Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuki Açıdan 101 Soruda
Yeni Büyükşehir Belediye Modeli
Ocak 2019 / 3. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Kasım 2013 37.00 TL 16.90 TL (%55)Sepete Ekle
   

Bu kitap, Ülkemizin yeni Büyükşehir Belediye sistemine geçişini bu konudaki ilk taslaktan, yasalaşmasına; yasalaşmasından ilk uygulama sorunları evresine; son olarak da üzerinden 5 yıl geçmiş olan bu serüvenin hali hazırdaki sıkıntılarına yer veren bir kitaptır.

Eser, akademik bakış açısının gözden kaçırdığı "pratik sorunları" ve "bu bağlamdaki önerileri" ele alan bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Gelişen süreçte Türkiye'nin idari yapısında yaşanan merkezi ve yerel yönetimler açısından köklü değişimler olmuştur. Belediye mevzuatında yaşanan değişim ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdikleri birlikte ele alınmıştır.

Eser, 101 soru ve 10 bölümden ibarettir. İlk bölümde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdikleri, daha sonra yeni modelin oluşum süreci ele alınmakta, büyükşehir belediyelerinin organları, görevleri, bütçe yapısı, teşkilat sistemi anlatılmaktadır. Ardından, mahalle, köy gibi diğer yerel yönetim kurumlarına değinilmektedir.

Kitapta, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile İl Özel İdarelerine, yeni model nezdinde değinilmekte, ilçe belediyeleri ele alırken, bunları büyükşehir ile olan ilişkisi bağlamında ele alınmakta, güncel durumlara da detaylı olarak yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Yeni Büyükşehir Belediye Sistemi
İlçe Belediyelerinin Durumu
Devir Tasfiye Komisyonları
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
İl Özel İdarelerinin Konumu
Mahalleye Dönüşen Köyler
Mahalli İdare Birlikleri
Ulaşım
İmar Yetkileri
Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile Yapılan Değişikliklerle
Barkod: 9789750251900
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Genel Olarak  19
I. BÖLÜM:
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN
BELEDİYELERE ETKİSİ
1. Yeni kurulan “Yerel Yönetim Politikaları Kurulu” Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  25
2. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Nasıl Olacaktır?  25
2.1. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Görev ve Yetkileri  27
2.2. Kurulun Çalışma Usul ve Esasları  27
3. Yeniden Yapılandırılan “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü” Hakkında Bilgi Verir misiniz?  29
4. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri Nelerdir?  30
5. İçişleri Bakanlığının Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi Devam Edecek mi?  43
6. Belediyelerin Teftişi hakkında Bilgi Verir misiniz?  47
7. Belediyelerin İç Denetim Birimleri Nelerdir?  49
II. BÖLÜM:
YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MODELİNİN ESASLARI
8. Yeni Büyükşehir Modeli Nasıl Gelişti?  55
9. Yeni Büyükşehir Modelini Savunanların Düşünceleri Nelerdir?  63
10. Yeni Büyükşehir Modeline Karşı Çıkanların Düşünceleri Nelerdir?  64
11. Büyükşehir, Sakinlerine Mali Külfetler Getirecek mi?  68
12. Yeni Modelin Siyasete Etkilerini Değerlendirir misiniz?  72
13. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  74
14. Büyükşehir Belediyesinin Koordinasyon Görevi Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  83
15.Belediyelerin Yönetim Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  84
III. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI
16. Büyükşehir Belediyesinin Organları Nelerdir?  89
17. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Oluşur?  89
18. Büyükşehir Belediye Meclisinin Oluşumuna İlişkin Önemli Yüksek Seçim Kurulu Kararları Nelerdir?  93
19. Büyükşehir Belediye Meclisinin Çalışma Biçimi Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  95
20. Büyükşehir Belediye Meclisinde İhtisas Komisyonları Var mıdır?  100
21. Büyükşehir Belediye Encümeni Hakkında Bilgi Verir misiniz?  104
22. Büyükşehir Belediye Encümenin Çalışma Esasları Nelerdir?  106
23. Büyükşehir Belediye Başkanının Seçimi Nasıl Olacak?  109
24. Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir?  113
IV. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEŞKİLAT YAPISI VE BÜTÇE
25. Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Yapısı Nasıldır?  123
26. Genel Sekreter ve Yardımcılarının Atanması Nasıl Gerçekleşecektir?  124
27. Daire Başkanları ve 1. Hukuk Müşaviri Nasıl Atanacaktır?  127
28. Teftiş Kurulu Başkanının Atanması Nasıl Olacaktır?  127
29. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlarda Personel Ataması Nasıl Olacaktır?  130
30. Büyükşehir ile İlçe Belediyelerine Dağıtılacak Paylarla İlgili Hükümler Nelerdir?  132
31. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri Nelerdir?  137
31.1. İlan ve Reklam Vergisi  137
31.2. Çevre Temizlik Vergisi  137
31.3. Yangın Sigorta Vergisi  138
32. Büyükşehir’in Diğer Gelirleri Nelerdir?  139
33. Gelişmişlik Endeksine Göre Pay Dağıtımı Nasıl Olacaktır?  140
34. Otoparkla İlgili Bir Düzenleme Var mı?  142
V. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DAİR DİĞER HUSUSLAR
35. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Yerine Getirilmesi Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  145
36. Büyükşehir Belediyesi İl Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisine
Sahip midir?  153
37. Büyükşehir Belediyesinin İmarla İlgili Görevleri Nelerdir?  155
38. Kentsel Dönüşüm ve Büyükşehirlerce Nasıl Uygulanacağı Hakkında Bilgi Verir misin?  160
39. İmar Kanununun 32. ve 42. Maddelerinin Uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri Nelerdir?  173
40. TCK m.184 Uygulaması Yeni Modelden Etkilenecek mi?  175
41. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Nasıl Kurulur ve Görevleri Nelerdir?  176
42. Ulaşım Hizmetleri Nasıl Yürütülecektir?  179
43. Büyükşehir Olan İllerde Alan Yönetimi’nin Uygulanmasına Bir Engel Var mıdır?  183
44. Bakanlıklar Büyükşehir Belediyelerine Doğrudan Kaynak Aktararak Ortak Proje Yapabilecek mi?  185
45. Büyükşehir Belediyelerinde Kent Konseylerinin Durumu  186
45.1. Genel Olarak Kent Konseyinin Teşekkülü  188
45.2. Kent Konseyi Genel Kurulun Toplanması  191
45.3. “Büyükşehir Kent Konseyi”  192
VI. BÖLÜM:
İLÇE BELEDİYELERİ VE BÜYÜKŞEHİR İLE İLİŞKİSİ
46. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?  199
47. İlçe Belediye Meclislerinin Oluşma ve Çalışma Biçimi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  200
48. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görevler Nelerdir?  205
49. Katı Atık Toplama ve Aktarma İstasyonuna Götürme Hizmetini Kim Yerine Getirecektir?  206
50. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesinin Bütçesi Üzerindeki Denetimi Nasıl Gerçekleşecektir?  207
51. Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Gelir Payı Dağıtılmasında Yaşanan Sorunlar Nelerdir?  208
52. İlçe Belediyesince Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden Büyükşehir Belediyesine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  208
53. İmar Mevzuatı Uyarınca İlçe Belediyesince Alınan Otopark Bedellerinin Büyükşehir Belediyesine Aktarılması Hakkında Bilgi Verir misiniz?  211
54. Alt Yapı Kazı Çalışmalarından Doğan Zemin Tahrip Bedellerinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  215
55. Müze Giriş Ücretinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  216
56. Eğlence Vergisinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi hakkında bilgi verir misiniz?  217
57. Bağlı Kuruluş Tarafından Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden İlçe Belediyesine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  219
58. Şehirlerin En Büyük Problemi Olan Otoparkla İlgili Bir Düzenleme
Var mı?  220
59. Yol Kenarı Otopark Uygulaması Yasal mı?  221
VII. BÖLÜM:
MAHALLE, KÖY Ve BİRLİKLER
60. Mahalle Nedir?  231
61. Mahalle ile Köy İdaresi Arasındaki Fark Nedir?  234
62. Köyün Görev ve Yetkileri Nelerdir?  235
63. Köyün Organları Nelerdir?  235
64. Büyükşehir Olan İllerde Köy Tüzel Kişiliği Tamamen Kaldırılıyor mu?  239
65. Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  242
66. Mahalli İdare Birliklerini Nasıl Tasnif Edebiliriz?  242
66.1. Zorunlu Birlikler  242
66.2. İhtiyari Birlikler  243
66.3. Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikler  243
67. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) Tasfiye mi Edilecek?  243
68. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerle İlgili Olarak Büyükşehir Tip Mimari Projeler Yapabilir mi?  246
69. Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Mevcut Yapılar İçin Belediyeden Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınacak mı?  246
70. Mahalleye Dönüşen Köylerin Alt Yapı Hizmetleri İçin Bütçeden En Az Ne Kadar Pay Ayrılacak?  250
71. Mahalleye Dönüşen Köylerden Hemen Vergi Alınmaya Başlanacak mı?  250
72. Meraya Yapılan Müdahalelerde TCK 154. Maddesindeki Suç
Oluşacak mı?  255
VIII. BÖLÜM:
İL ÖZEL İDARELERİ İLE YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB)
73. İl Özel İdareleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  267
74. İl Özel İdarelerinin Görevleri Nelerdir?  268
75. İl Özel İdareleri Tamamen Kaldırılıyor mu?  269
76. İl Özel İdaresine Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmiştir?  270
77. Özel İdarenin Yürüttüğü Sulama Hizmetleri, Göletler vb. Kime Devredilecek?  273
78. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği İl Özel İdaresinin Yetkileri Nereye Devrolacaktır?  273
79. Maden Kanunu ile İlgili Uygulamaları Hangi Birim Yapacaktır?  274
80. “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” (YİKOB) Niçin Kurulmaktadır?  275
IX. BÖLÜM:
DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA İŞLEMLERİ
81. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerini Yürütecek Komisyon Nasıl Oluştu?  281
82. Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?  284
83. Tüzel Kişiliği Biten Kamu Tüzel Kişilikleri Hakkında Sayısal Bilgi
Verir misiniz?  293
84. Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdari Birimlerin Devam Eden Davaları Ne Olacak?  295
85. Komisyon Kararıyla Personel Devri Nasıl Olacak?  296
86. Komisyon Kararına Katılmayan Belediye Ne Yapacaktır?  296
X. BÖLÜM:
GÜNCEL BAZI DURUMLAR
87. Belediyelerin Tüzel Kişiliğini Kaldırma İşlemlerinin Anayasa’ya Aykırılığı Söz Konusu mudur?  299
88. Avrupa Birliği; Yerel Yönetimlerle İlgili Olarak Anayasa’da Nasıl Bir Değişiklik Yapılmasını İstiyor?  300
89. Belediyelerde Hizmetler Aksarsa Ne Olacak?  303
90. Belediye–Dernek İlişkisinin Hukuki Boyutları Nasıldır?  312
91. Belediyeler Derneğe Üye Olabilir mi?  319
92. Norm Kadro ve İhtiyaç Fazlası Personelin Devlet Personel Başkanlığına Bildirilmesi ve Bunların Atanması Nasıl Olacak?  322
93. Fazla Personelin Memur Olması Halinde Prosedür Nasıl İşleyecektir?  323
94. Fazla Personelden, Tam Zamanlı Sözleşmeli Olanlar Hakkında Prosedür Nasıl İşleyecektir?  324
95. Fazla Personelin, İşçi Olması Halinde Prosedür Nasıl İşleyecektir?  324
96. İhtiyaç Fazlası Personelin Kadro İşlemleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  325
97. Belediyelere “Kayyım” Atanması Yöntemini Nasıldır?  326
98. OHAL Sonrası Yeni Dönemde Belediye Personelinin Kamu Görevinden Çıkarılması Nasıl Gerçekleşecektir?  328
98.1. Görevden Çıkarma Konusunda Emsal Kararlar  331
99. Yeni Modelin, 5393 s. Belediye Kanununa Getirdiği Diğer Yenilikler Nelerdir?  338
100. Yeni Modelin, 5216 s. Büyükşehir Belediye Kanununa Getirdiği Diğer Yenilikler Nelerdir?  339
101. Bir Değişiklik Söz Konusu Olursa, Hangi Hususların Değişmesini Önerirsiniz?  341
Sonuç Olarak  351
EK BÖLÜM: GÖRÜŞLER / KARARLAR
A. Görüşler  357
B. Kararlar  372
Kaynakça  379
Kavramlar Dizini  387
 


M. Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin
Temmuz 2020
315.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Genel Olarak  19
I. BÖLÜM:
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN
BELEDİYELERE ETKİSİ
1. Yeni kurulan “Yerel Yönetim Politikaları Kurulu” Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  25
2. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Nasıl Olacaktır?  25
2.1. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Görev ve Yetkileri  27
2.2. Kurulun Çalışma Usul ve Esasları  27
3. Yeniden Yapılandırılan “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü” Hakkında Bilgi Verir misiniz?  29
4. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri Nelerdir?  30
5. İçişleri Bakanlığının Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi Devam Edecek mi?  43
6. Belediyelerin Teftişi hakkında Bilgi Verir misiniz?  47
7. Belediyelerin İç Denetim Birimleri Nelerdir?  49
II. BÖLÜM:
YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MODELİNİN ESASLARI
8. Yeni Büyükşehir Modeli Nasıl Gelişti?  55
9. Yeni Büyükşehir Modelini Savunanların Düşünceleri Nelerdir?  63
10. Yeni Büyükşehir Modeline Karşı Çıkanların Düşünceleri Nelerdir?  64
11. Büyükşehir, Sakinlerine Mali Külfetler Getirecek mi?  68
12. Yeni Modelin Siyasete Etkilerini Değerlendirir misiniz?  72
13. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  74
14. Büyükşehir Belediyesinin Koordinasyon Görevi Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  83
15.Belediyelerin Yönetim Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  84
III. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI
16. Büyükşehir Belediyesinin Organları Nelerdir?  89
17. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Oluşur?  89
18. Büyükşehir Belediye Meclisinin Oluşumuna İlişkin Önemli Yüksek Seçim Kurulu Kararları Nelerdir?  93
19. Büyükşehir Belediye Meclisinin Çalışma Biçimi Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  95
20. Büyükşehir Belediye Meclisinde İhtisas Komisyonları Var mıdır?  100
21. Büyükşehir Belediye Encümeni Hakkında Bilgi Verir misiniz?  104
22. Büyükşehir Belediye Encümenin Çalışma Esasları Nelerdir?  106
23. Büyükşehir Belediye Başkanının Seçimi Nasıl Olacak?  109
24. Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir?  113
IV. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEŞKİLAT YAPISI VE BÜTÇE
25. Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Yapısı Nasıldır?  123
26. Genel Sekreter ve Yardımcılarının Atanması Nasıl Gerçekleşecektir?  124
27. Daire Başkanları ve 1. Hukuk Müşaviri Nasıl Atanacaktır?  127
28. Teftiş Kurulu Başkanının Atanması Nasıl Olacaktır?  127
29. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlarda Personel Ataması Nasıl Olacaktır?  130
30. Büyükşehir ile İlçe Belediyelerine Dağıtılacak Paylarla İlgili Hükümler Nelerdir?  132
31. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri Nelerdir?  137
31.1. İlan ve Reklam Vergisi  137
31.2. Çevre Temizlik Vergisi  137
31.3. Yangın Sigorta Vergisi  138
32. Büyükşehir’in Diğer Gelirleri Nelerdir?  139
33. Gelişmişlik Endeksine Göre Pay Dağıtımı Nasıl Olacaktır?  140
34. Otoparkla İlgili Bir Düzenleme Var mı?  142
V. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DAİR DİĞER HUSUSLAR
35. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Yerine Getirilmesi Hakkında Bilgi
Verir misiniz?  145
36. Büyükşehir Belediyesi İl Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisine
Sahip midir?  153
37. Büyükşehir Belediyesinin İmarla İlgili Görevleri Nelerdir?  155
38. Kentsel Dönüşüm ve Büyükşehirlerce Nasıl Uygulanacağı Hakkında Bilgi Verir misin?  160
39. İmar Kanununun 32. ve 42. Maddelerinin Uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri Nelerdir?  173
40. TCK m.184 Uygulaması Yeni Modelden Etkilenecek mi?  175
41. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Nasıl Kurulur ve Görevleri Nelerdir?  176
42. Ulaşım Hizmetleri Nasıl Yürütülecektir?  179
43. Büyükşehir Olan İllerde Alan Yönetimi’nin Uygulanmasına Bir Engel Var mıdır?  183
44. Bakanlıklar Büyükşehir Belediyelerine Doğrudan Kaynak Aktararak Ortak Proje Yapabilecek mi?  185
45. Büyükşehir Belediyelerinde Kent Konseylerinin Durumu  186
45.1. Genel Olarak Kent Konseyinin Teşekkülü  188
45.2. Kent Konseyi Genel Kurulun Toplanması  191
45.3. “Büyükşehir Kent Konseyi”  192
VI. BÖLÜM:
İLÇE BELEDİYELERİ VE BÜYÜKŞEHİR İLE İLİŞKİSİ
46. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?  199
47. İlçe Belediye Meclislerinin Oluşma ve Çalışma Biçimi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  200
48. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görevler Nelerdir?  205
49. Katı Atık Toplama ve Aktarma İstasyonuna Götürme Hizmetini Kim Yerine Getirecektir?  206
50. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesinin Bütçesi Üzerindeki Denetimi Nasıl Gerçekleşecektir?  207
51. Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Gelir Payı Dağıtılmasında Yaşanan Sorunlar Nelerdir?  208
52. İlçe Belediyesince Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden Büyükşehir Belediyesine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  208
53. İmar Mevzuatı Uyarınca İlçe Belediyesince Alınan Otopark Bedellerinin Büyükşehir Belediyesine Aktarılması Hakkında Bilgi Verir misiniz?  211
54. Alt Yapı Kazı Çalışmalarından Doğan Zemin Tahrip Bedellerinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  215
55. Müze Giriş Ücretinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  216
56. Eğlence Vergisinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi hakkında bilgi verir misiniz?  217
57. Bağlı Kuruluş Tarafından Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden İlçe Belediyesine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  219
58. Şehirlerin En Büyük Problemi Olan Otoparkla İlgili Bir Düzenleme
Var mı?  220
59. Yol Kenarı Otopark Uygulaması Yasal mı?  221
VII. BÖLÜM:
MAHALLE, KÖY Ve BİRLİKLER
60. Mahalle Nedir?  231
61. Mahalle ile Köy İdaresi Arasındaki Fark Nedir?  234
62. Köyün Görev ve Yetkileri Nelerdir?  235
63. Köyün Organları Nelerdir?  235
64. Büyükşehir Olan İllerde Köy Tüzel Kişiliği Tamamen Kaldırılıyor mu?  239
65. Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  242
66. Mahalli İdare Birliklerini Nasıl Tasnif Edebiliriz?  242
66.1. Zorunlu Birlikler  242
66.2. İhtiyari Birlikler  243
66.3. Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikler  243
67. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) Tasfiye mi Edilecek?  243
68. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerle İlgili Olarak Büyükşehir Tip Mimari Projeler Yapabilir mi?  246
69. Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Mevcut Yapılar İçin Belediyeden Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınacak mı?  246
70. Mahalleye Dönüşen Köylerin Alt Yapı Hizmetleri İçin Bütçeden En Az Ne Kadar Pay Ayrılacak?  250
71. Mahalleye Dönüşen Köylerden Hemen Vergi Alınmaya Başlanacak mı?  250
72. Meraya Yapılan Müdahalelerde TCK 154. Maddesindeki Suç
Oluşacak mı?  255
VIII. BÖLÜM:
İL ÖZEL İDARELERİ İLE YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB)
73. İl Özel İdareleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  267
74. İl Özel İdarelerinin Görevleri Nelerdir?  268
75. İl Özel İdareleri Tamamen Kaldırılıyor mu?  269
76. İl Özel İdaresine Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmiştir?  270
77. Özel İdarenin Yürüttüğü Sulama Hizmetleri, Göletler vb. Kime Devredilecek?  273
78. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği İl Özel İdaresinin Yetkileri Nereye Devrolacaktır?  273
79. Maden Kanunu ile İlgili Uygulamaları Hangi Birim Yapacaktır?  274
80. “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” (YİKOB) Niçin Kurulmaktadır?  275
IX. BÖLÜM:
DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA İŞLEMLERİ
81. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerini Yürütecek Komisyon Nasıl Oluştu?  281
82. Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?  284
83. Tüzel Kişiliği Biten Kamu Tüzel Kişilikleri Hakkında Sayısal Bilgi
Verir misiniz?  293
84. Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdari Birimlerin Devam Eden Davaları Ne Olacak?  295
85. Komisyon Kararıyla Personel Devri Nasıl Olacak?  296
86. Komisyon Kararına Katılmayan Belediye Ne Yapacaktır?  296
X. BÖLÜM:
GÜNCEL BAZI DURUMLAR
87. Belediyelerin Tüzel Kişiliğini Kaldırma İşlemlerinin Anayasa’ya Aykırılığı Söz Konusu mudur?  299
88. Avrupa Birliği; Yerel Yönetimlerle İlgili Olarak Anayasa’da Nasıl Bir Değişiklik Yapılmasını İstiyor?  300
89. Belediyelerde Hizmetler Aksarsa Ne Olacak?  303
90. Belediye–Dernek İlişkisinin Hukuki Boyutları Nasıldır?  312
91. Belediyeler Derneğe Üye Olabilir mi?  319
92. Norm Kadro ve İhtiyaç Fazlası Personelin Devlet Personel Başkanlığına Bildirilmesi ve Bunların Atanması Nasıl Olacak?  322
93. Fazla Personelin Memur Olması Halinde Prosedür Nasıl İşleyecektir?  323
94. Fazla Personelden, Tam Zamanlı Sözleşmeli Olanlar Hakkında Prosedür Nasıl İşleyecektir?  324
95. Fazla Personelin, İşçi Olması Halinde Prosedür Nasıl İşleyecektir?  324
96. İhtiyaç Fazlası Personelin Kadro İşlemleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  325
97. Belediyelere “Kayyım” Atanması Yöntemini Nasıldır?  326
98. OHAL Sonrası Yeni Dönemde Belediye Personelinin Kamu Görevinden Çıkarılması Nasıl Gerçekleşecektir?  328
98.1. Görevden Çıkarma Konusunda Emsal Kararlar  331
99. Yeni Modelin, 5393 s. Belediye Kanununa Getirdiği Diğer Yenilikler Nelerdir?  338
100. Yeni Modelin, 5216 s. Büyükşehir Belediye Kanununa Getirdiği Diğer Yenilikler Nelerdir?  339
101. Bir Değişiklik Söz Konusu Olursa, Hangi Hususların Değişmesini Önerirsiniz?  341
Sonuç Olarak  351
EK BÖLÜM: GÖRÜŞLER / KARARLAR
A. Görüşler  357
B. Kararlar  372
Kaynakça  379
Kavramlar Dizini  387
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020