Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yönetim Bilimi
Fonksiyonlar – Teoriler – Yaklaşımlar
Şubat 2018 / 7. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ocak 2015 20.50 TL 9.90 TL (%52)Sepete Ekle
   

Kitap, yönetim anlayışı ve literatüründeki yeni gelişmeler doğrultusunda geliştirilmiş ve güncelleştirilmiş 7. baskısını yapmıştır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından akademisyenlerden, öğrencilerden ve kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

Kitapta, yönetim biliminin anlamı ve gelişimi, yönetimin fonksiyonları, yönetim ve örgüt teorileri ile çağdaş yönetim yaklaşımları gibi konular sade ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Kitap, üniversitelerde okutulan "Yönetim Bilimi" dersinin müfredatı doğrultusunda hazırlanmış olduğundan, birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır.

Konu Başlıkları
Yönetim Biliminin Anlamı
Yönetimin Fonksiyonları
Merkezden Yönetim
Yerinden Yönetim
Karar Verme
Yönetim ve Örgüt Teorileri
Bürokrasi
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Barkod: 9789750247231
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Bölüm I
YÖNETİM BİLİMİNİN ANLAMI VE GELİŞİMİ
1. YÖNETİM, YÖNETİM BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLARI  25
a. Yönetim  25
b. Yönetim Bilimi  26
c. Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi Bilimi  27
2. YÖNETİM BİLİMİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DİĞER BİLİM DALLARI  28
a. İdare Hukuku  28
b. Siyaset Bilimi  28
c. İşletme Yönetimi  29
d. Ekonomi  29
e. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji  29
f. Tarih  30
g. Sanat  30
3. YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞMESİ  30
a. İlk Çalışmalar ve Son Gelişmeler  30
b. Klasik Yönetim Teorisi  32
Bölüm II
YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI
1. PLANLAMA  36
a. Genel Olarak Planlama  36
aa. Planlamanın Anlamı, Yararları ve Gelişme Nedeni  36
bb. Planlamanın Özelliği  38
cc. Planlama Süreci  39
dd. Planın Kapsamı  41
ee. Plan Türleri  42
b. Türkiye'de Planlama  43
aa. Kalkınma Planı  43
i. Kalkınma Planının Gelişmesi ve Hukuksal Altyapısı  43
ii. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) Görevleri  44
iii. Kalkınma Bakanlığı’nın Görevleri  45
iv. Kalkınma Araştırmaları Merkezi  47
v. Plan ve Programların Hazırlanması  48
bb. Stratejik plan  50
i. Stratejik Planın Gelişmesi ve Hukuksal Altyapısı  50
ii. Stratejik Planın Sunulması ve Uygulanması Süreci  52
iii. Stratejik Planın Amacı ve Nedeni  53
iv. Başarılı Bir Stratejik Plan Nasıl Olmalıdır?  54
2. ÖRGÜTLENME  55
a. Genel Olarak Örgütlenme  55
aa. Örgüt ve Örgütlenme Kavramları  55
bb. İnformel Örgütlenme  56
cc. Formel Örgütlenme  56
dd. Genel Olarak Örgütlenmenin Önemi, Özelliği ve İlkeleri  58
ee. Örgütlenme Türleri  59
b. Örgütlenmede Merkezden ve Yerinden Yönetim Sistemleri  60
c. Merkezden Yönetim  62
aa. Merkezden Yönetimin Anlamı  62
bb. Merkezden Yönetimin Nedenleri  62
cc. Merkezden Yönetimin Türleri  63
i. Siyasi Yönden Merkezden Yönetim  63
ii. İdari Yönden Merkezden Yönetim  63
dd. Merkezden Yönetimin Örgütlenme Şekilleri  63
i. Hizmet Edilen Amaca Göre Örgütlenme  63
ii. Hizmet Edilen Vatandaş Grubuna Göre Örgütlenme  63
iii. Hizmet Sunulan Alana Göre Örgütlenme  63
iv. İhtisasa Göre Örgütlenme  64
ee. Merkezden Yönetimin Özellikleri  64
ff. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  64
i. Yararları  64
ii. Sakıncaları  65
gg. Merkeziyetçiliğin Yumuşatılması Yolları  66
i. Yetki Genişliği  66
ii. Yetki Devri  68
iii. İmza Yetkisi  69
iv. Vekalet Yetkisi  69
d. Yerinden Yönetim  70
aa. Yerinden Yönetimin Anlamı ve Niteliği  70
bb. Devlet ile Yerinden Yönetim Kuruluşları Arasındaki Farklar  71
cc. Yerinden Yönetimin Türleri  71
i. Siyasi Yerinden Yönetim  71
ii. İdari Yerinden Yönetim  72
dd. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  73
i. Coğrafi (Yer) Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  73
ii. Hizmet (Fonksiyonel) Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  74
e. Kamu Yönetiminde Yerelleşme ve Özerklik  75
aa. Kamu Hizmeti ve Yerellik  75
bb. Yerelleşme ve Özerklik  76
cc. Yerel Özerklik  78
3. YÖNETME  81
a. Tanım  81
b. 'Yönetme'nin Unsurları  81
aa. Karar Verme  82
bb. Haber Verme  82
cc. Örgütlendirme  83
dd. Harekete Geçirme  83
ee. Yükseltme  83
c. Karar Verme  83
aa. Karar Vermenin Önemi  83
bb. Karar Vermenin Anlamı ve Kapsamı  85
cc. Kamu Yönetiminde Karar Veren Kişi (Kamu Yöneticisi)  88
i. Yönetici ve Kamu Yöneticisi  88
ii. Kamu Yöneticisinin Görevleri  89
iii. İyi Bir Kamu Yöneticisinin Özellikleri  91
iv. Lider ve Liderlik  92
4. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜM)  95
a. Koordinasyonun Anlamı  95
b. Koordinasyon İlkeleri  97
c. Koordinasyon Türleri  98
aa. Hiyerarşiye Dayanan Koordinasyon  98
bb. İnandırıcı Koordinasyon  98
cc. Komiteler Yoluyla Koordinasyon  99
dd. Yatay, Dikey ve Çapraz Koordinasyon  99
ee. Yapıyla ve Görevle İlgili Koordinasyon  99
ff. İç ve Dış Koordinasyon  100
5. DENETLEME  100
a. Denetlemenin Anlamı ve Nedenleri  100
b. Denetleme Yöntemleri  102
aa. Kapsam Yönünden Denetim Yöntemleri  102
i. Ön Denetim  102
ii. Örnekleme Denetim Yöntemi  102
iii. Aralıksız (Sürekli) Denetim Yöntemi  102
bb. Şekil ve İçerik Yönünden Denetim Yöntemleri  102
i. Şekli veya Uygunluk Denetimi  102
ii. Maddi Denetim veya Doğruluk Denetimi  103
cc. İnceleme Yönü Bakımından Denetim Yöntemleri  103
i. İleriye Doğru Denetim Yöntemi  103
ii. Geriye Doğru Denetim Yöntemi  103
dd. Kaynak, Bilgi ve Belge Yönünden Denetim Yöntemleri  103
i. Doğrudan Denetim Yöntemi  103
ii. Dolaylı Denetim Yöntemi  103
ee. Yapıldığı Zamana Göre Denetleme Yöntemleri  103
i. Ön Denetim  103
ii. Anında Denetim  104
iii. Sonradan Denetim  104
c. Kamu Yönetiminin Denetlenme Yolları  104
aa. İdari Denetim (Yönetim İçi Denetim) Yolları  104
bb. Yönetim Dışı Denetim Yolları  104
cc. Ombudsman Denetimi  105
6. YÖNETİMİN FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  105
Bölüm III
YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ
1. KLASİK YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ  107
a. Bürokrasi Teorisi  108
aa. Bürokrasi Kavramının Ortaya Çıkışı  108
bb. Bürokratik Örgütlenmenin Gelişmesi  108
cc. Bürokrasinin Anlamı  110
dd. Bürokrasinin Özellikleri  111
ee. Bürokrasi Düşüncesinin Gelişmesi  111
i. Karl Marx  112
ii. Max Weber  114
iii. John S. Mill ve Ludwig v. Mises  114
iv. Robert Michels ve ‘Oligarşinin Tunç Kanunu’  115
ff. Diğer Örgütlenme Türleri  117
i. Teknokrasi  117
ii. Meritokrasi  118
b. Weber’in Bürokrasi Modeli  119
aa. Max Weber’in Hayatı  119
bb. Weber’in Bürokrasi Düşüncesi  120
i. Weberyen Bürokrasi Düşüncesinin Temelleri  120
ii. Weber’e Göre Bürokrasinin Ayırımı  121
cc. Weberyen Bürokrasinin Özellikleri  121
i. İşbölümü  122
ii. Otorite Hiyerarşisi  123
iii. Bürokrasi ve Esneklik  125
iv. Bürokrasi ve Rasyonellik  126
dd. Weberyen Bürokrasinin Eleştirisi  127
i. Robert K. Merton ve Eleştirel Yaklaşım  128
ii. Warren Bennis ve Karşı Görüşler  128
iii. Bürokrasinin Olumsuz Yönleri  129
dd. Bürokrasi ve Politika–Demokrasi İLişkisi  130
i. Bürokrasi–Politika İlişkisi  130
ii. Bürokrasi–Demokrasi İlişkisi  131
c. Bilimsel Yönetim Teorisi  133
aa. Taylor'un Bilimsel Yönetim Teorisi  133
bb. Fayol'un Bilimsel Yönetim Teorisine Katkısı (Yönetim Süreci Teorisi)  135
cc. Bilimsel Yönetim Teorisinin Eleştirisi  136
d. İlkeler Teorisi (Klasik Yönetim Teorisi)  138
aa. İlkeler Teorisinin Temel İlkeleri  138
bb. İlkeler Teorisinin Eleştirisi  139
2. NEO–KLASİK ÖRGÜT TEORİSİ (İNSAN İLİŞKİLERİ TEORİSİ)  140
a. İnsan İlişkileri Teorisinin Temel İlkeleri  140
b. Hawthorn Çalışmaları  141
c. İnsan İlişkileri Teorisinin Eleştirisi  142
3. MODERN ÖRGÜT TEORİSİ  143
a. Yapısalcı (Structuralist) Teori  143
b. Radikal Yapısalcı (Radical Structuralist) Teori  146
aa. Benson’un Görüşleri  146
bb. Clegg ve Dunkerley’in Görüşleri ve ‘Hakimiyet Kurma Yapısı’  147
cc. Salaman’ın Görüşleri ve Marksist Örgüt Teorisi  147
dd. Burrel ve Morgan’ın Görüşleri  148
4. POSTMODERN ÖRGÜT TEORİSİ  149
a. Modernizm  149
b. Yüksek Modernizasyon veya Fordizm  150
c. Postmodernizm  153
aa. Postmodernizmin Anlamı, Niteliği ve Gelişmesi  153
bb. Postmodernistlerin Gruplandırılması  156
d. Post–Fordizm  158
aa. Post–Fordizmin Gelişmesi ve Niteliği  159
bb. Post–Fordizmin Eleştirisi  161
e. Postmodern Örgütler  162
aa. Postmodern Örgütlerin Özellikleri  163
bb. Postmodern Örgütlerin Eleştirisi  165
5. ELEŞTİREL TEORİ (CRITICAL THEORY)  165
6. ÖRGÜT TEORİLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  169
Bölüm IV
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
1. SİSTEM YAKLAŞIMI  175
2. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  177
3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  178
a. TKY’nin Anlamı, Önemi ve Kapsamı  178
b. TKY’nin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanabilirliği  181
4. DEĞİŞİM YÖNETİMİ  183
a. Değişimin Anlamı, Önemi ve Özelliği  183
b. Değişimin Yönetilebilmesi  185
c. Değişime Direnç  187
5. STRATEJİK YÖNETİM  190
a. Strateji Kavramı  190
b. Stratejik Yönetim Kavramı  192
c. Strateji Geliştirme Birimleri  195
6. ZAMAN YÖNETİMİ  198
a. Zamanın Önemi  198
b. Zamanı Yönetmenin Önemi  200
c. Zamanı Yönetebilmek  201
7. STRES YÖNETİMİ  205
a. Stresin Anlamı ve Önemi  205
b. Stresin Kaynakları  206
c. Stresi Yönetebilmenin Yolları  207
8. PERFORMANS YÖNETİMİ  210
a. Performans Yönetiminin Anlamı ve Gelişmesi  210
b. Performansın Yönetilmesi  211
c. Performans Ölçme ve Değerlendirme  213
9. KRİZ YÖNETİMİ  215
a. Kriz Kavramı ve Kriz Durumu  215
b. Krizin Aşılması veya Yönetilmesi  216
c. Kamuda Kriz Yönetimi  218
10. RİSK YÖNETİMİ  220
a. Risk  220
b. Risk Yönetimi  221
aa. Risk Yönetiminin Anlamı  221
bb. Risk Yönetimi Stratejileri  222
cc. Risk Yönetimi Süreci  223
dd. Risk Yönetiminin Yararları  224
11. ÇATIŞMA YÖNETİMİ  225
a. Çatışmanın Anlamı ve Nedenleri  225
b. Çatışmanın Türleri  227
c. Çatışmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri  227
d. Çatışmanın Analizi  229
e. Çatışma Yönetimi  230
12. SÜREÇ YÖNETİMİ  232
a. Süreç  232
b. Süreç Yönetimi  235
13. KARİYER YÖNETİMİ  238
a. Kariyer  238
b. Kariyer Araştırması ve Değerlendirmesi  239
c. Kariyer Yönetimi  240
aa. Anlamı ve Amacı  240
bb. Örgütsel Kariyer Yönetimi  243
cc. Kariyer Değiştirme  244
14. BÜRO YÖNETİMİ  245
a. Büro  245
b. Büro Yönetimi  248
aa. Klasik (Geleneksel) Büro Yönetimi  249
bb. Çağdaş Büro Yönetimi  249
c. Büro Yöneticisi  250
d. Büro Yöneticisi Asistanı (Sekreter)  252
15. TOPLANTI YÖNETİMİ  254
a. Toplantı  254
aa. Anlamı, Önemi, Amacı ve Türleri  254
bb. Toplantının Zamanı, Yeri ve Süresi  256
b. Toplantı Yönetimi  259
16. BİLGİ YÖNETİMİ  261
a. Bilgi  261
b. Bilgi Yönetimi  262
17. KALABALIK (KİTLE) YÖNETİMİ  263
a. Kalabalık  263
aa. Kalabalığın Anlamı ve Özelliği  263
bb. Kalabalık Türleri  266
b. Kalabalık Yönetimi  266
18. ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  268
Sonuç  273
EK: Soru Bankası  275
Kaynakça  285
Kavramlar Dizini  299
 


Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın
ÖZGEÇMİŞ


Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN


ADRES: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi
Avşar Kampüsü
KAHRAMANMARAŞ

Tel. No : 03442801581
GSM: 0541 3444640
Fax : 03442801532

ahaydin@ksu.edu.tr


1. KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN
Doğum Yeri : Pütürge (Malatya)
Doğum Tarihi : 03.05.1962
Medeni Hali : Evli ve 3 çocuklu
Yab. Dili–1;1;Düzeyi : İngilizce – İleri düzeyde
Uzmanlık Alanı : Yönetim Bilimi / Kamu Yönetimi / İç Güvenlik / Polis Yönetimi

2. EĞİTİM DURUMU


Lisans (1) Kamu Yönetimi İstanbul. Ü. Siyasal Bil. Fakültesi 1985
Lisans (2) Polis Yönetimi Polis Akademisi 1986
Y. Lisans (1) Yönetim Bilimleri Gazi Üniversitesi 1988
Y. Lisans (2) Polis Yönetimi University of Leicester (İngiltere) 1991
Doktora Yönetim Bilimleri University of Leicester (İngiltere) 1995

3. AKADEMİK ÜNVANLARI

Kom. Yrd Emniyet Genel Müdürlüğü 1986–1;1;1988
Arş. Gör. Polis Akademisi 1988–1;1;1995
Dr. Arş. Gör. Polis Akademisi 1995–1;1;1996
Yrd. Doç. Dr. Polis Akademisi 1996–1;1;1999
Doç. Dr. Polis Akademisi 1999–1;1;2000
Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2000–1;1;2005
Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2005–1;1; ….

4. İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

4.1. İdari Görevler

4.1.1. Tamamlanan

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2004–1;1;2005 / 2007 –1;1; 2010)
KSÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı (2000–1;1;2006)
KSÜ İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkan Vekilliği (2009–1;1;2010)
KSÜ Senato Üyeliği (2004 –1;1; 2012)
KSÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Eğitim ve Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Üyeliği (2004 –1;1; 2012)
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Araştırma Projeleri Birimi Yürütme Kurulu Üyeliği (2005 –1;1; 2011)
KSÜ YLÖ Komisyonu Üyeliği (2005 –1;1; 2012)
KSÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2007 –1;1; 2011)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı (2004 – 2005 / 2007 –1;1; 2010)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Başkanlığı (2004 – 2005 / 2007 –1;1; 2010)

4.1.2. Devam Eden

KSÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2000 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2007 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl Denetim Kurulu Üyeliği (İLESAM Temsilcisi) (2008 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2010 –1;1; …)
Kahramanmaraş Onikişubat İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2014–1;1;…)
Kahramanmaraş Dülkadiroğlu İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi)(2014–1;1;…)

4.2. Akademik Görevler

4.2.1. Tamamlanan

Polis Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (1997–1;1;2003)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2003 – 2008)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2008 –1;1; 2011)
KSÜ İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2011 –1;1; 2014)
Yerel Siyaset Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2007 –1;1; 2011)
10. Kalkınma Planı Kamu Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2012–1;1;2013)


4.2.2. Devam Eden

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Ulusal Bilim Kurulu Üyesi (2003 –1;1; …)
Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Ulusal Bilim Kurulu Üyesi (2005 –1;1; …)

4.3. Yönettiği Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

4.3.1. Yüksek Lisans Tezleri

Akkale, A. “Kazaların Önlenmesinde Trafik Polisinin Eğitimi ve Denetiminin Rolü”, Gazi Üni., 1999.
Şahin, V. “Optimal Yerel Yönetim Büyüklüğü Çerçevesinde Kasaba Belediyeleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2003.
Uran, İ. “Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Yeri ve Önemi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 2003.
Türkoğlu, M. E. “Türkiye’de Dini Motifli Terörün Arka Planındaki Nedenler”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006.
Demir, A. “Türkiye Solunda Milliyetçilik Anlayışı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006.
Parlak, M. “Küreselleşme ve Ulus Devlet”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2009.
Büyükyenigün, Ö. “Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Suç Haritası: Kahramanmaraş Örneği” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2010.
Çamur, Ö. “Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Odaklılık: Malatya Belediyesi Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2013
Çakır, O. “Emniyet Hizmetlerinde Etik”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2014.
Bali, M. K. “Yerel Yönetimler Üzerinde Yargısal Denetim”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).
Tatlı, S. M. “Kamu Hizmetinin Verimliliğinde Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).

4.3.2. Doktora Tezleri

Özel, M. “Halka Hesapverebilirlik Bağlamında Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).
Gök, S. “Yönetim ve Örgütlenme Bağlamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve İl Kamu Hastaneleri Birlikleri: Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam ediyor).
Ekmekçi, M. “İç Denetim Hizmetinde Şeffaflık”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam ediyor)

5. YAYIN LİSTESİ

5.1. Uluslararası Yayınları

5.1.1. Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayımlanan Yayınları

5.1.1.1. SSCI Dergilerde:

AYDIN, A. H., “The Future of Policing in Turkey: Current and Proposed Organisational Changes in Public Policing”, Police Studies, Vol. 19, No: 4, (1996), pp. 39–1;1;56.
AYDIN, A. H., “Policy Making Structures of the Turkish National Police Organisation”, Policing and Society, Vol. 6, (1996), pp. 73–1;1;86.
AYDIN, A. H., “Güvenlik Politika ve Uygulamalarının Meşruiyeti: Uzlaşma veya Zor Kullanma Durumu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 29, Sayı. 4, (1996), ss.65–1;1;72.
AYDIN, A. H. & ALKAN, H. “Af Kapsamına Giren Düzenlemelerin Meşruiyeti Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 35, Sayı. 3 (Eylül 2002), ss. 55–1;1;74.

5.1.1.2. Diğer İndeksli Dergilerde:

AYDIN, A. H., “Private and Voluntary Policing Service in Turkey”, Security Journal, Vol. 7, (1996), pp. 129–1;1;133.
AYDIN, A. H., “A Comparative Study of Military Involvement in Policing in England & Wales and Turkey”, The Police Journal, Vol. LXX, No: 3, (July – September 1997), pp. 203–1;1;219.

5.1.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

AYDIN, A. H., The Fight Against Internal Terrorism in Turkey: Problems and Effectiveness, International Conference: Policing the Peace, University College, Galway (Ireland), 23–1;1;25 August 1995.

AYDIN, A. H. “AB Ülkelerinde Irkçılık ve Polis”, Uluslararası Sempozyum: Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi, Polis Akademisi, Ankara, 16–1;1;17–1;1;18 Ekim 1996.

AYDIN, A. H., Developing Police Co–1;1;operation Between Turkey and Europe: Problems Standing in the way Towards Membership of the EU, British Criminology Conference, Queen's University of Belfast, N. Ireland, 15 –1;1; 18 th July 1997.

AYDIN, A. H., ALKAN, H., TAŞ, I. E., Local Governments in the Context of Globalisation and the EU Integration, IASIA Annual Conference: Public Administration Between Globalisation and Decentralisation, Istanbul–1;1;Turkey, 17–1;1;20 June 2002.

AYDIN, A. H. Güvenlik Hizmetinin Sunulmasında Yönetişim Yaklaşımı, Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı, Polis Akademisi, Ankara, 22–1;1;23 Ocak 2004.

AYDIN, A. H. A Comparison of the Military and the Police as Law Enforcement Institutions, İstanbul Conference on Democracy and Global Security, Turkish National Police & North Texas University (USA), İstanbul, Conrad Hotel, 9–1;1;11 June 2005.

AYDIN, A. H. Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türk Dünyasındaki Yansımaları, 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Calalabat, KIRGIZİSTAN, 11–1;1;13 Haziran 2007.

AYDIN, A. H. & TÜRKOĞLU, M. E. The Reasons of Religiously Appeared Terrorism in Turkey, 2.nd İstanbul Conference on Democracy and Global Security, Türkish National Police & North Texas University (USA), İstanbul, Conrad Hotel, 14–1;1;16 June 2007..

AYDIN. A. H. & TÜRKOGLU, M.E.Dini Motifli Terör Kavramı, 38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS’38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 10–1;1;15 September 2007.

ALKAN, H., TAŞ, I. E., AYDIN, A. H., International Aid and Governance: an analysis on Uzbek District (Mahalla) Authority, 4th International Specialised Conference: International Aid and Public Administration, IIAS & TODAIE, Ankara–1;1;Turkey, 23–1;1;27 June 2008.

BAKAN, İ., AYDIN, A. H., ÖZ, B. A Model Proposal for Citizen Satisfaction of e–1;1;Government Practices in Turkey, International Conference on e–1;1;Government and e–1;1;Governance, Ankara–1;1;TUrkey, 12–1;1;13–1;1;14–1;1; March 2009.

AYDIN, A. H. , LOFÇA, İ., BÜYÜKYENİGÜN, Ö., Analysing Causal Connection of Crıme For Improving Life Qualıty in Kahramanmaraş City–1;1;Turkey, British Society of Criminology Annual Conference 2010, “Human Rights & Human Wrxngs: Dilemmas and Diversity in Criminology”, Leicester University, Departmrent of Criminology, England, UK, 12–1;1;14 July 2010.

AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E., Ersöz, M. Önemi ve Uygulanabilirliği Açısından Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II:Küresel Değişim ve Demokratikleşme, İnönü Üniversitesi, Malatya, 19–1;1;20 Nisan 2012.

5.1.3. Uluslararası Kitapta Yayımlanan Makale (Ansiklopedi Maddesi)

AYDIN, A. H. Turkey, in, Dilip Das (Ed.) World Police Encyclopedia, Routledge, New York & London, 2006, pp. 855–1;1;861. (TÜBA tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde ‘C’ düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir)

5.1.4. Uluslararası Basılmış Kitapları

AYDIN, A. H. Police Organisation and Legitimacy, Aldershot (England), Ashgate–1;1;Avebury), 1997 (Doktora Tezinin yurtdışında yayınlanmış şekli olup, TÜBA tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Proğramı” çerçevesinde (A) düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir)

AYDIN, A. H. & KAVGACI, H. İ. Future Amalgamations of Police Forces in England & Wales, Leicester (England), Leicester Üniversity Press, 1996.

5.2. Ulusal Yayınları

5.2.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınları

5.2.1.1. İngilizce Yayımlanan Makaleler:

AYDIN, A. H., “The Exercise of Police Discretion in Turkey”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 20–1;1;21, (1994/1995), pp.81–1;1;90.

AYDIN, A. H., “Democracy and Policing: Militarisation v Democratisation of the Turkish Police”, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 17–1;1;18, (1995/1996), pp. 55–1;1;68.

AYDIN, A. H., “Efficiency and Effectiveness of the Turkish Police”, Turkish Public Administration Annual, Vol.22–1;1;23, (1996/1997), pp. 95–1;1;105.

5.2.1.2. Türkçe Yayımlanan Makaleler:

AYDIN, A. H., “Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Türk İdare Dergisi, Sayı. 422, (Mart 1999), ss. 13–1;1;20.

AYDIN, A. H., “Polis Personel Yönetimi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 4, (1999), ss. 95–1;1;120.

AYDIN, A. H., “Polisin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Sisteminde Postmodern Değişim”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 427, (Haziran 2000), ss. 143–1;1;162.

AYDIN, A. H., “Postmodern Örgüt Teorisi”, Liberal Düşünce, Yıl. 6, Sayı. 23 (Yaz 2001), ss. 196–1;1;206.

AYDIN, A. H., “Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1–1;1;2, (Ocak–1;1;Haziran 2002), ss. 123–1;1;136.

AYDIN, A. H. Polisin Güncel Sorunları: Bir Neden–1;1;Sonuç Analizi, Polis Bilimleri Dergisi, C. 5, S.3–1;1;4, (2003), ss. 1–1;1;12.

AYDIN, A. H. & AKÇAY, O. , Polis Yönetimi ve Uygulamalarında Karar Verme Süreci, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1–1;1;2 (2007), ss. 111–1;1;126.

GÜRBÜZ, M. & AYDIN, A. H. (2012) Zaman Kavramı ve Yönetim, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9, S. 2 (2012), ss. 1–1;1;120.

AYDIN, A. H. (2014) ‘Suç Önlemenin Önemi ve Etkisi’, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı I), ss. 82–1;1;84.

5.2.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

AYDIN, A. H., “Demiryolu Ulaşımının 'Güvenlik' Boyutu: Polisin Güvenlik Hizmetini Sunmasında Demiryolu Ulaşımının Yeri ve Önemi”, 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, TCDD Genel Müdürlüğü, İstanbul, 15–1;1;17 Aralık 1997.

AYDIN, A. H., “Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak Polisin Toplumda ve Ceza Adalet Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi”, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;8 Mayıs 1998.

AYDIN, A. H., “Kamu Yönetimi ve Hizmetinin Verimliliği ve Etkinliğinde Hizmeti Sunan Personel ve Hizmeti Alan Toplumun Rolü, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, 26–1;1;27 Mayıs 1998.

AYDIN, A. H., “Hizmetiçi Eğitim Kavramı ve Emniyet Teşkilatına Yansıması”, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 25–1;1;27 Ekim 2000.

AYDIN, A. H., “Güvenlik Hizmeti ‘Yerel’ Olarak Sunulabilir mi?”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, Ankara, 1–1;1;2 Kasım 2000.

AYDIN, A. H. & Akkale, A., “Trafik Kazalarının Önlenmesinde Denetimin Rolü ve Önemi”, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 25–1;1;27 Nisan 2001.

AYDIN, A. H., “İç Güvenliği Tehdit Eden Bir Sorun Olarak Öğrenci Olayları ve Polisin Müdahale Yetkisi”, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 17–1;1;19 Ekim 2001.

AYDIN, A. H. Bilgi Toplumu Kamu Yönetimi Anlayışı, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 17–1;1;18 Mayıs 2003.

AYDIN, A. H. Güvenlik Hizmetinde Özel Güvenliğin Yeri ve Önemi, 1. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 16.10.2004.

AYDIN, A. H. Özel Güvenlik Neden Gereklidir?, II. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 3 Aralık 2005.

AYDIN, A. H. Toplumsal Güvenlik ve Yerel Siyaset, Yerel Siyaset Sempozyumu, Plato Danışmanlık–1;1;Yerel Siyaset Dergisi, İstanbul–1;1;Bostancı Gren Park Hotel, 8 Aralık 2007.

AYDIN, A. H. & TİRYAKİ, G. Y. Kahramanmaraş Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe SWOT Analizi, TARIM 2015–1;1; Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 29 Mayıs 2009.

AYDIN, A. H. & LOFÇA, İ, Poliste İnovatif m–1;1;Devlet Uygulaması: Kahramanmaraş Örneğinde Gezici Polis Karakolları, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International, Hilton Hotel, Ankara, 28–1;1;29 Mayıs 2009.

BÜYÜKYENİGÜN, Ö, LOFÇA, İzzet, AYDIN, A. H. Küreselleşme Bağlanımda Kentsel Suç ve Suçlulukla Mücadele: Kahramanmaraş Kent Merkezinde Suç Olgusunun CBS Destekli İncelenmesi, VII. Kamu Yönetimi Forumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 8–1;1;9–1;1;10 Ekim 2009.

AYDIN, H. A.& PINAR, H. Üçüncü Bin Yılda Devlet Hizmetlerinde Ulaşılan Son Nokta Olarak M–1;1;Devlet’e Sistem Yaklaşımı Açısından Bir Bakış, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International (MGCI), Hilton Hotel, Ankara 6–1;1;7 Mayis 2010.

PINAR, H. & AYDIN, H. A. M–1;1;Devletin Bir Sonucu Olarak M–1;1;Kalite: M–1;1;Kalitenin Sürdürülebilirliği Açısından SBS (Sinerji, Bilgi ve Strateji), 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International (MGCI), Hilton Hotel, Ankara 6–1;1;7 Mayıs 2010.

AYDIN, H. A.& PINAR, H.Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Sürücülerin Öfke Yönetimi Yeteneklerine Sahip Olmalarının Rolü ve Önemi, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;7 Mayıs 2010.

PINAR, H. & AYDIN, A. H. Sloganların Trafik Güvenliğinin Sağlanmasındaki Öneminin NLP Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi ve NLP Yaklaşımının Daha Etkili Sloganların Oluşturulmasına Sağlayabileceği Katkılar, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;7 Mayıs 2010.

AYDIN, A. H. Arap Baharı ve Suudi Arabistan, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, KSÜ, Kahramanmaraş, 1–1;1;2 Ekim 2012.


5.2.3. Ulusal Kitaplarda Yayımlanan Makaleler

AYDIN, A. H., “İnsan Hakları Açısından Polisin Güç Kullanma Yetkisinin Meşruiyeti”, içinde, İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.) 21. Yüzyılda Polis: Temel Sorunlar–1;1;Çağdaş Yaklaşımlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, 1998, ss.103 – 130.
AYDIN, A. H. “Postmodern Toplumda Polisin İşlevi”, İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.), Türkiye’de Suç ve Polislik, içinde, Güner Matbaacılık, Ankara, 2001, ss. 73–1;1;88

AYDIN, A. H., “Yönetimin Fonksiyonları”, S. Güney (Ed.), Yönetim ve Organizasyon, içinde, Nobel, Ankara, 2001, ss. 57–1;1;86.

AYDIN, A.H. “Meşruiyet ve Polis”, H. H.Çevik & T. Göksu (Eds), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, içinde, Seçkin, Ankara, 2002, ss. 91–1;1;112.

AYDIN, A. H. (Terc.) Bridges v. California, 1941, Z. Arslan (Der.) ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Ankara, 2003, ss. 127–1;1;151.

AYDIN, A. H., İnsan Hakları ve Kamu Yönetimi, Ö. Ö. Tanör (Hazırlayan), Bülent Tanör Armağanı, içinde Legal, İstanbul, 2004, ss. 162–1;1;174.

AYDIN, A. H.,Yönetim Boyutunda Hizmetiçi Eğitim, A.Çelik, İ.Bakan, M. Taşlıyan (Der.) Yönetimde Seçme Konular, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM Yayınları, 2007, ss.1–1;1;16.

AYDIN, A. H. "Örgütlerde İnsan İlişkileri", M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Der.) Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, ss. 2008, 137–1;1;165

AYDIN, A. H. "Örgütlerde Personelin Tatmini", M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Der.) Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2008, ss.361–1;1;377.

AYDIN, A. H., “Bölgesel Sorunlar, Tehditler ve Fırsatlar”, A. H. Aydın, S. Taş, S. Adıgüzel (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2008, ss. 1–1;1;5.

AYDIN, A. H., TAŞ, S., ADIGÜZEL, S. “Sorun–1;1;Tehdit–1;1;Fırsat İlişkisi ve Türkiye”, A. H. Aydın, S. Taş, S. Adıgüzel (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2008, ss. 441–1;1;449.

AYDIN, A. H. “Güvenlik Hizmetlerinde Yerelleşme”, V. K. Bilgiç (Der.), Değişik Yönleriyle Yerelleşme, Seçkin, Ankara, 2009, ss.131–1;1;154..

AYDIN, A. H., LOFÇA, Mikrokredi–1;1;Yoksulluk İlişkisi, A. H. Aydın, İ. Lofça, S. Güngör, Ö. Büyükyenigün, (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss. 28–1;1;37.

AYDIN, A. H., LOFÇA, İ., GÜNGÖR, S., BÜYÜKYENİGÜN, Ö. Mikrokredi Vasıtasıyla Yoksulluğun Azaltılması, A. H. Aydın, İ. Lofça, S. Güngör, Ö. Büyükyenigün, (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2010, 212–1;1;225.

ÇOBAN, M. C. & AYDIN, A. .H. Kamu Yönetiminde İç Denetimin Kurumsal Gelişimi, İ. E. Taş & A. H. Aydın (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.141–1;1;151.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A., H. KAYFOR ve VII. Kamu Yönetimi Forumunun (VII. KAYFOR) Kamu Yönetimi Araştırmalarına Katkısı, İ. E. Taş & A. H. Aydın, (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.365–1;1;371.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H, Küreselleşme, Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmeti, A. H. Aydın, İ. E. Taş, M. Kılıç, Z. Gül (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.3–1;1;8.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H. KILIÇ, M. Küreselleşme Sütrecinde Kamu Yönetiminin Durumu, A. H. Aydın, İ. E. Taş, M. Kılıç, Z. Gül (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss. 321–1;1;325.

AYDIN, A. H. & ÇETİN. S. Kamu Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri, A. Çelik & T. Akgemci (Der.) Yönetim Bilişim Sistemleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, ss. 255–1;1;265.

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ.E. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetim Yasalarında Yerel Özerklik, A. Kesik & H. Canpolat (Ed.) Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011, ss.29–1;1;51.

BALCI. A., BAKAN, İ., AYDIN, A. H., KAR, M., ÖZ, B., MEDENİ, T., MEDENİ, T. (2012) Vatandaş Odaklı e–1;1;Devlet Hizmetlerinin Ölçümlenmesi: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İçerisinde Türkiye İçin Bir Model Arayışı, M. Z. Sobacı & M. Yıldız (Ed), E–1;1;Devlet, Nobel, Ankara, ss. 103–1;1;127.

AYDIN, A. H. (2013) Kamu Yönetimi ve Hizmetinde Değişim Eğilimleri, E. G. İsbir (Ed.) Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE Yayını, Ankara, ss.95–1;1;122.

AYDIN, A. H. (2014) ‘Suudi Arabistan Kamu Yönetimi Yapısı’, B. Aykaç & H. Altınok (Ed.) Yönetsel Yapı İncelemeleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

5.2.4. Ulusal Basılmış Kitapları

5.2.4.1. Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

AYDIN, A. H. Kamu Yönetimine Giriş, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H. Türk Kamu Yönetimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

AYDIN, A. H.Yönetim Bilimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ. E. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H., Polis Meslek Hukuku, Doğuş Mat., Ankara, 1996.

AYDIN, A. H. & YALÇINKAYA, H., Örnekli Hazırlık Soruşturması, Sarıkaya Mat., Van, 2000.

AYDIN, A. H. Kamu Yönetimi ve Polis, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

AYDIN, A. H. Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010

AYDIN, A. H. Kahramanmaraş’tan Gündeme Dair…, Sakınmaz Ofset, Kahramanmaraş, 2012

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ. E. Kamu Personel Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.


5.2.4.3. Derleme Kitaplar

AYDIN, A. H; TAŞ, S.; ADIGÜZEL, S. (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, No. 131, Kahramanmaraş, 2008

LOFÇA, İ., AYDIN, A. H., GÜNGÖR. S., BÜYÜKYENİGÜN, Ö. (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk / Microcredit and Poverty,, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, No. 8, Kahramanmaraş, 2010.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H. (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, No. 137, Kahramanmaraş, 2010.

AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E., KILIÇ, M., GÜL, Z. (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Ve Hizmeti, KSÜ Yayını, No. 136, Kahramanmaraş, 2010.

AYDIN, A. H., BAKAN, İ., YARDIMCIOĞLU, M. (Der.) II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, KSÜ Yayını, No. 142, Kahramanmaraş, 2013


5.2.5. Ulusal Diğer Yayınları

5.2.5.1. Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

AYDIN, A. H. & AKKALE, A., “Kazaların Önlenmesinde Trafik Eğitiminin Rolü ve Önemi”, Polis Dergisi, Yıl. 8, Sayı. 31, (Nisan–1;1;Mayıs–1;1;Haziran 2002), ss. 5–1;1;13.

AYDIN, A. H. & URAN, İ. İlçe Yönetiminin Verimliliğini Etkileyen Faktörler, Polis Dergisi, S. 41 (Ekim–1;1;Kasım–1;1;Aralık), 2004, ss.175–1;1;184.

AYDIN, A. H. & URAN, İ. Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Yeri ve Önemi, Polis Dergisi, S. 47 (Ocak–1;1;Şubat–1;1;Mart) 2006, ss. 22–1;1;30.

5.2.5.2.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Yayımlanmayan Yayınları

AYDIN, A. H., “Emniyet Teşkilatında İstatistik Kullanımı: Emniyet Hizmetinin Verimliliği Açısından İstatistik Birimleri ve İstatistikçilerin Önemi”, Araştırma Sempozyumu’97, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 24–1;1;26 Kasım 1997.

AYDIN, A. H., “Nüfus ve Güvenlik İhtiyacının Karşılanması: Polisin Verimli Çalışmasının, Nüfus Yapısı ve Suç İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2–1;1;5 Aralık 1997.

AYDIN, A. H., “Güvenlik Hizmetinin Başarısında Polis–1;1;Halk İlişkilerinin Rolü”, Ulusal İletişim Sempozyumu, AÜ İletişim Fakültesi & GÜ İletişim Fakültesi, Ankara, 3–1;1;5 Mayıs 2000.

AYDIN, A. H., “Amerikan Zenci Toplumu ve Yoksulluk–1;1;Şiddet İlişkisi: 1960’lı Yıllardaki Şiddet Olayları”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, (Poster Bildiri) TODAİE, Ankara, 6–1;1;7 Aralık 2001.

6. PROJELER

TÜRKSAT tarafından desteklenen “Türkiye e–1;1;Devlet Uygulamaları Vatandaş Memnuniyeti Endeksinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi (TVME/E–1;1;DEVLET) Projesi”nde Araştırmacı (2008–1;1;2011).
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo–1;1;Ekonomik ve Politik Açıdan Suçun Neden–1;1;Sonuç Analizi ve Çözüm Önerileri: Kahramanmaraş Şehir Merkezi Örneği” başlıklı projede Araştırmacı (2009–1;1;2011).

7. ÜYE OLDUĞU İDARİ VE AKADEMİK KURULUŞLAR

British Society of Criminology üyesi
British Political Studies Association üyesi
Siyasi İlimler Türk Derneği (Turkish Political Studies Association) üyesi
Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyesi
İLESAM Üyesi

8. ALDIĞI ÖDÜLLER

İngiltere’de 1997 yılında Ashgate–1;1;Avebury tarafından yayınlanan Police Organistion and Legitimacy isimli kitabından dolayı, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde (A) düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir.

2006 yılında yayınlanan World Police Encyclopedia (Routledge, New York and London) için yazdığı “Turkey“ maddesi dolayısıyla, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde ‘C’ düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir.

9. VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

9.1. Lisans Dersleri

Yönetim Bilimi
Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Kamu Yönetimi

9. 2. Yüksek Lisans Dersleri

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Yönetimin Fonksiyonları
Örgüt Teorisi
Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları

9.3. Doktora Dersleri

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Sistemleri
Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim
Nilüfer Yörük Karakılıç
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Bakko Mehmet Bozaslan
Mart 2020
18.50 TL
Sepete Ekle
Muhammed Emin Aydemir
Mart 2020
88.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Bölüm I
YÖNETİM BİLİMİNİN ANLAMI VE GELİŞİMİ
1. YÖNETİM, YÖNETİM BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLARI  25
a. Yönetim  25
b. Yönetim Bilimi  26
c. Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi Bilimi  27
2. YÖNETİM BİLİMİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DİĞER BİLİM DALLARI  28
a. İdare Hukuku  28
b. Siyaset Bilimi  28
c. İşletme Yönetimi  29
d. Ekonomi  29
e. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji  29
f. Tarih  30
g. Sanat  30
3. YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞMESİ  30
a. İlk Çalışmalar ve Son Gelişmeler  30
b. Klasik Yönetim Teorisi  32
Bölüm II
YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI
1. PLANLAMA  36
a. Genel Olarak Planlama  36
aa. Planlamanın Anlamı, Yararları ve Gelişme Nedeni  36
bb. Planlamanın Özelliği  38
cc. Planlama Süreci  39
dd. Planın Kapsamı  41
ee. Plan Türleri  42
b. Türkiye'de Planlama  43
aa. Kalkınma Planı  43
i. Kalkınma Planının Gelişmesi ve Hukuksal Altyapısı  43
ii. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) Görevleri  44
iii. Kalkınma Bakanlığı’nın Görevleri  45
iv. Kalkınma Araştırmaları Merkezi  47
v. Plan ve Programların Hazırlanması  48
bb. Stratejik plan  50
i. Stratejik Planın Gelişmesi ve Hukuksal Altyapısı  50
ii. Stratejik Planın Sunulması ve Uygulanması Süreci  52
iii. Stratejik Planın Amacı ve Nedeni  53
iv. Başarılı Bir Stratejik Plan Nasıl Olmalıdır?  54
2. ÖRGÜTLENME  55
a. Genel Olarak Örgütlenme  55
aa. Örgüt ve Örgütlenme Kavramları  55
bb. İnformel Örgütlenme  56
cc. Formel Örgütlenme  56
dd. Genel Olarak Örgütlenmenin Önemi, Özelliği ve İlkeleri  58
ee. Örgütlenme Türleri  59
b. Örgütlenmede Merkezden ve Yerinden Yönetim Sistemleri  60
c. Merkezden Yönetim  62
aa. Merkezden Yönetimin Anlamı  62
bb. Merkezden Yönetimin Nedenleri  62
cc. Merkezden Yönetimin Türleri  63
i. Siyasi Yönden Merkezden Yönetim  63
ii. İdari Yönden Merkezden Yönetim  63
dd. Merkezden Yönetimin Örgütlenme Şekilleri  63
i. Hizmet Edilen Amaca Göre Örgütlenme  63
ii. Hizmet Edilen Vatandaş Grubuna Göre Örgütlenme  63
iii. Hizmet Sunulan Alana Göre Örgütlenme  63
iv. İhtisasa Göre Örgütlenme  64
ee. Merkezden Yönetimin Özellikleri  64
ff. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  64
i. Yararları  64
ii. Sakıncaları  65
gg. Merkeziyetçiliğin Yumuşatılması Yolları  66
i. Yetki Genişliği  66
ii. Yetki Devri  68
iii. İmza Yetkisi  69
iv. Vekalet Yetkisi  69
d. Yerinden Yönetim  70
aa. Yerinden Yönetimin Anlamı ve Niteliği  70
bb. Devlet ile Yerinden Yönetim Kuruluşları Arasındaki Farklar  71
cc. Yerinden Yönetimin Türleri  71
i. Siyasi Yerinden Yönetim  71
ii. İdari Yerinden Yönetim  72
dd. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  73
i. Coğrafi (Yer) Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  73
ii. Hizmet (Fonksiyonel) Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  74
e. Kamu Yönetiminde Yerelleşme ve Özerklik  75
aa. Kamu Hizmeti ve Yerellik  75
bb. Yerelleşme ve Özerklik  76
cc. Yerel Özerklik  78
3. YÖNETME  81
a. Tanım  81
b. 'Yönetme'nin Unsurları  81
aa. Karar Verme  82
bb. Haber Verme  82
cc. Örgütlendirme  83
dd. Harekete Geçirme  83
ee. Yükseltme  83
c. Karar Verme  83
aa. Karar Vermenin Önemi  83
bb. Karar Vermenin Anlamı ve Kapsamı  85
cc. Kamu Yönetiminde Karar Veren Kişi (Kamu Yöneticisi)  88
i. Yönetici ve Kamu Yöneticisi  88
ii. Kamu Yöneticisinin Görevleri  89
iii. İyi Bir Kamu Yöneticisinin Özellikleri  91
iv. Lider ve Liderlik  92
4. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜM)  95
a. Koordinasyonun Anlamı  95
b. Koordinasyon İlkeleri  97
c. Koordinasyon Türleri  98
aa. Hiyerarşiye Dayanan Koordinasyon  98
bb. İnandırıcı Koordinasyon  98
cc. Komiteler Yoluyla Koordinasyon  99
dd. Yatay, Dikey ve Çapraz Koordinasyon  99
ee. Yapıyla ve Görevle İlgili Koordinasyon  99
ff. İç ve Dış Koordinasyon  100
5. DENETLEME  100
a. Denetlemenin Anlamı ve Nedenleri  100
b. Denetleme Yöntemleri  102
aa. Kapsam Yönünden Denetim Yöntemleri  102
i. Ön Denetim  102
ii. Örnekleme Denetim Yöntemi  102
iii. Aralıksız (Sürekli) Denetim Yöntemi  102
bb. Şekil ve İçerik Yönünden Denetim Yöntemleri  102
i. Şekli veya Uygunluk Denetimi  102
ii. Maddi Denetim veya Doğruluk Denetimi  103
cc. İnceleme Yönü Bakımından Denetim Yöntemleri  103
i. İleriye Doğru Denetim Yöntemi  103
ii. Geriye Doğru Denetim Yöntemi  103
dd. Kaynak, Bilgi ve Belge Yönünden Denetim Yöntemleri  103
i. Doğrudan Denetim Yöntemi  103
ii. Dolaylı Denetim Yöntemi  103
ee. Yapıldığı Zamana Göre Denetleme Yöntemleri  103
i. Ön Denetim  103
ii. Anında Denetim  104
iii. Sonradan Denetim  104
c. Kamu Yönetiminin Denetlenme Yolları  104
aa. İdari Denetim (Yönetim İçi Denetim) Yolları  104
bb. Yönetim Dışı Denetim Yolları  104
cc. Ombudsman Denetimi  105
6. YÖNETİMİN FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  105
Bölüm III
YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ
1. KLASİK YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ  107
a. Bürokrasi Teorisi  108
aa. Bürokrasi Kavramının Ortaya Çıkışı  108
bb. Bürokratik Örgütlenmenin Gelişmesi  108
cc. Bürokrasinin Anlamı  110
dd. Bürokrasinin Özellikleri  111
ee. Bürokrasi Düşüncesinin Gelişmesi  111
i. Karl Marx  112
ii. Max Weber  114
iii. John S. Mill ve Ludwig v. Mises  114
iv. Robert Michels ve ‘Oligarşinin Tunç Kanunu’  115
ff. Diğer Örgütlenme Türleri  117
i. Teknokrasi  117
ii. Meritokrasi  118
b. Weber’in Bürokrasi Modeli  119
aa. Max Weber’in Hayatı  119
bb. Weber’in Bürokrasi Düşüncesi  120
i. Weberyen Bürokrasi Düşüncesinin Temelleri  120
ii. Weber’e Göre Bürokrasinin Ayırımı  121
cc. Weberyen Bürokrasinin Özellikleri  121
i. İşbölümü  122
ii. Otorite Hiyerarşisi  123
iii. Bürokrasi ve Esneklik  125
iv. Bürokrasi ve Rasyonellik  126
dd. Weberyen Bürokrasinin Eleştirisi  127
i. Robert K. Merton ve Eleştirel Yaklaşım  128
ii. Warren Bennis ve Karşı Görüşler  128
iii. Bürokrasinin Olumsuz Yönleri  129
dd. Bürokrasi ve Politika–Demokrasi İLişkisi  130
i. Bürokrasi–Politika İlişkisi  130
ii. Bürokrasi–Demokrasi İlişkisi  131
c. Bilimsel Yönetim Teorisi  133
aa. Taylor'un Bilimsel Yönetim Teorisi  133
bb. Fayol'un Bilimsel Yönetim Teorisine Katkısı (Yönetim Süreci Teorisi)  135
cc. Bilimsel Yönetim Teorisinin Eleştirisi  136
d. İlkeler Teorisi (Klasik Yönetim Teorisi)  138
aa. İlkeler Teorisinin Temel İlkeleri  138
bb. İlkeler Teorisinin Eleştirisi  139
2. NEO–KLASİK ÖRGÜT TEORİSİ (İNSAN İLİŞKİLERİ TEORİSİ)  140
a. İnsan İlişkileri Teorisinin Temel İlkeleri  140
b. Hawthorn Çalışmaları  141
c. İnsan İlişkileri Teorisinin Eleştirisi  142
3. MODERN ÖRGÜT TEORİSİ  143
a. Yapısalcı (Structuralist) Teori  143
b. Radikal Yapısalcı (Radical Structuralist) Teori  146
aa. Benson’un Görüşleri  146
bb. Clegg ve Dunkerley’in Görüşleri ve ‘Hakimiyet Kurma Yapısı’  147
cc. Salaman’ın Görüşleri ve Marksist Örgüt Teorisi  147
dd. Burrel ve Morgan’ın Görüşleri  148
4. POSTMODERN ÖRGÜT TEORİSİ  149
a. Modernizm  149
b. Yüksek Modernizasyon veya Fordizm  150
c. Postmodernizm  153
aa. Postmodernizmin Anlamı, Niteliği ve Gelişmesi  153
bb. Postmodernistlerin Gruplandırılması  156
d. Post–Fordizm  158
aa. Post–Fordizmin Gelişmesi ve Niteliği  159
bb. Post–Fordizmin Eleştirisi  161
e. Postmodern Örgütler  162
aa. Postmodern Örgütlerin Özellikleri  163
bb. Postmodern Örgütlerin Eleştirisi  165
5. ELEŞTİREL TEORİ (CRITICAL THEORY)  165
6. ÖRGÜT TEORİLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  169
Bölüm IV
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
1. SİSTEM YAKLAŞIMI  175
2. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  177
3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  178
a. TKY’nin Anlamı, Önemi ve Kapsamı  178
b. TKY’nin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanabilirliği  181
4. DEĞİŞİM YÖNETİMİ  183
a. Değişimin Anlamı, Önemi ve Özelliği  183
b. Değişimin Yönetilebilmesi  185
c. Değişime Direnç  187
5. STRATEJİK YÖNETİM  190
a. Strateji Kavramı  190
b. Stratejik Yönetim Kavramı  192
c. Strateji Geliştirme Birimleri  195
6. ZAMAN YÖNETİMİ  198
a. Zamanın Önemi  198
b. Zamanı Yönetmenin Önemi  200
c. Zamanı Yönetebilmek  201
7. STRES YÖNETİMİ  205
a. Stresin Anlamı ve Önemi  205
b. Stresin Kaynakları  206
c. Stresi Yönetebilmenin Yolları  207
8. PERFORMANS YÖNETİMİ  210
a. Performans Yönetiminin Anlamı ve Gelişmesi  210
b. Performansın Yönetilmesi  211
c. Performans Ölçme ve Değerlendirme  213
9. KRİZ YÖNETİMİ  215
a. Kriz Kavramı ve Kriz Durumu  215
b. Krizin Aşılması veya Yönetilmesi  216
c. Kamuda Kriz Yönetimi  218
10. RİSK YÖNETİMİ  220
a. Risk  220
b. Risk Yönetimi  221
aa. Risk Yönetiminin Anlamı  221
bb. Risk Yönetimi Stratejileri  222
cc. Risk Yönetimi Süreci  223
dd. Risk Yönetiminin Yararları  224
11. ÇATIŞMA YÖNETİMİ  225
a. Çatışmanın Anlamı ve Nedenleri  225
b. Çatışmanın Türleri  227
c. Çatışmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri  227
d. Çatışmanın Analizi  229
e. Çatışma Yönetimi  230
12. SÜREÇ YÖNETİMİ  232
a. Süreç  232
b. Süreç Yönetimi  235
13. KARİYER YÖNETİMİ  238
a. Kariyer  238
b. Kariyer Araştırması ve Değerlendirmesi  239
c. Kariyer Yönetimi  240
aa. Anlamı ve Amacı  240
bb. Örgütsel Kariyer Yönetimi  243
cc. Kariyer Değiştirme  244
14. BÜRO YÖNETİMİ  245
a. Büro  245
b. Büro Yönetimi  248
aa. Klasik (Geleneksel) Büro Yönetimi  249
bb. Çağdaş Büro Yönetimi  249
c. Büro Yöneticisi  250
d. Büro Yöneticisi Asistanı (Sekreter)  252
15. TOPLANTI YÖNETİMİ  254
a. Toplantı  254
aa. Anlamı, Önemi, Amacı ve Türleri  254
bb. Toplantının Zamanı, Yeri ve Süresi  256
b. Toplantı Yönetimi  259
16. BİLGİ YÖNETİMİ  261
a. Bilgi  261
b. Bilgi Yönetimi  262
17. KALABALIK (KİTLE) YÖNETİMİ  263
a. Kalabalık  263
aa. Kalabalığın Anlamı ve Özelliği  263
bb. Kalabalık Türleri  266
b. Kalabalık Yönetimi  266
18. ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  268
Sonuç  273
EK: Soru Bankası  275
Kaynakça  285
Kavramlar Dizini  299
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020