Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Kavram – Teori – Uygulama
Haziran 2017 / 2. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 2. Baskısını yapan eser; gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine çalışmalar yapan teorisyen ve uygulayıcılar için aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Aynı zamanda, konuyla ilgilenen araştırmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de önemli bir temel kaynak niteliği taşımaktadır. Çalışma, çoğunluğu farklı üniversitelerde ders veren, alanın uzmanı on bir öğretim üyesinin bir hayli yorucu, titiz ve özverili çalışması ile hazırlanmıştır.

Gelir dağılımı ve yoksulluğa ilişkin konular ayrı ayrı ele alınmış, sade bir dille açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgilere yer verilmiştir. Kavramsal yapı, uluslararası literatür ve kuruluşların tanımları dikkate alınarak hazırlandığı için okuyucuya global bir vizyon da katılmaktadır.

Kitapta, gelir eşitsizliği ve yoksulluk ölçümleri için kullanılan karışık formüller olabildiğince basit ve net biçimde anlatılarak, konu hakkında yapılacak araştırmalar için önemli bir kavrayış başlangıcı oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Gelir Dağılımının Kavramsal Çerçevesi, Prof. Dr. Ayhan Gençler
Gelir Dağılımı Teorileri, Doç. Dr. Yücel Uyanık
Gelirin Yeniden Dağılımı, Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler
Gelir Eşitsizliği Ölçüm Yöntemleri, Doç. Dr. M.Çağlar Özdemir
Küresel Gelir Dağılımı, Yrd. Doç. Dr. Özgür Topkaya
Türkiye'de Gelir Dağılımı, Doç. Dr. Emel İslamoğlu
Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi, Yrd. Doç. Dr. Rabihan Yüksel Arabacı
Yoksulluğun Nedenleri, Doç. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz
Yoksulluğun Ölçüm Yöntemleri, Doç. Dr. M.Çağlar Özdemir
Yoksullukla Mücadele Yöntemleri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zanbak
Küresel Yoksulluk Sorunu, Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal
Türkiye'de Yoksulluk Sorunu, Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp
Barkod: 9789750243356
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Bölüm
GELİR DAĞILIMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
 Prof. Dr. Ayhan GENÇLER  19
1. Gelir Kavramı  20
1.1. Gelire Teorik Bakış  21
1.1.1. Liberal Yaklaşım  21
1.1.2. Müdahaleci Yaklaşımlar  24
1.1.3. Alternatif Yaklaşım  25
1.2. Gelir Dağılımı Türleri  25
1.2.1. Fonksiyonel (Faktörel) Gelir Dağılımı  26
1.2.2. Kişisel (Bireysel) Gelir Dağılımı  26
1.2.3. Sektörel Gelir Dağılımı  26
1.2.4. Bölgesel Gelir Dağılımı  27
2. Gelir Ölçütleri  27
2.1. Bireysel (Mikro) Gelir Ölçütleri  28
2.1.1. Ücret  28
2.1.2. Maaş  29
2.1.3. Serbest Meslek ve Ticari Kazanç  29
2.2. Ulusal Gelir Ölçütleri  30
2.2.1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla  30
2.2.2. Gayri Safi Milli Hâsıla  33
2.2.3. Safi Milli Hâsıla  34
2.2.4. Milli Gelir  34
Kaynakça  36
İkinci Bölüm
GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ
 Doç. Dr. Yücel UYANIK  39
1. Fizyokratlar  40
2. Klasik Okul  41
3. Marksist İktisat Okul  45
4. Neoklasik Okul  47
4.1. Marjinal Prodüktivite Teorisi: Clark, Wicksteed, Wicksel  48
4.2. Arz–Talep Dengesine Göre Belirlenen Girdi Fiyatları ve Gelirin Bölüşümü: Marshall  49
5. Keynesyen İktisat  52
6. Neo–Keynesyen Okul  54
6.1. Kaldor Modeli  54
6.2. Pasinetti Modeli  55
6.3. Kalecki Modeli  56
6.4. Robinson Modeli  57
Kaynakça  57
Üçüncü Bölüm
GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI
 Prof. Dr. Verda CANBEY–ÖZGÜLER  61
1. Gelirin Yeniden Dağılımı Kavram ve Kapsamı  61
1.1. Dikey Yeniden Gelir Dağılımı  63
1.2. Yatay Yeniden Gelir Dağılımı  63
2. Gelirin Yeniden Dağılım Politikasının İlkeleri  63
3. Gelirin Yeniden Dağılımının Gerçekleşme Yolları  64
3.1. Geliri Yeniden Dağıtan Kamusal Politikalar  65
3.1.1. Gelirin Yeniden Dağılımını Dolaylı Olarak Etkileyen Kamusal Politikalar  65
3.1.1.1. İşgücü Piyasası ve Ücret Politikaları  66
3.1.1.2. Fiyat ve Miktar Politikaları  66
3.1.1.3. Para ve Politikası  67
3.1.1.4. Dış Ticaret Politikası  67
3.1.1.5. Servet ve Mülkiyet Politikaları  68
3.1.2. Gelirin Yeniden Dağılımını Doğrudan Etkileyen Kamusal Politikalar  68
3.1.2.1. Pozitif Transferler  69
3.1.2.2. Negatif Transferler  70
3.2. Geliri Yeniden Dağıtan Kamusal Olmayan Uygulamalar  72
3.2.1. Gelirin Yeniden Dağılımını Dolaylı Olarak Etkileyen Kamusal Olmayan Uygulamalar  72
3.2.2. Gelirin Yeniden Dağılımını Doğrudan Etkileyen Kamusal Olmayan Uygulamalar  72
3.2.2.1. Aile  73
3.2.2.2. Piyasa Yapısı ve Kurumsal Yapılar  73
Kaynakça  74
Dördüncü Bölüm
GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
 Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR  77
1. Gelir Eşitsizliği Ölçüm İlkeleri (Aksiyomatik Yaklaşım)  78
2. Objektif Ölçüm Yöntemleri  80
2.1. Merkezi Eğilim (Ortalamalar) ve Değişkenlik Ölçüleri  80
2.1.1. Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar)  80
2.1.1.1. Aritmetik Ortalama  81
2.1.1.2. Kareli Ortalama  83
2.1.1.3. Geometrik Ortalama  83
2.1.1.4. Mod  84
2.1.1.5. Medyan (Ortanca)  84
2.1.1.6. Kartiller (Dördebölenler)  85
2.1.2. Değişkenlik Ölçüleri  85
2.1.2.1. Değişim Aralığı  85
2.1.2.2. Ortalama Mutlak Sapma  86
2.1.2.3. Varyans  87
2.1.2.4. Standart Sapma  89
2.1.2.5. Logaritmik Standart Sapma  90
2.1.2.6. Değişim Katsayısı  91
2.2. Özellikli Ölçüm Yöntemleri  92
2.2.1. Eşdeğerlik Ölçeği  92
2.2.2. Yüzdelik Hanehalkı/Fert Grupları ve Yüzde Paylar Analizi  93
2.2.3. Genel Entropi ve Theil Endeksi  95
2.2.4. Kuznets ve Ters U Eğrisi  96
2.2.5. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı  98
2.2.6. Pareto Optimumu  102
2.2.7. Jan Pen Geçit Töreni  102
2.2.8. Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı  103
3. Normatif Ölçüm Yöntemleri  104
3.1. Eşitsizliğin Etik Ölçümleri ve Atkinson–Kolm–Sen Endeksi (AKS Ailesi)  105
3.2. Mutlak Eşitsizlik Endeksleri  106
3.3. Göreceli Eşitsizlik Endeksleri  107
3.4. Diğer Eşitsizlik Ölçüm Endeksi Görüşleri  107
4. Gelir Dağılımı Analizlerinde Karşılaşılan Zorluklar  107
Kaynakça  108
Beşinci Bölüm
KÜRESEL GELİR DAĞILIMI
 Yrd. Doç. Dr. Özgür TOPKAYA  111
1. Gelir Dağılımı Sorunu ve Dünyada Gelir Dağılımının Görünümü  112
2. Gelir Dağılımının Belirleyicileri  117
2.1. Ülkelerarası Gelişmişlik Farkları  118
2.2. Küreselleşme  118
2.3. Ücretler  119
2.4. Bilgiye Dayalı Üretim ve Teknoloji  121
3. Gelir Eşitsizliği Sorunuyla Mücadelede Benimsenebilecek Yaklaşımlar  122
Kaynakça  124
Altıncı Bölüm
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI
 Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU  127
1. Türkiye’de Gelir Dağılımı Araştırmaları  127
2. Türkiye’de Türlerine Göre Gelir Dağılımı  128
2.1. Bireysel Gelir Dağılımı  128
2.2. Fonksiyonel Gelir Dağılımı  132
2.3. Sektörel Gelir Dağılımı  134
2.4. Bölgesel Gelir Dağılımı  136
Kaynakça  140
Yedinci Bölüm
YOKSULLUĞUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
 Yrd. Doç. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI  143
1. Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yoksulluk  144
2. Yoksulluk Yaklaşımları  146
2.1. Parasalcı Yaklaşım (Monetery Approach)  146
2.2. Kapasite (Yapabilirlik) Yaklaşımı (Capability Approach)  147
2.3. Sosyal Dışlanma Yaklaşımı (Social Exclusion Approach)  149
2.4. Katılımcı Yaklaşım (Participatory Approach)  150
3. Mutlak ve Göreli Yoksulluk  152
3.1. Mutlak Yoksulluk  152
3.2. Göreli Yoksulluk  154
4. Aşırı (Extreme) ve Kronik Yoksulluk  155
4.1. Aşırı Yoksulluk  155
4.2. Kronik Yoksulluk  156
Kaynakça  157
Sekizinci Bölüm
YOKSULLUĞUN NEDENLERİ
 Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ  161
1. Yoksulluğun Makro Nedenleri  162
1.1. Küreselleşme ve Gelirinin Adaletsiz Dağılımı  162
1.2. Hızlı Nüfus Artışı  164
1.3. Enflasyon  165
1.4. Ekonomik Krizler  165
1.5. Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk  165
1.6. Tasarruf ve Yatırım Oranlarının Yetersizliği Borçlanmalar  166
1.7. Gelişmekte Olan Ülkelerin Üretimlerinde Katma Değer Yaratamaması ve Rekabet Gücünün Düşüklüğü  167
1.8. Mali Nedenler  168
1.9. Kaynakların Etkin Kullanılmaması ve Yolsuzluklar  169
1.10 Sosyal Güvenlik Sisteminden Kaynaklanan Nedenler  169
1.11. İşgücü Piyasasından Kaynaklanan Nedenler ve İşsizlik  171
1.12. Mekansal Nedenler  172
1.12.1. Coğrafi Farklılıklar  172
1.12.2. Doğal Afetler  174
1.13. Siyasal Nedenler  174
2. Yoksulluğun Mikro Nedenleri  175
2.1. Hanehalkı Özellikleri  175
2.2. Cinsiyet  176
2.3. Eğitim  176
2.4. Göç  178
Kaynakça  180
Dokuzuncu Bölüm
YOKSULLUĞUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
 Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR  183
1. Genel Yoksulluk Türlerine Göre Ölçümler  184
1.1. Mutlak Yoksulluk Ölçümü  184
1.2. Göreli Yoksulluk Ölçümü  186
2. Gelir Yoksulluğunun Ölçülmesi (Tek Boyutlu Ölçümler)  187
2.1. Kafa Sayım Endeksi (Yoksulluk Oranı)  188
2.2. Yoksulluk Açığı Endeksi (Poverty Gap Index)  190
2.3. Kareli Yoksulluk Açığı (Yoksulluk Şiddeti) Endeksi  193
2.4. Sen Endeksi  195
2.5. Sen–Shorrocks–Thon Endeksi  196
2.6. Watts Endeksi  197
2.7. Yoksulluktan Çıkma Zamanı Endeksi (Time Taken to Exit)  198
2.8. FGT Endeksi (Foster, Greer ve Thorbecke Index)  199
3. İnsani Yoksulluğu Ölçülmesi (Çok Boyutlu Ölçümler/Bileşik Yoksulluk Ölçümleri)  200
3.1. İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human Development Index–HDI)  201
3.2. Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi (Gender Development Index–GDI)  203
3.3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi (Gender Inequality Index–GII)  204
3.4. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (Multidimensional Poverty Index–MPI)  205
4. Yeni Bir Yoksulluk Ölçüm Yönetimi Olarak: Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü  207
Kaynakça  208
Onuncu Bölüm
YOKSULLUKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZANBAK  211
1. Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları  214
1.1. Dolaylı Yaklaşım  214
1.2.Doğrudan Yaklaşım  215
1.3. Hanehalkı Davranışları  219
1.4. Yoksullukla Mücadelede Uluslararası Boyut  219
2. Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uygulama Sorunları  220
2.1. Dolaylı Yaklaşım Politikalarının Uygulama Sorunları  220
2.2. Doğrudan Yaklaşım Politikalarının Uygulama Sorunları  221
2.3. Yoksulluğun Azaltılmasında Günümüz Politikalarının Etkinliği  223
Kaynakça  225
Onbirinci Bölüm
KÜRESEL YOKSULLUK SORUNU
 Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL  227
1. Küreselleşme, Neoliberal Politikalar ve Küresel Yoksulluk  228
2. Ülkelerarası Karşılaştırma  230
3. Küresel Eşitsizlik ve Yoksulluk; Ölçüm ve Metodlar  234
4. Küresel Yoksulluğun Boyutları  236
5. Küresel Yoksulluğun Sosyal ve Ekonomik Etkileri  238
6. Ekonomik Krizler ve İşsizlik  238
7. Yeni Emek Piyasası ve Çalışan Yoksullar  239
8. Ticaretin Serbestleşmesi ve Eşitsizlik  239
9. Kır–Kent Ayırımı ve Sosyal Dışlanma  240
10. Uluslararası Emek Göçü ve Yoksulluk  241
11. Kamu Politikaları ve Harcamaları  242
Kaynakça  244
Onikinci Bölüm
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK SORUNU
 Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP  247
1. Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü  248
2. Türkiye’de Yoksulluğun Boyutları  249
2.1. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Türkiye’de Yoksulluk  250
2.2. Hanehalkı Verilerine Göre Türkiye’de Yoksulluk  253
Kaynakça  260
Kavramlar Dizini  263
 


Gonca Atıcı
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Osman Okka
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Dönmez
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Bölüm
GELİR DAĞILIMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
 Prof. Dr. Ayhan GENÇLER  19
1. Gelir Kavramı  20
1.1. Gelire Teorik Bakış  21
1.1.1. Liberal Yaklaşım  21
1.1.2. Müdahaleci Yaklaşımlar  24
1.1.3. Alternatif Yaklaşım  25
1.2. Gelir Dağılımı Türleri  25
1.2.1. Fonksiyonel (Faktörel) Gelir Dağılımı  26
1.2.2. Kişisel (Bireysel) Gelir Dağılımı  26
1.2.3. Sektörel Gelir Dağılımı  26
1.2.4. Bölgesel Gelir Dağılımı  27
2. Gelir Ölçütleri  27
2.1. Bireysel (Mikro) Gelir Ölçütleri  28
2.1.1. Ücret  28
2.1.2. Maaş  29
2.1.3. Serbest Meslek ve Ticari Kazanç  29
2.2. Ulusal Gelir Ölçütleri  30
2.2.1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla  30
2.2.2. Gayri Safi Milli Hâsıla  33
2.2.3. Safi Milli Hâsıla  34
2.2.4. Milli Gelir  34
Kaynakça  36
İkinci Bölüm
GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ
 Doç. Dr. Yücel UYANIK  39
1. Fizyokratlar  40
2. Klasik Okul  41
3. Marksist İktisat Okul  45
4. Neoklasik Okul  47
4.1. Marjinal Prodüktivite Teorisi: Clark, Wicksteed, Wicksel  48
4.2. Arz–Talep Dengesine Göre Belirlenen Girdi Fiyatları ve Gelirin Bölüşümü: Marshall  49
5. Keynesyen İktisat  52
6. Neo–Keynesyen Okul  54
6.1. Kaldor Modeli  54
6.2. Pasinetti Modeli  55
6.3. Kalecki Modeli  56
6.4. Robinson Modeli  57
Kaynakça  57
Üçüncü Bölüm
GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI
 Prof. Dr. Verda CANBEY–ÖZGÜLER  61
1. Gelirin Yeniden Dağılımı Kavram ve Kapsamı  61
1.1. Dikey Yeniden Gelir Dağılımı  63
1.2. Yatay Yeniden Gelir Dağılımı  63
2. Gelirin Yeniden Dağılım Politikasının İlkeleri  63
3. Gelirin Yeniden Dağılımının Gerçekleşme Yolları  64
3.1. Geliri Yeniden Dağıtan Kamusal Politikalar  65
3.1.1. Gelirin Yeniden Dağılımını Dolaylı Olarak Etkileyen Kamusal Politikalar  65
3.1.1.1. İşgücü Piyasası ve Ücret Politikaları  66
3.1.1.2. Fiyat ve Miktar Politikaları  66
3.1.1.3. Para ve Politikası  67
3.1.1.4. Dış Ticaret Politikası  67
3.1.1.5. Servet ve Mülkiyet Politikaları  68
3.1.2. Gelirin Yeniden Dağılımını Doğrudan Etkileyen Kamusal Politikalar  68
3.1.2.1. Pozitif Transferler  69
3.1.2.2. Negatif Transferler  70
3.2. Geliri Yeniden Dağıtan Kamusal Olmayan Uygulamalar  72
3.2.1. Gelirin Yeniden Dağılımını Dolaylı Olarak Etkileyen Kamusal Olmayan Uygulamalar  72
3.2.2. Gelirin Yeniden Dağılımını Doğrudan Etkileyen Kamusal Olmayan Uygulamalar  72
3.2.2.1. Aile  73
3.2.2.2. Piyasa Yapısı ve Kurumsal Yapılar  73
Kaynakça  74
Dördüncü Bölüm
GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
 Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR  77
1. Gelir Eşitsizliği Ölçüm İlkeleri (Aksiyomatik Yaklaşım)  78
2. Objektif Ölçüm Yöntemleri  80
2.1. Merkezi Eğilim (Ortalamalar) ve Değişkenlik Ölçüleri  80
2.1.1. Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar)  80
2.1.1.1. Aritmetik Ortalama  81
2.1.1.2. Kareli Ortalama  83
2.1.1.3. Geometrik Ortalama  83
2.1.1.4. Mod  84
2.1.1.5. Medyan (Ortanca)  84
2.1.1.6. Kartiller (Dördebölenler)  85
2.1.2. Değişkenlik Ölçüleri  85
2.1.2.1. Değişim Aralığı  85
2.1.2.2. Ortalama Mutlak Sapma  86
2.1.2.3. Varyans  87
2.1.2.4. Standart Sapma  89
2.1.2.5. Logaritmik Standart Sapma  90
2.1.2.6. Değişim Katsayısı  91
2.2. Özellikli Ölçüm Yöntemleri  92
2.2.1. Eşdeğerlik Ölçeği  92
2.2.2. Yüzdelik Hanehalkı/Fert Grupları ve Yüzde Paylar Analizi  93
2.2.3. Genel Entropi ve Theil Endeksi  95
2.2.4. Kuznets ve Ters U Eğrisi  96
2.2.5. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı  98
2.2.6. Pareto Optimumu  102
2.2.7. Jan Pen Geçit Töreni  102
2.2.8. Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı  103
3. Normatif Ölçüm Yöntemleri  104
3.1. Eşitsizliğin Etik Ölçümleri ve Atkinson–Kolm–Sen Endeksi (AKS Ailesi)  105
3.2. Mutlak Eşitsizlik Endeksleri  106
3.3. Göreceli Eşitsizlik Endeksleri  107
3.4. Diğer Eşitsizlik Ölçüm Endeksi Görüşleri  107
4. Gelir Dağılımı Analizlerinde Karşılaşılan Zorluklar  107
Kaynakça  108
Beşinci Bölüm
KÜRESEL GELİR DAĞILIMI
 Yrd. Doç. Dr. Özgür TOPKAYA  111
1. Gelir Dağılımı Sorunu ve Dünyada Gelir Dağılımının Görünümü  112
2. Gelir Dağılımının Belirleyicileri  117
2.1. Ülkelerarası Gelişmişlik Farkları  118
2.2. Küreselleşme  118
2.3. Ücretler  119
2.4. Bilgiye Dayalı Üretim ve Teknoloji  121
3. Gelir Eşitsizliği Sorunuyla Mücadelede Benimsenebilecek Yaklaşımlar  122
Kaynakça  124
Altıncı Bölüm
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI
 Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU  127
1. Türkiye’de Gelir Dağılımı Araştırmaları  127
2. Türkiye’de Türlerine Göre Gelir Dağılımı  128
2.1. Bireysel Gelir Dağılımı  128
2.2. Fonksiyonel Gelir Dağılımı  132
2.3. Sektörel Gelir Dağılımı  134
2.4. Bölgesel Gelir Dağılımı  136
Kaynakça  140
Yedinci Bölüm
YOKSULLUĞUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
 Yrd. Doç. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI  143
1. Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yoksulluk  144
2. Yoksulluk Yaklaşımları  146
2.1. Parasalcı Yaklaşım (Monetery Approach)  146
2.2. Kapasite (Yapabilirlik) Yaklaşımı (Capability Approach)  147
2.3. Sosyal Dışlanma Yaklaşımı (Social Exclusion Approach)  149
2.4. Katılımcı Yaklaşım (Participatory Approach)  150
3. Mutlak ve Göreli Yoksulluk  152
3.1. Mutlak Yoksulluk  152
3.2. Göreli Yoksulluk  154
4. Aşırı (Extreme) ve Kronik Yoksulluk  155
4.1. Aşırı Yoksulluk  155
4.2. Kronik Yoksulluk  156
Kaynakça  157
Sekizinci Bölüm
YOKSULLUĞUN NEDENLERİ
 Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ  161
1. Yoksulluğun Makro Nedenleri  162
1.1. Küreselleşme ve Gelirinin Adaletsiz Dağılımı  162
1.2. Hızlı Nüfus Artışı  164
1.3. Enflasyon  165
1.4. Ekonomik Krizler  165
1.5. Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk  165
1.6. Tasarruf ve Yatırım Oranlarının Yetersizliği Borçlanmalar  166
1.7. Gelişmekte Olan Ülkelerin Üretimlerinde Katma Değer Yaratamaması ve Rekabet Gücünün Düşüklüğü  167
1.8. Mali Nedenler  168
1.9. Kaynakların Etkin Kullanılmaması ve Yolsuzluklar  169
1.10 Sosyal Güvenlik Sisteminden Kaynaklanan Nedenler  169
1.11. İşgücü Piyasasından Kaynaklanan Nedenler ve İşsizlik  171
1.12. Mekansal Nedenler  172
1.12.1. Coğrafi Farklılıklar  172
1.12.2. Doğal Afetler  174
1.13. Siyasal Nedenler  174
2. Yoksulluğun Mikro Nedenleri  175
2.1. Hanehalkı Özellikleri  175
2.2. Cinsiyet  176
2.3. Eğitim  176
2.4. Göç  178
Kaynakça  180
Dokuzuncu Bölüm
YOKSULLUĞUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
 Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR  183
1. Genel Yoksulluk Türlerine Göre Ölçümler  184
1.1. Mutlak Yoksulluk Ölçümü  184
1.2. Göreli Yoksulluk Ölçümü  186
2. Gelir Yoksulluğunun Ölçülmesi (Tek Boyutlu Ölçümler)  187
2.1. Kafa Sayım Endeksi (Yoksulluk Oranı)  188
2.2. Yoksulluk Açığı Endeksi (Poverty Gap Index)  190
2.3. Kareli Yoksulluk Açığı (Yoksulluk Şiddeti) Endeksi  193
2.4. Sen Endeksi  195
2.5. Sen–Shorrocks–Thon Endeksi  196
2.6. Watts Endeksi  197
2.7. Yoksulluktan Çıkma Zamanı Endeksi (Time Taken to Exit)  198
2.8. FGT Endeksi (Foster, Greer ve Thorbecke Index)  199
3. İnsani Yoksulluğu Ölçülmesi (Çok Boyutlu Ölçümler/Bileşik Yoksulluk Ölçümleri)  200
3.1. İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human Development Index–HDI)  201
3.2. Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi (Gender Development Index–GDI)  203
3.3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi (Gender Inequality Index–GII)  204
3.4. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (Multidimensional Poverty Index–MPI)  205
4. Yeni Bir Yoksulluk Ölçüm Yönetimi Olarak: Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü  207
Kaynakça  208
Onuncu Bölüm
YOKSULLUKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZANBAK  211
1. Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları  214
1.1. Dolaylı Yaklaşım  214
1.2.Doğrudan Yaklaşım  215
1.3. Hanehalkı Davranışları  219
1.4. Yoksullukla Mücadelede Uluslararası Boyut  219
2. Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uygulama Sorunları  220
2.1. Dolaylı Yaklaşım Politikalarının Uygulama Sorunları  220
2.2. Doğrudan Yaklaşım Politikalarının Uygulama Sorunları  221
2.3. Yoksulluğun Azaltılmasında Günümüz Politikalarının Etkinliği  223
Kaynakça  225
Onbirinci Bölüm
KÜRESEL YOKSULLUK SORUNU
 Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL  227
1. Küreselleşme, Neoliberal Politikalar ve Küresel Yoksulluk  228
2. Ülkelerarası Karşılaştırma  230
3. Küresel Eşitsizlik ve Yoksulluk; Ölçüm ve Metodlar  234
4. Küresel Yoksulluğun Boyutları  236
5. Küresel Yoksulluğun Sosyal ve Ekonomik Etkileri  238
6. Ekonomik Krizler ve İşsizlik  238
7. Yeni Emek Piyasası ve Çalışan Yoksullar  239
8. Ticaretin Serbestleşmesi ve Eşitsizlik  239
9. Kır–Kent Ayırımı ve Sosyal Dışlanma  240
10. Uluslararası Emek Göçü ve Yoksulluk  241
11. Kamu Politikaları ve Harcamaları  242
Kaynakça  244
Onikinci Bölüm
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK SORUNU
 Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP  247
1. Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü  248
2. Türkiye’de Yoksulluğun Boyutları  249
2.1. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Türkiye’de Yoksulluk  250
2.2. Hanehalkı Verilerine Göre Türkiye’de Yoksulluk  253
Kaynakça  260
Kavramlar Dizini  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.