Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anayasa Hukuku Boyutuyla
Millî Güvenlik
(Karşılaştırmalı Bir İnceleme)
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 270 Syf.
Fiyatı: 43.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, millî güvenlik kavramının anayasa hukuku boyutunda ne anlam ifade ettiği irdelenmektedir. Millî güvenlik kavramının muğlak yapısı, kavramın hukuki zeminde meşru kullanımı için hukuk devleti ilkesini zorunlu kılmaktadır.

Millî güvenlik kavramının somut olarak belirginleştirilmesi ile başlayan çalışmada, millî güvenliğin pozitif hukuk belgelerine girişi, anayasal düzenlerdeki görünümü ve neden olduğu kurumsal yapılanma konuları karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmektedir. Karşılaştırmada, dünya üzerinde cari anayasalar yanında, uluslararası hukuk belgeleri de dikkate alınmaktadır. Millî güvenliğe dair öne çıkan içtihatların da yer aldığı kitap, millî güvenlik konusuna anayasal perspektiften, özgün ve karşılaştırmalı bir yöntemle eğilmektedir.

Konu Başlıkları
Millî Güvenlik Kavramının Anlamı
Hukuk Belgelerinde Millî Güvenlik
Anayasal Düzenlerde Millî Güvenlik Kurumları
Millî Güvenliğin Anayasal Boyuttaki Yansımaları
Barkod: 9789750254604
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 270
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
MİLLÎ GÜVENLİK KAVRAMININ ANLAMI
I. MİLLÎ GÜVENLİK KAVRAMININ TANIMI  21
A. Genel Olarak  21
B. Kavrama İlişkin Çeşitli Belirsiz Tanımlar  22
1. Türkiye’deki Tanımlar  22
2. Diğer Devletlerdeki Tanımlardan Örnekler  27
C. Çalışma Kapsamında Önerilen Millî Güvenlik Tanımı  36
II. MİLLÎ GÜVENLİĞİN BENZER KAVRAMLARDAN AYRILMASI  40
A. Genel Olarak  40
B. Millî Güvenliğe Benzer Başlıca Kavramlar  40
1. Kamu Düzeni  41
2. Kamu Güvenliği  45
3. Siyasi Güvenlik (Siyasi Emniyet)  47
4. İnsan Güvenliği  51
C. Millî Güvenlik Ne Değildir?  53
III. MİLLÎ GÜVENLİĞE İLİŞKİN İKİ TEMEL YAKLAŞIM  56
A. Genel Olarak  56
B. Realist Millî Güvenlik Anlayışı  57
C. Liberal Enternasyonal Millî Güvenlik Anlayışı  59
D. Küreselleşme Olgusu Bağlamında Kısa Bir Değerlendirme  60
İkinci Bölüm
HUKUK BELGELERİNDE MİLLÎ GÜVENLİK
I. MİLLÎ GÜVENLİĞİN POZİTİF HUKUKA GİRİŞİ  63
A. Genel Olarak  63
B. ABD’nin Değişen Millî Güvenlik Anlayışı  65
C. National Security Act of 1947: Kabulü ve Temel Nitelikleri  66
D. ABD Yüce Mahkemesinin Millî Güvenliğe Dair Seçilmiş Öncü Yorumları  69
II. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL HUKUK BELGELERİNDE MİLLÎ GÜVENLİK  76
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)  77
B. Birleşmiş Milletler Hukuk Belgeleri  82
1. Birleşmiş Milletler Antlaşması  82
2. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (MHDS)  83
3. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi (MSHS)  84
4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ESKHS)  87
5. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS)  87
6. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (TGİHS)  88
C. Amerikan Hukuk Belgeleri  88
1. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (Amer. İHS)  88
2. Amerikan Devletler Örgütü Sözleşmesi (ADÖS)  89
D. Avrupa Birliği Antlaşmaları  90
III. ANAYASALARDA MİLLÎ GÜVENLİK  92
A. Genel Olarak  92
B. Millî Güvenlik Kavramının Açıkça Yer Aldığı Anayasalar  93
1. 1852 Yeni Zelanda Anayasası  93
2. 1917 Meksika Anayasası  94
3. 1920 Avusturya Anayasası  95
4. 1947 İtalya Anayasası  96
5. 1947 Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Anayasası  96
6. 1948 Kore Cumhuriyeti Anayasası  97
7. 1962 Samoa Anayasası  98
8. 1968 Mauritius Anayasası  98
9. 1972 Bangladeş Anayasası  98
10. 1973 Bahamalar Anayasası  99
11. 1975 Yunanistan Anayasası  99
12. 1978 Sri Lanka Anayasası  100
13. 1979 İran İslam Cumhuriyeti Anayasası  100
14. 1980 Şili Anayasası  101
15. 1988 Brezilya Anayasası  102
16. 1989 Cezayir Anayasası  102
17. 1991 Bulgaristan Anayasası  103
18. 1991 Hırvatistan Anayasası  103
19. 1991 Romanya Anayasası  104
20. 1991 Slovenya Anayasası  104
21. 1992 Estonya Anayasası  105
22. 1995 Ermenistan Anayasası  105
23. 1995 Gürcistan Anayasası  106
24. 1996 Ukrayna Anayasası  106
25. 1996 Güney Afrika Anayasası  107
26. 1997 Eritre Anayasası  107
27. 2006 Sırbistan Anayasası  108
28. 2008 Kosova Anayasası  108
29. 2008 Türkmenistan Anayasası  109
30. 2011 Macaristan Anayasası  109
31. 2014 Mısır Anayasası  109
C. Millî Güvenlik Kavramının Dolaylı Olarak Yer Aldığı Anayasalar  110
1. 1815 Hollanda Anayasası  110
2. 1853 Arjantin Anayasası  110
3. 1868 Lüksemburg Anayasası  111
4. 1921 Lihtenştayn Anayasası  111
5. 1922 Letonya Anayasası  112
6. 1945 Endonezya Anayasası  112
7. 1946 Japonya Anayasası  113
8. 1949 Kosta Rika Anayasası  113
9. 1949 Almanya Anayasası  114
10. 1949 Hindistan Anayasası  115
11. 1952 Ürdün Anayasası  115
12. 1953 Danimarka Anayasası  116
13. 1957 Malezya Anayasası  116
14. 1958 Fransa Anayasası  117
15. 1958 İsrail Anayasası  118
16. 1959 Brunei Darussalam Anayasası  118
17. 1960 Kıbrıs Anayasası  119
18. 1962 Kuveyt Anayasası  120
19. 1963 Singapur Anayasası  120
20. 1966 Uruguay Anayasası  121
21. 1968 Nauru Anayasası  122
22. 1971 Birleşik Arap Emirlikleri Anayasası  122
23. 1972 Kamerun Anayasası  122
24. 1972 Kuzey Kore Anayasası  123
25. 1973 Pakistan Anayasası  123
26. 1974 İsveç Anayasası  124
27. 1976 Küba Anayasası  125
28. 1976 Portekiz Anayasası  126
29. 1978 İspanya Anayasası  127
30. 1982 Çin Anayasası  127
31. 1991 Kolombiya Anayasası  128
32. 1991 Makedonya Anayasası  128
33. 1992 Suudi Arabistan Anayasası  129
34. 1993 Özbekistan Anayasası  129
35. 1993 Rusya Federasyonu Anayasası  130
36. 1999 İsviçre Anayasası  130
37. 2017 Tayland Anayasası  131
D. Türk Anayasalarında Millî Güvenlik Kavramı  131
1. 1876 Kanunu Esasî (1876 Anayasası) ve 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)  131
2. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu (1924 Anayasası)  134
3. 1961 Anayasası  136
4. 1982 Anayasası  138
Üçüncü Bölüm
ANAYASAL DÜZENLERDE MİLLÎ GÜVENLİK KURUMLARI
I. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE ABD VE RUSYA’NIN ÖNCÜ MİLLÎ GÜVENLİK KURUMLARI  141
A. Genel Olarak  141
B. ABD’nin Öncü Millî Güvenlik Kurumları  142
C. Rusya’nın Öncü Millî Güvenlik Kurumları  144
1. Sovyetler Birliği Dönemi: Politbüro  145
2. Rusya Federasyonu Dönemi: Rus Güvenlik Kurulu  146
II. MİLLÎ GÜVENLİK KURULLARININ DÜNYA ANAYASALARINDAKİ DURUMU  150
A. Genel Olarak  150
B. İçeriğinde Millî Güvenlik Kuruluna Yer Vermeyen Anayasalar  151
C. İçeriğinde Millî Güvenlik Kuruluna Yer Veren Anayasalar  160
1. Angola Anayasası  161
2. Belize Anayasası  161
3. Çek Cumhuriyeti Anayasası  162
4. Ekvator Ginesi Anayasası  162
5. Fas Anayasası  163
6. Gambiya Anayasası  163
7. Gana Anayasası  164
8. Güney Sudan Anayasası  164
9. İran Anayasası  165
10. Karadağ Anayasası  166
11. Kenya Anayasası  166
12. Kosova Anayasası  167
13. Makedonya Anayasası  167
14. Mısır Anayasası  168
15. Mozambik Anayasası  168
16. Myanmar Anayasası  169
17. Namibya Anayasası  170
18. Nepal Anayasası  170
19. Nijerya Anayasası  171
20. Portekiz Anayasası  171
21. Sierra Leone Anayasası  172
22. Somali Anayasası  172
23. Sudan Anayasası  173
24. Surinam Anayasası  173
25. Şili Anayasası  174
26. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası  174
27. Uganda Anayasası  175
28. Ukrayna Anayasası  175
29. Venezuela Anayasası  176
30. Vietnam Anayasası  176
31. Zimbabve Anayasası  177
III. TÜRKİYE’DE MİLLÎ GÜVENLİK KURULU  177
A. Temelleri  177
1. Harp Encümeni (1922)  178
2. Yüksek Müdafaa Meclisi (1933)  182
3. Millî Savunma Yüksek Kurulu (1949)  183
B. Anayasal Düzeyde Millî Güvenlik Kurulları  186
1. 1961 Anayasasında Millî Güvenlik Kurulu  187
2. 1982 Anayasasında Millî Güvenlik Kurulu  194
C. Türkiye’de Millî Güvenliğin Kurumsal İzdüşümü Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  198
Dördüncü Bölüm
MİLLÎ GÜVENLİĞİN ANAYASAL BOYUTTAKİ YANSIMALARI
I. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ SINIRLAMA SEBEBİ OLARAK MİLLÎ GÜVENLİK  201
A. Genel Olarak  201
B. Millî Güvenliği Genel Bir Sınırlama Sebebi Olarak Kabul Eden Türkmenistan Anayasası  201
C. Millî Güvenliği Özel Bir Sınırlama Sebebi Olarak Kabul Eden Anayasalar  203
D. Millî Güvenliği Genel ve Özel Bir Sınırlama Sebebi Olarak Kabul Eden Anayasalar  210
E. 1982 Anayasasındaki Durum  213
II. DEVLET ERKLERİNE SİRAYET EDEN BİR ETKEN OLARAK MİLLÎ GÜVENLİK  218
A. Genel Olarak  218
B. Yasama Erki ile Yürütme Erki Bakımından  218
C. Yargı Erki Bakımından  223
III. MİLLÎ GÜVENLİĞİN ÇOK BOYUTLU ANAYASAL ETKİLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME  230
Sonuç  241
Kaynakça  245
Kişi–Kavram–Karar İndeksi  263
 


Halil Çeçen
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Keskin
Mart 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Gündüz Alp Aslan
Mart 2020
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
MİLLÎ GÜVENLİK KAVRAMININ ANLAMI
I. MİLLÎ GÜVENLİK KAVRAMININ TANIMI  21
A. Genel Olarak  21
B. Kavrama İlişkin Çeşitli Belirsiz Tanımlar  22
1. Türkiye’deki Tanımlar  22
2. Diğer Devletlerdeki Tanımlardan Örnekler  27
C. Çalışma Kapsamında Önerilen Millî Güvenlik Tanımı  36
II. MİLLÎ GÜVENLİĞİN BENZER KAVRAMLARDAN AYRILMASI  40
A. Genel Olarak  40
B. Millî Güvenliğe Benzer Başlıca Kavramlar  40
1. Kamu Düzeni  41
2. Kamu Güvenliği  45
3. Siyasi Güvenlik (Siyasi Emniyet)  47
4. İnsan Güvenliği  51
C. Millî Güvenlik Ne Değildir?  53
III. MİLLÎ GÜVENLİĞE İLİŞKİN İKİ TEMEL YAKLAŞIM  56
A. Genel Olarak  56
B. Realist Millî Güvenlik Anlayışı  57
C. Liberal Enternasyonal Millî Güvenlik Anlayışı  59
D. Küreselleşme Olgusu Bağlamında Kısa Bir Değerlendirme  60
İkinci Bölüm
HUKUK BELGELERİNDE MİLLÎ GÜVENLİK
I. MİLLÎ GÜVENLİĞİN POZİTİF HUKUKA GİRİŞİ  63
A. Genel Olarak  63
B. ABD’nin Değişen Millî Güvenlik Anlayışı  65
C. National Security Act of 1947: Kabulü ve Temel Nitelikleri  66
D. ABD Yüce Mahkemesinin Millî Güvenliğe Dair Seçilmiş Öncü Yorumları  69
II. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL HUKUK BELGELERİNDE MİLLÎ GÜVENLİK  76
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)  77
B. Birleşmiş Milletler Hukuk Belgeleri  82
1. Birleşmiş Milletler Antlaşması  82
2. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (MHDS)  83
3. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi (MSHS)  84
4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ESKHS)  87
5. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS)  87
6. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (TGİHS)  88
C. Amerikan Hukuk Belgeleri  88
1. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (Amer. İHS)  88
2. Amerikan Devletler Örgütü Sözleşmesi (ADÖS)  89
D. Avrupa Birliği Antlaşmaları  90
III. ANAYASALARDA MİLLÎ GÜVENLİK  92
A. Genel Olarak  92
B. Millî Güvenlik Kavramının Açıkça Yer Aldığı Anayasalar  93
1. 1852 Yeni Zelanda Anayasası  93
2. 1917 Meksika Anayasası  94
3. 1920 Avusturya Anayasası  95
4. 1947 İtalya Anayasası  96
5. 1947 Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Anayasası  96
6. 1948 Kore Cumhuriyeti Anayasası  97
7. 1962 Samoa Anayasası  98
8. 1968 Mauritius Anayasası  98
9. 1972 Bangladeş Anayasası  98
10. 1973 Bahamalar Anayasası  99
11. 1975 Yunanistan Anayasası  99
12. 1978 Sri Lanka Anayasası  100
13. 1979 İran İslam Cumhuriyeti Anayasası  100
14. 1980 Şili Anayasası  101
15. 1988 Brezilya Anayasası  102
16. 1989 Cezayir Anayasası  102
17. 1991 Bulgaristan Anayasası  103
18. 1991 Hırvatistan Anayasası  103
19. 1991 Romanya Anayasası  104
20. 1991 Slovenya Anayasası  104
21. 1992 Estonya Anayasası  105
22. 1995 Ermenistan Anayasası  105
23. 1995 Gürcistan Anayasası  106
24. 1996 Ukrayna Anayasası  106
25. 1996 Güney Afrika Anayasası  107
26. 1997 Eritre Anayasası  107
27. 2006 Sırbistan Anayasası  108
28. 2008 Kosova Anayasası  108
29. 2008 Türkmenistan Anayasası  109
30. 2011 Macaristan Anayasası  109
31. 2014 Mısır Anayasası  109
C. Millî Güvenlik Kavramının Dolaylı Olarak Yer Aldığı Anayasalar  110
1. 1815 Hollanda Anayasası  110
2. 1853 Arjantin Anayasası  110
3. 1868 Lüksemburg Anayasası  111
4. 1921 Lihtenştayn Anayasası  111
5. 1922 Letonya Anayasası  112
6. 1945 Endonezya Anayasası  112
7. 1946 Japonya Anayasası  113
8. 1949 Kosta Rika Anayasası  113
9. 1949 Almanya Anayasası  114
10. 1949 Hindistan Anayasası  115
11. 1952 Ürdün Anayasası  115
12. 1953 Danimarka Anayasası  116
13. 1957 Malezya Anayasası  116
14. 1958 Fransa Anayasası  117
15. 1958 İsrail Anayasası  118
16. 1959 Brunei Darussalam Anayasası  118
17. 1960 Kıbrıs Anayasası  119
18. 1962 Kuveyt Anayasası  120
19. 1963 Singapur Anayasası  120
20. 1966 Uruguay Anayasası  121
21. 1968 Nauru Anayasası  122
22. 1971 Birleşik Arap Emirlikleri Anayasası  122
23. 1972 Kamerun Anayasası  122
24. 1972 Kuzey Kore Anayasası  123
25. 1973 Pakistan Anayasası  123
26. 1974 İsveç Anayasası  124
27. 1976 Küba Anayasası  125
28. 1976 Portekiz Anayasası  126
29. 1978 İspanya Anayasası  127
30. 1982 Çin Anayasası  127
31. 1991 Kolombiya Anayasası  128
32. 1991 Makedonya Anayasası  128
33. 1992 Suudi Arabistan Anayasası  129
34. 1993 Özbekistan Anayasası  129
35. 1993 Rusya Federasyonu Anayasası  130
36. 1999 İsviçre Anayasası  130
37. 2017 Tayland Anayasası  131
D. Türk Anayasalarında Millî Güvenlik Kavramı  131
1. 1876 Kanunu Esasî (1876 Anayasası) ve 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)  131
2. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu (1924 Anayasası)  134
3. 1961 Anayasası  136
4. 1982 Anayasası  138
Üçüncü Bölüm
ANAYASAL DÜZENLERDE MİLLÎ GÜVENLİK KURUMLARI
I. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE ABD VE RUSYA’NIN ÖNCÜ MİLLÎ GÜVENLİK KURUMLARI  141
A. Genel Olarak  141
B. ABD’nin Öncü Millî Güvenlik Kurumları  142
C. Rusya’nın Öncü Millî Güvenlik Kurumları  144
1. Sovyetler Birliği Dönemi: Politbüro  145
2. Rusya Federasyonu Dönemi: Rus Güvenlik Kurulu  146
II. MİLLÎ GÜVENLİK KURULLARININ DÜNYA ANAYASALARINDAKİ DURUMU  150
A. Genel Olarak  150
B. İçeriğinde Millî Güvenlik Kuruluna Yer Vermeyen Anayasalar  151
C. İçeriğinde Millî Güvenlik Kuruluna Yer Veren Anayasalar  160
1. Angola Anayasası  161
2. Belize Anayasası  161
3. Çek Cumhuriyeti Anayasası  162
4. Ekvator Ginesi Anayasası  162
5. Fas Anayasası  163
6. Gambiya Anayasası  163
7. Gana Anayasası  164
8. Güney Sudan Anayasası  164
9. İran Anayasası  165
10. Karadağ Anayasası  166
11. Kenya Anayasası  166
12. Kosova Anayasası  167
13. Makedonya Anayasası  167
14. Mısır Anayasası  168
15. Mozambik Anayasası  168
16. Myanmar Anayasası  169
17. Namibya Anayasası  170
18. Nepal Anayasası  170
19. Nijerya Anayasası  171
20. Portekiz Anayasası  171
21. Sierra Leone Anayasası  172
22. Somali Anayasası  172
23. Sudan Anayasası  173
24. Surinam Anayasası  173
25. Şili Anayasası  174
26. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası  174
27. Uganda Anayasası  175
28. Ukrayna Anayasası  175
29. Venezuela Anayasası  176
30. Vietnam Anayasası  176
31. Zimbabve Anayasası  177
III. TÜRKİYE’DE MİLLÎ GÜVENLİK KURULU  177
A. Temelleri  177
1. Harp Encümeni (1922)  178
2. Yüksek Müdafaa Meclisi (1933)  182
3. Millî Savunma Yüksek Kurulu (1949)  183
B. Anayasal Düzeyde Millî Güvenlik Kurulları  186
1. 1961 Anayasasında Millî Güvenlik Kurulu  187
2. 1982 Anayasasında Millî Güvenlik Kurulu  194
C. Türkiye’de Millî Güvenliğin Kurumsal İzdüşümü Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  198
Dördüncü Bölüm
MİLLÎ GÜVENLİĞİN ANAYASAL BOYUTTAKİ YANSIMALARI
I. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ SINIRLAMA SEBEBİ OLARAK MİLLÎ GÜVENLİK  201
A. Genel Olarak  201
B. Millî Güvenliği Genel Bir Sınırlama Sebebi Olarak Kabul Eden Türkmenistan Anayasası  201
C. Millî Güvenliği Özel Bir Sınırlama Sebebi Olarak Kabul Eden Anayasalar  203
D. Millî Güvenliği Genel ve Özel Bir Sınırlama Sebebi Olarak Kabul Eden Anayasalar  210
E. 1982 Anayasasındaki Durum  213
II. DEVLET ERKLERİNE SİRAYET EDEN BİR ETKEN OLARAK MİLLÎ GÜVENLİK  218
A. Genel Olarak  218
B. Yasama Erki ile Yürütme Erki Bakımından  218
C. Yargı Erki Bakımından  223
III. MİLLÎ GÜVENLİĞİN ÇOK BOYUTLU ANAYASAL ETKİLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME  230
Sonuç  241
Kaynakça  245
Kişi–Kavram–Karar İndeksi  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020