Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar
Nisan 2013 / 1. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamu bütçelemesi, bir değişim, dönüşüm ve yeni seçenekler arama sürecidir. Son dönemlerde kamu kesimi bütçe sistemlerinde farklı yaklaşımlar ve tartışmalar söz konusudur. Ortaya çıkan bu yeni yaklaşımlar, bazı durumlarda toplumsal beklentileri karşılayacak bir araç olmaktan ziyade teknik tartışmaya dönüşmektedir. Ancak iktisadi, siyasal ve hukuksal belge olan bütçelerin, yeni bakış açıları ile zenginlik kazanması yönünde çabalar yeni alternatiflerle ve denemelerle kuşkusuz devam edecektir. Dolayısıyla kamu bütçeleme süreçleri içinde yer alan politikanın formüle edilmesi, bütçelerin hazırlanması ve uygula ile denetim aşamaları ile ilgili olarak birçok yeni yaklaşım ve tartışma gündeme gelmektedir. Temel amaç, kamu kesimi bütçelerini, vatandaşların beklenti ve arzularını karşılayacak bir araca dönüştürmek ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik, ekonomiklik ve verimliliği sağlamaktır.

Bu çalışmada alanında uzman akademisyenler ve bürokratlar; vatandaş bütçesi, sosyal bütçe, cinsiyete duyarlı bütçeleme, mali demokrasi gibi bütçelemede yeni kavramları ortaya koymakta; performans esaslı bütçeleme, bütçe gelirleri, denetim ve risk yönetimi, bütçede mali disiplin ve mali kural, Avrupa Birliği'nde bütçe yaklaşımları başlıklarıyla kamu bütçesine ilişkin tartışmalara uluslararası bir perspektif kazandırmaktadır. Kuşkusuz bu çalışmada ortaya konan yeni yaklaşımlar, yeni tartışmaları gündeme getirecek ve bu tartışmalar kamu bütçesi anlayışına zenginlik katacaktır.

Konu Başlıkları
Bütçede Yeni Kavramlar, Tartışmalar
Performans Esaslı Bütçeleme, Bütçe Gelirleri, Denetim ve Risk Yönetimi
Bütçede Mali Disiplin ve Mali Kural
Avrupa Birliği’nde Bütçe Yaklaşımları
Barkod: 9789750223723
Yayın Tarihi: Nisan 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  11
BÜTÇEDE YENİ KAVRAMLAR, TARTIŞMALAR
5018 SAYILI KANUN VE KAMU İDARELERİNDE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME  19
LAW NO 5018 AND GENDER SENSITIVE BUDGETING FOR PUBLIC AGENCIES Özgün AKDURAN
BÜTÇE SAVUNUCULUĞU  37
BUDGET ADVOCACY Hasan BEYNAM - Murat ŞEKER
SOSYAL HARCAMALARIN KAPSAMI VE TÜRKİYE’DE SOSYAL BÜTÇE  53
SOCIAL EXPENDITURES AND SOCIAL BUDGET IN TURKEY M. Mustafa ERDOĞDU
TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: KAPSAM, ÖRNEKLER ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER  97
GENDER RESPONSIVE BUDGETING: SCOPE, PRACTICES AND PROSPECTS FOR TURKEY Gülay GÜNLÜK - ŞENESEN
YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL EĞİLİMLER  129
GLOBAL TRENDS IN HIGHER EDUCATION Ahmet KESİK - Çağatay TELLİ
BÜTÇE SİSTEMLERİNDE DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM  155
TRANSFORMATION AND CHANGE IN BUDGET SYSTEMS Metin MERİÇ
BÜTÇELEME SÜRECİNDE ÇOĞULCULUK  173
PLURALISM IN BUDGETING PROCESS Deniz ŞAHİN
BÜTÇE VE MALİ DEMOKRASİ  203
BUDGET AND FISCAL DEMOCRACY Mehmet ŞAHİN - Özge UYSAL
VATANDAŞ BÜTÇESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ  221
CITIZENS’ BUDGET AND PRACTICE SAMPLES Murat ŞEKER Hasan BEYNAM
VATANDAŞ ODAKLI BÜTÇELEME VE VATANDAŞ BÜTÇE  237
CITIZEN CENTERED BUDGETING AND CITIZEN BUDGET Özge UYSAL - Mehmet ŞAHİN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME,
BÜTÇE GELİRLERİ, DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PROGRAM DEĞERLENDİRME ÖLÇÜM ARACI THE EVALUATION OF PERFORMANCE BASED BUDGETING RESULTS VIA PART Tekin AKDEMİR - Gökhan ÇOBANOĞULLARI
TÜRKİYE’DE SAYIŞTAY VE PERFORMANS DENETİMİ  285
TURKISH COURT OF ACCOUNTS AND PERFORMANCE AUDITING Figen ALTUĞ
TÜRKİYE’DE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMENİN UYGULAMASINA
ELEŞTİREL BAKIŞ 
 299
CRITICAL OVERVIEW TO APPLICATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN TURKEY Özhan ÇETİNKAYA
BELİRLİLİK İLKESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE BÜTÇE GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  317
EVALUATION OF TURKEY’S BUDGET REVENUES IN TERMS OF PREDICTABILITY PRINCIPLE Adnan GERÇEK Feride BAKAR
KAMUDA KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ  349
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN GOVERNMENT Halis KIRAL - Esma Meltem KILIÇ
İÇ DENETİMDE ETKİNLİK: “İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI”NDAN BEKLENTİLER  369
EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT: THE EXPECTATIONS ON “INTERNAL AUDIT ASSURANCE AND DEVELOPMENT PROGRAM” Kâmil TÜĞEN - Ahmet ÖZEN BÜTÇEDE MALİ DİSİPLİN VE MALİ KURAL
HOW TO ACHIEVE AND SUSTAIN FISCAL DISCIPLINE IN TURKEY: RISING TAXES, REDUCING GOVERNMENT SPENDING OR A COMBINATION OF BOTH?  385
TÜRKİYE'DE MALİ DİSİPLİN VERGİLERİ ARTTIRARAK MI, KAMU HARCAMALARINI KISARAK MI, YOKSA HER İKİSİNİ YAPARAK MISAĞLANMALI VE SÜRDÜRÜLMELİ? Ayşe KAYA - Hüseyin ŞEN
MALİ KURALLAR: KURALA DAYALI BÜTÇE POLİTİKASI  419
FISCAL RULES: RULES-BASED BUDGET POLICY Nazan SUSAM AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÜTÇE YAKLAŞIMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HİZMETLER VE BÜTÇELEME AÇISINDAN GÖRÜLEN GENEL EĞİLİMLER  445
GENERAL TRENDS OBSERVED IN THE EUROPEAN UNION IN TERMS OF SERVICES AND BUDGETING Nihat FALAY
PROGRAM BÜTÇE UYGULAMASI VE FRANSA BÜTÇE REFORMU  463
IMPLEMENTION OF PROGRAM BUDGET AND FRANCE BUDGET REFORM Ali RENÇBER
Editörler ve Yazarlar Hakkında  477
Kavram Dizini  487
 


Nazım Öztürk
Ocak 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Metin Erdem ...
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Giray
Ocak 2020
41.00 TL
Sepete Ekle
İsa Sağbaş
Aralık 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  11
BÜTÇEDE YENİ KAVRAMLAR, TARTIŞMALAR
5018 SAYILI KANUN VE KAMU İDARELERİNDE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME  19
LAW NO 5018 AND GENDER SENSITIVE BUDGETING FOR PUBLIC AGENCIES Özgün AKDURAN
BÜTÇE SAVUNUCULUĞU  37
BUDGET ADVOCACY Hasan BEYNAM - Murat ŞEKER
SOSYAL HARCAMALARIN KAPSAMI VE TÜRKİYE’DE SOSYAL BÜTÇE  53
SOCIAL EXPENDITURES AND SOCIAL BUDGET IN TURKEY M. Mustafa ERDOĞDU
TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: KAPSAM, ÖRNEKLER ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER  97
GENDER RESPONSIVE BUDGETING: SCOPE, PRACTICES AND PROSPECTS FOR TURKEY Gülay GÜNLÜK - ŞENESEN
YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL EĞİLİMLER  129
GLOBAL TRENDS IN HIGHER EDUCATION Ahmet KESİK - Çağatay TELLİ
BÜTÇE SİSTEMLERİNDE DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM  155
TRANSFORMATION AND CHANGE IN BUDGET SYSTEMS Metin MERİÇ
BÜTÇELEME SÜRECİNDE ÇOĞULCULUK  173
PLURALISM IN BUDGETING PROCESS Deniz ŞAHİN
BÜTÇE VE MALİ DEMOKRASİ  203
BUDGET AND FISCAL DEMOCRACY Mehmet ŞAHİN - Özge UYSAL
VATANDAŞ BÜTÇESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ  221
CITIZENS’ BUDGET AND PRACTICE SAMPLES Murat ŞEKER Hasan BEYNAM
VATANDAŞ ODAKLI BÜTÇELEME VE VATANDAŞ BÜTÇE  237
CITIZEN CENTERED BUDGETING AND CITIZEN BUDGET Özge UYSAL - Mehmet ŞAHİN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME,
BÜTÇE GELİRLERİ, DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PROGRAM DEĞERLENDİRME ÖLÇÜM ARACI THE EVALUATION OF PERFORMANCE BASED BUDGETING RESULTS VIA PART Tekin AKDEMİR - Gökhan ÇOBANOĞULLARI
TÜRKİYE’DE SAYIŞTAY VE PERFORMANS DENETİMİ  285
TURKISH COURT OF ACCOUNTS AND PERFORMANCE AUDITING Figen ALTUĞ
TÜRKİYE’DE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMENİN UYGULAMASINA
ELEŞTİREL BAKIŞ 
 299
CRITICAL OVERVIEW TO APPLICATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN TURKEY Özhan ÇETİNKAYA
BELİRLİLİK İLKESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE BÜTÇE GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  317
EVALUATION OF TURKEY’S BUDGET REVENUES IN TERMS OF PREDICTABILITY PRINCIPLE Adnan GERÇEK Feride BAKAR
KAMUDA KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ  349
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN GOVERNMENT Halis KIRAL - Esma Meltem KILIÇ
İÇ DENETİMDE ETKİNLİK: “İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI”NDAN BEKLENTİLER  369
EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT: THE EXPECTATIONS ON “INTERNAL AUDIT ASSURANCE AND DEVELOPMENT PROGRAM” Kâmil TÜĞEN - Ahmet ÖZEN BÜTÇEDE MALİ DİSİPLİN VE MALİ KURAL
HOW TO ACHIEVE AND SUSTAIN FISCAL DISCIPLINE IN TURKEY: RISING TAXES, REDUCING GOVERNMENT SPENDING OR A COMBINATION OF BOTH?  385
TÜRKİYE'DE MALİ DİSİPLİN VERGİLERİ ARTTIRARAK MI, KAMU HARCAMALARINI KISARAK MI, YOKSA HER İKİSİNİ YAPARAK MISAĞLANMALI VE SÜRDÜRÜLMELİ? Ayşe KAYA - Hüseyin ŞEN
MALİ KURALLAR: KURALA DAYALI BÜTÇE POLİTİKASI  419
FISCAL RULES: RULES-BASED BUDGET POLICY Nazan SUSAM AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÜTÇE YAKLAŞIMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HİZMETLER VE BÜTÇELEME AÇISINDAN GÖRÜLEN GENEL EĞİLİMLER  445
GENERAL TRENDS OBSERVED IN THE EUROPEAN UNION IN TERMS OF SERVICES AND BUDGETING Nihat FALAY
PROGRAM BÜTÇE UYGULAMASI VE FRANSA BÜTÇE REFORMU  463
IMPLEMENTION OF PROGRAM BUDGET AND FRANCE BUDGET REFORM Ali RENÇBER
Editörler ve Yazarlar Hakkında  477
Kavram Dizini  487
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020