Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri
Ocak 2015 / 1. Baskı / 316 Syf.
Fiyatı: 53.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%26)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Deniz hukukunun düzenlenmesi çabasında en önemli hususların başında, denizlerdeki yetki paylaşımı gelmektedir. Uluslararası hukukun en köklü kurallarından olan açık denizlerin serbestliği ilkesi ile bayrak devletlerinin kendi gemileri üzerindeki münhasır yetkisi gibi kavramlar, zayıf devletlerin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde başvurabilecekleri önemli dayanakları teşkil etmektedir. Uluslararası deniz hukukunda, denize kıyısı olsun veya olmasın tüm devletlere açık denizlerde kendi bayraklarını taşıyan gemilere seyrüsefer yaptırma hakkı tanınmakla birlikte; devletlere, açık deniz özgürlükleri, deniz güvenliği ve emniyeti, diğer devletlerin hakları ve yetkileri, denizlerdeki canlı ve cansız kaynaklar, denizaltındaki kültürel varlıklar, küresel deniz ticareti ve deniz çevresinin korunması gibi pek çok konuda yükümlülüklerde getirilmiştir.

Çalışmamızda, devletlerin gemiler üzerindeki müdahale yetki ve yükümlülükleri, uluslararası deniz hukukunun barış ve savaş zamanı kural ve düzenlemeleri kapsamında ele alınmıştır. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi genel olarak uluslararası deniz hukukuna ilişkin temel çatıyı oluştursa da, savaş zamanı ortaya çıkacak olan, düşmanca hareketler, tarafsızlık, hedef ayrımı gibi birçok kavram konusunda bu sözleşme tamamen kayıtsız kalmaktadır ve deniz savaş hukuku farklı sözleşmeler ve rehber niteliğindeki çalışmalarla düzenlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda, deniz savaş hukukukapsamında devletlerin farklı konum ve statüdeki gemiler üzerindeki müdahale yetkileri, değişen şartlara göre ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Deniz Kamu Hukuku
Deniz Savaş Hukuku
Deniz Güvenliği
PSI Prensipleri
San Remo Rehberi
Barkod: 9789750231551
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 316
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Acknowledgements  
Kısaltmalar  
Giriş  
I. DENİZLERDEKİ ÖZGÜRLÜKLER VE DEVLETLERİN GEMİLERE MÜDAHALE YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  
A. Denizlerdeki Özgürlükler ve Bayrak Devleti Kuralı  
1. Mare Liberum Prensibi  
2. Deniz Hukukunun Kodifikasyon Sürecinde Uluslararası Toplumun Denizlerin Serbestliği İlkesine Yaklaşımı  
3. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin Denizlerin Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemeleri  
4. Bayrak Devleti Kuralı  
a. Bayrak Devleti Hak ve Yükümlülükleri  
b. Türk Bayrağı Çekme Hakkı ve Yükümlülüğü  
c. Tabiiyetsiz Gemiler  
B. Farklı Deniz Alanlarında Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. Limanlarda Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Liman Devleti Kontrolü  
aa. Liman Devleti Kontrolünün Genel Çerçevesi  
ab. Liman Devleti Kontrolüne İlişkin Türk Mevzuatı  
b. Limanlarda Müdahaleye İlişkin Türk Mevzuatı  
ba. Limanlar Kanunu  
bb. Limanlar Yönetmeliği  
bc. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği  
2. İç Sularda Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
3. Karasularında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Karasularından Zararsız Geçiş Hakkı  
aa. Zararsız Geçişin Kapsamı  
ab. Geçişin Zararsız Niteliği  
ac. Kıyı Devletlerine Tanınan Düzenleme Yetkisi  
ad. Kıyı Devletlerinin Müdahale Yetkileri  
b. Devletlerin Karasularında Yabancı Gemiler Üzerindeki Cezai Yargı Yetkisi  
c. Devletlerin Karasularında Yabancı Gemiler Üzerindeki Hukuki Yargı Yetkisi  
4. Boğazlarda Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Uluslararası Seyrüseferde Kullanılan Boğazlardan Transit Geçiş Hakkı  
b. Boğazlardan Zararsız Geçiş Hakkı  
c. Türk Boğazlarından Ticaret Gemilerinin Geçişlerinde Müdahale Yetkisi  
ca. Montrö Boğazlar Sözleşmesi  
caa. Barış Zamanı  
cab. Türkiye’nin tarafsız olduğu savaş zamanı  
cac. Türkiye’nin kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidine maruz görmesi durumu  
cad. Türkiye’nin muharip olduğu savaş zamanı  
cb. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü  
5. Bitişik Bölgede Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
6. Kıta Sahanlığında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
7. Münhasır Ekonomik Bölgede Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Uygulaması  
b. Arctic Sunrise Davası  
ba. Olayın Genel Çerçevesi  
bb. Uyuşmazlığa Neden Olan Olaylar  
bc. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesinin Değerlendirmesi  
8. Takımada Sularında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
9. Açık Denizlerde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Sıcak Takip (Kesintisiz Takip) Hakkı  
aa. Sıcak Takip Hakkını Kullanmaya Yetkili ve Takibe Konu Olabilecek Vasıtalar  
ab. Sıcak Takip Hakkının Başlama Mevkii  
ac. Sıcak Takip Hakkının Başlama Zamanı  
ad. Sıcak Takip Hakkının Sona Ermesi  
ae. Sıcak Takibin Haklı Gösterilememesi Durumu  
af. Sıcak Takip Uygulanan Geminin Direnmesi Durumu  
b. Ziyaret Hakkı  
c. Devletlerin Denizde Meşru Müdafaa Hakkı  
10. Müşterek Kalkınma Rejimlerinin Uygulandığı Deniz Alanlarında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
II. DENİZ GÜVENLİĞİNİN TESİSİNDE DEVLETLERİN GEMİLERE MÜDAHALE YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
A. Deniz Güvenliği Kavramının Genel Çerçevesi  
1. Kolektif Güvenlik Kavramı  
2. Deniz Güvenliğinin Tesisinde İşbirliği Kapsamında Müdahale  
B. Deniz Güvenliğine Yönelik Tehditlerde Devletlere Tanınan Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. Deniz Haydutluğu ve Gemilere Karşı İşlenen Silahlı Soygun Eylemlerinin Önlenmesine Yönelik Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Deniz Haydutluğu ve Gemilere Karşı İşlenen Silahlı Soygun Eylemleri Suçunun Genel Çerçevesi  
b. Suçun Bastırılmasına Yönelik Uluslararası Çabalar ve Devletlere Tanınan Müdahale Yetkileri  
ba. Birleşmiş Milletler  
bb. IMO  
bc. NATO  
bd. Avrupa Birliği (AB)  
be. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL)  
bf. Türkiye’nin Deniz Haydutluğunun Bastırılması Çerçevesindeki Çabaları  
c. Suç Üzerinde Devletlerin Yargılama Tesisi  
2. Denizde İşlenen Terör Eylemlerinin Önlenmesine Yönelik Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. 1988 Tarihli Denizde Seyrüsefer Emniyetine Yönelik Kanunsuz Eylemlerin Bastırılması (SUA) Sözleşmesi  
b. 1988 Tarihli Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol (1988 SUA Protokolü)  
c. SUA Sözleşmesinin 2005 Protokolü  
3. Kanunsuz Silah Transferi ve Kitle İmha Silahlarının Yayılımının Önlenmesi Kapsamında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Devletler Arasında Deniz Yoluyla Silah Transferinin Önlenmesine İlişkin Çabalar  
b. Kitle İmha Silahlarının Yayılımının Önlenmesi Konusundaki Uluslararası Düzenlemeler  
ba. Yayılım Güvenliği İnisiyatifi (PSI)  
baa. PSI ile Bayrak Devletlerine Getirilen Yükümlülükler  
bab. Devletlerin Limanlarında, İçsularında ve KarasularındaPSI’nin Uygulanması  
bac. Bitişik Bölgede PSI’nin Uygulanması  
bad. Açık Denizlerde Ziyaret Hakkı Kapsamında PSI’nin Uygulanması  
bb. BM Güvenlik Konseyinin 1540 sayılı Kararı  
bc. Yayılmanın Önlenmesi Kapsamında Yapılan İkili Anlaşmalar:  
bd. 2005 SUA Protokolü Düzenlemeleri  
4. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Deniz Yoluyla Gayri Meşru Trafiğinin Engellenmesi Çerçevesinde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. DHS Düzenlemeleri  
b. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  
c. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması  
d. ABD Mevzuatı  
5. Deniz Yoluyla Yapılan Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesi Kapsamında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Suçun Tanımı ve Kapsamı  
b. Devletlere Tanınan Müdahale Yetkileri  
c. Müdahaleye Yetkili Otoriteler ve Vasıtalar  
d. Uluslararası İşbirliği Koşulu  
e. Müdahalede Dikkate Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri  
f. Konuya İlişkin ABD Uygulaması  
6. Kanunsuz Balıkçılığın Engellenmesi Çerçevesinde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Açık denizlerde balık avlama faaliyetleri  
b. Münhasır Ekonomik Bölgede Balık Avlama Faaliyetleri  
c. 1995 BM Balık Stokları Anlaşması  
ca. Bayrak Devletleri Yükümlülükleri  
cb. İşbirliği Koşulu  
cc. Yapılacak Müdahalelerin Çerçevesi  
7. Deniz Çevresine Zarar Verilmesinin Önlenmesine Yönelik Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Bayrak Devleti Müdahale Yetkileri  
b. Liman Devleti Müdahale Yetkileri  
c. Kıyı Devleti Müdahale Yetkileri  
d. Gemilere Müdahalede İcra Yetkilerinin Kullanılması  
e. Yabancı Gemilerin Araştırılması  
f. İcra Tedbirlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk  
g. Deniz Çevresinin Korunmasında Müdahale Yetkilerine İlişkin Türk Mevzuatı  
ga. 2872 sayılı Çevre Kanunu  
gb. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun  
gc. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü  
gd. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği  
h. Deniz Çevresinin Korunmasında Müdahale Yetkilerine İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatı  
8. Açık Denizlerden İzinsiz Radyo Yayınlarının Engellenmesi Kapsamında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
C. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kodu) Kapsamında Öngörülen Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. ISPS Kodunun Tarihçesi ve Amacı  
2. ISPS Kodunun Uygulama Alanı ve Gemilere Müdahaleyi Öngören Düzenlemeleri  
3. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği  
D. Güvenliğin Tesisinde Bilgi Toplama Faaliyetleri ve Bu Kapsamında Gemilere Müdahale  
1. Deniz Teşhis Bölgeleri  
2. Uzun Mesafe Teşhis ve Takip (LRIT) Sistemi  
3. Deniz Alanı Farkındalığı (MDA)  
4. Avrupa Sınır Gözetleme Sistemi (EUROSUR)  
E. Konteyner Güvenliği Çerçevesinde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. Konteyner Güvenlik İnisiyatifi  
2. Avrupa Komisyonu Düzenlemeleri  
3. Küresel Ticaretin Düzenlenmesi ve Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Standartlar Çerçevesi  
F. Denizde Yardımlaşma Yükümlülüğü Kapsamında Müdahale Yükümlülüğü  
1. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde Öngörülen Yardımlaşma Yükümlülüğü  
2. İlgili Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Denizde Yardımlaşma Yükümlülüğü  
3. IMO’nun Denizde Kurtarılan Kişilere Uygulanacak Muameleye İlişkin Emniyet Önlemleri ve Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Kararı  
4. Denizde Yardımlaşma Yükümlülüğü Konusundaki Türk Mevzuatı  
III. SAVAŞ GEMİLERİ VE DENİZ SAVAŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEVLETLERİN GEMİLERE MÜDAHALE YETKİLERİ  
A. Savaş Gemilerine İlişkin Genel Hukuki Çerçeve  
1. Savaş Gemisinin Tanımı  
2. Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı  
3. Savaş Gemilerinin Zararsız Geçiş Hakkı  
a. Korfu Kanalı Davası  
b. DHS Öncesindeki Yaklaşımlar  
c. DHS Düzenlemeleri ve Sonrasındaki Uygulama ve Yaklaşımlar  
d. Türkiye Uygulaması  
4. Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçiş Hakkı  
a. DHS ve Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçiş Hakkı  
b. Türk Boğazları ve Montrö Sözleşmesi  
ba. Barış Zamanında Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
bb. Türkiye’nin Tarafsız Olduğu Savaş Zamanında Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
bc. Türkiye’nin Muharip Olduğu Savaş Zamanında Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
bd. Türkiye’nin Kendisini Pek Yakın Bir Savaş Tehlikesi Tehdidine Maruz Görmesi Durumunda Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
be. Montrö Sözleşmesinin Feshi Durumunda Türk Boğazlarından Savaş Gemilerinin Geçişinin Tabi Olacağı Durum ve Türkiye’nin Müdahale Yetkileri  
bea. Geçişin Tabi Olacağı Durum  
beb. Türkiye’nin Müdahale Yetkileri  
5. Savaş Gemilerinin Takımada Sularından Geçiş Hakkı  
6. Münhasır Ekonomik Bölgedeki Askeri Faaliyetler  
7. Savaş Gemilerinin Yabancı İç Sular ve Limanlardaki Faaliyetleri  
8. Askeri Gemilerce Diğer Devletlerin Deniz Alanlarında Gerçekleştirilen İstihbarat Faaliyetleri  
9. Yarı Kapalı Denizlerdeki Askeri Faaliyetler  
B. Deniz Savaş Hukuku Kapsamında Gemilere Yönelik Müdahale Yetkileri  
1. Deniz Savaş Hukuku ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  
2. Deniz Savaşlarına İlişkin Uygulanabilir Hukuk Kuralları  
3. Deniz Savaş Hukukunun Düzenlenmesine Yönelik Çabalar  
4. Deniz Savaşlarında Tarafsızlık  
a. Tarafsızlık Statüsünün Birleşmiş Milletler Sisteminde Geçerliliği  
b. Tarafsız Deniz Alanlarında Yasaklanan Faaliyetler  
c. Tarafsız Devletlerin Deniz Egemenlik Alanlarına Girilmesine İlişkin Yetkileri  
d. Kontrabant Taşıyan Tarafsız Gemilere İlişkin Kurallar  
da. Kontrabant Taşıyan Tarafsız Gemilere El Konulması  
db. Kontrabant Taşıdığından Şüphelenilen Tarafsız Gemilere Müdahale Yetkisi  
5. Deniz Savaşlarında Korunan Statüsü  
a. Saldırı Düzenlenmesi Yasaklanan Gemi ve Uçaklar  
b. Saldırı Düzenlenmesi Yasaklanan Düşman Gemileri  
c. Hastane Gemilerinin Statüsü  
C. Denizdeki Silahlı Çatışmalara Uygulanabilecek Uluslararası Hukuka İlişkin San Remo Rehberinde Yer Alan Gemilere Müdahale Yetkilerine İlişkin Hususlar  
1. San Remo Rehberinin Tarihçesi  
2. San Remo Rehberinin Kapsamı ve Uygulama Alanı  
3. San Remo Rehberinde Yer Alan Genel Kurallar  
a. Denizdeki Silahlı Çatışmalarda Hukuk Kurallarının Uygulanması  
b. Denizdeki Silahlı Çatışmalarda Meşru Müdafaa  
c. Deniz Savaşlarının Alanları  
4. Harekat Bölgelerine İlişkin Düzenlemeler  
a. Tarafsız Sularda Müdahale Yetkisi  
b. Uluslararası Boğazlar ve Takımada Deniz Yolları  
c. Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı  
d. Açık Denizler ve Devletlerin Yetki Alanlarının Ötesindeki Deniz Yatağı  
5. Hedef Ayırımı Kuralları  
a. Saldırıdan Muaf Düşman Vasıtaları  
aa. Hastane Gemileri  
ab. Düşman Ticari Vasıtaları  
ac. Düşman Savaş Gemileri  
b. Tarafsız Ticari Vasıtalar ve Sivil Hava Araçları  
6. Deniz Savaşlarının Metod ve Yöntemleri  
a. Abluka  
aa. Ablukanın Deklere Edilmesi  
ab. Ablukanın Şartları ve Abluka Kapsamında Gemilere Müdahale Yetkisi  
b. Aldatma, Savaş Hileleri ve Hainlik  
ba. Aldatma ve Savaş Hileleri Uygulayan Gemilere Müdahale Edilmesi  
bb. Hainlik  
7. Saldırıya Varmayan Tedbirler  
a. Ticari Vasıtaların Ziyaret Edilmesi ve Aranması  
b. Düşman Vasıtalarının ve Mallarının Ele Geçirilmesi  
c. Tarafsız Ticari Vasıtaların ve Malların Ele Geçirilmesi  
D. Savaş Gemilerince Gerçekleştirilen Müdahalelere İlişkin Anlaşmazlıkların Çözümü  
E. Silahlı Çatışmalarda Görevlendirilen Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerine İlişkin Müdahale Yetkileri  
IV. SONUÇ  
EKLER  
EK-1: Yayılım Güvenlik İnisiyatifi Prensipleri  
EK-2: Denizdeki Silahlı Çatışmalara Uygulanabilecek Uluslararası Hukuka İlişkin San Remo Rehberi  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
 


Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle
Özge Demirdelen
Temmuz 2020
48.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Acknowledgements  
Kısaltmalar  
Giriş  
I. DENİZLERDEKİ ÖZGÜRLÜKLER VE DEVLETLERİN GEMİLERE MÜDAHALE YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  
A. Denizlerdeki Özgürlükler ve Bayrak Devleti Kuralı  
1. Mare Liberum Prensibi  
2. Deniz Hukukunun Kodifikasyon Sürecinde Uluslararası Toplumun Denizlerin Serbestliği İlkesine Yaklaşımı  
3. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin Denizlerin Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemeleri  
4. Bayrak Devleti Kuralı  
a. Bayrak Devleti Hak ve Yükümlülükleri  
b. Türk Bayrağı Çekme Hakkı ve Yükümlülüğü  
c. Tabiiyetsiz Gemiler  
B. Farklı Deniz Alanlarında Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. Limanlarda Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Liman Devleti Kontrolü  
aa. Liman Devleti Kontrolünün Genel Çerçevesi  
ab. Liman Devleti Kontrolüne İlişkin Türk Mevzuatı  
b. Limanlarda Müdahaleye İlişkin Türk Mevzuatı  
ba. Limanlar Kanunu  
bb. Limanlar Yönetmeliği  
bc. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği  
2. İç Sularda Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
3. Karasularında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Karasularından Zararsız Geçiş Hakkı  
aa. Zararsız Geçişin Kapsamı  
ab. Geçişin Zararsız Niteliği  
ac. Kıyı Devletlerine Tanınan Düzenleme Yetkisi  
ad. Kıyı Devletlerinin Müdahale Yetkileri  
b. Devletlerin Karasularında Yabancı Gemiler Üzerindeki Cezai Yargı Yetkisi  
c. Devletlerin Karasularında Yabancı Gemiler Üzerindeki Hukuki Yargı Yetkisi  
4. Boğazlarda Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Uluslararası Seyrüseferde Kullanılan Boğazlardan Transit Geçiş Hakkı  
b. Boğazlardan Zararsız Geçiş Hakkı  
c. Türk Boğazlarından Ticaret Gemilerinin Geçişlerinde Müdahale Yetkisi  
ca. Montrö Boğazlar Sözleşmesi  
caa. Barış Zamanı  
cab. Türkiye’nin tarafsız olduğu savaş zamanı  
cac. Türkiye’nin kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidine maruz görmesi durumu  
cad. Türkiye’nin muharip olduğu savaş zamanı  
cb. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü  
5. Bitişik Bölgede Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
6. Kıta Sahanlığında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
7. Münhasır Ekonomik Bölgede Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Uygulaması  
b. Arctic Sunrise Davası  
ba. Olayın Genel Çerçevesi  
bb. Uyuşmazlığa Neden Olan Olaylar  
bc. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesinin Değerlendirmesi  
8. Takımada Sularında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
9. Açık Denizlerde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Sıcak Takip (Kesintisiz Takip) Hakkı  
aa. Sıcak Takip Hakkını Kullanmaya Yetkili ve Takibe Konu Olabilecek Vasıtalar  
ab. Sıcak Takip Hakkının Başlama Mevkii  
ac. Sıcak Takip Hakkının Başlama Zamanı  
ad. Sıcak Takip Hakkının Sona Ermesi  
ae. Sıcak Takibin Haklı Gösterilememesi Durumu  
af. Sıcak Takip Uygulanan Geminin Direnmesi Durumu  
b. Ziyaret Hakkı  
c. Devletlerin Denizde Meşru Müdafaa Hakkı  
10. Müşterek Kalkınma Rejimlerinin Uygulandığı Deniz Alanlarında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
II. DENİZ GÜVENLİĞİNİN TESİSİNDE DEVLETLERİN GEMİLERE MÜDAHALE YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
A. Deniz Güvenliği Kavramının Genel Çerçevesi  
1. Kolektif Güvenlik Kavramı  
2. Deniz Güvenliğinin Tesisinde İşbirliği Kapsamında Müdahale  
B. Deniz Güvenliğine Yönelik Tehditlerde Devletlere Tanınan Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. Deniz Haydutluğu ve Gemilere Karşı İşlenen Silahlı Soygun Eylemlerinin Önlenmesine Yönelik Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Deniz Haydutluğu ve Gemilere Karşı İşlenen Silahlı Soygun Eylemleri Suçunun Genel Çerçevesi  
b. Suçun Bastırılmasına Yönelik Uluslararası Çabalar ve Devletlere Tanınan Müdahale Yetkileri  
ba. Birleşmiş Milletler  
bb. IMO  
bc. NATO  
bd. Avrupa Birliği (AB)  
be. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL)  
bf. Türkiye’nin Deniz Haydutluğunun Bastırılması Çerçevesindeki Çabaları  
c. Suç Üzerinde Devletlerin Yargılama Tesisi  
2. Denizde İşlenen Terör Eylemlerinin Önlenmesine Yönelik Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. 1988 Tarihli Denizde Seyrüsefer Emniyetine Yönelik Kanunsuz Eylemlerin Bastırılması (SUA) Sözleşmesi  
b. 1988 Tarihli Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol (1988 SUA Protokolü)  
c. SUA Sözleşmesinin 2005 Protokolü  
3. Kanunsuz Silah Transferi ve Kitle İmha Silahlarının Yayılımının Önlenmesi Kapsamında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Devletler Arasında Deniz Yoluyla Silah Transferinin Önlenmesine İlişkin Çabalar  
b. Kitle İmha Silahlarının Yayılımının Önlenmesi Konusundaki Uluslararası Düzenlemeler  
ba. Yayılım Güvenliği İnisiyatifi (PSI)  
baa. PSI ile Bayrak Devletlerine Getirilen Yükümlülükler  
bab. Devletlerin Limanlarında, İçsularında ve KarasularındaPSI’nin Uygulanması  
bac. Bitişik Bölgede PSI’nin Uygulanması  
bad. Açık Denizlerde Ziyaret Hakkı Kapsamında PSI’nin Uygulanması  
bb. BM Güvenlik Konseyinin 1540 sayılı Kararı  
bc. Yayılmanın Önlenmesi Kapsamında Yapılan İkili Anlaşmalar:  
bd. 2005 SUA Protokolü Düzenlemeleri  
4. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Deniz Yoluyla Gayri Meşru Trafiğinin Engellenmesi Çerçevesinde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. DHS Düzenlemeleri  
b. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  
c. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması  
d. ABD Mevzuatı  
5. Deniz Yoluyla Yapılan Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesi Kapsamında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Suçun Tanımı ve Kapsamı  
b. Devletlere Tanınan Müdahale Yetkileri  
c. Müdahaleye Yetkili Otoriteler ve Vasıtalar  
d. Uluslararası İşbirliği Koşulu  
e. Müdahalede Dikkate Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri  
f. Konuya İlişkin ABD Uygulaması  
6. Kanunsuz Balıkçılığın Engellenmesi Çerçevesinde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Açık denizlerde balık avlama faaliyetleri  
b. Münhasır Ekonomik Bölgede Balık Avlama Faaliyetleri  
c. 1995 BM Balık Stokları Anlaşması  
ca. Bayrak Devletleri Yükümlülükleri  
cb. İşbirliği Koşulu  
cc. Yapılacak Müdahalelerin Çerçevesi  
7. Deniz Çevresine Zarar Verilmesinin Önlenmesine Yönelik Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
a. Bayrak Devleti Müdahale Yetkileri  
b. Liman Devleti Müdahale Yetkileri  
c. Kıyı Devleti Müdahale Yetkileri  
d. Gemilere Müdahalede İcra Yetkilerinin Kullanılması  
e. Yabancı Gemilerin Araştırılması  
f. İcra Tedbirlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk  
g. Deniz Çevresinin Korunmasında Müdahale Yetkilerine İlişkin Türk Mevzuatı  
ga. 2872 sayılı Çevre Kanunu  
gb. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun  
gc. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü  
gd. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği  
h. Deniz Çevresinin Korunmasında Müdahale Yetkilerine İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatı  
8. Açık Denizlerden İzinsiz Radyo Yayınlarının Engellenmesi Kapsamında Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
C. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kodu) Kapsamında Öngörülen Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. ISPS Kodunun Tarihçesi ve Amacı  
2. ISPS Kodunun Uygulama Alanı ve Gemilere Müdahaleyi Öngören Düzenlemeleri  
3. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği  
D. Güvenliğin Tesisinde Bilgi Toplama Faaliyetleri ve Bu Kapsamında Gemilere Müdahale  
1. Deniz Teşhis Bölgeleri  
2. Uzun Mesafe Teşhis ve Takip (LRIT) Sistemi  
3. Deniz Alanı Farkındalığı (MDA)  
4. Avrupa Sınır Gözetleme Sistemi (EUROSUR)  
E. Konteyner Güvenliği Çerçevesinde Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri  
1. Konteyner Güvenlik İnisiyatifi  
2. Avrupa Komisyonu Düzenlemeleri  
3. Küresel Ticaretin Düzenlenmesi ve Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Standartlar Çerçevesi  
F. Denizde Yardımlaşma Yükümlülüğü Kapsamında Müdahale Yükümlülüğü  
1. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde Öngörülen Yardımlaşma Yükümlülüğü  
2. İlgili Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Denizde Yardımlaşma Yükümlülüğü  
3. IMO’nun Denizde Kurtarılan Kişilere Uygulanacak Muameleye İlişkin Emniyet Önlemleri ve Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Kararı  
4. Denizde Yardımlaşma Yükümlülüğü Konusundaki Türk Mevzuatı  
III. SAVAŞ GEMİLERİ VE DENİZ SAVAŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEVLETLERİN GEMİLERE MÜDAHALE YETKİLERİ  
A. Savaş Gemilerine İlişkin Genel Hukuki Çerçeve  
1. Savaş Gemisinin Tanımı  
2. Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı  
3. Savaş Gemilerinin Zararsız Geçiş Hakkı  
a. Korfu Kanalı Davası  
b. DHS Öncesindeki Yaklaşımlar  
c. DHS Düzenlemeleri ve Sonrasındaki Uygulama ve Yaklaşımlar  
d. Türkiye Uygulaması  
4. Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçiş Hakkı  
a. DHS ve Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçiş Hakkı  
b. Türk Boğazları ve Montrö Sözleşmesi  
ba. Barış Zamanında Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
bb. Türkiye’nin Tarafsız Olduğu Savaş Zamanında Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
bc. Türkiye’nin Muharip Olduğu Savaş Zamanında Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
bd. Türkiye’nin Kendisini Pek Yakın Bir Savaş Tehlikesi Tehdidine Maruz Görmesi Durumunda Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişi  
be. Montrö Sözleşmesinin Feshi Durumunda Türk Boğazlarından Savaş Gemilerinin Geçişinin Tabi Olacağı Durum ve Türkiye’nin Müdahale Yetkileri  
bea. Geçişin Tabi Olacağı Durum  
beb. Türkiye’nin Müdahale Yetkileri  
5. Savaş Gemilerinin Takımada Sularından Geçiş Hakkı  
6. Münhasır Ekonomik Bölgedeki Askeri Faaliyetler  
7. Savaş Gemilerinin Yabancı İç Sular ve Limanlardaki Faaliyetleri  
8. Askeri Gemilerce Diğer Devletlerin Deniz Alanlarında Gerçekleştirilen İstihbarat Faaliyetleri  
9. Yarı Kapalı Denizlerdeki Askeri Faaliyetler  
B. Deniz Savaş Hukuku Kapsamında Gemilere Yönelik Müdahale Yetkileri  
1. Deniz Savaş Hukuku ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  
2. Deniz Savaşlarına İlişkin Uygulanabilir Hukuk Kuralları  
3. Deniz Savaş Hukukunun Düzenlenmesine Yönelik Çabalar  
4. Deniz Savaşlarında Tarafsızlık  
a. Tarafsızlık Statüsünün Birleşmiş Milletler Sisteminde Geçerliliği  
b. Tarafsız Deniz Alanlarında Yasaklanan Faaliyetler  
c. Tarafsız Devletlerin Deniz Egemenlik Alanlarına Girilmesine İlişkin Yetkileri  
d. Kontrabant Taşıyan Tarafsız Gemilere İlişkin Kurallar  
da. Kontrabant Taşıyan Tarafsız Gemilere El Konulması  
db. Kontrabant Taşıdığından Şüphelenilen Tarafsız Gemilere Müdahale Yetkisi  
5. Deniz Savaşlarında Korunan Statüsü  
a. Saldırı Düzenlenmesi Yasaklanan Gemi ve Uçaklar  
b. Saldırı Düzenlenmesi Yasaklanan Düşman Gemileri  
c. Hastane Gemilerinin Statüsü  
C. Denizdeki Silahlı Çatışmalara Uygulanabilecek Uluslararası Hukuka İlişkin San Remo Rehberinde Yer Alan Gemilere Müdahale Yetkilerine İlişkin Hususlar  
1. San Remo Rehberinin Tarihçesi  
2. San Remo Rehberinin Kapsamı ve Uygulama Alanı  
3. San Remo Rehberinde Yer Alan Genel Kurallar  
a. Denizdeki Silahlı Çatışmalarda Hukuk Kurallarının Uygulanması  
b. Denizdeki Silahlı Çatışmalarda Meşru Müdafaa  
c. Deniz Savaşlarının Alanları  
4. Harekat Bölgelerine İlişkin Düzenlemeler  
a. Tarafsız Sularda Müdahale Yetkisi  
b. Uluslararası Boğazlar ve Takımada Deniz Yolları  
c. Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı  
d. Açık Denizler ve Devletlerin Yetki Alanlarının Ötesindeki Deniz Yatağı  
5. Hedef Ayırımı Kuralları  
a. Saldırıdan Muaf Düşman Vasıtaları  
aa. Hastane Gemileri  
ab. Düşman Ticari Vasıtaları  
ac. Düşman Savaş Gemileri  
b. Tarafsız Ticari Vasıtalar ve Sivil Hava Araçları  
6. Deniz Savaşlarının Metod ve Yöntemleri  
a. Abluka  
aa. Ablukanın Deklere Edilmesi  
ab. Ablukanın Şartları ve Abluka Kapsamında Gemilere Müdahale Yetkisi  
b. Aldatma, Savaş Hileleri ve Hainlik  
ba. Aldatma ve Savaş Hileleri Uygulayan Gemilere Müdahale Edilmesi  
bb. Hainlik  
7. Saldırıya Varmayan Tedbirler  
a. Ticari Vasıtaların Ziyaret Edilmesi ve Aranması  
b. Düşman Vasıtalarının ve Mallarının Ele Geçirilmesi  
c. Tarafsız Ticari Vasıtaların ve Malların Ele Geçirilmesi  
D. Savaş Gemilerince Gerçekleştirilen Müdahalelere İlişkin Anlaşmazlıkların Çözümü  
E. Silahlı Çatışmalarda Görevlendirilen Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerine İlişkin Müdahale Yetkileri  
IV. SONUÇ  
EKLER  
EK-1: Yayılım Güvenlik İnisiyatifi Prensipleri  
EK-2: Denizdeki Silahlı Çatışmalara Uygulanabilecek Uluslararası Hukuka İlişkin San Remo Rehberi  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020