Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:151 Temmuz 2016
Temmuz 2016 / 1. Baskı / 350 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergideki yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergi de ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı "Sorular ve Yanıtlar", Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan "Resmi Gazete Özeti", uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı "Yargı Kararı ve Özelgeler" ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı "Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler" bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihad uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Hazine Aleyhine Sonuç Veren Düzeltme Beyannameleri Hakkında Yapılacak İşlemler, Mehmet MAÇ
Çok Uluslu Bir Şirket Türkiye'de Hem Şube Açarak Hem de Daimi Temsilci Vasıtasıyla Faaliyet Gösterebilir mi? Levent BAŞAK
6663 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Gündeme Getirdiği "Genç Girişimcilere Getirilen Kazanç İstisnası" ve "Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançların Bir Kısmının Beyan Edilen Gelirden İndirilebilmesi" Hususları, Engin ÇETİNKAYA
Turist Rehberlerinin Gelir Vergisi Yükümlülükleri, Özgür UYAR
Gayrimenkullerini Ayni Sermaye Olarak Koyan Gayrimenkul Sahiplerinin Elde Ettikleri Gelirin Vergilendirilmesi, Suat SARIGÜL
Ticari Kazancın Tespitinde Devamlılık Unsuru, Yasin ŞEN
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Vergi Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi ve Mali Kâra Etkisi Üzerine Bir Çalışma – 2, Caner ÖZŞAHİN
Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sistemden Ayrılanlara Yapılan Ödemelerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu, Gökhan YILDIZ
Vergisiz Kazanç Kapısı: Seyyar Fotoğrafçılık, İbrahim ÇINAR
Gayrimenkul ve İştirak Hisse Satışlarında İstisnaların Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki Durumu, Mehmet CİVAKLI – Abdulkadir ÇALIŞ
Türk Vergi Sisteminde Engellilere Sağlanan Vergisel Avantajlar, Mustafa AYDOĞAR
Vergi Usul Hukukunda Müstahsil Makbuzu, Nazlı Gaye ALPASLAN
Vergi Usul Kanunu'nda Mücbir Sebepler ve Uygulaması, Ayhan KARAGÖZ
Mükellefler Tarafından Verilen Düzeltme Beyanlarının ve Bu Beyanlara Bağlı Olarak Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarının Değerlendirilmesi, Mehmet SARI
Kiralık Mağaza veya Showroomlar İçin Yapılan Sabit Gider Harcamalarında Özel Maliyetler Konusu, Ahmet BALCI
Sabit Kıymet Alımında Faiz ve Kur Farkının Aktifleştirilmesine Dair Tebliğlerin Yasallığının, Seçimlik Hakkın Kullanım Zamanının, Her Hesap Döneminde Seçilen Yöntemin Değiştirilebilirliğinin İncelenmesi – 2, Güray ÖĞREDİK
Amortisman Listesine Yeni Eklenenler ve Konu ile İlgili Özellikli Durumlar, Olcay KIRAN
Kargo veya Posta Yoluyla Yapılan İhracat, Hakan DEĞİRMENCİ
Damga Vergisinde Zamanaşımına İlişkin Özel Hükmün Uygulama Esaslarının Değerlendirilmesi, Emre AKIN – Rahman ŞENTÜRK
Şekil Şartlarına Riayet Edilmeksizin Düzenlenen Sözleşmeler Damga Vergisine Tabi midir? Mustafa Sefa KARA
İhalelerde İş Artışlarından İhale Karar Vergisi Kesilir mi? Salim DEMİREL
Mali Tatil Uygulaması ve Son Yapılan Değişiklikler, İmdat TÜRKAY
Güncel Haliyle Mali Tatil Müessesesi, Salim KARADENİZ
Kıdem Sürelerinin Birleştirilmesinin Koşulları, Cumhur Sinan ÖZDEMİR
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşverenin Önlem Alma Sorumluluğu, Lütfi ALPSOY – Recep GÜNER
6715 Sayılı Kanun'la 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 99'uncu Maddesinde İdari Para Cezaları Konusunda Yapılan Değişiklik Ne Getiriyor? Raşit ULUBEY
Yeni Bir Esnek Çalışma Modeli: Uzaktan Çalışma, Hamit TİRYAKİ
Gelir ve Aylıkların Birleşmesi, Erdoğan ÜVEDİ
Emekli Aylıklarının Yıllar İçerisinde Farklılaşmasının Nedenleri Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, Cengiz TÜRKCAN
Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Terkini, İsmail KAYABAŞIOĞLU
5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Malûllük Durumu, Yasin KULAKSIZ
Dava Açan Her Sigortalı Bağ–Kur Sigortalılık Başlangıcını 04.10.2000 Öncesine Götürebilir mi? S. Mehmet KELEŞ
Anonim Şirketlerde Olağanüstü Yedek Akçe Üzerinden Yedek Akçe Ayrılır mı? Soner ALTAŞ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurulun Süresinde veya Hiç Yapılmamasının Yaptırımı Var mıdır? Ümit IŞIK
OSB Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sahip Olması Gereken Vasıflar ile Kontrolü, Mehmet USTA
Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçlarında Uygulanacak Tedbirler ve Bildirimler, Yavuz AKBULAK
Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun Finansal Tablo Düzenleme Esasları, Ali Osman EKİCİ
Yargıtay Kararları Işığında Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Makul Kiralama Süresi, Merve HAKİMOĞLU
Şehir İçi Toplu Ulaşım Aracı İşletmecilerine Ücretsiz Seyahatler Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemeleri, Bülent BÜBER
Barkod: 9781111166199
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 350
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020