Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargıtay Kararları Işığında
Tefecilik Suçu
Ekim 2020 / 2. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tefecilik suçunu tüm yönleriyle incelemeyi amaçlayan bu çalışma beş bölüme ayrılmıştır;

İlk bölümde; tefecilikle ilgili kavramlar açıklanmış, Türk hukukunda tefecilik suçuna ilişkin mevzuat ve sözleşme özgürlüğü kapsamında tefecilik suçu incelenmiş,

İkinci bölümde; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241 inci maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun unsurları güncel Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmiş,

Üçüncü bölümde; tefecilik suçunun özel görünüş biçimleri olarak, teşebbüs, iştirak, içtima ve zincirleme suç konuları irdelenmiş,

Dördüncü bölümde; tefecilik suçunda soruşturma, kovuşturma ve yaptırım konuları açıklanmış,

Beşinci bölümde ise; yargılama sonucunda verilecek hüküm ve bu bağlamda hükümde tartışılacak olan takdirî indirim, belli hakları kullanmaktan yasaklanma, erteleme, paraya çevirme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, vekâlet ücreti, müsadere ve kanun yolları konuları açıklanmıştır.

Ayrıca kitabın sonunda tefecilik suçuna ilişkin örnek Yargıtay kararlarına ve suça ilişkin mevzuata yer verilmiştir.

Bu baskıda; 14.04.2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun'la tefecilik suçunu düzenleyen TCK'nın 241. maddesinde yapılan değişiklikler kitaba işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Özel Görünüş Biçimleri
Soruşturma – Kovuşturma, Yaptırım
Hüküm
Barkod: 9789750263477
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEFECİLİK KAVRAMI
1. KAVRAM  15
2. TÜRK HUKUKUNDA TEFECİLİK SUÇU  18
3. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TEFECİLİK SUÇU  25
İKİNCİ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇU
1. YASAL DÜZENLEME (TCK’nın 241. Maddesi)  29
2. SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ DEĞER  31
3. SUÇUN MADDÎ UNSURLARI  33
3.1. Suçun Konusu  34
3.2. Fiil  37
3.2.1. Tefecilik Suçunda Temadi Unsuru  39
3.2.2. Tefecilik Suçunun İşlenme Yöntemleri  45
3.2.2.1. Senet Kırdırma Yöntemi  46
3.2.2.2. Kredi Kartı (POS) Tefeciliği  47
3.2.2.3. Altın Tefeciliği  50
3.2.3. Tefecilik Suçunda Suç Tarihi  52
3.3. Fail  54
3.3.1. Gerçek Kişiler  54
3.3.2. Tüzel Kişiler  56
3.4. Mağdur  60
4. SUÇUN MANEVÎ UNSURU  63
5. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  64
6. TEFECİLİK SUÇU DÜZENLEMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER  65
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
1. TEŞEBBÜS  71
2. İŞTİRAK  75
3. İÇTİMA  78
4. ZİNCİRLEME SUÇ  82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇUNDA SORUŞTURMA– KOVUŞTURMA, YAPTIRIM
1. SORUŞTURMA EVRESİ  87
2. KOVUŞTURMA EVRESİ  89
2.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  89
2.2. Davaya Katılma  90
3. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRESİNDE DELİLLER  98
4. YAPTIRIM  106
5. ZAMANAŞIMI  110
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇUNDA HÜKÜM
1. HÜKÜM  117
2. TEFECİLİK SUÇUNDA TAKDİRÎ İNDİRİM UYGULAMASI  120
3. TEFECİLİK SUÇUNDA 53. MADDE UYGULAMASI  123
4. TEFECİLİK SUÇUNDA ERTELEME  127
5. TEFECİLİK SUÇUNDA PARAYA ÇEVİRME  129
6. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB)  130
7. VEKÂLET ÜCRETİ  135
8. MÜSADERE  137
9. KANUN YOLLARI  146
9.1. Kanun Yoluna Başvurma  147
9.2. Kanun Yolu Merci  149
YARGITAY KARARLARI
1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  151
2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  157
3. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  161
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNİN ÖRNEK KARARLARI  167
EKLER
ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNU (MÜLGA)  185
ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  189
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU  197
TEFECİLİK (YÜR. TAR.: 01.06.2005)  221
Kaynakça  223
 


Zehreddin Aslan ...
Kasım 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Fahrettin Demirağ
Ekim 2020
180.00 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Ekim 2020
243.00 TL
İndirimli: 194.90 TL (%19)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEFECİLİK KAVRAMI
1. KAVRAM  15
2. TÜRK HUKUKUNDA TEFECİLİK SUÇU  18
3. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TEFECİLİK SUÇU  25
İKİNCİ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇU
1. YASAL DÜZENLEME (TCK’nın 241. Maddesi)  29
2. SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ DEĞER  31
3. SUÇUN MADDÎ UNSURLARI  33
3.1. Suçun Konusu  34
3.2. Fiil  37
3.2.1. Tefecilik Suçunda Temadi Unsuru  39
3.2.2. Tefecilik Suçunun İşlenme Yöntemleri  45
3.2.2.1. Senet Kırdırma Yöntemi  46
3.2.2.2. Kredi Kartı (POS) Tefeciliği  47
3.2.2.3. Altın Tefeciliği  50
3.2.3. Tefecilik Suçunda Suç Tarihi  52
3.3. Fail  54
3.3.1. Gerçek Kişiler  54
3.3.2. Tüzel Kişiler  56
3.4. Mağdur  60
4. SUÇUN MANEVÎ UNSURU  63
5. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  64
6. TEFECİLİK SUÇU DÜZENLEMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER  65
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
1. TEŞEBBÜS  71
2. İŞTİRAK  75
3. İÇTİMA  78
4. ZİNCİRLEME SUÇ  82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇUNDA SORUŞTURMA– KOVUŞTURMA, YAPTIRIM
1. SORUŞTURMA EVRESİ  87
2. KOVUŞTURMA EVRESİ  89
2.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  89
2.2. Davaya Katılma  90
3. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRESİNDE DELİLLER  98
4. YAPTIRIM  106
5. ZAMANAŞIMI  110
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEFECİLİK SUÇUNDA HÜKÜM
1. HÜKÜM  117
2. TEFECİLİK SUÇUNDA TAKDİRÎ İNDİRİM UYGULAMASI  120
3. TEFECİLİK SUÇUNDA 53. MADDE UYGULAMASI  123
4. TEFECİLİK SUÇUNDA ERTELEME  127
5. TEFECİLİK SUÇUNDA PARAYA ÇEVİRME  129
6. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB)  130
7. VEKÂLET ÜCRETİ  135
8. MÜSADERE  137
9. KANUN YOLLARI  146
9.1. Kanun Yoluna Başvurma  147
9.2. Kanun Yolu Merci  149
YARGITAY KARARLARI
1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  151
2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  157
3. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  161
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNİN ÖRNEK KARARLARI  167
EKLER
ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNU (MÜLGA)  185
ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  189
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU  197
TEFECİLİK (YÜR. TAR.: 01.06.2005)  221
Kaynakça  223
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020