Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları
Kasım 2019 / 1. Baskı / 416 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 125.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Beden varlığı kişinin sahip olduğu en önemli değerdir. Bu nedenle beden tamlığının ihlali halinde failin cezai sorumluluğu dışında, tazminat sorumluluğu da bulunmaktadır. Ancak tazminat miktarının belirlenmesinde maddi hukuk kuralları kadar aktüeryal hesap yöntemleri de belirleyici olmaktadır.

Dolayısı bu çalışmada, vücut tamlığının ihlali nedeniyle açılan destekten yoksun kalma ve iş göremezlik tazminatı davalarında, görevli ve yetkili mahkeme, davacı ve davalı, ölüm ve yaralanma halinde talep edilebilecek zararlar, manevi tazminat, kusurun, maluliyetin, muhtemel bakiye ömrün ve zarar miktarının tespiti ile sebeplerin yarışması ilkesi ve bundan da önemlisi tazminatın hesabında kullanılacak aktüeryal hesap yöntemlerinin esasları ile saptanan zarardan indirim nedenleri, trafik kazalarından kaynaklanan zararlarda sigortacının sorumluluğu, tazminat borcunun muaccel hale gelmesi, temerrüt, faiz, zamanaşımı ve vekalet ücreti konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Tazminat Davalarında Görev, Yetki ve Dava Arkadaşlığı ve İş Bölümü Bakımından Sorunlu Alanlar
Tazminat Davasında Taraflar (Güvence Hesabı ve Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu)
Ölüm ve Vücut Tamlığının İhlalinde Talebi Mümkün Zaralar ve Alt Zarar Kalemleri
Manevi Tazminat Talebinde Kusursuz Sorumluluk
Kusur, Beden Gücü Kayıp Oranı ve Muhtemel Bakiye Ömrün Tespiti
Zarar Miktarının Tespitinde Sebeplerin Yarışması ve Hakimin Görevi
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatının Hesabı (Hesaba Esas Kazancın Tespiti, Kazancın Peşin Sermaye Değerinin Progresif Rant Tekniği ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Tekniği'ne Göre Hesaplanması)
Tazminattan İndirim Nedenleri
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Sigortacının Kısıtlı Sorumluluğu
Temerrüt, Faiz ve Vekalet Ücreti Sorunları
Aynı Olayda Progresif Rant Tekniği ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Tekniği'ne Göre Düzenlenmiş Örnek Bilirkişi Raporları
Barkod: 9789750257681
Yayın Tarihi: Kasım 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. VÜCUT TAMLIĞININ İHLALİ VE TALEP EDİLECEK ZARARLAR  11
2. GÖREVLİ MAHKEME  17
2.1. İş Bölümü ve Görev İlişkisi  27
2.2. İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Görev İlişkisi  31
3. YETKİLİ MAHKEME  35
4. DAVACI  37
4.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Davacı  37
4.2. İş Göremezlik Tazminatı Davasında Davacı  38
5. DAVALI  39
5.1. Sözleşmenin İhlalinde Davalı  39
5.2. Haksız Fiilde Davalı  39
5.3. Ev Başkanın Sorumluğunda Davalı  39
5.4. Trafik Kazalarında Davalı  40
5.4.1. İşletenin Davalı Olması  40
5.4.2. Sürücüsünün Davalı Olması  47
5.4.3. Sigortacının Davalı Olması  47
5.4.3.1. Trafik Sigortasında Davalı ve Dava Şartı Niteliğinde Zorunlu Başvuru  47
5.4.3.2. Zorunlu Karayolu Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında Davalı  53
5.4.3.3. Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortasında Davalı  54
5.4.3.4. Trafik İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Davalı Olması  57
5.4.4. Güvence Hesabı’nın Davalı Olması  59
5.4.5. Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunun Davalı Olması (Yeşil Kart Sigortası)  65
6. ÖLÜM HALİNDE TALEP EDİLECEK ZARARLAR  71
6.1. Cenaze Giderleri  72
6.2. Ölüm Öncesi Tedavi Giderleri ve İş Göremezlik Tazminatı  73
6.3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  74
6.3.1. Eşin Eşe Destekliği  83
6.3.2. Anne ve Babanın Çocuğa Destekliği  89
6.3.3. Çocuğun Anne ve Babaya Destekliği  93
6.3.4. Kardeşin Kardeşe Destekliği  97
6.5. Destek Payları Kavramı ve Hesap Yöntemi  100
7. BEDENSEL ZARARLAR  107
7.1. Tedavi Giderleri  109
7.1.1. Tedavi Giderlerinden Sorumluluk  109
7.1.2. Tedavi Giderlerinin İspatı  116
7.1.3. Tedavi Giderlerinin Türleri  120
7.1.3.1. Protez Gideri  121
7.1.3.2. Refakatçi Gideri  124
7.1.3.3. Bakıcı Gideri  127
7.2. Kazanç Kaybı Tazminatı  132
7.3. Çalışma Gücünün Azalmasından Yada Yitirilmesinden Doğan Tazminat  134
7.4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Tazminat  145
8. MANEVİ TAZMİNAT  147
8.1. Vücut Tamlığı İhlal Edilenin Manevi Tazminat Talebi  148
8.2. Vücut Tamlığı İhlal Edilenin Veya Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat Talebi  149
8.3. Manevi Tazminatta Kusur  152
8.4. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesi  158
9. KUSURUN TESPİTİ  163
9.1. Kusurun Tespitinde Usul  173
9.2. Kusur İspatında Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı  181
9.3. Vücut Tamlığının İhlalinde Davalıların kusuru ve Müteselsil Sorumluluğu  190
10. BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANIN TESPİTİ  203
10.1. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitinde Esas Alınacak Ölçü (Yönetmelik)  203
10.2. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitinde Bilirkişilik  207
10.3. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitine Yönelik Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı  218
11. MUHTEMEL BAKİYE ÖMRÜN TESPİTİ  223
12. ZARAR MİKTARININ TESPİTİ VE SEBEPLERİN YARIŞMASI  231
12.1. Zararın ve Miktarının İspatı Yükü  231
12.2. Zarar Miktarının Tespitinde Zarar Gören Lehine Hukuki Sebeplerin Yarışması  233
13. DESTEKTEN YOKSUNLUK VE İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATININ HESABI  241
13.1. Hesaba Esas Kazanç  241
13.2. Kazanç Dönemleri (aktif / pasif dönem)  263
13.3. Aktif Dönem Kazancının Hesabı  268
13.3.1. Aktif Dönem Somut (İskontosuz) Kazancının Hesabı  269
13.3.2. Aktif Dönem Soyut (İskontolu) Kazancının Hesabı  274
13.4. Pasif Dönem (İskontolu) Kazancının Hesabı  284
14. ZARARDAN İNDİRİM NEDENLERİ  287
14.1. Kusur ve müterafık (Eşlik Eden) Kusur indiriminin Yapılması  287
14.2. Hakkaniyet İndirimi Yapılması  295
14.3. Hatır Taşıması İndirimi Yapılması  296
14.4. SGK’nın Yaptığı Rücuya Tabi Ödemelerin Tazminattan İndirilmesi  299
14.5. Önceden Yapılan İfa Amaçlı Ödemelerin Zarardan İndirilmesi  304
14.6. İbranamenin Geçerliği ve Davanın Açılmasından Sonra Sulh Anlaşması Yapılması  309
14.7. Eşin Evlenme İhtimali  311
15. TRAFİK KAZALARINDA SİGORTACININ SORUMLULUĞU  317
15.1. İşleten ile Sigorta Şirketi Arasında Bir Sigorta Sözleşmesi Akdedilmiş Olması  319
15.2. Zararın Türkiye Sınırları İçinde Meydana Gelen Bir Kazadan Doğmuş Olması  321
15.3. Zararın, Aracın İşletilmesi Sırasında Meydana Gelen Bir Kazadan Doğmuş Olması  321
15.4. Zarara Sebep Kazanın Karayolunda Meydana Gelmiş Olması  322
15.5. Zararın ZMMS Genel Şartı İtibariyle Sigorta Güvencesinde Dışında Kalmaması  325
15.5.1. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Tutulduğu Kişilere Karşı Yöneltebileceği Talepler  326
15.5.2. Motorlu Araç Yarışlarındaki Veya Yarış Denemelerindeki Kazalardan Doğan Talepler  328
15.5.3. Manevi Tazminat Talepleri  331
15.5.4. Hak Sahibinin Kendi Kusuruna Denk Gelen Tazminat Talepleri  331
15.5.5. ZMMS Genel Şartları Sigorta Kapsam Dışında Bırakılan Haller  338
15.5.5.1. Çalınan Veya Gasp Edilen Araçların Sebep Olduğu Zaralar  338
15.5.5.2. Motorlu Bisikletlerin Sebep Olduğu Zararlar  339
15.5.5.3. Terör Eylemlerinden ve Sabotajda Kullanılan Araçların Neden Olduğu Zararlar  342
15.5.5.4. İlgili Mevzuatla Genel Hükümlere Tabi Kılınan Talepler  343
15.5.5.5. Bu Genel Şart ve Ekleri ile Tanımlanan ve Hesaplanan Teminat İçeriği Dışında Kalan Talepler  345
15.6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Ek 2’ye Göre Hesabı  346
15.7. İş Göremezlik (Sürekli Sakatlık) Tazminatının Ek 3’e Göre Hesabı  347
15.8. Zarar Görenin Davadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu
(Dava Şartı)  348
16. TAZMİNAT BORCUNUN MUACCEL HALE GELMESİ, TEMERRÜT VE FAİZ  351
16.1. Tazminat Alacağının Muaccel Hale Gelmesi ve Temerrüt  351
16.2. Faiz  354
17. ZAMANAŞIMI  359
17.1. Genel Olarak Zamanaşımı (TBK. m. 146–161, 72, 82 ve 73)  359
17.2. Zorunlu Trafik Sigortasından Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı  368
18. VEKALET ÜCRETİ  373
Ek 1: BİLİRKİŞİ RAPORU (Destekten Yoksun Tazminatı)  375
Ek 2: BİLİRKİŞİ RAPORU (Bedensel Zarar)  389
Ek 3: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  399
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. VÜCUT TAMLIĞININ İHLALİ VE TALEP EDİLECEK ZARARLAR  11
2. GÖREVLİ MAHKEME  17
2.1. İş Bölümü ve Görev İlişkisi  27
2.2. İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Görev İlişkisi  31
3. YETKİLİ MAHKEME  35
4. DAVACI  37
4.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Davacı  37
4.2. İş Göremezlik Tazminatı Davasında Davacı  38
5. DAVALI  39
5.1. Sözleşmenin İhlalinde Davalı  39
5.2. Haksız Fiilde Davalı  39
5.3. Ev Başkanın Sorumluğunda Davalı  39
5.4. Trafik Kazalarında Davalı  40
5.4.1. İşletenin Davalı Olması  40
5.4.2. Sürücüsünün Davalı Olması  47
5.4.3. Sigortacının Davalı Olması  47
5.4.3.1. Trafik Sigortasında Davalı ve Dava Şartı Niteliğinde Zorunlu Başvuru  47
5.4.3.2. Zorunlu Karayolu Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında Davalı  53
5.4.3.3. Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortasında Davalı  54
5.4.3.4. Trafik İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Davalı Olması  57
5.4.4. Güvence Hesabı’nın Davalı Olması  59
5.4.5. Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunun Davalı Olması (Yeşil Kart Sigortası)  65
6. ÖLÜM HALİNDE TALEP EDİLECEK ZARARLAR  71
6.1. Cenaze Giderleri  72
6.2. Ölüm Öncesi Tedavi Giderleri ve İş Göremezlik Tazminatı  73
6.3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  74
6.3.1. Eşin Eşe Destekliği  83
6.3.2. Anne ve Babanın Çocuğa Destekliği  89
6.3.3. Çocuğun Anne ve Babaya Destekliği  93
6.3.4. Kardeşin Kardeşe Destekliği  97
6.5. Destek Payları Kavramı ve Hesap Yöntemi  100
7. BEDENSEL ZARARLAR  107
7.1. Tedavi Giderleri  109
7.1.1. Tedavi Giderlerinden Sorumluluk  109
7.1.2. Tedavi Giderlerinin İspatı  116
7.1.3. Tedavi Giderlerinin Türleri  120
7.1.3.1. Protez Gideri  121
7.1.3.2. Refakatçi Gideri  124
7.1.3.3. Bakıcı Gideri  127
7.2. Kazanç Kaybı Tazminatı  132
7.3. Çalışma Gücünün Azalmasından Yada Yitirilmesinden Doğan Tazminat  134
7.4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Tazminat  145
8. MANEVİ TAZMİNAT  147
8.1. Vücut Tamlığı İhlal Edilenin Manevi Tazminat Talebi  148
8.2. Vücut Tamlığı İhlal Edilenin Veya Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat Talebi  149
8.3. Manevi Tazminatta Kusur  152
8.4. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesi  158
9. KUSURUN TESPİTİ  163
9.1. Kusurun Tespitinde Usul  173
9.2. Kusur İspatında Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı  181
9.3. Vücut Tamlığının İhlalinde Davalıların kusuru ve Müteselsil Sorumluluğu  190
10. BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANIN TESPİTİ  203
10.1. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitinde Esas Alınacak Ölçü (Yönetmelik)  203
10.2. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitinde Bilirkişilik  207
10.3. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitine Yönelik Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı  218
11. MUHTEMEL BAKİYE ÖMRÜN TESPİTİ  223
12. ZARAR MİKTARININ TESPİTİ VE SEBEPLERİN YARIŞMASI  231
12.1. Zararın ve Miktarının İspatı Yükü  231
12.2. Zarar Miktarının Tespitinde Zarar Gören Lehine Hukuki Sebeplerin Yarışması  233
13. DESTEKTEN YOKSUNLUK VE İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATININ HESABI  241
13.1. Hesaba Esas Kazanç  241
13.2. Kazanç Dönemleri (aktif / pasif dönem)  263
13.3. Aktif Dönem Kazancının Hesabı  268
13.3.1. Aktif Dönem Somut (İskontosuz) Kazancının Hesabı  269
13.3.2. Aktif Dönem Soyut (İskontolu) Kazancının Hesabı  274
13.4. Pasif Dönem (İskontolu) Kazancının Hesabı  284
14. ZARARDAN İNDİRİM NEDENLERİ  287
14.1. Kusur ve müterafık (Eşlik Eden) Kusur indiriminin Yapılması  287
14.2. Hakkaniyet İndirimi Yapılması  295
14.3. Hatır Taşıması İndirimi Yapılması  296
14.4. SGK’nın Yaptığı Rücuya Tabi Ödemelerin Tazminattan İndirilmesi  299
14.5. Önceden Yapılan İfa Amaçlı Ödemelerin Zarardan İndirilmesi  304
14.6. İbranamenin Geçerliği ve Davanın Açılmasından Sonra Sulh Anlaşması Yapılması  309
14.7. Eşin Evlenme İhtimali  311
15. TRAFİK KAZALARINDA SİGORTACININ SORUMLULUĞU  317
15.1. İşleten ile Sigorta Şirketi Arasında Bir Sigorta Sözleşmesi Akdedilmiş Olması  319
15.2. Zararın Türkiye Sınırları İçinde Meydana Gelen Bir Kazadan Doğmuş Olması  321
15.3. Zararın, Aracın İşletilmesi Sırasında Meydana Gelen Bir Kazadan Doğmuş Olması  321
15.4. Zarara Sebep Kazanın Karayolunda Meydana Gelmiş Olması  322
15.5. Zararın ZMMS Genel Şartı İtibariyle Sigorta Güvencesinde Dışında Kalmaması  325
15.5.1. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Tutulduğu Kişilere Karşı Yöneltebileceği Talepler  326
15.5.2. Motorlu Araç Yarışlarındaki Veya Yarış Denemelerindeki Kazalardan Doğan Talepler  328
15.5.3. Manevi Tazminat Talepleri  331
15.5.4. Hak Sahibinin Kendi Kusuruna Denk Gelen Tazminat Talepleri  331
15.5.5. ZMMS Genel Şartları Sigorta Kapsam Dışında Bırakılan Haller  338
15.5.5.1. Çalınan Veya Gasp Edilen Araçların Sebep Olduğu Zaralar  338
15.5.5.2. Motorlu Bisikletlerin Sebep Olduğu Zararlar  339
15.5.5.3. Terör Eylemlerinden ve Sabotajda Kullanılan Araçların Neden Olduğu Zararlar  342
15.5.5.4. İlgili Mevzuatla Genel Hükümlere Tabi Kılınan Talepler  343
15.5.5.5. Bu Genel Şart ve Ekleri ile Tanımlanan ve Hesaplanan Teminat İçeriği Dışında Kalan Talepler  345
15.6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Ek 2’ye Göre Hesabı  346
15.7. İş Göremezlik (Sürekli Sakatlık) Tazminatının Ek 3’e Göre Hesabı  347
15.8. Zarar Görenin Davadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu
(Dava Şartı)  348
16. TAZMİNAT BORCUNUN MUACCEL HALE GELMESİ, TEMERRÜT VE FAİZ  351
16.1. Tazminat Alacağının Muaccel Hale Gelmesi ve Temerrüt  351
16.2. Faiz  354
17. ZAMANAŞIMI  359
17.1. Genel Olarak Zamanaşımı (TBK. m. 146–161, 72, 82 ve 73)  359
17.2. Zorunlu Trafik Sigortasından Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı  368
18. VEKALET ÜCRETİ  373
Ek 1: BİLİRKİŞİ RAPORU (Destekten Yoksun Tazminatı)  375
Ek 2: BİLİRKİŞİ RAPORU (Bedensel Zarar)  389
Ek 3: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  399
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020