Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnsan Hakları El Kitabı
Eylül 2019 / 8. Baskı / 1032 Syf.
Fiyatı: 82.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Eylül 2018 76.50 TL 19.90 TL (%74)Sepete Ekle
 5. Mart 2014 34.50 TL 5.90 TL (%83)Sepete Ekle
   

İnsan hakları, ülkemizde ve dünyada gitgide daha fazla önem verilen ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek kolaylaşması insan haklarını küreselleştirmekte ve adeta "dünya vatandaşlığına" bir adım daha yaklaştırmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun kabulü de, neredeyse bütün hukuki uyuşmazlıkların insan hakları perspektifinden ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir.

İnsan haklarına verilen anlam ve önemin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda ortak akla, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayandırılması gerekir. Bu noktada "İnsan Hakları El Kitabı" gerek teorik yönüyle, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından verdiği örnekler ile önemli bir işlev görmektedir.

Konu Başlıkları
İnsan Hakları Kavramı, Önemi ve Felsefi Temelleri
İnsan Haklarının Türleri
İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri ile Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları
Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği ve Sınırlandırılması Rejimi
İnsan Hakları ile İlgili Ulusal ve Uluslararası RKoruma ve Denetim Mekanizmaları
Başlıca İletişim Bilgileri ve İnternet Adresleri
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme
Barkod: 9789750257117
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 1032
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
I. GİRİŞ  21
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ, FELSEFİ TEMELLERİ VE ULUSLAR ARASI BOYUTLARI  27
A. İnsan Hakları Kavramı  27
1. Tanım  27
2. Nitelikleri  29
B. İnsan Haklarının Kısa Tarihi Gelişimi  31
1. Uluslararası Hukuktaki Tarihi Gelişim  33
2. Ulusal Hukuktaki Tarihi Gelişim  43
C. İnsan Haklarının Korunmasının Önemi  46
D. İnsan Hak ve Özgürlüklerin Felsefi Temelleri  50
1. Doğal Hukuk Anlayışı  51
2. Pozitif Hukuk Anlayışı  53
E. İnsan Haklarının Yakın Kavramlarla İlişkisi ve İnsancıl Hukuk  53
F. Temel Hakların Yatay ve Dikey Etkisi  55
G. Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korumayı Amaçlayan Başlıca Kurum ve Kuruluşlar ve Metinler  56
1. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korumayı Amaçlayan Başlıca Kurum ve Kuruluşlar  56
a. Uluslararası Örgüt: Birleşmiş Milletler (BM)  56
b. Bölgesel Kuruluşlar  58
aa. Avrupa Konseyi  58
bb. Amerikan Devletleri Örgütü  59
cc. Afrika Birliği Örgütü  59
c. Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar  60
2. İnsan Hakları ile İlgili Bazı Uluslar Arası Metin İsimleri  60
III. İNSAN HAKLARININ TÜRLERİ  64
A. Koruyucu Haklar, İsteme Hakları ve Katılma Hakları Ayırımı  64
B. Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Haklar Ayırımı  66
C. Kişisel, Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Haklar Ayırımı  67
D. Bireysel Haklar–Kolektif Haklar Ayırımı  68
E. Şekli Haklar–Gerçek Haklar Ayırımı  68
F. İnsan Hakları–Yurttaş Hakları Ayırımı  69
IV. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ İLE BAŞLICA HAK VE ÖZGÜRLÜK KONULARI  70
A. İnsan Hakları Sözleşmelerinin Uygulanmasında Temel İlkeler, Yer ve Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  70
1. Temel İlkeler  70
2. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  74
3. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  82
4. Uluslararası Örgütler Çerçevesinde İşlenen Fiillerden Ötürü Sorumluluk  83
B. Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları  90
1. Yaşama Hakkı (AY m.15/2, 17/1, AİHS m.2, İHEB m.3, KvSHS m.6, ABTHŞ m. 2)  91
a. Uygulama Alanı  91
b. Yaşamın Başlangıcı ve Sonu  101
c. Ölüm Cezası Sorunu  104
d. Yaşam Hakkını Koruma Yükümlülüğünün Kapsamı  106
e. Orantısız Güç Kullanılmasından Kaynaklanan Ölüm Olayları  134
2. İşkence Yasağı (AY m.17/3, AİHS m. 3, İHEB m.5, KvSHS m.7, ABTHŞ m.4)  147
a. Kavram ve Tanım  147
b. İşkence Yasağının Niteliği  159
c. Yükümlülüğün Kapsamı  161
d. İhlal Kategorileri  169
3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS m. 4, AY m. 18, ABA m. II–5)  212
a. Uygulama Alanı  212
b. Yükümlülüğün Kapsamı  215
c. İstisnalar  217
4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı (AİHS m. 5, AY m.19, AİHS’e
Ek 4. Protokol m. 3, ABA m. II–6)  223
a. Koruma Alanı: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  223
b. Kişi Özgürlüğüne Müdahale  226
aa. Kişi Özgürlüğü  226
bb. Müdahale  230
cc. Müdahalenin Yasaya Dayanması  233
c. Özgürlükten Yoksun Kılmanın Hukuka Uygun Sayıldığı Durumlar  235
aa. Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkum Edilmesi Üzerine Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Hapsedilmesi (m.5/1 a).  235
bb. Bir Mahkeme Tarafından Yasaya Uygun Olarak Verilen Bir Karara Riayetsizlikten Dolayı veya Yasanın Koyduğu Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak İçin Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Yakalanması veya Tutulması (m.5/1 b).  237
cc. Suç İşlediği Hakkında Geçerli Şüphe Bulunan veya Suç İşlemesine ya da Suçu İşledikten Sonra Kaçmasına Engel Olmak Zorunluluğu İnancını Doğuran Makul Nedenlerin Bulunması Dolayısıyla, Bir Kimsenin Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Yakalanması ve Tutulması (m.5/1 c).  241
dd. Bir Küçüğün Gözetim Altında Eğitimi İçin Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Bir Karar Gereği Tutulması veya Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–d)  256
ee. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Bir Kimsenin, Bir Akıl Hastasının, Bir Alkoliğin, Uyuşturucu Madde Bağımlısı Bir Kişinin veya Bir Serserinin Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–e)  257
ff. Bir Kişinin Usulüne Aykırı Surette Ülkeye Girmekten Alıkonması veya Kendisi Hakkında Sınır Dışı Etme Ya Da Geri Verme İşleminin Yürütülmekte Olması Nedeniyle Usulüne Uygun Olarak Yakalanması veya Tutulması (m.5/1–f).  261
d. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişiye Tanınan Haklar  264
aa. Yakalama ve Tutuklama Nedenlerinin ve İsnadın Sanığa En Kısa Zamanda Bildirilmesi (m. 5/2)  264
bb. Sanığın Hemen Bir Hakim veya Adli Görev Yapmaya Kanunun Yetkili Kıldığı Bir Memur Huzuruna Çıkarılması ve Tutukluluğun Makul Süre Devam Etmesi  267
cc. Sanığın Yakalama ve Tutuklamanın Kanuna Uygunluğunun Denetimini Sağlamak İçin Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (m. 5/4)  282
dd. Yakınlarına Haber Verme Hakkı  295
ee. Sözleşmeye Aykırı Olarak Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Ödenmesi  295
5. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m.6, AY m. 36–38, ABA m. II– 47, 48)  300
a. Bir Yargı Yerine Başvurma Hakkı  315
b. Davanın Hakkaniyete Uygun Dinlenmesini İstemek Hakkı  324
c. Duruşmanın Halka Açıklığı  345
d. Makul Sürede Yargılanma Hakkı  347
e. Yasayla Kurulan, Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı  350
f. Ceza Muhakemesinde Şüpheliye/Sanığa Tanınan Haklar  357
aa. Masumiyet Karinesi  358
bb. Şüpheli/Sanığın Kendisine Yönelik Suçlamanın Niteliği ve Nedeninden En Kısa Zamanda, Anladığı Bir Dilde ve Ayrıntılı Olarak Haberdar Edilme Hakkı (AİHS m. 6/3–a)  367
cc. Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zamana ve Kolaylıklara Sahip Olmak Hakkı (AİHS m. 6/3–b)  370
dd. Sanığın Kendisini Bizzat veya Seçeceği Bir Müdafi Yardımıyla Savunması (AİHS m. 6/3–c)  374
ee. İddia Tanıklarına Soru Sorma Hakkı (AİHS m. 6/3–d)  382
ff. Tercümandan Yararlanma Hakkı (AİHS m. 6/3–e)  385
6. Suçta ve Cezada Kanunilik (AİHS m. 7, AY. m. 38, ABA m. II–49)  387
7. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması (AY m. 17, 20 vd., AİHS m. 8, ABA m. II–7, 8, 9, 11)  395
a. Özel Hayata Saygı Hakkı  401
b. Aile Hayatına Saygı Hakkı  437
8. Konut Dokunulmazlığı Hakkı (AY m. 21, AİHS m. 8, ABA m. II–7)  448
9. Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü (AY m. 24, 25, AİHS m. 9,
ABA m. II–10, 22)  454
10. İfade Özgürlüğü (AY m. 25, 26, AİHS m. 10, İHEB m. 19)  489
a. Kavram ve Önemi  489
b. Uluslararası ve Ulusal Belgelerde Düzenlenişi  492
c. AİHM ve AYM İçtihatlarında İfade Özgürlüğü  494
d. Genel Değerlendirme  536
11. Haberleşme Özgürlüğü (AY m. 22, AİHS m. 8, ABA m. II–11)  545
12. Basın ve Kitle İletişim Özgürlüğü (AY m. 28 vd., AİHS m. 10,
ABA m. II–11)  560
13. Örgütlenme Özgürlüğü (Dernek Kurma Özgürlüğü, Sendika Hakkı) (AY m. 33, 52, AİHS m.11, ABA m. II–12, 28)  601
a. Dernek Kurma Özgürlüğü  602
b. Sendika Özgürlüğü  606
14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AİHS m. 11,
AY m. 34)  615
15. Etkili Başvuru Hakkı/Hak Arama Özgürlüğü (AİHS m.13,
AY m. 36, ABA m. II–47)  627
16. Dilekçe Hakkı (AY m. 74, ABA m. II–44)  630
17. Ayrımcılık Yasağı (AİHS m.14, AİHS’e Ek 12. Protokol m.1,
ABA m. II–21, AY m. 10)  632
18. Mülkiyet Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 1, AY m. 35,
ABA m. II–17)  645
a. Genel Olarak  645
b. Kapsamı  646
c. AİHM ve Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Mülkiyet Hakkı  647
d. Türkiye Açısından Sorunlu Alanlar  655
e. Mülkiyet Hakkının İhlali Durumunda Kesinleşen Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri ile İlgili “İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna Başvurulması” Zorunluluğu  667
19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 2, AY m. 42, ABA m. II–14)  669
20. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı (AY m. 67, AİHS Ek 1. Protokol m. 3, ABA m. II–39, 40)  685
21. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü (AY m. 23, AİHS Ek 4. Protokol m. 2, 3, ABA m. II– 4/1)  695
22. Bilim ve Sanat Özgürlüğü (AY m. 27, ABA m. II–13)  697
23. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü (AY m. 48 vd, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, ABA m. II–15, 16, 27 vd.)  698
24. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları (AY m. 56, ABA m. II–35)  700
25. Çevre Hakkı (AY m. 56, ABA m. II–37)  722
26. Sosyal Güvenlik Hakkı (AY m. 60, ABA m. II–34)  726
27. Vatandaşlık Hakkı  728
28. Çocuk Hakları  729
29. Kadın Hakları  737
30. Engelli Hakları  746
31. Bilgi Edinme Hakkı  752
32. Azınlık Hakları  755
33. Kültürel Haklar  760
34. Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Grupların Hakları  761
35. Mülteci ve Sığınmacı Hakları  763
36. Yabancıların Sınır Dışı Edilmesine Karşı Usuli Güvenceler (AİHS’e Ek 7 no.lu Protokol m. 3)  769
37. Ceza İşlerinde Kanun Yollarına Başvuru Hakkı (AİHS’e Ek Protokol m. 2)  770
38. Hatalı Kararlardan Dolayı Tazminat Hakkı (AİHS’e Ek 7 no.lu Protokol m. 3)  773
39. Çifte Yargılanma ve Cezalandırma Yasağı (AİHS’e Ek 7 no.lu Protokol m. 4, KvSHS m. 14/1, ATHŞ m. 50).  774
V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ VE SINIRLANMASI REJİMİ  775
A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği  775
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması veya Durdurulması  775
C. Olağanüstü Yönetim Usulleri  777
1. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  778
a. Zaruret Hali Teorisi  778
b. Meşru Savunma Teorisi  778
c. Siyasi Teori  778
d. Anayasa Geleneği Teorisi  778
2. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal İlanı Kararının Hukuki Tahlili  779
a. Yetkili Makam  779
b. Şekil Unsuru  779
c. Sebep Unsuru  779
d. Konu Unsuru  780
e. Amaç Unsuru  780
D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Olağanüstü Hal Uygulamaları  780
1. Genel Sınırlama Rejimi  780
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi Hükmü ve Değerlendirmesi  783
a. Savaş Hali–Kamusal Tehlike Şartı  784
b. Ölçülülük İlkesi  786
c. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme  787
d. Dokunulmaz Haklar  787
e. Usule İlişkin Koşul  788
3. Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi  789
4. AİHM Kararlarından Örnekler  789
E. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırları  794
1. Hakkın Özüne Dokunmama  794
2. Ölçülülük İlkesi  795
3. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olma  796
4. Sınırlamanın Kanunla Olması  797
F. İnsan Haklarının Korunmasında Terörle Mücadele  799
1. Terör Kavramı ve Terörün Amacı  799
2. Terörle Mücadele Kanunu  803
3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  817
VI. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KORUMA VE DENETİM MEKANİZMALARI  820
A. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru/Anayasa Şikayeti  820
1. Anayasa Şikayeti Kavramı  820
2. Anayasa Şikayetinin Nitelikleri  822
3. Anayasa Şikayetinin Konusu  825
4. Anayasa Şikayetinde Başvurucuya İlişkin Şartlar  827
5. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları  828
6. Anayasa Şikâyetinde Hukuki Yarar Şartı  834
7. Esas İnceleme Sonucu Verilen Kararlar  846
8. Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Şikâyeti  849
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Mahkemeye Başvuru Koşulları  853
1. Genel Olarak  853
2. Mağdur Sıfatı  868
3. Başvurunun Reddi Nedenleri  873
a. Başvurunun İmzasız (Anonim) Olması  873
b. Başvurunun Mahkeme Tarafından Daha Önce İncelenmiş Başvuru Konusu ile Aynı Olması  874
c. Başvurunun Uluslararası Çözüm Organına Sunulmuş Olması  874
d. Başvurunun Sözleşme ve Ek Protokollerle Bağdaşmaması  875
e. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olması  876
f. Başvurunun Kötüye Kullanılmış Olması  876
g. İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması  879
h. Süre koşulu  888
i. Başvurucunun Önemli Zarar Görmemiş Olması  894
4. AİHM’in İşleyişinin Genel Esasları  898
5. AİHM’de Bireysel Başvuru Koşullarının Sıkılaştırılmasına İlişkin Yeni AİHM İçtüzük m. 47 Hükmü  905
C. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Kurulan İnsan Hakları Komitesi  907
D. Uluslararası Ceza Divanı  911
E. Ulusal Diğer Bazı Organlar  916
1. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları  916
2. Cezaevi İzleme Kurulları  918
3. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu  919
4. TBMM Dilekçe Komisyonu  920
5. Kamu Denetçisi (Ombudsman)  920
6. Kamu Görevlileri Etik Kurulu  923
7. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu  924
8. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Gereğince Oluşturulan Zarar Tespit Komisyonları  927
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü ile İlgili Komisyon  930
10. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  931
11. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonları  933
12. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu  937
EKLER: BAŞLICA İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İNTERNET ADRESLERİ  939
A. Merkezi İdarenin İnsan Hakları ile İlgili Birimleri  939
B. Birleşmiş Milletler Bünyesinde, İnsan Hakları İhlâlleri ile İlgili Bildirim/Şikayet Mekanizmaları  939
C. Diğer Bazı Kurum ve Kuruluşlar  940
EKLER: İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  944
Bibliyografya (Türkçe)  963
AİHM’nin Verdiği İhlal Kararlarının Devletlere ve Hak Kategorilerine Göre Dağılımı  987
AİHM İçtihatları Dizini  989
Anayasa Mahkemesi Kararları Dizini  1013
Kavramlar Dizini  1017
 


Mahir Özkan
Temmuz 2020
23.00 TL
Sepete Ekle
H. Serdar Hoş
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Bilal Sambur
Haziran 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Anıl Çeçen
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
I. GİRİŞ  21
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ, FELSEFİ TEMELLERİ VE ULUSLAR ARASI BOYUTLARI  27
A. İnsan Hakları Kavramı  27
1. Tanım  27
2. Nitelikleri  29
B. İnsan Haklarının Kısa Tarihi Gelişimi  31
1. Uluslararası Hukuktaki Tarihi Gelişim  33
2. Ulusal Hukuktaki Tarihi Gelişim  43
C. İnsan Haklarının Korunmasının Önemi  46
D. İnsan Hak ve Özgürlüklerin Felsefi Temelleri  50
1. Doğal Hukuk Anlayışı  51
2. Pozitif Hukuk Anlayışı  53
E. İnsan Haklarının Yakın Kavramlarla İlişkisi ve İnsancıl Hukuk  53
F. Temel Hakların Yatay ve Dikey Etkisi  55
G. Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korumayı Amaçlayan Başlıca Kurum ve Kuruluşlar ve Metinler  56
1. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korumayı Amaçlayan Başlıca Kurum ve Kuruluşlar  56
a. Uluslararası Örgüt: Birleşmiş Milletler (BM)  56
b. Bölgesel Kuruluşlar  58
aa. Avrupa Konseyi  58
bb. Amerikan Devletleri Örgütü  59
cc. Afrika Birliği Örgütü  59
c. Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar  60
2. İnsan Hakları ile İlgili Bazı Uluslar Arası Metin İsimleri  60
III. İNSAN HAKLARININ TÜRLERİ  64
A. Koruyucu Haklar, İsteme Hakları ve Katılma Hakları Ayırımı  64
B. Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Haklar Ayırımı  66
C. Kişisel, Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Haklar Ayırımı  67
D. Bireysel Haklar–Kolektif Haklar Ayırımı  68
E. Şekli Haklar–Gerçek Haklar Ayırımı  68
F. İnsan Hakları–Yurttaş Hakları Ayırımı  69
IV. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ İLE BAŞLICA HAK VE ÖZGÜRLÜK KONULARI  70
A. İnsan Hakları Sözleşmelerinin Uygulanmasında Temel İlkeler, Yer ve Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  70
1. Temel İlkeler  70
2. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  74
3. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  82
4. Uluslararası Örgütler Çerçevesinde İşlenen Fiillerden Ötürü Sorumluluk  83
B. Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları  90
1. Yaşama Hakkı (AY m.15/2, 17/1, AİHS m.2, İHEB m.3, KvSHS m.6, ABTHŞ m. 2)  91
a. Uygulama Alanı  91
b. Yaşamın Başlangıcı ve Sonu  101
c. Ölüm Cezası Sorunu  104
d. Yaşam Hakkını Koruma Yükümlülüğünün Kapsamı  106
e. Orantısız Güç Kullanılmasından Kaynaklanan Ölüm Olayları  134
2. İşkence Yasağı (AY m.17/3, AİHS m. 3, İHEB m.5, KvSHS m.7, ABTHŞ m.4)  147
a. Kavram ve Tanım  147
b. İşkence Yasağının Niteliği  159
c. Yükümlülüğün Kapsamı  161
d. İhlal Kategorileri  169
3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS m. 4, AY m. 18, ABA m. II–5)  212
a. Uygulama Alanı  212
b. Yükümlülüğün Kapsamı  215
c. İstisnalar  217
4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı (AİHS m. 5, AY m.19, AİHS’e
Ek 4. Protokol m. 3, ABA m. II–6)  223
a. Koruma Alanı: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  223
b. Kişi Özgürlüğüne Müdahale  226
aa. Kişi Özgürlüğü  226
bb. Müdahale  230
cc. Müdahalenin Yasaya Dayanması  233
c. Özgürlükten Yoksun Kılmanın Hukuka Uygun Sayıldığı Durumlar  235
aa. Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkum Edilmesi Üzerine Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Hapsedilmesi (m.5/1 a).  235
bb. Bir Mahkeme Tarafından Yasaya Uygun Olarak Verilen Bir Karara Riayetsizlikten Dolayı veya Yasanın Koyduğu Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak İçin Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Yakalanması veya Tutulması (m.5/1 b).  237
cc. Suç İşlediği Hakkında Geçerli Şüphe Bulunan veya Suç İşlemesine ya da Suçu İşledikten Sonra Kaçmasına Engel Olmak Zorunluluğu İnancını Doğuran Makul Nedenlerin Bulunması Dolayısıyla, Bir Kimsenin Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Yakalanması ve Tutulması (m.5/1 c).  241
dd. Bir Küçüğün Gözetim Altında Eğitimi İçin Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Bir Karar Gereği Tutulması veya Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–d)  256
ee. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Bir Kimsenin, Bir Akıl Hastasının, Bir Alkoliğin, Uyuşturucu Madde Bağımlısı Bir Kişinin veya Bir Serserinin Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–e)  257
ff. Bir Kişinin Usulüne Aykırı Surette Ülkeye Girmekten Alıkonması veya Kendisi Hakkında Sınır Dışı Etme Ya Da Geri Verme İşleminin Yürütülmekte Olması Nedeniyle Usulüne Uygun Olarak Yakalanması veya Tutulması (m.5/1–f).  261
d. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişiye Tanınan Haklar  264
aa. Yakalama ve Tutuklama Nedenlerinin ve İsnadın Sanığa En Kısa Zamanda Bildirilmesi (m. 5/2)  264
bb. Sanığın Hemen Bir Hakim veya Adli Görev Yapmaya Kanunun Yetkili Kıldığı Bir Memur Huzuruna Çıkarılması ve Tutukluluğun Makul Süre Devam Etmesi  267
cc. Sanığın Yakalama ve Tutuklamanın Kanuna Uygunluğunun Denetimini Sağlamak İçin Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (m. 5/4)  282
dd. Yakınlarına Haber Verme Hakkı  295
ee. Sözleşmeye Aykırı Olarak Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Ödenmesi  295
5. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m.6, AY m. 36–38, ABA m. II– 47, 48)  300
a. Bir Yargı Yerine Başvurma Hakkı  315
b. Davanın Hakkaniyete Uygun Dinlenmesini İstemek Hakkı  324
c. Duruşmanın Halka Açıklığı  345
d. Makul Sürede Yargılanma Hakkı  347
e. Yasayla Kurulan, Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı  350
f. Ceza Muhakemesinde Şüpheliye/Sanığa Tanınan Haklar  357
aa. Masumiyet Karinesi  358
bb. Şüpheli/Sanığın Kendisine Yönelik Suçlamanın Niteliği ve Nedeninden En Kısa Zamanda, Anladığı Bir Dilde ve Ayrıntılı Olarak Haberdar Edilme Hakkı (AİHS m. 6/3–a)  367
cc. Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zamana ve Kolaylıklara Sahip Olmak Hakkı (AİHS m. 6/3–b)  370
dd. Sanığın Kendisini Bizzat veya Seçeceği Bir Müdafi Yardımıyla Savunması (AİHS m. 6/3–c)  374
ee. İddia Tanıklarına Soru Sorma Hakkı (AİHS m. 6/3–d)  382
ff. Tercümandan Yararlanma Hakkı (AİHS m. 6/3–e)  385
6. Suçta ve Cezada Kanunilik (AİHS m. 7, AY. m. 38, ABA m. II–49)  387
7. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması (AY m. 17, 20 vd., AİHS m. 8, ABA m. II–7, 8, 9, 11)  395
a. Özel Hayata Saygı Hakkı  401
b. Aile Hayatına Saygı Hakkı  437
8. Konut Dokunulmazlığı Hakkı (AY m. 21, AİHS m. 8, ABA m. II–7)  448
9. Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü (AY m. 24, 25, AİHS m. 9,
ABA m. II–10, 22)  454
10. İfade Özgürlüğü (AY m. 25, 26, AİHS m. 10, İHEB m. 19)  489
a. Kavram ve Önemi  489
b. Uluslararası ve Ulusal Belgelerde Düzenlenişi  492
c. AİHM ve AYM İçtihatlarında İfade Özgürlüğü  494
d. Genel Değerlendirme  536
11. Haberleşme Özgürlüğü (AY m. 22, AİHS m. 8, ABA m. II–11)  545
12. Basın ve Kitle İletişim Özgürlüğü (AY m. 28 vd., AİHS m. 10,
ABA m. II–11)  560
13. Örgütlenme Özgürlüğü (Dernek Kurma Özgürlüğü, Sendika Hakkı) (AY m. 33, 52, AİHS m.11, ABA m. II–12, 28)  601
a. Dernek Kurma Özgürlüğü  602
b. Sendika Özgürlüğü  606
14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AİHS m. 11,
AY m. 34)  615
15. Etkili Başvuru Hakkı/Hak Arama Özgürlüğü (AİHS m.13,
AY m. 36, ABA m. II–47)  627
16. Dilekçe Hakkı (AY m. 74, ABA m. II–44)  630
17. Ayrımcılık Yasağı (AİHS m.14, AİHS’e Ek 12. Protokol m.1,
ABA m. II–21, AY m. 10)  632
18. Mülkiyet Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 1, AY m. 35,
ABA m. II–17)  645
a. Genel Olarak  645
b. Kapsamı  646
c. AİHM ve Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Mülkiyet Hakkı  647
d. Türkiye Açısından Sorunlu Alanlar  655
e. Mülkiyet Hakkının İhlali Durumunda Kesinleşen Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri ile İlgili “İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna Başvurulması” Zorunluluğu  667
19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 2, AY m. 42, ABA m. II–14)  669
20. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı (AY m. 67, AİHS Ek 1. Protokol m. 3, ABA m. II–39, 40)  685
21. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü (AY m. 23, AİHS Ek 4. Protokol m. 2, 3, ABA m. II– 4/1)  695
22. Bilim ve Sanat Özgürlüğü (AY m. 27, ABA m. II–13)  697
23. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü (AY m. 48 vd, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, ABA m. II–15, 16, 27 vd.)  698
24. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları (AY m. 56, ABA m. II–35)  700
25. Çevre Hakkı (AY m. 56, ABA m. II–37)  722
26. Sosyal Güvenlik Hakkı (AY m. 60, ABA m. II–34)  726
27. Vatandaşlık Hakkı  728
28. Çocuk Hakları  729
29. Kadın Hakları  737
30. Engelli Hakları  746
31. Bilgi Edinme Hakkı  752
32. Azınlık Hakları  755
33. Kültürel Haklar  760
34. Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Grupların Hakları  761
35. Mülteci ve Sığınmacı Hakları  763
36. Yabancıların Sınır Dışı Edilmesine Karşı Usuli Güvenceler (AİHS’e Ek 7 no.lu Protokol m. 3)  769
37. Ceza İşlerinde Kanun Yollarına Başvuru Hakkı (AİHS’e Ek Protokol m. 2)  770
38. Hatalı Kararlardan Dolayı Tazminat Hakkı (AİHS’e Ek 7 no.lu Protokol m. 3)  773
39. Çifte Yargılanma ve Cezalandırma Yasağı (AİHS’e Ek 7 no.lu Protokol m. 4, KvSHS m. 14/1, ATHŞ m. 50).  774
V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ VE SINIRLANMASI REJİMİ  775
A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği  775
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması veya Durdurulması  775
C. Olağanüstü Yönetim Usulleri  777
1. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  778
a. Zaruret Hali Teorisi  778
b. Meşru Savunma Teorisi  778
c. Siyasi Teori  778
d. Anayasa Geleneği Teorisi  778
2. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal İlanı Kararının Hukuki Tahlili  779
a. Yetkili Makam  779
b. Şekil Unsuru  779
c. Sebep Unsuru  779
d. Konu Unsuru  780
e. Amaç Unsuru  780
D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Olağanüstü Hal Uygulamaları  780
1. Genel Sınırlama Rejimi  780
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi Hükmü ve Değerlendirmesi  783
a. Savaş Hali–Kamusal Tehlike Şartı  784
b. Ölçülülük İlkesi  786
c. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme  787
d. Dokunulmaz Haklar  787
e. Usule İlişkin Koşul  788
3. Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi  789
4. AİHM Kararlarından Örnekler  789
E. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırları  794
1. Hakkın Özüne Dokunmama  794
2. Ölçülülük İlkesi  795
3. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olma  796
4. Sınırlamanın Kanunla Olması  797
F. İnsan Haklarının Korunmasında Terörle Mücadele  799
1. Terör Kavramı ve Terörün Amacı  799
2. Terörle Mücadele Kanunu  803
3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  817
VI. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KORUMA VE DENETİM MEKANİZMALARI  820
A. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru/Anayasa Şikayeti  820
1. Anayasa Şikayeti Kavramı  820
2. Anayasa Şikayetinin Nitelikleri  822
3. Anayasa Şikayetinin Konusu  825
4. Anayasa Şikayetinde Başvurucuya İlişkin Şartlar  827
5. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları  828
6. Anayasa Şikâyetinde Hukuki Yarar Şartı  834
7. Esas İnceleme Sonucu Verilen Kararlar  846
8. Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Şikâyeti  849
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Mahkemeye Başvuru Koşulları  853
1. Genel Olarak  853
2. Mağdur Sıfatı  868
3. Başvurunun Reddi Nedenleri  873
a. Başvurunun İmzasız (Anonim) Olması  873
b. Başvurunun Mahkeme Tarafından Daha Önce İncelenmiş Başvuru Konusu ile Aynı Olması  874
c. Başvurunun Uluslararası Çözüm Organına Sunulmuş Olması  874
d. Başvurunun Sözleşme ve Ek Protokollerle Bağdaşmaması  875
e. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olması  876
f. Başvurunun Kötüye Kullanılmış Olması  876
g. İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması  879
h. Süre koşulu  888
i. Başvurucunun Önemli Zarar Görmemiş Olması  894
4. AİHM’in İşleyişinin Genel Esasları  898
5. AİHM’de Bireysel Başvuru Koşullarının Sıkılaştırılmasına İlişkin Yeni AİHM İçtüzük m. 47 Hükmü  905
C. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Kurulan İnsan Hakları Komitesi  907
D. Uluslararası Ceza Divanı  911
E. Ulusal Diğer Bazı Organlar  916
1. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları  916
2. Cezaevi İzleme Kurulları  918
3. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu  919
4. TBMM Dilekçe Komisyonu  920
5. Kamu Denetçisi (Ombudsman)  920
6. Kamu Görevlileri Etik Kurulu  923
7. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu  924
8. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Gereğince Oluşturulan Zarar Tespit Komisyonları  927
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü ile İlgili Komisyon  930
10. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  931
11. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonları  933
12. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu  937
EKLER: BAŞLICA İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İNTERNET ADRESLERİ  939
A. Merkezi İdarenin İnsan Hakları ile İlgili Birimleri  939
B. Birleşmiş Milletler Bünyesinde, İnsan Hakları İhlâlleri ile İlgili Bildirim/Şikayet Mekanizmaları  939
C. Diğer Bazı Kurum ve Kuruluşlar  940
EKLER: İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  944
Bibliyografya (Türkçe)  963
AİHM’nin Verdiği İhlal Kararlarının Devletlere ve Hak Kategorilerine Göre Dağılımı  987
AİHM İçtihatları Dizini  989
Anayasa Mahkemesi Kararları Dizini  1013
Kavramlar Dizini  1017
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020