fazla şekilsel gösterim, 26 adet tablo ve 20’ye yakın grafik ile konuların daha da kolay anlaşılması amaçlanmıştır.

Genel itibariyle değerlendirildiğinde, birbirine bağlı birçok değişkenin bir arada ele alınarak analiz edildiği bu kitap, gerek lisans düzeyinde gerekse akademik düzeyde çalışma yapanlara son derece yararlı bir kaynak olabilecektir.

Konu Başlıkları
Kamu Ekonomisi
Kamusal Mal Teorisi
Politik iktisat ve Çıkar Sağlama
Kamu Tercihi Analizi
Uluslararası Vergi Politikaları
Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Vergi Yükü
Küreselleşme ve Vergi Politikaları
Küresel Vergi Sorunları
Vergi Rekabeti, AB Vergileme Politikaları
Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
Vergisel ve Ticari Tahkim
Barkod: 9789750225895
Yayın Tarihi: Kasım 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 388
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Tablolar Listesi  15
Grafikler Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  23
I. Bölüm
KAMU EKONOMİSİ KAVRAMINA NORMATİF YAKLAŞIM VE EKONOMİK ETKİNLİK
1. Kamu Ekonomisi Tanım ve Kapsamı  32
1.1. Devlet Teorileri ve Kamu Politikaları  35
2. Kamu Ekonomisi ve Ekonomik Etkinlik  37
2.1. Ekonomik Etkinlik ve Birinci En İyi Politikalar  39
2.1.1. Pareto Optimumu  40
2.1.1.1. Gelir Dağılımı Çalışmasına Genel Bakış ve Pareto Optimal Gelir Dağılımı  42
2.1.2. Nash Bağış Fonksiyonu  46
2.2 İkinci En İyi Politikalar  47
2.2.1. Tazminat Testleri  48
2.2.2. Pigou Optimumu  49
2.3. Üçüncü En İyi Politikalar  49
3. Kamusal Malların Etkin Üretimine Yönelik Ekonomik Analiz  52
3.1. Saf Kamusal Mallar  54
3.1.1. Saf Kamusal Mal Teorisi  56
3.1.2. Kamusal Malların Optimal Sunumu  57
3.1.2.1. Samuelson Modeli  57
3.1.2.2. Kişiselleştirilmiş Fiyatlar ve Lindahl Dengesi  60
3.1.3. Hangi Mallar Kamu Malıdır?  64
3.2. Saf Olmayan Kamu Malları  67
3.2.1. Kulüp Malları  68
3.2.2. Değişken Kullanımlı Kamu Malları  71
3.2.3. Kamusal Mallarda Bileşen Karışımı  75
3.3. Tercih ve Seçim Stratejileri  77
3.3.1. Dengenin Etkinsizliği  79
4. Bedavacılık (Free Rider) ve Vergileme  81
4.1 Vergi Uyumu  83
4.2. Bedavacılık  87
4.3. Sosyal Optimallik Noktası  88
II. Bölüm
ÇIKAR SAĞLAMA TEORİSİNİN (CAPTURE THEORY)
KAMUSAL KARAR ALMA MEKANİZMALARINA UYGULANMASI
1. Çıkar Sağlamanın Teorik Yapısı ve Kamusal Karar Alma  97
1.1. Homo Economicus ve Homo Politicus  97
1.2. Hükümet Başarısızlığı  99
2. Çıkar Sağlama Teorisi (Capture Theory) ve Kapsamı  101
3. Regülâsyonu İktisadi Açıdan Piyasa Malı Olarak Değerlendiren Yaklaşım  103
3.1. Regülâsyonun Arz ve Talebine Yönelik Çıkar Sağlama  106
4. Kamu Tercihi Analizi  110
4.1. Seçmen Davranışları  112
4.1.1. Demokrasilerde Oybirliği Kuralından Oyçokluğu Kuralına Yönelim  113
4.1.2. Çoğunluk Oylaması Kuralı ve Medyan Seçmen  114
4.1.3. Medyan Seçmenin Yeniden Dağıtım Politikalarıyla ilişkisi  119
4.2. Politikacıların Davranışları  121
4.2.1. Politik Rekabet ve İdeolojik Dağılım  122
4.2.2. Oy Ticareti (Logrolling)  124
4.3. Bürokratik Davranış Modelleri  126
4.3.1. Bürokratik Davranışların Bütçe Maksimizasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi  128
4.4. Rant Kollama  131
5. Rasyonel Bilgisizlik ve Jüri Limitleri (Sınırlılıklar)  134
5.1. Wittman Çatalı  136
6. Anayasal İktisat  138
7. Kamusal Görevlerin İktisadi Açıdan Alınıp Satılabilmesine Olanak Sağlayan Yaklaşım  141
III. Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ POLİTİKALARI
1. Uluslararası Vergi Politikalarına Genel Bir Bakış  147
1.1. Uluslararası Vergi Rejiminin Yapısı  156
2. Küreselleşmenin Uluslararası Mali Politikalar Üzerine Etkileri ve Tarihsel Zamanlama  158
2.1. Ekonomik Entegrasyon Bağlamında Çok Uluslu Şirket Politikaları  164
2.1.1. Küreselleşme ve sermaye Politikaları  166
2.1.2. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar  168
2.2. Yatırımların Vergilendirilmesine Yönelik Genel Yaklaşım  175
2.3. Küreselleşme ve Emek Hareketliliği  178
3. Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri  180
3.1. Vergi Yükündeki Değişmeler  180
3.2. Vergi Oranlarındaki Değişmeler  184
3.2.1. Gelir Vergisi Oranlarındaki Değişmeler  185
3.2.2. Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişmeler  189
3.2.3. OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Yapılarındaki Değişmeler  194
3.3. Kamu Harcamalarındaki Değişmeler  199
4. Uluslararası Vergi Politikalarının Temelleri  205
4.1. Uluslararası Vergi Politikalarının İlkeleri  205
4.2. Tarafsızlık İlkeleri  209
5. Uluslararası Çifte Vergilendirme  211
5.1. Çifte Vergilemeyi Önleme Yöntemleri  212
5.1.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler (UN) Modelleri  213
5.1.2. Uygulamada Çifte Vergilemeyi Önleme Yöntemleri  218
5.1.3. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Türkiye Boyutu  220
5.1.4. Bağımsızlık ve Vergilendirme  222
IV. Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ POLİTİKALARINDAN KAYNAKLANAN KÜRESEL VERGİ SORUNLARI
1. Sermaye Politikaları ve Uluslararası Vergi Rekabeti  227
1.1. Uluslararası Vergi Rekabeti ve Tiebout Modeli  235
1.2. Vergi Politikalarında Rekabet ve Koordinasyon Kavramları  237
1.3. Düz Oranlı (Tek Oranlı) Vergileme  240
2. Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti  244
2.1. Vergilemeye İlişkin Hükümler  249
2.2. Avrupa Birliği’nde Başlıca Vergi Türlerinin İncelenmesi  251
2.2.1. Dolaysız Vergiler  252
2.2.1.1. Kurumlar Vergisi  254
2.2.1.2. Gelir Vergisi  256
2.2.2. Dolaylı Vergiler  258
2.2.2.1. Katma Değer Vergisi  258
2.2.2.2. Özel Tüketim Vergisi  260
3. Zararlı Vergi Rekabeti  261
3.1. Vergi Cennetleri  262
3.2. Tercihli Vergi Rejimleri  267
3.3. Avrupa Birliğinde Zararlı Vergi Rekabetinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar  273
3.4. Türk Vergi Mevzuatında Yapılan Temel Düzenlemeler  276
4. Transfer Fiyatlama  278
5. Örtülü Sermaye  282
6. Kıyı Bankacılığı  286
7. Serbest Bölge Uygulamaları  289
8. Vergi Tatili  293
9. İkili Vergi Sistemi  297
10. Uluslararası Çevre Kirliliğinin Vergilendirilmesi  299
11. Spekülatif Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi  303
12. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi  308
V. Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TAHKİM UYGULAMASI
1. Uluslararası Tahkimin Tanım, Tarihçe ve Kapsamı  318
1.1. Uluslararası Tahkim Mekanizmalarının Oluşum Süreci  322
2. Tahkim Konusunda Uluslararası Hukuki Düzenlemeler  325
2.1. Uluslararası Sözleşmeler  325
2.2. Uluslararası Tahkim Kurumları  328
3. Alternatif Çözüm Yöntemleri ve Uluslararası Tahkim  330
4. Türk Hukukunda Tahkim Mevzuatına Yönelik Düzenlemeler  332
5. Tahkim Mevzuatının Uluslararası Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  335
5.1. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tarihçesi  337
5.2. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tanımı  338
6. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesine Yönelik Uygulamada Yer Alan Yöntemler  341
6.1. Karşılıklı Anlaşma Usulü  342
6.1.1. Transfer fiyatlandırmada Karşı Düzeltme Prosedürü  344
6.1.2. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları  345
6.2. OECD ve AB Kapsamında Vergisel Tahkim Uygulamaları  348
6.2.1. OECD Kapsamındaki Tahkim Uygulamaları  350
6.2.2. AB Kapsamındaki Tahkim Uygulamaları  352
Genel Değerlendirme ve Sonuç  357
Kaynakça  367
Kavramlar Dizini  383
 


Özge Uysal Şahin
Nisan 2014
41.50 TL
İndirimli: 22.90 TL (%44)
Sepete Ekle
Ferhat Akbey
Mayıs 2013
41.50 TL
İndirimli: 27.90 TL (%32)
Sepete Ekle
Nazım Öztürk
Ocak 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Metin Erdem ...
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Tablolar Listesi  15
Grafikler Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  23
I. Bölüm
KAMU EKONOMİSİ KAVRAMINA NORMATİF YAKLAŞIM VE EKONOMİK ETKİNLİK
1. Kamu Ekonomisi Tanım ve Kapsamı  32
1.1. Devlet Teorileri ve Kamu Politikaları  35
2. Kamu Ekonomisi ve Ekonomik Etkinlik  37
2.1. Ekonomik Etkinlik ve Birinci En İyi Politikalar  39
2.1.1. Pareto Optimumu  40
2.1.1.1. Gelir Dağılımı Çalışmasına Genel Bakış ve Pareto Optimal Gelir Dağılımı  42
2.1.2. Nash Bağış Fonksiyonu  46
2.2 İkinci En İyi Politikalar  47
2.2.1. Tazminat Testleri  48
2.2.2. Pigou Optimumu  49
2.3. Üçüncü En İyi Politikalar  49
3. Kamusal Malların Etkin Üretimine Yönelik Ekonomik Analiz  52
3.1. Saf Kamusal Mallar  54
3.1.1. Saf Kamusal Mal Teorisi  56
3.1.2. Kamusal Malların Optimal Sunumu  57
3.1.2.1. Samuelson Modeli  57
3.1.2.2. Kişiselleştirilmiş Fiyatlar ve Lindahl Dengesi  60
3.1.3. Hangi Mallar Kamu Malıdır?  64
3.2. Saf Olmayan Kamu Malları  67
3.2.1. Kulüp Malları  68
3.2.2. Değişken Kullanımlı Kamu Malları  71
3.2.3. Kamusal Mallarda Bileşen Karışımı  75
3.3. Tercih ve Seçim Stratejileri  77
3.3.1. Dengenin Etkinsizliği  79
4. Bedavacılık (Free Rider) ve Vergileme  81
4.1 Vergi Uyumu  83
4.2. Bedavacılık  87
4.3. Sosyal Optimallik Noktası  88
II. Bölüm
ÇIKAR SAĞLAMA TEORİSİNİN (CAPTURE THEORY)
KAMUSAL KARAR ALMA MEKANİZMALARINA UYGULANMASI
1. Çıkar Sağlamanın Teorik Yapısı ve Kamusal Karar Alma  97
1.1. Homo Economicus ve Homo Politicus  97
1.2. Hükümet Başarısızlığı  99
2. Çıkar Sağlama Teorisi (Capture Theory) ve Kapsamı  101
3. Regülâsyonu İktisadi Açıdan Piyasa Malı Olarak Değerlendiren Yaklaşım  103
3.1. Regülâsyonun Arz ve Talebine Yönelik Çıkar Sağlama  106
4. Kamu Tercihi Analizi  110
4.1. Seçmen Davranışları  112
4.1.1. Demokrasilerde Oybirliği Kuralından Oyçokluğu Kuralına Yönelim  113
4.1.2. Çoğunluk Oylaması Kuralı ve Medyan Seçmen  114
4.1.3. Medyan Seçmenin Yeniden Dağıtım Politikalarıyla ilişkisi  119
4.2. Politikacıların Davranışları  121
4.2.1. Politik Rekabet ve İdeolojik Dağılım  122
4.2.2. Oy Ticareti (Logrolling)  124
4.3. Bürokratik Davranış Modelleri  126
4.3.1. Bürokratik Davranışların Bütçe Maksimizasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi  128
4.4. Rant Kollama  131
5. Rasyonel Bilgisizlik ve Jüri Limitleri (Sınırlılıklar)  134
5.1. Wittman Çatalı  136
6. Anayasal İktisat  138
7. Kamusal Görevlerin İktisadi Açıdan Alınıp Satılabilmesine Olanak Sağlayan Yaklaşım  141
III. Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ POLİTİKALARI
1. Uluslararası Vergi Politikalarına Genel Bir Bakış  147
1.1. Uluslararası Vergi Rejiminin Yapısı  156
2. Küreselleşmenin Uluslararası Mali Politikalar Üzerine Etkileri ve Tarihsel Zamanlama  158
2.1. Ekonomik Entegrasyon Bağlamında Çok Uluslu Şirket Politikaları  164
2.1.1. Küreselleşme ve sermaye Politikaları  166
2.1.2. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar  168
2.2. Yatırımların Vergilendirilmesine Yönelik Genel Yaklaşım  175
2.3. Küreselleşme ve Emek Hareketliliği  178
3. Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri  180
3.1. Vergi Yükündeki Değişmeler  180
3.2. Vergi Oranlarındaki Değişmeler  184
3.2.1. Gelir Vergisi Oranlarındaki Değişmeler  185
3.2.2. Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişmeler  189
3.2.3. OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Yapılarındaki Değişmeler  194
3.3. Kamu Harcamalarındaki Değişmeler  199
4. Uluslararası Vergi Politikalarının Temelleri  205
4.1. Uluslararası Vergi Politikalarının İlkeleri  205
4.2. Tarafsızlık İlkeleri  209
5. Uluslararası Çifte Vergilendirme  211
5.1. Çifte Vergilemeyi Önleme Yöntemleri  212
5.1.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler (UN) Modelleri  213
5.1.2. Uygulamada Çifte Vergilemeyi Önleme Yöntemleri  218
5.1.3. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Türkiye Boyutu  220
5.1.4. Bağımsızlık ve Vergilendirme  222
IV. Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ POLİTİKALARINDAN KAYNAKLANAN KÜRESEL VERGİ SORUNLARI
1. Sermaye Politikaları ve Uluslararası Vergi Rekabeti  227
1.1. Uluslararası Vergi Rekabeti ve Tiebout Modeli  235
1.2. Vergi Politikalarında Rekabet ve Koordinasyon Kavramları  237
1.3. Düz Oranlı (Tek Oranlı) Vergileme  240
2. Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti  244
2.1. Vergilemeye İlişkin Hükümler  249
2.2. Avrupa Birliği’nde Başlıca Vergi Türlerinin İncelenmesi  251
2.2.1. Dolaysız Vergiler  252
2.2.1.1. Kurumlar Vergisi  254
2.2.1.2. Gelir Vergisi  256
2.2.2. Dolaylı Vergiler  258
2.2.2.1. Katma Değer Vergisi  258
2.2.2.2. Özel Tüketim Vergisi  260
3. Zararlı Vergi Rekabeti  261
3.1. Vergi Cennetleri  262
3.2. Tercihli Vergi Rejimleri  267
3.3. Avrupa Birliğinde Zararlı Vergi Rekabetinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar  273
3.4. Türk Vergi Mevzuatında Yapılan Temel Düzenlemeler  276
4. Transfer Fiyatlama  278
5. Örtülü Sermaye  282
6. Kıyı Bankacılığı  286
7. Serbest Bölge Uygulamaları  289
8. Vergi Tatili  293
9. İkili Vergi Sistemi  297
10. Uluslararası Çevre Kirliliğinin Vergilendirilmesi  299
11. Spekülatif Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi  303
12. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi  308
V. Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TAHKİM UYGULAMASI
1. Uluslararası Tahkimin Tanım, Tarihçe ve Kapsamı  318
1.1. Uluslararası Tahkim Mekanizmalarının Oluşum Süreci  322
2. Tahkim Konusunda Uluslararası Hukuki Düzenlemeler  325
2.1. Uluslararası Sözleşmeler  325
2.2. Uluslararası Tahkim Kurumları  328
3. Alternatif Çözüm Yöntemleri ve Uluslararası Tahkim  330
4. Türk Hukukunda Tahkim Mevzuatına Yönelik Düzenlemeler  332
5. Tahkim Mevzuatının Uluslararası Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  335
5.1. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tarihçesi  337
5.2. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tanımı  338
6. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesine Yönelik Uygulamada Yer Alan Yöntemler  341
6.1. Karşılıklı Anlaşma Usulü  342
6.1.1. Transfer fiyatlandırmada Karşı Düzeltme Prosedürü  344
6.1.2. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları  345
6.2. OECD ve AB Kapsamında Vergisel Tahkim Uygulamaları  348
6.2.1. OECD Kapsamındaki Tahkim Uygulamaları  350
6.2.2. AB Kapsamındaki Tahkim Uygulamaları  352
Genel Değerlendirme ve Sonuç  357
Kaynakça  367
Kavramlar Dizini  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020