Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Mart 2020 / 1. Baskı / 167 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanun'da meydana gelen son değişiklikler ve yargı içtihatları ile güncelleştirilerek yayıma hazırlanmıştır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden birisi olan arabuluculuk yönteminin hukuki metin olarak mevzuatımızda yer alması; 2012 yılında hazırlanan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile olmuştur. Arabuluculuk müessesinin alternatif olması ve özü itibari ile gönüllülük ilkesini benimsemesine rağmen; ilerleyen süreçte toplumsal barışın korunması, yargının iş yükünün hafifletilmesi gibi çeşitli nedenlerle beraber; özellikle toplumda arabuluculuk uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bu ilkeye, arabuluculuğun dava şartı olması gibi bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Kitabımızın konusunu oluşturan arabuluculuğun dava şartı olması ve bunun bireysel iş hukuku açısından etkileri teorik olarak farklı görüşlere yer vermek sureti ile tartışılmıştır.

Konu Başlıkları
Uyuşmazlık Kavramı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına İlişkin Genel Bilgiler
Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuğun Zorunlu Olarak Öngörülmesi
Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuğun Uygulaması
Barkod: 9789750259111
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 167
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1. UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE UYUŞMAZLIKLARIN HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÇÖZÜMÜ  17
1.2. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE TÜRLERİ  20
1.2.1. Bireysel ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Ayrımı  21
1.2.1.1. Bireysel İş Uyuşmazlığı  22
1.2.1.2. Toplu İş Uyuşmazlığı  23
1.2.2. Hak ve Menfaat Uyuşmazlığı  24
1.3. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ  27
1.4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  29
1.4.1. Genel Olarak  29
1.4.2. Müzakere  34
1.4.3. Tarafsız Ön Değerlendirme  35
1.4.4. Vakıaların Saptanması Yöntemi  36
1.4.5. Kısa Duruşma Yöntemi  37
1.4.6. Arabuluculuk ve Uzlaşma  38
1.4.7. Sulh  41
1.4.8. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Olumlu Yönleri  44
1.4.8.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Daha Az Masraflı Olması  44
1.4.8.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Daha Kısa Sürmesi  45
1.4.8.3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Taraflara Daha Çok Katılma İmkânı Sağlaması  46
1.4.8.4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Uzman Kişilerce İnceleme Yapılmasını Sağlaması  46
1.4.8.5. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Esnek ve Ilımlı Çözümler Sağlaması  47
1.4.8.6. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Gönüllülüğe Dayanması  48
1.4.8.7. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Gizlilik Sağlaması  48
1.5. ARABULUCULUK KAVRAMI VE GELİŞİMİ  49
1.5.1. Kavram ve Tanım  49
1.5.2. Arabuluculuğun Tarihi Gelişimi  52
1.5.3. Arabuluculuğa İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemeler  56
1.6. ARABULUCUNUN GÖREVİ, NİTELİKLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  57
1.6.1. Arabulucunun Görevi  57
1.6.2. Arabulucunun Nitelikleri  58
1.6.3. Arabulucunun Yükümlülükleri  61
1.6.3.1. Hüküm Vermekten Çekinme Yükümlülüğü  61
1.6.3.2. Tarafsız Kalma ve Davranma Yükümlülüğü  62
1.6.3.3. Eşit Davranma Yükümlülüğü  63
1.6.3.4. Aydınlatma ve Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  63
1.6.3.5. Sır Saklama ve Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  64
1.6.3.6. Reklam Yasağı  66
1.6.3.7. Belge Saklama ve Aidat Ödeme Yükümlülüğü  68
İKİNCİ BÖLÜM
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUĞUN
ZORUNLU OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ
2.1. BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK  71
2.1.1. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Görev ve Arabuluculuk ile İlgili Düzenlemeler  72
2.1.2. Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Dava Şartı Olarak Öngörülmesi  74
2.1.2.1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğüne Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  79
2.1.2.2. Mecburi Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  87
2.1.2.3. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Değerlendirilmesi  92
2.1.2.4. Karşı Dava Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  92
2.1.2.5. Sözleşme Öncesi Sorumluluk Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  93
2.1.2.6. Sendikanın Dava Açması Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  95
2.2. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDA YER ALAN UYUŞMAZLIKLAR  97
2.2.1. İşçilik Alacaklarına Yönelik Davalar  97
2.2.2. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davaları  100
2.2.3. İşverenin İşçi Aleyhine Açtığı Davalar  106
2.2.4. İş Hukukunun Emredici Hükümleri Karşısında HUAK m. 18/5  109
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA
ZORUNLU ARABULUCULUĞUN UYGULAMASI
3.1. İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASININ TARAFLARI  119
3.1.1. İşyeri Devri Durumunda Zorunlu Arabuluculuk  120
3.1.2. Asıl İşveren– Alt İşveren İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk  123
3.1.3. Geçici İş İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk  125
3.1.4. İş Sözleşmesinin Devri Durumunda Zorunlu Arabuluculuk  126
3.2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE ETKİLERİ  128
3.2.1. Başvuru Yapılacak Yetkili Arabuluculuk Bürosunun Tespiti  128
3.2.2. Arabulucunun Seçimi  130
3.2.3. Yetki İtirazı  131
3.2.4. Tarafların İlk Toplantıya Davet Edilmesi ve İlk Toplantının Önemi  132
3.2.4.1. İlk Toplantıya Geçerli Mazeret Olmaksızın Katılmama  132
3.2.4.2. Uygulanacak Yaptırımın Niteliği ve Amacı  133
3.2.4.3. Yaptırımın Uygulanma Şartları  135
3.3. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER  136
3.4. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ  138
3.5. TARAFLARIN ARABULUCUDA ANLAŞMASI  139
3.5.1. Sonuç Tutanağı/Anlaşma Belgesi  140
3.5.2. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  143
3.5.3. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesi Sırasında Yapılacak Denetimin Sınırları  144
SONUÇ  147
Kaynakça  153
Kavram Dizini  165
 


Halil Yılmaz
Mart 2012
69.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%42)
Sepete Ekle
Serkan Taylan Karaç
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1. UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE UYUŞMAZLIKLARIN HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÇÖZÜMÜ  17
1.2. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE TÜRLERİ  20
1.2.1. Bireysel ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Ayrımı  21
1.2.1.1. Bireysel İş Uyuşmazlığı  22
1.2.1.2. Toplu İş Uyuşmazlığı  23
1.2.2. Hak ve Menfaat Uyuşmazlığı  24
1.3. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ  27
1.4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  29
1.4.1. Genel Olarak  29
1.4.2. Müzakere  34
1.4.3. Tarafsız Ön Değerlendirme  35
1.4.4. Vakıaların Saptanması Yöntemi  36
1.4.5. Kısa Duruşma Yöntemi  37
1.4.6. Arabuluculuk ve Uzlaşma  38
1.4.7. Sulh  41
1.4.8. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Olumlu Yönleri  44
1.4.8.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Daha Az Masraflı Olması  44
1.4.8.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Daha Kısa Sürmesi  45
1.4.8.3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Taraflara Daha Çok Katılma İmkânı Sağlaması  46
1.4.8.4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Uzman Kişilerce İnceleme Yapılmasını Sağlaması  46
1.4.8.5. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Esnek ve Ilımlı Çözümler Sağlaması  47
1.4.8.6. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Gönüllülüğe Dayanması  48
1.4.8.7. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Gizlilik Sağlaması  48
1.5. ARABULUCULUK KAVRAMI VE GELİŞİMİ  49
1.5.1. Kavram ve Tanım  49
1.5.2. Arabuluculuğun Tarihi Gelişimi  52
1.5.3. Arabuluculuğa İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemeler  56
1.6. ARABULUCUNUN GÖREVİ, NİTELİKLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  57
1.6.1. Arabulucunun Görevi  57
1.6.2. Arabulucunun Nitelikleri  58
1.6.3. Arabulucunun Yükümlülükleri  61
1.6.3.1. Hüküm Vermekten Çekinme Yükümlülüğü  61
1.6.3.2. Tarafsız Kalma ve Davranma Yükümlülüğü  62
1.6.3.3. Eşit Davranma Yükümlülüğü  63
1.6.3.4. Aydınlatma ve Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  63
1.6.3.5. Sır Saklama ve Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  64
1.6.3.6. Reklam Yasağı  66
1.6.3.7. Belge Saklama ve Aidat Ödeme Yükümlülüğü  68
İKİNCİ BÖLÜM
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUĞUN
ZORUNLU OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ
2.1. BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK  71
2.1.1. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Görev ve Arabuluculuk ile İlgili Düzenlemeler  72
2.1.2. Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Dava Şartı Olarak Öngörülmesi  74
2.1.2.1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğüne Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  79
2.1.2.2. Mecburi Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  87
2.1.2.3. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Değerlendirilmesi  92
2.1.2.4. Karşı Dava Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  92
2.1.2.5. Sözleşme Öncesi Sorumluluk Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  93
2.1.2.6. Sendikanın Dava Açması Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  95
2.2. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDA YER ALAN UYUŞMAZLIKLAR  97
2.2.1. İşçilik Alacaklarına Yönelik Davalar  97
2.2.2. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davaları  100
2.2.3. İşverenin İşçi Aleyhine Açtığı Davalar  106
2.2.4. İş Hukukunun Emredici Hükümleri Karşısında HUAK m. 18/5  109
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA
ZORUNLU ARABULUCULUĞUN UYGULAMASI
3.1. İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASININ TARAFLARI  119
3.1.1. İşyeri Devri Durumunda Zorunlu Arabuluculuk  120
3.1.2. Asıl İşveren– Alt İşveren İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk  123
3.1.3. Geçici İş İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk  125
3.1.4. İş Sözleşmesinin Devri Durumunda Zorunlu Arabuluculuk  126
3.2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE ETKİLERİ  128
3.2.1. Başvuru Yapılacak Yetkili Arabuluculuk Bürosunun Tespiti  128
3.2.2. Arabulucunun Seçimi  130
3.2.3. Yetki İtirazı  131
3.2.4. Tarafların İlk Toplantıya Davet Edilmesi ve İlk Toplantının Önemi  132
3.2.4.1. İlk Toplantıya Geçerli Mazeret Olmaksızın Katılmama  132
3.2.4.2. Uygulanacak Yaptırımın Niteliği ve Amacı  133
3.2.4.3. Yaptırımın Uygulanma Şartları  135
3.3. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER  136
3.4. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ  138
3.5. TARAFLARIN ARABULUCUDA ANLAŞMASI  139
3.5.1. Sonuç Tutanağı/Anlaşma Belgesi  140
3.5.2. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  143
3.5.3. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesi Sırasında Yapılacak Denetimin Sınırları  144
SONUÇ  147
Kaynakça  153
Kavram Dizini  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020