Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tüketicinin Korunması Hukuku
6502 Sayılı Kanuna ve Güncel Yönetmeliklere Göre Yeniden Hazırlanmış
Eylül 2019 / 5. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2018 39.50 TL 22.90 TL (%43)Sepete Ekle
   

Sözleşmelerin kuruluşunda, yürütülmesinde ve sona ermesinde tüketicinin karşılaştığı olumsuzlukların tüketici lehine giderilmesi kanun koyucunun görevi olmalıdır. Aynı zamanda "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" diyen Anayasamızın 172. maddesi hükmü gereği bu, anayasal bir zorunluluk olarak da ortaya çıkar.

Bu bağlamda tüketicinin günlük yaşamı içinde sıkça karşılaştığı genel işlem koşulları, taksitli satışlar, tüketici kredileri, konut finansman sözleşmeleri gibi pek çok sorun söz konusudur. Bu kitapta, tüketicinin korunması hukukuna özgü olarak ortaya çıkan temel kavram ve kurumlar anlatılmaktadır.

Kitapta, lisans seviyesinde ders kitabı olarak, çeşitli kurumların sınavlarına hazırlık amacıyla ya da gündelik yaşamımızda karşılaşabilecek tüketici sorunlarına ilişkin bilgi ve çözüme ulaşabilmek için elverişli bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Konu sonlarında yer alan klasik sorular ve kitap sonunda yer alan test soruları okuyucunun okuduklarını sınamasına ve daha iyi kavrayabilmesine yardımcı olacaktır.

Konu Başlıkları
Tüketicinin Korunmasının Temelleri
Tüketicinin Korunması Hukukunun Temeli Olarak Tüketici ve Tüketici İşlemi Kavramları
Sözleşme Öncesi Aşamada Tüketicinin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğü
Ayıplı İfa, Ürün Güvenliği ve Yiyecek Taklidi Ürünlerden Sorumluluk
KHK'da Özel Olarak Düzenlenen Tüketici Sözleşmeleri
Diğer Tüketici Sözleşmeleri
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
Tüketici Kurulları
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
Dilekçe Örnekleri
Barkod: 9789750256790
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Basıya Önsöz  5
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Giriş  29
Birinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TEMELLERİ
§1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMININ ANA NİTELİKLERİ  31
I. Genel Olarak  31
II. Sözleşmenin Güçsüz Tarafı Olarak Tüketici  31
A. Ekonomik Olarak Güçsüz Sözleşme Tarafı  33
B. Zihinsel Etkinlik Açısından Güçsüz Sözleşme Tarafı  36
C. Psikolojik Açıdan Güçsüz Sözleşme Tarafı  38
III. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Güçsüzün Korunması  39
IV. Piyasa Ekonomisi Açısından Tüketici  40
A. Tüketici Tarafından Yönlendirilen Klasik Piyasa Ekonomisi Modeli  40
1. Homo Economicus Olarak Tüketici  41
2. Serbest Rekabet Piyasasında Üreticinin Rolü  41
3. Serbest Rekabet Piyasasında Tam Rekabetin Gerçekleşmesi  41
4. Serbest Rekabet Piyasasının Diğer Koşullarının Gerçekleşmesi  42
B. Klasik Serbest Rekabet Piyasası Modelinin Amaca Ulaşamaması  42
C. Serbest Rekabet Düzeninde Model ve Gerçeklik Arasındaki Uyumsuzluğun Sonucu Olarak Tüketici Politikası  43
1. Serbest Rekabet Modeline Dayanan Tüketici Politikası  44
a. Tüketici Politikasının Araçları  44
aa. Yasa Koyucu Tarafından Koruma  44
bb. Rekabet Politikası  45
b. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  45
c. Tüketicinin Eğitimi  45
2. Tüketici Politikasının Uygulayıcısı  46
V. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Tüketicinin Korunması  46
VI. Tüketicinin Korunması Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi  47
VII. Tüketicinin Temel Haklarının Varlığının Kabul Edilmesi  48
A. Genel Olarak  48
B. Tüketicinin Temel Hakları  49
1. Genel Olarak  49
a. Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı  49
b. Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı  49
c. Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı  49
d. Bilgilendirilme Hakkı  50
e. Eğitilme Hakkı  50
f. Zararlarının Tazmin Edilmesi Hakkı  50
g. Temsil Edilme Hakkı  51
h. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı  51
2. TKHK ve Temel Tüketici Hakları  52
BİRİNCİ BÖLÜM SORULARI  53
İkinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNUN TEMELİ OLARAK
TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARI
§2. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI  55
I. Genel Olarak  55
II. Mevzuatta Tüketici ve Tüketici Sözleşmeleri Kavramlarının Tanımlanması  57
III. Tüketici Sözleşmesi (İşlemi) Kavramının Belirlenmesi  61
A. Öğretide ve Mahkeme Kararlarında Tüketici Sözleşmeleri Kavramının Tanımlanması  61
B. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri  64
1. Tüketici Sözleşmesinde Tüketiciye İvaz Karşılığı Bir Mal ya da Hizmet Sunulması Amaçlanmalıdır  64
2. Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Belirleyici Değildir  65
3. Bir Mal veya Hizmetin Mesleki–Ticari Bir Amaç Dışında Kullanılması ya da Talep Edilmesi Gereklidir  66
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  69
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
§3. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER  71
§4. TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TEMEL İLKELER  72
I. TEMEL İLKE: Tüketicinin Bilgilendirilmesi İlkesi  73
II. TEMEL İLKE: Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilme Yasağı  73
III. TEMEL İLKE: Tüketiciye Ek Külfet Getirme Yasağı  74
IV. TEMEL İLKE: İşlemlerin Yazılılığı ve İspatın Düzenleyene Ait Olması İlkesi  75
V. TEMEL İLKE: Sadece Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Düzenlenebileceği İlkesi  76
VI. TEMEL İLKE: Tüketici Borçlarında Adi Kefalet, Tüketici Alacaklarında Müteselsil Kefalet İlkesi  77
VII. TEMEL İLKE: Tüketici Aleyhine Bileşik Faiz Yasağı  78
VIII. TEMEL İLKE: Katılım Bankalarını Kapsama İlkesi  79
§5. SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  79
I. Genel Olarak  79
II. Sözleşme Özgürlüğü (Akit Serbestisi) İlkesi ve Bu İlkenin Tüketicinin Korunması Amacıyla Sınırlandırılması  84
III. Sergilenen Malın Satışından Kaçınılamayacağına İlişkin Düzenleme  86
IV. Ismarlanmamış Mal veya Hizmetlere İlişkin Düzenleme  87
V. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar Alanında Tüketicinin Korunması  90
A. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şart  92
1. Genel İşlem Koşulları Kavramı  92
2. Genel İşlem Koşulları ile Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Adaleti İlkeleri Arasındaki İlişki  93
a. Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi  94
b. Genel İşlem Koşullarının Bireysel Sözleşmeye Dâhil Olması  96
c. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  99
d. Sözleşme Koşullarının Tek Taraflı Değiştirilmesini Sağlayacak Koşulların Yasak Olması  100
e. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Koşulların Geçersizliği  101
B. Haksız Şart Örnekleri  103
1. Genel Olarak  103
2. Yönetmelikte Belirtilen Haksız Şart Örnekleri  103
VI. Piramit Satış Sistemleri  106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  107
Dördüncü Bölüm
AYIPLI İFA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE YİYECEK TAKLİDİ
ÜRÜNLERDEN SORUMLULUK
§6. AYIPLI İFAYA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI  109
I. Ayıba Karşı Tekeffül (Nitelik Yönünden Kötü İfadan Sorumluluk)  110
A. Genel Olarak  110
B. Satım Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül  110
1. Tanım  111
a. Genel Olarak  111
b. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcuna İlişkin Olarak Öğretide Yapılan Tanımlar  111
2. Ayıp Türleri  114
a. Maddi Ayıp  114
b. Hukuki Ayıp  114
c. Ekonomik Ayıp  116
3. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Hukukî Niteliği  116
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Maddi ve Biçimsel Koşulları  117
a. İfa  117
b. Satılanın Ayıplı Olması  118
aa. “Zikir ve Vaat” Olunan Niteliklerde Ayıp Yönünden  118
bb. Bulunması Gerekli Niteliklerde Ayıp Yönünden  119
c. Biçimsel Koşullar  120
aa. Alıcının Malı Muayene (Yoklama) Külfeti  120
bb. Alıcının Ayıbı İhbar Külfeti  121
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıpla İlgili Düzenlemesi  121
1. Yeni Düzenlemede “Nitelik” Kavramının Somutlaştırılması  122
2. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Sınırlandırılması  122
3. Ayıp Dolayısıyla Tüketiciye Tanınan Hakların Kullanılması  125
a. İspat Yükü  125
b. Tüketicinin Seçimlik Hakları  126
aa. Genel Olarak  126
i. Tüketicinin Malı Geri Vererek Ödediği Bedeli İsteme Hakkı (Sözleşmeden Dönme)  127
ii. Tüketicinin Ayıbın Neden Olduğu Değer Kaybının Bedelden İndirilmesini İsteme Hakkı (Bedelde İndirim)  127
iii. Tüketicinin Malı Geri Vererek Değiştirilmesini İsteme Hakkı (Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi)  129
iv. Tüketicinin Ayıplı Malın Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı (Ücretsiz Onarım)  130
bb. Seçimlik Hakların Kullanılma Zamanı  132
c. Tazminat İsteme Hakkı  133
4. Ayıplı Olduğu Bilinen Mallardan Doğan Sorumluluğun Kapsamı  134
II. TKHK ile TBK’dan Doğan Hakların Yarışması  136
A. Yanılma ve Aldatma Hükümleri  136
B. Kötü İfa (Borcu Gereği Gibi İfa Etmeme)  136
C. Miktar Eksiklikleri  137
III. Ayıplı Hizmet  138
A. Ayıplı Hizmet Tanımı  138
B. Ayıplı Hizmetten Sorumluluk  139
C. Ayıplı Hizmet Halinde Tüketicinin Sahibi Olduğu Seçimlik Haklar  140
D. Ayıplı Hizmetten Sorumlulukta Zamanaşımı  142
§7. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  142
§8. YAPIMCININ ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  144
I. Genel Olarak  144
II. Yapımcının Sorumluluğuna İlişkin Uygulanması Gereken Hükümler  145
III. Yapımcı ve Yapımcı Gibi Sorumlu Tutulan Kişilerin Belirlenmesi  150
IV. Ürün ve Güvenli Ürün Kavramları  152
V. Ayıplı (Bozuk) Ürün Kavramı  153
1. Yapım Hataları  155
2. Fabrikasyon Hataları  156
3. Yönerge Hataları (Uyarma, Aydınlatma ve Kullanım Talimatlarında Eksiklik)  156
4. Ürünü İzleme ve Gözetleme Hataları  157
5. Bilim ve Tekniğin Gelişimi Sonucu Saptanan Bozukluklar  157
VI. Zarar  158
VII. İlliyet Bağı  159
VIII. Yapımcının Sorumluluğunun Ortadan Kalkması  160
IX. Yapımcının Diğer Zararlardan Sorumluluğu  161
X. Zamanaşımı  164
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  165
Beşinci Bölüm
TKHK’DA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN TÜKETİCİ
SÖZLEŞMELERİ
§9. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  167
I. Giriş  167
II. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği  168
A. Bedele İlişkin Unsur  170
B. Şekle İlişkin Unsur  171
III. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  172
IV. Taksitle Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Hükümleri  173
A. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Ehliyeti  173
B. Sözleşmenin Konusu  174
C. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  175
V. Taksitlerin Kambiyo Senetlerine Bağlanmış Olması Hususu  179
VI. Tüketicinin Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı (Tüketicinin Geri Alma Hakkı)  181
VII. Muacceliyet Kaydı ve Tüketicinin Temerrüdü  183
A. Genel Olarak  183
B. Erken Ödeme  188
C. Diğer Hususlar  189
§10. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ  190
I. Genel Olarak  190
II. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Tanımı ve Konusu  190
III. Sözleşmenin Tarafları ve Şekli  191
IV. Kredi Verenin Tüketiciyi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  191
V. Tüketicinin Cayma (Geri Alma) Hakkı  192
VI. Faiz Oranı  193
VII. Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Erken Ödeme  194
VIII. Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi  196
IX. Tüketici Kredilerinde Sigorta Yaptırılması  197
X. Bağlı Krediler  198
XI. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Güvence İle İlgili Diğer Düzenlemeler  201
§11. KREDİ KARTLARI  203
I. Genel Olarak  203
II. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli ve Zorunlu İçeriği  203
III. Kredi Kartlarında Üyelik Aidatı  206
§12. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ  207
I. Genel Olarak  207
II. Tanım  208
III. Konut Finansman Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler  209
A. Konut Edinmeye Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi  209
B. Konut Edinmeye Yönelik Konut Kredisi Sözleşmesi  209
C. Genel Amaçlı İpotekli Krediler  210
D. Yeniden Yapılandırma  210
E. Konut Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması  211
1. Konut Finansmanı Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Tüketicinin Korunması  211
a. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  211
b. Sözleşmenin Şekli  211
2. Konut Finansmanı Sözleşmesi Kurulduktan Sonra Tüketicinin Korunması  212
a. Temerrüt  212
b. Faiz Oranı  214
c. Erken Ödeme  215
d. Sigorta Yaptırılması  216
3. Bağlı Kredilerde Tüketicinin Korunması  217
§13. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  218
I. Genel Olarak  218
II. Şekil Şartı  220
A. Teminat  221
B. Cayma Hakkı  223
C. Konutun Teslimi  225
D. Sözleşmeden Dönme  226
E. Diğer Hususlar  228
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  229
Altıncı Bölüm
DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
§14. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER  231
I. İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde (Kapı Önü İşlemlerinde) Tüketicinin Korunması  231
II. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerle İlgili Düzenlemenin Uygulama Alanı  232
III. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmenin Özellikleri  235
A. Tüketicinin Sözleşme Öncesi Bilgilendirilmesi Gereği  235
B. Satıcı ve Sağlayıcının Yetkili Olması  235
C. Sözleşmenin Şekli  236
D. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  237
E. Cayma (Geri Alma) Hakkı  239
§15. DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  241
I. Genel Olarak  241
II. Doğrudan Satışa İlişkin Temel İlke ve Esaslar  242
§16. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  243
I. Genel Olarak  243
II. Mesafeli Sözleşme Kavramı  243
A. Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu  245
B. Ön Bilgilendirme Yöntemi  247
C. Ön Bilgilerin Teyidi  248
III. Mesafeli Satışların İfası  248
IV. Zarardan Sorumluluk  249
V. İlave Ödemeler  250
VI. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü  250
VII. Cayma Hakkı  250
VIII. Mal ve Hizmet Satışına İnternet Üzerinden Aracılık Edenlerin Sorumlulukları  253
§17. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  253
I. Finansal Hizmet ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Kavramları  253
II. Tüketicinin Bilgilendirilmesi Zorunluluğu  254
III. Sözleşme Bilgilerinin Tüketiciye Sunulması Sorumluluğu  257
IV. Yazılı Belge Talebi ve Hizmet Alma Vasıtasının Değiştirilmesi İmkânı  257
V. Cayma Hakkı  258
VI. Sözleşmenin Uzaktan İletişim Vasıtasıyla Sonlandırılması İmkânı  259
§18. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  260
I. Devre Tatil Sözleşmeleri Kavramı  260
II. Sözleşmeye Konu Olan Hakkın Niteliği  260
III. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi Kavramı  261
IV. Tüketicilere Ön Bilgilendirme Formu Verilmesini Gerektiren Haller  261
V. Sözleşme Tarihinin Tüketici Tarafından Atılmasının Sağlanması Sorumluluğu  262
VI. Cayma Hakkı  263
VII. Bağlı Kredi Olması Halinde Cayma Hakkının Etkisi  263
§19. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  264
§20. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  268
I. Genel Olarak  268
II. Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması ve Uzatılması  269
III. Taahhütlü Abonelik  272
IV. Abonelik Sözleşmelerinin Feshi  274
§21. SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI  275
ALTINCI BÖLÜM SORULARI  278
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE
MENFAATLERİNİN KORUNMASI
§22. FİYAT ETİKETİ  281
§23. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  283
§24. GARANTİ BELGESİ  285
I. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  288
II. Tüketicinin Sahip Olduğu Diğer Seçimlik Haklar  288
§25. İHTİYARİ GARANTİ  290
§26. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  290
§27. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ  295
§28. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ  295
§29. TİCARİ REKLAM  296
I. Genel Olarak  296
A. Aldatıcı Reklam  298
B. Diğer Kanun Hükümleriyle Koruma  301
C. Karşılaştırmalı Reklam  301
II. Haksız Ticari Uygulamalar  305
YEDİNCİ BÖLÜM SORULARI  309
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ KURULLARI
§30. TÜKETİCİ KONSEYİ  311
§31. REKLAM KONSEYİ  312
§32. REKLAM KURULU  315
SEKİZİNCİ BÖLÜM SORULARI  317
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
§33. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  319
§34. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  322
I. Kuruluşu ve Görev Alanı  322
II. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru  323
III. Karar ve Karara İtiraz  328
§35. TEST, MUAYENE VE ANALİZLER  329
§36. ÜRETİMİN VEYA SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI  330
§37. DENETİM  331
§38. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ  331
§39. CEZA HÜKÜMLERİ  332
§40. CEZALARDA YETKİ VE İTİRAZ  335
DOKUZUNCU BÖLÜM SORULARI  337
Onuncu Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  341
II. Tüketici Mahkemesine Başvuru Formu  342
III. Tüketici Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi  344
IV. Kapıdan satış sözleşmesi için cayma bildirimi formu  346
V. Mesafeli Satış Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  347
VI. Devre Tatil Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  348
VII. Tüketici Mahkemesine Kararına Karşı Temyiz Başvurusu Dilekçesi  349
VIII. Klonlanmış Cep Telefonu İçin Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  351
IX. Şikâyette Taksit Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine Tedbir Talepli Başvuru Formu  352
EK–1: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  355
EK–2: YARGITAY DAİRE KARARLARI  369
EK–3: DANIŞTAY KARARI  381
TEST SORULARI  393
Kaynakça  407
Kavram Dizini  417
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Basıya Önsöz  5
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Giriş  29
Birinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TEMELLERİ
§1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMININ ANA NİTELİKLERİ  31
I. Genel Olarak  31
II. Sözleşmenin Güçsüz Tarafı Olarak Tüketici  31
A. Ekonomik Olarak Güçsüz Sözleşme Tarafı  33
B. Zihinsel Etkinlik Açısından Güçsüz Sözleşme Tarafı  36
C. Psikolojik Açıdan Güçsüz Sözleşme Tarafı  38
III. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Güçsüzün Korunması  39
IV. Piyasa Ekonomisi Açısından Tüketici  40
A. Tüketici Tarafından Yönlendirilen Klasik Piyasa Ekonomisi Modeli  40
1. Homo Economicus Olarak Tüketici  41
2. Serbest Rekabet Piyasasında Üreticinin Rolü  41
3. Serbest Rekabet Piyasasında Tam Rekabetin Gerçekleşmesi  41
4. Serbest Rekabet Piyasasının Diğer Koşullarının Gerçekleşmesi  42
B. Klasik Serbest Rekabet Piyasası Modelinin Amaca Ulaşamaması  42
C. Serbest Rekabet Düzeninde Model ve Gerçeklik Arasındaki Uyumsuzluğun Sonucu Olarak Tüketici Politikası  43
1. Serbest Rekabet Modeline Dayanan Tüketici Politikası  44
a. Tüketici Politikasının Araçları  44
aa. Yasa Koyucu Tarafından Koruma  44
bb. Rekabet Politikası  45
b. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  45
c. Tüketicinin Eğitimi  45
2. Tüketici Politikasının Uygulayıcısı  46
V. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Tüketicinin Korunması  46
VI. Tüketicinin Korunması Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi  47
VII. Tüketicinin Temel Haklarının Varlığının Kabul Edilmesi  48
A. Genel Olarak  48
B. Tüketicinin Temel Hakları  49
1. Genel Olarak  49
a. Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı  49
b. Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı  49
c. Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı  49
d. Bilgilendirilme Hakkı  50
e. Eğitilme Hakkı  50
f. Zararlarının Tazmin Edilmesi Hakkı  50
g. Temsil Edilme Hakkı  51
h. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı  51
2. TKHK ve Temel Tüketici Hakları  52
BİRİNCİ BÖLÜM SORULARI  53
İkinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNUN TEMELİ OLARAK
TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARI
§2. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI  55
I. Genel Olarak  55
II. Mevzuatta Tüketici ve Tüketici Sözleşmeleri Kavramlarının Tanımlanması  57
III. Tüketici Sözleşmesi (İşlemi) Kavramının Belirlenmesi  61
A. Öğretide ve Mahkeme Kararlarında Tüketici Sözleşmeleri Kavramının Tanımlanması  61
B. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri  64
1. Tüketici Sözleşmesinde Tüketiciye İvaz Karşılığı Bir Mal ya da Hizmet Sunulması Amaçlanmalıdır  64
2. Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Belirleyici Değildir  65
3. Bir Mal veya Hizmetin Mesleki–Ticari Bir Amaç Dışında Kullanılması ya da Talep Edilmesi Gereklidir  66
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  69
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
§3. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER  71
§4. TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TEMEL İLKELER  72
I. TEMEL İLKE: Tüketicinin Bilgilendirilmesi İlkesi  73
II. TEMEL İLKE: Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilme Yasağı  73
III. TEMEL İLKE: Tüketiciye Ek Külfet Getirme Yasağı  74
IV. TEMEL İLKE: İşlemlerin Yazılılığı ve İspatın Düzenleyene Ait Olması İlkesi  75
V. TEMEL İLKE: Sadece Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Düzenlenebileceği İlkesi  76
VI. TEMEL İLKE: Tüketici Borçlarında Adi Kefalet, Tüketici Alacaklarında Müteselsil Kefalet İlkesi  77
VII. TEMEL İLKE: Tüketici Aleyhine Bileşik Faiz Yasağı  78
VIII. TEMEL İLKE: Katılım Bankalarını Kapsama İlkesi  79
§5. SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  79
I. Genel Olarak  79
II. Sözleşme Özgürlüğü (Akit Serbestisi) İlkesi ve Bu İlkenin Tüketicinin Korunması Amacıyla Sınırlandırılması  84
III. Sergilenen Malın Satışından Kaçınılamayacağına İlişkin Düzenleme  86
IV. Ismarlanmamış Mal veya Hizmetlere İlişkin Düzenleme  87
V. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar Alanında Tüketicinin Korunması  90
A. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şart  92
1. Genel İşlem Koşulları Kavramı  92
2. Genel İşlem Koşulları ile Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Adaleti İlkeleri Arasındaki İlişki  93
a. Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi  94
b. Genel İşlem Koşullarının Bireysel Sözleşmeye Dâhil Olması  96
c. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  99
d. Sözleşme Koşullarının Tek Taraflı Değiştirilmesini Sağlayacak Koşulların Yasak Olması  100
e. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Koşulların Geçersizliği  101
B. Haksız Şart Örnekleri  103
1. Genel Olarak  103
2. Yönetmelikte Belirtilen Haksız Şart Örnekleri  103
VI. Piramit Satış Sistemleri  106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  107
Dördüncü Bölüm
AYIPLI İFA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE YİYECEK TAKLİDİ
ÜRÜNLERDEN SORUMLULUK
§6. AYIPLI İFAYA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI  109
I. Ayıba Karşı Tekeffül (Nitelik Yönünden Kötü İfadan Sorumluluk)  110
A. Genel Olarak  110
B. Satım Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül  110
1. Tanım  111
a. Genel Olarak  111
b. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcuna İlişkin Olarak Öğretide Yapılan Tanımlar  111
2. Ayıp Türleri  114
a. Maddi Ayıp  114
b. Hukuki Ayıp  114
c. Ekonomik Ayıp  116
3. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Hukukî Niteliği  116
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Maddi ve Biçimsel Koşulları  117
a. İfa  117
b. Satılanın Ayıplı Olması  118
aa. “Zikir ve Vaat” Olunan Niteliklerde Ayıp Yönünden  118
bb. Bulunması Gerekli Niteliklerde Ayıp Yönünden  119
c. Biçimsel Koşullar  120
aa. Alıcının Malı Muayene (Yoklama) Külfeti  120
bb. Alıcının Ayıbı İhbar Külfeti  121
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıpla İlgili Düzenlemesi  121
1. Yeni Düzenlemede “Nitelik” Kavramının Somutlaştırılması  122
2. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Sınırlandırılması  122
3. Ayıp Dolayısıyla Tüketiciye Tanınan Hakların Kullanılması  125
a. İspat Yükü  125
b. Tüketicinin Seçimlik Hakları  126
aa. Genel Olarak  126
i. Tüketicinin Malı Geri Vererek Ödediği Bedeli İsteme Hakkı (Sözleşmeden Dönme)  127
ii. Tüketicinin Ayıbın Neden Olduğu Değer Kaybının Bedelden İndirilmesini İsteme Hakkı (Bedelde İndirim)  127
iii. Tüketicinin Malı Geri Vererek Değiştirilmesini İsteme Hakkı (Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi)  129
iv. Tüketicinin Ayıplı Malın Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı (Ücretsiz Onarım)  130
bb. Seçimlik Hakların Kullanılma Zamanı  132
c. Tazminat İsteme Hakkı  133
4. Ayıplı Olduğu Bilinen Mallardan Doğan Sorumluluğun Kapsamı  134
II. TKHK ile TBK’dan Doğan Hakların Yarışması  136
A. Yanılma ve Aldatma Hükümleri  136
B. Kötü İfa (Borcu Gereği Gibi İfa Etmeme)  136
C. Miktar Eksiklikleri  137
III. Ayıplı Hizmet  138
A. Ayıplı Hizmet Tanımı  138
B. Ayıplı Hizmetten Sorumluluk  139
C. Ayıplı Hizmet Halinde Tüketicinin Sahibi Olduğu Seçimlik Haklar  140
D. Ayıplı Hizmetten Sorumlulukta Zamanaşımı  142
§7. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  142
§8. YAPIMCININ ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  144
I. Genel Olarak  144
II. Yapımcının Sorumluluğuna İlişkin Uygulanması Gereken Hükümler  145
III. Yapımcı ve Yapımcı Gibi Sorumlu Tutulan Kişilerin Belirlenmesi  150
IV. Ürün ve Güvenli Ürün Kavramları  152
V. Ayıplı (Bozuk) Ürün Kavramı  153
1. Yapım Hataları  155
2. Fabrikasyon Hataları  156
3. Yönerge Hataları (Uyarma, Aydınlatma ve Kullanım Talimatlarında Eksiklik)  156
4. Ürünü İzleme ve Gözetleme Hataları  157
5. Bilim ve Tekniğin Gelişimi Sonucu Saptanan Bozukluklar  157
VI. Zarar  158
VII. İlliyet Bağı  159
VIII. Yapımcının Sorumluluğunun Ortadan Kalkması  160
IX. Yapımcının Diğer Zararlardan Sorumluluğu  161
X. Zamanaşımı  164
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  165
Beşinci Bölüm
TKHK’DA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN TÜKETİCİ
SÖZLEŞMELERİ
§9. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  167
I. Giriş  167
II. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği  168
A. Bedele İlişkin Unsur  170
B. Şekle İlişkin Unsur  171
III. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  172
IV. Taksitle Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Hükümleri  173
A. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Ehliyeti  173
B. Sözleşmenin Konusu  174
C. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  175
V. Taksitlerin Kambiyo Senetlerine Bağlanmış Olması Hususu  179
VI. Tüketicinin Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı (Tüketicinin Geri Alma Hakkı)  181
VII. Muacceliyet Kaydı ve Tüketicinin Temerrüdü  183
A. Genel Olarak  183
B. Erken Ödeme  188
C. Diğer Hususlar  189
§10. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ  190
I. Genel Olarak  190
II. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Tanımı ve Konusu  190
III. Sözleşmenin Tarafları ve Şekli  191
IV. Kredi Verenin Tüketiciyi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  191
V. Tüketicinin Cayma (Geri Alma) Hakkı  192
VI. Faiz Oranı  193
VII. Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Erken Ödeme  194
VIII. Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi  196
IX. Tüketici Kredilerinde Sigorta Yaptırılması  197
X. Bağlı Krediler  198
XI. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Güvence İle İlgili Diğer Düzenlemeler  201
§11. KREDİ KARTLARI  203
I. Genel Olarak  203
II. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli ve Zorunlu İçeriği  203
III. Kredi Kartlarında Üyelik Aidatı  206
§12. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ  207
I. Genel Olarak  207
II. Tanım  208
III. Konut Finansman Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler  209
A. Konut Edinmeye Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi  209
B. Konut Edinmeye Yönelik Konut Kredisi Sözleşmesi  209
C. Genel Amaçlı İpotekli Krediler  210
D. Yeniden Yapılandırma  210
E. Konut Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması  211
1. Konut Finansmanı Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Tüketicinin Korunması  211
a. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  211
b. Sözleşmenin Şekli  211
2. Konut Finansmanı Sözleşmesi Kurulduktan Sonra Tüketicinin Korunması  212
a. Temerrüt  212
b. Faiz Oranı  214
c. Erken Ödeme  215
d. Sigorta Yaptırılması  216
3. Bağlı Kredilerde Tüketicinin Korunması  217
§13. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  218
I. Genel Olarak  218
II. Şekil Şartı  220
A. Teminat  221
B. Cayma Hakkı  223
C. Konutun Teslimi  225
D. Sözleşmeden Dönme  226
E. Diğer Hususlar  228
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  229
Altıncı Bölüm
DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
§14. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER  231
I. İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde (Kapı Önü İşlemlerinde) Tüketicinin Korunması  231
II. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerle İlgili Düzenlemenin Uygulama Alanı  232
III. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmenin Özellikleri  235
A. Tüketicinin Sözleşme Öncesi Bilgilendirilmesi Gereği  235
B. Satıcı ve Sağlayıcının Yetkili Olması  235
C. Sözleşmenin Şekli  236
D. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  237
E. Cayma (Geri Alma) Hakkı  239
§15. DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  241
I. Genel Olarak  241
II. Doğrudan Satışa İlişkin Temel İlke ve Esaslar  242
§16. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  243
I. Genel Olarak  243
II. Mesafeli Sözleşme Kavramı  243
A. Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu  245
B. Ön Bilgilendirme Yöntemi  247
C. Ön Bilgilerin Teyidi  248
III. Mesafeli Satışların İfası  248
IV. Zarardan Sorumluluk  249
V. İlave Ödemeler  250
VI. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü  250
VII. Cayma Hakkı  250
VIII. Mal ve Hizmet Satışına İnternet Üzerinden Aracılık Edenlerin Sorumlulukları  253
§17. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  253
I. Finansal Hizmet ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Kavramları  253
II. Tüketicinin Bilgilendirilmesi Zorunluluğu  254
III. Sözleşme Bilgilerinin Tüketiciye Sunulması Sorumluluğu  257
IV. Yazılı Belge Talebi ve Hizmet Alma Vasıtasının Değiştirilmesi İmkânı  257
V. Cayma Hakkı  258
VI. Sözleşmenin Uzaktan İletişim Vasıtasıyla Sonlandırılması İmkânı  259
§18. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  260
I. Devre Tatil Sözleşmeleri Kavramı  260
II. Sözleşmeye Konu Olan Hakkın Niteliği  260
III. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi Kavramı  261
IV. Tüketicilere Ön Bilgilendirme Formu Verilmesini Gerektiren Haller  261
V. Sözleşme Tarihinin Tüketici Tarafından Atılmasının Sağlanması Sorumluluğu  262
VI. Cayma Hakkı  263
VII. Bağlı Kredi Olması Halinde Cayma Hakkının Etkisi  263
§19. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  264
§20. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  268
I. Genel Olarak  268
II. Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması ve Uzatılması  269
III. Taahhütlü Abonelik  272
IV. Abonelik Sözleşmelerinin Feshi  274
§21. SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI  275
ALTINCI BÖLÜM SORULARI  278
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE
MENFAATLERİNİN KORUNMASI
§22. FİYAT ETİKETİ  281
§23. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  283
§24. GARANTİ BELGESİ  285
I. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  288
II. Tüketicinin Sahip Olduğu Diğer Seçimlik Haklar  288
§25. İHTİYARİ GARANTİ  290
§26. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  290
§27. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ  295
§28. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ  295
§29. TİCARİ REKLAM  296
I. Genel Olarak  296
A. Aldatıcı Reklam  298
B. Diğer Kanun Hükümleriyle Koruma  301
C. Karşılaştırmalı Reklam  301
II. Haksız Ticari Uygulamalar  305
YEDİNCİ BÖLÜM SORULARI  309
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ KURULLARI
§30. TÜKETİCİ KONSEYİ  311
§31. REKLAM KONSEYİ  312
§32. REKLAM KURULU  315
SEKİZİNCİ BÖLÜM SORULARI  317
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
§33. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  319
§34. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  322
I. Kuruluşu ve Görev Alanı  322
II. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru  323
III. Karar ve Karara İtiraz  328
§35. TEST, MUAYENE VE ANALİZLER  329
§36. ÜRETİMİN VEYA SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI  330
§37. DENETİM  331
§38. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ  331
§39. CEZA HÜKÜMLERİ  332
§40. CEZALARDA YETKİ VE İTİRAZ  335
DOKUZUNCU BÖLÜM SORULARI  337
Onuncu Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  341
II. Tüketici Mahkemesine Başvuru Formu  342
III. Tüketici Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi  344
IV. Kapıdan satış sözleşmesi için cayma bildirimi formu  346
V. Mesafeli Satış Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  347
VI. Devre Tatil Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  348
VII. Tüketici Mahkemesine Kararına Karşı Temyiz Başvurusu Dilekçesi  349
VIII. Klonlanmış Cep Telefonu İçin Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  351
IX. Şikâyette Taksit Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine Tedbir Talepli Başvuru Formu  352
EK–1: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  355
EK–2: YARGITAY DAİRE KARARLARI  369
EK–3: DANIŞTAY KARARI  381
TEST SORULARI  393
Kaynakça  407
Kavram Dizini  417
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020