Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Susma Hakkı
Eylül 2019 / 1. Baskı / 207 Syf.
Fiyatı: 57.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Susma hakkı, kişinin kendini suçlamaya zorlanamaması ilkesinden neşet eden, adil yargılanma ve dolayısıyla savunma hakkına içkin bir insan hakkıdır. Temel hak ve özgürlüklere saygılı bir biçimde maddi gerçeğe ulaşmayı hedefleyen günümüz ceza muhakemesi hukukunda, ispat yükü iddia makamının üzerindedir. Kesin hükme kadar masum sayılan bireylerin, kendi aleyhlerine yürütülen davaya aktif olarak katkıda bulunma ve ispata yardımcı olma yükümlülükleri yoktur. Ancak ceza muhakemesinin sağlıklı yürütülebilmesi ve sonuca ulaşabilmesi için bireylerin temel haklara müdahale niteliği taşıyan bazı işlem ve tedbirlere katlanmaları beklenmektedir. Bu noktada susma hakkı, katlanma yükümlülüğünün bir sınırını oluşturup, aynı zamanda bir delil yasağı olarak da gündeme gelmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında tez olarak hazırlanan bu çalışma, kavramsal yapısı, tarihçesi, karşılaştırmalı hukuktaki yeri, kişi, konu, yer, zaman bakımından kapsamı ve güncel hukuktaki tartışmalı yönleri ile susma hakkını geniş bir perspektiften ele almayı hedeflemiştir. Susma hakkının tanıklar ve tüzel kişiler bakımından uygulanması, hukuk muhakemesi ve idari yargıdaki görünümü, belge delilleri, kimlik bilgileri, beden muayenesi ve sosyal medya gibi hususlarda nasıl gündeme geldiği tahlil edilmiştir. Hakkın hangi hallerde ihlal edilmiş sayılacağı ve bu ihlalin sonuçlarına da ifade alma ve sorgu kuralları ile delil hukuku çerçevesinde yer verilmiştir. Çalışma, Alman ve Amerikan hukukları dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Konu Başlıkları
Susma Hakkının Kavramsal Yapısı, Tarihsel Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Yeri
Susma Hakkının Kapsam ve Sınırları
Susma Hakkının Tartışmalı Olduğu Alanlar
İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller
Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu
Barkod: 9789750256530
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 207
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  21
1.
SUSMA HAKKININ KAVRAMSAL YAPISI,
TARİHSEL GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ
1.1. Kavram  23
1.1.1. Tanım ve Diğer Kavramlarla İlişki  23
1.1.1.1. Tanım  23
1.1.1.2. Diğer Kavramlarla İlişki  26
1.1.1.2.1. Hukuk Devleti İlkesi  26
1.1.1.2.2. İnsan Onuru ve İşkence Yasağı  26
1.1.1.2.3. Adil Yargılanma Hakkı  28
1.1.1.2.4. İfade Özgürlüğü  31
1.1.2. Susma Hakkının Temellendirilmesi  31
1.1.2.1. Sisteme İlişkin Gerekçeler  31
1.1.2.1.1. Delil Güvenliğinin Sağlanması  31
1.1.2.1.2. Sosyal Sözleşme Teorisi  33
1.1.2.1.3. Devletle Sanık Arasındaki Adil Dengeyi Korumak  34
1.1.2.1.4. İtham Sisteminin Korunması  35
1.1.2.2. Bireye İlişkin Gerekçeler  36
1.1.2.2.1. Özel Hayatın Gizliliği  36
1.1.2.2.2. Acımasız Üçlem  37
1.1.2.2.3. Bireysel Otonominin Korunması  38
1.2. TARİHÇE  39
1.2.1. Anglosakson Hukuku  40
1.2.2. Kıta Avrupası Hukuku  44
1.2.3. Türk Hukuku  45
1.3. ULUSLARARASI HUKUK  47
1.3.1. Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi  47
1.3.2. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ad Hoc Mahkeme Statüleri  48
1.3.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  49
1.4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  53
1.4.1. Birleşik Krallık  53
1.4.2. Amerika Birleşik Devletleri  56
1.4.3. Almanya  61
1.4.4. Fransa  64
1.5. TÜRK HUKUKU  65
2.
SUSMA HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI
2.1. KİŞİ BAKIMINDAN  69
2.1.1. Şüpheli ve Sanık  69
2.1.2. Tanık  71
2.1.2.1. Tanığın Kendisi Açısından  71
2.1.2.2. Tanığın Yakınları Açısından  73
2.1.3. Tüzel Kişiler  78
2.2. KONU BAKIMINDAN  84
2.2.1. İdari Yargıda  85
2.2.1.1. İdari Yargılama Öncesi Aşama  85
2.2.1.2. İdari Yargı Aşamasında  89
2.2.2. Hukuk Muhakemesinde  90
2.3. ZAMAN BAKIMINDAN  91
2.3.1. Ceza Muhakemesi Öncesi Safha  91
2.3.2. Soruşturma Evresi  93
2.3.3. Kovuşturma Evresi  96
2.3.4. İnfaz Aşaması  97
2.4. YER BAKIMINDAN  98
2.5. SUSMA HAKKININ TARTIŞMALI OLDUĞU ALANLAR  100
2.5.1. Belge Niteliğinde Deliller  101
2.5.2. Kimlik Bilgileri  108
2.5.3. Parmak İzleri  111
2.5.4. Teşhis  114
2.5.5. Keşif ve Yer Gösterme  115
2.5.6. Beden Muayenesi  116
2.5.7. Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar  121
2.5.8. Kamu Güvenliğinin Gerektirdiği Hallerde İstisnalar  121
2.5.9. Koruma Tedbirleri  123
2.5.9.1. Arama, Muhafaza Altına Alma ve Elkoyma  123
2.5.9.2. İletişimin Denetlenmesi  125
2.5.9.3. Teknik Araçla İzleme  128
2.5.9.4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  129
2.5.10. Sosyal Medya  132
3.
SUSMA HAKKINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI
3.1. SUSMA HAKKINA AYKIRILIK OLUŞTURAN DURUMLAR  137
3.1.1. Hakkın Hatırlatılmaması  137
3.1.2. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  141
3.1.2.1. İşkence  142
3.1.2.2. Kötü Davranma  144
3.1.2.3. İlaç Verme  145
3.1.2.4. Yorma  146
3.1.2.5. Aldatma  146
3.1.2.6. Cebir ve Tehditte Bulunma  149
3.1.2.7. Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma  150
3.1.2.8. Bazı Araçlar Kullanma  150
3.1.2.9. Diğer Yasak Yöntemler  153
3.1.3. İfade Alma ve Sorguda Yasal Usuller  154
3.2. SUSMA HAKKINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  157
3.2.1. Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi  158
3.2.1.1. Mutlak Kabul Yaklaşımı  158
3.2.1.2. Mutlak Ret Yaklaşımı  159
3.2.1.3. Nispi Yaklaşım  161
3.2.1.4. Susma Hakkına Aykırılık Hallerinin Değerlendirilmesi  163
3.2.1.4.1. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller Bakımından  164
3.2.1.4.2. Susma Hakkının Hatırlatılmaması Bakımından  164
3.2.1.4.3. Diğer Haller  166
3.2.2. Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi  169
3.2.3. İtiraz Çözümü  171
3.2.4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti  172
3.2.5. Hukuka Aykırı Delillerin Dosyada Kalması Sorunu  175
SONUÇ  177
Kaynakça  183
Kavram Dizini  201
Özgeçmiş  207
 


Ferit Barut ...
Kasım 2019
72.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  21
1.
SUSMA HAKKININ KAVRAMSAL YAPISI,
TARİHSEL GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ
1.1. Kavram  23
1.1.1. Tanım ve Diğer Kavramlarla İlişki  23
1.1.1.1. Tanım  23
1.1.1.2. Diğer Kavramlarla İlişki  26
1.1.1.2.1. Hukuk Devleti İlkesi  26
1.1.1.2.2. İnsan Onuru ve İşkence Yasağı  26
1.1.1.2.3. Adil Yargılanma Hakkı  28
1.1.1.2.4. İfade Özgürlüğü  31
1.1.2. Susma Hakkının Temellendirilmesi  31
1.1.2.1. Sisteme İlişkin Gerekçeler  31
1.1.2.1.1. Delil Güvenliğinin Sağlanması  31
1.1.2.1.2. Sosyal Sözleşme Teorisi  33
1.1.2.1.3. Devletle Sanık Arasındaki Adil Dengeyi Korumak  34
1.1.2.1.4. İtham Sisteminin Korunması  35
1.1.2.2. Bireye İlişkin Gerekçeler  36
1.1.2.2.1. Özel Hayatın Gizliliği  36
1.1.2.2.2. Acımasız Üçlem  37
1.1.2.2.3. Bireysel Otonominin Korunması  38
1.2. TARİHÇE  39
1.2.1. Anglosakson Hukuku  40
1.2.2. Kıta Avrupası Hukuku  44
1.2.3. Türk Hukuku  45
1.3. ULUSLARARASI HUKUK  47
1.3.1. Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi  47
1.3.2. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ad Hoc Mahkeme Statüleri  48
1.3.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  49
1.4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  53
1.4.1. Birleşik Krallık  53
1.4.2. Amerika Birleşik Devletleri  56
1.4.3. Almanya  61
1.4.4. Fransa  64
1.5. TÜRK HUKUKU  65
2.
SUSMA HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI
2.1. KİŞİ BAKIMINDAN  69
2.1.1. Şüpheli ve Sanık  69
2.1.2. Tanık  71
2.1.2.1. Tanığın Kendisi Açısından  71
2.1.2.2. Tanığın Yakınları Açısından  73
2.1.3. Tüzel Kişiler  78
2.2. KONU BAKIMINDAN  84
2.2.1. İdari Yargıda  85
2.2.1.1. İdari Yargılama Öncesi Aşama  85
2.2.1.2. İdari Yargı Aşamasında  89
2.2.2. Hukuk Muhakemesinde  90
2.3. ZAMAN BAKIMINDAN  91
2.3.1. Ceza Muhakemesi Öncesi Safha  91
2.3.2. Soruşturma Evresi  93
2.3.3. Kovuşturma Evresi  96
2.3.4. İnfaz Aşaması  97
2.4. YER BAKIMINDAN  98
2.5. SUSMA HAKKININ TARTIŞMALI OLDUĞU ALANLAR  100
2.5.1. Belge Niteliğinde Deliller  101
2.5.2. Kimlik Bilgileri  108
2.5.3. Parmak İzleri  111
2.5.4. Teşhis  114
2.5.5. Keşif ve Yer Gösterme  115
2.5.6. Beden Muayenesi  116
2.5.7. Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar  121
2.5.8. Kamu Güvenliğinin Gerektirdiği Hallerde İstisnalar  121
2.5.9. Koruma Tedbirleri  123
2.5.9.1. Arama, Muhafaza Altına Alma ve Elkoyma  123
2.5.9.2. İletişimin Denetlenmesi  125
2.5.9.3. Teknik Araçla İzleme  128
2.5.9.4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  129
2.5.10. Sosyal Medya  132
3.
SUSMA HAKKINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI
3.1. SUSMA HAKKINA AYKIRILIK OLUŞTURAN DURUMLAR  137
3.1.1. Hakkın Hatırlatılmaması  137
3.1.2. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  141
3.1.2.1. İşkence  142
3.1.2.2. Kötü Davranma  144
3.1.2.3. İlaç Verme  145
3.1.2.4. Yorma  146
3.1.2.5. Aldatma  146
3.1.2.6. Cebir ve Tehditte Bulunma  149
3.1.2.7. Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma  150
3.1.2.8. Bazı Araçlar Kullanma  150
3.1.2.9. Diğer Yasak Yöntemler  153
3.1.3. İfade Alma ve Sorguda Yasal Usuller  154
3.2. SUSMA HAKKINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  157
3.2.1. Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi  158
3.2.1.1. Mutlak Kabul Yaklaşımı  158
3.2.1.2. Mutlak Ret Yaklaşımı  159
3.2.1.3. Nispi Yaklaşım  161
3.2.1.4. Susma Hakkına Aykırılık Hallerinin Değerlendirilmesi  163
3.2.1.4.1. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller Bakımından  164
3.2.1.4.2. Susma Hakkının Hatırlatılmaması Bakımından  164
3.2.1.4.3. Diğer Haller  166
3.2.2. Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi  169
3.2.3. İtiraz Çözümü  171
3.2.4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti  172
3.2.5. Hukuka Aykırı Delillerin Dosyada Kalması Sorunu  175
SONUÇ  177
Kaynakça  183
Kavram Dizini  201
Özgeçmiş  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019