Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Medeni Hukuku
Miras Hukuku
Ocak 2019 / 10. Baskı / 632 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Aralık 2008 26.50 TL 9.90 TL (%63)Sepete Ekle
   

Kitabımızın ilk yazarı olan Ali Naim İnan hocamız üç kuşak Ankaralı olarak 1926 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretimini Hamanönü'n de ki İnönü İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Kurtuluş Lisesi orta kısmında, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. 1945 yılında başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni 1954 yılında bitirmiştir. Daha sonra Almanya Heidelberg Üniversitesi'n de doktora öğrenimine başlamış, Freiburg şehrinde Prof. Dr. Hans Thim'in yanında eğitimine devam ederek 1956 yılında, Alman Türk, İsviçre Hukukunda İmkansızlık konulu doktora tezini vermiştir.

Ali Naim İnan hocamız, 1957 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni hukuk asistanı olarak akademik kariyerine başlamış, 1960 yılında, "Türk Hukukunda İlan Suretiyle Vaatler" konulu tezi ile de "Doçent" olmuştur. 1964 yılında Lozan'da İsviçre Federal Mahkeme'sinde çalışma fırsatı bulmuş, 1967 yılından itibaren Türkiye'de ilk defa "Çocuk Hakları" ile ilgili dersler vermeye başlamıştır. Çocuk Hakları konusunda bir kitap yazan Ali Naim İnan, bu konuda verdiği takdim teziyle 1970 yılında Profesör unvanını kazanmıştır.

1972 yılında Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı seçilen Ali Naim İnan hocamız, Dekanlığının sona ermesinden sonra 1974 yılında Medeni Hukuk kürsüsü başkanlığına seçilmiştir.

1980-1982 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1993 yılı itibarı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli olan hocamız ayrıca 1984 yılında Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'nın da kurucuları arasında kurucuları arasındadır.

Ali Naim Hoca, kurucu Dekanı olduğu Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Medeni Hukuk dersleri vermiştir.

5 Mayıs 2018 tarihinde Ali Naim Hocamız, arkasında binlerce öğrencisini bırakarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Mirasçılar
Mirasın Geçmesi, Kazanılması ve Paylaşılması
Barkod: 9789750252242
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 632
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Basının Önsözü  7
Beşinci Basının Önsözü  9
Dördüncü Basının Önsözü  11
Üçüncü Basının Önsözü  12
(3. Baskı İçin) Sunuş  13
Kısaltmalar  41
Giriş
GENEL BİLGİLER
§ 1. MİRAS HUKUKUNUN ÖNEMİ, ANLAMI VE KONUSU  45
I. MİRAS HUKUKUNUN ÖNEMİ  45
A. Aileyi Koruma Görüşü (Ailevî Görüş)  45
B. Mirasbırakanı Koruma Görüşü (Ferdiyetçi Görüş)  46
C. Toplumu Koruma Görüşü (Kollektivist Görüş)  47
II. MİRAS HUKUKUNUN ANLAMI  47
III. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU  48
A. Yalnız Gerçek Kişilerin (Hakikî Şahısların) Ölümünde Miras Söz Konusudur  48
B. Miras, Ancak Mirasbırakanın (Murisin= Müteveffanın) Ölümü ile Söz Konusudur  49
C. Her Ölüm Miras Hukuku Kurallarının Uygulanmasını Gerekli Kılar  49
Ç. Ancak Miras Yolu ile Geçebilecek Özel Hukuk İlişkileri Miras Hukukunun Konusu Olabilir  50
§ 2. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞİ  56
I. GENELLİKLE  56
II. MEVZUAT  56
A. Anayasa  56
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  57
C. Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük  57
Ç. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu  58
D. Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  58
E. Borçlar Kanunu  60
F. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  61
G. Miras Hukukunun Yargısal Kaynakları  61
III. MİRAS HUKUKUNUN MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞİ  61
§ 3. MİRAS HUKUKUNUN ANA KAVRAMLARI  64
I. TEREKE  64
II. MİRASBIRAKAN  64
III. MİRASÇI  65
A. Mirasçılığın Doğuşu Bakımından  65
1. Yasal (Kanunî) Mirasçı  65
2. Atanmış (İradî) Mirasçı  66
B. Mirasçıların Sayıları Bakımından  66
1. Tek Mirasçı  66
2. Birlikte Mirasçı  66
C. Mirasçıların Sırasını Tayin Bakımından  66
1. Ön Mirasçı (Nakil ile Mükellef Mirasçı)  67
2. Artmirasçı (Namzet Mirasçı)  67
§ 4. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ  67
I. YASAL VE ATANMIŞ MİRASÇILIK İLKESİ  67
II. KÜLLÎ HALEFİYET – CÜZ’Î HALEFİYET (VASİYET ALACAĞI)  68
A. Kavramlar  68
1. Halefiyet Kavramı  68
2. Küllî Halefiyet Kavramı  69
3. Cüz’i Halefiyet Kavramı  69
B. Türk Miras Hukukunda Küllî Halefiyet  69
C. Türk Miras Hukukunda Cüz’î Halefiyet  72
III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  74
A. Miras Hukukunda Sorumluluk Çeşitleri  74
1. Tereke Mevcudu ile Sınırlı Sorumluluk  74
2. Kişisel (Şahsî) Malvarlığı ile Sınırsız Sorumluluk  75
B. Türk Miras Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu  75
Birinci Bölüm
MİRASÇILAR
1. Ayırım
YASAL MİRASÇILAR
§ 5. GENEL BİLGİLER  77
I. KAN BAĞLILIĞINA (HISIMLIĞINA) DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
II. SÖZLEŞMEYE (AKDÎ) BAĞLILIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
III. UYRUKLUK BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
Birinci Başlık
KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
§ 6. KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
I. KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILIĞIN SINIRLANDIRILMASINDA SİSTEMLER  78
A. Sınıf Sistemi  79
B. Zümre (Parantel) Sistemi  80
II. TÜRK MİRAS HUKUKUNDA ZÜMRE SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN BAĞLI OLDUĞU İLKELER  81
A. Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi  81
B. Zümre Sisteminin Bağlı Olduğu İlkeler  82
III. BİRİNCİ ZÜMRE YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILAR  88
A. Düzgün Soybağlı Altsoyun (Sahih Nesepli Füruun) Mirasçılığı  89
B. Düzgün Olmayan Soybağlı Altsoyun (Gayrisahih Nesepli Füruun) Mirasçılığı  91
1. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Önce Ölen Miras Bırakanın Gayrisahih Nesepli Fürularının (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Mirasçılığı  92
a. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Ana Bakımından Mirasçılığı  92
b. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Baba Bakımından Mirasçılığı  93
aa. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Sahih Nesepli Füru (Düzgün Soybağlı Altsoyu) ile İçtima Etmemesi Birleşmemesi  94
bb. Gayrisahih Nesepli Füruun Sahih Nesepli Füru ile (İçtimaı) Birleşmesi  94
2. Gayrisahih Nesepli Füruun Anayasa Mahkemesi İptal Kararından Sonraki Mirasçılığı  96
a. Gayrisahih Nesepli Füruun Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Mirasçılığı  96
b. Gayrisahih Nesepli Füruun 3678 Sayılı Kanundan Sonraki Mirasçılığı  98
c. Düzgün Olmayan (evlilik dışı) SoybağındaAltsoyun (Gayrisahih Nesepli Füru’un) 4721 Sayılı Medeni Kanundan Sonraki Mirasçılığı  99
IV. İKİNCİ ZÜMRE YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILAR  101
V. ÜÇÜNCÜ ZÜMRE KANUNÎ MİRASÇILAR  104
VI. ESKİ MEDENİ KANUN DÖNEMİ İÇİNDE DÖRDÜNCÜ ZÜMRE KANUNÎ İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ  110
İkinci Başlık
SÖZLEŞME BAĞINA (AKDÎ BAĞA) DAYANAN
YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILIK
§ 7. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  112
I. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE  112
II. MEDENÎ KANUNUMUZDA SAĞ (HAYATTA) KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  117
A. Genellikle  117
B. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin Mirasçılığının Şartları  120
1. Mirasbırakanın Ölümü Anında Tamamlanmış Bir Evlenme Bulunmalıdır  121
2. Mirasbırakanın Ölümü Anında Devam Eden Bir Evlenme Bulunmalıdır  121
III. SAĞ (HAYATTA) KALAN EŞİN MİRASTAKİ HAKLARI  129
A. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin 3678 Syl. Kanundan Önceki Miras Hakkı  129
1. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Tek Mirasçısı Olması  129
2. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Birinci Zümredeki Mirasçıları ile Birleşmesi  130
a. Seçimlik Hakkı  130
b. Seçim Hakkının Kullanılması  132
3. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın İkinci Zümredeki Mirasçıları ile Birleşmesi  137
4. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Üçüncü Zümre Mirasçıları ile Birleşmesi  138
5. Hayatta Kalan Eşin İntifa Hakkı İçin Önceki Medenî Kanunumuzdaki Özel Kurallar  139
a. Genellikle  139
b. Mirasçı Eşten Teminat Talebi Hakkı  139
c. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin İntifa Hakkının Yıllık İrada Çevrilmesini Talep Hakkı  140
B. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin 3678 Sayılı Kanundan Sonraki Miras Hakkı  142
C. Sağ Kalan Eşin 4721 Sayılı Medeni Kanundan Sonraki Miras Hakkı  144
D. Eşin Mirasçılığı Hakkında Eleştiri ve Yenilikler  145
§ 8. EVLÂTLIĞIN MİRASÇILIĞI  147
I. EVLÂTLIĞIN 4721 SAYILI MEDENİ KANUNDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE MİRASÇILIĞI  148
A. Genellikle  148
B. Önceki Medeni Kanuna Göre Evlâtlığın Yasal Mirasçı Olabilmesinin Şartları  149
1. Mirasbırakanın Ölümünde Tamamlanmış Bir Evlât Edinme İşlemi Bulunmalıdır  149
2. Mirasbırakanın Ölümünde Devam Eden Bir Evlât Edinme İlişkisi Olmalıdır  149
3. Mirasçılık Hakkı Tarafların Anlaşması ile Kaldırılmamış Olmalıdır  151
C. Önceki Medeni Kanuna Göre Evlâtlığın Mirasçılığının Özellikleri  151
1. Evlâtlığın Asıl Ailesinden Mirasçılığı  151
2. Evlâtlığın Evlât Edinenden Mirasçılığı  151
a. Evlâtlığın Mirasçılığı Tek Taraflıdır  152
b. Evlâtlığın Mirasçılığı Sınırlıdır  152
3. Evlât Edinme Akdi Dolayısıyla Meydana Gelen Çift Mirasçılık  153
II. EVLÂTLIĞIN 4721 SAYILI MEDENİ KANUNDAN SONRAKİ MİRASÇILIĞI  154
Üçüncü Başlık
UYRUKLUK BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
§ 9. DEVLETİN (HAZİNENİN) YASAL MİRASÇILIĞI  156
I. DEVLETİN MİRASÇILIĞININ ŞARTLARI VE HAKLARI  156
II. DEVLETİN ALDIĞI VERASET VERGİSİ  158
2. Ayırım
ATANMIŞ (İRADÎ) MİRASÇILIK (ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR)
§ 10. GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  159
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI  159
A. Genel Olarak  159
B. Sağlar Arası Tasarruflardan Farkı  160
C. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Hakkının Kişiye Bağlılığı  161
D. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestisinin (Testierfreiheit) Sınırları  162
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ANLAMI  163
A. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  163
B. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  164
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN MEDENİ KANUNDA DÜZENLENİŞ TARZI  165
Birinci Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA EHLİYET
§ 11. TASARRUF EHLİYETİ KAVRAMI  165
§ 12. VASİYET YAPMA EHLİYETİ  167
I. YAŞ ŞARTI  167
II. AYIRTIM GÜCÜ (TEMYİZ KUDRETİ) ŞARTI  168
III. ŞARTLARIN GERÇEKLEŞME (MEVCUDİYETİ) ANI  168
§ 13. MİRAS SÖZLEŞMESİ (MUKAVELESİ) YAPMA EHLİYETİ  169
I. ERGİNLİK (RÜŞT) ŞARTI  170
II. AYIRT ETME GÜCÜ (TEMYİZ KUDRETİ) ŞARTI  170
III. KISITLI OLMAMA ŞARTI  170
İkinci Başlık
ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
§ 14. VASİYETİN (VASİYETNAMENİN) BİÇİMİ  173
I. VASİYET BİÇİMLERİ (VASİYETNAME)  173
II. ELYAZISI İLE VASİYET  174
A. Tarihî Gelişimi, Fayda ve Sakıncaları  174
B. Şartları  176
1. Vasiyetçinin Elyazısı  176
2. Düzenleme Yeri  181
3. Düzenleme (Tanzim) Tarihi  182
4. İmza  183
C. Elyazısı ile Vasiyetin Saklanması (Tevdii)  184
III. RESMÎ VASİYET  185
A. Genellikle  185
B. Resmî Vasiyetin Düzenlenmesinin Aşamaları  186
1. Mirasbırakan Okuma – Yazma Biliyorsa  188
2. Mirasbırakan Okuyamıyor veya İmzalayamıyorsa (Yazamıyorsa)  189
a. Okuma – Yazma Bilen Mirasbırakanın Vasiyetnamesine Tanıklık  190
b. Okuyamayan veya İmzalayamayan Mirasbırakanın Vasiyetine Tanıklık  190
C. Resmî Vasiyetname Düzenlenmesine Katılma Yasağı (İştirak Edemeyecek Olanlar)  191
1. Düzenlemeye Katılamayacak (Memur veya Tanık Olamayacak) Kişiler  191
a. Resmî Vasiyet Düzenlenmesine Katılımı Mutlak Olarak Yasak Olanlar Şunlardır  191
b. Resmî Vasiyet Düzenlenmesine Katılımı Nisbî Yasak Olanlar Şunlardır  192
2. Katılımın Yaptırımı (İştirakin Müeyyidesi)  192
Ç. Resmî Vasiyetnamenin Saklanılması  193
IV. SÖZLÜ (ŞİFAHÎ) VASİYET  194
A. Genellikle  194
B. Şartları  194
1. Maddî Şartlar  194
a. Olağanüstü Durumun Varlığı (Fevkalâde Ahvalin Mevcudiyeti) (Olumlu Şart)  194
b. Başka Şekilde Vasiyet Yapma İmkânının Bulunmaması (Olumsuz Şart)  195
2. Şeklî Şartlar  195
a. Vasiyetçinin Son Arzularını İki Tanığa Anlatması  195
b. Tanıkların Vasiyetçinin Beyan Ettiği Son Arzularını Yazmaları ve İmza Etmeleri veya Mahkemede Bir Tutanağa Geçirtmeleri  195
c. Tanıkların Vasiyetçinin Son Arzularını İçeren Belgeyi Mahkemeye Vermeleri ve Beyanları (Şahadetleri)  196
C. Sözlü (Şifahi) Vasiyetin Hükümsüzlüğü  196
V. VASİYETTEN DÖNME (RÜCU– CAYMA)  197
A. Genellikle  197
B. Dönmenin (Caymanın) Çeşitleri  198
1. Açık (Sarih = Dolaysız) Dönme  198
2. Kapalı (Zımnî = Dolaylı) Dönme  198
a. Önceki Vasiyetname ile Bağdaşmayan Sonraki Vasiyetname ile Kapalı Dönme (Zımnen Cayma)  198
b. Sağlar Arası Hukukî İşlemler ile Kapalı (Zımnen) Cayma (Ademptio Legati)  199
c. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi (İmhası) Suretiyle Dönme  201
C. Vasiyetnamenin Mirasbırakanın İradesi Dışında Yok Olması (Ziyaı)  202
D. Vasiyetin İrade Bozukluğu Sebebiyle Feshi  204
E. Vasiyetin Kendiliğinden Hükümsüzlüğü  204
§ 15. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  204
I. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  204
II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  206
A. Miras Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi (İki Taraflı Fesih)  207
B. Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Beyanı ile Sona Erdirilmesi (Tek Taraflı Fesih)  207
1. Miras Sözleşmesinin Mirasbırakanın Tek Yanlı İrade Beyanı ile Sona Ermesi (Feshi), (Miras Mukavelesinden Dönme)  208
a. Bir Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Sebebinin Olması  208
b. Şekli  208
2. Her İki Tarafa da Tek Yanlı Dönme (Fesih) Hakkı Tanınması  209
a. Sağlar Arası Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle Dönme (Fesih)  209
b. İrade Bozukluğu Hallerinde  210
C. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüzlüğü  210
1. Atanmış Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişinin Mirasbırakandan Önce Ölmesi ile Miras Sözleşmesinin (Hükümsüzlüğü) Sona Ermesi  210
2. Boşanma ve Butlan Kararı ile Miras Sözleşmesinin (Hükümsüzlüğü) Sona Ermesi  211
Üçüncü Başlık
MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ)
§ 16. GENELLİKLE  212
§ 17. HEM VASİYET, HEM MİRAS SÖZLEŞMESİ ŞEKLİNDE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  215
I. KOŞULA VE YÜKLEMEYE BAĞLANMIŞ (MÜKELLEFİYETLİ VE ŞARTLI) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  215
A. Genellikle  215
B. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Ölüme Bağlı Tasarruflar  215
1. Kavram  215
2. Yüklemenin Alacaklısı (Mükellefiyet Lehtarı)  216
3. Belirli Mal Bırakma Vasiyeti ve Koşuldan (Şarttan) Farkı  217
4. Hükmü  217
5. Muacceliyeti  218
6. Hukuka (Kanuna), Ahlâka Aykırılığı  219
7. İmkânsızlık  220
C. Koşullu (Şartlı) Ölüme Bağlı Tasarruflar  220
1. Kavram  220
2. Hükmü  221
3. Geçersizliği  223
II. MİRASÇI ATANMASI (NASBI)  225
III. BELİRLİ (MUAYYEN) MAL BIRAKMA VASİYETİ  227
A. Genellikle  227
1. Kavram  227
2. Unsurları  228
a. Ölüme Bağlı Tasarruflardan Birinin Yani Vasiyet veya Miras Sözleşmesi İçin Gerekli Şekil Şartlarına Uyularak Yapılan Belirli Mal Vasiyeti ile Bir Kimseye Kural Olarak Karşılıksız Malvarlığına İlişkin Bir Kazandırmanın Yapılması Gerekir  228
b. Yapılan Kazandırmanın (Tevcihin) Mirasçı Atama Oluşturmaması Gerekir  228
B. Belirli Mal Bırakma (Muayyen Mal) Vasiyeti ile Mirasçı Atamanın (Nasbının) Farkları  229
C. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinden Dönme (Rücu)  229
Ç. Muayyen Mal Vasiyetinin Çeşitleri  230
1. Terekeye Dahil Belirli Bir Değerlerin Vasiyeti  230
2. İntifa Hakkının Vasiyeti  230
3. Terekedeki Malların Kıymetleri Üzerinden Yapılacak Edimin Yerine Getirilmesi Vasiyetleri, Sağlama (Tedarik) Vasiyetleri  230
4. Borçtan Kurtarma Vasiyeti  231
5. Alacak Vasiyeti  231
6. Cins (Nevi ile Belli Şey) Mal Vasiyeti  231
7. İrat Vasiyeti  231
8. Alt Vasiyet  231
9. Mirasçı Lehine Muayyen Mal Vasiyeti  232
10. Yasal Mal Vasiyeti (Gesetzliches Vermaechtnis)  232
11. Organ ve Doku Vasiyeti  233
D. Hükümleri  234
1. Vasiyet Alacaklısının Hakları  234
2. Vasiyet Alacaklısı  235
3. Vasiyet Borçlusu  236
4. Vasiyet Alacağının Muacceliyeti  236
5. Vasiyet Alacağının Zamanaşımı  238
6. Yarar (Nefi, Semere) ve Hasar  238
7. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Tenkisi  239
8. Vasiyetin İfası Davası  239
IV. YEDEK VEYA ARTMİRASÇI ATAMA (İKÂMELİ ÖLÜME BAĞLI) TASARRUFLARI  240
A. Yedek Mirasçı Atama (Alelâde İkame)  240
B. Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkame)  241
1. Kavram  241
2. Hükümleri  244
a. Mirasın Ön Mirasçıya Geçiş Aşaması (Nakil ile Mükellef Mirasçıya İntikali Safhası)  244
aa. Önmirasçının Mirası Kazanması  244
bb. Tedbirler  245
aaa. Defter Tutulması  245
bbb. Güvence (Teminat) Gösterilmesi  245
ccc. Devir ile Yükümlü Ön Mirasçının Güvence Göstermemesi  246
b. Mirasın, Artmirasçıya veya (Vasiyet Alacaklısına) Geçiş Aşaması  246
3. Yedek Mirasçı Atamadan (Alelade İkameden) Farkı  247
§ 18. YALNIZ VASİYET BİÇİMİNDE YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  248
I. VASİYET İLE VAKIF KURULMASI  248
II. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATANMASI (TENFİZ MEMURU TAYİNİ)  251
A. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (Tenfiz Memuru) Kavramı ve Hukukî Niteliği  251
B. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Atanması (Tayini)  252
C. Birden Çok Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanması  254
Ç. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görev ve Yetkileri  255
1. Terekenin Listesinin Düzenlenmesi  256
2. Terekenin Yönetimi  256
3. Tereke Alacaklarının Tahsili ve Borçlarının Ödenmesi  256
4. Mirasbırakanın Vasiyetlerini Yerine Getirme  257
5. Terekenin Paylaşılması Konusunda Plan Yapma  257
6. Dava ve Takiplere İlişkin Görev ve Yetkileri  257
D. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tereke Malları Üzerinde Bulunan Tasarruf Yetkisi  258
E. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi, Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu  258
1. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetlenmesi  259
2. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görevinin Sona Ermesi  259
a. Görevin Kendiliğinden Sona Ermesi  260
b. Görevin İstifa ile Sona Ermesi  260
c. Sulh Hakiminin Kararı ile Sona Ermesi  260
3. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Sorumluluğu  261
III. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT)  261
A. Genellikle  261
B. Mirasçılıktan Çıkarmanın Türleri  264
1. Cezaî (Alelâde) Çıkarma  264
a. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) Sebepleri  264
aa. Saklı Paylı Mirasçının, Miras Hakkından Iskat Edilebilmesi İçin, «Mirasbırakana» veya «Yakınlarından» Birine Karşı «Ağır Bir Suç» İşlemiş (TMK. m.510/I., b.1) Olmalıdır  264
bb. Saklı Paylı Mirasçının Mirasçılıktan Çıkarılabilmesi İçin «Mirasbırakana» veya «Ailesi» Üyelerine Karşı, Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Yerine Getirmemesi Gerekir  266
b. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) Hükümleri  266
aa. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçı Bakımından  267
bb. Miras Payı Bakımından  267
aaa. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçının Altsoyu Yoksa  267
bbb. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçının Altsoyu Varsa  268
c. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) İptal Kabiliyeti  268
aa. İptal Dâvası Yolu  268
bb. Tenkis Dâvası Yolu  269
d. Çıkarılan Mirasçının Mirasbırakan Tarafından Affı  272
e. Tereke Borçlarında Sorumluluk  273
2. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma (Koruyucu Iskat)  274
a. Koruyucu (Aciz Sebebiyle) Iskatın Şartları  274
aa. Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının Mirasbırakanın Altsoyu Olması Gerekir  274
bb. Altsoyun Borç Ödemeden Aciz Halde Bulunması Gerekir  275
cc. Koruyucu Çıkarma, Altsoyun Doğmuş ve Doğacak Çocuklarına Yararına Yapılmalıdır  275
çç. Çıkarılan Altsoyun Saklı Payının Yarısının Doğmuş ve Doğacak Çocuklarına Özgülenmesi Gerekir  276
dd. Koruyucu Çıkarmanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Yapılması Gerekir  277
b. Koruyucu (Borç Ödemede Aciz Sebebiyle) Çıkarmanın Hükümleri  277
aa. Çıkarılan Altsoy (Iskat Edilen Füru) Bakımından  277
bb. Çıkarılan Altsoyun Çocukları Bakımından  277
c. Koruyucu (Aciz Sebebiyle) Çıkarmanın (Iskatın) İptali  278
IV. VASİYET ŞEKLİNDE YAPILAN DİĞER ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  279
§ 19. YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİ BİÇİMİNDE YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  279
I. GENELLİKLE  279
II. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ  280
A. Konusu  280
B. Miras Sözleşmesi ile Bağdaşmayan Tasarruflara İtiraz  281
C. Mirasbırakanın Sağlığında Malvarlığını Mirasçıya Devri  282
III. OLUMSUZ MİRAS SÖZLEŞMESİ (=MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ)  284
A. Kavram ve Unsurları  284
1. Feragat Sözleşmesi Mutlaka Miras Sözleşmesi Biçiminde Yapılır  285
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi, Mirasbırakan ile Mirasçısı Arasında Yapılır  285
3. Feragat, Tam veya Kısmî Olabilir  286
4. Feragat Sözleşmesi Karşılıklı veya Bir Karşılık Alınmadan (İvazlı veya İvazsız) Olabilir  286
B. Hükümleri  286
1. Feragat Eden Mirasçı ve Altsoyu Bakımından  286
2. Feragatten Yararlanacaklar Bakımından  288
3. Tereke Alacaklıları Bakımından  288
4. Saklı Paylı Mirasçıları Bakımından  288
5. Feragatin Hükümden Düşmesi  289
Dördüncü Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU
§ 20. VASİYETİN YORUMU  292
I. GENELLİKLE  292
A. Mirasbırakanın İradesine Bağlılık  292
B. Vasiyetname Metnine Bağlılık  293
C. Dış Unsurlardan Yararlanma  293
II. ÖZEL YORUM KURALLARI  294
A. Vasiyetin Üstün Tutulması Kuralı (=Favor Testamenti)  294
B. Yasal Geçiş (Kanunî İntikal) Hükümlerinin Uygulanması Kuralı  296
C. Vasiyetin, Yapıldığı Andaki Maddî ve Hukukî Durumlara Göre Yorumlanması Kuralı  296
Ç. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinde ve Mirasçı Atanmasında Yorum Kuralı  296
D. Paylaştırma (Taksim) Kuralı Olarak Yorumlamak  297
§ 21. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU  298
I. GENELLİKLE  298
II. ÖZEL YORUM KURALLARI  298
A. Miras Sözleşmesinin Üstün (Muteber) Tutulması («Favor Pacti Successoralis») Kuralı  299
B. Yasal Geçiş (Kanunî İntikal) Hükümlerinin Uygulanması Kuralı  299
C. Maddî ve Hukukî Durumlardaki Değişikliğe Göre Yorum  299
Ç. Belirli (Muayyen) Mal Vasiyetinde ve Mirasçı Atanmasında (Nasbında) Yorum Kuralı  299
Beşinci Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ
§ 22. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  300
§ 23. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  302
I. İPTAL SEBEPLERİ  302
A. Esasa Ait İptal Sebepleri  302
1. Ehliyetsizlik  302
2. İrade Sakatlığı  303
a. İrade Sakatlığını Doğuran Sebepler  303
aa. Yanılma (Hata)  304
bb. Aldatma (Hile)  306
cc. Korkutma (Tehdit – Cebir)  307
b. Mirasbırakanın İradesini Sakatlayan Sebeplerle İptal Edilebilir Olan Ölüme Bağlı Tasarrufun Geçerlilik (Sıhhat) Kazanması  307
3. Tasarrufun İçeriğinin, Bağlandığı Koşul veya Yüklemelerin Hukuka ve Ahlâka Aykırılığı  308
B. Şekle Ait İptal Sebepleri  310
C. Borçlar Kanundaki Diğer Sakatlık Halleri ve Ölüme Bağlı Tasarruflar  312
II. İPTAL DAVASI  313
A. İptal Dâvasının Tarafları  313
B. İptal Dâvasında İspat Yükü (Külfeti)  314
C. İptal Dâvasını Açma Süresi  315
1. Bir Yıllık Süre  316
2. On Yıllık Süre  317
3. Yirmi Yıllık Süre  318
4. Sürelerin Durması, Kesilmesi  319
Ç. İptalin Def’i Olarak İleri Sürülmesi  320
D. İptal Kararının Hükmü  320
E. İptal Dâvasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  322
Altıncı Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA
TASARRUF SERBESTİSİNİN SINIRLARI
§ 24. SAKLI PAYLI (MAHFUZ HİSSELİ) MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLARI (MAHFUZ HİSSELERİ)  325
I. SAKLI PAYLI (MAHFUZ HİSSELİ) MİRASÇILARIN SINIRLI OLUŞU  325
II. SAKLI PAY (MAHFUZ HİSSE) ORANI VE TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  325
A. Saklı Pay (Mahfuz Hisse) Kavramı  325
B. Tasarruf Özgürlüğü (Verfügbare Quote)  326
C. Önceki Medeni Kanuna Göre İndirimsiz (Normal) Saklı Pay Oranı (Mahfuz Hisse Nispeti)  327
Ç. Önceki Medeni Kanuna Göre İndirimli Saklı Pay Oranı  328
D. 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre Saklı Paylar  330
III. ALTSOYUN SAKLI PAYI (FÜRUUN MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  331
A. Altsoyun (Füruun) Münferiden Mirasçı Olması  331
B. Füruun Hayatta Kalan Eşle İçtima Etmesi (Birlikte Mirasçı Olması)  332
1. Mülkiyet Hakkının Seçilmesi Halinde  333
2. İntifa Hakkının Seçilmesi Halinde  333
C. Evlâtlığın Saklı Paylı Mirasçılığı  335
D. 4721 Sayılı Medeni Kanununa Göre Altsoyun Saklı Payı ve Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü  335
1. Altsoyun Tek Başına Mirasçı Olması  336
2. Altsoyun Sağ Kalan Eş ile Birlikte Mirasçı Olması  336
IV. ANA VE BABANIN SAKLI PAYLARI VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  338
A. Ana ve Babanın Tek Başına (Münferiden) Mirasçı Olması  338
B. Ana ve Babanın Diğer Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması (İçtima Etmesi)  338
1. Ana veya Babanın Mirasbırakanın Kardeşleri ile Mirasçı Olması  339
2. Ana ve Babanın Sağ Kalan Eşle ile Mirasçı Olması  340
3. Ana veya Babanın Sağ Kalan Eşle ve Kardeşleri ile Birlikte Mirasçı Olması  342
V. ERKEK VE KIZ KARDEŞLERİN SAKLI PAYI (MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (NİSABI)  343
A. Erkek ve Kız Kardeşlerin Tek Başına (Münferiden) Mirasçı Olması  343
B. Erkek ve Kız Kardeşlerin Mirasbırakanın Sağ Kalan Eşi ile Birlikte Mirasçı Olması (İçtima Etmesi)  345
VI. SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAYI (MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (NİSABI)  347
A. Sağ Kalan Eşin Diğer Saklı Pay Sahibi Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması  349
B. Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Sahibi Olmayan Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması  349
1. Sağ Kalan Eşin İkinci Zümredeki Saklı Pay Sahibi Olmayan Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması  349
2. Sağ Kalan Eşin Mirasbırakanın Üçüncü Zümredeki Yasal Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması  349
C. Sağ Kalan Eşin Tek Başına Mirasçı Olması  350
Ç. Aile Mal Rejimi ve Eşin Saklı Paylı Mirasçılığı  351
D. Mirasbırakan Ölüme Bağlı Tasarrufla Terekenin Tamamı Üzerinde Eşe İntifa Hakkı Vasiyet Etmişse, Bu Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Saklı Paylarını İhlâl Eder mi?  355
§ 25. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNÜN (NİSABININ) HESAPLANMASI  356
I. MEVCUDUN (TEREKE AKTİFİNİN) TESPİTİ  357
II. TEREKEDEN BORÇLARIN VE MASRAFLARIN ÇIKARILMASI  359
A. Mirasbırakanın Borçları  360
B. Mirasbırakanın Cenaze Giderleri  360
C. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı İçin (Terekenin Defterinin Tutulması İçin) Yapılan Masraflar  361
Ç. Mirasbırakanla Birlikte Yaşayan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  361
D. Ananın Nafaka Hakkı, Eğitimini Tamamlamamış Çocuklara ve Sakat Çocuklara Terekeden Ödenecek Tazminat  362
III. TEREKEYE EKLENECEK DEĞERLER  362
A. Tenkise Tabi sağlar arası Karşılıksız Kazandırmalar (Ölüme Bağlı Olmayan Teberrular)  363
1. Mirasçılara Yapılan Tenkise Tabi Sağlar Arası Kazandırmalar (Teberrular)  367
a. Miras Payına Mahsuben Yapılan Kazandırmalar  367
aa. Denkleştirme Yükümünün (İade Borcunun) Ortadan Kalkması Halinde Tenkis  367
bb. Mirasbırakanın Geri Verilmemek Üzere Yaptığı Kazandırmaların Tenkisi (İade Borcundan Muaf Tutması Halinde Tenkis)  368
b. Miras Haklarının Ölümünden Önce Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Kazandırmalar (Miras Hissesinin Berveçhi (Önceden) Peşin Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Teberrular)  370
2. Üçüncü Kişilere Yapılan Bağışlamalar  371
a. Mutlak Olarak Tenkise Tabi Kazandırmalar  371
b. Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar (Mahfuz Hisse Kurallarını İhlâl Kastıyla Yaptığı Aşikâr Olan Temlikler)  372
B. Ölüme Karşı Sigortaların Satın Alma Değeri  375
C. Terekeye Eklenecek Değerlerde Sıra  375
IV. BİR MİRASÇININ MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLERİN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNE ETKİSİ  377
A. Mirastan Feragat Halinde  378
B. Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) Halinde  380
C. Mirastan Yoksunluk (Mahrumiyet) Halinde  382
Ç. Mirasın Reddi Halinde  385
§ 26. TENKİS DAVASI  387
I. GENELLİKLE  387
II. TENKİS DÂVASININ ŞARTLARI  389
A. Mirasbırakan Tasarruf Özgürlüğü Miktarını (Nisabını) Aşmış Olmalıdır  389
B. Mirasçı Saklı Payını Alamamış (Mahfuz Hissesi İhlâl Edilmiş) Olmalıdır  389
III. TENKİS DÂVASININ TARAFLARI – YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  390
A. Taraflar  390
1. Dâvacı  390
a. Saklı Pay Sahibi (Mahfuz Hisseli) Mirasçılar  391
b. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklıları veya İflâs Masası  393
2. Dâvalı  394
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  395
IV. TENKİS DÂVASINDA HAK DÜŞÜMÜ SÜRELERİ  395
A. Önceki Medeni Kanun Bakımından Dava Açma Süresi  395
1. Bir Senelik Süre  397
2. Beş Senelik Süre  398
3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  398
4. Tenkisin Def'i Yolu ile Dermeyanı  398
B. 4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunumuza Göre Tenkis Davası Açma Süreleri  399
1. Bir Yıllık Hak Düşümü Süresi  399
2. On Yıllık Hak Düşümü Süresi  400
3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  400
4. Tenkisin Def'i Yolu ile İleri Sürülmesi  401
5. Sürelerin Durması, Kesilmesi  402
V. TENKİSTE SIRA (TERTİP)  403
A. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde Sıra (Tertip)  406
1. Alelade Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi  406
a. Mirasbırakanın Tenkiste Sırayı (Tertibi) Düzenlemesi  406
b. Yasa Hükmüne Göre Tenkiste Sıra  407
aa. Yasal Genel Tenkis Kuralı (Kanunî Genel Tertip Kuralı)  407
bb. Yasal Özel Tenkis Kuralları  408
aaa. Vasiyeti Yerine Getirme Yükümlüsünün Tenkiste Talebi (TMK. m.563/II,
EMK. m.505/II)  408
bbb. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünmesine Olanak Bulunmayan Belirli Mal Vasiyetinin Tenkise Tabi Olması Halinde TMK. 564. Maddesi Vasiyet Alacaklısına  409
ccc. İntifa ve İrat Teberrularının Tenkisi (TMK. m.568, EMK. m. 510)  412
ççç. Mirası Artmirasçıya Geçirme Yükümlülüğü ile Saklı Payı Zedelenen Ön Mirasçının, Aşan Kısmın Tenkisini İstemesi (TMK. m.569, EMK. m.511)  413
ddd. Bir Karşılık Alınarak Yapılan Feragatte Karşılığın Tenkisi (MK. m.574, EMK. m.516)  413
eee. Miras Sözleşmesiyle Elde Ettiği Kazandırma Tenkise Tabi Tutulan Kimse, Bu Kazandırma İçin Mirasbırakana Verdiği Karşılığın Tenkis Oranında Geri Verilmesini İsteyebilir (TMK. m.566/II, EMK. m.508. m.2.c)  414
fff. Saklı Pay Sahibi Mirasçılara Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan ve Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan Kazandırmaların, Onların Saklı Paylarını Aşan Kısmı Orantılı Olarak Tenkis Edilir. (TMK. m.561/I, EMK. m.503)  415
2. Kamu Yararına Yapılan Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde Sıra  416
B. Tenkise Tabi sağlar arası Kazandırmalar (Ölüme Bağlı Olmayan Tenkise Tabi Teberrular)  416
VI. TENKİSTE GERİ VERİLECEK MİKTAR  417
A. Tenkis Edilecek Miktarın Hesaplanması  417
1. Alelade Kazandırmalarda Hesap  418
a. Alelade Ölüme Bağlı Kazandırmalarda Hesabın Yapılması  418
2. Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Teberruların Tenkisi  422
3. Tenkis İşleminde Uygulama İlkeleri  429
a. Mirasbırakanın Alelade Tenkise Tabi Hem sağlar arası Hem de Ölüme Bağlı Kazandırmaları Varsa, Bu Halde de Şu İhtimalleri Birbirinden Ayırmak Gerekir  430
aa. Birinci İhtimal Net Terekenin sağlar arası Kazandırmalar ve Saklı Paylar Toplamından Büyük Olması: nt > sat ve nt > mfhT  430
bb. Net Terekenin sağlar arası Teberrulardan Büyük Fakat Saklı Payları Toplamından Küçük Olması (nt>sat, fakat, nt<mfhT)  431
b. Tenkise Tabi Sadece Ölüme Bağlı Tasarruflar Var, sağlar arası Kazandırmalar Yoksa  433
aa. Sadece Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflar Varsa  433
aaa. Net Terekenin Toplamının Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflardan Büyük Olması  434
bbb. Net Tereke Toplamının Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflardan Küçük Olması  434
bb. Mirasbırakanın Sadece Kamu Yararına Ölüme Bağlı Teberruları Varsa  436
cc. Mirasbırakan İki Tür Ölüme Bağlı Kazandırmayı Bir Arada Yapmışsa  436
aaa. Net Terekenin Toplamının Ölüme Bağlı Tasarruflardan Büyük Olması  437
bbb. Net Terekenin Toplamının Ölüme Bağlı Tasarruflardan Küçük Olması  438
c. Tenkise Tabi Sadece sağlar arası Kazandırmalar Var, Ölüme Bağlı Tasarruflar Yoksa  439
aa. Sadece Alelade sağlar arası Kazandırma Varsa  440
bb. Sadece Kamu Yararına Yapılan sağlar arası Kazandırma Varsa  440
cc. Her İki Türlü sağlar arası Kazandırma Yapılmışsa  440
4. EMK’ye Göre Kamusal Teberruların Tenkisi  440
B. Tenkis Dâvasında Dâvalının Geri Verme Borcu (İadede Sorumluluğu)  443
1. Genellikle  443
2. Geri Verme (İade) Borcunun Kapsamı  445
a. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  445
b. sağlar arası Kazandırmalarda (Ölüme Bağlı Olmayan Teberrularda)  445
aa. İyiniyetli (Hüsnüniyetli) Dâvalının Geri Vermede Sorumluluğu  445
bb. İyiniyetli Olmayan Dâvalının Geri Vermede Sorumluluğu  446
VII. TENKİS DAVASI VE MİRASÇILARIN AÇABİLECEĞİ DİĞER DAVALAR  447
A. Tenkis Davası ve Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası  447
B. Tenkis Davası ve Miras Sebebiyle İstihkak Davası  448
C. Tenkis Davası ve Miras Denkleştirme (İade) Davası  448
D. Tenkis Davası ve Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal Davası  448
İkinci Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ, KAZANILMASI VE PAYLAŞILMASI
1. Ayırım
MİRASIN GEÇİŞİ VE KAZANILMASI
Birinci Başlık
MİRASIN GEÇİŞİ (İNTİKALİ)
§ 27. MİRASIN AÇILMASI  454
I. MİRASIN AÇILDIĞI AN  454
A. Ölüm  454
B. Ölüm Karinesi  456
C. Gaiplik  457
1. Genellikle  457
2. Gaibin Mirasbırakan Olması  458
a. Güvence Gösterme Zorunluluğu (Teminat Göstermek Mecburiyeti)  458
b. Geri Verme Yükümlülüğü  459
3. Gaibin Mirasçı Olması  460
4. Hakkında Gaiplik Kararı Alınan Kimsenin Hem Mirasbırakan ve Hem de Mirasçı Olması  462
II. MİRASIN AÇILMA YERİ (MAHAL)  462
§ 28. MİRASÇILIK EHLİYETİ  464
I. SAĞ (HAYATTA) OLMA  465
A. Kural  465
B. İstisnalar  466
1. Cenin (TMK. m.582, EMK. m.524)  466
2. Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkamede Namzet) (TMK. m.583, EMK. m. 525)  467
3. Vakıf Kurulması (TMK. m.526 ve 105, EMK. m. 473 ve 74)  468
4. Geciktirici Koşula (Talikî Şarta) veya Belirli Bir Süreye Bağlı Olarak Yapılan Mirasçı Atama veya Belirli Mal Vasiyeti (MK. m.525)  468
II. MİRASA EHİL OLMA  468
A. Genel Olarak  468
B. Yabancıların Mirasa Ehliyeti  470
III. MİRASTAN YOKSUNLUK (MAHRUMİYET) SEBEBİNİN BULUNMAMASI  475
A. Kavram ve Tanım  475
B. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  476
1. Mirasbırakanını Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Öldürmek veya Öldürmeye Teşebbüs Etmek (TMK. m.578 / b.1)  477
2. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak (Haksız Yere) Ölüme Bağlı Bir Tasarrufta Bulunamayacak Hale Getirmek (TMK. md.578/I bent 2)  478
3. Aldatma veya Zorlama Yahut Korkutma ile Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarruf Yapmasını, Yapmamasını Yahut Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönmesini veya Dönememesini Temin Etmek (TMK. md.578/I. b.3)  479
4. Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Hal ve Zamanda, Ölüme Bağlı Tasarrufunu Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak (Haksız Yere) Gizlemek veya Bozmak (TMK. 578. m.4.b; EMK. md.520/I, b.4)  479
C. Mirastan Yoksunluğun Hükümleri  481
1. Mirastan Yoksunluk Yasa Gereği Meydana Gelir  481
2. Mirastan Yoksunluk Görecelidir (Nisbîdir)  481
3. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir  481
4. Af ile Mirastan Yoksunluk Kalmaz  482
§ 29. KORUMA ÖNLEMLERİ  483
I. GENELLİKLE  483
II. GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ  485
III. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ  486
A. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması  486
B. Terekenin Resmi Yönetimi  488
C. Vasiyetnamenin Teslimi (Tevdii) ve Açılması ile İlgili Önlemler  491
1. Vasiyetnamenin Teslimi (Tevdi) Borcu  492
2. Vasiyetnamenin Açılması  493
Ç. Mirasçıların tespiti ile İlgili Önlemler  494
§ 30. MİRASÇILIK BELGESİ  495
I. MİRASÇILIK BELGESİ KAVRAMI  495
II. MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGESİNİ TALEP ŞARTLARI  496
A. Mirasçılık Belgesi Sulh Mahkemesinden veya noterden Talep Üzerine Verilir  496
B. Bir Ay İçinde Bir İtirazın Yapılmamış Olması Gerekir  497
III. MİRASÇILIK BELGESİNİN KAPSAMI VE HÜKMÜ  498
A. ispat Vasıtası Olması  498
B. Veraset Belgesinin İptali  499
C. Yabancı Ülkelerden Alınan Veraset İlâmı  500
İkinci Başlık
MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)
§ 31. YASAL KAZANIM (KANUNÎ İKTİSAP) KURALLARI  501
I. MİRASÇILARIN MİRASI KAZANIMI  502
II. YASAL İNTİFA HAKKI SAHİPLERİNİN KAZANMASI  503
III. VASİYET ALACAKLILARININ KAZANIMI  504
§ 32. MİRASIN REDDİ  505
I. GENELLİKLE  505
II. GERÇEK (HAKİKÎ) RED  506
A. Mirasçı Red Hususunda Tek Taraflı İrade Beyanında Bulunmalıdır  506
B. Mirası Red Beyanı Kayıtsız ve Şartsız Yapılmalıdır  508
C. Red Beyanının Sulh Hâkimine Yapılması Gerekir  508
Ç. Mirasın Reddinin Süresi İçinde Yapılması Gerekir  509
1. Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirası Red Süresi  509
2. Red Hakkının Geçtiği Mirasçılar İçin Süre  510
a. Birinci İhtimal  511
b. İkinci İhtimal  511
III. HÜKMÎ RED  511
A. Genellikle  511
B. Hükmî Reddin Şartları  512
1. Terekenin Borca Batık (Müstağrak) Olması Gerekir  512
2. Terekenin Borca Batık Olduğunun Açıkça Belli veya Tespit Edilmiş Olması Gerekir  512
3. Terekenin Borca Batık Olduğunun Belli ve Tespit Olması, Mirasın Açıldığı Anda Mevcut Olması Gerekir  513
IV. RED HAKKININ DÜŞMESİ (RED HAKKINDAN MAHRUMİYET)  513
A. Red Süresinin Bitiminden Önce Mirasın Kabulü (Açık Kabul)  513
B. Red Süresinin Geçirilmiş Olması  514
C. Mirasçının Terekenin Olağan Yönetiminin veya Terekenin Devamını Sağlayan İşlerin Dışında Tereke Malları Üzerinde İşlemde Bulunması (Örtülü Kabul)  514
Ç. Mirasçının Terekeden Bir Malı Gizlemesi veya Kendisine Maletmesi  515
V. REDDİN HÜKÜMLERİ  515
A. Mirası Reddeden Mirasçının Miras Payı  515
1. Mirası Reddeden Yasal Mirasçının Payı  516
a. Bir veya Bazı Mirasçıların Reddi  516
b. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret  516
c. Altsoyun Tamamının Reddi  518
d. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret (Madun Derece Lehine Ret)  518
2. Mirası Reddeden Atanmış Mirasçıların Payı  518
B. Miras Hakkının Reddinde Alacaklıların Haklarının Korunması  519
1. Reddeden Mirasçının Alacaklılarının Korunması (TMK. md.617, EMK. md. 557)  519
a. Reddin İptali Dâvasının Şartları  519
aa. Mirası Reddeden Mirasçının Mevcudu Borçlarından Az Olmalıdır  519
bb. Mirasçı Mevcudunun Borçlarını Karşılayamadığını Bilerek, Sırf Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdı ile Mirası Reddetmiş Olmalıdır  520
cc. Alacaklılara veya İflâs Masasına Güvence Verilmemiş Olmalıdır  520
çç. Altı Ay İçinde Mirasın Reddinin İptali Dâva Edilmelidir  520
b. Reddin İptalinin Sonuçları  521
2. Tereke Alacaklılarının Korunması  521
a. Şartları  522
b. Sorumluluğun Kapsamı  522
VI. VASİYET OLUNAN MUAYYEN MALIN REDDİ  523
§ 33. DEFTER TUTMA TALEBİ VE TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE MİRASIN KABULÜ  524
I. GENELLİKLE  524
II. DEFTER TUTULMASI İSTEMİNİN (TALEBİNİN) KOŞULLARI  524
A. Defter Tutulması İçin Bir İstemin (Talebin) Yapılması Gereklidir  525
B. Defter Tutulması Talebinde Bulunan Mirasçının Mirası Reddedebilme Hakkına Sahip Olması Gerekir  525
C. Defter Tutulması İsteminin Bir Ay İçinde Yapılması Gerekir  526
Ç. Defter Tutma Talebi, Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Sulh Hâkimine Yazılı veya Sözlü Bir Beyanla Olur  526
III. DEFTER TUTULMASINDA USUL  526
A. Terekenin Deftere Geçirilmesi  526
B. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı  527
C. İşlemlerin Durdurulması  528
1. Yönetim İşlemlerininDurması  528
2. Tereke Borçları ile İlgili İcra Takibatı ve Dâvaların Durması  529
3. Zamanaşımının Durması  529
Ç. Defter Tutmanın Sona Ermesi  529
IV. DEFTER TUTMANIN HÜKÜMLERİ  530
A. Mirasçıların Karar Vermeğe Çağırılması  530
B. Mirasçıların Karar Vermesi  530
C. Tutulan Defter Gereğince Mirası Kabul Eden Mirasçının Sorumluluğu  531
1. Deftere Geçirilmiş Borçlardan Sorumluluk  531
2. Deftere Geçirilmemiş Borçlardan Sorumluluk  532
a. Alacaklının Kusuru ile Deftere Geçirilmemiş Borçlar  532
b. Alacaklının Kusuru Olmaksızın Deftere Geçirilmemiş Borçlar  532
3. Mirasçının Mirasbırakanın Kefaletinden Doğan Borçlarından Sorumluluğu  532
§ 34. RESMÎ TASFİYE  534
I. RESMÎ TASFİYENİN AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  534
II. RESMÎ TASFİYENİN KOŞULLARI  534
A. Mirasçıların Resmî Tasfiye Talebinin Koşulları  534
B. Tereke Alacaklılarının Resmî Tasfiye Taleplerinin Koşulları  536
C. Mirasçının Alacaklılarının ve Vasiyet Alacaklılarının Durumu  536
III. RESMÎ TASFİYE USULÜ  536
1. Olağan Tasfiye Usulü  537
2. İflâs Usulüyle Tasfiye  538
IV. RESMÎ TASFİYENİN HÜKMÜ  539
§ 35. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  539
I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  539
A. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası Bütünsel (Küllî) Bir Dâvadır  541
B. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası «Aynî» Bir Dâvadır  541
C. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası Bir «Edim» Dâvasıdır  541
II. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASININ TARAFLARI  541
A. Dâvacı  541
B. Dâvalı  543
III. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASINDA İSPAT YÜKÜ  545
IV. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  545
V. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASINDA ZAMANAŞIMI  546
A. İyiniyetli Dâvalıya Karşı Açılacak Dâvanın Zamanaşımı  546
1. Bir Senelik Zamanaşımı  546
2. On Senelik Zamanaşımı  546
B. Kötüniyetli Dâvalıya Karşı Dâvanın Zamanaşımı  546
VI. KORUYUCU ÖNLEM  547
VII. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASININ HÜKÜMLERİ  547
VIII. VASİYET ALACAKLISININ DÂVA HAKKI  548
§ 36. ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYETE ÇEVİRME  548
2. Ayırım
MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİMİ)
Birinci Başlık
PAYLAŞMADAN ÖNCEKİ AŞAMA
§ 37. MİRAS ORTAKLIĞI (ŞİRKETİ)  550
I. KAVRAM VE MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ  550
II. MİRASÇILARIN HAKLARI  552
A. Mülkiyet ve Zilyetlik  552
B. Kullanma ve Faydalanma Hakkı  552
C. Yönetim Hakkı  552
Ç. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri Yapmak Hakkı  553
D. Dâva Hakkı  553
E. Tereke Temsilcisi (Mümessili)  555
§ 38. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  558
§ 39. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ VE PAYLAŞIM DÂVASI  559
I. PAYLAŞIM TALEBİ VE PAYLAŞIM DÂVASI  559
A. Genellikle  559
B. Paylaşım Dâvasının Tarafları  560
1. Dâvacı  560
2. Dâvalı  560
C. Paylaşım Dâvasının Konusu  560
Ç. Paylaşım Dâvasında Yetkili ve Görevli Mahkeme  561
II. MİRASIN PAYLAŞIMINI GECİKTİREN HALLER  561
A. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Paylaşımın Geciktirilmesi  561
B. Paylaşmanın Sözleşme ile Geciktirilmesi  562
C. Paylaşmanın Hâkim Hükmü ile Geciktirilmesi  563
Ç. Paylaşmanın Kanun Gereğince Gecikmesi  563
1. Mirasçılar Arasında Cenin Varsa  563
2. Tarımsal (Ziraî) Taşınmazların Mirasçılardan Birine Özgüllenmesi Halinde Kurulan Aile Mal Ortaklığı Sebebiyle Paylaşmanın Geciktirilmesi  564
3. Diğer Kanunlarda Paylaşımı Geciktiren Hususlara Örnek  564
§ 40. PAYLAŞIMDAN ÖNCEKİ AŞAMAYA İLİŞKİN DİĞER KURALLAR  564
I. PAYLAŞIMDAN ÖNCEKİ AŞAMADA ALINACAK TEDBİRLER  564
II. MİRASBIRAKANLA BİRLİKTE YAŞAYAN VE ONUN TARAFINDAN BAKILAGELEN (BESLENEGELEN) MİRASÇILARIN HAKLARI  565
İkinci Başlık
PAYLAŞMA AŞAMASI
§ 41. PAYLAŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ (SERBESTİSİ) İLKESİ  567
I. KURAL  567
II. İSTİSNASI  569
A. Mirasbırakanın Paylaşım Kuralları Koyması  570
B. Paylaşıma Hâkimin Katılımı (İştiraki)  571
1. Mirasçılar Arasında Çekişmenin (İhtilâfın) Bulunması Halinde  571
2. Üçüncü Kişinin Yararının Bulunduğu Halde  571
§ 42. MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ  571
I. KURAL  571
II. İSTİSNA  573
A. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufu ile Koyacağı İstisnalar  574
B. Medenî Kanundaki İstisnalar  574
1. Değerinde Önemli Bir Azalma Olmaksızın Paylaşımı Mümkün Olmayan Mallar  574
2. Niteliği İtibariyle Bütünlük Oluşturan Eşya  576
3. Aile Belgeleri ve Anı Eşya  576
4. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Eşe Özgüllenmesi  577
5. Mirasçının Mirasbırakana Olan Borcu  577
6. Rehinli Mal ile Onun Teminat Verildiği Borcun Özgüllenmesi  577
7. Tarımsal Taşınmazların ve Ona Bağlı Yan Sınaî Malların Özgüllenmesi  578
III. PAYLAŞIM DEĞERİ  578
§ 43. TARIMSAL TAŞINMAZLARIN PAYLAŞIMI  578
I. GENELLİKLE  578
II. TMK’NİN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE ZİRAÎ TAŞINMAZIN MİRASÇILARDAN BİRİNE ÖZGÜLLENME KOŞULLARI  580
A. Objektif Koşullar  580
1. Özgüllenecek Mal, Tarımsal Bir Mal Olmalıdır  580
2. Özgüllenecek Mal Tarımsal Şekilde İşletilmelidir  581
3. Özgüllenecek Tarımsal Malların Ekonomik Bütünlük Oluşturması Gerekir  581
4. Tarımsal Şekilde İşletilen Taşınmazın Bir Ailenin Asgari Geçim İmkânını Sağlaması Gereklidir  581
B. Subjektif Koşullar  581
1. Özgüllenme Talebi Yapılmış Olmalıdır  581
2. Mirasçının Tarımsal Malı İşletmeye Ehil Olması Gerekir  582
III. ÖZGÜLENMEYE İLİŞKİM MÜLGA TMK HÜKÜMLERİ  583
A. Tarımsal Taşınmazın Özgüllenmesi  583
B. Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi  584
1. Kendisine Tarımsal Taşınmaz Özgüllenen Mirasçının Diğer Mirasçıların Payını Nakden Ödemesi  584
2. Paylaşmanın Geciktirilmesini Talep  584
a. Paylı Aile Malları Ortaklığına (Aile Şirketi Emvaline) Girmeyen Mirasçının Durumu  585
b. Aile Malları Ortaklığına Giren Mirasçıların Durumu  585
C. 6537 Sayılı Kanuna Göre Tarım Arazilerinin Özgüllenmesi  585
§ 44. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE)  588
I. KAVRAM VE KOŞULLARI  588
A. Kavram  588
B. Mirasta Denkleştirmenin Koşulları  588
1. Denkleştirme ile Yükümlü Olanlar  589
2. Denkleştirmeyi Talebe Hakkı Olanlar  590
C. Denkleştirmenin Konusu  590
1. Genellikle  590
a. Kazandırma Karşılıksız (İvazsız) Olmalıdır  590
b. Karşılıksız Kazandırma Mirasbırakanın Sağlığında Yapılmış Olmalıdır  591
c. Kazandırma (Karşılıksız Kazandırma), Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olmalıdır  591
2. Denkleştirmenin Konusu  593
a. Altsoy Bakımından Denkleştirmenin Konusu  593
aa. Denkleştirmeye Tabi Karşılıksız Kazandırmalar  594
aaa. Çeyiz (Cihaz)  594
aab. Kuruluş Sermayesi (Tesis Masrafı)  594
aac. Borçtan İbra (Kurtarma)  594
b. Denkleştirmeye Tabi Olmayan Karşılıksız Kazandırmalar  595
aa. Mirasbırakanın Altsoyunu Denkleştirmeden Muaf Tutması  595
bb. Kanun Gereğince Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulması  595
aaa. Olağan (Mutat) Hediyeler  595
bbb. Altsoy Evlenirken Alışılmış Ölçülerde (Mutat Derecede) Verilen Eşyalar ve Yapılan Giderler  595
ccc. Eğitim ve Öğretim (Talim ve Terbiye) Giderleri  595
c. Altsoy Dışındaki Kanunî Mirasçılar Bakımından Denkleştirmenin Konusu  596
II. DENKLEŞTİRMENİN ZAMANI  596
III. DENKLEŞTİRMEDE USUL  597
IV. DENKLEŞTİRMENİN KAPSAMI  598
V. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNE İLİŞKİN DİĞER KURALLAR  598
A. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlayamamış Çocuklara Tazminat  598
B. Özürlü Çocuklara Tazminat  599
C. Aileye Yapılan Özveriye (Fedakârlığa) Karşı Tazminat  599
Üçüncü Başlık
PAYLAŞMANIN SONA ERMESİ AŞAMASI
§ 45. TEREKENİN TASFİYESİ  600
I. GENELLİKLE  600
II. AYNEN (FİİLÎ) PAYLAŞMA  601
III. AKDÎ (SÖZLEŞME İLE) PAYLAŞMA  602
IV. DAVA YOLUYLA PAYLAŞMA  602
§ 46. MİRAS PAYLARININ DEVRİ (TEMLİKİ)  603
I. GENELLİKLE  603
II. MİRASIN AÇILMASINDAN SONRA MİRAS PAYININ DEVRİ  603
A. Koşulları  603
B. Hükümleri  605
1. Lehine Temlik Yapılan Mirasçı Bakımından  605
2. Lehine Temlik Yapılan Üçüncü Şahıs Bakımından  606
C. Miras Payının Rehni ve Haczi  607
III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE MİRAS PAYININ DEVRİ  607
§ 47. MİRASIN PAYLAŞIMINDAN SONRA MİRASÇILARIN İLİŞKİLERİ  608
I. MİRASÇILARIN BİRBİRİYLE OLAN İLİŞKİLERİ  608
A. Tereke Malları Bakımından  609
B. Tereke Alacakları Bakımından  609
II. MİRASÇILARIN TEREKE ALACAKLILARI İLE İLİŞKİLERİ  610
A. Alacaklının Muvafakati ile  610
B. Beş Senenin Geçmesi ile  611
MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  613
Kaynaklar  617
Kavram Dizini  627
 


Osman Gökhan Antalya ...
Kasım 2019
89.00 TL
Sepete Ekle
Rona Serozan ...
Eylül 2019
79.00 TL
Sepete Ekle
Hande Deniz
Eylül 2019
22.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Basının Önsözü  7
Beşinci Basının Önsözü  9
Dördüncü Basının Önsözü  11
Üçüncü Basının Önsözü  12
(3. Baskı İçin) Sunuş  13
Kısaltmalar  41
Giriş
GENEL BİLGİLER
§ 1. MİRAS HUKUKUNUN ÖNEMİ, ANLAMI VE KONUSU  45
I. MİRAS HUKUKUNUN ÖNEMİ  45
A. Aileyi Koruma Görüşü (Ailevî Görüş)  45
B. Mirasbırakanı Koruma Görüşü (Ferdiyetçi Görüş)  46
C. Toplumu Koruma Görüşü (Kollektivist Görüş)  47
II. MİRAS HUKUKUNUN ANLAMI  47
III. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU  48
A. Yalnız Gerçek Kişilerin (Hakikî Şahısların) Ölümünde Miras Söz Konusudur  48
B. Miras, Ancak Mirasbırakanın (Murisin= Müteveffanın) Ölümü ile Söz Konusudur  49
C. Her Ölüm Miras Hukuku Kurallarının Uygulanmasını Gerekli Kılar  49
Ç. Ancak Miras Yolu ile Geçebilecek Özel Hukuk İlişkileri Miras Hukukunun Konusu Olabilir  50
§ 2. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞİ  56
I. GENELLİKLE  56
II. MEVZUAT  56
A. Anayasa  56
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  57
C. Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük  57
Ç. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu  58
D. Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  58
E. Borçlar Kanunu  60
F. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  61
G. Miras Hukukunun Yargısal Kaynakları  61
III. MİRAS HUKUKUNUN MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞİ  61
§ 3. MİRAS HUKUKUNUN ANA KAVRAMLARI  64
I. TEREKE  64
II. MİRASBIRAKAN  64
III. MİRASÇI  65
A. Mirasçılığın Doğuşu Bakımından  65
1. Yasal (Kanunî) Mirasçı  65
2. Atanmış (İradî) Mirasçı  66
B. Mirasçıların Sayıları Bakımından  66
1. Tek Mirasçı  66
2. Birlikte Mirasçı  66
C. Mirasçıların Sırasını Tayin Bakımından  66
1. Ön Mirasçı (Nakil ile Mükellef Mirasçı)  67
2. Artmirasçı (Namzet Mirasçı)  67
§ 4. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ  67
I. YASAL VE ATANMIŞ MİRASÇILIK İLKESİ  67
II. KÜLLÎ HALEFİYET – CÜZ’Î HALEFİYET (VASİYET ALACAĞI)  68
A. Kavramlar  68
1. Halefiyet Kavramı  68
2. Küllî Halefiyet Kavramı  69
3. Cüz’i Halefiyet Kavramı  69
B. Türk Miras Hukukunda Küllî Halefiyet  69
C. Türk Miras Hukukunda Cüz’î Halefiyet  72
III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  74
A. Miras Hukukunda Sorumluluk Çeşitleri  74
1. Tereke Mevcudu ile Sınırlı Sorumluluk  74
2. Kişisel (Şahsî) Malvarlığı ile Sınırsız Sorumluluk  75
B. Türk Miras Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu  75
Birinci Bölüm
MİRASÇILAR
1. Ayırım
YASAL MİRASÇILAR
§ 5. GENEL BİLGİLER  77
I. KAN BAĞLILIĞINA (HISIMLIĞINA) DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
II. SÖZLEŞMEYE (AKDÎ) BAĞLILIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
III. UYRUKLUK BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
Birinci Başlık
KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
§ 6. KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK  78
I. KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILIĞIN SINIRLANDIRILMASINDA SİSTEMLER  78
A. Sınıf Sistemi  79
B. Zümre (Parantel) Sistemi  80
II. TÜRK MİRAS HUKUKUNDA ZÜMRE SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN BAĞLI OLDUĞU İLKELER  81
A. Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi  81
B. Zümre Sisteminin Bağlı Olduğu İlkeler  82
III. BİRİNCİ ZÜMRE YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILAR  88
A. Düzgün Soybağlı Altsoyun (Sahih Nesepli Füruun) Mirasçılığı  89
B. Düzgün Olmayan Soybağlı Altsoyun (Gayrisahih Nesepli Füruun) Mirasçılığı  91
1. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Önce Ölen Miras Bırakanın Gayrisahih Nesepli Fürularının (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Mirasçılığı  92
a. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Ana Bakımından Mirasçılığı  92
b. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Baba Bakımından Mirasçılığı  93
aa. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Sahih Nesepli Füru (Düzgün Soybağlı Altsoyu) ile İçtima Etmemesi Birleşmemesi  94
bb. Gayrisahih Nesepli Füruun Sahih Nesepli Füru ile (İçtimaı) Birleşmesi  94
2. Gayrisahih Nesepli Füruun Anayasa Mahkemesi İptal Kararından Sonraki Mirasçılığı  96
a. Gayrisahih Nesepli Füruun Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Mirasçılığı  96
b. Gayrisahih Nesepli Füruun 3678 Sayılı Kanundan Sonraki Mirasçılığı  98
c. Düzgün Olmayan (evlilik dışı) SoybağındaAltsoyun (Gayrisahih Nesepli Füru’un) 4721 Sayılı Medeni Kanundan Sonraki Mirasçılığı  99
IV. İKİNCİ ZÜMRE YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILAR  101
V. ÜÇÜNCÜ ZÜMRE KANUNÎ MİRASÇILAR  104
VI. ESKİ MEDENİ KANUN DÖNEMİ İÇİNDE DÖRDÜNCÜ ZÜMRE KANUNÎ İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ  110
İkinci Başlık
SÖZLEŞME BAĞINA (AKDÎ BAĞA) DAYANAN
YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILIK
§ 7. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  112
I. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE  112
II. MEDENÎ KANUNUMUZDA SAĞ (HAYATTA) KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  117
A. Genellikle  117
B. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin Mirasçılığının Şartları  120
1. Mirasbırakanın Ölümü Anında Tamamlanmış Bir Evlenme Bulunmalıdır  121
2. Mirasbırakanın Ölümü Anında Devam Eden Bir Evlenme Bulunmalıdır  121
III. SAĞ (HAYATTA) KALAN EŞİN MİRASTAKİ HAKLARI  129
A. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin 3678 Syl. Kanundan Önceki Miras Hakkı  129
1. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Tek Mirasçısı Olması  129
2. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Birinci Zümredeki Mirasçıları ile Birleşmesi  130
a. Seçimlik Hakkı  130
b. Seçim Hakkının Kullanılması  132
3. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın İkinci Zümredeki Mirasçıları ile Birleşmesi  137
4. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Üçüncü Zümre Mirasçıları ile Birleşmesi  138
5. Hayatta Kalan Eşin İntifa Hakkı İçin Önceki Medenî Kanunumuzdaki Özel Kurallar  139
a. Genellikle  139
b. Mirasçı Eşten Teminat Talebi Hakkı  139
c. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin İntifa Hakkının Yıllık İrada Çevrilmesini Talep Hakkı  140
B. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin 3678 Sayılı Kanundan Sonraki Miras Hakkı  142
C. Sağ Kalan Eşin 4721 Sayılı Medeni Kanundan Sonraki Miras Hakkı  144
D. Eşin Mirasçılığı Hakkında Eleştiri ve Yenilikler  145
§ 8. EVLÂTLIĞIN MİRASÇILIĞI  147
I. EVLÂTLIĞIN 4721 SAYILI MEDENİ KANUNDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE MİRASÇILIĞI  148
A. Genellikle  148
B. Önceki Medeni Kanuna Göre Evlâtlığın Yasal Mirasçı Olabilmesinin Şartları  149
1. Mirasbırakanın Ölümünde Tamamlanmış Bir Evlât Edinme İşlemi Bulunmalıdır  149
2. Mirasbırakanın Ölümünde Devam Eden Bir Evlât Edinme İlişkisi Olmalıdır  149
3. Mirasçılık Hakkı Tarafların Anlaşması ile Kaldırılmamış Olmalıdır  151
C. Önceki Medeni Kanuna Göre Evlâtlığın Mirasçılığının Özellikleri  151
1. Evlâtlığın Asıl Ailesinden Mirasçılığı  151
2. Evlâtlığın Evlât Edinenden Mirasçılığı  151
a. Evlâtlığın Mirasçılığı Tek Taraflıdır  152
b. Evlâtlığın Mirasçılığı Sınırlıdır  152
3. Evlât Edinme Akdi Dolayısıyla Meydana Gelen Çift Mirasçılık  153
II. EVLÂTLIĞIN 4721 SAYILI MEDENİ KANUNDAN SONRAKİ MİRASÇILIĞI  154
Üçüncü Başlık
UYRUKLUK BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
§ 9. DEVLETİN (HAZİNENİN) YASAL MİRASÇILIĞI  156
I. DEVLETİN MİRASÇILIĞININ ŞARTLARI VE HAKLARI  156
II. DEVLETİN ALDIĞI VERASET VERGİSİ  158
2. Ayırım
ATANMIŞ (İRADÎ) MİRASÇILIK (ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR)
§ 10. GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  159
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI  159
A. Genel Olarak  159
B. Sağlar Arası Tasarruflardan Farkı  160
C. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Hakkının Kişiye Bağlılığı  161
D. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestisinin (Testierfreiheit) Sınırları  162
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ANLAMI  163
A. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  163
B. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  164
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN MEDENİ KANUNDA DÜZENLENİŞ TARZI  165
Birinci Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA EHLİYET
§ 11. TASARRUF EHLİYETİ KAVRAMI  165
§ 12. VASİYET YAPMA EHLİYETİ  167
I. YAŞ ŞARTI  167
II. AYIRTIM GÜCÜ (TEMYİZ KUDRETİ) ŞARTI  168
III. ŞARTLARIN GERÇEKLEŞME (MEVCUDİYETİ) ANI  168
§ 13. MİRAS SÖZLEŞMESİ (MUKAVELESİ) YAPMA EHLİYETİ  169
I. ERGİNLİK (RÜŞT) ŞARTI  170
II. AYIRT ETME GÜCÜ (TEMYİZ KUDRETİ) ŞARTI  170
III. KISITLI OLMAMA ŞARTI  170
İkinci Başlık
ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
§ 14. VASİYETİN (VASİYETNAMENİN) BİÇİMİ  173
I. VASİYET BİÇİMLERİ (VASİYETNAME)  173
II. ELYAZISI İLE VASİYET  174
A. Tarihî Gelişimi, Fayda ve Sakıncaları  174
B. Şartları  176
1. Vasiyetçinin Elyazısı  176
2. Düzenleme Yeri  181
3. Düzenleme (Tanzim) Tarihi  182
4. İmza  183
C. Elyazısı ile Vasiyetin Saklanması (Tevdii)  184
III. RESMÎ VASİYET  185
A. Genellikle  185
B. Resmî Vasiyetin Düzenlenmesinin Aşamaları  186
1. Mirasbırakan Okuma – Yazma Biliyorsa  188
2. Mirasbırakan Okuyamıyor veya İmzalayamıyorsa (Yazamıyorsa)  189
a. Okuma – Yazma Bilen Mirasbırakanın Vasiyetnamesine Tanıklık  190
b. Okuyamayan veya İmzalayamayan Mirasbırakanın Vasiyetine Tanıklık  190
C. Resmî Vasiyetname Düzenlenmesine Katılma Yasağı (İştirak Edemeyecek Olanlar)  191
1. Düzenlemeye Katılamayacak (Memur veya Tanık Olamayacak) Kişiler  191
a. Resmî Vasiyet Düzenlenmesine Katılımı Mutlak Olarak Yasak Olanlar Şunlardır  191
b. Resmî Vasiyet Düzenlenmesine Katılımı Nisbî Yasak Olanlar Şunlardır  192
2. Katılımın Yaptırımı (İştirakin Müeyyidesi)  192
Ç. Resmî Vasiyetnamenin Saklanılması  193
IV. SÖZLÜ (ŞİFAHÎ) VASİYET  194
A. Genellikle  194
B. Şartları  194
1. Maddî Şartlar  194
a. Olağanüstü Durumun Varlığı (Fevkalâde Ahvalin Mevcudiyeti) (Olumlu Şart)  194
b. Başka Şekilde Vasiyet Yapma İmkânının Bulunmaması (Olumsuz Şart)  195
2. Şeklî Şartlar  195
a. Vasiyetçinin Son Arzularını İki Tanığa Anlatması  195
b. Tanıkların Vasiyetçinin Beyan Ettiği Son Arzularını Yazmaları ve İmza Etmeleri veya Mahkemede Bir Tutanağa Geçirtmeleri  195
c. Tanıkların Vasiyetçinin Son Arzularını İçeren Belgeyi Mahkemeye Vermeleri ve Beyanları (Şahadetleri)  196
C. Sözlü (Şifahi) Vasiyetin Hükümsüzlüğü  196
V. VASİYETTEN DÖNME (RÜCU– CAYMA)  197
A. Genellikle  197
B. Dönmenin (Caymanın) Çeşitleri  198
1. Açık (Sarih = Dolaysız) Dönme  198
2. Kapalı (Zımnî = Dolaylı) Dönme  198
a. Önceki Vasiyetname ile Bağdaşmayan Sonraki Vasiyetname ile Kapalı Dönme (Zımnen Cayma)  198
b. Sağlar Arası Hukukî İşlemler ile Kapalı (Zımnen) Cayma (Ademptio Legati)  199
c. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi (İmhası) Suretiyle Dönme  201
C. Vasiyetnamenin Mirasbırakanın İradesi Dışında Yok Olması (Ziyaı)  202
D. Vasiyetin İrade Bozukluğu Sebebiyle Feshi  204
E. Vasiyetin Kendiliğinden Hükümsüzlüğü  204
§ 15. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  204
I. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  204
II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  206
A. Miras Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi (İki Taraflı Fesih)  207
B. Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Beyanı ile Sona Erdirilmesi (Tek Taraflı Fesih)  207
1. Miras Sözleşmesinin Mirasbırakanın Tek Yanlı İrade Beyanı ile Sona Ermesi (Feshi), (Miras Mukavelesinden Dönme)  208
a. Bir Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Sebebinin Olması  208
b. Şekli  208
2. Her İki Tarafa da Tek Yanlı Dönme (Fesih) Hakkı Tanınması  209
a. Sağlar Arası Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle Dönme (Fesih)  209
b. İrade Bozukluğu Hallerinde  210
C. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüzlüğü  210
1. Atanmış Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişinin Mirasbırakandan Önce Ölmesi ile Miras Sözleşmesinin (Hükümsüzlüğü) Sona Ermesi  210
2. Boşanma ve Butlan Kararı ile Miras Sözleşmesinin (Hükümsüzlüğü) Sona Ermesi  211
Üçüncü Başlık
MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ)
§ 16. GENELLİKLE  212
§ 17. HEM VASİYET, HEM MİRAS SÖZLEŞMESİ ŞEKLİNDE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  215
I. KOŞULA VE YÜKLEMEYE BAĞLANMIŞ (MÜKELLEFİYETLİ VE ŞARTLI) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  215
A. Genellikle  215
B. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Ölüme Bağlı Tasarruflar  215
1. Kavram  215
2. Yüklemenin Alacaklısı (Mükellefiyet Lehtarı)  216
3. Belirli Mal Bırakma Vasiyeti ve Koşuldan (Şarttan) Farkı  217
4. Hükmü  217
5. Muacceliyeti  218
6. Hukuka (Kanuna), Ahlâka Aykırılığı  219
7. İmkânsızlık  220
C. Koşullu (Şartlı) Ölüme Bağlı Tasarruflar  220
1. Kavram  220
2. Hükmü  221
3. Geçersizliği  223
II. MİRASÇI ATANMASI (NASBI)  225
III. BELİRLİ (MUAYYEN) MAL BIRAKMA VASİYETİ  227
A. Genellikle  227
1. Kavram  227
2. Unsurları  228
a. Ölüme Bağlı Tasarruflardan Birinin Yani Vasiyet veya Miras Sözleşmesi İçin Gerekli Şekil Şartlarına Uyularak Yapılan Belirli Mal Vasiyeti ile Bir Kimseye Kural Olarak Karşılıksız Malvarlığına İlişkin Bir Kazandırmanın Yapılması Gerekir  228
b. Yapılan Kazandırmanın (Tevcihin) Mirasçı Atama Oluşturmaması Gerekir  228
B. Belirli Mal Bırakma (Muayyen Mal) Vasiyeti ile Mirasçı Atamanın (Nasbının) Farkları  229
C. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinden Dönme (Rücu)  229
Ç. Muayyen Mal Vasiyetinin Çeşitleri  230
1. Terekeye Dahil Belirli Bir Değerlerin Vasiyeti  230
2. İntifa Hakkının Vasiyeti  230
3. Terekedeki Malların Kıymetleri Üzerinden Yapılacak Edimin Yerine Getirilmesi Vasiyetleri, Sağlama (Tedarik) Vasiyetleri  230
4. Borçtan Kurtarma Vasiyeti  231
5. Alacak Vasiyeti  231
6. Cins (Nevi ile Belli Şey) Mal Vasiyeti  231
7. İrat Vasiyeti  231
8. Alt Vasiyet  231
9. Mirasçı Lehine Muayyen Mal Vasiyeti  232
10. Yasal Mal Vasiyeti (Gesetzliches Vermaechtnis)  232
11. Organ ve Doku Vasiyeti  233
D. Hükümleri  234
1. Vasiyet Alacaklısının Hakları  234
2. Vasiyet Alacaklısı  235
3. Vasiyet Borçlusu  236
4. Vasiyet Alacağının Muacceliyeti  236
5. Vasiyet Alacağının Zamanaşımı  238
6. Yarar (Nefi, Semere) ve Hasar  238
7. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Tenkisi  239
8. Vasiyetin İfası Davası  239
IV. YEDEK VEYA ARTMİRASÇI ATAMA (İKÂMELİ ÖLÜME BAĞLI) TASARRUFLARI  240
A. Yedek Mirasçı Atama (Alelâde İkame)  240
B. Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkame)  241
1. Kavram  241
2. Hükümleri  244
a. Mirasın Ön Mirasçıya Geçiş Aşaması (Nakil ile Mükellef Mirasçıya İntikali Safhası)  244
aa. Önmirasçının Mirası Kazanması  244
bb. Tedbirler  245
aaa. Defter Tutulması  245
bbb. Güvence (Teminat) Gösterilmesi  245
ccc. Devir ile Yükümlü Ön Mirasçının Güvence Göstermemesi  246
b. Mirasın, Artmirasçıya veya (Vasiyet Alacaklısına) Geçiş Aşaması  246
3. Yedek Mirasçı Atamadan (Alelade İkameden) Farkı  247
§ 18. YALNIZ VASİYET BİÇİMİNDE YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  248
I. VASİYET İLE VAKIF KURULMASI  248
II. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATANMASI (TENFİZ MEMURU TAYİNİ)  251
A. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (Tenfiz Memuru) Kavramı ve Hukukî Niteliği  251
B. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Atanması (Tayini)  252
C. Birden Çok Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanması  254
Ç. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görev ve Yetkileri  255
1. Terekenin Listesinin Düzenlenmesi  256
2. Terekenin Yönetimi  256
3. Tereke Alacaklarının Tahsili ve Borçlarının Ödenmesi  256
4. Mirasbırakanın Vasiyetlerini Yerine Getirme  257
5. Terekenin Paylaşılması Konusunda Plan Yapma  257
6. Dava ve Takiplere İlişkin Görev ve Yetkileri  257
D. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tereke Malları Üzerinde Bulunan Tasarruf Yetkisi  258
E. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi, Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu  258
1. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetlenmesi  259
2. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görevinin Sona Ermesi  259
a. Görevin Kendiliğinden Sona Ermesi  260
b. Görevin İstifa ile Sona Ermesi  260
c. Sulh Hakiminin Kararı ile Sona Ermesi  260
3. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Sorumluluğu  261
III. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT)  261
A. Genellikle  261
B. Mirasçılıktan Çıkarmanın Türleri  264
1. Cezaî (Alelâde) Çıkarma  264
a. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) Sebepleri  264
aa. Saklı Paylı Mirasçının, Miras Hakkından Iskat Edilebilmesi İçin, «Mirasbırakana» veya «Yakınlarından» Birine Karşı «Ağır Bir Suç» İşlemiş (TMK. m.510/I., b.1) Olmalıdır  264
bb. Saklı Paylı Mirasçının Mirasçılıktan Çıkarılabilmesi İçin «Mirasbırakana» veya «Ailesi» Üyelerine Karşı, Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Yerine Getirmemesi Gerekir  266
b. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) Hükümleri  266
aa. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçı Bakımından  267
bb. Miras Payı Bakımından  267
aaa. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçının Altsoyu Yoksa  267
bbb. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçının Altsoyu Varsa  268
c. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) İptal Kabiliyeti  268
aa. İptal Dâvası Yolu  268
bb. Tenkis Dâvası Yolu  269
d. Çıkarılan Mirasçının Mirasbırakan Tarafından Affı  272
e. Tereke Borçlarında Sorumluluk  273
2. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma (Koruyucu Iskat)  274
a. Koruyucu (Aciz Sebebiyle) Iskatın Şartları  274
aa. Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının Mirasbırakanın Altsoyu Olması Gerekir  274
bb. Altsoyun Borç Ödemeden Aciz Halde Bulunması Gerekir  275
cc. Koruyucu Çıkarma, Altsoyun Doğmuş ve Doğacak Çocuklarına Yararına Yapılmalıdır  275
çç. Çıkarılan Altsoyun Saklı Payının Yarısının Doğmuş ve Doğacak Çocuklarına Özgülenmesi Gerekir  276
dd. Koruyucu Çıkarmanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Yapılması Gerekir  277
b. Koruyucu (Borç Ödemede Aciz Sebebiyle) Çıkarmanın Hükümleri  277
aa. Çıkarılan Altsoy (Iskat Edilen Füru) Bakımından  277
bb. Çıkarılan Altsoyun Çocukları Bakımından  277
c. Koruyucu (Aciz Sebebiyle) Çıkarmanın (Iskatın) İptali  278
IV. VASİYET ŞEKLİNDE YAPILAN DİĞER ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  279
§ 19. YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİ BİÇİMİNDE YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  279
I. GENELLİKLE  279
II. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ  280
A. Konusu  280
B. Miras Sözleşmesi ile Bağdaşmayan Tasarruflara İtiraz  281
C. Mirasbırakanın Sağlığında Malvarlığını Mirasçıya Devri  282
III. OLUMSUZ MİRAS SÖZLEŞMESİ (=MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ)  284
A. Kavram ve Unsurları  284
1. Feragat Sözleşmesi Mutlaka Miras Sözleşmesi Biçiminde Yapılır  285
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi, Mirasbırakan ile Mirasçısı Arasında Yapılır  285
3. Feragat, Tam veya Kısmî Olabilir  286
4. Feragat Sözleşmesi Karşılıklı veya Bir Karşılık Alınmadan (İvazlı veya İvazsız) Olabilir  286
B. Hükümleri  286
1. Feragat Eden Mirasçı ve Altsoyu Bakımından  286
2. Feragatten Yararlanacaklar Bakımından  288
3. Tereke Alacaklıları Bakımından  288
4. Saklı Paylı Mirasçıları Bakımından  288
5. Feragatin Hükümden Düşmesi  289
Dördüncü Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU
§ 20. VASİYETİN YORUMU  292
I. GENELLİKLE  292
A. Mirasbırakanın İradesine Bağlılık  292
B. Vasiyetname Metnine Bağlılık  293
C. Dış Unsurlardan Yararlanma  293
II. ÖZEL YORUM KURALLARI  294
A. Vasiyetin Üstün Tutulması Kuralı (=Favor Testamenti)  294
B. Yasal Geçiş (Kanunî İntikal) Hükümlerinin Uygulanması Kuralı  296
C. Vasiyetin, Yapıldığı Andaki Maddî ve Hukukî Durumlara Göre Yorumlanması Kuralı  296
Ç. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinde ve Mirasçı Atanmasında Yorum Kuralı  296
D. Paylaştırma (Taksim) Kuralı Olarak Yorumlamak  297
§ 21. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU  298
I. GENELLİKLE  298
II. ÖZEL YORUM KURALLARI  298
A. Miras Sözleşmesinin Üstün (Muteber) Tutulması («Favor Pacti Successoralis») Kuralı  299
B. Yasal Geçiş (Kanunî İntikal) Hükümlerinin Uygulanması Kuralı  299
C. Maddî ve Hukukî Durumlardaki Değişikliğe Göre Yorum  299
Ç. Belirli (Muayyen) Mal Vasiyetinde ve Mirasçı Atanmasında (Nasbında) Yorum Kuralı  299
Beşinci Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ
§ 22. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  300
§ 23. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  302
I. İPTAL SEBEPLERİ  302
A. Esasa Ait İptal Sebepleri  302
1. Ehliyetsizlik  302
2. İrade Sakatlığı  303
a. İrade Sakatlığını Doğuran Sebepler  303
aa. Yanılma (Hata)  304
bb. Aldatma (Hile)  306
cc. Korkutma (Tehdit – Cebir)  307
b. Mirasbırakanın İradesini Sakatlayan Sebeplerle İptal Edilebilir Olan Ölüme Bağlı Tasarrufun Geçerlilik (Sıhhat) Kazanması  307
3. Tasarrufun İçeriğinin, Bağlandığı Koşul veya Yüklemelerin Hukuka ve Ahlâka Aykırılığı  308
B. Şekle Ait İptal Sebepleri  310
C. Borçlar Kanundaki Diğer Sakatlık Halleri ve Ölüme Bağlı Tasarruflar  312
II. İPTAL DAVASI  313
A. İptal Dâvasının Tarafları  313
B. İptal Dâvasında İspat Yükü (Külfeti)  314
C. İptal Dâvasını Açma Süresi  315
1. Bir Yıllık Süre  316
2. On Yıllık Süre  317
3. Yirmi Yıllık Süre  318
4. Sürelerin Durması, Kesilmesi  319
Ç. İptalin Def’i Olarak İleri Sürülmesi  320
D. İptal Kararının Hükmü  320
E. İptal Dâvasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  322
Altıncı Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA
TASARRUF SERBESTİSİNİN SINIRLARI
§ 24. SAKLI PAYLI (MAHFUZ HİSSELİ) MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLARI (MAHFUZ HİSSELERİ)  325
I. SAKLI PAYLI (MAHFUZ HİSSELİ) MİRASÇILARIN SINIRLI OLUŞU  325
II. SAKLI PAY (MAHFUZ HİSSE) ORANI VE TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  325
A. Saklı Pay (Mahfuz Hisse) Kavramı  325
B. Tasarruf Özgürlüğü (Verfügbare Quote)  326
C. Önceki Medeni Kanuna Göre İndirimsiz (Normal) Saklı Pay Oranı (Mahfuz Hisse Nispeti)  327
Ç. Önceki Medeni Kanuna Göre İndirimli Saklı Pay Oranı  328
D. 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre Saklı Paylar  330
III. ALTSOYUN SAKLI PAYI (FÜRUUN MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  331
A. Altsoyun (Füruun) Münferiden Mirasçı Olması  331
B. Füruun Hayatta Kalan Eşle İçtima Etmesi (Birlikte Mirasçı Olması)  332
1. Mülkiyet Hakkının Seçilmesi Halinde  333
2. İntifa Hakkının Seçilmesi Halinde  333
C. Evlâtlığın Saklı Paylı Mirasçılığı  335
D. 4721 Sayılı Medeni Kanununa Göre Altsoyun Saklı Payı ve Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü  335
1. Altsoyun Tek Başına Mirasçı Olması  336
2. Altsoyun Sağ Kalan Eş ile Birlikte Mirasçı Olması  336
IV. ANA VE BABANIN SAKLI PAYLARI VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  338
A. Ana ve Babanın Tek Başına (Münferiden) Mirasçı Olması  338
B. Ana ve Babanın Diğer Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması (İçtima Etmesi)  338
1. Ana veya Babanın Mirasbırakanın Kardeşleri ile Mirasçı Olması  339
2. Ana ve Babanın Sağ Kalan Eşle ile Mirasçı Olması  340
3. Ana veya Babanın Sağ Kalan Eşle ve Kardeşleri ile Birlikte Mirasçı Olması  342
V. ERKEK VE KIZ KARDEŞLERİN SAKLI PAYI (MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (NİSABI)  343
A. Erkek ve Kız Kardeşlerin Tek Başına (Münferiden) Mirasçı Olması  343
B. Erkek ve Kız Kardeşlerin Mirasbırakanın Sağ Kalan Eşi ile Birlikte Mirasçı Olması (İçtima Etmesi)  345
VI. SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAYI (MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (NİSABI)  347
A. Sağ Kalan Eşin Diğer Saklı Pay Sahibi Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması  349
B. Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Sahibi Olmayan Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması  349
1. Sağ Kalan Eşin İkinci Zümredeki Saklı Pay Sahibi Olmayan Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması  349
2. Sağ Kalan Eşin Mirasbırakanın Üçüncü Zümredeki Yasal Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması  349
C. Sağ Kalan Eşin Tek Başına Mirasçı Olması  350
Ç. Aile Mal Rejimi ve Eşin Saklı Paylı Mirasçılığı  351
D. Mirasbırakan Ölüme Bağlı Tasarrufla Terekenin Tamamı Üzerinde Eşe İntifa Hakkı Vasiyet Etmişse, Bu Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Saklı Paylarını İhlâl Eder mi?  355
§ 25. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNÜN (NİSABININ) HESAPLANMASI  356
I. MEVCUDUN (TEREKE AKTİFİNİN) TESPİTİ  357
II. TEREKEDEN BORÇLARIN VE MASRAFLARIN ÇIKARILMASI  359
A. Mirasbırakanın Borçları  360
B. Mirasbırakanın Cenaze Giderleri  360
C. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı İçin (Terekenin Defterinin Tutulması İçin) Yapılan Masraflar  361
Ç. Mirasbırakanla Birlikte Yaşayan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  361
D. Ananın Nafaka Hakkı, Eğitimini Tamamlamamış Çocuklara ve Sakat Çocuklara Terekeden Ödenecek Tazminat  362
III. TEREKEYE EKLENECEK DEĞERLER  362
A. Tenkise Tabi sağlar arası Karşılıksız Kazandırmalar (Ölüme Bağlı Olmayan Teberrular)  363
1. Mirasçılara Yapılan Tenkise Tabi Sağlar Arası Kazandırmalar (Teberrular)  367
a. Miras Payına Mahsuben Yapılan Kazandırmalar  367
aa. Denkleştirme Yükümünün (İade Borcunun) Ortadan Kalkması Halinde Tenkis  367
bb. Mirasbırakanın Geri Verilmemek Üzere Yaptığı Kazandırmaların Tenkisi (İade Borcundan Muaf Tutması Halinde Tenkis)  368
b. Miras Haklarının Ölümünden Önce Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Kazandırmalar (Miras Hissesinin Berveçhi (Önceden) Peşin Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Teberrular)  370
2. Üçüncü Kişilere Yapılan Bağışlamalar  371
a. Mutlak Olarak Tenkise Tabi Kazandırmalar  371
b. Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar (Mahfuz Hisse Kurallarını İhlâl Kastıyla Yaptığı Aşikâr Olan Temlikler)  372
B. Ölüme Karşı Sigortaların Satın Alma Değeri  375
C. Terekeye Eklenecek Değerlerde Sıra  375
IV. BİR MİRASÇININ MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLERİN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNE ETKİSİ  377
A. Mirastan Feragat Halinde  378
B. Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) Halinde  380
C. Mirastan Yoksunluk (Mahrumiyet) Halinde  382
Ç. Mirasın Reddi Halinde  385
§ 26. TENKİS DAVASI  387
I. GENELLİKLE  387
II. TENKİS DÂVASININ ŞARTLARI  389
A. Mirasbırakan Tasarruf Özgürlüğü Miktarını (Nisabını) Aşmış Olmalıdır  389
B. Mirasçı Saklı Payını Alamamış (Mahfuz Hissesi İhlâl Edilmiş) Olmalıdır  389
III. TENKİS DÂVASININ TARAFLARI – YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  390
A. Taraflar  390
1. Dâvacı  390
a. Saklı Pay Sahibi (Mahfuz Hisseli) Mirasçılar  391
b. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklıları veya İflâs Masası  393
2. Dâvalı  394
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  395
IV. TENKİS DÂVASINDA HAK DÜŞÜMÜ SÜRELERİ  395
A. Önceki Medeni Kanun Bakımından Dava Açma Süresi  395
1. Bir Senelik Süre  397
2. Beş Senelik Süre  398
3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  398
4. Tenkisin Def'i Yolu ile Dermeyanı  398
B. 4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunumuza Göre Tenkis Davası Açma Süreleri  399
1. Bir Yıllık Hak Düşümü Süresi  399
2. On Yıllık Hak Düşümü Süresi  400
3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  400
4. Tenkisin Def'i Yolu ile İleri Sürülmesi  401
5. Sürelerin Durması, Kesilmesi  402
V. TENKİSTE SIRA (TERTİP)  403
A. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde Sıra (Tertip)  406
1. Alelade Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi  406
a. Mirasbırakanın Tenkiste Sırayı (Tertibi) Düzenlemesi  406
b. Yasa Hükmüne Göre Tenkiste Sıra  407
aa. Yasal Genel Tenkis Kuralı (Kanunî Genel Tertip Kuralı)  407
bb. Yasal Özel Tenkis Kuralları  408
aaa. Vasiyeti Yerine Getirme Yükümlüsünün Tenkiste Talebi (TMK. m.563/II,
EMK. m.505/II)  408
bbb. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünmesine Olanak Bulunmayan Belirli Mal Vasiyetinin Tenkise Tabi Olması Halinde TMK. 564. Maddesi Vasiyet Alacaklısına  409
ccc. İntifa ve İrat Teberrularının Tenkisi (TMK. m.568, EMK. m. 510)  412
ççç. Mirası Artmirasçıya Geçirme Yükümlülüğü ile Saklı Payı Zedelenen Ön Mirasçının, Aşan Kısmın Tenkisini İstemesi (TMK. m.569, EMK. m.511)  413
ddd. Bir Karşılık Alınarak Yapılan Feragatte Karşılığın Tenkisi (MK. m.574, EMK. m.516)  413
eee. Miras Sözleşmesiyle Elde Ettiği Kazandırma Tenkise Tabi Tutulan Kimse, Bu Kazandırma İçin Mirasbırakana Verdiği Karşılığın Tenkis Oranında Geri Verilmesini İsteyebilir (TMK. m.566/II, EMK. m.508. m.2.c)  414
fff. Saklı Pay Sahibi Mirasçılara Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan ve Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan Kazandırmaların, Onların Saklı Paylarını Aşan Kısmı Orantılı Olarak Tenkis Edilir. (TMK. m.561/I, EMK. m.503)  415
2. Kamu Yararına Yapılan Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde Sıra  416
B. Tenkise Tabi sağlar arası Kazandırmalar (Ölüme Bağlı Olmayan Tenkise Tabi Teberrular)  416
VI. TENKİSTE GERİ VERİLECEK MİKTAR  417
A. Tenkis Edilecek Miktarın Hesaplanması  417
1. Alelade Kazandırmalarda Hesap  418
a. Alelade Ölüme Bağlı Kazandırmalarda Hesabın Yapılması  418
2. Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Teberruların Tenkisi  422
3. Tenkis İşleminde Uygulama İlkeleri  429
a. Mirasbırakanın Alelade Tenkise Tabi Hem sağlar arası Hem de Ölüme Bağlı Kazandırmaları Varsa, Bu Halde de Şu İhtimalleri Birbirinden Ayırmak Gerekir  430
aa. Birinci İhtimal Net Terekenin sağlar arası Kazandırmalar ve Saklı Paylar Toplamından Büyük Olması: nt > sat ve nt > mfhT  430
bb. Net Terekenin sağlar arası Teberrulardan Büyük Fakat Saklı Payları Toplamından Küçük Olması (nt>sat, fakat, nt<mfhT)  431
b. Tenkise Tabi Sadece Ölüme Bağlı Tasarruflar Var, sağlar arası Kazandırmalar Yoksa  433
aa. Sadece Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflar Varsa  433
aaa. Net Terekenin Toplamının Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflardan Büyük Olması  434
bbb. Net Tereke Toplamının Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflardan Küçük Olması  434
bb. Mirasbırakanın Sadece Kamu Yararına Ölüme Bağlı Teberruları Varsa  436
cc. Mirasbırakan İki Tür Ölüme Bağlı Kazandırmayı Bir Arada Yapmışsa  436
aaa. Net Terekenin Toplamının Ölüme Bağlı Tasarruflardan Büyük Olması  437
bbb. Net Terekenin Toplamının Ölüme Bağlı Tasarruflardan Küçük Olması  438
c. Tenkise Tabi Sadece sağlar arası Kazandırmalar Var, Ölüme Bağlı Tasarruflar Yoksa  439
aa. Sadece Alelade sağlar arası Kazandırma Varsa  440
bb. Sadece Kamu Yararına Yapılan sağlar arası Kazandırma Varsa  440
cc. Her İki Türlü sağlar arası Kazandırma Yapılmışsa  440
4. EMK’ye Göre Kamusal Teberruların Tenkisi  440
B. Tenkis Dâvasında Dâvalının Geri Verme Borcu (İadede Sorumluluğu)  443
1. Genellikle  443
2. Geri Verme (İade) Borcunun Kapsamı  445
a. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  445
b. sağlar arası Kazandırmalarda (Ölüme Bağlı Olmayan Teberrularda)  445
aa. İyiniyetli (Hüsnüniyetli) Dâvalının Geri Vermede Sorumluluğu  445
bb. İyiniyetli Olmayan Dâvalının Geri Vermede Sorumluluğu  446
VII. TENKİS DAVASI VE MİRASÇILARIN AÇABİLECEĞİ DİĞER DAVALAR  447
A. Tenkis Davası ve Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası  447
B. Tenkis Davası ve Miras Sebebiyle İstihkak Davası  448
C. Tenkis Davası ve Miras Denkleştirme (İade) Davası  448
D. Tenkis Davası ve Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal Davası  448
İkinci Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ, KAZANILMASI VE PAYLAŞILMASI
1. Ayırım
MİRASIN GEÇİŞİ VE KAZANILMASI
Birinci Başlık
MİRASIN GEÇİŞİ (İNTİKALİ)
§ 27. MİRASIN AÇILMASI  454
I. MİRASIN AÇILDIĞI AN  454
A. Ölüm  454
B. Ölüm Karinesi  456
C. Gaiplik  457
1. Genellikle  457
2. Gaibin Mirasbırakan Olması  458
a. Güvence Gösterme Zorunluluğu (Teminat Göstermek Mecburiyeti)  458
b. Geri Verme Yükümlülüğü  459
3. Gaibin Mirasçı Olması  460
4. Hakkında Gaiplik Kararı Alınan Kimsenin Hem Mirasbırakan ve Hem de Mirasçı Olması  462
II. MİRASIN AÇILMA YERİ (MAHAL)  462
§ 28. MİRASÇILIK EHLİYETİ  464
I. SAĞ (HAYATTA) OLMA  465
A. Kural  465
B. İstisnalar  466
1. Cenin (TMK. m.582, EMK. m.524)  466
2. Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkamede Namzet) (TMK. m.583, EMK. m. 525)  467
3. Vakıf Kurulması (TMK. m.526 ve 105, EMK. m. 473 ve 74)  468
4. Geciktirici Koşula (Talikî Şarta) veya Belirli Bir Süreye Bağlı Olarak Yapılan Mirasçı Atama veya Belirli Mal Vasiyeti (MK. m.525)  468
II. MİRASA EHİL OLMA  468
A. Genel Olarak  468
B. Yabancıların Mirasa Ehliyeti  470
III. MİRASTAN YOKSUNLUK (MAHRUMİYET) SEBEBİNİN BULUNMAMASI  475
A. Kavram ve Tanım  475
B. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  476
1. Mirasbırakanını Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Öldürmek veya Öldürmeye Teşebbüs Etmek (TMK. m.578 / b.1)  477
2. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak (Haksız Yere) Ölüme Bağlı Bir Tasarrufta Bulunamayacak Hale Getirmek (TMK. md.578/I bent 2)  478
3. Aldatma veya Zorlama Yahut Korkutma ile Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarruf Yapmasını, Yapmamasını Yahut Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönmesini veya Dönememesini Temin Etmek (TMK. md.578/I. b.3)  479
4. Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Hal ve Zamanda, Ölüme Bağlı Tasarrufunu Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak (Haksız Yere) Gizlemek veya Bozmak (TMK. 578. m.4.b; EMK. md.520/I, b.4)  479
C. Mirastan Yoksunluğun Hükümleri  481
1. Mirastan Yoksunluk Yasa Gereği Meydana Gelir  481
2. Mirastan Yoksunluk Görecelidir (Nisbîdir)  481
3. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir  481
4. Af ile Mirastan Yoksunluk Kalmaz  482
§ 29. KORUMA ÖNLEMLERİ  483
I. GENELLİKLE  483
II. GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ  485
III. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ  486
A. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması  486
B. Terekenin Resmi Yönetimi  488
C. Vasiyetnamenin Teslimi (Tevdii) ve Açılması ile İlgili Önlemler  491
1. Vasiyetnamenin Teslimi (Tevdi) Borcu  492
2. Vasiyetnamenin Açılması  493
Ç. Mirasçıların tespiti ile İlgili Önlemler  494
§ 30. MİRASÇILIK BELGESİ  495
I. MİRASÇILIK BELGESİ KAVRAMI  495
II. MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGESİNİ TALEP ŞARTLARI  496
A. Mirasçılık Belgesi Sulh Mahkemesinden veya noterden Talep Üzerine Verilir  496
B. Bir Ay İçinde Bir İtirazın Yapılmamış Olması Gerekir  497
III. MİRASÇILIK BELGESİNİN KAPSAMI VE HÜKMÜ  498
A. ispat Vasıtası Olması  498
B. Veraset Belgesinin İptali  499
C. Yabancı Ülkelerden Alınan Veraset İlâmı  500
İkinci Başlık
MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)
§ 31. YASAL KAZANIM (KANUNÎ İKTİSAP) KURALLARI  501
I. MİRASÇILARIN MİRASI KAZANIMI  502
II. YASAL İNTİFA HAKKI SAHİPLERİNİN KAZANMASI  503
III. VASİYET ALACAKLILARININ KAZANIMI  504
§ 32. MİRASIN REDDİ  505
I. GENELLİKLE  505
II. GERÇEK (HAKİKÎ) RED  506
A. Mirasçı Red Hususunda Tek Taraflı İrade Beyanında Bulunmalıdır  506
B. Mirası Red Beyanı Kayıtsız ve Şartsız Yapılmalıdır  508
C. Red Beyanının Sulh Hâkimine Yapılması Gerekir  508
Ç. Mirasın Reddinin Süresi İçinde Yapılması Gerekir  509
1. Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirası Red Süresi  509
2. Red Hakkının Geçtiği Mirasçılar İçin Süre  510
a. Birinci İhtimal  511
b. İkinci İhtimal  511
III. HÜKMÎ RED  511
A. Genellikle  511
B. Hükmî Reddin Şartları  512
1. Terekenin Borca Batık (Müstağrak) Olması Gerekir  512
2. Terekenin Borca Batık Olduğunun Açıkça Belli veya Tespit Edilmiş Olması Gerekir  512
3. Terekenin Borca Batık Olduğunun Belli ve Tespit Olması, Mirasın Açıldığı Anda Mevcut Olması Gerekir  513
IV. RED HAKKININ DÜŞMESİ (RED HAKKINDAN MAHRUMİYET)  513
A. Red Süresinin Bitiminden Önce Mirasın Kabulü (Açık Kabul)  513
B. Red Süresinin Geçirilmiş Olması  514
C. Mirasçının Terekenin Olağan Yönetiminin veya Terekenin Devamını Sağlayan İşlerin Dışında Tereke Malları Üzerinde İşlemde Bulunması (Örtülü Kabul)  514
Ç. Mirasçının Terekeden Bir Malı Gizlemesi veya Kendisine Maletmesi  515
V. REDDİN HÜKÜMLERİ  515
A. Mirası Reddeden Mirasçının Miras Payı  515
1. Mirası Reddeden Yasal Mirasçının Payı  516
a. Bir veya Bazı Mirasçıların Reddi  516
b. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret  516
c. Altsoyun Tamamının Reddi  518
d. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret (Madun Derece Lehine Ret)  518
2. Mirası Reddeden Atanmış Mirasçıların Payı  518
B. Miras Hakkının Reddinde Alacaklıların Haklarının Korunması  519
1. Reddeden Mirasçının Alacaklılarının Korunması (TMK. md.617, EMK. md. 557)  519
a. Reddin İptali Dâvasının Şartları  519
aa. Mirası Reddeden Mirasçının Mevcudu Borçlarından Az Olmalıdır  519
bb. Mirasçı Mevcudunun Borçlarını Karşılayamadığını Bilerek, Sırf Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdı ile Mirası Reddetmiş Olmalıdır  520
cc. Alacaklılara veya İflâs Masasına Güvence Verilmemiş Olmalıdır  520
çç. Altı Ay İçinde Mirasın Reddinin İptali Dâva Edilmelidir  520
b. Reddin İptalinin Sonuçları  521
2. Tereke Alacaklılarının Korunması  521
a. Şartları  522
b. Sorumluluğun Kapsamı  522
VI. VASİYET OLUNAN MUAYYEN MALIN REDDİ  523
§ 33. DEFTER TUTMA TALEBİ VE TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE MİRASIN KABULÜ  524
I. GENELLİKLE  524
II. DEFTER TUTULMASI İSTEMİNİN (TALEBİNİN) KOŞULLARI  524
A. Defter Tutulması İçin Bir İstemin (Talebin) Yapılması Gereklidir  525
B. Defter Tutulması Talebinde Bulunan Mirasçının Mirası Reddedebilme Hakkına Sahip Olması Gerekir  525
C. Defter Tutulması İsteminin Bir Ay İçinde Yapılması Gerekir  526
Ç. Defter Tutma Talebi, Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Sulh Hâkimine Yazılı veya Sözlü Bir Beyanla Olur  526
III. DEFTER TUTULMASINDA USUL  526
A. Terekenin Deftere Geçirilmesi  526
B. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı  527
C. İşlemlerin Durdurulması  528
1. Yönetim İşlemlerininDurması  528
2. Tereke Borçları ile İlgili İcra Takibatı ve Dâvaların Durması  529
3. Zamanaşımının Durması  529
Ç. Defter Tutmanın Sona Ermesi  529
IV. DEFTER TUTMANIN HÜKÜMLERİ  530
A. Mirasçıların Karar Vermeğe Çağırılması  530
B. Mirasçıların Karar Vermesi  530
C. Tutulan Defter Gereğince Mirası Kabul Eden Mirasçının Sorumluluğu  531
1. Deftere Geçirilmiş Borçlardan Sorumluluk  531
2. Deftere Geçirilmemiş Borçlardan Sorumluluk  532
a. Alacaklının Kusuru ile Deftere Geçirilmemiş Borçlar  532
b. Alacaklının Kusuru Olmaksızın Deftere Geçirilmemiş Borçlar  532
3. Mirasçının Mirasbırakanın Kefaletinden Doğan Borçlarından Sorumluluğu  532
§ 34. RESMÎ TASFİYE  534
I. RESMÎ TASFİYENİN AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  534
II. RESMÎ TASFİYENİN KOŞULLARI  534
A. Mirasçıların Resmî Tasfiye Talebinin Koşulları  534
B. Tereke Alacaklılarının Resmî Tasfiye Taleplerinin Koşulları  536
C. Mirasçının Alacaklılarının ve Vasiyet Alacaklılarının Durumu  536
III. RESMÎ TASFİYE USULÜ  536
1. Olağan Tasfiye Usulü  537
2. İflâs Usulüyle Tasfiye  538
IV. RESMÎ TASFİYENİN HÜKMÜ  539
§ 35. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  539
I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  539
A. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası Bütünsel (Küllî) Bir Dâvadır  541
B. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası «Aynî» Bir Dâvadır  541
C. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası Bir «Edim» Dâvasıdır  541
II. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASININ TARAFLARI  541
A. Dâvacı  541
B. Dâvalı  543
III. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASINDA İSPAT YÜKÜ  545
IV. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  545
V. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASINDA ZAMANAŞIMI  546
A. İyiniyetli Dâvalıya Karşı Açılacak Dâvanın Zamanaşımı  546
1. Bir Senelik Zamanaşımı  546
2. On Senelik Zamanaşımı  546
B. Kötüniyetli Dâvalıya Karşı Dâvanın Zamanaşımı  546
VI. KORUYUCU ÖNLEM  547
VII. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASININ HÜKÜMLERİ  547
VIII. VASİYET ALACAKLISININ DÂVA HAKKI  548
§ 36. ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYETE ÇEVİRME  548
2. Ayırım
MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİMİ)
Birinci Başlık
PAYLAŞMADAN ÖNCEKİ AŞAMA
§ 37. MİRAS ORTAKLIĞI (ŞİRKETİ)  550
I. KAVRAM VE MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ  550
II. MİRASÇILARIN HAKLARI  552
A. Mülkiyet ve Zilyetlik  552
B. Kullanma ve Faydalanma Hakkı  552
C. Yönetim Hakkı  552
Ç. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri Yapmak Hakkı  553
D. Dâva Hakkı  553
E. Tereke Temsilcisi (Mümessili)  555
§ 38. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  558
§ 39. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ VE PAYLAŞIM DÂVASI  559
I. PAYLAŞIM TALEBİ VE PAYLAŞIM DÂVASI  559
A. Genellikle  559
B. Paylaşım Dâvasının Tarafları  560
1. Dâvacı  560
2. Dâvalı  560
C. Paylaşım Dâvasının Konusu  560
Ç. Paylaşım Dâvasında Yetkili ve Görevli Mahkeme  561
II. MİRASIN PAYLAŞIMINI GECİKTİREN HALLER  561
A. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Paylaşımın Geciktirilmesi  561
B. Paylaşmanın Sözleşme ile Geciktirilmesi  562
C. Paylaşmanın Hâkim Hükmü ile Geciktirilmesi  563
Ç. Paylaşmanın Kanun Gereğince Gecikmesi  563
1. Mirasçılar Arasında Cenin Varsa  563
2. Tarımsal (Ziraî) Taşınmazların Mirasçılardan Birine Özgüllenmesi Halinde Kurulan Aile Mal Ortaklığı Sebebiyle Paylaşmanın Geciktirilmesi  564
3. Diğer Kanunlarda Paylaşımı Geciktiren Hususlara Örnek  564
§ 40. PAYLAŞIMDAN ÖNCEKİ AŞAMAYA İLİŞKİN DİĞER KURALLAR  564
I. PAYLAŞIMDAN ÖNCEKİ AŞAMADA ALINACAK TEDBİRLER  564
II. MİRASBIRAKANLA BİRLİKTE YAŞAYAN VE ONUN TARAFINDAN BAKILAGELEN (BESLENEGELEN) MİRASÇILARIN HAKLARI  565
İkinci Başlık
PAYLAŞMA AŞAMASI
§ 41. PAYLAŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ (SERBESTİSİ) İLKESİ  567
I. KURAL  567
II. İSTİSNASI  569
A. Mirasbırakanın Paylaşım Kuralları Koyması  570
B. Paylaşıma Hâkimin Katılımı (İştiraki)  571
1. Mirasçılar Arasında Çekişmenin (İhtilâfın) Bulunması Halinde  571
2. Üçüncü Kişinin Yararının Bulunduğu Halde  571
§ 42. MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ  571
I. KURAL  571
II. İSTİSNA  573
A. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufu ile Koyacağı İstisnalar  574
B. Medenî Kanundaki İstisnalar  574
1. Değerinde Önemli Bir Azalma Olmaksızın Paylaşımı Mümkün Olmayan Mallar  574
2. Niteliği İtibariyle Bütünlük Oluşturan Eşya  576
3. Aile Belgeleri ve Anı Eşya  576
4. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Eşe Özgüllenmesi  577
5. Mirasçının Mirasbırakana Olan Borcu  577
6. Rehinli Mal ile Onun Teminat Verildiği Borcun Özgüllenmesi  577
7. Tarımsal Taşınmazların ve Ona Bağlı Yan Sınaî Malların Özgüllenmesi  578
III. PAYLAŞIM DEĞERİ  578
§ 43. TARIMSAL TAŞINMAZLARIN PAYLAŞIMI  578
I. GENELLİKLE  578
II. TMK’NİN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE ZİRAÎ TAŞINMAZIN MİRASÇILARDAN BİRİNE ÖZGÜLLENME KOŞULLARI  580
A. Objektif Koşullar  580
1. Özgüllenecek Mal, Tarımsal Bir Mal Olmalıdır  580
2. Özgüllenecek Mal Tarımsal Şekilde İşletilmelidir  581
3. Özgüllenecek Tarımsal Malların Ekonomik Bütünlük Oluşturması Gerekir  581
4. Tarımsal Şekilde İşletilen Taşınmazın Bir Ailenin Asgari Geçim İmkânını Sağlaması Gereklidir  581
B. Subjektif Koşullar  581
1. Özgüllenme Talebi Yapılmış Olmalıdır  581
2. Mirasçının Tarımsal Malı İşletmeye Ehil Olması Gerekir  582
III. ÖZGÜLENMEYE İLİŞKİM MÜLGA TMK HÜKÜMLERİ  583
A. Tarımsal Taşınmazın Özgüllenmesi  583
B. Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi  584
1. Kendisine Tarımsal Taşınmaz Özgüllenen Mirasçının Diğer Mirasçıların Payını Nakden Ödemesi  584
2. Paylaşmanın Geciktirilmesini Talep  584
a. Paylı Aile Malları Ortaklığına (Aile Şirketi Emvaline) Girmeyen Mirasçının Durumu  585
b. Aile Malları Ortaklığına Giren Mirasçıların Durumu  585
C. 6537 Sayılı Kanuna Göre Tarım Arazilerinin Özgüllenmesi  585
§ 44. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE)  588
I. KAVRAM VE KOŞULLARI  588
A. Kavram  588
B. Mirasta Denkleştirmenin Koşulları  588
1. Denkleştirme ile Yükümlü Olanlar  589
2. Denkleştirmeyi Talebe Hakkı Olanlar  590
C. Denkleştirmenin Konusu  590
1. Genellikle  590
a. Kazandırma Karşılıksız (İvazsız) Olmalıdır  590
b. Karşılıksız Kazandırma Mirasbırakanın Sağlığında Yapılmış Olmalıdır  591
c. Kazandırma (Karşılıksız Kazandırma), Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olmalıdır  591
2. Denkleştirmenin Konusu  593
a. Altsoy Bakımından Denkleştirmenin Konusu  593
aa. Denkleştirmeye Tabi Karşılıksız Kazandırmalar  594
aaa. Çeyiz (Cihaz)  594
aab. Kuruluş Sermayesi (Tesis Masrafı)  594
aac. Borçtan İbra (Kurtarma)  594
b. Denkleştirmeye Tabi Olmayan Karşılıksız Kazandırmalar  595
aa. Mirasbırakanın Altsoyunu Denkleştirmeden Muaf Tutması  595
bb. Kanun Gereğince Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulması  595
aaa. Olağan (Mutat) Hediyeler  595
bbb. Altsoy Evlenirken Alışılmış Ölçülerde (Mutat Derecede) Verilen Eşyalar ve Yapılan Giderler  595
ccc. Eğitim ve Öğretim (Talim ve Terbiye) Giderleri  595
c. Altsoy Dışındaki Kanunî Mirasçılar Bakımından Denkleştirmenin Konusu  596
II. DENKLEŞTİRMENİN ZAMANI  596
III. DENKLEŞTİRMEDE USUL  597
IV. DENKLEŞTİRMENİN KAPSAMI  598
V. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNE İLİŞKİN DİĞER KURALLAR  598
A. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlayamamış Çocuklara Tazminat  598
B. Özürlü Çocuklara Tazminat  599
C. Aileye Yapılan Özveriye (Fedakârlığa) Karşı Tazminat  599
Üçüncü Başlık
PAYLAŞMANIN SONA ERMESİ AŞAMASI
§ 45. TEREKENİN TASFİYESİ  600
I. GENELLİKLE  600
II. AYNEN (FİİLÎ) PAYLAŞMA  601
III. AKDÎ (SÖZLEŞME İLE) PAYLAŞMA  602
IV. DAVA YOLUYLA PAYLAŞMA  602
§ 46. MİRAS PAYLARININ DEVRİ (TEMLİKİ)  603
I. GENELLİKLE  603
II. MİRASIN AÇILMASINDAN SONRA MİRAS PAYININ DEVRİ  603
A. Koşulları  603
B. Hükümleri  605
1. Lehine Temlik Yapılan Mirasçı Bakımından  605
2. Lehine Temlik Yapılan Üçüncü Şahıs Bakımından  606
C. Miras Payının Rehni ve Haczi  607
III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE MİRAS PAYININ DEVRİ  607
§ 47. MİRASIN PAYLAŞIMINDAN SONRA MİRASÇILARIN İLİŞKİLERİ  608
I. MİRASÇILARIN BİRBİRİYLE OLAN İLİŞKİLERİ  608
A. Tereke Malları Bakımından  609
B. Tereke Alacakları Bakımından  609
II. MİRASÇILARIN TEREKE ALACAKLILARI İLE İLİŞKİLERİ  610
A. Alacaklının Muvafakati ile  610
B. Beş Senenin Geçmesi ile  611
MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  613
Kaynaklar  617
Kavram Dizini  627
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020