Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kat Mülkiyeti Hukuku
Ocak 2019 / 8. Baskı / 1496 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Mart 2015 213.00 TL 149.90 TL (%30)Sepete Ekle
 2. Mart 2008 134.50 TL 49.90 TL (%63)Sepete Ekle
   

Çalışmada, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları-borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, toplu yapının (özellikle ortak yer ve tesislerin) yönetimi konularında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar ve bin altı yüzü aşkın Yargıtay kararları ile kat mülkiyeti, kat irtifakı, devre mülk ve toplu yapı düzeniyle ilgili mevzuat hükümleri ve yönetime ilişkin örnek (apartman yönetim planı, toplu yapı yönetim planı, konut kapıcılığı sözleşmesi, kapıcı yönergesi) düzenlemeler yer almaktadır.

Yukarıda içeriği özetlenen bu kitap; başta hukukçular (yargıçlar, avukatlar) olmak üzere, kat mülkiyeti ve toplu yapı düzeni içinde yaşayan (kat malikleri, kat irtifakı ve devre mülk hakkı sahipleri, yönetici-denetici vb.) herkesin yararlanabileceği, özellikle Kat Mülkiyeti Yasasının uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde güvenle başvurabilecekleri bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Kat Mülkiyeti Yasası Maddelerinin Açıklaması ve Yargıtay Kararları
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinini ve Kat İrtifakının Kurulması
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
Ana gayrimenkulün Yönetimi
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
Devre Mülk Hakkı
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
Kat Mülkiyeti Yasası Metni, İlgili Mevzuat ve Örnekler
Barkod: 9789750252310
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskı İçin Önsöz  5
Yedinci Baskı İçin Önsöz  7
Altıncı Baskı İçin Önsöz  9
Beşinci Baskı İçin Önsöz  11
Dördüncü Baskı İçin Önsöz  13
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  15
İkinci Baskı İçin Önsöz  17
Önsöz  19
Birinci Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASI MADDELERİNİN AÇIKLAMASI VE
YARGITAY KARARLARI
KAT MÜLKİYETİ YASASI
GİRİŞ  47
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI
A. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI  49
I. Genel Kural (Madde 1)  49
AÇIKLAMA  49
1. Kat Mülkiyeti  49
a. Kat Mülkiyetinin Tanımı  49
b. Kat Mülkiyetinin Konusu  50
c. Kat Mülkiyetinin Uygulama Alanı  50
ca. Yapıların Bir Arsa Üzerinde Bulunması  50
cb. Yapıların Tamamının Kargir Olması  52
cc. Yapıların Tamamlanmış Olması  52
cd. Yapılarda Her Bir Bağımsız Bölümün Başlı Başına Kullanılmaya Elverişli Bulunması  53
2. Kat İrtifakı  54
a. Kat İrtifakının Tanımı  54
b. Kat İrtifakının Konusu  55
c. Kat İrtifakının Uygulama Alanı  55
d. Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  55
Yargıtay Kararları  56
1. Taşınmazın Üzerindeki Yapının Kat Mülkiyeti Kurulmasına Elverişli Olması  56
2. Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulama Alanı ile İlgili Yargıtay Kararları  57
a. KMY’nin Uygulanması Gereken Uyuşmazlıklarla İlgili  57
b. KMY’nin Uygulanamayacağı Uyuşmazlıklarla İlgili Kararlar  61
c. Bağımsız Bir Bölüme Haksız Elatma ile İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin  65
d. Başka Bir Parsele Haksız Elatma İle İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin  65
II. Tarifler (Madde 2)  66
AÇIKLAMA  66
1. Anataşınmaz, Anayapı, Bağımsız Bölüm, Eklenti, Kat Mülkiyeti, Kat Maliki  66
a. Anataşınmaz  66
b. Anayapı  67
c. Bağımsız Bölüm  67
d. Eklenti  68
e. Kat Mülkiyeti  69
f. Kat Maliki  69
2. Ortak Yerler ve Kullanma Hakkı  70
a. Ortak Yerler  70
b. Kullanma Hakkı  71
3. Kat İrtifakı ve Kat İrtifakı Sahibi  71
a. Kat İrtifakı  71
b. Kat İrtifakı Sahibi  71
4. Arsa Payı  72
5. Sözleşme  72
III. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği (Madde 3)  73
AÇIKLAMA  73
1. Kat Mülkiyetinin Niteliği  73
2. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi  74
a. Arsa Payı Oranının Saptanması  74
b. Arsa Payının Düzeltilmesi  77
ba. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi  77
bb. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi  80
c. Arsa Paylarının Değiştirilemeyeceği Durumlar  81
3. Kat İrtifakının Niteliği  82
4. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  83
a. Tapu İdaresince Resen Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  83
b. İstem Üzerine Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  84
Yargıtay Kararları  87
1. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi ile İlgili  87
2. Arsa Payının Düzeltilmesi ile İlgili  93
IV. Ortak Yerler (Madde 4)  109
AÇIKLAMA  109
1. Ortak Yerlerin Sözleşme ile Belirlenmesi  110
2. Yasa Gereğince Ortak Yerler  110
3. Ortaklaşa Kullanma Korunma ya da Yararlanma İçin Zorunlu Olan Ortak Yerler ve Şeyler  111
4. Uygulamada Özelliği Olan Bazı Ortak Yerler  112
a. Teraslar  112
b. Genel Girişi–Çıkışı Olmayan Bahçe  113
c. Dükkânların Önündeki Boşluklar ve Avlular  113
d. Depolar ve Garajlar  114
Yargıtay Kararları  114
1. Genel Olarak Ortak Yerlerle İlgili Kararlar  114
2. Terasla İlgili Yargıtay Kararları  120
3. Çatı ve Çatı Arası İle İlgili Yargıtay Karaları  126
4. Bahçe ile İlgili Yargıtay Kararları  129
5. Özel Amaca Özgülenmiş Ortak Yerlerle İlgili  134
B. BAĞLANTILAR  136
I. Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı (Madde 5)  136
AÇIKLAMA  136
1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri ile Oranlı Olması  138
2. Arsa Payının Tek Başına Devredilemeyeceği  139
3. Açıkta Arsa Payı Bırakılamayacağı  140
4. Ortak Yerler ve Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılamayacağı  140
5. Kat Mülkiyetini Kayıtlayan Hakların Arsa Payını da Kayıtlayacağı  141
6. Kat İrtifakıyla Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı  142
7. Tapuya Tescil Edilmiş Önceki Hakların Kat Mülkiyetini de Kayıtlayacağı  142
Yargıtay Kararları  143
1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri İle Oranlı Olmasına İlişkin  143
2. Açıkta Arsa Payı Bırakılmayacağına İlişkin  145
II. Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı (Madde 6)  147
AÇIKLAMA  147
1. Eklentinin Hukuksal Niteliği  147
a. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Bütünleyici Parçası Olması  148
b. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Dışında Olması  149
c. Eklentilerin Onaylı Projede ve Sözleşmede Belirtilmiş Olması  149
d. Eklentilerin Kat Mülkiyeti Kütüğünün (Beyanlar) Hanesine Kaydedileceği  149
2. Bağımsız Bölüm Üzerinde Kat Mülkiyetiyle Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı  149
3. Bağımsız Bölümlerin Devri ya da Kiralanması ile Eklentilerin ve Ortak Yerlerin de Devredişmiş veya Kiralanmış Olacağı  150
Eklentilerle İlgili Yargıtay Kararları  151
C. ORTAKLIĞIN (ŞÜYUUN) GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA (ŞÜF’A) HAKKI  155
I. Ortaklığın Giderilmesi (Madde 7)  155
AÇIKLAMA  155
1. Kat Mülkiyetli veya Kat İrtifaklı Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği  155
2. Paylı Bağımsız Bölümlerde Ortaklığın Giderilmesi  156
Yargıtay Kararları  157
Ortaklığın Giderilmesi ile İlgili  157
II. Öncelikle Satın Alma Hakkı (Madde 8)  161
AÇIKLAMA  161
1. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Öncelikle Satın Alma Hakkı  161
2. Aynı Bağımsız Bölüm Paydaşlarının Öncelikle Satın Alma Hakkı  161
3. Sözleşmede Bu (8.) Maddenin Tersine Hüküm Konulabileceği  162
Yargıtay Kararı  163
D. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (Madde 9)  164
AÇIKLAMA  164
Yargıtay Kararları  165
İkinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI
A. GENEL KURAL (Madde 10)  169
AÇIKLAMA  170
1. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Tescil ile Doğacağı  170
2. Anayapının Salt Bir Bölümü Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı  171
3. Aynı Katta Birbirine Bitişik Birkaç Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği  172
4. Bir Yapının İktisadi Açıdan ya da Kullanma Bakımından Bütünlük Arz Eden Birden Çok Katının veya Bölümünün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği  174
5. Kat Mülkiyetinin Kuruluş Yolları ve Tapuya Tescil İşlemleri  175
a. Kat Mülkiyetinin Sözleşme (Resmi Senet) ile Kurulması  175
aa. Anataşınmazın Maliklerince İstemde Bulunulması  175
ab. Yüklenicinin İstemde Bulunması ve Tescil İşlemi  176
ac. Cins Değişikliği Yapılması ve Tescili  178
b. Kat Mülkiyetinin Yargı Kararıyla Kurulması: (Ortaklığın Giderilmesi Davası)  179
6. Ortak Yararlanmaya Özgülenmiş Olan Bağımsız Bölümlerin Tescili  183
Yargıtay Kararları  183
1. Birden Çok Bağımsız Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescili İle İlgili  183
2. Kat Mülkiyeti Kurulması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi İle İlgili  184
B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ (Madde 11)  215
AÇIKLAMA  215
1. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının “Kat Mülkiyeti Kütüğü”ne Tescil Edilmesi  215
2. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde “Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri” Tutulacağı  216
Yargıtay Kararları  216
C. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  218
I. İstem ve Belgeler (Madde 12)  218
AÇIKLAMA  218
1. Kat Mülkiyetinin Kurulması İstemi  219
2. Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Zorunlu Belgeler  220
a. Mimari Proje ve Yapı Kullanma İzin Belgesi  220
b. Yönetim Planı  220
Yargıtay Kararları  221
II. Sözleşme ve Tescil (Madde 13)  225
AÇIKLAMA  225
1. Sözleşmenin Düzenlenmesi  225
2. Kat Mülkiyetinin Tescili  226
Yargıtay Kararları  227
D. KAT İRTİFAKININ KURULMASI (Madde 14)  235
AÇIKLAMA  235
1. Resmi Sözleşmenin Düzenlenmesi  235
a. Kat İrtifakının Kurulması İstemi  236
b. Tapu İdaresine Verilmesi Zorunlu Belgeler  236
ba. Mimari Proje  236
bb. Yönetim Planı  237
2. Kat İrtifakının Tescili  237
3. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  238
Yargıtay Kararları  242
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI
A. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  249
I. Bağımsız Bölümler Üzerinde (Madde 15)  249
AÇIKLAMA  249
1. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hak ve Yetkileri  249
2. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümlerini Kullanma Hakkı  250
a. Maddi Anlamda Kullanma  250
b. Hukuksal Anlamda Kullanma  251
Yargıtay Kararları  251
II. Ortak Yerler Üzerinde (Madde 16)  255
AÇIKLAMA  255
1. Ortak Yerlerden Yararlanma Oranı  255
2. Kiracının Ortak Yerden Yararlanması  256
3. Ortak Yerlerdeki Hakların Korunması  256
4. Ortak Yerlere Kat Malikinin Elatması  257
5. Ortak Yerlere Üçüncü Kişilerin Elatması  257
Yargıtay Kararları  258
B. KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI (Madde 17)  267
AÇIKLAMA  267
1. Yapının Tamamlanmasını Karşılıklı İsteme ve Dava Hakkı  268
2. Yapının Tamamlanması İçin Yönetici Atama  270
3. Kat İrtifaklı Taşınmazda Kat Mülkiyeti Hükümlerinin Uygulanması Koşulları  271
Yargıtay Kararları  273
Dördüncü Bölüm
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
A. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI  279
I. Genel Kural (Madde 18)  279
AÇIKLAMA  279
1. Kat Maliklerinin Borçları  280
a. Doğruluk Kurallarına Uymak  280
b. Birbirini Rahatsız Etmemek  281
ba. Gürültü Çıkarmamak  282
bb. Bağımsız Bölümde (Kedi–Köpek–Tavuk vb.) Hayvan Beslememek  283
bc. Pis Su ve Kokular Yaymamak  284
c. Birbirinin Haklarını Çiğnememek  285
d. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak  286
2. Bağımsız Bölümde Oturanların Borçları  287
Yargıtay Kararları  288
1. Doğruluk Kurallarına Uymak ve Rahatsız Etmemekle İlgili  288
2. Bağımsız Bölümlerde Hayvan Beslemekle İlgili Kararlar  299
II. Anataşınmazın Bakımı Korunması ve Zarardan Sorumluluk (Madde 19)  305
AÇIKLAMA  305
1. Bakım Borcu  306
2. Koruma Borcu  307
a. Mimari Durumu Koruma  307
b. Güzelliği Koruma  309
c. Sağlamlığı Koruma  309
3. Anataşınmazda Değişiklik Yapmama Borcu  310
a. Ortak Yerlerde Değişiklik  311
b. Anayapının Güçlendirilmesi  315
c. Günısı (Güneş Enerjisi ile Su Isıtma) Sistemi  316
d. Bağımsız Bölümün Balkon ve Pencerelerine Panjur Takılması  318
e. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takılması  319
f. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmak  319
g. Bağımsız Bölümlerde Değişiklik ve Onarım  321
4. Zarardan Sorumluluk  322
Yargıtay Kararları  325
1. Davada Taraf Olma Yeteneği (Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti) ile İlgili  325
a. Kat Maliklerinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  325
b. Yöneticinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  334
c. İntifa Hakkı Sahibinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  339
d. Kiracının Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar  341
e. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar  342
2. Ortak Yerlerde Değişikliğe Muvafakat ve İyi Niyetle İlgili Kararlar  344
3. Mimari Durumu, Sağlamlığı ve Güzelliği Koruma ile İlgili Kararlar  356
a. Mimari Durumu Koruma ile İlgili  356
b. Anayapının Sağlamlığının Korunması ve Yapının Güçlendirilmesi İle İlgili Kararlar  366
c. Değişiklik Projesinin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı ile İlgili Kararlar  372
d. Projeye Aykırılığın Giderilmesinin Anayapıya Zarar Vermesi ile İlgili Kararlar  377
4. Ortak Yerlerde Onarım, Tesis ve Değişiklik Yapma ile İlgili  380
5. Bağımsız Bölümlerin İçerisinde Yapılan Değişikliklerle İlgili kararlar  408
6. Ortak Yerlerde Kat Maliklerinin Rızasına Bağlı Olmadan Yapılabilecek Tesis ve Değişikliklere İlişkin Kararlar  418
a. Günısı (Güneş Enerjisi) Sistemi ile İlgili  418
b. Sabit Tesis Niteliğinde Olmayan Panjurlarla İlgili  421
c. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takmakla İlgili  423
d. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmakla İlgili  426
7. Zarardan Sorumlulukla İlgili Kararlar  434
III. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma (Madde 20)  442
AÇIKLAMA  442
1. Genel Giderlerin Kapsamı  443
2. Genel Giderlere Katılma Yöntemi  444
a. Genel Giderlere Katılmada Anlaşma İlkesi  444
b. Genel Giderlerin Ödenmesinde Yasal İlke  446
ba. Eşit Olarak Paylaştırılacak Giderler  446
bb. Arsa Payı Oranında Ödenecek Giderler  447
3. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama  447
a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme  449
b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması  449
c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama  450
4. Birden Çok (Toplu) Yapılarda Genel Giderlere Katılma  450
a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk  451
b. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk  452
5. Genel Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı  452
a. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi  453
b. İcra İnkâr Tazminatı  456
c. Gecikme Tazminatı  457
d. Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu  460
6. Kat İrtifaklı Taşınmazlarda 20. Maddenin Uygulanması  461
7. Kusurlu Kişinin Sorumluluğu ve Rücu Hakkı  461
Yargıtay Kararları  463
1. Kat Maliklerinin Ortak Giderlerden Sorumluluğu ile İlgili  463
2. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama ile İlgili  476
3. Ortak Giderlere Katılma Yöntemi ile İlgili  481
4. Blok Yapılarda Ortak Giderlere Katılma ile İlgili  485
5. Ortak Yerlerin Onarım Giderleri ile İlgili  488
6. Ortak Giderleri Kovuşturma ve Aktif–Pasif Dava Ehliyetiyle İlgili  490
7. Gecikme Tazminatı ve İcra Tazminatı ile İlgili  502
8. Aidat Alacaklarında Zamanaşımı ile İlgili  517
IV. Sigorta Anlaşması (Madde 21)  518
AÇIKLAMA  518
1. Kat Malikleri Kurulu Kararı  518
2. Sigorta Primlerine Katılma Oranı  519
3. Sigorta Bedelinin Paylaştırılması  519
4. Özel Sigorta  519
V. Ortak Giderlerin Teminatı (Madde 22)  520
AÇIKLAMA  520
1. Ortak Giderlerden Sorumlu Olanlar  521
a. Kat Maliki  521
b. Bağımsız Bölümde Sürekli Oturan ve Yararlananlar  521
2. Yasal İpotek Hakkı  523
3. Ortak Gider Alacağının Öncelikli Olması  525
Yargıtay Kararları  525
1. Kiracının Ortak Giderlerden Sorumluluğu İle İlgili  525
2. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Ortak Giderlerden Sorumluluğu İle İlgili  531
VI. Müsaade Mecburiyeti (Madde 23)  535
AÇIKLAMA  535
1. Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme Zorunluluğu  536
a. Hasar ve Bozukluğun Giderilmesi  536
b. Yapının Güvenliğiyle İlgili Teknik İncelemeler Yapılması  537
c. Harap Olan Yerlerin Yeniden Yapılması  538
2. İzin Vermekle Yükümlü Olanlar  539
3. İzin Alanların Yükümlülüğü  540
4. İzin Yüzünden Uğranılan Zararın Karşılanması  541
5. Hakimin Müdahalesi  541
Yargıtay Kararları  542
VII. Yasak İşler (Madde 24)  553
AÇIKLAMA  554
1. Bağımsız Bölümü Özgülendiği Amaca Uygun Kullanma Yükümlülüğü  554
2. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşler  555
3. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği ile Vereceği Kararla Yapılacak İşler  556
a. Kütükte Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümde İş Yeri Açılması  556
b. Uygulamada Kurul Kararı Olmadan Meskenlerde Açılabilecek İş Büroları  558
ba. Doktor Muayenehanesi  558
bb. Avukat Yazıhanesi, Mühendislik– Mimarlık Çizim Bürosu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu  560
c. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Şerh Verilmesi  563
4. Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Olmayan Durumlar  564
5. Yönetim Planı ile Getirilen Yasaklama  566
6. Yasak İşlerin Yaptırımı (Eski Hale Getirme ve Tahliye)  568
a. Davacı ve Davalı Olmak  568
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme  569
c. Mahkeme Kararının İçeriği ve Niteliği  569
Yargıtay Kararları  571
1. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşlerle İlgili  571
2. İşyeri Olan Bağımsız Bölümde Tapuda Yazılı Olandan Farklı Bir İşyeri Açılmasıyla İlgili  577
3. Meskende İş Yeri Açılması ile İlgili  584
4. Meskenin İşyeri ile Birleştirilmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  599
5. Meskende Muayenehane Yazıhane ve Büro Açılmasıyla İlgili  600
6. Yönetim Planında Getirilen Yasaklama İle İlgili  612
7. Dava Açma Yeteneği ve İyi Niyet ile İlgili  620
VIII. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti (Madde 25)  628
AÇIKLAMA  628
1. Devir Zorunluluğunun Koşulları  629
a. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemek  629
b. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemenin Çekilmez Derecede Olması  630
ba. Ortak Gider ve Avanstan Payına Düşeni Ödememekte Direnme  631
bb. Hakimin Kararını Yerine Getirmemekte Direnme  633
bc. Bağımsız Bölümün Ahlâk ve Adaba Aykırı Olarak Kullanılması  634
2. Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Zorunlu Devrini İsteme  635
a. Devir Konusunda Kat Malikleri Kurulunca Karar Alınması  635
b. Devir Davası Açılması  637
ba. Davanın Tarafları  638
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme  638
3. Dava Hakkının Düşmesi  639
4. Mahkeme Kararının Niteliği  640
a. Devir Bedeli  641
b. Devrin Arsa Payı Oranında Yapılması  642
Yargıtay Kararları  643
Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri Davasıyla İlgili  643
B. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI (Madde 26)  650
AÇIKLAMA  650
1. Yapının Tamamlanması Yükümlülüğü  650
a. Borçları Yerine Getirmek  651
b. Yapım İşini Kolaylaştırmak  652
2. Kat İrtifakı Hakkının Devri Zorunluluğu  653
3. Kat İrtifakının Devrini İsteme Koşulları  653
a. Kat İrtifakı Sahibinin Payına Düşen Borçları Yerine Getirmemiş Olması  653
b. Borçlunun Temerrüde Düşmesi (Borcunu Ödememekte Direnmesi)  653
4. Kat İrtifakının Devri Davası  655
a. Davanın Tarafları  655
b. Dava Açma Süresi  656
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  656
d. Mahkeme Kararının Niteliği  656
5. Kat İrtifakı Sahiplerine Verilen Zararın Giderimi  658
Yargıtay Kararları  659
Beşinci Bölüm
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ
A. GENEL KURAL (Madde 27)  665
AÇIKLAMA  665
1. Anataşınmaz Kat Malikleri Kurulunca Yönetilir  665
2. Yönetim Biçimi Kat Malikleri Kurulunca Kararlaştırılır  666
3. Yönetim Biçimi Yasaların Buyurucu Kurallarına Aykırı Olamaz  666
Yargıtay Kararları  667
B. YÖNETİM PLANI (Madde 28)  671
AÇIKLAMA  671
1. Yönetim Planının Kapsamı  671
a. Yönetim Biçimi  671
b. Kullanma Amacı ve Biçimi  672
c. Yönetici ve Denetçilere Verilecek Ücretin Saptanması  674
d. Yönetime İlişkin Diğer Hususların Belirlenmesi  675
2. Yönetim Planının Düzenlenmesi  676
a. Yönetim Planının Oybirliğiyle Hazırlanması  676
b. Yönetim Planının İmzalanmış Sayılması  677
3. Yönetim Planının Değiştirilmesi  678
4. Yönetim Planının İptali  679
5. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı  680
Yargıtay Kararları  682
1. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı İle İlgili  682
2. Yönetim Planının Değiştirilmesi İle İlgili  704
3. Yönetim Planının İptali İle İlgili  718
4. Kat Malikinin Yönetim Planını İmzalamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği İle İlgili  725
C. KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI  728
I. Toplantı Zamanı (Madde 29)  728
AÇIKLAMA  728
1. Olağan Toplantı  728
2. Olağanüstü Toplantı  730
3. Kat Maliklerinin Toplantıya Çağırılması  731
a. Olağan Toplantıya Çağrı  731
b. Olağanüstü Toplantıya Çağrı  732
Yargıtay Kararları  734
II. Yeter Sayı (Madde 30)  750
AÇIKLAMA  750
1. Toplantı İçin Yeter Sayı  750
a. Birinci Toplantı Yeter Sayısı  750
b. İkinci Toplantı Yeter Sayısı  752
2. Karar İçin Yeter Sayı  752
a. Genel Kural (Oy Çoğunluğu)  752
b. Oybirliği Aranan Durumlar  752
c. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar  753
d. Sayı ve Pay Çoğunluğu Aranan Durumlar (Çifte Çoğunluk)  753
Yargıtay Kararları  754
III. Oya Katılma (Madde 31)  760
AÇIKLAMA  760
1. Kat Malikinin Oy Hakkı  760
a. Tek Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Hakkı  760
b. Birden Çok Bağımsız Bölüme Malik Olanın Oy Hakkı  761
c. Birden Çok Maliki Olan Bir Bağımsız Bölümde Oy Hakkı  761
2. Oy Kullanma  762
a. Kat Malikinin Oy Kullanması  762
b. Yasal Temsilcinin Oy Kullanması  763
c. Vekil Eliyle Oy Kullanma  763
3. Doğrudan Kendisini İlgilendiren Konuda Oya Katılamama  765
Yargıtay Kararları  765
IV. Kararlar (Madde 32)  772
AÇIKLAMA  772
1. Kurul Kararlarının Dayanağı ve Kaynağı  772
2. Kurul Kararlarına Uyma Yükümlülüğü  772
3. Anlaşmazlıklarda Kat Malikleri Kuruluna Başvurma  773
a. Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar  773
b. Öncelikle Kurula Başvurmanın Gerekmediği Durumlar  774
4. Kararların Deftere Yazılması ve İmzalanması  775
5. Aynı Konuda Alınan Önceki Kararın Geçerliliği  777
Yargıtay Kararları  777
Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili  777
V. Hakimin Müdahalesi (Madde 33)  787
AÇIKLAMA  787
1. Dava Hakkı ve Hakime Başvurma  788
a. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası  789
b. Borç ve Yükümlerini Yerine Getirmeyenlere Karşı Başvurma  791
2. Hakimin Müdahalesini İsteme Yöntemi  792
a. Dava Açma Hakkı  792
aa. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  793
ab. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  795
ac. Yöneticinin Dava Hakkı  798
b. Davanın Kimler Hakkında Açılacağı  800
ba. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  800
bb. Ortak Gider Alacağı ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda  801
bc. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  802
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  803
4. Yargılama Yöntemi  805
5. Uyuşmazlığı İnceleme ve Karar Verme  805
a. İnceleme Aşaması  805
b. Hakimin Kararı  806
6. Hakimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  807
Yargıtay Kararları  808
1. Hakimin Müdahalesi İsteminde Husumet ve İyiniyet İle İlgili  808
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ile İlgili  860
3. Hakimin Müdahalesi İstemlerinde Yargılama ve Hükümle İlgili  873
4. Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Hak Düşürücü Süre ile ilgili  904
D. YÖNETİCİ  913
I. Atanması (Madde 34)  913
AÇIKLAMA  913
Yönetici Atanması (Seçimi)  914
1. Yönetici Atanması Koşulu  914
a. Yönetici Atanması Zorunluluğu  914
b. İsteme Bağlı Yönetici Atama  915
c. Anataşınmazın Tek Malikinin Yönetici Sayılması  916
2. Yönetici Atama Yöntemi  916
a. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Atanması  916
b. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması  918
3. Yönetici ile Sözleşme Yapılması ve Güvence İstenmesi  919
4. Yöneticinin Adı ve Adresinin Anataşınmazın Belli Bir Yerine Asılması  921
Yargıtay Kararları  921
1. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Seçilmesi ile İlgili  921
2. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması ile İlgili  937
3. Zorunlu Olmamasına Karşın İsteme Bağlı Yönetici Atanmasıyla İlgili  946
4. Yöneticinin Ad ve Adresinin Anayapının Girişine Asılması ile İlgili  949
II. Yöneticinin Görevleri  951
1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi (Madde 35)  951
AÇIKLAMA  951
Yargıtay Kararları  957
1. Yöneticinin Görev Kapsamı ile İlgili  957
2. Yöneticinin Dava Açma Yeteneği İle İlgili  967
3. Yöneticiye Husumet Yöneltilmesiyle İlgili  981
4. Yöneticinin Yargılama Sırasında Değişmesiyle İlgili  985
2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması (Madde 36)  987
AÇIKLAMA  987
Yargıtay Kararları  988
3. İşletme Projesinin Yapılması (Madde 37)  991
AÇIKLAMA  991
1. İşletme Projesinin Yapılması  991
2. İşletme Projesinin Tebliği ve İtiraz  992
3. İşletme Projesinin Kesinleşmesi  993
4. Kesinleşen İşletme Projesine Göre İcra Takibi  994
Yargıtay Kararları  995
III. Sorumluluğu  1001
1. Genel Kural (Madde 38)  1001
AÇIKLAMA  1001
1. Yöneticinin Sorumluluğu  1001
a. Sorumluluğun Niteliği  1001
b. Sorumluluğun Yaptırımı–Tazminat  1002
c. Kurul Kararlarının İptali Davasında Yöneticinin Temsil Yetkisi ve Görevleri  1003
ca. Davada Husumetin Yöneticiye Yöneltilmesi Gerektiği  1003
cb. İptal Davasını Yöneticinin İlgililere Duyurma Görevi  1005
cc. Yargılama Giderlerinin Karşılanması  1006
Yargıtay Kararları  1007
2. Hesap Verme (Madde 39)  1022
AÇIKLAMA  1022
1. Yöneticinin Hesap Vermesi  1022
a. Yöneticinin Hesap Verme Zamanı  1022
b. Yöneticinin Hesap Vereceği Kimseler  1022
Yargıtay Kararları  1024
IV. Hakları (Madde 40)  1027
AÇIKLAMA  1027
1. Yöneticinin Hakları  1027
a. Yöneticinin Sözleşmeyi Bozma ve Yöneticilikten Çekilme Hakkı  1027
b. Yöneticinin Tazminat İsteme Hakkı  1028
c. Yöneticinin Ücret İsteme Hakkı  1028
Yargıtay Kararları  1029
E. YÖNETİMİN DENETLENMESİ (Madde 41)  1033
AÇIKLAMA  1033
1. Denetleme Zamanı  1033
2. Denetçi ya da Denetim Kurulu  1034
a. Denetleme Raporu  1034
b. Denetçi Defteri  1034
c. Denetçi Ücreti  1035
Yargıtay Kararları  1035
F. YENİLİK VE İLAVELER  1039
I. Faydalı Olanlar (Madde 42)  1039
AÇIKLAMA  1039
1. Ortak Yerlerde Faydalı Olan Yenilik ve İlaveler  1040
2. Yenilik ve İlaveler İçin Kat Malikleri Kurulu Kararı  1041
3. Faydalı Yenilik ve İlavelerin Giderlerine Katılma  1042
4. Özürlülerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  1043
5. Anayapının Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin ve Yakıtının Değiştirilmesi  1044
a. Isı Yalıtımı  1044
b. Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü ve/veya Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi  1046
c. Anayapının Isı Yalıtımı ve Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi Giderlere Katılma  1049
d. Isıtma Sistemi Dönüşüm Kararına Aykırı Olan Yönetim Planı Hükümlerinin Değiştirilmiş Sayılması  1049
Yargıtay Kararları  1050
1. Ortak Yer ve Tesislerde Yararlı Yenilik ve Eklemeler ile İlgili  1050
2. Özel Amaca Özgülenen Ortak Yerlerde Yenilik ve Eklemelerle İlgili  1058
3. Anayapının Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi, Yakıt Dönüşümü ve Isı Yalıtımı ile İlgili  1063
4. Yenilik ve Eklemeler Konusunda Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili  1073
5. Yararlı Yenilik ve Eklemelerin Giderlerine Katılma ile İlgili  1076
II. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar (Madde 43)  1078
AÇIKLAMA  1078
1. Çok Masraflı veya Lüks Olan Yenilik ve Eklemeler  1079
2. Çok Masraflı ve Lüks Sayılan Yenilik ve Eklemeler İçin Giderlerin Ödenmesi  1079
Yargıtay Kararları  1081
III. Bağımsız Bölüm İlavesi (Madde 44)  1084
AÇIKLAMA  1084
1. Bağımsız Bölüm Eklemenin Kapsamı  1085
2. Anataşınmaza Yeni Bağımsız Bölüm Ekleme Koşulları  1087
a. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Vermesi  1087
b. Arsa Paylarının Oybirliğiyle Yeniden Saptanması  1088
c. Resmi Senetle Kat İrtifakı Kurulması ve Tescil  1088
3. Yeni Bağımsız Bölümde Paydaş Olmak İstemeyen Kat Malikinin Durumu  1090
4. Yeni Bağımsız Bölümün Kat Mülkiyetine Çevrilmesi ve Tescili  1090
5. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil  1090
Yargıtay Kararları  1092
1. Bağımsız Bölüm Eklenmesine Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Karar Vermesi Koşulu İle İlgili  1092
2. Kat Malikleri Kurulunda Olumlu Oy Vermeyen Kat Malikinin Onay Vermiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği İle İlgili  1103
3. Kat Eklenmesini Öngören Yönetim Planı Hükmünün Geçerli Olup Olmayacağı İle İlgili  1105
4. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil ile İlgili  1109
5. 3194 Sayılı İmar Yasasının Geçici 7. Maddesi ile İlgili  1124
G. TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLER (Madde 45)  1128
AÇIKLAMA  1128
1. Temliki Tasarruflar  1128
2. Önemli Yönetim İşleri – Ortak Yerlerin Kiralanması  1129
Yargıtay Kararları  1131
Altıncı Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
A. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  1143
I. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması ile: (Madde 46)  1143
AÇIKLAMA  1143
1. Tüm Kat Maliklerinin İstemiyle Sicil Kaydının Silinmesi  1144
2. Anataşınmazın Arsasıyla Birlikte Tamamen Yok Olması  1146
3. Anataşınmazın Kamulaştırılması  1146
Yargıtay Kararları  1147
II. Anayapının Harap Olması (Madde 47)  1150
AÇIKLAMA  1150
1. Anayapının Tümünün Harap Olması  1151
2. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması  1152
a. Kat Malikinin Bağımsız Bölümü Yeniden Yaptırma Zorunluluğu  1152
b. Harap Olan Bağımsız Bölümün Arsa Payının Devri  1152
c. Arsa Payını Devir Alanların Bağımsız Bölümü Yaptırma Zorunluluğu  1154
3. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması  1155
4. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kat Mülkiyetinin Geçici Kat İrtifakına Çevrilmesi  1157
5. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kat İrtifakının Yeniden Kat Mülkiyetine Dönüşmesi  1158
Yargıtay Kararları  1158
III. Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi (Madde 48)  1168
AÇIKLAMA  1168
1. Bildirme Ödevi ve Zarardan Sorumluluk  1168
2. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ve Kaydın Silinmesi  1169
3. Kat Mülkiyetinin Yeniden Kurulması  1169
B. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ (Madde 49)  1171
AÇIKLAMA  1171
1. Kat İrtifakının İrtifak Hakkı Sahiplerinin İstemiyle Sona Ermesi  1171
2. Kat İrtifakının Kendiliğinden Sona Ermesi  1172
a. Arsanın Tamamıyla Yok Olması  1172
b. Arsanın Üzerinde Yapı Yapılamayacak Duruma Gelmesi  1172
c. Arsanın Kamulaştırılmış Olması  1173
3. Kat İrtifakının Süreye Bağlı Olarak Sona Ermesi  1173
Yargıtay Kararları  1175
Yedinci Bölüm
SON HÜKÜMLER
A. YASAKLAR (Madde 50)  1187
AÇIKLAMA  1187
1. Diğer Yasalara Göre Bağımsız Bölümler Üzerinde Kişisel İrtifak Hakkı Kurulamayacağı  1187
2. Tümü Kârgir Olmayan Yapılarda Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı  1187
Yargıtay Kararları  1188
B. YENİ DURUMA UYMA  1190
I. Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Kurulan İrtifaklarda (Madde 51)  1190
AÇIKLAMA  1190
Yargıtay Kararları  1192
II. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Olan Haklarda (Madde 52)  1202
AÇIKLAMA  1202
Yargıtay Kararı  1203
III. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi (Madde 53)  1204
AÇIKLAMA  1204
C. ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLAŞTIRMA (ŞÜYULANDIRMA) HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN DURUMU (Madde 54)  1205
AÇIKLAMA  1205
1. Tüm Maliklerin Anlaşmasıyla Ortaklığın Giderilmesi  1206
2. Dava Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi  1207
Yargıtay Kararları  1210
D. HARÇ VE VERGİLER (Madde 55)  1223
AÇIKLAMA  1223
E. BELEDİYESİ OLMAYAN YERLERDEKİ DURUM (Madde 56)  1224
AÇIKLAMA  1224
Sekizinci Bölüm
DEVRE MÜLK HAKKI
57, 58, 59 ve 60. MADDELERİN AÇIKLAMASI  1225
A. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Hukuksal Niteliği  1226
1. Tanımı  1226
2. Hukuksal Niteliği  1226
B. Devre Mülk Hakkının Konusu  1226
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması  1227
1. Devre Mülk Hakkının Kurulmasının Koşulları  1227
a. Devre Mülk Hakkı Kurulacak Taşınmaz, Mesken Nitelikli Bağımsız Bir Yapı ya da Kat Mülkiyetine veya Kat İrtifakına Çevrilmiş Bağımsız Bölüm Olmalıdır  1227
b. Bir Yapıda veya Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkını Kuracak Kimseler, O Yapının veya Bağımsız Bölümün Ortak Malikleri Olmalıdır  1228
c. Devre Mülk Hakkının Kurulması İçin Ortak Malikler Arasında ve Tümünün İmzasını Taşıyan Bir Sözleşme (Devre Mülk Sözleşmesi) Yapılmalıdır  1229
d. Devre Mülk Hakkının Kurulması Konusunda Tapu Memuru Huzurunda Resmi Senet Düzenlenmelidir  1229
2. Devre Mülk Hakkının Kurulması Biçim ve Yöntemi  1229
D. Devre Mülk Hakkının Kapsamı  1231
1. Devre Mülkten Yararlanma Hakkı  1231
2. Devre Mülk Hakkı Üzerinde Tasarruf Yetkisi  1231
3. Devre Mülk Üzerinde Aynî Hak Tesisi  1232
E. Devre Mülk Payı ile Devre Sayısı ve Sürelerinin Saptanması  1232
Yargıtay Kararları  1235
61. MADDENİN AÇIKLAMASI  1239
1. Devre Mülk Sözleşmesi  1239
2. Devre Mülk Hakkı Sahipleri ile Kat Malikleri Arasındaki İlişki  1240
3. Yönetici Atanması  1241
Yargıtay Kararları  1243
62. MADDENİN AÇIKLAMASI  1246
Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkı Kurulmasına Öteki Bağımsız Bölüm Maliklerinin Onay Vermesine Gerek Olmadığı  1246
63. MADDENİN AÇIKLAMASI  1247
Devre Mülk Hakkı Kurulmuş Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği  1247
64. MADDENİN AÇIKLAMASI  1248
Devre Sonunda Taşınmazı Boşaltma Yükümlülüğü  1248
65. MADDENİN AÇIKLAMASI  1249
Devre Mülk Hakkının Bağlı Olduğu Hükümler  1249
Dokuzuncu Bölüm
TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
KAPSAM (Madde 66)  1251
AÇIKLAMA  1251
1. Toplu Yapının Tanımı  1252
2. Toplu Yapının Kapsamı ve Niteliği  1253
Yargıtay Kararları  1255
ORTAK YERLER (Madde 67)  1267
AÇIKLAMA  1267
1. Ortak Yer Niteliğindeki Parseller  1267
2. Ortak Sosyal ve Alt Yapı Tesisleri  1268
VAZİYET PLANI VE PROJELERİ (Madde 68)  1270
AÇIKLAMA  1270
1. Toplu Yapı Vaziyet Planı ve Projeleri  1270
2. Toplu Yapı İçerisinde Kalan Kamuya Ayrılan Yerlerin Durumu  1271
3. Toplu Yapı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik  1272
YÖNETİM (Madde 69)  1275
AÇIKLAMA  1275
1. Blok Kat Malikleri Kurulu ve Blok Yönetimi  1276
a. Blok Kat Malikleri Kurulunun Oluşumu ve Yetki Alanı  1276
b. Blok Kat Malikleri Kurulunun Toplantı Zamanı  1277
c. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  1278
d. Kurula Katılma ve Oy Hakkı  1278
2. Ada Kat Malikleri Kurulu ve Ada Yönetimi  1279
3. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Yönetimi  1280
Yargıtay Kararları  1281
YÖNETİM PLANI VE DEĞİŞTİRİLMESİ (Madde 70)  1287
AÇIKLAMA  1287
Yargıtay Kararları  1289
YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMA (Madde 71)  1294
AÇIKLAMA  1294
1. Blok İçin Yönetici ve Denetçi Atanması  1295
2. Toplu Yapı İçin Yönetici ve Denetçi Atanması  1295
ORTAK GİDERLERE KATILMA (Madde 72)  1297
AÇIKLAMA  1297
1. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma  1297
a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk  1298
b. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk  1298
c. Ortak Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı  1299
ca. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi  1300
cb. İcra İnkâr Tazminatı  1302
cc. Gecikme Tazminatı  1303
2. Ortak Giderlerle İlgili Kurul Kararlarının Niteliği  1307
3. Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılmaktan Kaçınamama  1308
a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme  1309
b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması  1309
c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama  1310
Yargıtay Kararı  1311
GEÇİCİ YÖNETİM (Madde 73)  1312
AÇIKLAMA  1312
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER (Madde 74)  1313
AÇIKLAMA  1313
Yargıtay Kararı  1313
GÖREVLİ MAHKEME (Ek Madde 1)  1315
AÇIKLAMA  1315
Yargıtay Kararları  1316
KULLANMA YERLERİNİN BOŞALTILMASI (Ek Madde 2)  1340
AÇIKLAMA  1340
Yargıtay Kararları  1342
BİRDEN ÇOK YAPILARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER (Ek Madde 3)  1355
AÇIKLAMA  1355
Yargıtay Kararları  1355
KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ (Ek Madde 4)  1363
AÇIKLAMA  1363
Yargıtay Kararları  1364
Geçici Madde 1  1367
AÇIKLAMA  1367
Geçici Madde 2  1368
AÇIKLAMA  1368
İkinci Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR VE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN
KAYNAKLANAN DAVALAR
A. Giriş  1371
B. Görev  1372
C. Yetki  1374
D. Davacı – Davalı  1376
1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti)  1376
a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  1376
b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  1378
c. İntifa Hakkı Sahibinin Dava Hakkı  1380
d. Kiracının Dava Hakkı  1381
e. Yöneticinin Dava Hakkı  1382
2. Pasif Husumet Ehliyeti  1384
a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  1385
b. Alacak ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda  1386
c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  1387
E. Dava Hakkını Kullanma Süresi  1388
F. Kanıtlama Araçları – Kanıtlar  1389
G. Yargılama Yöntemi  1391
1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi  1392
2. Hâkimin Kararı  1393
a. Kararın Kaynağı  1393
b. Kararın Niteliği  1393
3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre  1394
4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  1395
a. Hukuki Yaptırımlar  1395
b. Para Cezası Yaptırımı  1396
İkinci Bölüm
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  1399
Üçüncü Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASI METNİ KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ YASA MADDELERİ
İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE ÖRNEKLER
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU METNİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  1416
İkinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ YASA MADDELERİ VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU  1445
1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU  1445
3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU  1445
YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  1446
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK  1449
Üçüncü Bölüm
ÖRNEKLER
(Örnek: 1) YÖNETİM PLANI  1455
(Örnek: 2) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI  1460
(Örnek: 3) KONUT KAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ  1475
(Örnek: 4) KAPICI YÖNERGESİ  1478
Kaynakça  1481
Kavram Dizini  1483
 


Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
107.90 TL
Sepete Ekle
Yaşar Güçlü
Temmuz 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Tahsin Murat Pulak
Haziran 2019
170.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sadık Aydos
Haziran 2019
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskı İçin Önsöz  5
Yedinci Baskı İçin Önsöz  7
Altıncı Baskı İçin Önsöz  9
Beşinci Baskı İçin Önsöz  11
Dördüncü Baskı İçin Önsöz  13
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  15
İkinci Baskı İçin Önsöz  17
Önsöz  19
Birinci Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASI MADDELERİNİN AÇIKLAMASI VE
YARGITAY KARARLARI
KAT MÜLKİYETİ YASASI
GİRİŞ  47
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI
A. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI  49
I. Genel Kural (Madde 1)  49
AÇIKLAMA  49
1. Kat Mülkiyeti  49
a. Kat Mülkiyetinin Tanımı  49
b. Kat Mülkiyetinin Konusu  50
c. Kat Mülkiyetinin Uygulama Alanı  50
ca. Yapıların Bir Arsa Üzerinde Bulunması  50
cb. Yapıların Tamamının Kargir Olması  52
cc. Yapıların Tamamlanmış Olması  52
cd. Yapılarda Her Bir Bağımsız Bölümün Başlı Başına Kullanılmaya Elverişli Bulunması  53
2. Kat İrtifakı  54
a. Kat İrtifakının Tanımı  54
b. Kat İrtifakının Konusu  55
c. Kat İrtifakının Uygulama Alanı  55
d. Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  55
Yargıtay Kararları  56
1. Taşınmazın Üzerindeki Yapının Kat Mülkiyeti Kurulmasına Elverişli Olması  56
2. Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulama Alanı ile İlgili Yargıtay Kararları  57
a. KMY’nin Uygulanması Gereken Uyuşmazlıklarla İlgili  57
b. KMY’nin Uygulanamayacağı Uyuşmazlıklarla İlgili Kararlar  61
c. Bağımsız Bir Bölüme Haksız Elatma ile İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin  65
d. Başka Bir Parsele Haksız Elatma İle İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin  65
II. Tarifler (Madde 2)  66
AÇIKLAMA  66
1. Anataşınmaz, Anayapı, Bağımsız Bölüm, Eklenti, Kat Mülkiyeti, Kat Maliki  66
a. Anataşınmaz  66
b. Anayapı  67
c. Bağımsız Bölüm  67
d. Eklenti  68
e. Kat Mülkiyeti  69
f. Kat Maliki  69
2. Ortak Yerler ve Kullanma Hakkı  70
a. Ortak Yerler  70
b. Kullanma Hakkı  71
3. Kat İrtifakı ve Kat İrtifakı Sahibi  71
a. Kat İrtifakı  71
b. Kat İrtifakı Sahibi  71
4. Arsa Payı  72
5. Sözleşme  72
III. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği (Madde 3)  73
AÇIKLAMA  73
1. Kat Mülkiyetinin Niteliği  73
2. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi  74
a. Arsa Payı Oranının Saptanması  74
b. Arsa Payının Düzeltilmesi  77
ba. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi  77
bb. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi  80
c. Arsa Paylarının Değiştirilemeyeceği Durumlar  81
3. Kat İrtifakının Niteliği  82
4. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  83
a. Tapu İdaresince Resen Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  83
b. İstem Üzerine Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  84
Yargıtay Kararları  87
1. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi ile İlgili  87
2. Arsa Payının Düzeltilmesi ile İlgili  93
IV. Ortak Yerler (Madde 4)  109
AÇIKLAMA  109
1. Ortak Yerlerin Sözleşme ile Belirlenmesi  110
2. Yasa Gereğince Ortak Yerler  110
3. Ortaklaşa Kullanma Korunma ya da Yararlanma İçin Zorunlu Olan Ortak Yerler ve Şeyler  111
4. Uygulamada Özelliği Olan Bazı Ortak Yerler  112
a. Teraslar  112
b. Genel Girişi–Çıkışı Olmayan Bahçe  113
c. Dükkânların Önündeki Boşluklar ve Avlular  113
d. Depolar ve Garajlar  114
Yargıtay Kararları  114
1. Genel Olarak Ortak Yerlerle İlgili Kararlar  114
2. Terasla İlgili Yargıtay Kararları  120
3. Çatı ve Çatı Arası İle İlgili Yargıtay Karaları  126
4. Bahçe ile İlgili Yargıtay Kararları  129
5. Özel Amaca Özgülenmiş Ortak Yerlerle İlgili  134
B. BAĞLANTILAR  136
I. Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı (Madde 5)  136
AÇIKLAMA  136
1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri ile Oranlı Olması  138
2. Arsa Payının Tek Başına Devredilemeyeceği  139
3. Açıkta Arsa Payı Bırakılamayacağı  140
4. Ortak Yerler ve Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılamayacağı  140
5. Kat Mülkiyetini Kayıtlayan Hakların Arsa Payını da Kayıtlayacağı  141
6. Kat İrtifakıyla Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı  142
7. Tapuya Tescil Edilmiş Önceki Hakların Kat Mülkiyetini de Kayıtlayacağı  142
Yargıtay Kararları  143
1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri İle Oranlı Olmasına İlişkin  143
2. Açıkta Arsa Payı Bırakılmayacağına İlişkin  145
II. Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı (Madde 6)  147
AÇIKLAMA  147
1. Eklentinin Hukuksal Niteliği  147
a. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Bütünleyici Parçası Olması  148
b. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Dışında Olması  149
c. Eklentilerin Onaylı Projede ve Sözleşmede Belirtilmiş Olması  149
d. Eklentilerin Kat Mülkiyeti Kütüğünün (Beyanlar) Hanesine Kaydedileceği  149
2. Bağımsız Bölüm Üzerinde Kat Mülkiyetiyle Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı  149
3. Bağımsız Bölümlerin Devri ya da Kiralanması ile Eklentilerin ve Ortak Yerlerin de Devredişmiş veya Kiralanmış Olacağı  150
Eklentilerle İlgili Yargıtay Kararları  151
C. ORTAKLIĞIN (ŞÜYUUN) GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA (ŞÜF’A) HAKKI  155
I. Ortaklığın Giderilmesi (Madde 7)  155
AÇIKLAMA  155
1. Kat Mülkiyetli veya Kat İrtifaklı Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği  155
2. Paylı Bağımsız Bölümlerde Ortaklığın Giderilmesi  156
Yargıtay Kararları  157
Ortaklığın Giderilmesi ile İlgili  157
II. Öncelikle Satın Alma Hakkı (Madde 8)  161
AÇIKLAMA  161
1. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Öncelikle Satın Alma Hakkı  161
2. Aynı Bağımsız Bölüm Paydaşlarının Öncelikle Satın Alma Hakkı  161
3. Sözleşmede Bu (8.) Maddenin Tersine Hüküm Konulabileceği  162
Yargıtay Kararı  163
D. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (Madde 9)  164
AÇIKLAMA  164
Yargıtay Kararları  165
İkinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI
A. GENEL KURAL (Madde 10)  169
AÇIKLAMA  170
1. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Tescil ile Doğacağı  170
2. Anayapının Salt Bir Bölümü Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı  171
3. Aynı Katta Birbirine Bitişik Birkaç Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği  172
4. Bir Yapının İktisadi Açıdan ya da Kullanma Bakımından Bütünlük Arz Eden Birden Çok Katının veya Bölümünün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği  174
5. Kat Mülkiyetinin Kuruluş Yolları ve Tapuya Tescil İşlemleri  175
a. Kat Mülkiyetinin Sözleşme (Resmi Senet) ile Kurulması  175
aa. Anataşınmazın Maliklerince İstemde Bulunulması  175
ab. Yüklenicinin İstemde Bulunması ve Tescil İşlemi  176
ac. Cins Değişikliği Yapılması ve Tescili  178
b. Kat Mülkiyetinin Yargı Kararıyla Kurulması: (Ortaklığın Giderilmesi Davası)  179
6. Ortak Yararlanmaya Özgülenmiş Olan Bağımsız Bölümlerin Tescili  183
Yargıtay Kararları  183
1. Birden Çok Bağımsız Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescili İle İlgili  183
2. Kat Mülkiyeti Kurulması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi İle İlgili  184
B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ (Madde 11)  215
AÇIKLAMA  215
1. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının “Kat Mülkiyeti Kütüğü”ne Tescil Edilmesi  215
2. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde “Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri” Tutulacağı  216
Yargıtay Kararları  216
C. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  218
I. İstem ve Belgeler (Madde 12)  218
AÇIKLAMA  218
1. Kat Mülkiyetinin Kurulması İstemi  219
2. Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Zorunlu Belgeler  220
a. Mimari Proje ve Yapı Kullanma İzin Belgesi  220
b. Yönetim Planı  220
Yargıtay Kararları  221
II. Sözleşme ve Tescil (Madde 13)  225
AÇIKLAMA  225
1. Sözleşmenin Düzenlenmesi  225
2. Kat Mülkiyetinin Tescili  226
Yargıtay Kararları  227
D. KAT İRTİFAKININ KURULMASI (Madde 14)  235
AÇIKLAMA  235
1. Resmi Sözleşmenin Düzenlenmesi  235
a. Kat İrtifakının Kurulması İstemi  236
b. Tapu İdaresine Verilmesi Zorunlu Belgeler  236
ba. Mimari Proje  236
bb. Yönetim Planı  237
2. Kat İrtifakının Tescili  237
3. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  238
Yargıtay Kararları  242
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI
A. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  249
I. Bağımsız Bölümler Üzerinde (Madde 15)  249
AÇIKLAMA  249
1. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hak ve Yetkileri  249
2. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümlerini Kullanma Hakkı  250
a. Maddi Anlamda Kullanma  250
b. Hukuksal Anlamda Kullanma  251
Yargıtay Kararları  251
II. Ortak Yerler Üzerinde (Madde 16)  255
AÇIKLAMA  255
1. Ortak Yerlerden Yararlanma Oranı  255
2. Kiracının Ortak Yerden Yararlanması  256
3. Ortak Yerlerdeki Hakların Korunması  256
4. Ortak Yerlere Kat Malikinin Elatması  257
5. Ortak Yerlere Üçüncü Kişilerin Elatması  257
Yargıtay Kararları  258
B. KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI (Madde 17)  267
AÇIKLAMA  267
1. Yapının Tamamlanmasını Karşılıklı İsteme ve Dava Hakkı  268
2. Yapının Tamamlanması İçin Yönetici Atama  270
3. Kat İrtifaklı Taşınmazda Kat Mülkiyeti Hükümlerinin Uygulanması Koşulları  271
Yargıtay Kararları  273
Dördüncü Bölüm
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
A. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI  279
I. Genel Kural (Madde 18)  279
AÇIKLAMA  279
1. Kat Maliklerinin Borçları  280
a. Doğruluk Kurallarına Uymak  280
b. Birbirini Rahatsız Etmemek  281
ba. Gürültü Çıkarmamak  282
bb. Bağımsız Bölümde (Kedi–Köpek–Tavuk vb.) Hayvan Beslememek  283
bc. Pis Su ve Kokular Yaymamak  284
c. Birbirinin Haklarını Çiğnememek  285
d. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak  286
2. Bağımsız Bölümde Oturanların Borçları  287
Yargıtay Kararları  288
1. Doğruluk Kurallarına Uymak ve Rahatsız Etmemekle İlgili  288
2. Bağımsız Bölümlerde Hayvan Beslemekle İlgili Kararlar  299
II. Anataşınmazın Bakımı Korunması ve Zarardan Sorumluluk (Madde 19)  305
AÇIKLAMA  305
1. Bakım Borcu  306
2. Koruma Borcu  307
a. Mimari Durumu Koruma  307
b. Güzelliği Koruma  309
c. Sağlamlığı Koruma  309
3. Anataşınmazda Değişiklik Yapmama Borcu  310
a. Ortak Yerlerde Değişiklik  311
b. Anayapının Güçlendirilmesi  315
c. Günısı (Güneş Enerjisi ile Su Isıtma) Sistemi  316
d. Bağımsız Bölümün Balkon ve Pencerelerine Panjur Takılması  318
e. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takılması  319
f. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmak  319
g. Bağımsız Bölümlerde Değişiklik ve Onarım  321
4. Zarardan Sorumluluk  322
Yargıtay Kararları  325
1. Davada Taraf Olma Yeteneği (Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti) ile İlgili  325
a. Kat Maliklerinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  325
b. Yöneticinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  334
c. İntifa Hakkı Sahibinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  339
d. Kiracının Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar  341
e. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar  342
2. Ortak Yerlerde Değişikliğe Muvafakat ve İyi Niyetle İlgili Kararlar  344
3. Mimari Durumu, Sağlamlığı ve Güzelliği Koruma ile İlgili Kararlar  356
a. Mimari Durumu Koruma ile İlgili  356
b. Anayapının Sağlamlığının Korunması ve Yapının Güçlendirilmesi İle İlgili Kararlar  366
c. Değişiklik Projesinin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı ile İlgili Kararlar  372
d. Projeye Aykırılığın Giderilmesinin Anayapıya Zarar Vermesi ile İlgili Kararlar  377
4. Ortak Yerlerde Onarım, Tesis ve Değişiklik Yapma ile İlgili  380
5. Bağımsız Bölümlerin İçerisinde Yapılan Değişikliklerle İlgili kararlar  408
6. Ortak Yerlerde Kat Maliklerinin Rızasına Bağlı Olmadan Yapılabilecek Tesis ve Değişikliklere İlişkin Kararlar  418
a. Günısı (Güneş Enerjisi) Sistemi ile İlgili  418
b. Sabit Tesis Niteliğinde Olmayan Panjurlarla İlgili  421
c. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takmakla İlgili  423
d. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmakla İlgili  426
7. Zarardan Sorumlulukla İlgili Kararlar  434
III. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma (Madde 20)  442
AÇIKLAMA  442
1. Genel Giderlerin Kapsamı  443
2. Genel Giderlere Katılma Yöntemi  444
a. Genel Giderlere Katılmada Anlaşma İlkesi  444
b. Genel Giderlerin Ödenmesinde Yasal İlke  446
ba. Eşit Olarak Paylaştırılacak Giderler  446
bb. Arsa Payı Oranında Ödenecek Giderler  447
3. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama  447
a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme  449
b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması  449
c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama  450
4. Birden Çok (Toplu) Yapılarda Genel Giderlere Katılma  450
a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk  451
b. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk  452
5. Genel Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı  452
a. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi  453
b. İcra İnkâr Tazminatı  456
c. Gecikme Tazminatı  457
d. Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu  460
6. Kat İrtifaklı Taşınmazlarda 20. Maddenin Uygulanması  461
7. Kusurlu Kişinin Sorumluluğu ve Rücu Hakkı  461
Yargıtay Kararları  463
1. Kat Maliklerinin Ortak Giderlerden Sorumluluğu ile İlgili  463
2. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama ile İlgili  476
3. Ortak Giderlere Katılma Yöntemi ile İlgili  481
4. Blok Yapılarda Ortak Giderlere Katılma ile İlgili  485
5. Ortak Yerlerin Onarım Giderleri ile İlgili  488
6. Ortak Giderleri Kovuşturma ve Aktif–Pasif Dava Ehliyetiyle İlgili  490
7. Gecikme Tazminatı ve İcra Tazminatı ile İlgili  502
8. Aidat Alacaklarında Zamanaşımı ile İlgili  517
IV. Sigorta Anlaşması (Madde 21)  518
AÇIKLAMA  518
1. Kat Malikleri Kurulu Kararı  518
2. Sigorta Primlerine Katılma Oranı  519
3. Sigorta Bedelinin Paylaştırılması  519
4. Özel Sigorta  519
V. Ortak Giderlerin Teminatı (Madde 22)  520
AÇIKLAMA  520
1. Ortak Giderlerden Sorumlu Olanlar  521
a. Kat Maliki  521
b. Bağımsız Bölümde Sürekli Oturan ve Yararlananlar  521
2. Yasal İpotek Hakkı  523
3. Ortak Gider Alacağının Öncelikli Olması  525
Yargıtay Kararları  525
1. Kiracının Ortak Giderlerden Sorumluluğu İle İlgili  525
2. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Ortak Giderlerden Sorumluluğu İle İlgili  531
VI. Müsaade Mecburiyeti (Madde 23)  535
AÇIKLAMA  535
1. Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme Zorunluluğu  536
a. Hasar ve Bozukluğun Giderilmesi  536
b. Yapının Güvenliğiyle İlgili Teknik İncelemeler Yapılması  537
c. Harap Olan Yerlerin Yeniden Yapılması  538
2. İzin Vermekle Yükümlü Olanlar  539
3. İzin Alanların Yükümlülüğü  540
4. İzin Yüzünden Uğranılan Zararın Karşılanması  541
5. Hakimin Müdahalesi  541
Yargıtay Kararları  542
VII. Yasak İşler (Madde 24)  553
AÇIKLAMA  554
1. Bağımsız Bölümü Özgülendiği Amaca Uygun Kullanma Yükümlülüğü  554
2. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşler  555
3. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği ile Vereceği Kararla Yapılacak İşler  556
a. Kütükte Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümde İş Yeri Açılması  556
b. Uygulamada Kurul Kararı Olmadan Meskenlerde Açılabilecek İş Büroları  558
ba. Doktor Muayenehanesi  558
bb. Avukat Yazıhanesi, Mühendislik– Mimarlık Çizim Bürosu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu  560
c. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Şerh Verilmesi  563
4. Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Olmayan Durumlar  564
5. Yönetim Planı ile Getirilen Yasaklama  566
6. Yasak İşlerin Yaptırımı (Eski Hale Getirme ve Tahliye)  568
a. Davacı ve Davalı Olmak  568
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme  569
c. Mahkeme Kararının İçeriği ve Niteliği  569
Yargıtay Kararları  571
1. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşlerle İlgili  571
2. İşyeri Olan Bağımsız Bölümde Tapuda Yazılı Olandan Farklı Bir İşyeri Açılmasıyla İlgili  577
3. Meskende İş Yeri Açılması ile İlgili  584
4. Meskenin İşyeri ile Birleştirilmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  599
5. Meskende Muayenehane Yazıhane ve Büro Açılmasıyla İlgili  600
6. Yönetim Planında Getirilen Yasaklama İle İlgili  612
7. Dava Açma Yeteneği ve İyi Niyet ile İlgili  620
VIII. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti (Madde 25)  628
AÇIKLAMA  628
1. Devir Zorunluluğunun Koşulları  629
a. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemek  629
b. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemenin Çekilmez Derecede Olması  630
ba. Ortak Gider ve Avanstan Payına Düşeni Ödememekte Direnme  631
bb. Hakimin Kararını Yerine Getirmemekte Direnme  633
bc. Bağımsız Bölümün Ahlâk ve Adaba Aykırı Olarak Kullanılması  634
2. Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Zorunlu Devrini İsteme  635
a. Devir Konusunda Kat Malikleri Kurulunca Karar Alınması  635
b. Devir Davası Açılması  637
ba. Davanın Tarafları  638
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme  638
3. Dava Hakkının Düşmesi  639
4. Mahkeme Kararının Niteliği  640
a. Devir Bedeli  641
b. Devrin Arsa Payı Oranında Yapılması  642
Yargıtay Kararları  643
Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri Davasıyla İlgili  643
B. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI (Madde 26)  650
AÇIKLAMA  650
1. Yapının Tamamlanması Yükümlülüğü  650
a. Borçları Yerine Getirmek  651
b. Yapım İşini Kolaylaştırmak  652
2. Kat İrtifakı Hakkının Devri Zorunluluğu  653
3. Kat İrtifakının Devrini İsteme Koşulları  653
a. Kat İrtifakı Sahibinin Payına Düşen Borçları Yerine Getirmemiş Olması  653
b. Borçlunun Temerrüde Düşmesi (Borcunu Ödememekte Direnmesi)  653
4. Kat İrtifakının Devri Davası  655
a. Davanın Tarafları  655
b. Dava Açma Süresi  656
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  656
d. Mahkeme Kararının Niteliği  656
5. Kat İrtifakı Sahiplerine Verilen Zararın Giderimi  658
Yargıtay Kararları  659
Beşinci Bölüm
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ
A. GENEL KURAL (Madde 27)  665
AÇIKLAMA  665
1. Anataşınmaz Kat Malikleri Kurulunca Yönetilir  665
2. Yönetim Biçimi Kat Malikleri Kurulunca Kararlaştırılır  666
3. Yönetim Biçimi Yasaların Buyurucu Kurallarına Aykırı Olamaz  666
Yargıtay Kararları  667
B. YÖNETİM PLANI (Madde 28)  671
AÇIKLAMA  671
1. Yönetim Planının Kapsamı  671
a. Yönetim Biçimi  671
b. Kullanma Amacı ve Biçimi  672
c. Yönetici ve Denetçilere Verilecek Ücretin Saptanması  674
d. Yönetime İlişkin Diğer Hususların Belirlenmesi  675
2. Yönetim Planının Düzenlenmesi  676
a. Yönetim Planının Oybirliğiyle Hazırlanması  676
b. Yönetim Planının İmzalanmış Sayılması  677
3. Yönetim Planının Değiştirilmesi  678
4. Yönetim Planının İptali  679
5. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı  680
Yargıtay Kararları  682
1. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı İle İlgili  682
2. Yönetim Planının Değiştirilmesi İle İlgili  704
3. Yönetim Planının İptali İle İlgili  718
4. Kat Malikinin Yönetim Planını İmzalamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği İle İlgili  725
C. KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI  728
I. Toplantı Zamanı (Madde 29)  728
AÇIKLAMA  728
1. Olağan Toplantı  728
2. Olağanüstü Toplantı  730
3. Kat Maliklerinin Toplantıya Çağırılması  731
a. Olağan Toplantıya Çağrı  731
b. Olağanüstü Toplantıya Çağrı  732
Yargıtay Kararları  734
II. Yeter Sayı (Madde 30)  750
AÇIKLAMA  750
1. Toplantı İçin Yeter Sayı  750
a. Birinci Toplantı Yeter Sayısı  750
b. İkinci Toplantı Yeter Sayısı  752
2. Karar İçin Yeter Sayı  752
a. Genel Kural (Oy Çoğunluğu)  752
b. Oybirliği Aranan Durumlar  752
c. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar  753
d. Sayı ve Pay Çoğunluğu Aranan Durumlar (Çifte Çoğunluk)  753
Yargıtay Kararları  754
III. Oya Katılma (Madde 31)  760
AÇIKLAMA  760
1. Kat Malikinin Oy Hakkı  760
a. Tek Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Hakkı  760
b. Birden Çok Bağımsız Bölüme Malik Olanın Oy Hakkı  761
c. Birden Çok Maliki Olan Bir Bağımsız Bölümde Oy Hakkı  761
2. Oy Kullanma  762
a. Kat Malikinin Oy Kullanması  762
b. Yasal Temsilcinin Oy Kullanması  763
c. Vekil Eliyle Oy Kullanma  763
3. Doğrudan Kendisini İlgilendiren Konuda Oya Katılamama  765
Yargıtay Kararları  765
IV. Kararlar (Madde 32)  772
AÇIKLAMA  772
1. Kurul Kararlarının Dayanağı ve Kaynağı  772
2. Kurul Kararlarına Uyma Yükümlülüğü  772
3. Anlaşmazlıklarda Kat Malikleri Kuruluna Başvurma  773
a. Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar  773
b. Öncelikle Kurula Başvurmanın Gerekmediği Durumlar  774
4. Kararların Deftere Yazılması ve İmzalanması  775
5. Aynı Konuda Alınan Önceki Kararın Geçerliliği  777
Yargıtay Kararları  777
Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili  777
V. Hakimin Müdahalesi (Madde 33)  787
AÇIKLAMA  787
1. Dava Hakkı ve Hakime Başvurma  788
a. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası  789
b. Borç ve Yükümlerini Yerine Getirmeyenlere Karşı Başvurma  791
2. Hakimin Müdahalesini İsteme Yöntemi  792
a. Dava Açma Hakkı  792
aa. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  793
ab. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  795
ac. Yöneticinin Dava Hakkı  798
b. Davanın Kimler Hakkında Açılacağı  800
ba. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  800
bb. Ortak Gider Alacağı ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda  801
bc. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  802
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  803
4. Yargılama Yöntemi  805
5. Uyuşmazlığı İnceleme ve Karar Verme  805
a. İnceleme Aşaması  805
b. Hakimin Kararı  806
6. Hakimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  807
Yargıtay Kararları  808
1. Hakimin Müdahalesi İsteminde Husumet ve İyiniyet İle İlgili  808
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ile İlgili  860
3. Hakimin Müdahalesi İstemlerinde Yargılama ve Hükümle İlgili  873
4. Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Hak Düşürücü Süre ile ilgili  904
D. YÖNETİCİ  913
I. Atanması (Madde 34)  913
AÇIKLAMA  913
Yönetici Atanması (Seçimi)  914
1. Yönetici Atanması Koşulu  914
a. Yönetici Atanması Zorunluluğu  914
b. İsteme Bağlı Yönetici Atama  915
c. Anataşınmazın Tek Malikinin Yönetici Sayılması  916
2. Yönetici Atama Yöntemi  916
a. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Atanması  916
b. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması  918
3. Yönetici ile Sözleşme Yapılması ve Güvence İstenmesi  919
4. Yöneticinin Adı ve Adresinin Anataşınmazın Belli Bir Yerine Asılması  921
Yargıtay Kararları  921
1. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Seçilmesi ile İlgili  921
2. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması ile İlgili  937
3. Zorunlu Olmamasına Karşın İsteme Bağlı Yönetici Atanmasıyla İlgili  946
4. Yöneticinin Ad ve Adresinin Anayapının Girişine Asılması ile İlgili  949
II. Yöneticinin Görevleri  951
1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi (Madde 35)  951
AÇIKLAMA  951
Yargıtay Kararları  957
1. Yöneticinin Görev Kapsamı ile İlgili  957
2. Yöneticinin Dava Açma Yeteneği İle İlgili  967
3. Yöneticiye Husumet Yöneltilmesiyle İlgili  981
4. Yöneticinin Yargılama Sırasında Değişmesiyle İlgili  985
2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması (Madde 36)  987
AÇIKLAMA  987
Yargıtay Kararları  988
3. İşletme Projesinin Yapılması (Madde 37)  991
AÇIKLAMA  991
1. İşletme Projesinin Yapılması  991
2. İşletme Projesinin Tebliği ve İtiraz  992
3. İşletme Projesinin Kesinleşmesi  993
4. Kesinleşen İşletme Projesine Göre İcra Takibi  994
Yargıtay Kararları  995
III. Sorumluluğu  1001
1. Genel Kural (Madde 38)  1001
AÇIKLAMA  1001
1. Yöneticinin Sorumluluğu  1001
a. Sorumluluğun Niteliği  1001
b. Sorumluluğun Yaptırımı–Tazminat  1002
c. Kurul Kararlarının İptali Davasında Yöneticinin Temsil Yetkisi ve Görevleri  1003
ca. Davada Husumetin Yöneticiye Yöneltilmesi Gerektiği  1003
cb. İptal Davasını Yöneticinin İlgililere Duyurma Görevi  1005
cc. Yargılama Giderlerinin Karşılanması  1006
Yargıtay Kararları  1007
2. Hesap Verme (Madde 39)  1022
AÇIKLAMA  1022
1. Yöneticinin Hesap Vermesi  1022
a. Yöneticinin Hesap Verme Zamanı  1022
b. Yöneticinin Hesap Vereceği Kimseler  1022
Yargıtay Kararları  1024
IV. Hakları (Madde 40)  1027
AÇIKLAMA  1027
1. Yöneticinin Hakları  1027
a. Yöneticinin Sözleşmeyi Bozma ve Yöneticilikten Çekilme Hakkı  1027
b. Yöneticinin Tazminat İsteme Hakkı  1028
c. Yöneticinin Ücret İsteme Hakkı  1028
Yargıtay Kararları  1029
E. YÖNETİMİN DENETLENMESİ (Madde 41)  1033
AÇIKLAMA  1033
1. Denetleme Zamanı  1033
2. Denetçi ya da Denetim Kurulu  1034
a. Denetleme Raporu  1034
b. Denetçi Defteri  1034
c. Denetçi Ücreti  1035
Yargıtay Kararları  1035
F. YENİLİK VE İLAVELER  1039
I. Faydalı Olanlar (Madde 42)  1039
AÇIKLAMA  1039
1. Ortak Yerlerde Faydalı Olan Yenilik ve İlaveler  1040
2. Yenilik ve İlaveler İçin Kat Malikleri Kurulu Kararı  1041
3. Faydalı Yenilik ve İlavelerin Giderlerine Katılma  1042
4. Özürlülerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  1043
5. Anayapının Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin ve Yakıtının Değiştirilmesi  1044
a. Isı Yalıtımı  1044
b. Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü ve/veya Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi  1046
c. Anayapının Isı Yalıtımı ve Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi Giderlere Katılma  1049
d. Isıtma Sistemi Dönüşüm Kararına Aykırı Olan Yönetim Planı Hükümlerinin Değiştirilmiş Sayılması  1049
Yargıtay Kararları  1050
1. Ortak Yer ve Tesislerde Yararlı Yenilik ve Eklemeler ile İlgili  1050
2. Özel Amaca Özgülenen Ortak Yerlerde Yenilik ve Eklemelerle İlgili  1058
3. Anayapının Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi, Yakıt Dönüşümü ve Isı Yalıtımı ile İlgili  1063
4. Yenilik ve Eklemeler Konusunda Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili  1073
5. Yararlı Yenilik ve Eklemelerin Giderlerine Katılma ile İlgili  1076
II. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar (Madde 43)  1078
AÇIKLAMA  1078
1. Çok Masraflı veya Lüks Olan Yenilik ve Eklemeler  1079
2. Çok Masraflı ve Lüks Sayılan Yenilik ve Eklemeler İçin Giderlerin Ödenmesi  1079
Yargıtay Kararları  1081
III. Bağımsız Bölüm İlavesi (Madde 44)  1084
AÇIKLAMA  1084
1. Bağımsız Bölüm Eklemenin Kapsamı  1085
2. Anataşınmaza Yeni Bağımsız Bölüm Ekleme Koşulları  1087
a. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Vermesi  1087
b. Arsa Paylarının Oybirliğiyle Yeniden Saptanması  1088
c. Resmi Senetle Kat İrtifakı Kurulması ve Tescil  1088
3. Yeni Bağımsız Bölümde Paydaş Olmak İstemeyen Kat Malikinin Durumu  1090
4. Yeni Bağımsız Bölümün Kat Mülkiyetine Çevrilmesi ve Tescili  1090
5. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil  1090
Yargıtay Kararları  1092
1. Bağımsız Bölüm Eklenmesine Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Karar Vermesi Koşulu İle İlgili  1092
2. Kat Malikleri Kurulunda Olumlu Oy Vermeyen Kat Malikinin Onay Vermiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği İle İlgili  1103
3. Kat Eklenmesini Öngören Yönetim Planı Hükmünün Geçerli Olup Olmayacağı İle İlgili  1105
4. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil ile İlgili  1109
5. 3194 Sayılı İmar Yasasının Geçici 7. Maddesi ile İlgili  1124
G. TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLER (Madde 45)  1128
AÇIKLAMA  1128
1. Temliki Tasarruflar  1128
2. Önemli Yönetim İşleri – Ortak Yerlerin Kiralanması  1129
Yargıtay Kararları  1131
Altıncı Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
A. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  1143
I. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması ile: (Madde 46)  1143
AÇIKLAMA  1143
1. Tüm Kat Maliklerinin İstemiyle Sicil Kaydının Silinmesi  1144
2. Anataşınmazın Arsasıyla Birlikte Tamamen Yok Olması  1146
3. Anataşınmazın Kamulaştırılması  1146
Yargıtay Kararları  1147
II. Anayapının Harap Olması (Madde 47)  1150
AÇIKLAMA  1150
1. Anayapının Tümünün Harap Olması  1151
2. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması  1152
a. Kat Malikinin Bağımsız Bölümü Yeniden Yaptırma Zorunluluğu  1152
b. Harap Olan Bağımsız Bölümün Arsa Payının Devri  1152
c. Arsa Payını Devir Alanların Bağımsız Bölümü Yaptırma Zorunluluğu  1154
3. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması  1155
4. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kat Mülkiyetinin Geçici Kat İrtifakına Çevrilmesi  1157
5. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kat İrtifakının Yeniden Kat Mülkiyetine Dönüşmesi  1158
Yargıtay Kararları  1158
III. Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi (Madde 48)  1168
AÇIKLAMA  1168
1. Bildirme Ödevi ve Zarardan Sorumluluk  1168
2. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ve Kaydın Silinmesi  1169
3. Kat Mülkiyetinin Yeniden Kurulması  1169
B. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ (Madde 49)  1171
AÇIKLAMA  1171
1. Kat İrtifakının İrtifak Hakkı Sahiplerinin İstemiyle Sona Ermesi  1171
2. Kat İrtifakının Kendiliğinden Sona Ermesi  1172
a. Arsanın Tamamıyla Yok Olması  1172
b. Arsanın Üzerinde Yapı Yapılamayacak Duruma Gelmesi  1172
c. Arsanın Kamulaştırılmış Olması  1173
3. Kat İrtifakının Süreye Bağlı Olarak Sona Ermesi  1173
Yargıtay Kararları  1175
Yedinci Bölüm
SON HÜKÜMLER
A. YASAKLAR (Madde 50)  1187
AÇIKLAMA  1187
1. Diğer Yasalara Göre Bağımsız Bölümler Üzerinde Kişisel İrtifak Hakkı Kurulamayacağı  1187
2. Tümü Kârgir Olmayan Yapılarda Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı  1187
Yargıtay Kararları  1188
B. YENİ DURUMA UYMA  1190
I. Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Kurulan İrtifaklarda (Madde 51)  1190
AÇIKLAMA  1190
Yargıtay Kararları  1192
II. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Olan Haklarda (Madde 52)  1202
AÇIKLAMA  1202
Yargıtay Kararı  1203
III. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi (Madde 53)  1204
AÇIKLAMA  1204
C. ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLAŞTIRMA (ŞÜYULANDIRMA) HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN DURUMU (Madde 54)  1205
AÇIKLAMA  1205
1. Tüm Maliklerin Anlaşmasıyla Ortaklığın Giderilmesi  1206
2. Dava Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi  1207
Yargıtay Kararları  1210
D. HARÇ VE VERGİLER (Madde 55)  1223
AÇIKLAMA  1223
E. BELEDİYESİ OLMAYAN YERLERDEKİ DURUM (Madde 56)  1224
AÇIKLAMA  1224
Sekizinci Bölüm
DEVRE MÜLK HAKKI
57, 58, 59 ve 60. MADDELERİN AÇIKLAMASI  1225
A. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Hukuksal Niteliği  1226
1. Tanımı  1226
2. Hukuksal Niteliği  1226
B. Devre Mülk Hakkının Konusu  1226
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması  1227
1. Devre Mülk Hakkının Kurulmasının Koşulları  1227
a. Devre Mülk Hakkı Kurulacak Taşınmaz, Mesken Nitelikli Bağımsız Bir Yapı ya da Kat Mülkiyetine veya Kat İrtifakına Çevrilmiş Bağımsız Bölüm Olmalıdır  1227
b. Bir Yapıda veya Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkını Kuracak Kimseler, O Yapının veya Bağımsız Bölümün Ortak Malikleri Olmalıdır  1228
c. Devre Mülk Hakkının Kurulması İçin Ortak Malikler Arasında ve Tümünün İmzasını Taşıyan Bir Sözleşme (Devre Mülk Sözleşmesi) Yapılmalıdır  1229
d. Devre Mülk Hakkının Kurulması Konusunda Tapu Memuru Huzurunda Resmi Senet Düzenlenmelidir  1229
2. Devre Mülk Hakkının Kurulması Biçim ve Yöntemi  1229
D. Devre Mülk Hakkının Kapsamı  1231
1. Devre Mülkten Yararlanma Hakkı  1231
2. Devre Mülk Hakkı Üzerinde Tasarruf Yetkisi  1231
3. Devre Mülk Üzerinde Aynî Hak Tesisi  1232
E. Devre Mülk Payı ile Devre Sayısı ve Sürelerinin Saptanması  1232
Yargıtay Kararları  1235
61. MADDENİN AÇIKLAMASI  1239
1. Devre Mülk Sözleşmesi  1239
2. Devre Mülk Hakkı Sahipleri ile Kat Malikleri Arasındaki İlişki  1240
3. Yönetici Atanması  1241
Yargıtay Kararları  1243
62. MADDENİN AÇIKLAMASI  1246
Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkı Kurulmasına Öteki Bağımsız Bölüm Maliklerinin Onay Vermesine Gerek Olmadığı  1246
63. MADDENİN AÇIKLAMASI  1247
Devre Mülk Hakkı Kurulmuş Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği  1247
64. MADDENİN AÇIKLAMASI  1248
Devre Sonunda Taşınmazı Boşaltma Yükümlülüğü  1248
65. MADDENİN AÇIKLAMASI  1249
Devre Mülk Hakkının Bağlı Olduğu Hükümler  1249
Dokuzuncu Bölüm
TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
KAPSAM (Madde 66)  1251
AÇIKLAMA  1251
1. Toplu Yapının Tanımı  1252
2. Toplu Yapının Kapsamı ve Niteliği  1253
Yargıtay Kararları  1255
ORTAK YERLER (Madde 67)  1267
AÇIKLAMA  1267
1. Ortak Yer Niteliğindeki Parseller  1267
2. Ortak Sosyal ve Alt Yapı Tesisleri  1268
VAZİYET PLANI VE PROJELERİ (Madde 68)  1270
AÇIKLAMA  1270
1. Toplu Yapı Vaziyet Planı ve Projeleri  1270
2. Toplu Yapı İçerisinde Kalan Kamuya Ayrılan Yerlerin Durumu  1271
3. Toplu Yapı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik  1272
YÖNETİM (Madde 69)  1275
AÇIKLAMA  1275
1. Blok Kat Malikleri Kurulu ve Blok Yönetimi  1276
a. Blok Kat Malikleri Kurulunun Oluşumu ve Yetki Alanı  1276
b. Blok Kat Malikleri Kurulunun Toplantı Zamanı  1277
c. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  1278
d. Kurula Katılma ve Oy Hakkı  1278
2. Ada Kat Malikleri Kurulu ve Ada Yönetimi  1279
3. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Yönetimi  1280
Yargıtay Kararları  1281
YÖNETİM PLANI VE DEĞİŞTİRİLMESİ (Madde 70)  1287
AÇIKLAMA  1287
Yargıtay Kararları  1289
YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMA (Madde 71)  1294
AÇIKLAMA  1294
1. Blok İçin Yönetici ve Denetçi Atanması  1295
2. Toplu Yapı İçin Yönetici ve Denetçi Atanması  1295
ORTAK GİDERLERE KATILMA (Madde 72)  1297
AÇIKLAMA  1297
1. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma  1297
a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk  1298
b. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk  1298
c. Ortak Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı  1299
ca. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi  1300
cb. İcra İnkâr Tazminatı  1302
cc. Gecikme Tazminatı  1303
2. Ortak Giderlerle İlgili Kurul Kararlarının Niteliği  1307
3. Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılmaktan Kaçınamama  1308
a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme  1309
b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması  1309
c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama  1310
Yargıtay Kararı  1311
GEÇİCİ YÖNETİM (Madde 73)  1312
AÇIKLAMA  1312
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER (Madde 74)  1313
AÇIKLAMA  1313
Yargıtay Kararı  1313
GÖREVLİ MAHKEME (Ek Madde 1)  1315
AÇIKLAMA  1315
Yargıtay Kararları  1316
KULLANMA YERLERİNİN BOŞALTILMASI (Ek Madde 2)  1340
AÇIKLAMA  1340
Yargıtay Kararları  1342
BİRDEN ÇOK YAPILARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER (Ek Madde 3)  1355
AÇIKLAMA  1355
Yargıtay Kararları  1355
KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ (Ek Madde 4)  1363
AÇIKLAMA  1363
Yargıtay Kararları  1364
Geçici Madde 1  1367
AÇIKLAMA  1367
Geçici Madde 2  1368
AÇIKLAMA  1368
İkinci Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR VE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN
KAYNAKLANAN DAVALAR
A. Giriş  1371
B. Görev  1372
C. Yetki  1374
D. Davacı – Davalı  1376
1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti)  1376
a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  1376
b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  1378
c. İntifa Hakkı Sahibinin Dava Hakkı  1380
d. Kiracının Dava Hakkı  1381
e. Yöneticinin Dava Hakkı  1382
2. Pasif Husumet Ehliyeti  1384
a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  1385
b. Alacak ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda  1386
c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  1387
E. Dava Hakkını Kullanma Süresi  1388
F. Kanıtlama Araçları – Kanıtlar  1389
G. Yargılama Yöntemi  1391
1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi  1392
2. Hâkimin Kararı  1393
a. Kararın Kaynağı  1393
b. Kararın Niteliği  1393
3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre  1394
4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  1395
a. Hukuki Yaptırımlar  1395
b. Para Cezası Yaptırımı  1396
İkinci Bölüm
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  1399
Üçüncü Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASI METNİ KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ YASA MADDELERİ
İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE ÖRNEKLER
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU METNİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  1416
İkinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ YASA MADDELERİ VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU  1445
1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU  1445
3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU  1445
YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  1446
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK  1449
Üçüncü Bölüm
ÖRNEKLER
(Örnek: 1) YÖNETİM PLANI  1455
(Örnek: 2) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI  1460
(Örnek: 3) KONUT KAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ  1475
(Örnek: 4) KAPICI YÖNERGESİ  1478
Kaynakça  1481
Kavram Dizini  1483
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019