Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi
Kavram – Modeller – Uygulama
Şubat 2020 / 4. Baskı / 372 Syf.
Fiyatı: 42.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ekim 2016 30.50 TL 18.90 TL (%39)Sepete Ekle
 2. Ocak 2015 35.00 TL 25.00 TL (%29)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin müfredatında farklı adlarda yer almakta olan "Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi" dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta teorik konular, kapsamlı bir şekilde ve sade bir dille anlatılmıştır.

Kitapta, sendikaların ve toplu pazarlığın iktisadi fonksiyonları muhtelif yönlerden incelenerek bilimsel analizlere tabi tutulmuştur. Sendikacılık, arz ve talep bakımlarından ele alınmış, toplu pazarlıkta ücret ve istihdamın oluşumu, literatürdeki başlıca modellerin yardımıyla açıklanmıştır. Ayrıca, toplu pazarlık ve grevleri açıklamaya yönelik modeller ele alınmıştır. İlave olarak; ücret yapısı, verimlilik, gelir dağılımı ve enflasyon başta olmak üzere, sendikaların ekonomik etkileri incelenmiştir. Sendikaların, iktisat politikaları, teknolojik değişme, işgücünün yapısı ve siyaset üzerindeki etkileri diğer incelenen konulardır. Konular ele alınırken dünyamızın içinde olduğu değişim ve dönüşüm dinamik olarak analizlere dahil edilmiştir. Küreselleşme başta olmak üzere bilgi toplumuna geçiş sürecinde sendikaların konumu ve değişen fonksiyonları özel önem verilen konular arasındadır. Kitapta son olarak sendikaların geleceği üzerine bilimsel öngörülere yer verilmiştir.

Çalışma her ne kadar ders kitabı olarak hazırlanmışsa da, konuların güncelliği, sade anlatımı ile bu alanda araştırma yapanlara, sendikalar başta olmak üzere konuyla ilgili kesimlere ve meslek sınavlarına hazırlananlara da hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Sendikacılık: Kavramsal Çerçeve
Dünyada (İngiltere, ABD, Japonya, Fransa) ve Türkiye'de Sendikacılık
Sendikacılık Arz ve Talebi
Sendikalaşmayı Belirleyen Faktörler
Sendikalar ve Emek Talebi Elastikiyeti
Toplu Pazarlık ve Grev Modelleri
Türkiye Açısından Bir Model
Sendikaların Ekonomik Etkileri
Sendikaların Ücret Yapısına Etkileri
Sendikalar ve Teknolojik Değişme
Barkod: 9789750259401
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 372
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
SENDİKACILIK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
I. SENDİKACILIK VE TOPLU PAZARLIK KAVRAMI  25
A. Sendika Kavramı  25
B. Toplu Pazarlık Kavramı  27
II. SENDİKAL ÖRGÜTLENME MODELLERİ  29
A. Taban Örgütlenme Modelleri  29
1. Meslek Sendikaları  29
2. Beyaz Yakalı Sendikaları  30
3. İşkolu (Sanayi) Sendikaları  30
4. İşyeri Sendikaları  31
5. Genel Sendikalar  31
B. Üst Örgütlenme Modelleri  32
C. Uluslararası Örgütlenme Modelleri  33
III. SENDİKACILIK VE SİYASET  34
A. Sendikalar ve Demokrasi  34
B. Sendikalar ve Hükümet Politikaları  35
C. Sendikalar ve Dar ve Geniş Manada Siyaset  36
1. Sendikaların Siyasi Faaliyetleri  37
2. Sendikaların Siyasetteki Rolü  38
3. Sendikalar–Siyaset İlişkisi Türleri  38
a. Bağımlı Model  38
b. Ara Bağımlı Model  39
c. Bağımsız Model  39
İkinci Bölüm
SENDİKACILIĞIN GELİŞİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK
I. SENDİKACILIĞIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  43
A. Sendikacılığın Doğuşu  43
B. Sendikacılığın Gelişimi  45
1. 1840 Öncesi Dönem  46
2. 1840–1930 Dönemi  47
3. 1930–1945 Dönemi  48
4. 1946–1980 Dönemi  48
5. 1980 Sonrası Dönem  51
II. DÜNYADA SENDİKACILIK  56
A. İngiltere’de Sendikacılık  58
1. İngiltere’de Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  58
a. Kalfaların (Zanaatkârların) Başlattığı İlk Örgütlenmeler  58
b. Owenizm ve Chartizm Hareketleri  60
c. Ulusal Sendikaların Oluşumu  61
d. Üst Sendikal Örgütlenmeye Gidiş: İşçi Sendikaları Kongresi’nin (Trade Union Congress – TUC) Kuruluşu  62
e. Siyasal İşçi Örgütlenmesi: İşçi Partisi’nin Doğuşu  63
f. Birinci Dünya Savaşı – İkinci Dünya Savaşı Arası Duraklama Dönemi  63
g. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yükseliş Dönemi  64
2. İngiliz Sendikacılığının Yapısı  66
B. ABD’de Sendikacılık  69
1. ABD’de Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  69
a. İlk Sendikal Örgütlenmeler ve Toplu İşçi Hareketleri  69
b. Meslek Sendikalarının Gelişmesi  70
c. İdealist ve Gerçekçi Sendikacılık Akımları  71
d. Ulusal Düzeyde Üst Örgütlenmeye Gidiş: Amerikan İşçi Federasyonu (American Federation of Labor) AFL’nin Kuruluşu  72
e. 1930–1945 Dönemi: Sendikacılığın Toparlanma Dönemi  73
f. Endüstriyel Örgütler Kongresi (Congress of Industrial Organizations) CIO’nun Kuruluşu ve AFL–CIO Birleşmesi  74
g. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  75
2. Amerikan Sendikacılığının Yapısı  76
C. Fransa’da Sendikacılık  79
1. Fransa’da Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  79
a. 1945 Öncesi Dönem  79
b. 1945–1980 Dönemi  82
c. 1980 Sonrası Dönem  84
2. Fransız Sendikacılığının Yapısı  84
D. Japonya’da Sendikacılık  87
1. Japonya’da Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  88
a. Meiji Devri – 1945 Arası Dönem  88
b. İkinci Dünya Savaşı (1945) Sonrası Dönem  89
c. 1980 Sonrası Dönem  90
2. Japon Sendikacılığının Yapısı  91
II. TÜRKİYE'DE SENDİKACILIK  93
A. Türkiye'de Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  94
1. Cumhuriyet Öncesi 1895–1922 Dönemi  94
2. 1923–1945 Dönemi  96
3. 1946–1960 Dönemi  97
4. 1960–1980 Dönemi  100
5. 1980 Sonrası Dönem  103
B. Türk Sendikacılığının Yapısı  106
Üçüncü Bölüm
SENDİKAL GÜÇ VE SENDİKAL GÜCÜN KAYNAKLARI
I. SENDİKAL GÜÇ VE SENDİKALAŞMA  111
A. Dünyada Sendikalaşma Oranları  112
B. Türkiye’de Sendikalaşmaya İlişkin Göstergeler  114
1. 1947–1962 Dönemi  115
2. 1963–1980 Dönemi  116
3. 1980 Sonrası Dönem  117
II. SENDİKAL GÜCÜN KAYNAKLARI  130
A. Sendikaların Kontrolü Dışındaki Çevresel Faktörler  130
1. Genel Ekonomik Durum  130
2. Sendikalı ve Sendikasız İşgücünün İkame Edilebilirlik Derecesi  131
3. Alternatif Üretim Tekniklerinin Mümkün Olması  131
4. İşkolunun Teknik Özellikleri  131
5. Sendikaların Yaygınlığı  132
6. İşverenlerin Diğer İşverenlerle İşbirliği Yapması  132
7. Sendikalı Kesimin Ürettiği Mamule Yönelik Talep Artışı  132
8. İşvereninin Kârlılık Durumu  132
9. Grevin İşverene Maliyeti  133
B. Sendikaların Kontrolündeki Faktörler  133
1. Sendikal Üyelik ve Üyelerin Bağlılık Derecesi  133
2. Greve Gitme Kudreti  134
a. Grev Fonu Tutarı  135
b. İşçiler Arasındaki Birlik ve Dayanışma  135
c. Kamuoyu Desteği  135
3. Sendikaların İşletme ve Ülke Düzeyinde Yönetime Katılması ve Etkinliği  135
4. Emek Arzını Kontrol Etme ve Sınırlandırma  136
Dördüncü Bölüm
SENDİKACILIK ARZ VE TALEP ANALİZİ
I. SENDİKACILIK ARZ VE TALEBİ  139
A. Sendikal Hizmet Arzı  140
B. Sendikal Hizmet Talebi  142
C. Sendikal Arz ve Talep Dengesi  145
II. SENDİKALAŞMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  146
A. Sendikalaşma İmkânı  146
1. Yasal Ortam  146
2. Yapısal Faktörler  146
B. Sendikalaşma Eğilimi  147
1. Kişisel Özellikler  147
a. Yaş ve Kıdem  147
b. Cinsiyet  148
c. Vasıf ve Eğitim  150
d. Sendikalara Yönelik Tutumlar  150
2. İşkoluna Bağlı Özellikler  151
a. Sektörel Yapı  151
b. İşkolunun Rekabetçi Yapısı  152
c. Emek Talebi Elastikiyeti  153
d. Sermaye Yoğunluğu  153
e. Ölçek  155
f. İş Güvenliği  155
III. SENDİKALAR VE EMEK TALEBİ ELASTİKİYETİ  156
A. Emek Talebi Elastikiyeti  156
B. Sendikal Emek Talebi Elastikiyetini Belirleyen Faktörler  159
1. Aslilik  160
2. Mal Talebinin İnelastik Olması  160
3. Faktörün Maliyetinin Toplam Üretim Maliyeti İçindeki Oranının Düşük Olması  160
4. Üretimde Kullanılan Diğer Üretim Faktörlerinin Arzının Elastik Olması  161
C. Marshall Kanunlarının Geçerliliği  162
D. Emek Talebi ve İşverenlerin Tercihleri  162
Beşinci Bölüm
TOPLU PAZARLIKTA ÜCRET VE İSTİHDAMIN OLUŞUMU
I. SENDİKALARIN ÜCRETLERE VE İSTİHDAMA ETKİLERİ  165
A. Nisbi Ücretler  165
1. Taşma (Yayılma) Etkisi  169
2. Tehdit Etkisi  171
3. Bekleyen İşsizlerin Etkileri  173
B. İş Piyasasında Monopson ve Sendikalar  177
II. SENDİKALARIN FAYDA FONKSİYONLARI  181
A. Ücret ve İstihdamın Fonksiyonu Olarak Sendika Fayda Fonksiyonu  181
B. Faydacı Sendika Fayda Fonksiyonu  182
C. Medyan Seçmen (Üye) Modeli  182
E. İçeridekiler – Dışarıdakiler Modeli  187
III. TOPLU PAZARLIK MODELLERİ  190
A. Genel Olarak Pazarlık Problemi  191
B. Tekel Sendika Modeli  193
1. Tekel Sendika Modelinde Talep Eğrisi Üzerinde Denge  194
C. Yönetme Hakkı Modeli  195
D. İkili Tekel Modeli  196
E. Ücret Tercih Eğrisi ve Ücret Pazarlığı  199
F. Etkin Pazarlık Modeli  200
G. Nash Çözümü  206
H. Sırayla Teklif Pazarlık Modeli  209
Altıncı Bölüm
TOPLU PAZARLIK VE GREV MODELLERİ
I. GREV KAVRAMI VE GREV TÜRLERİ  215
A. Grev Kavramı  215
B. Grev Türleri  216
1. Uyarı Grevi  217
2. Dayanışma Grevi  217
3. Genel Grev  217
4. İş Yavaşlatma Grevi  217
5. İşe Gelmeme  217
6. Dönen Grev  218
7. Vahşi Grevler  218
II. GREV MODELLERİ  218
A. Rees Modeli  220
B. Pareto Optimal Modeller  223
1. Hicks Modeli  223
2. Kaza Modelleri  228
3. Pazarlık Protokolü Modelleri  230
4. Mauro’nun Eksik Bilgilenme Modeli  231
C. Ashenfelter – Johnson Siyasi Modeli  236
D. Chamberlain Modeli  242
E. Sosyolojik–Kurumsal–Politik Modeller  246
F. Beşeri İlişkiler Modeli  251
G. Kaufman Modeli  253
1. Grev İmkânı  255
2. Grev Eğilimi  257
a. İktisadi Şartlar  257
b. Politik Faktörler  257
H. Türkiye’de Grevlere İlişkin Bir Model  261
1. Modelin Spesifikasyonu  261
2. Regresyon Sonuçları  263
a. 1963–1991 Dönemi  263
b. 1963–1980 Alt Dönemi  264
c. 1984–1991 Alt Dönemi  265
Yedinci Bölüm
SENDİKALARIN EKONOMİK ETKİLERİ
I. SENDİKALARIN ÜCRET YAPISINA ETKİLERİ  267
A. Sendikaların Ücret Farklarına Etkileri  267
1. İşkolları Arasında Ücret Farkları  268
2. İşkolu İçindeki Ücret Yapısı  268
a. Coğrafi Ücret Farkları  269
b. İşletmeler Arası Ücret Farkları  269
c. İşyerleri Arası Ücret Farkları  270
d. Şahıslar Arası Ücret Farkları  270
e. Vasıflar Arası Ücret Farkları  271
B. Toplu Pazarlıkta Değişken Ücret Uygulamaları  273
II. SENDİKALAR VE VERİMLİLİK  276
A. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumsuz Etkileri  277
1. Sendikaların Tahsis Etkinliğini Bozucu Etkileri  278
2. Sendikaların Gereğinden Fazla İşçi İstihdamına Yol Açmaları ve İş Düzenine Müdahale Etmeleri  283
3. Sendikaların Grevler Yoluyla Üretimi ve Verimliliği Azaltıcı Etkileri  283
B. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumlu Etkileri  284
1. Şok Etkisi  285
2. Toplu Ses  286
C. Uygulamalı Çalışmaların Sonuçları  290
D. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçümü  290
III. SENDİKALAR VE GELİR DAĞILIMI  292
IV. SENDİKALAR VE ENFLASYON  295
A. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutmayan Görüş  297
B. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutan Görüş  298
1. Sendikal Güç  299
2. Ücret–Fiyat Yarışı  300
3. Ücretlerin Aşağı Doğru Katı Olması ve Sinsi Enflasyon  300
4. Zımni Sözleşme Teorisi ve Ücret Katılığı  301
5. Tehdit Etkisi ve Emsal Ücretler  302
6. Nisbi Ücret Modeli  302
7. Gerçek Ücret Modeli  303
8. Fiyat ve Gelirler Politikası  303
Sekizinci Bölüm
SENDİKALAR VE YAPISAL DEĞİŞME
I. SENDİKALAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI  307
A. Liberal İktisat Politikaları  308
B. Küreselleşme  311
C. Özelleştirme  315
D. Deregülasyon (Kuralsızlaştırma)  318
II. SENDİKALAR VE İŞGÜCÜNDE YAPISAL DEĞİŞİM  319
A. Sektörel Değişme  319
B. Cinsiyet – İstihdamın Kadınlaşması  321
C. Yaş ve Kıdem  322
D. Vasıf, Meslek ve Eğitim  323
E. Kayıt–dışı İstihdam  324
F. Esneklik  325
III. SENDİKALAR VE TEKNOLOJİK DEĞİŞME  328
A. Sendikaların Teknolojik Değişme Üzerindeki Etkileri  330
B. Teknolojik Değişmenin Sendikalar Üzerindeki Etkileri  333
V. SENDİKALARIN GELECEĞİ  339
Kaynakça  349
Kavramlar Dizini  363
Yazarın Özgeçmişi  372
 


Gonca Atıcı
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Osman Okka
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Dönmez
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
SENDİKACILIK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
I. SENDİKACILIK VE TOPLU PAZARLIK KAVRAMI  25
A. Sendika Kavramı  25
B. Toplu Pazarlık Kavramı  27
II. SENDİKAL ÖRGÜTLENME MODELLERİ  29
A. Taban Örgütlenme Modelleri  29
1. Meslek Sendikaları  29
2. Beyaz Yakalı Sendikaları  30
3. İşkolu (Sanayi) Sendikaları  30
4. İşyeri Sendikaları  31
5. Genel Sendikalar  31
B. Üst Örgütlenme Modelleri  32
C. Uluslararası Örgütlenme Modelleri  33
III. SENDİKACILIK VE SİYASET  34
A. Sendikalar ve Demokrasi  34
B. Sendikalar ve Hükümet Politikaları  35
C. Sendikalar ve Dar ve Geniş Manada Siyaset  36
1. Sendikaların Siyasi Faaliyetleri  37
2. Sendikaların Siyasetteki Rolü  38
3. Sendikalar–Siyaset İlişkisi Türleri  38
a. Bağımlı Model  38
b. Ara Bağımlı Model  39
c. Bağımsız Model  39
İkinci Bölüm
SENDİKACILIĞIN GELİŞİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK
I. SENDİKACILIĞIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  43
A. Sendikacılığın Doğuşu  43
B. Sendikacılığın Gelişimi  45
1. 1840 Öncesi Dönem  46
2. 1840–1930 Dönemi  47
3. 1930–1945 Dönemi  48
4. 1946–1980 Dönemi  48
5. 1980 Sonrası Dönem  51
II. DÜNYADA SENDİKACILIK  56
A. İngiltere’de Sendikacılık  58
1. İngiltere’de Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  58
a. Kalfaların (Zanaatkârların) Başlattığı İlk Örgütlenmeler  58
b. Owenizm ve Chartizm Hareketleri  60
c. Ulusal Sendikaların Oluşumu  61
d. Üst Sendikal Örgütlenmeye Gidiş: İşçi Sendikaları Kongresi’nin (Trade Union Congress – TUC) Kuruluşu  62
e. Siyasal İşçi Örgütlenmesi: İşçi Partisi’nin Doğuşu  63
f. Birinci Dünya Savaşı – İkinci Dünya Savaşı Arası Duraklama Dönemi  63
g. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yükseliş Dönemi  64
2. İngiliz Sendikacılığının Yapısı  66
B. ABD’de Sendikacılık  69
1. ABD’de Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  69
a. İlk Sendikal Örgütlenmeler ve Toplu İşçi Hareketleri  69
b. Meslek Sendikalarının Gelişmesi  70
c. İdealist ve Gerçekçi Sendikacılık Akımları  71
d. Ulusal Düzeyde Üst Örgütlenmeye Gidiş: Amerikan İşçi Federasyonu (American Federation of Labor) AFL’nin Kuruluşu  72
e. 1930–1945 Dönemi: Sendikacılığın Toparlanma Dönemi  73
f. Endüstriyel Örgütler Kongresi (Congress of Industrial Organizations) CIO’nun Kuruluşu ve AFL–CIO Birleşmesi  74
g. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  75
2. Amerikan Sendikacılığının Yapısı  76
C. Fransa’da Sendikacılık  79
1. Fransa’da Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  79
a. 1945 Öncesi Dönem  79
b. 1945–1980 Dönemi  82
c. 1980 Sonrası Dönem  84
2. Fransız Sendikacılığının Yapısı  84
D. Japonya’da Sendikacılık  87
1. Japonya’da Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  88
a. Meiji Devri – 1945 Arası Dönem  88
b. İkinci Dünya Savaşı (1945) Sonrası Dönem  89
c. 1980 Sonrası Dönem  90
2. Japon Sendikacılığının Yapısı  91
II. TÜRKİYE'DE SENDİKACILIK  93
A. Türkiye'de Sendikacılığın Tarihi Gelişimi  94
1. Cumhuriyet Öncesi 1895–1922 Dönemi  94
2. 1923–1945 Dönemi  96
3. 1946–1960 Dönemi  97
4. 1960–1980 Dönemi  100
5. 1980 Sonrası Dönem  103
B. Türk Sendikacılığının Yapısı  106
Üçüncü Bölüm
SENDİKAL GÜÇ VE SENDİKAL GÜCÜN KAYNAKLARI
I. SENDİKAL GÜÇ VE SENDİKALAŞMA  111
A. Dünyada Sendikalaşma Oranları  112
B. Türkiye’de Sendikalaşmaya İlişkin Göstergeler  114
1. 1947–1962 Dönemi  115
2. 1963–1980 Dönemi  116
3. 1980 Sonrası Dönem  117
II. SENDİKAL GÜCÜN KAYNAKLARI  130
A. Sendikaların Kontrolü Dışındaki Çevresel Faktörler  130
1. Genel Ekonomik Durum  130
2. Sendikalı ve Sendikasız İşgücünün İkame Edilebilirlik Derecesi  131
3. Alternatif Üretim Tekniklerinin Mümkün Olması  131
4. İşkolunun Teknik Özellikleri  131
5. Sendikaların Yaygınlığı  132
6. İşverenlerin Diğer İşverenlerle İşbirliği Yapması  132
7. Sendikalı Kesimin Ürettiği Mamule Yönelik Talep Artışı  132
8. İşvereninin Kârlılık Durumu  132
9. Grevin İşverene Maliyeti  133
B. Sendikaların Kontrolündeki Faktörler  133
1. Sendikal Üyelik ve Üyelerin Bağlılık Derecesi  133
2. Greve Gitme Kudreti  134
a. Grev Fonu Tutarı  135
b. İşçiler Arasındaki Birlik ve Dayanışma  135
c. Kamuoyu Desteği  135
3. Sendikaların İşletme ve Ülke Düzeyinde Yönetime Katılması ve Etkinliği  135
4. Emek Arzını Kontrol Etme ve Sınırlandırma  136
Dördüncü Bölüm
SENDİKACILIK ARZ VE TALEP ANALİZİ
I. SENDİKACILIK ARZ VE TALEBİ  139
A. Sendikal Hizmet Arzı  140
B. Sendikal Hizmet Talebi  142
C. Sendikal Arz ve Talep Dengesi  145
II. SENDİKALAŞMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  146
A. Sendikalaşma İmkânı  146
1. Yasal Ortam  146
2. Yapısal Faktörler  146
B. Sendikalaşma Eğilimi  147
1. Kişisel Özellikler  147
a. Yaş ve Kıdem  147
b. Cinsiyet  148
c. Vasıf ve Eğitim  150
d. Sendikalara Yönelik Tutumlar  150
2. İşkoluna Bağlı Özellikler  151
a. Sektörel Yapı  151
b. İşkolunun Rekabetçi Yapısı  152
c. Emek Talebi Elastikiyeti  153
d. Sermaye Yoğunluğu  153
e. Ölçek  155
f. İş Güvenliği  155
III. SENDİKALAR VE EMEK TALEBİ ELASTİKİYETİ  156
A. Emek Talebi Elastikiyeti  156
B. Sendikal Emek Talebi Elastikiyetini Belirleyen Faktörler  159
1. Aslilik  160
2. Mal Talebinin İnelastik Olması  160
3. Faktörün Maliyetinin Toplam Üretim Maliyeti İçindeki Oranının Düşük Olması  160
4. Üretimde Kullanılan Diğer Üretim Faktörlerinin Arzının Elastik Olması  161
C. Marshall Kanunlarının Geçerliliği  162
D. Emek Talebi ve İşverenlerin Tercihleri  162
Beşinci Bölüm
TOPLU PAZARLIKTA ÜCRET VE İSTİHDAMIN OLUŞUMU
I. SENDİKALARIN ÜCRETLERE VE İSTİHDAMA ETKİLERİ  165
A. Nisbi Ücretler  165
1. Taşma (Yayılma) Etkisi  169
2. Tehdit Etkisi  171
3. Bekleyen İşsizlerin Etkileri  173
B. İş Piyasasında Monopson ve Sendikalar  177
II. SENDİKALARIN FAYDA FONKSİYONLARI  181
A. Ücret ve İstihdamın Fonksiyonu Olarak Sendika Fayda Fonksiyonu  181
B. Faydacı Sendika Fayda Fonksiyonu  182
C. Medyan Seçmen (Üye) Modeli  182
E. İçeridekiler – Dışarıdakiler Modeli  187
III. TOPLU PAZARLIK MODELLERİ  190
A. Genel Olarak Pazarlık Problemi  191
B. Tekel Sendika Modeli  193
1. Tekel Sendika Modelinde Talep Eğrisi Üzerinde Denge  194
C. Yönetme Hakkı Modeli  195
D. İkili Tekel Modeli  196
E. Ücret Tercih Eğrisi ve Ücret Pazarlığı  199
F. Etkin Pazarlık Modeli  200
G. Nash Çözümü  206
H. Sırayla Teklif Pazarlık Modeli  209
Altıncı Bölüm
TOPLU PAZARLIK VE GREV MODELLERİ
I. GREV KAVRAMI VE GREV TÜRLERİ  215
A. Grev Kavramı  215
B. Grev Türleri  216
1. Uyarı Grevi  217
2. Dayanışma Grevi  217
3. Genel Grev  217
4. İş Yavaşlatma Grevi  217
5. İşe Gelmeme  217
6. Dönen Grev  218
7. Vahşi Grevler  218
II. GREV MODELLERİ  218
A. Rees Modeli  220
B. Pareto Optimal Modeller  223
1. Hicks Modeli  223
2. Kaza Modelleri  228
3. Pazarlık Protokolü Modelleri  230
4. Mauro’nun Eksik Bilgilenme Modeli  231
C. Ashenfelter – Johnson Siyasi Modeli  236
D. Chamberlain Modeli  242
E. Sosyolojik–Kurumsal–Politik Modeller  246
F. Beşeri İlişkiler Modeli  251
G. Kaufman Modeli  253
1. Grev İmkânı  255
2. Grev Eğilimi  257
a. İktisadi Şartlar  257
b. Politik Faktörler  257
H. Türkiye’de Grevlere İlişkin Bir Model  261
1. Modelin Spesifikasyonu  261
2. Regresyon Sonuçları  263
a. 1963–1991 Dönemi  263
b. 1963–1980 Alt Dönemi  264
c. 1984–1991 Alt Dönemi  265
Yedinci Bölüm
SENDİKALARIN EKONOMİK ETKİLERİ
I. SENDİKALARIN ÜCRET YAPISINA ETKİLERİ  267
A. Sendikaların Ücret Farklarına Etkileri  267
1. İşkolları Arasında Ücret Farkları  268
2. İşkolu İçindeki Ücret Yapısı  268
a. Coğrafi Ücret Farkları  269
b. İşletmeler Arası Ücret Farkları  269
c. İşyerleri Arası Ücret Farkları  270
d. Şahıslar Arası Ücret Farkları  270
e. Vasıflar Arası Ücret Farkları  271
B. Toplu Pazarlıkta Değişken Ücret Uygulamaları  273
II. SENDİKALAR VE VERİMLİLİK  276
A. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumsuz Etkileri  277
1. Sendikaların Tahsis Etkinliğini Bozucu Etkileri  278
2. Sendikaların Gereğinden Fazla İşçi İstihdamına Yol Açmaları ve İş Düzenine Müdahale Etmeleri  283
3. Sendikaların Grevler Yoluyla Üretimi ve Verimliliği Azaltıcı Etkileri  283
B. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumlu Etkileri  284
1. Şok Etkisi  285
2. Toplu Ses  286
C. Uygulamalı Çalışmaların Sonuçları  290
D. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçümü  290
III. SENDİKALAR VE GELİR DAĞILIMI  292
IV. SENDİKALAR VE ENFLASYON  295
A. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutmayan Görüş  297
B. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutan Görüş  298
1. Sendikal Güç  299
2. Ücret–Fiyat Yarışı  300
3. Ücretlerin Aşağı Doğru Katı Olması ve Sinsi Enflasyon  300
4. Zımni Sözleşme Teorisi ve Ücret Katılığı  301
5. Tehdit Etkisi ve Emsal Ücretler  302
6. Nisbi Ücret Modeli  302
7. Gerçek Ücret Modeli  303
8. Fiyat ve Gelirler Politikası  303
Sekizinci Bölüm
SENDİKALAR VE YAPISAL DEĞİŞME
I. SENDİKALAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI  307
A. Liberal İktisat Politikaları  308
B. Küreselleşme  311
C. Özelleştirme  315
D. Deregülasyon (Kuralsızlaştırma)  318
II. SENDİKALAR VE İŞGÜCÜNDE YAPISAL DEĞİŞİM  319
A. Sektörel Değişme  319
B. Cinsiyet – İstihdamın Kadınlaşması  321
C. Yaş ve Kıdem  322
D. Vasıf, Meslek ve Eğitim  323
E. Kayıt–dışı İstihdam  324
F. Esneklik  325
III. SENDİKALAR VE TEKNOLOJİK DEĞİŞME  328
A. Sendikaların Teknolojik Değişme Üzerindeki Etkileri  330
B. Teknolojik Değişmenin Sendikalar Üzerindeki Etkileri  333
V. SENDİKALARIN GELECEĞİ  339
Kaynakça  349
Kavramlar Dizini  363
Yazarın Özgeçmişi  372
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.