Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kooperatifler Hukuku
Eylül 2019 / 1. Baskı / 1352 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kooperatifler hukuku ile ilgili ilk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemelerinin verdikleri kararların temyiz incelemesini yapan Yargıtay Dairesinde uzun zamandan beri Yargıtay üyesi olarak görev yapan yazarın deneyim ve bilgi birikimine dayanan bu eserde; mevzuat dağınıklığı hatta yetersizliği nedeniyle ihtilafların ciddi bir kısmı yargı içtihatları ile çözülmeye çalışılan kooperatifler hukukuna ilişkin bilgiler, temel Kanun olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu madde sırasına göre şerh edilmek suretiyle kaleme alınmıştır. Ancak her bir maddenin açıklamalar kısmında, maddenin değindiği tüm konular ana ve alt başlıklar halinde oldukça detaylandırılarak izah edilmiş ve özellikle "dip notlarda" konuyla ilgili içtihat özetleri okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Ayrıca,1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunla ilgili açıklamalar ve içtihatlara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Kooperatif Türleri ve Mevzuatı
Kooperatiflerin Kuruluşu
Ortaklığın Kazanılması ve Sona Ermesi
Ortakların Hakları ve Yükümlülükleri
Kooperatif Organları
Kooperatif Üst Birlikleri
Kooperatiflerin Dağılması ve Tasfiyesi
Bakanlığın Kooperatiflerle İlgili Görev ve Yetkileri
Kooperatiflerin Harç ve Vergilerden İstisna ve Muafiyetleri
Türk Ticaret Kanunu'nun Kooperatifler Hakkında Uygulanacak Hükümleri
Barkod: 9789750256103
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  25
II. TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ  28
A. Osmanlı Dönemi  28
B. Cumhuriyet Dönemi Kooperatifçilik ve Sorunları  30
III. KOOPERATİF VE KAR KONUSU  33
IV. KOOPERATİFİN TACİR OLUP OLMADIĞI  35
İçtihatlar  36
V. KOOPERATİF TÜRLERİ VE MEVZUATI  40
A. Kooperatif Türleri  40
1. Faaliyet Türlerine Göre  40
2. Hukuksal Düzenlemelere Göre  41
B. Kooperatifçilikle İlgili Temel Kanunlar  42
1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  42
2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve İlgili Kanunlar  42
a. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun  43
İçtihatlar  46
b. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu  48
İçtihatlar  51
C. Anasözleşmeler  62
İçtihatlar  63
Birinci Bölüm
KOOPERATİF VE KURULUŞU
Madde 1– Kooperatifin tanımı  65
I. Genel Olarak  65
II. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  67
İçtihatlar  68
Madde 2– Kooperatifin kuruluşu ve isim kullanma yetkisi  69
I. Kurucu Ortaklar  69
II. Kooperatiflerin Adı ve Unvanı  70
III. Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Onanması  72
IV. Sermaye Miktarı Sınırlandırılarak Kooperatif Kurulamayacağı  73
V. Taşınmaz Mal Temlikinin Resmi Şekle Gerek Olmaksızın Yapılması  74
İçtihatlar  74
Madde 3– Kooperatifin kuruluşuna izin verilmesi, tescil ve ilanı  76
I. Kooperatiflerin Kuruluşuna İzin Verilmesi  77
II. İzin Verecek Makama Sunulacak Başlıca Belgeler  82
III. İzin Makamının İnceleme Yetkisi ve İzin Vermesi  83
IV. Kooperatifin Tescili  84
V. Kooperatifin İlanı  87
VI. Tescil Edilmemiş Kooperatifin Hukuki Durumu  88
VII. Ana Sözleşme Değişikliği  89
İçtihatlar  89
ANASÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER  91
Madde 4– Mecburi hükümler  91
I. Kooperatifin Adı ve Merkezi  92
II. Kooperatifin Amacı ve Çalışma Konuları  92
III. Ortaklık Sıfatını Kazandıran ve Kaybettiren Hal ve Şartlar  96
IV. Ortakların Pay Tutarı ve Kooperatif Sermayesinin Ödenme Şekli, Nakdi Sermayenin En Az 1/4’ünün Peşin Ödenmesi  96
V. Ortakların Ayni Sermaye Koyup Koyamayacakları  97
VI. Kooperatiflerin Yükümlerinden Dolayı Ortakların Sorumluluk Durumu ve Derecesi  97
VII. Kooperatifin Yönetici ve Denetleyici Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Seçim Tarzları  98
VIII. Kooperatifin Temsiline Ait Hükümler  98
IX. Yıllık Gelir Gider Farklarının, Hesaplama ve Kullanma Şekilleri  99
X. Kurucuların Adı, Soyadı İş ve Konut Adresleri  99
XI. Anasözleşmeye Konulamayacak Hükümler  99
İçtihatlar  101
Madde 5– Anasözleşmede bulunabilecek isteğe bağlı hükümler  105
I. Genel Kurulun Toplantısı, Kararların Alınması, Oyların Kullanılması Hakkındaki Hükümler  105
II. Kooperatifin Çalışma Şekline Dair Esaslar  106
III. Kooperatifin Birliklerle Olan Münasebetleri  106
IV. Kooperatifin Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesine Ait Hükümler  106
V. Kooperatifin Süresi  106
İçtihatlar  107
Madde 6– Yorumlayıcı hükümler  107
İçtihatlar  108
Madde 7– Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk  109
I. Genel Olarak  109
II. Tüzel Kişilik Kazanılmasının Sonuçları  110
III. Kuruluştan Doğan Sorumluluk Halleri  110
IV. Kuruluştan Sonra Yapılacak Başlıca İşlemler  111
İçtihatlar  111
İkinci Bölüm
ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
A. ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI  113
Madde 8– Ortaklığa girme şartları ve yapı kooperatiflerinde ortak sayısı  113
I. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  113
II. Yönetim Kuruluna Yazılı Olarak Başvurmak  115
III. Yönetim Kurulunun Ortaklık Şartlarını Araştırması ve Karar Vermesi  116
A. Ortaklığa Kabul  116
İçtihatlar  118
B. Ortaklığa Zımnen Kabul  125
İçtihatlar  127
C. Peşin Ödemeli Ortaklık  138
İçtihatlar  141
IV. Yapı Kooperatiflerinde Konut, İşyeri ve Ortak Sayısı  158
V. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinde Ortaklık  158
İçtihatlar  159
VI. Diğer Yollarla Ortak Olunması  165
İçtihatlar  166
Madde 9– Tüzel kişilerin ortaklığı  170
İçtihatlar  171
Madde 10– Ortaklığın sona ermesi  173
I– Ortaklıktan çıkma serbestisi – tazminat  173
I. Açık İrade Beyanıyla Ortaklıktan Çıkma  173
İçtihatlar  176
II. Eylemli Olarak Ortaklıktan Çıkma  181
İçtihatlar  182
Madde 11– Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması  185
İçtihatlar  188
Madde 12– Çıkmada izlenecek usul ve çıkma zamanı  189
İçtihatlar  191
Madde 13– Ortaklıktan çıkmayı (istifayı) kabulden kaçınma  192
İçtihatlar  194
Madde 14– Ortağın ölümü ve ortaklığın devri  204
I. Ortağın Ölümü ve Mirasçıların Ortaklığı  204
İçtihatlar  206
II. Ortaklığın Devri  212
İçtihatlar  215
Madde 15– Görev, hizmet, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık  240
I. Görev veya Hizmet Nedeniyle Ortak Olma, Bu Ortaklığın Son Bulması  240
II. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma Halinde Taşınmaz ve İşletmenin Devri  241
Madde 16– Ortaklıktan çıkarılma usulü ve itiraz  242
I. Çıkarılma Sebeplerinin Anasözleşmede Gösterilmesi  242
İçtihatlar  246
II. Çıkarma Kararı ve Tebliği  259
İçtihatlar  261
III. Çıkarılma Kararına İtiraz Edilmemesi veya Dava Açılmaması  269
İçtihatlar  269
IV. Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz Edilmesi  274
İçtihatlar  275
V. Çıkarılma Kararına Karşı İptal Davası Açılması  277
İçtihatlar  282
Madde 17– Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma ve süresi  303
I. Çıkan veya Çıkarılan Ortakların Talep Edebilecekleri Haklar  303
İçtihatlar  305
II. Kooperatifin, Çıkan veya Çıkarılan Ortaktan Talep Edebileceği Haklar  313
İçtihatlar  314
III. İade Edilecek Hakların Hesabı  323
İçtihatlar  325
IV. Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Alacaklarının Ödeme Zamanı  339
A. Erteleme Kararı Yoksa, Ödeme Zamanı  339
İçtihatlar  341
B. Erteleme Kararı Halinde Ortağa Yapılacak Ödemelerin Zamanı  346
İçtihatlar  348
C. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Faiz Ödenmesi  359
İçtihatlar  361
V. Sermaye ve Mevduattan Kısmen veya Tamamen Mahrum Bırakılma  366
VI. Kooperatifle Üye Arasındaki Hak ve Alacaklarda Zamanaşımı  367
İçtihatlar  368
Üçüncü Bölüm
ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ
Madde 18– Ortaklık senedi  375
İçtihatlar  377
Madde 19– Ortaklık payları ve ortağın şahsi alacaklılarının haczedebileceği şeyler  377
İçtihatlar  380
Madde 20– Ayni sermaye  386
İçtihatlar  387
Madde 21– Ayni sermaye koymada değer biçme ve bilirkişi seçimi  389
Madde 22– Karar nisabı, raporların kabulü  391
İçtihatlar  392
Madde 23– Hak ve yükümlülüklerde eşitlik (m.23)  393
I. Genel Olarak Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik  393
İçtihatlar  396
II. Şerefiye  417
İçtihatlar  421
III. Konut veya İş Yerlerinin Kur’a Çekimi (Tahsis) ve Ferdileşmesi  434
A. Kur’a Çekimi (Dağıtım)  434
İçtihatlar  437
B. Ferdileşme (Taşınmazın Ortak Adına Tescili)  464
İçtihatlar  466
IV. Yapı Kooperatiflerinde Eşitliğin Sağlanması İçin Hesaplama Yöntemleri  472
A. Kendisine Konut veya İşyeri Teslim Edilen, Ancak Eksik Ödeme Yapan Ortağın Ödeyeceği Meblağ  472
B. Kooperatifin Bağımsız Bölüm Teslim Edemeyeceği Durumlarda, Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472
1. Ödemesi Tam Olan Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472
2. Ödemesi Eksik Olan Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472
İçtihatlar  474
V. Kooperatifin Talep Edebileceği Faiz Miktarı ile Ödemelerin Öncelikle Faize Sayılması  481
İçtihatlar  483
Madde 24– Bilgi edinme hakkı  494
İçtihatlar  496
Madde 25– Ticari defterlerin incelenmesi, ortağın sır saklama ödevi ve cezası  499
I. Ticari Defterler ve Haberleşme Araçları Üzerinde İnceleme Yöntemi  499
II. Ortağın Sır Saklama Yükümlülüğü ve Müeyyidesi  499
İçtihatlar  501
Madde 26– Genel kurul toplantılarına katılma hakkı  501
İçtihatlar  503
ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI  503
Madde 27– Borcun süresinde ödenmemesi nedeniyle ortaklığın düşmesi  503
I. Borçların İfa Edilmemesi Nedeniyle Ortaklığın Sona Ermesi  503
İçtihatlar  506
II. Borç Nedeniyle Ortaklığın Sona Erdirilmesinde İzlenecek Yöntem  518
İçtihatlar  522
III. Ortaklığın Sona Ermesinin Sonuçları ve İhraca Karşı Dava Açılması  533
İçtihatlar  535
Ortağın Menfi Tespit Davası Açmasının İhraç Sürecine Etkisine Dair içtihatlar  545
Madde 28– Kooperatifin sorumluluğu  550
I. Kooperatif Borçlarından Sorumluluk  550
İçtihatlar  553
II. Kooperatife Borç Verilmesi  562
İçtihatlar  563
Madde 29– Kooperatif borçlarından ortakların sınırsız sorumluluğu  570
Madde 30– Kooperatif borçlarından ortakların sınırlı sorumluluğu  572
İçtihatlar  574
Madde 31– Ortakların ek ödeme yükümlülüğü  574
I. Genel Olarak  575
II. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Miktar veya Oranı  576
İçtihatlar  577
Madde 32– Sorumluluk ve ek ödemeyi sınırlayan anasözleşme hükümleri  581
Madde 33– İflas halinde ortakların sorumluluğu  581
I. Genel Bilgi  582
II. İflas Masasının Oluşturulması  582
III. Sınırlı, Sınırsız veya Ek Ödemelerin İflas Masasınca Tahsili  583
İçtihatlar  585
Madde 34– Ana sözleşmedeki sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi  587
Madde 35– Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu  588
İçtihatlar  590
Madde 36– Ortağın ayrılması veya dağılmasından sonra kooperatifin iflası halinde sorumluluk  594
I. Ortağın Ölüm veya Ayrılmasından Sonra Kooperatifin İflası Halinde Sorumluluk  594
İçtihatlar  596
II. Kooperatifin Dağılmasından Sonraki Sorumluluk  598
Madde 37– Ortakların şahsi sorumluluğunda zamanaşımı  599
Dördüncü Bölüm
KOOPERATİF HESAPLARI
Madde 38– Hasılanın paylaşımı, zararın karşılanması  601
I. Genel Olarak  601
II. Gelir Gider Farkının Ortaklara Dağıtılması  604
III. Olumlu Gelir Gider Farkının, Sermaye Payına Faiz Verilerek Dağıtımı  605
IV. Ortak Dışı İşlemlerden Elde Edilen Hasılanın Ortaklara Dağıtımı veya Özel Fonda Toplanması  606
V. Olumsuz Gelir Gider Farkının Kapatılması  607
İçtihatlar  607
Madde 39– Yedek akçe ayırımı  608
Madde 40– Ortak ve personel için yardım fonları  610
İçtihatlar  612
Madde 41– Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar  612
Beşinci Bölüm
KOOPERATİF ORGANLARI
I– GENEL KURUL  615
Madde 42– Genel kurulun devredemeyeceği yetkileri  615
I. Genel Olarak  615
II. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Görev ve Yetkiler  616
İçtihatlar  619
GENEL KURUL TOPLANTILARI  623
Madde 43– Çağrıya yetkisi olanlar  623
I. Genel Olarak  624
II. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  624
III. Çağrısız Genel Kurul Toplanması (KK.m.47 ve 98; TTK.m.416)  627
İçtihatlar  627
Madde 44– Ortaklar veya bakanlıkların isteği yahut mahkeme izniyle genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması  631
I. Ortakların İsteği ile Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması  631
II. İlgili Bakanlığın Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırması  632
III. Ortakların Mahkeme İzniyle Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırması  633
İçtihatlar  634
Madde 45– Genel kurul toplantısının yapılmasında usul  644
I. Genel Kurul Toplantısından Önce Hazırlanacak Belgeler  644
II. Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Tarih  648
III. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü  650
IV. Temsilci Talebinde Bulunulması  651
V. Toplantı Yeri  652
VI. Toplantı Yeter Sayısı  653
İçtihatlar  656
VII. Başkanlık Divanını Oluşumu, Toplantının Yapılması ve İdaresi  659
A. Başkanlık Divanının Oluşumu, Toplantının İdaresi, Tutanak Tutulması  659
B. Bakanlık Temsilcisinin Başlıca Görev ve Yetkileri  662
VIII. İlgili Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) Verilecek Belgeler  666
IX. Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Belgeler  666
İçtihatlar  667
Madde 46– Genel kurul gündemi  676
I. Genel Olarak  676
II. Toplantıdan Önce Ortakların Gündeme Ek Madde İlave Talepleri  678
III. Toplantı Sırasında Gündem Ek Madde Teklifi  679
İçtihatlar  682
Madde 47– Bütün ortakların katılımıyla genel kurul toplantısı yapılmasında usul  690
İçtihatlar  692
Madde 48– Genel kurulda oy kullanma hakkı ve usulü  695
Madde 49– Ortağın genel kurulda başkası tarafından temsili  696
İçtihatlar  699
Madde 50– Yönetim kurulunun ibrası ve yakınlarla ilgili işlerde oy kullanma  700
I. Yönetim Kurulunun İbrasında Oy Kullanamayacaklar  700
II. Şahsi Bir İşe veya Davaya İlişkin Görüşmelerde Oy Kullanılması  703
İçtihatlar  703
Madde 51– Genel kurulda karar nisabı  713
I. Oyların Kullanılmasında Usul  713
II. Normal Kararlarda Nisap  714
III. Nitelikli Nisapla Alınabilen Kararlar  715
IV. Genel Kurul Kararlarının Geçerlilik Şartları  716
V. Genel Kurul Kararların Etkisi  717
İçtihatlar  719
Madde 52– Nitelikli çoğunlukla alınacak kararlar, çıkan ortak için kararın bağlayıcılığı  732
İçtihatlar  735
Madde 53– Genel kurul kararları aleyhine dava açılması  739
I. Dava Konusu Olabilecek Kararlar  740
A. Genel Kurulun Yok Hükmündeki (Mutlak Butlanla Batıl) Kararları  741
1. Emredici Hükümlere Aykırı Kararlar  743
2. Kamu Düzenine Aykırı Kararlar  744
3. Ahlaka ve Adaba Aykırı Kararlar  746
4. Konusu İmkansız Olan Kararlar  747
5. “Kesin Hükme” Aykırı Genel Kurul Kararları  747
6. Genel Kurul Ararının “Yok Hükmünde” Olduğunun Tespiti Davası  747
İçtihatlar  750
B. Genel Kurulun İptali İstenilebilecek (Nispi Butlanla Batıl) Kararları  762
1. Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararların İptal  762
2. Ana Sözleşmeye Aykırı Genel Kurul Kararlarının İptali  763
3. İyi Niyet Kurallarına Aykırı Genel Kurul Kararlarının İptali  764
II. İptal Davasında Yargılama  765
A. Dava Açabilecek Kimseler  765
1. Ortaklar  765
İçtihatlar  767
2. Yönetim Kurulu  776
İçtihatlar  776
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri  780
İçtihatlar  780
B. İptal Davasında Davalı  783
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme ile Dava Açma Süresi  783
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme  783
2. Dava Açma Süresi ve Davanın İlanı  784
İçtihatlar  785
D. Genel Kurul Kararlarının İptaline İlişkin Davalarda Yargılama Usulü  787
İçtihatlar  790
Madde 54– Mektupla oy verme veya gurup temsilcileri ile genel kurul yapma  827
I. Mektupla Oy Vermek Suretiyle Genel Kurul Yapılması  827
II. Gurup Temsilciler Aracılığı ile Genel Kurul Yapılması  828
II –YÖNETİM KURULU  829
Madde 55– Yönetim kurulunun üye sayısı ve temsil yetkisi  829
I. Kooperatifin Temsili  829
II. Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması ve Seçimi  830
III. Yönetim Kurulunun İş Bölümü ve Çalışma Usulü  833
A. Yönetim Kurulunun Kendi Arasında İş Bölümü  833
B. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları  834
C. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği  836
İçtihatlar  837
IV. Yönetim Kurulu ve Üyelerin Görev ve Yetkileri  842
İçtihatlar  844
Madde 56– Üyelik şartları ve ücret  847
I. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmenin Şartları  847
II. Üyelik Şartlarının Denetim Kurulunca Araştırılması  850
III. Murahhas Üye Seçimi  851
IV. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılabilecek Ödemeler  852
V. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  855
İçtihatlar  858
Madde 57– Üyelik süresi  868
İçtihatlar  869
YÖNETİM VE TEMSİL  870
Madde 58– Yönetim kurulunun yetkilerinin devri:  870
I. Kooperatifi Temsil Etme  870
II. Kooperatifi Yönetme ve Temsil Yetkisinin Devredilmesi  872
III. Yetkilerin Müdürlere Devredilmesi  873
IV. Komisyon Kurulması  874
İçtihatlar  875
Madde 59– Temsilcilerin yetkileri ve sınırları  881
I. Kooperatifi Temsil Edenlerin Yetkilerinin Kapsamı  881
II. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Durumlar  882
III. Kooperatiflere Taşınmaz Mal Satın Alınması  883
IV. Kooperatif Yöneticileri ve Personelinin Kooperatifle Ticari İş Yapma Yasağı  884
V. İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uyulacak Esaslar  885
VI. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkilerin Kullanılamayacağı  886
İçtihatlar  887
VII. Kooperatife Kayyım Atanması  903
İçtihatlar  904
Madde 60– Kooperatif adına imza atmak  907
İçtihatlar  907
Madde 61– Kooperatifi yetkililerinin ticaret siciline tescili  912
İçtihatlar  913
Madde 62– Yönetim kurulu üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları  915
I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Titizlik ve Özen Yükümlülüğü  915
II. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurlarının Başlıca Sorumluluk Halleri  917
A. Genel Olarak  917
B. Özel Sorumluluk Halleri  918
C. Diğer Sorumluluk Halleri  919
İçtihatlar  921
III. Sorumluluk Davası  929
A. Yetkili Mahkeme  929
B. Görevli Mahkeme  929
C. Davanın Tarafları  930
D. Dava Açılması ve Yargılama Usulü  933
E. Birden Çok Kimsenin Zarar Vermesi Halinde Müteselsilen Sorumluluk (KK.m.98; TTK.557)  934
İçtihatlar  935
F. Dava Açma Süresi ve Zamanaşımı  949
İçtihatlar  949
IV. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Temsile Yetkili Olanların Kamu Alacakları ve Vergilerden Sorumlu Olmaları  954
İçtihatlar  956
V. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu  960
A. Genel Olarak  960
B. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının İşleyebilecekleri Suçlar  960
İçtihatlar  962
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK Göre Cezai Sorumluluk Halleri  979
İçtihatlar  981
D. Kooperatifler Kanununda Düzenlenen Suçlar  983
Madde 63– Kooperatifin aciz hali ve borca batık halinde yapılacak işler  983
Madde 64– Kooperatif çalışanlarının işten çıkarılması  986
DENETÇİLER  987
Madde 65– Denetçilerin seçimi ve görevleri:  987
I. Genel Olarak  987
II. Denetçi Olmanın Şartları, Sayısı ve Süresi  989
İçtihatlar  992
Madde 66–Denetçilerin inceleme yükümlülüğü  993
I. Denetçilerin Başlıca Görev ve Yetkileri  994
İçtihatlar  996
II. Defter ve Belgelerin İncelenmek Üzere Denetçilere Verilmesi  997
Madde 67– Rapor düzenlenmesi ve olumsuzlukların haber verilmesi  998
I. Yıllık Rapor Düzenleme Yükümlülüğü  998
İçtihatlar  1000
II. Denetçilerin Eksiklik ve Mevzuata Aykırılıkları Haber Verme Yükümlülüğü  1001
III. Denetçilerin Hukuki Sorumluluğu (KK.m.98; TTK.m.554)  1002
İçtihatlar  1002
Madde 68– Sır saklama yükümlülüğü  1003
I. Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Eden Denetçilerin Hukuki Sorumluluğu  1003
II. Denetçilerin Cezai Sorumluluğu  1004
İçtihatlar  1006
Madde 69– Denetçilerin görev alanını genişletmek  1006
Altıncı Bölüm
KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU
Madde 70– Üst birliklerin görev ve sorumluluğu  1009
I. Genel Olarak  1009
II. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Hukuki Sorumlulukları  1011
A. Özel Sorumluluk Halleri  1012
B. Diğer Sorumluluk Halleri  1013
III. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Cezai Sorumlulukları  1013
İçtihatlar  1014
Madde 71– Kooperatifin birliğe katılması halinde, orakların yükümlülükleri  1016
Madde 72– Kooperatif birlikleri  1017
I. Kooperatif Birliklerinin Kurulma Şartları  1017
II. İlgili Bakanlık Tarafından Bölgelerin Belirlenmesi  1019
İçtihatlar  1020
Madde 73– Birlik genel kurulu  1021
Madde 74– Birlik yönetim kurulu  1022
Madde 75– Birlik ve kooperatiflerin denetim ve eğitimi  1024
Madde 76–Kooperatifler merkez birlikleri  1025
I. Kooperatif Merkez Birliklerinin Kuruluş Şartları  1025
II. Kooperatifler Merkez Birliği Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu  1027
İçtihatlar  1028
Madde 77– Türkiye milli kooperatifler birliği  1029
I. Genel Olarak  1029
II. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Katılma Şartları  1032
III. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Organları  1032
Madde 78– Kooperatif üst kuruluş temsilcileri  1034
İçtihatlar  1035
Madde 79– Üst kuruluşların anasözleşmeleri  1037
Madde 80– Türkiye kooperatifleri danışma kurulu  1037
Yedinci Bölüm
KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI
Madde 81– Kooperatiflerin dağılma sebepleri  1041
I. Dağılma Sebepleri  1042
A. Anasözleşme Gereğince Dağılma Nedenleri  1043
B. Genel Kurul Kararıyla Dağılma  1044
C. İflasın Açılmasıyla Dağılma  1044
İçtihatlar  1045
D. Diğer Bir Kooperatifle Birleşme veya Devralınma Nedeniyle Dağılma  1046
İçtihatlar  1048
E. Üç Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmaması Nedeniyle Dağılma  1049
İçtihatlar  1051
F. Amacın Gerçekleşmesine İmkân Bulunmaması Nedeniyle Dağılma  1055
G. Amacın Gerçekleşmesi Nedeniyle Dağılma  1055
İçtihatlar  1056
H. Yapı Kooperatiflerinin İşletme Kooperatifi Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi  1057
İçtihatlar  1058
I. İlgili Bakanlığının Mahkemeden Alacağı Kararla Dağılma  1063
İçtihatlar  1065
İ. Haklı Sebeplerle Fesih (KK.m.98; TTK.m.531)  1066
II. Kooperatifin Tasfiyesi  1068
A. Genel Olarak  1068
İçtihatlar  1069
B. Tasfiye Kurulu  1071
İçtihatlar  1082
III. Süresi Sone Eren Kooperatifin Hukuki Durumu  1092
IV. Dağılmanın Tescili, İlanı ve Ticaret Siciline İbraz Edilecek Belgeler  1093
İçtihatlar  1094
V. Ek Tasfiye  1096
İçtihatlar  1098
VI. Tasfiyeden Dönülmesi  1104
İçtihatlar  1105
VII. Amacına Ulaşan Yapı Kooperatifinden Tapusunu Alarak Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Taşınmazı İade Edip Etmeyeceği  1107
İçtihatlar  1108
VIII. Kooperatifin Yeniden İhya Davası  1112
İçtihatlar  1113
Madde 82– Dağılmanın ticaret siciline bildirilmesi  1121
İçtihatlar  1122
Madde 83– Tasfiye mamelekin paylaştırılması  1123
I. Genel Olarak  1124
II. Tasfiye Mamelekinin Paylaştırılması  1124
III. Tasfiye Mamelekinin Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Bırakılması  1125
İçtihatlar  1125
Madde 84– Kooperatiflerin birleşme suretiyle dağılması  1128
I. Genel Olarak  1129
II. Kooperatifin Bir Başka Kooperatifle Birleşme Usulü  1132
III. Tasfiye Halindeki Kooperatifin Birleşmesi  1134
IV. Borca Batıklık Halinde Birleşme  1135
V. Birleşmede Ortakların Hakları  1135
VI. Birleşme Halinde Alacaklıların ve Çalışanların Durumu  1136
İçtihatlar  1137
Madde 85– Kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğince kooperatifin devralınması  1138
Sekizinci Bölüm
TİCARET BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 86– Genel olarak bakanlığın görev ve yetkileri  1141
Madde 87– Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilci bulunması ve görevleri  1143
İçtihatlar  1147
Madde 88– Örnek anasözleşme hazırlanması  1150
Madde 89– Muhasebe usulü ve defterler  1150
İçtihatlar  1157
Madde 90– Bakanlık ve diğer kurumların kooperatif ve üst kuruluşlarını denetlemesi  1160
İçtihatlar  1163
Madde 91– Üst kuruluşların bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi  1164
Dokuzuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 92– Siyasi faaliyet yasağı  1165
Madde 93– Vergiler ile harçlardan muafiyet, istisna ve indirimler  1165
I. Genel Olarak  1166
II. Kooperatifler Kanunu’nun 93. Maddesinden Kaynaklanan Muafiyet ve İstisnalar  1167
III. Mülkiyet ve Bazı Ayni Hakların Sermaye Olarak Konulması Halinde Emlak Vergisi İndirimi  1170
IV. Kurumlar Vergisinden Muaflık  1171
V. Kurumlar Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Risturn İstisnası  1178
VI. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Yükümlülüğü ve İstisnası  1181
VII. Yapı Kooperatiflerinin Emlak Vergisinden Muafiyet Durumu  1184
VIII. Belediye Gelirleri Kanunu’nda Tanınan İstisna  1185
IX. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinde Muafiyet ve İstisnalar (4572 s.K.m.6)  1185
X. Tarım Kredi Kooperatif ve Birliklerine Tanınan Muafiyetler (1581 s.K.m.19)  1186
İçtihatlar  1188
Madde 94– Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak fon  1204
Madde 95– Uyuşmazlıkların hakem kurullarında çözümlenmesi  1204
İçtihatlar  1207
Madde 96– Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri hakkında
1163 kanunun uygulanabileceği haller  1207
Madde 97– Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin teşkilatlanması  1208
Madde 98– Anonim şirket hükümlerinin kooperatiflere uygulanması  1209
İçtihatlar  1226
Madde 99– Kooperatif davaların niteliği ve yargılama usulü (m.99)  1231
I. Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Davalarda Yetki ve Görev  1231
II. Kooperatif Davalarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  1234
III. Kooperatif Davalarında Yargılama Usulü  1235
İçtihatlar  1236
a. Yetkiye İlişkin İçtihatlar  1236
b. Göreve İlişkin İçtihatlar  1239
c. Taraf Teşkiline İlişkin İçtihatlar  1243
d. Hukuki Yarara İlişkin İçtihatlar  1255
e. Yargılama Usulü ve İspatla İlgili İçtihatlar  1257
f. İnkar ve Kötü Niyet Tazminatıyla İlgili İçtihatlar  1272
g. Kooperatifle Ortak Arısında Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin İçtihatlar  1273
ğ. Hükmün Nasıl Kurulması Gerektiğine İlişkin İçtihatlar  1279
h. Yargılama Giderleri ve Harçla İlgili İçtihatlar  1286
Madde 100– Kaldırılan hükümler  1290
Ek Madde 1– İlgili bakanlık  1290
Ek Madde 2– Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurların cezai sorumluluğu  1292
I. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurların İşleyebileceği Suçlar  1292
II. Denetim Kurulu Üyelerinin İşleyebileceği Suçlar (Ek.m.2/3)  1296
İçtihatlar  1298
Ek Madde 3– Yönetim ve denetim kurulu üyeliğiyle ile bağdaşmayan görevler  1307
İçtihatlar  1310
Ek Madde 4– Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı  1312
İçtihatlar  1313
Geçici Madde 1  1314
Geçici Madde 2  1314
Geçici Madde 3  1315
Geçici Madde 4  1315
Geçici Madde 5  1315
Madde 101– Yürürlüğe girme  1316
Madde 102– Kanunu yürütecek makam  1316
 1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU  1317
 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN  1331
Yararlanılan Kaynaklar  1343
Kavramlar Dizini  1345
 


Yusuf Üstün ...
Eylül 2014

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Salih Çelik ...
Kasım 2006
150.00 TL
İndirimli: 110.00 TL (%26)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  25
II. TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ  28
A. Osmanlı Dönemi  28
B. Cumhuriyet Dönemi Kooperatifçilik ve Sorunları  30
III. KOOPERATİF VE KAR KONUSU  33
IV. KOOPERATİFİN TACİR OLUP OLMADIĞI  35
İçtihatlar  36
V. KOOPERATİF TÜRLERİ VE MEVZUATI  40
A. Kooperatif Türleri  40
1. Faaliyet Türlerine Göre  40
2. Hukuksal Düzenlemelere Göre  41
B. Kooperatifçilikle İlgili Temel Kanunlar  42
1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  42
2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve İlgili Kanunlar  42
a. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun  43
İçtihatlar  46
b. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu  48
İçtihatlar  51
C. Anasözleşmeler  62
İçtihatlar  63
Birinci Bölüm
KOOPERATİF VE KURULUŞU
Madde 1– Kooperatifin tanımı  65
I. Genel Olarak  65
II. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  67
İçtihatlar  68
Madde 2– Kooperatifin kuruluşu ve isim kullanma yetkisi  69
I. Kurucu Ortaklar  69
II. Kooperatiflerin Adı ve Unvanı  70
III. Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Onanması  72
IV. Sermaye Miktarı Sınırlandırılarak Kooperatif Kurulamayacağı  73
V. Taşınmaz Mal Temlikinin Resmi Şekle Gerek Olmaksızın Yapılması  74
İçtihatlar  74
Madde 3– Kooperatifin kuruluşuna izin verilmesi, tescil ve ilanı  76
I. Kooperatiflerin Kuruluşuna İzin Verilmesi  77
II. İzin Verecek Makama Sunulacak Başlıca Belgeler  82
III. İzin Makamının İnceleme Yetkisi ve İzin Vermesi  83
IV. Kooperatifin Tescili  84
V. Kooperatifin İlanı  87
VI. Tescil Edilmemiş Kooperatifin Hukuki Durumu  88
VII. Ana Sözleşme Değişikliği  89
İçtihatlar  89
ANASÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER  91
Madde 4– Mecburi hükümler  91
I. Kooperatifin Adı ve Merkezi  92
II. Kooperatifin Amacı ve Çalışma Konuları  92
III. Ortaklık Sıfatını Kazandıran ve Kaybettiren Hal ve Şartlar  96
IV. Ortakların Pay Tutarı ve Kooperatif Sermayesinin Ödenme Şekli, Nakdi Sermayenin En Az 1/4’ünün Peşin Ödenmesi  96
V. Ortakların Ayni Sermaye Koyup Koyamayacakları  97
VI. Kooperatiflerin Yükümlerinden Dolayı Ortakların Sorumluluk Durumu ve Derecesi  97
VII. Kooperatifin Yönetici ve Denetleyici Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Seçim Tarzları  98
VIII. Kooperatifin Temsiline Ait Hükümler  98
IX. Yıllık Gelir Gider Farklarının, Hesaplama ve Kullanma Şekilleri  99
X. Kurucuların Adı, Soyadı İş ve Konut Adresleri  99
XI. Anasözleşmeye Konulamayacak Hükümler  99
İçtihatlar  101
Madde 5– Anasözleşmede bulunabilecek isteğe bağlı hükümler  105
I. Genel Kurulun Toplantısı, Kararların Alınması, Oyların Kullanılması Hakkındaki Hükümler  105
II. Kooperatifin Çalışma Şekline Dair Esaslar  106
III. Kooperatifin Birliklerle Olan Münasebetleri  106
IV. Kooperatifin Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesine Ait Hükümler  106
V. Kooperatifin Süresi  106
İçtihatlar  107
Madde 6– Yorumlayıcı hükümler  107
İçtihatlar  108
Madde 7– Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk  109
I. Genel Olarak  109
II. Tüzel Kişilik Kazanılmasının Sonuçları  110
III. Kuruluştan Doğan Sorumluluk Halleri  110
IV. Kuruluştan Sonra Yapılacak Başlıca İşlemler  111
İçtihatlar  111
İkinci Bölüm
ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
A. ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI  113
Madde 8– Ortaklığa girme şartları ve yapı kooperatiflerinde ortak sayısı  113
I. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  113
II. Yönetim Kuruluna Yazılı Olarak Başvurmak  115
III. Yönetim Kurulunun Ortaklık Şartlarını Araştırması ve Karar Vermesi  116
A. Ortaklığa Kabul  116
İçtihatlar  118
B. Ortaklığa Zımnen Kabul  125
İçtihatlar  127
C. Peşin Ödemeli Ortaklık  138
İçtihatlar  141
IV. Yapı Kooperatiflerinde Konut, İşyeri ve Ortak Sayısı  158
V. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinde Ortaklık  158
İçtihatlar  159
VI. Diğer Yollarla Ortak Olunması  165
İçtihatlar  166
Madde 9– Tüzel kişilerin ortaklığı  170
İçtihatlar  171
Madde 10– Ortaklığın sona ermesi  173
I– Ortaklıktan çıkma serbestisi – tazminat  173
I. Açık İrade Beyanıyla Ortaklıktan Çıkma  173
İçtihatlar  176
II. Eylemli Olarak Ortaklıktan Çıkma  181
İçtihatlar  182
Madde 11– Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması  185
İçtihatlar  188
Madde 12– Çıkmada izlenecek usul ve çıkma zamanı  189
İçtihatlar  191
Madde 13– Ortaklıktan çıkmayı (istifayı) kabulden kaçınma  192
İçtihatlar  194
Madde 14– Ortağın ölümü ve ortaklığın devri  204
I. Ortağın Ölümü ve Mirasçıların Ortaklığı  204
İçtihatlar  206
II. Ortaklığın Devri  212
İçtihatlar  215
Madde 15– Görev, hizmet, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık  240
I. Görev veya Hizmet Nedeniyle Ortak Olma, Bu Ortaklığın Son Bulması  240
II. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma Halinde Taşınmaz ve İşletmenin Devri  241
Madde 16– Ortaklıktan çıkarılma usulü ve itiraz  242
I. Çıkarılma Sebeplerinin Anasözleşmede Gösterilmesi  242
İçtihatlar  246
II. Çıkarma Kararı ve Tebliği  259
İçtihatlar  261
III. Çıkarılma Kararına İtiraz Edilmemesi veya Dava Açılmaması  269
İçtihatlar  269
IV. Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz Edilmesi  274
İçtihatlar  275
V. Çıkarılma Kararına Karşı İptal Davası Açılması  277
İçtihatlar  282
Madde 17– Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma ve süresi  303
I. Çıkan veya Çıkarılan Ortakların Talep Edebilecekleri Haklar  303
İçtihatlar  305
II. Kooperatifin, Çıkan veya Çıkarılan Ortaktan Talep Edebileceği Haklar  313
İçtihatlar  314
III. İade Edilecek Hakların Hesabı  323
İçtihatlar  325
IV. Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Alacaklarının Ödeme Zamanı  339
A. Erteleme Kararı Yoksa, Ödeme Zamanı  339
İçtihatlar  341
B. Erteleme Kararı Halinde Ortağa Yapılacak Ödemelerin Zamanı  346
İçtihatlar  348
C. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Faiz Ödenmesi  359
İçtihatlar  361
V. Sermaye ve Mevduattan Kısmen veya Tamamen Mahrum Bırakılma  366
VI. Kooperatifle Üye Arasındaki Hak ve Alacaklarda Zamanaşımı  367
İçtihatlar  368
Üçüncü Bölüm
ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ
Madde 18– Ortaklık senedi  375
İçtihatlar  377
Madde 19– Ortaklık payları ve ortağın şahsi alacaklılarının haczedebileceği şeyler  377
İçtihatlar  380
Madde 20– Ayni sermaye  386
İçtihatlar  387
Madde 21– Ayni sermaye koymada değer biçme ve bilirkişi seçimi  389
Madde 22– Karar nisabı, raporların kabulü  391
İçtihatlar  392
Madde 23– Hak ve yükümlülüklerde eşitlik (m.23)  393
I. Genel Olarak Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik  393
İçtihatlar  396
II. Şerefiye  417
İçtihatlar  421
III. Konut veya İş Yerlerinin Kur’a Çekimi (Tahsis) ve Ferdileşmesi  434
A. Kur’a Çekimi (Dağıtım)  434
İçtihatlar  437
B. Ferdileşme (Taşınmazın Ortak Adına Tescili)  464
İçtihatlar  466
IV. Yapı Kooperatiflerinde Eşitliğin Sağlanması İçin Hesaplama Yöntemleri  472
A. Kendisine Konut veya İşyeri Teslim Edilen, Ancak Eksik Ödeme Yapan Ortağın Ödeyeceği Meblağ  472
B. Kooperatifin Bağımsız Bölüm Teslim Edemeyeceği Durumlarda, Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472
1. Ödemesi Tam Olan Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472
2. Ödemesi Eksik Olan Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472
İçtihatlar  474
V. Kooperatifin Talep Edebileceği Faiz Miktarı ile Ödemelerin Öncelikle Faize Sayılması  481
İçtihatlar  483
Madde 24– Bilgi edinme hakkı  494
İçtihatlar  496
Madde 25– Ticari defterlerin incelenmesi, ortağın sır saklama ödevi ve cezası  499
I. Ticari Defterler ve Haberleşme Araçları Üzerinde İnceleme Yöntemi  499
II. Ortağın Sır Saklama Yükümlülüğü ve Müeyyidesi  499
İçtihatlar  501
Madde 26– Genel kurul toplantılarına katılma hakkı  501
İçtihatlar  503
ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI  503
Madde 27– Borcun süresinde ödenmemesi nedeniyle ortaklığın düşmesi  503
I. Borçların İfa Edilmemesi Nedeniyle Ortaklığın Sona Ermesi  503
İçtihatlar  506
II. Borç Nedeniyle Ortaklığın Sona Erdirilmesinde İzlenecek Yöntem  518
İçtihatlar  522
III. Ortaklığın Sona Ermesinin Sonuçları ve İhraca Karşı Dava Açılması  533
İçtihatlar  535
Ortağın Menfi Tespit Davası Açmasının İhraç Sürecine Etkisine Dair içtihatlar  545
Madde 28– Kooperatifin sorumluluğu  550
I. Kooperatif Borçlarından Sorumluluk  550
İçtihatlar  553
II. Kooperatife Borç Verilmesi  562
İçtihatlar  563
Madde 29– Kooperatif borçlarından ortakların sınırsız sorumluluğu  570
Madde 30– Kooperatif borçlarından ortakların sınırlı sorumluluğu  572
İçtihatlar  574
Madde 31– Ortakların ek ödeme yükümlülüğü  574
I. Genel Olarak  575
II. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Miktar veya Oranı  576
İçtihatlar  577
Madde 32– Sorumluluk ve ek ödemeyi sınırlayan anasözleşme hükümleri  581
Madde 33– İflas halinde ortakların sorumluluğu  581
I. Genel Bilgi  582
II. İflas Masasının Oluşturulması  582
III. Sınırlı, Sınırsız veya Ek Ödemelerin İflas Masasınca Tahsili  583
İçtihatlar  585
Madde 34– Ana sözleşmedeki sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi  587
Madde 35– Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu  588
İçtihatlar  590
Madde 36– Ortağın ayrılması veya dağılmasından sonra kooperatifin iflası halinde sorumluluk  594
I. Ortağın Ölüm veya Ayrılmasından Sonra Kooperatifin İflası Halinde Sorumluluk  594
İçtihatlar  596
II. Kooperatifin Dağılmasından Sonraki Sorumluluk  598
Madde 37– Ortakların şahsi sorumluluğunda zamanaşımı  599
Dördüncü Bölüm
KOOPERATİF HESAPLARI
Madde 38– Hasılanın paylaşımı, zararın karşılanması  601
I. Genel Olarak  601
II. Gelir Gider Farkının Ortaklara Dağıtılması  604
III. Olumlu Gelir Gider Farkının, Sermaye Payına Faiz Verilerek Dağıtımı  605
IV. Ortak Dışı İşlemlerden Elde Edilen Hasılanın Ortaklara Dağıtımı veya Özel Fonda Toplanması  606
V. Olumsuz Gelir Gider Farkının Kapatılması  607
İçtihatlar  607
Madde 39– Yedek akçe ayırımı  608
Madde 40– Ortak ve personel için yardım fonları  610
İçtihatlar  612
Madde 41– Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar  612
Beşinci Bölüm
KOOPERATİF ORGANLARI
I– GENEL KURUL  615
Madde 42– Genel kurulun devredemeyeceği yetkileri  615
I. Genel Olarak  615
II. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Görev ve Yetkiler  616
İçtihatlar  619
GENEL KURUL TOPLANTILARI  623
Madde 43– Çağrıya yetkisi olanlar  623
I. Genel Olarak  624
II. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  624
III. Çağrısız Genel Kurul Toplanması (KK.m.47 ve 98; TTK.m.416)  627
İçtihatlar  627
Madde 44– Ortaklar veya bakanlıkların isteği yahut mahkeme izniyle genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması  631
I. Ortakların İsteği ile Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması  631
II. İlgili Bakanlığın Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırması  632
III. Ortakların Mahkeme İzniyle Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırması  633
İçtihatlar  634
Madde 45– Genel kurul toplantısının yapılmasında usul  644
I. Genel Kurul Toplantısından Önce Hazırlanacak Belgeler  644
II. Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Tarih  648
III. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü  650
IV. Temsilci Talebinde Bulunulması  651
V. Toplantı Yeri  652
VI. Toplantı Yeter Sayısı  653
İçtihatlar  656
VII. Başkanlık Divanını Oluşumu, Toplantının Yapılması ve İdaresi  659
A. Başkanlık Divanının Oluşumu, Toplantının İdaresi, Tutanak Tutulması  659
B. Bakanlık Temsilcisinin Başlıca Görev ve Yetkileri  662
VIII. İlgili Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) Verilecek Belgeler  666
IX. Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Belgeler  666
İçtihatlar  667
Madde 46– Genel kurul gündemi  676
I. Genel Olarak  676
II. Toplantıdan Önce Ortakların Gündeme Ek Madde İlave Talepleri  678
III. Toplantı Sırasında Gündem Ek Madde Teklifi  679
İçtihatlar  682
Madde 47– Bütün ortakların katılımıyla genel kurul toplantısı yapılmasında usul  690
İçtihatlar  692
Madde 48– Genel kurulda oy kullanma hakkı ve usulü  695
Madde 49– Ortağın genel kurulda başkası tarafından temsili  696
İçtihatlar  699
Madde 50– Yönetim kurulunun ibrası ve yakınlarla ilgili işlerde oy kullanma  700
I. Yönetim Kurulunun İbrasında Oy Kullanamayacaklar  700
II. Şahsi Bir İşe veya Davaya İlişkin Görüşmelerde Oy Kullanılması  703
İçtihatlar  703
Madde 51– Genel kurulda karar nisabı  713
I. Oyların Kullanılmasında Usul  713
II. Normal Kararlarda Nisap  714
III. Nitelikli Nisapla Alınabilen Kararlar  715
IV. Genel Kurul Kararlarının Geçerlilik Şartları  716
V. Genel Kurul Kararların Etkisi  717
İçtihatlar  719
Madde 52– Nitelikli çoğunlukla alınacak kararlar, çıkan ortak için kararın bağlayıcılığı  732
İçtihatlar  735
Madde 53– Genel kurul kararları aleyhine dava açılması  739
I. Dava Konusu Olabilecek Kararlar  740
A. Genel Kurulun Yok Hükmündeki (Mutlak Butlanla Batıl) Kararları  741
1. Emredici Hükümlere Aykırı Kararlar  743
2. Kamu Düzenine Aykırı Kararlar  744
3. Ahlaka ve Adaba Aykırı Kararlar  746
4. Konusu İmkansız Olan Kararlar  747
5. “Kesin Hükme” Aykırı Genel Kurul Kararları  747
6. Genel Kurul Ararının “Yok Hükmünde” Olduğunun Tespiti Davası  747
İçtihatlar  750
B. Genel Kurulun İptali İstenilebilecek (Nispi Butlanla Batıl) Kararları  762
1. Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararların İptal  762
2. Ana Sözleşmeye Aykırı Genel Kurul Kararlarının İptali  763
3. İyi Niyet Kurallarına Aykırı Genel Kurul Kararlarının İptali  764
II. İptal Davasında Yargılama  765
A. Dava Açabilecek Kimseler  765
1. Ortaklar  765
İçtihatlar  767
2. Yönetim Kurulu  776
İçtihatlar  776
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri  780
İçtihatlar  780
B. İptal Davasında Davalı  783
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme ile Dava Açma Süresi  783
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme  783
2. Dava Açma Süresi ve Davanın İlanı  784
İçtihatlar  785
D. Genel Kurul Kararlarının İptaline İlişkin Davalarda Yargılama Usulü  787
İçtihatlar  790
Madde 54– Mektupla oy verme veya gurup temsilcileri ile genel kurul yapma  827
I. Mektupla Oy Vermek Suretiyle Genel Kurul Yapılması  827
II. Gurup Temsilciler Aracılığı ile Genel Kurul Yapılması  828
II –YÖNETİM KURULU  829
Madde 55– Yönetim kurulunun üye sayısı ve temsil yetkisi  829
I. Kooperatifin Temsili  829
II. Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması ve Seçimi  830
III. Yönetim Kurulunun İş Bölümü ve Çalışma Usulü  833
A. Yönetim Kurulunun Kendi Arasında İş Bölümü  833
B. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları  834
C. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği  836
İçtihatlar  837
IV. Yönetim Kurulu ve Üyelerin Görev ve Yetkileri  842
İçtihatlar  844
Madde 56– Üyelik şartları ve ücret  847
I. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmenin Şartları  847
II. Üyelik Şartlarının Denetim Kurulunca Araştırılması  850
III. Murahhas Üye Seçimi  851
IV. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılabilecek Ödemeler  852
V. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  855
İçtihatlar  858
Madde 57– Üyelik süresi  868
İçtihatlar  869
YÖNETİM VE TEMSİL  870
Madde 58– Yönetim kurulunun yetkilerinin devri:  870
I. Kooperatifi Temsil Etme  870
II. Kooperatifi Yönetme ve Temsil Yetkisinin Devredilmesi  872
III. Yetkilerin Müdürlere Devredilmesi  873
IV. Komisyon Kurulması  874
İçtihatlar  875
Madde 59– Temsilcilerin yetkileri ve sınırları  881
I. Kooperatifi Temsil Edenlerin Yetkilerinin Kapsamı  881
II. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Durumlar  882
III. Kooperatiflere Taşınmaz Mal Satın Alınması  883
IV. Kooperatif Yöneticileri ve Personelinin Kooperatifle Ticari İş Yapma Yasağı  884
V. İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uyulacak Esaslar  885
VI. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkilerin Kullanılamayacağı  886
İçtihatlar  887
VII. Kooperatife Kayyım Atanması  903
İçtihatlar  904
Madde 60– Kooperatif adına imza atmak  907
İçtihatlar  907
Madde 61– Kooperatifi yetkililerinin ticaret siciline tescili  912
İçtihatlar  913
Madde 62– Yönetim kurulu üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları  915
I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Titizlik ve Özen Yükümlülüğü  915
II. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurlarının Başlıca Sorumluluk Halleri  917
A. Genel Olarak  917
B. Özel Sorumluluk Halleri  918
C. Diğer Sorumluluk Halleri  919
İçtihatlar  921
III. Sorumluluk Davası  929
A. Yetkili Mahkeme  929
B. Görevli Mahkeme  929
C. Davanın Tarafları  930
D. Dava Açılması ve Yargılama Usulü  933
E. Birden Çok Kimsenin Zarar Vermesi Halinde Müteselsilen Sorumluluk (KK.m.98; TTK.557)  934
İçtihatlar  935
F. Dava Açma Süresi ve Zamanaşımı  949
İçtihatlar  949
IV. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Temsile Yetkili Olanların Kamu Alacakları ve Vergilerden Sorumlu Olmaları  954
İçtihatlar  956
V. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu  960
A. Genel Olarak  960
B. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının İşleyebilecekleri Suçlar  960
İçtihatlar  962
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK Göre Cezai Sorumluluk Halleri  979
İçtihatlar  981
D. Kooperatifler Kanununda Düzenlenen Suçlar  983
Madde 63– Kooperatifin aciz hali ve borca batık halinde yapılacak işler  983
Madde 64– Kooperatif çalışanlarının işten çıkarılması  986
DENETÇİLER  987
Madde 65– Denetçilerin seçimi ve görevleri:  987
I. Genel Olarak  987
II. Denetçi Olmanın Şartları, Sayısı ve Süresi  989
İçtihatlar  992
Madde 66–Denetçilerin inceleme yükümlülüğü  993
I. Denetçilerin Başlıca Görev ve Yetkileri  994
İçtihatlar  996
II. Defter ve Belgelerin İncelenmek Üzere Denetçilere Verilmesi  997
Madde 67– Rapor düzenlenmesi ve olumsuzlukların haber verilmesi  998
I. Yıllık Rapor Düzenleme Yükümlülüğü  998
İçtihatlar  1000
II. Denetçilerin Eksiklik ve Mevzuata Aykırılıkları Haber Verme Yükümlülüğü  1001
III. Denetçilerin Hukuki Sorumluluğu (KK.m.98; TTK.m.554)  1002
İçtihatlar  1002
Madde 68– Sır saklama yükümlülüğü  1003
I. Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Eden Denetçilerin Hukuki Sorumluluğu  1003
II. Denetçilerin Cezai Sorumluluğu  1004
İçtihatlar  1006
Madde 69– Denetçilerin görev alanını genişletmek  1006
Altıncı Bölüm
KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU
Madde 70– Üst birliklerin görev ve sorumluluğu  1009
I. Genel Olarak  1009
II. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Hukuki Sorumlulukları  1011
A. Özel Sorumluluk Halleri  1012
B. Diğer Sorumluluk Halleri  1013
III. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Cezai Sorumlulukları  1013
İçtihatlar  1014
Madde 71– Kooperatifin birliğe katılması halinde, orakların yükümlülükleri  1016
Madde 72– Kooperatif birlikleri  1017
I. Kooperatif Birliklerinin Kurulma Şartları  1017
II. İlgili Bakanlık Tarafından Bölgelerin Belirlenmesi  1019
İçtihatlar  1020
Madde 73– Birlik genel kurulu  1021
Madde 74– Birlik yönetim kurulu  1022
Madde 75– Birlik ve kooperatiflerin denetim ve eğitimi  1024
Madde 76–Kooperatifler merkez birlikleri  1025
I. Kooperatif Merkez Birliklerinin Kuruluş Şartları  1025
II. Kooperatifler Merkez Birliği Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu  1027
İçtihatlar  1028
Madde 77– Türkiye milli kooperatifler birliği  1029
I. Genel Olarak  1029
II. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Katılma Şartları  1032
III. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Organları  1032
Madde 78– Kooperatif üst kuruluş temsilcileri  1034
İçtihatlar  1035
Madde 79– Üst kuruluşların anasözleşmeleri  1037
Madde 80– Türkiye kooperatifleri danışma kurulu  1037
Yedinci Bölüm
KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI
Madde 81– Kooperatiflerin dağılma sebepleri  1041
I. Dağılma Sebepleri  1042
A. Anasözleşme Gereğince Dağılma Nedenleri  1043
B. Genel Kurul Kararıyla Dağılma  1044
C. İflasın Açılmasıyla Dağılma  1044
İçtihatlar  1045
D. Diğer Bir Kooperatifle Birleşme veya Devralınma Nedeniyle Dağılma  1046
İçtihatlar  1048
E. Üç Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmaması Nedeniyle Dağılma  1049
İçtihatlar  1051
F. Amacın Gerçekleşmesine İmkân Bulunmaması Nedeniyle Dağılma  1055
G. Amacın Gerçekleşmesi Nedeniyle Dağılma  1055
İçtihatlar  1056
H. Yapı Kooperatiflerinin İşletme Kooperatifi Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi  1057
İçtihatlar  1058
I. İlgili Bakanlığının Mahkemeden Alacağı Kararla Dağılma  1063
İçtihatlar  1065
İ. Haklı Sebeplerle Fesih (KK.m.98; TTK.m.531)  1066
II. Kooperatifin Tasfiyesi  1068
A. Genel Olarak  1068
İçtihatlar  1069
B. Tasfiye Kurulu  1071
İçtihatlar  1082
III. Süresi Sone Eren Kooperatifin Hukuki Durumu  1092
IV. Dağılmanın Tescili, İlanı ve Ticaret Siciline İbraz Edilecek Belgeler  1093
İçtihatlar  1094
V. Ek Tasfiye  1096
İçtihatlar  1098
VI. Tasfiyeden Dönülmesi  1104
İçtihatlar  1105
VII. Amacına Ulaşan Yapı Kooperatifinden Tapusunu Alarak Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Taşınmazı İade Edip Etmeyeceği  1107
İçtihatlar  1108
VIII. Kooperatifin Yeniden İhya Davası  1112
İçtihatlar  1113
Madde 82– Dağılmanın ticaret siciline bildirilmesi  1121
İçtihatlar  1122
Madde 83– Tasfiye mamelekin paylaştırılması  1123
I. Genel Olarak  1124
II. Tasfiye Mamelekinin Paylaştırılması  1124
III. Tasfiye Mamelekinin Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Bırakılması  1125
İçtihatlar  1125
Madde 84– Kooperatiflerin birleşme suretiyle dağılması  1128
I. Genel Olarak  1129
II. Kooperatifin Bir Başka Kooperatifle Birleşme Usulü  1132
III. Tasfiye Halindeki Kooperatifin Birleşmesi  1134
IV. Borca Batıklık Halinde Birleşme  1135
V. Birleşmede Ortakların Hakları  1135
VI. Birleşme Halinde Alacaklıların ve Çalışanların Durumu  1136
İçtihatlar  1137
Madde 85– Kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğince kooperatifin devralınması  1138
Sekizinci Bölüm
TİCARET BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 86– Genel olarak bakanlığın görev ve yetkileri  1141
Madde 87– Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilci bulunması ve görevleri  1143
İçtihatlar  1147
Madde 88– Örnek anasözleşme hazırlanması  1150
Madde 89– Muhasebe usulü ve defterler  1150
İçtihatlar  1157
Madde 90– Bakanlık ve diğer kurumların kooperatif ve üst kuruluşlarını denetlemesi  1160
İçtihatlar  1163
Madde 91– Üst kuruluşların bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi  1164
Dokuzuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 92– Siyasi faaliyet yasağı  1165
Madde 93– Vergiler ile harçlardan muafiyet, istisna ve indirimler  1165
I. Genel Olarak  1166
II. Kooperatifler Kanunu’nun 93. Maddesinden Kaynaklanan Muafiyet ve İstisnalar  1167
III. Mülkiyet ve Bazı Ayni Hakların Sermaye Olarak Konulması Halinde Emlak Vergisi İndirimi  1170
IV. Kurumlar Vergisinden Muaflık  1171
V. Kurumlar Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Risturn İstisnası  1178
VI. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Yükümlülüğü ve İstisnası  1181
VII. Yapı Kooperatiflerinin Emlak Vergisinden Muafiyet Durumu  1184
VIII. Belediye Gelirleri Kanunu’nda Tanınan İstisna  1185
IX. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinde Muafiyet ve İstisnalar (4572 s.K.m.6)  1185
X. Tarım Kredi Kooperatif ve Birliklerine Tanınan Muafiyetler (1581 s.K.m.19)  1186
İçtihatlar  1188
Madde 94– Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak fon  1204
Madde 95– Uyuşmazlıkların hakem kurullarında çözümlenmesi  1204
İçtihatlar  1207
Madde 96– Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri hakkında
1163 kanunun uygulanabileceği haller  1207
Madde 97– Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin teşkilatlanması  1208
Madde 98– Anonim şirket hükümlerinin kooperatiflere uygulanması  1209
İçtihatlar  1226
Madde 99– Kooperatif davaların niteliği ve yargılama usulü (m.99)  1231
I. Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Davalarda Yetki ve Görev  1231
II. Kooperatif Davalarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  1234
III. Kooperatif Davalarında Yargılama Usulü  1235
İçtihatlar  1236
a. Yetkiye İlişkin İçtihatlar  1236
b. Göreve İlişkin İçtihatlar  1239
c. Taraf Teşkiline İlişkin İçtihatlar  1243
d. Hukuki Yarara İlişkin İçtihatlar  1255
e. Yargılama Usulü ve İspatla İlgili İçtihatlar  1257
f. İnkar ve Kötü Niyet Tazminatıyla İlgili İçtihatlar  1272
g. Kooperatifle Ortak Arısında Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin İçtihatlar  1273
ğ. Hükmün Nasıl Kurulması Gerektiğine İlişkin İçtihatlar  1279
h. Yargılama Giderleri ve Harçla İlgili İçtihatlar  1286
Madde 100– Kaldırılan hükümler  1290
Ek Madde 1– İlgili bakanlık  1290
Ek Madde 2– Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurların cezai sorumluluğu  1292
I. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurların İşleyebileceği Suçlar  1292
II. Denetim Kurulu Üyelerinin İşleyebileceği Suçlar (Ek.m.2/3)  1296
İçtihatlar  1298
Ek Madde 3– Yönetim ve denetim kurulu üyeliğiyle ile bağdaşmayan görevler  1307
İçtihatlar  1310
Ek Madde 4– Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı  1312
İçtihatlar  1313
Geçici Madde 1  1314
Geçici Madde 2  1314
Geçici Madde 3  1315
Geçici Madde 4  1315
Geçici Madde 5  1315
Madde 101– Yürürlüğe girme  1316
Madde 102– Kanunu yürütecek makam  1316
 1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU  1317
 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN  1331
Yararlanılan Kaynaklar  1343
Kavramlar Dizini  1345
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020