Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Borçlar Kanununa Göre
Kira Hukuku
(En Son Yargıtay İçtihatları ile)
Eylül 2016 / 1. Baskı / 1304 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 240.50 TL
İndirimli: 169.90 TL (%30)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden önce kira hukuku ile ilgili 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin yanı sıra (BK m. 248-298), 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile konut ve işyeri kira sözleşmelerine yönelik olarak özel düzenlemeler de bulunmaktaydı.

Ancak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Kira Sözleşmesi ile ilgili "Genel Hükümler" başlığı altında (299-338), "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" başlığı altında (TBK. m. 339-356) ve "Ürün Kirası" başlığı altında (357-378) ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'da yer alan düzenlemeleri de kapsamı içerisine almıştır. Böylece iki farklı kanundaki hükümler birleştirilerek, kira sözleşmesine ilişkin temel düzenleme Türk Borçlar Kanunu'nda yer almış bulunmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu'nun kira sözleşmesine ilişkin hükümleri yalnızca, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerinin tek bir çatı altında toplanmasından ibaret olmayıp, kanun koyucu bu hükümlerin dışında, özellikle Yargıtay uygulamasını ve Kıta Avrupa hukuk mevzuatını da dikkate alarak birçok yeni düzenlemeye yer vermiştir.

Konu Başlıkları
Kira Sözleşmesine İlişkin Genel Esaslar
Kira Sözleşmesinde Usule İlişkin Esaslar
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi Hükümlerinin Sistematik Olarak Açıklanması
Barkod: 9789750239212
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
Birinci Bölüm  
KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR  
I. KİRA SÖZLEŞMESİ’NİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMESİ  11
II. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  13
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI, TÜRLERİ VE TARAFLARI  15
A. Kira Sözleşmesinin Tanımı  15
B. Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  16
C. Kira Sözleşmesinin Unsurları  16
1. Kira Konusu  17
2. Kira Bedeli  17
3. Tarafların Anlaşması  18
D. Kira Sözleşmesinin Türleri  19
1. Taşınır Kirası  19
2. Taşınmaz Kirası  19
3. Ürün Kirası  20
E. Kira Sözleşmesinin Tarafları  20
1. Kiraya Veren  20
2. Kiracı  21
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  22
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  22
İkinci Bölüm  
KİRA SÖZLEŞMESİNDE USULE İLİŞKİN ESASLAR  
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE TAHLİYE DAVASI  25
A. Kira Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  25
1. Genel Olarak  25
2. Kira Sözleşmesini Düzenleyen Genel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri  26
3. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Sona Erme Nedenleri  26
a. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası  26
b. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası  26
4. Ürün Kirası Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  27
B. Tahliye Davası  27
II. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREV VE YETKİ KURALLARI  28
A. Görevli Mahkeme  28
1. Genel Olarak  28
2. Tahliye Davalarında Görev  28
B. Yetkili Mahkeme  30
1. Genel Olarak  30
2. Tahliye Davalarında Yetki  32
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSPATI  33
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU  33
V. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VERGİ BORCU  36
VI. TAHLİYE DAVALARINDA TARAF EHLİYETİ VE HUSUMET  37
VII. TAHLİYE DAVALARINDA TEBLİGAT  38
VIII. TAHLİYE DAVALARINDA DERDESTLİK İTİRAZI  39
IX. TAHLİYE DAVALARINDA DAVADAN FERAGAT  40
X. TAHLİYE DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ VE DİĞER USUL KURALLARI  41
XI. TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ İLE YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  42
XII. TAHLİYE DAVALARINDA KANUN YOLLARI  43
Üçüncü Bölüm  
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK AÇIKLANMASI  
BİRİNCİ AYIRIM – Genel Hükümler  45
İKİNCİ AYIRIM – Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  84
ÜÇÜNCÜ AYIRIM – Ürün Kirası  109
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  125
Yararlanılan Kaynaklar  1303
 


Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2011
231.50 TL
İndirimli: 99.90 TL (%56)
Sepete Ekle
Sera Reyhani Yüksel ...
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İrem Apaydın
Nisan 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
Birinci Bölüm  
KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR  
I. KİRA SÖZLEŞMESİ’NİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMESİ  11
II. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  13
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI, TÜRLERİ VE TARAFLARI  15
A. Kira Sözleşmesinin Tanımı  15
B. Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  16
C. Kira Sözleşmesinin Unsurları  16
1. Kira Konusu  17
2. Kira Bedeli  17
3. Tarafların Anlaşması  18
D. Kira Sözleşmesinin Türleri  19
1. Taşınır Kirası  19
2. Taşınmaz Kirası  19
3. Ürün Kirası  20
E. Kira Sözleşmesinin Tarafları  20
1. Kiraya Veren  20
2. Kiracı  21
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  22
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  22
İkinci Bölüm  
KİRA SÖZLEŞMESİNDE USULE İLİŞKİN ESASLAR  
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE TAHLİYE DAVASI  25
A. Kira Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  25
1. Genel Olarak  25
2. Kira Sözleşmesini Düzenleyen Genel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri  26
3. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Sona Erme Nedenleri  26
a. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası  26
b. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası  26
4. Ürün Kirası Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  27
B. Tahliye Davası  27
II. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREV VE YETKİ KURALLARI  28
A. Görevli Mahkeme  28
1. Genel Olarak  28
2. Tahliye Davalarında Görev  28
B. Yetkili Mahkeme  30
1. Genel Olarak  30
2. Tahliye Davalarında Yetki  32
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSPATI  33
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU  33
V. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VERGİ BORCU  36
VI. TAHLİYE DAVALARINDA TARAF EHLİYETİ VE HUSUMET  37
VII. TAHLİYE DAVALARINDA TEBLİGAT  38
VIII. TAHLİYE DAVALARINDA DERDESTLİK İTİRAZI  39
IX. TAHLİYE DAVALARINDA DAVADAN FERAGAT  40
X. TAHLİYE DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ VE DİĞER USUL KURALLARI  41
XI. TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ İLE YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  42
XII. TAHLİYE DAVALARINDA KANUN YOLLARI  43
Üçüncü Bölüm  
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK AÇIKLANMASI  
BİRİNCİ AYIRIM – Genel Hükümler  45
İKİNCİ AYIRIM – Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  84
ÜÇÜNCÜ AYIRIM – Ürün Kirası  109
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  125
Yararlanılan Kaynaklar  1303
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020