Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları
Temmuz 2012 / 1. Baskı / 367 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ekonomimizin büyümesi ve istihdamın artırılması amacıyla, yatırımlar teşvik edilmektedir. Yatırım teşviklerinin önemli bir kısmı ise yatırımcılara kamuya ait arazi ve arsaların tahsis edilmesidir. Bu tahsis; bedelsiz arazi ve arsa verilmesi, emlak vergisi değeri üzerinden doğrudan (ihalesiz) taşınmaz satışı, rayiç bedel üzerinden doğrudan (ihalesiz) taşınmaz satışı, emlak vergisi değeri üzerinden irtifak hakkı tesisi, rayiç bedel üzerinden irtifak hakkı tesisi, uzun süreli kiralama gibi farklı şekillerde cereyan edebilmektedir. Ancak kamuya ait taşınmazların yatırımcılara tahsisine ilişkin mevzuat oldukça karışıktır.

Bu çalışma büyük bir kısmı Hazine'ye ait olan ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen bu taşınmazların yatırımcılara tahsisine ilişkin süreçleri, bir bütün olarak ve işlem akış şekline uygun biçimde okuyucuya sunmaktadır. Çalışma, Hazine taşınmazlarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için eşsiz bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Bedelsiz Arsa Verilmesi
Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış
Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satış
Rayiç Bedel Üzerinden İrtifak Hakkı
Emlak Vergi Değeri Üzerinden İrtifak Hakkı
Kiralama
Barkod: 9789750220098
Yayın Tarihi: Temmuz 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 367
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
- I -
GENEL BİLGİLER
A. SATIŞ  28
B. İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ  29
C. KİRALAMA  30
- II-
TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  31
B. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  37
1. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri  37
2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri Dışındaki Alanlar  37
3. Orman Sayılan Alanlar ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri  38
C. TAHSİS EDİLEBİLECEK UNSURLAR  38
1. Ek Alanlar  38
2. Mekanik Tesis Hatları  39
3. Deniz Alanları  40
D. TAHSİSİN AŞAMALARI  40
1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı  40
2. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması İçin Hazırlık İşlemleri  42
3. Taşınmazların İmar Planlarının Hazırlanması  43
a. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Ön İzin Verilmesi  44
b. Tekliflerin Bakanlığa Sunulması ve Ön Uygunluk Kararı  44
c. Ön Araştırma ve Veri Toplama  45
d. Veri Toplama  45
e. Planların Hazırlanması  46
f. Planların Onaylanması  48
g. Planların İlgili Belediye ve İl Özel İdaresi ile Diğer Kamu Kurumlarına Gönderilmesi  48
h. Planların İlanı  48
ı. İtiraz  48
4. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması  49
a. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler, Kapanan Yollar, Yol Fazlaları  49
b. Hazine Adına Tescilli Olup Kamu İdarelerine Tahsis Edilmemiş Taşınmazlar  50
c. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  50
d. Ormanlar  51
e. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar  55
aa. Genel Olarak  55
bb. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  57
cc. Acele Kamulaştırma  57
f. Meralar  58
5. Yatırımcılara Tahsis Edilecek Taşınmazların İlanı ve Yatırım Taleplerinin Değerlendirilmesi  60
6. Başvuru  60
a. Başvuru Yapabilecekler  60
aa. Ortak Girişimler  61
bb. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  62
b. Bakanlığa Verilmesi Gereken Belgeler  62
7. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Tahsis  63
a. Bakanlar Kurulunun Tahsis Yetkisi  63
b. Arazi Tahsis Komisyonunun Tahsis Yetkisi  64
8. Ön İzin  66
a. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler  67
b. Ön İzin Süresi  68
c. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  68
aa. İmar Planlarının Hazırlanması  69
bb. Anonim Şirket Kurulması  69
cc. Turizm Yatırımı Belgesinin Alınması  69
dd. ÇED Raporunun Alınması  70
ee. Ana Yatırımcının İlave Yükümlülükleri  70
ff. Sosyal ve Teknik Altyapıya Katılım Payının Yatırılması  70
gg. Diğer İşlemler  71
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi veya Getirilmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler  71
e. Ön İzin Bedeli  71
9. Kesin Tahsis  72
a. Kesin Tahsisin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler  72
aa. Kesin Teminat  72
bb. Sosyal ve Teknik Altyapı Bedelinin Ödenmesi  73
cc. Yönetim Kurulu Kararı  73
b. Taşınmazların Yatırımcıya Tahsisi  73
c. Kesin Tahsis Süresi  74
10. Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması  74
a. Yatırımın Başlaması  74
b. Yatırımın Tamamlanması  76
11. Tesisin İşletilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri  77
E. TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELİ  78
1. İlk Yıl Bedeli  78
a. Taşınmazlarda  78
b. Orman Alanlarında  78
c. Ek Alanlarda  78
d. Yapıların Tahsisinde Bedel  79
2. Tahsis Bedellerinde İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı  79
3. Tür ve Sınıf Değişikliğinde Bedeller  80
4. Artış Oranları  80
5. Hasılat Payları  80
6. Bedelsiz Tahsis  81
7. Kullanım Bedellerin Ödenme Zamanı ve Ödenmemesi Durumu  81
F. DENETİM, TAHSİS SÜRESİNİN SONA ERMESİ, TAHSİSİN İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ  82
1. Denetim  82
2. Tahsis Süresinin Sona Ermesi  82
3. Tahsisin İptali ve Sözleşmenin Feshi  82
4. Tahsisin İptali veya Kesin Tahsis Süresinin Sona Ermesi Halinde Tesis ve Yapıların Mülkiyeti  82
- III -
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA
HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN
SATIŞ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ
A. GİRİŞ  85
B. İLGİLİ MEVZUAT  85
C. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  87
D. TEŞVİK UYGULAMASININ ŞARTLARI  89
1. Talebin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi Kapsamındaki Yatırımlarla İlgili Olması  89
2. Teşvik Belgesi Alınmış Olması  90
3. Talep Edilen Taşınmazın Bulunduğu İlçenin Mülki Sınırları İçindeki Organize Sanayi veya Endüstri Bölgelerinde Bu Yatırımlar İçin Tahsis Edilebilecek Boş Parsel Bulunmaması  91
4. Yatırım Tutarı ve Kapasite  92
5. Öz Kaynak Şartı  92
6. Fizibilite Raporu  93
7. İmar Planına Uygunluk  93
8. Harca Esas Değer Üzerinden Satış İçin Gereken Ek Şartlar  93
E. TEŞVİK ŞEKLİ  94
1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi  94
2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış  94
F. TEŞVİKİN AŞAMALARI  94
1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesinin Aşamaları  94
a. Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti  94
b. Taşınmazların Değerinin ve İlk Yıl Kullanım Bedelinin Tespit Edilmesi  95
c. İlan ve Duyuru  96
d. Başvuru  96
aa. Başvuru Yapabilecekler  96
bb. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  96
cc. Başvuru Ücreti  98
e. Komisyon Değerlendirmesi  98
aa. Komisyon  98
bb. Değerlendirme  99
f. Yetkili Makam Onayı  101
g. Ön İzin Verilmesi  101
aa. Genel Olarak  101
bb. Ön İzin Süresi  102
cc. Ön İzin Bedeli  102
dd. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  102
h. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Verilmesi  103
ı. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  104
aa. İlk Yıl İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  104
bb. İkinci ve Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  105
cc. Yatırım Döneminde Bedel  105
dd. Hasılattan Pay Alınamaması  105
i. Yatırımın Tamamlanması  106
aa. Genel Olarak  106
bb. Yatırım Döneminde Yatırımın Hiç Yapılmaması veya Yüzde Ellisinden Daha Azının Tamamlanması  107
cc. Yatırımın Yüzde Ellisinden Fazlasının Yapılmasına Rağmen Tamamlanamaması  108
j. İşletme Dönemi  109
aa. İstihdam Şartı  109
bb. Taşınmazın Kullanım Şekli  109
cc. İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Bedellerinin Ödenmemesi  110
dd. Usul ve Esaslar ile Sözleşmeye Aykırılık  110
ee. Alt Yapı Giderlerine Katılma  110
ff. Diğer Yükümlülükler  110
gg. Denetim  111
k. Yatırımın ve İşletmenin Devri  111
l. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi  112
2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış  112
a. Başvuru  112
b. Talebin Değerlendirilmesi  113
c. Ön İzin Verilmesi  113
d. Satış  114
e. Satış Bedelinin Tahsili ve Tapuda Ferağ Verilmesi  114
f. Yatırımcının Yükümlülükleri  115
aa. Yatırımın Süresinde Tamamlanması ve İşletmenin Faaliyete Geçmesi  115
bb. İstihdam Sağlanması  116
cc. Taşınmazın Yatırım Amacı Dışında Kullanılamaması  116
g. Taşınmazın Geri Alınması  116
- IV -
HAZİNE TAŞINMAZLARININ BORSA YAPILMAK ÜZERE
TİCARET BORSALARINA SATIŞI
A. GİRİŞ  119
B. İMAR PLANLARININ YAPIMI  119
C. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME  120
D. SATIŞIN YAPILMASI  121
E. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ  121
1. Yatırımın Başlaması  121
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  122
F. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER  122
- V -
ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİNDE YATIRIMCILARA
TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  125
B. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZLARIN SATIŞI  125
1. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesi ve Harca Esas Değer Üzerinden Satış  126
a. Kapsam  126
aa. Bedelsiz Devrin Uygulanacağı İller  126
bb. Harca Esas Değer Üzerinden Satışın Uygulanacağı İller  128
b. Devredilebilecek Arazi ve Arsalar  128
c. Başvuru  130
d. Bilgi ve Belge Toplanması  131
e. Maliye Bakanlığı Kararı  131
f. Satış Bedelinin Tahsili  132
2. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 9. Maddesi Kapsamında Bedelsiz Devir  133
a. Şartları  135
aa. OSB İçerisinde Yer Alması  135
bb. İstihdam Şartı  135
cc. Talep ve Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul Kararı  135
dd. Yatırımın OSB Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Kalması  136
b. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesinin Aşamaları  138
aa. Talep  138
bb. Müteşebbis Heyet, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı  138
cc. Taahhütname Alınması ve Sözleşme Düzenleme  139
d. Mahsup ve İade İşlemlerinin Yapılması  139
aa. Bakanlık Kredisi Kullanmamış Parsellerde  139
bb. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmiş Parsellerde  139
cc. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmemiş Parsellerde  140
e. Tapu Kaydına Konulacak Şerh  140
f. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  141
g. Yatırımın Denetlenmesi ve Tapudaki Şerhin Kaldırılması  141
h. Devredilen Taşınmazın Tahliyesi, Geri Alınması ve Mahsupların İptali  142
C. SERBEST BÖLGELERDE TAŞINMAZ TAHSİSİ  142
1. Kiralama  143
2. Doğrudan Satış  143
a. Satış Yapılabilecek Kişiler  144
b. Satışı Yapılabilecek Taşınmazlar  144
c. Satış Yöntemi  144
d. Bedel  144
e. Satışın Aşamaları  145
aa. Satın Alma Başvurusu  145
bb. Gereli Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmesi ve Kıymet Takdirinin Yapılması  145
cc. Bakanlık Onayı  146
dd. Taahhütname Alınması  146
ee. Bedelin Tahsili ve Ferağın Verilmesi  147
3. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  147
4. Serbest Bölgelerdeki Yapıların Hazineye İntikali ve Bu Yapıların Satılması  147
a. Genel Olarak  147
b. Satılabilecek ve Yıkılabilecek Taşınmazlar  148
aa. Yıkım Müracaatı  150
bb. Yıkım Talebinin Değerlendirilmesi ve Karar  151
c. Satış Yetkisi  152
d. Satış Aşamaları  152
aa. Değer Tespiti  152
bb. İlan  153
cc. Başvuru  154
dd.Tahsis Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Tahsis  154
ee. Bedelin Ödenmesi  155
D. TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TEŞVİKİ  156
1. Doğrudan Satış  156
a. Başvuru  157
b. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanması  157
c. Satış Kararı  157
d. Bedelin Tahsil Edilmesi  157
e. Amaç Dışı Kullanma Yasağı  158
2. İrtifak Hakkı Tesisi  158
a. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit  159
b. Talep  159
c. Bilgi ve Belge Toplanması  159
d. Maliye Bakanlığı Kararı  159
e. İhale  159
f. Süre  159
g. İrtifak Hakkı Bedeli  160
E. ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ  160
1. Endüstri Bölgesi İçinde Kalan Taşınmazların Bakanlık Emrine Alınması  160
a. Kamulaştırma  160
aa. Kamulaştırma İşlemlerini Yürütecek Merci  161
bb. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  161
cc. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  161
dd. Kamulaştırılan Taşınmazların Tescili  161
b. Hazine Taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca Tahsisi  161
2. Yatırımcıya Arsa Tahsisi  162
a. Yatırımcının Başvurusu  162
b. Ön Yer Tahsisi  162
c. ÇED Raporu  162
d. Yatırım İzninin Verilmesi  163
e. Gerektiğinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  163
aa. Yetki  164
bb. Bedel  164
- VI -
SAĞLIK TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI
A. GİRİŞ  167
B. YAPILABİLECEK SAĞLIK TESİSLERİ  169
C. SÜRE  170
D. YATIRIMIN AŞAMALARI  171
1. Ön Hazırlıklar ve Yetkilendirme  171
2. Ön Proje, Fizibilite Raporu, Temel Standartlar Dokümanı İle İhale Dokümanının Hazırlanması  171
a. Ön Projenin Hazırlanması  172
b. Fizibilite Raporunun Hazırlanması  172
c. Temel Standartlar Dokümanının Hazırlanması  172
d. Sözleşme Süresinin Belirlenmesi  173
e. Kira Bedelinin Tespiti  173
f. İhale Dokümanının Hazırlanması  177
g. İhale Usulünün Belirlenmesi  180
h. İhale Komisyonunun Belirlenmesi  181
ı. İhale Onayı  181
i. İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması  182
3. Ön Yeterlik ve İlanı  182
a. Genel Olarak  182
b. Ön Yeterlik Komisyonunun Kuruluşu  182
c. Ön Yeterlik İlanı  182
d. Ön Yeterlik Alanların Belirlenmesi  183
4. İhale İlanı  183
5. Yatırımcıların İhaleye Hazırlanması  184
a. Teklif Verebilecekler  184
aa. Gerçek ve Tüzel Kişiler  184
bb. Ortak Girişimler  184
b. Geçici Teminatın Yatırılması  185
c. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  186
6. İhalenin Yapılması  187
a. Tekliflerin Alınması ve Açılması  187
b. İhale Dışı Bırakılacak İsteklilerin Elenmesi  187
c. İhaleye Katılamayacak Olanlar Varsa Elenmesi  188
d. Tekliflerin Değerlendirilmesi  188
e. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  190
aa. İhalenin İptal Edilmesi  190
bb. İhalenin Yapılması  190
f. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması  191
7. Gereken Hallerde YPK Onayının Alınması  191
8. Harcama Yetkilisinin Onayı  191
9. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi  191
10. Kesin Teminatın Yatırılması  191
11. Sözleşmenin Yapılması  192
a. Genel Olarak  192
b. Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar  193
c. Sözleşmenin Dili  194
d. Sözleşme Süresi  194
12. Yatırımcı Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  195
E. YÜKLENİCİNİN VE SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU  196
1. Yüklenicinin Sorumluluğu  196
2. Sağlık Bakanlığının Sorumluluğu  197
F. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  198
G. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ  198
H. MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE VEYA KARŞILIKLI RIZA İLE SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ  200
I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN ÖNCEKİ DEVİR  201
İ. SÖZLEŞMENİN NORMAL SÜRESİNDE SONA ERMESİ VE SAĞLIK TESİSİNİN BAKANLIĞA DEVRİ  201
J. DENETİM  202
K. İSTİSNALAR  202
L. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  202
- VII -
ENERJİ PİYASASINDA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GENEL OLARAK  203
B. KAMULAŞTIRMAYA VE TAŞINMAZ TAHSİSİNE DAİR HÜKÜMLER  203
1. Elektrik Piyasası Kanunu  203
2. Doğal Gaz Piyasası Kanunu  205
3. Petrol Piyasası Kanunu  206
C. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI  207
1. Lisans Sahibi Özel Hukuk Tüzel Kişisi Tarafından Talep  207
2. Değerlendirme ve Kamu Yararı Kararı  207
3. Taşınmazların Elde Edilmesi  208
a. Hazine Özel Mülkiyetinde veya Devleti Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler  208
b. Hazine Dışındaki Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  208
c. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar ve Kamulaştırma  209
aa. Kamulaştırma Yapılabilecek Durumlar  209
bb. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  209
cc. Kamu Yararı Kararı  210
dd. Kamulaştırma Bedeli ve Ödenmesi  210
ee. Kamulaştırma Giderleri  210
ff. Kamulaştırılan Taşınmazın Tescili  210
d. Meraların Hazine Adına Tescilin Sağlanması  211
aa. Talep  211
bb. Teknik Ekip İncelemesi  211
cc. Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  212
dd. Tescil  213
4. İrtifak Hakkı Tesisi  213
a. Genel Olarak  213
b. İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecek Kişiler  214
c. Başvuru  214
d. EPDK Uygun Görüşü  215
e. Yetki  215
f. İhale Usulü  215
g. Bedel  215
h. İrtifak Hakkı Süresi  218
ı. Lisansın İptal Edilmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin İadesi  219
D. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ  219
1. Görevlendirme ve Üretim izni Verilmesi  219
a. Görevlendirme  219
b. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi  220
2. Kamulaştırma  222
3. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  222
4. Görevlendirme Süresi Sonunda Tesislerin Mülkiyetinin Hazineye Geçmesi  223
E. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ  223
1. Giriş  223
2. Yatırımcılara Tahsisi Edilebilecek Taşınmazlar  225
3. Yetki  225
4. Hazırlık İşlemleri  226
5. Yatırımcıya Taşınmaz Tahsisinin Aşamaları  226
a. Lisans, Talep ve EPKD İzni  227
b. İrtifak Hakkı Tesissinde Yetki  227
c. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Bedeli  227
- VIII -
HAZİNE ARAZİLERİNİN TEKNOLOJİK VEYA
JEOTERMAL SERACILIK VE ORGANİK TARIM YATIRIMLARINA TAHSİSİ
A. GİRİŞ  231
B. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  231
C. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI  232
1. Başvuru  232
2. Bilgi - Belge Toplanması ve Bakanlıktan İzin Alınması  232
3. İhaleye İzin  233
4. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık  233
a. Şartnamenin Hazırlanması  234
b. İhale Usulünün Belirlenmesi  234
c. Geçici Teminat Oranın Belirlenmesi  235
5. İhale Onayı  235
6. İhalenin İlanı  235
7. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  235
8. İhalenin Yapılması  236
9. İta Amiri Onayı  236
10. Ön İzin Sözleşmesi Düzenlenmesi  237
a. Genel Olarak  237
b. Ön İzin Süresi  238
c. Ön İzin Bedeli  238
d. Ön İzin Yükümlülükleri  238
11. Kullanma İzni Verilmesi veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  239
12. Yer Teslimi  240
13. Yatırıma Başlama ve Bitirme  241
D. İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ BEDELİ  241
1. Genel Olarak  241
2. Bedel Artışları  241
3. Hasılat Payları  242
4. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller  243
E. KULLANMA İZNİNİN VE İRTİFAK HAKKININ DEVRİ  243
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  244
1. Süre Bitimi  244
2. Karşılıklı Rıza  245
3. Yatırımcının Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranması  245
- IX -
HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAHSİSİ
A. GİRİŞ  247
B. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  247
1. Devlet Ormanları  247
2. Hazine Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlar  248
3. Ağaçlandırma Yapılamayacak Taşınmazlar  248
4. Arazi Büyüklükleri  251
a. Devlet Ormanları  251
b. Hazine Arazileri  251
C. HANGİ TÜR AĞAÇLANDIRMALAR İÇİN TAŞINMAZ TAHSİS EDİLEBİLECEĞİ  251
1. Devlet Ormanlarında  251
2. Hazine Özel Mülkiyetinde ya da Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlarda  252
D. HAZİNE ÖZEL MÜLKİYETİNDE YA DA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI  253
1. Başvuru  253
2. Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Talebin Maliye Bakanlığına İletilmesi  253
3. Taleplerin Değerlendirilmesi  254
4. Ön İzin  255
a. Genel Olarak  255
b. Süre  256
c. Ön İzin Yükümlülükleri  256
aa. On Hektardan Küçük Arazilerde  256
bb. On Hektardan Büyük Arazilerde  257
5. Kesin İzin  257
6. İhale ve Kira  258
a. Genel Olarak  258
b. İhalenin Yapılması  258
c. İhale Onayı  258
d. İhale Onayının Bildirilmesi  259
e. Saha Teslimi  259
E. ORMAN SAYILAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI  259
1. Başvuru  259
2. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Tebligat  259
3. İzin Raporu  261
4. Orman Genel Müdürlüğü Kararı  262
5. Uygulama Projesinin Hazırlanması  262
6. Projenin Kontrolü  263
7. Saha Teslimi  263
F. KİRA ŞARTLARI  263
1. Süre  263
2. Kira Bedeli  263
a. İlk Yıl ve Müteakip Yıllar Kira Bedeli  263
b. Muhdesat Bedeli  263
c. Ara Tarım Bedeli  264
d. Süresi İçinde Ödenmeyen Kira Bedelleri  264
G. YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  264
1. Yatırıma Başlama  264
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  264
3. Ağaçlandırılan Sahanın İşletilmesi  265
4. Yapılaşma  265
a. Hazine Taşınmazlarında  265
b. Orman Alanlarında  265
5. Ara Tarım  265
6. Projede Tadilat  266
7. Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi  266
8. Alt Kiracılık  267
9. Husumetin Kabulü  267
10. Hafriyat Sırasında Bulunacak Şeyler  267
11. Sorumluluk  267
H. İZLEME VE DENETİM  267
I. KİRA SÜRESİNİN SON BULMASI  268
1. Süre Bitimi  268
2. Sözleşmenin Feshi  268
3. Taşınmazın Hazine Mülkiyetinden Çıkması  270
4. Taşınmaz Kamu İdareleri Tarafından İhtiyaç Duyulması  270
- X -
ORGANİZE HAYVANCILIK YAPACAKLARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  271
B. YATIRIMIN AŞAMALARI  271
1. Başvuru  271
2. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması  272
3. Bakanlıktan İzin Alınması  273
4. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık  273
a. Şartnamenin Hazırlanması  273
b. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi  274
c. İhale Usulünün Belirlenmesi  274
d. İlanın Şekline Karar Verilmesi  274
5. İhalenin Onayının Alınması  274
6. İhalenin İlanı  275
7. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  275
8. İhalenin Yapılması  275
9. İhale Onayı  275
10. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri  276
11. Ön İzin  277
a. Genel Olarak  277
b. Ön İzin Süresi  278
c. Ön İzin Bedeli  278
d. Ön İzin Yükümlükleri  278
12. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı  279
a. Genel Olarak  279
b. Kesin Teminatın Yatırılması ve Sözleşme Düzenlenmesi  280
c. Yer Teslimi  280
d. Sözleşmenin ve Resmi Senedin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi  280
e. İrtifak Hakkı Süresi  280
13. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılattan Pay  281
a. İrtifak Hakkı Bedeli  281
b. Bedellerin Ödenme Zamanı  282
c. Bedel Artışları  282
d. Hasılat Payları  282
e. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller  283
14. Sözleşmenin Devri  284
15. İrtifak Hakkının Sona Ermesi  284
a. Süre Bitimi  284
b. Karşılıklı Rıza  285
c. Yatırımcının Sözleşmeye Aykırı Davranması  285
- XI -
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPILMAK ÜZERE
BU AMAÇLA KURULMUŞ KOOPERATİFLER İLE
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SATIŞI
A. GİRİŞ  287
B. İMAR PLANLARININ YAPIMI  287
C. BAŞVURU  287
D. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  287
E. SATIŞIN YAPILMASI  289
F. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ  289
1. Yatırımın Başlaması  289
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  289
G. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER  290
- XII -
HAZİNE TAŞINMAZLARININ KIYI YATIRIMLARINA TAHSİSİ
A. GİRİŞ  291
B. KIYIDA YAPILABİLECEK YAPILAR  292
C. YATIRIMIN AŞAMALARI  294
1. Başvuru  294
2. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması  296
3. Bakanlıktan İzin Alınması  297
4. İhalenin Onayının Alınması  297
a. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi  298
b. İhale Usulünün Belirlenmesi  298
c. İlanın Şekli  299
5. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  300
a. İkamet Belgesinin Alınması  301
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  301
c. Geçici Teminatın Yatırılması  301
6. İhalenin Yapılması  302
7. İhale Onayı  302
8. İhale Kararının Bildirilmesi  303
9. Ön İzin  303
a. Genel Olarak  303
b. Ön İzin Süresi  304
c. Ön İzin Bedeli  304
10. Ön İzin Yükümlükleri  305
a. İmar Planlarının Yapılması  305
aa. Başvuru  305
bb. Başvurunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından İncelenmesi  312
cc. Kurum Görüşlerinin Alınması  313
dd. Teklif İmar Plânının Onaylanması  318
b. İmar Uygulamasının Yapılması  319
c. Uygulama Projelerinin İncelenmesi ve Onayı  319
11. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı  320
a. Genel Olarak  320
b. Yetki  321
c. İrtifak Hakkı Bedeli  321
d. Hasılat Payları  322
e. İrtifak Hakkı Süresi  324
12. Taşınmazın Yatırımcıya Teslimi  324
13. Yatırımın Tamamlanması  325
a. Yapı Ruhsatı Alınması  325
b. İnşaat ve Uygulama  325
c. Yapı Kullanma İzni  326
14. Yatırım ve İşletme Belgesi İle İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması  326
a. Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi Alınması  326
b. İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması  327
aa. Başvuru  327
bb. Başvuruların İncelenmesi  328
cc. Geçici İşletme İzni  330
dd. Basitleştirilmiş Uygulamalar  331
15. Sözleşmenin Devri  334
16. İrtifak Hakkının Sona Ermesi  334
D. AHŞAP İSKELELERİN YAPIMI  335
1. Genel Olarak  335
2. Şartları  335
3. İşlem Süreci  336
- XIII -
KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ
TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  339
B. KÜLTÜR YATIRIMI VE KÜLTÜR GİRİŞİMİ NEDİR?  339
C. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  340
D. TEŞVİK KONULARI  340
E. YATIRIMIN AŞAMALARI  341
1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması  341
a. Hazine Mülkiyetindeki Taşınmazlar  341
b. Özel Bütçeli Kuruluşlara Ait Taşınmazlar  342
2. İlan ve Başvuru  342
3. Başvuruların Değerlendirilmesi  343
4. Ön İzin Verilmesi  344
a. Genel Olarak  344
b. Ön İzin Bedeli  344
c. Ön İzin Süresi  346
d. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler  347
5. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  347
a. İmar İşlerinin Yapılması  347
b. Kültür Yatırımı veya Girişimi Belgesinin Alınması  347
c. Tüzel Kişilik Kurulması  349
d. Ön İzin Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  349
6. Kullandırma Kararı  349
a. Kullandırma Şekilleri  349
b. Kullandırma İşlem Süreci  350
c. Kullandırma Süresi  351
7. Kullandırma Bedeli  351
a. İlk Yıl Kullanım Bedeli  351
b. Müteakip Yıllar Kullanım Bedeli  352
c. Hasılat Payları  352
8. Kullandırmanın Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gerekenler  353
9. Yatırımın Tamamlanması ve Kültür Girişimi Belgesinin Alınması  353
F. KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ  353
1. Sürenin Sona Ermesi  353
2. Sözleşmenin Feshi  353
3. İfa İmkansızlığı  354
- XIV -
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  355
B. YİD MODELİ İLE YAPILABİLECEK HİZMETLER  355
C. KAMULAŞTIRMA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ  356
D. YATIRIMIN AŞAMALARI  357
1. Görevlendirme ve Şirketle Sözleşme  357
2. Başvuru  357
3. Bilgi- Belge Toplanması ve Kıymet Takdiri  357
4. Maliye Bakanlığı Kararı  358
5. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık  358
a. Şartnamenin Hazırlanması  358
b. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi  358
c. İhale Usulünün Belirlenmesi  359
d. İlanın Şekline Karar Verilmesi  359
6. İhalenin Onayının Alınması  359
7. İhalenin İlanı  359
8. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  359
9. İhalenin Yapılması  360
10. İhale Onayı  360
11. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri  360
12. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılat Payı  361
a. İrtifak Hakkı Bedeli  361
b. İrtifak Hakkı Bedeline İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı  362
c. Artış Oranı  362
d. Hasılat Payları  362
E. SÜRE  363
F. YAPI VE TESİSLERİN İDAREYE GEÇMESİ  363
Kavramlar Dizini  365
Özgeçmiş  368
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
S. Serdar Karaca ...
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Ceyda Özdemir
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Aysel Gündoğdu
Haziran 2020
17.00 TL
Sepete Ekle
Oktay Özkan
Haziran 2020
23.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
- I -
GENEL BİLGİLER
A. SATIŞ  28
B. İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ  29
C. KİRALAMA  30
- II-
TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  31
B. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  37
1. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri  37
2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri Dışındaki Alanlar  37
3. Orman Sayılan Alanlar ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri  38
C. TAHSİS EDİLEBİLECEK UNSURLAR  38
1. Ek Alanlar  38
2. Mekanik Tesis Hatları  39
3. Deniz Alanları  40
D. TAHSİSİN AŞAMALARI  40
1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı  40
2. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması İçin Hazırlık İşlemleri  42
3. Taşınmazların İmar Planlarının Hazırlanması  43
a. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Ön İzin Verilmesi  44
b. Tekliflerin Bakanlığa Sunulması ve Ön Uygunluk Kararı  44
c. Ön Araştırma ve Veri Toplama  45
d. Veri Toplama  45
e. Planların Hazırlanması  46
f. Planların Onaylanması  48
g. Planların İlgili Belediye ve İl Özel İdaresi ile Diğer Kamu Kurumlarına Gönderilmesi  48
h. Planların İlanı  48
ı. İtiraz  48
4. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması  49
a. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler, Kapanan Yollar, Yol Fazlaları  49
b. Hazine Adına Tescilli Olup Kamu İdarelerine Tahsis Edilmemiş Taşınmazlar  50
c. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  50
d. Ormanlar  51
e. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar  55
aa. Genel Olarak  55
bb. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  57
cc. Acele Kamulaştırma  57
f. Meralar  58
5. Yatırımcılara Tahsis Edilecek Taşınmazların İlanı ve Yatırım Taleplerinin Değerlendirilmesi  60
6. Başvuru  60
a. Başvuru Yapabilecekler  60
aa. Ortak Girişimler  61
bb. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  62
b. Bakanlığa Verilmesi Gereken Belgeler  62
7. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Tahsis  63
a. Bakanlar Kurulunun Tahsis Yetkisi  63
b. Arazi Tahsis Komisyonunun Tahsis Yetkisi  64
8. Ön İzin  66
a. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler  67
b. Ön İzin Süresi  68
c. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  68
aa. İmar Planlarının Hazırlanması  69
bb. Anonim Şirket Kurulması  69
cc. Turizm Yatırımı Belgesinin Alınması  69
dd. ÇED Raporunun Alınması  70
ee. Ana Yatırımcının İlave Yükümlülükleri  70
ff. Sosyal ve Teknik Altyapıya Katılım Payının Yatırılması  70
gg. Diğer İşlemler  71
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi veya Getirilmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler  71
e. Ön İzin Bedeli  71
9. Kesin Tahsis  72
a. Kesin Tahsisin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler  72
aa. Kesin Teminat  72
bb. Sosyal ve Teknik Altyapı Bedelinin Ödenmesi  73
cc. Yönetim Kurulu Kararı  73
b. Taşınmazların Yatırımcıya Tahsisi  73
c. Kesin Tahsis Süresi  74
10. Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması  74
a. Yatırımın Başlaması  74
b. Yatırımın Tamamlanması  76
11. Tesisin İşletilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri  77
E. TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELİ  78
1. İlk Yıl Bedeli  78
a. Taşınmazlarda  78
b. Orman Alanlarında  78
c. Ek Alanlarda  78
d. Yapıların Tahsisinde Bedel  79
2. Tahsis Bedellerinde İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı  79
3. Tür ve Sınıf Değişikliğinde Bedeller  80
4. Artış Oranları  80
5. Hasılat Payları  80
6. Bedelsiz Tahsis  81
7. Kullanım Bedellerin Ödenme Zamanı ve Ödenmemesi Durumu  81
F. DENETİM, TAHSİS SÜRESİNİN SONA ERMESİ, TAHSİSİN İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ  82
1. Denetim  82
2. Tahsis Süresinin Sona Ermesi  82
3. Tahsisin İptali ve Sözleşmenin Feshi  82
4. Tahsisin İptali veya Kesin Tahsis Süresinin Sona Ermesi Halinde Tesis ve Yapıların Mülkiyeti  82
- III -
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA
HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN
SATIŞ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ
A. GİRİŞ  85
B. İLGİLİ MEVZUAT  85
C. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  87
D. TEŞVİK UYGULAMASININ ŞARTLARI  89
1. Talebin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi Kapsamındaki Yatırımlarla İlgili Olması  89
2. Teşvik Belgesi Alınmış Olması  90
3. Talep Edilen Taşınmazın Bulunduğu İlçenin Mülki Sınırları İçindeki Organize Sanayi veya Endüstri Bölgelerinde Bu Yatırımlar İçin Tahsis Edilebilecek Boş Parsel Bulunmaması  91
4. Yatırım Tutarı ve Kapasite  92
5. Öz Kaynak Şartı  92
6. Fizibilite Raporu  93
7. İmar Planına Uygunluk  93
8. Harca Esas Değer Üzerinden Satış İçin Gereken Ek Şartlar  93
E. TEŞVİK ŞEKLİ  94
1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi  94
2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış  94
F. TEŞVİKİN AŞAMALARI  94
1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesinin Aşamaları  94
a. Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti  94
b. Taşınmazların Değerinin ve İlk Yıl Kullanım Bedelinin Tespit Edilmesi  95
c. İlan ve Duyuru  96
d. Başvuru  96
aa. Başvuru Yapabilecekler  96
bb. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  96
cc. Başvuru Ücreti  98
e. Komisyon Değerlendirmesi  98
aa. Komisyon  98
bb. Değerlendirme  99
f. Yetkili Makam Onayı  101
g. Ön İzin Verilmesi  101
aa. Genel Olarak  101
bb. Ön İzin Süresi  102
cc. Ön İzin Bedeli  102
dd. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  102
h. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Verilmesi  103
ı. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  104
aa. İlk Yıl İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  104
bb. İkinci ve Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  105
cc. Yatırım Döneminde Bedel  105
dd. Hasılattan Pay Alınamaması  105
i. Yatırımın Tamamlanması  106
aa. Genel Olarak  106
bb. Yatırım Döneminde Yatırımın Hiç Yapılmaması veya Yüzde Ellisinden Daha Azının Tamamlanması  107
cc. Yatırımın Yüzde Ellisinden Fazlasının Yapılmasına Rağmen Tamamlanamaması  108
j. İşletme Dönemi  109
aa. İstihdam Şartı  109
bb. Taşınmazın Kullanım Şekli  109
cc. İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Bedellerinin Ödenmemesi  110
dd. Usul ve Esaslar ile Sözleşmeye Aykırılık  110
ee. Alt Yapı Giderlerine Katılma  110
ff. Diğer Yükümlülükler  110
gg. Denetim  111
k. Yatırımın ve İşletmenin Devri  111
l. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi  112
2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış  112
a. Başvuru  112
b. Talebin Değerlendirilmesi  113
c. Ön İzin Verilmesi  113
d. Satış  114
e. Satış Bedelinin Tahsili ve Tapuda Ferağ Verilmesi  114
f. Yatırımcının Yükümlülükleri  115
aa. Yatırımın Süresinde Tamamlanması ve İşletmenin Faaliyete Geçmesi  115
bb. İstihdam Sağlanması  116
cc. Taşınmazın Yatırım Amacı Dışında Kullanılamaması  116
g. Taşınmazın Geri Alınması  116
- IV -
HAZİNE TAŞINMAZLARININ BORSA YAPILMAK ÜZERE
TİCARET BORSALARINA SATIŞI
A. GİRİŞ  119
B. İMAR PLANLARININ YAPIMI  119
C. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME  120
D. SATIŞIN YAPILMASI  121
E. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ  121
1. Yatırımın Başlaması  121
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  122
F. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER  122
- V -
ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİNDE YATIRIMCILARA
TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  125
B. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZLARIN SATIŞI  125
1. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesi ve Harca Esas Değer Üzerinden Satış  126
a. Kapsam  126
aa. Bedelsiz Devrin Uygulanacağı İller  126
bb. Harca Esas Değer Üzerinden Satışın Uygulanacağı İller  128
b. Devredilebilecek Arazi ve Arsalar  128
c. Başvuru  130
d. Bilgi ve Belge Toplanması  131
e. Maliye Bakanlığı Kararı  131
f. Satış Bedelinin Tahsili  132
2. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 9. Maddesi Kapsamında Bedelsiz Devir  133
a. Şartları  135
aa. OSB İçerisinde Yer Alması  135
bb. İstihdam Şartı  135
cc. Talep ve Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul Kararı  135
dd. Yatırımın OSB Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Kalması  136
b. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesinin Aşamaları  138
aa. Talep  138
bb. Müteşebbis Heyet, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı  138
cc. Taahhütname Alınması ve Sözleşme Düzenleme  139
d. Mahsup ve İade İşlemlerinin Yapılması  139
aa. Bakanlık Kredisi Kullanmamış Parsellerde  139
bb. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmiş Parsellerde  139
cc. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmemiş Parsellerde  140
e. Tapu Kaydına Konulacak Şerh  140
f. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  141
g. Yatırımın Denetlenmesi ve Tapudaki Şerhin Kaldırılması  141
h. Devredilen Taşınmazın Tahliyesi, Geri Alınması ve Mahsupların İptali  142
C. SERBEST BÖLGELERDE TAŞINMAZ TAHSİSİ  142
1. Kiralama  143
2. Doğrudan Satış  143
a. Satış Yapılabilecek Kişiler  144
b. Satışı Yapılabilecek Taşınmazlar  144
c. Satış Yöntemi  144
d. Bedel  144
e. Satışın Aşamaları  145
aa. Satın Alma Başvurusu  145
bb. Gereli Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmesi ve Kıymet Takdirinin Yapılması  145
cc. Bakanlık Onayı  146
dd. Taahhütname Alınması  146
ee. Bedelin Tahsili ve Ferağın Verilmesi  147
3. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  147
4. Serbest Bölgelerdeki Yapıların Hazineye İntikali ve Bu Yapıların Satılması  147
a. Genel Olarak  147
b. Satılabilecek ve Yıkılabilecek Taşınmazlar  148
aa. Yıkım Müracaatı  150
bb. Yıkım Talebinin Değerlendirilmesi ve Karar  151
c. Satış Yetkisi  152
d. Satış Aşamaları  152
aa. Değer Tespiti  152
bb. İlan  153
cc. Başvuru  154
dd.Tahsis Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Tahsis  154
ee. Bedelin Ödenmesi  155
D. TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TEŞVİKİ  156
1. Doğrudan Satış  156
a. Başvuru  157
b. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanması  157
c. Satış Kararı  157
d. Bedelin Tahsil Edilmesi  157
e. Amaç Dışı Kullanma Yasağı  158
2. İrtifak Hakkı Tesisi  158
a. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit  159
b. Talep  159
c. Bilgi ve Belge Toplanması  159
d. Maliye Bakanlığı Kararı  159
e. İhale  159
f. Süre  159
g. İrtifak Hakkı Bedeli  160
E. ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ  160
1. Endüstri Bölgesi İçinde Kalan Taşınmazların Bakanlık Emrine Alınması  160
a. Kamulaştırma  160
aa. Kamulaştırma İşlemlerini Yürütecek Merci  161
bb. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  161
cc. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  161
dd. Kamulaştırılan Taşınmazların Tescili  161
b. Hazine Taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca Tahsisi  161
2. Yatırımcıya Arsa Tahsisi  162
a. Yatırımcının Başvurusu  162
b. Ön Yer Tahsisi  162
c. ÇED Raporu  162
d. Yatırım İzninin Verilmesi  163
e. Gerektiğinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  163
aa. Yetki  164
bb. Bedel  164
- VI -
SAĞLIK TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI
A. GİRİŞ  167
B. YAPILABİLECEK SAĞLIK TESİSLERİ  169
C. SÜRE  170
D. YATIRIMIN AŞAMALARI  171
1. Ön Hazırlıklar ve Yetkilendirme  171
2. Ön Proje, Fizibilite Raporu, Temel Standartlar Dokümanı İle İhale Dokümanının Hazırlanması  171
a. Ön Projenin Hazırlanması  172
b. Fizibilite Raporunun Hazırlanması  172
c. Temel Standartlar Dokümanının Hazırlanması  172
d. Sözleşme Süresinin Belirlenmesi  173
e. Kira Bedelinin Tespiti  173
f. İhale Dokümanının Hazırlanması  177
g. İhale Usulünün Belirlenmesi  180
h. İhale Komisyonunun Belirlenmesi  181
ı. İhale Onayı  181
i. İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması  182
3. Ön Yeterlik ve İlanı  182
a. Genel Olarak  182
b. Ön Yeterlik Komisyonunun Kuruluşu  182
c. Ön Yeterlik İlanı  182
d. Ön Yeterlik Alanların Belirlenmesi  183
4. İhale İlanı  183
5. Yatırımcıların İhaleye Hazırlanması  184
a. Teklif Verebilecekler  184
aa. Gerçek ve Tüzel Kişiler  184
bb. Ortak Girişimler  184
b. Geçici Teminatın Yatırılması  185
c. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  186
6. İhalenin Yapılması  187
a. Tekliflerin Alınması ve Açılması  187
b. İhale Dışı Bırakılacak İsteklilerin Elenmesi  187
c. İhaleye Katılamayacak Olanlar Varsa Elenmesi  188
d. Tekliflerin Değerlendirilmesi  188
e. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  190
aa. İhalenin İptal Edilmesi  190
bb. İhalenin Yapılması  190
f. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması  191
7. Gereken Hallerde YPK Onayının Alınması  191
8. Harcama Yetkilisinin Onayı  191
9. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi  191
10. Kesin Teminatın Yatırılması  191
11. Sözleşmenin Yapılması  192
a. Genel Olarak  192
b. Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar  193
c. Sözleşmenin Dili  194
d. Sözleşme Süresi  194
12. Yatırımcı Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  195
E. YÜKLENİCİNİN VE SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU  196
1. Yüklenicinin Sorumluluğu  196
2. Sağlık Bakanlığının Sorumluluğu  197
F. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  198
G. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ  198
H. MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE VEYA KARŞILIKLI RIZA İLE SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ  200
I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN ÖNCEKİ DEVİR  201
İ. SÖZLEŞMENİN NORMAL SÜRESİNDE SONA ERMESİ VE SAĞLIK TESİSİNİN BAKANLIĞA DEVRİ  201
J. DENETİM  202
K. İSTİSNALAR  202
L. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  202
- VII -
ENERJİ PİYASASINDA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GENEL OLARAK  203
B. KAMULAŞTIRMAYA VE TAŞINMAZ TAHSİSİNE DAİR HÜKÜMLER  203
1. Elektrik Piyasası Kanunu  203
2. Doğal Gaz Piyasası Kanunu  205
3. Petrol Piyasası Kanunu  206
C. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI  207
1. Lisans Sahibi Özel Hukuk Tüzel Kişisi Tarafından Talep  207
2. Değerlendirme ve Kamu Yararı Kararı  207
3. Taşınmazların Elde Edilmesi  208
a. Hazine Özel Mülkiyetinde veya Devleti Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler  208
b. Hazine Dışındaki Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  208
c. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar ve Kamulaştırma  209
aa. Kamulaştırma Yapılabilecek Durumlar  209
bb. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  209
cc. Kamu Yararı Kararı  210
dd. Kamulaştırma Bedeli ve Ödenmesi  210
ee. Kamulaştırma Giderleri  210
ff. Kamulaştırılan Taşınmazın Tescili  210
d. Meraların Hazine Adına Tescilin Sağlanması  211
aa. Talep  211
bb. Teknik Ekip İncelemesi  211
cc. Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  212
dd. Tescil  213
4. İrtifak Hakkı Tesisi  213
a. Genel Olarak  213
b. İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecek Kişiler  214
c. Başvuru  214
d. EPDK Uygun Görüşü  215
e. Yetki  215
f. İhale Usulü  215
g. Bedel  215
h. İrtifak Hakkı Süresi  218
ı. Lisansın İptal Edilmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin İadesi  219
D. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ  219
1. Görevlendirme ve Üretim izni Verilmesi  219
a. Görevlendirme  219
b. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi  220
2. Kamulaştırma  222
3. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  222
4. Görevlendirme Süresi Sonunda Tesislerin Mülkiyetinin Hazineye Geçmesi  223
E. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ  223
1. Giriş  223
2. Yatırımcılara Tahsisi Edilebilecek Taşınmazlar  225
3. Yetki  225
4. Hazırlık İşlemleri  226
5. Yatırımcıya Taşınmaz Tahsisinin Aşamaları  226
a. Lisans, Talep ve EPKD İzni  227
b. İrtifak Hakkı Tesissinde Yetki  227
c. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Bedeli  227
- VIII -
HAZİNE ARAZİLERİNİN TEKNOLOJİK VEYA
JEOTERMAL SERACILIK VE ORGANİK TARIM YATIRIMLARINA TAHSİSİ
A. GİRİŞ  231
B. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  231
C. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI  232
1. Başvuru  232
2. Bilgi - Belge Toplanması ve Bakanlıktan İzin Alınması  232
3. İhaleye İzin  233
4. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık  233
a. Şartnamenin Hazırlanması  234
b. İhale Usulünün Belirlenmesi  234
c. Geçici Teminat Oranın Belirlenmesi  235
5. İhale Onayı  235
6. İhalenin İlanı  235
7. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  235
8. İhalenin Yapılması  236
9. İta Amiri Onayı  236
10. Ön İzin Sözleşmesi Düzenlenmesi  237
a. Genel Olarak  237
b. Ön İzin Süresi  238
c. Ön İzin Bedeli  238
d. Ön İzin Yükümlülükleri  238
11. Kullanma İzni Verilmesi veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi  239
12. Yer Teslimi  240
13. Yatırıma Başlama ve Bitirme  241
D. İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ BEDELİ  241
1. Genel Olarak  241
2. Bedel Artışları  241
3. Hasılat Payları  242
4. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller  243
E. KULLANMA İZNİNİN VE İRTİFAK HAKKININ DEVRİ  243
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  244
1. Süre Bitimi  244
2. Karşılıklı Rıza  245
3. Yatırımcının Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranması  245
- IX -
HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAHSİSİ
A. GİRİŞ  247
B. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  247
1. Devlet Ormanları  247
2. Hazine Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlar  248
3. Ağaçlandırma Yapılamayacak Taşınmazlar  248
4. Arazi Büyüklükleri  251
a. Devlet Ormanları  251
b. Hazine Arazileri  251
C. HANGİ TÜR AĞAÇLANDIRMALAR İÇİN TAŞINMAZ TAHSİS EDİLEBİLECEĞİ  251
1. Devlet Ormanlarında  251
2. Hazine Özel Mülkiyetinde ya da Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlarda  252
D. HAZİNE ÖZEL MÜLKİYETİNDE YA DA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI  253
1. Başvuru  253
2. Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Talebin Maliye Bakanlığına İletilmesi  253
3. Taleplerin Değerlendirilmesi  254
4. Ön İzin  255
a. Genel Olarak  255
b. Süre  256
c. Ön İzin Yükümlülükleri  256
aa. On Hektardan Küçük Arazilerde  256
bb. On Hektardan Büyük Arazilerde  257
5. Kesin İzin  257
6. İhale ve Kira  258
a. Genel Olarak  258
b. İhalenin Yapılması  258
c. İhale Onayı  258
d. İhale Onayının Bildirilmesi  259
e. Saha Teslimi  259
E. ORMAN SAYILAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI  259
1. Başvuru  259
2. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Tebligat  259
3. İzin Raporu  261
4. Orman Genel Müdürlüğü Kararı  262
5. Uygulama Projesinin Hazırlanması  262
6. Projenin Kontrolü  263
7. Saha Teslimi  263
F. KİRA ŞARTLARI  263
1. Süre  263
2. Kira Bedeli  263
a. İlk Yıl ve Müteakip Yıllar Kira Bedeli  263
b. Muhdesat Bedeli  263
c. Ara Tarım Bedeli  264
d. Süresi İçinde Ödenmeyen Kira Bedelleri  264
G. YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  264
1. Yatırıma Başlama  264
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  264
3. Ağaçlandırılan Sahanın İşletilmesi  265
4. Yapılaşma  265
a. Hazine Taşınmazlarında  265
b. Orman Alanlarında  265
5. Ara Tarım  265
6. Projede Tadilat  266
7. Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi  266
8. Alt Kiracılık  267
9. Husumetin Kabulü  267
10. Hafriyat Sırasında Bulunacak Şeyler  267
11. Sorumluluk  267
H. İZLEME VE DENETİM  267
I. KİRA SÜRESİNİN SON BULMASI  268
1. Süre Bitimi  268
2. Sözleşmenin Feshi  268
3. Taşınmazın Hazine Mülkiyetinden Çıkması  270
4. Taşınmaz Kamu İdareleri Tarafından İhtiyaç Duyulması  270
- X -
ORGANİZE HAYVANCILIK YAPACAKLARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  271
B. YATIRIMIN AŞAMALARI  271
1. Başvuru  271
2. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması  272
3. Bakanlıktan İzin Alınması  273
4. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık  273
a. Şartnamenin Hazırlanması  273
b. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi  274
c. İhale Usulünün Belirlenmesi  274
d. İlanın Şekline Karar Verilmesi  274
5. İhalenin Onayının Alınması  274
6. İhalenin İlanı  275
7. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  275
8. İhalenin Yapılması  275
9. İhale Onayı  275
10. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri  276
11. Ön İzin  277
a. Genel Olarak  277
b. Ön İzin Süresi  278
c. Ön İzin Bedeli  278
d. Ön İzin Yükümlükleri  278
12. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı  279
a. Genel Olarak  279
b. Kesin Teminatın Yatırılması ve Sözleşme Düzenlenmesi  280
c. Yer Teslimi  280
d. Sözleşmenin ve Resmi Senedin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi  280
e. İrtifak Hakkı Süresi  280
13. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılattan Pay  281
a. İrtifak Hakkı Bedeli  281
b. Bedellerin Ödenme Zamanı  282
c. Bedel Artışları  282
d. Hasılat Payları  282
e. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller  283
14. Sözleşmenin Devri  284
15. İrtifak Hakkının Sona Ermesi  284
a. Süre Bitimi  284
b. Karşılıklı Rıza  285
c. Yatırımcının Sözleşmeye Aykırı Davranması  285
- XI -
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPILMAK ÜZERE
BU AMAÇLA KURULMUŞ KOOPERATİFLER İLE
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SATIŞI
A. GİRİŞ  287
B. İMAR PLANLARININ YAPIMI  287
C. BAŞVURU  287
D. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  287
E. SATIŞIN YAPILMASI  289
F. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ  289
1. Yatırımın Başlaması  289
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi  289
G. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER  290
- XII -
HAZİNE TAŞINMAZLARININ KIYI YATIRIMLARINA TAHSİSİ
A. GİRİŞ  291
B. KIYIDA YAPILABİLECEK YAPILAR  292
C. YATIRIMIN AŞAMALARI  294
1. Başvuru  294
2. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması  296
3. Bakanlıktan İzin Alınması  297
4. İhalenin Onayının Alınması  297
a. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi  298
b. İhale Usulünün Belirlenmesi  298
c. İlanın Şekli  299
5. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  300
a. İkamet Belgesinin Alınması  301
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  301
c. Geçici Teminatın Yatırılması  301
6. İhalenin Yapılması  302
7. İhale Onayı  302
8. İhale Kararının Bildirilmesi  303
9. Ön İzin  303
a. Genel Olarak  303
b. Ön İzin Süresi  304
c. Ön İzin Bedeli  304
10. Ön İzin Yükümlükleri  305
a. İmar Planlarının Yapılması  305
aa. Başvuru  305
bb. Başvurunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından İncelenmesi  312
cc. Kurum Görüşlerinin Alınması  313
dd. Teklif İmar Plânının Onaylanması  318
b. İmar Uygulamasının Yapılması  319
c. Uygulama Projelerinin İncelenmesi ve Onayı  319
11. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı  320
a. Genel Olarak  320
b. Yetki  321
c. İrtifak Hakkı Bedeli  321
d. Hasılat Payları  322
e. İrtifak Hakkı Süresi  324
12. Taşınmazın Yatırımcıya Teslimi  324
13. Yatırımın Tamamlanması  325
a. Yapı Ruhsatı Alınması  325
b. İnşaat ve Uygulama  325
c. Yapı Kullanma İzni  326
14. Yatırım ve İşletme Belgesi İle İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması  326
a. Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi Alınması  326
b. İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması  327
aa. Başvuru  327
bb. Başvuruların İncelenmesi  328
cc. Geçici İşletme İzni  330
dd. Basitleştirilmiş Uygulamalar  331
15. Sözleşmenin Devri  334
16. İrtifak Hakkının Sona Ermesi  334
D. AHŞAP İSKELELERİN YAPIMI  335
1. Genel Olarak  335
2. Şartları  335
3. İşlem Süreci  336
- XIII -
KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ
TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  339
B. KÜLTÜR YATIRIMI VE KÜLTÜR GİRİŞİMİ NEDİR?  339
C. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR  340
D. TEŞVİK KONULARI  340
E. YATIRIMIN AŞAMALARI  341
1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması  341
a. Hazine Mülkiyetindeki Taşınmazlar  341
b. Özel Bütçeli Kuruluşlara Ait Taşınmazlar  342
2. İlan ve Başvuru  342
3. Başvuruların Değerlendirilmesi  343
4. Ön İzin Verilmesi  344
a. Genel Olarak  344
b. Ön İzin Bedeli  344
c. Ön İzin Süresi  346
d. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler  347
5. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  347
a. İmar İşlerinin Yapılması  347
b. Kültür Yatırımı veya Girişimi Belgesinin Alınması  347
c. Tüzel Kişilik Kurulması  349
d. Ön İzin Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  349
6. Kullandırma Kararı  349
a. Kullandırma Şekilleri  349
b. Kullandırma İşlem Süreci  350
c. Kullandırma Süresi  351
7. Kullandırma Bedeli  351
a. İlk Yıl Kullanım Bedeli  351
b. Müteakip Yıllar Kullanım Bedeli  352
c. Hasılat Payları  352
8. Kullandırmanın Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gerekenler  353
9. Yatırımın Tamamlanması ve Kültür Girişimi Belgesinin Alınması  353
F. KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ  353
1. Sürenin Sona Ermesi  353
2. Sözleşmenin Feshi  353
3. İfa İmkansızlığı  354
- XIV -
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ  355
B. YİD MODELİ İLE YAPILABİLECEK HİZMETLER  355
C. KAMULAŞTIRMA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ  356
D. YATIRIMIN AŞAMALARI  357
1. Görevlendirme ve Şirketle Sözleşme  357
2. Başvuru  357
3. Bilgi- Belge Toplanması ve Kıymet Takdiri  357
4. Maliye Bakanlığı Kararı  358
5. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık  358
a. Şartnamenin Hazırlanması  358
b. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi  358
c. İhale Usulünün Belirlenmesi  359
d. İlanın Şekline Karar Verilmesi  359
6. İhalenin Onayının Alınması  359
7. İhalenin İlanı  359
8. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması  359
9. İhalenin Yapılması  360
10. İhale Onayı  360
11. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri  360
12. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılat Payı  361
a. İrtifak Hakkı Bedeli  361
b. İrtifak Hakkı Bedeline İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı  362
c. Artış Oranı  362
d. Hasılat Payları  362
E. SÜRE  363
F. YAPI VE TESİSLERİN İDAREYE GEÇMESİ  363
Kavramlar Dizini  365
Özgeçmiş  368
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020