Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma Hakları
Nisan 2015 / 2. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 58.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Halka açık anonim ortaklıklarda ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına, Türk hukukunda ilk kez 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. maddesinde yer verilmiş, hakların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.1 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ile düzenlenmiştir.

SerPK m. 27 düzenlemesi, kanun koyucunun çoğunluk pay sahipleri ile azınlık arasındaki menfaat çatışmalarına, modern şirketler hukuku çerçevesindeki yaklaşımının yansımalarından biri olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızın amacı, SerPK m. 27 hükmünde yasal dayanağını bulan ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına ilişkin sistemin tanıtılması, SerPK ve TTK’da yer alan benzeri düzenlemeler ile karşılaştırılarak Türk hukukundaki yerinin saptanması ve henüz uygulaması tam yerleşmemiş olmakla birlikte, gelecekte çıkabilecek sorunlara çözüm aranmasıdır.

Sermaye piyasası hukuku alanında çalışmanın en zor yanı, bu alandaki düzenlemelerin teknik ve karmaşık bir yapıya sahip olması, büyük ölçüde SPK tarafından hazırlanan tebliğlere dayanması ve günün koşulları dikkate alınarak SPK tarafından süratle değiştirilmesidir. Bu durum, sermaye piyasası alanında yazılan eserlerin sürekli olarak güncellenmesini gerektirmektedir.

Kitabımızın birinci baskısının yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Sermaye Piyasası Kurulu, II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ni yayımlayarak, II-27.1 sayılı Tebliğ’i yürürlükten kaldırmıştır. Yeni düzenleme ile hakların doğmasında aranan koşullar ve hakların kullanılma prosedürü değiştirilmiştir.

Ayrıca bu süreçte, çalışma konumuz ile bağlantılı olan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde; II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde; II-26.1sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nde değişikliğe gidilmiştir.

Kitabımızın ikinci baskısı, 24.03.2015 tarihli mevzuata göre güncellenmiş olup siz değerli okuyuculara sunulmaktadır.


Konu Başlıkları
Konunun AB Hukuku ve Bazı Ülkelerin Hukuk Sistemlerinde Düzenlenme Şekli
Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Mülkiyet Hakkının İhlâli Sorunu
Serpk M. 27 Hükmünün Uygulama Alanı
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Hukuki Niteliği
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Doğması
Hakların Kullanılmasına İlişkin Prosedür
Kullanım Bedelinin Belirlenmesi
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Türk Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yer Alan Benzeri Düzenlemelerle Karşılaştırılması
Barkod: 9789750232879
Yayın Tarihi: Nisan 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  
Önsöz  
Kısaltmalar Cetveli  
GİRİŞ  
I. Konunun Takdimi  
II. Çalışmanın Amacı, Konunun İnceleniş Şekli ve Sınırlandırılması  
§ 1. KONUNUN AB HUKUKU VE BAZI ÜLKELERİN HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENME ŞEKLİ  
I. AB Hukuku  
II. Almanya  
A. AktG § 327a - 327f Düzenlemesi  
B. WpÜG § 39a - 39c Düzenlemesi  
C. UmwG § 62 Düzenlemesi  
III. İngiltere  
A. Pay Alım Teklifine İlişkin Düzenleme  
B. Scheme of Arrangement Düzenlemesi  
IV. Fransa  
V. İsviçre  
A. BEHG m. 33 Düzenlemesi  
B. FusG m. 8/2 Düzenlemesi  
§ 2. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI VE MÜLKİYET HAKKININ İHLÂLİ SORUNU  
I. 1982 Anayasasında Mülkiyet Hakkı ve Sınırları  
II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı ve Sınırları  
III. Değerlendirme  
§ 3. SerPK M. 27 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI  
§ 4. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  
I. Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Hukuki Niteliği  
II. Satma Hakkının Hukuki Niteliği  
§ 5. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARININ DOĞMASI  
I. Genel Olarak  
II. Hâkim Ortak Konumunun Kazanılması  
A. Hâkim Ortak Kavramı  
B. Hâkim Ortak Konumunun Kazanılma Şekilleri  
1. Hâkim Ortak Konumunun Birlikte Hareket Etmek Suretiyle Kazanılması  
a. Birlikte Hareket Eden Kişiler Kavramı  
b. Birlikte Hareket Etme İlişkisinin Unsurları  
aa. Yönetim Kontrolünü Elde Etme Amacı  
bb. Anlaşmaya Dayalı İşbirliği  
2. Hâkim Ortak Konumunun Pay Alım Teklifi Sonucunda Kazanılması  
3. Hâkimiyetin Başkaca Yollarla Pay Edinilmesi Suretiyle Kazanılması  
III. Hâkim Ortağın Ek Pay Alımında Bulunması  
IV. Hâkim Ortak Konumunun Saptanmasında Oy Haklarının Hesaplanması  
A. Dolaylı Olarak Sahip Olunan Payların Hesaplamada Dikkate Alınması  
B. Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar ve Hesaplanma Usulü  
1. Oy Hakkında İmtiyazlı Pay Kavramı ve Sınırları  
2. Oy Hakkında İmtiyazlı Payların Hesaplanma Usulü  
C. Paylar Üzerinde İntifa veya Alım Hakkı Olan Kişilerin Sahip Olduğu Oy Haklarının Durumu  
1. Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Olan Kişilerin Sahip Olduğu Oy Haklarının Durumu  
a. Ortaklık Payları Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve Oy Haklarını Kullanma Yetkisinin Kime Ait Olacağının Belirlenmesi  
b. Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Paylara Sahip Olan Kişilerin Oy Haklarının Hesaplanması  
2. Ortaklık Payları Üzerinde Alım Hakkı Olan Kişilerin Sahip Oldukları Oy Haklarının Durumu  
D. Hâkim Ortak Lehine Tanınmış Olan İntifa Hakkına Bağlı Oy Haklarının Durumu  
V. Hakların Kullanımına İlişkin Sınırlama  
§ 6. HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR  
I. Hâkim Ortak Tarafından Kamunun Aydınlatılması ve Hakların Kulanım Süresinin Başlaması  
II. Satma Hakkının Kullanılma Prosedürü  
A. Satma Hakkını Kullanmak İsteyen Pay Sahiplerinin Ortaklığa Başvuruda Bulunması  
B. Başvuru Üzerine Ortaklık Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler  
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi ve Payların Devri  
III. Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılma Prosedürü  
A. Ortaklıktan Çıkarma Hakkını Kullanmaya Karar Veren Hâkim Ortağın Kamuyu Aydınlatması  
B. Hâkim Ortağın Ortaklığa Başvurması  
C. Başvuru Üzerine Ortaklık Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler  
1. Başvuru Evrakının İncelenmesi ve Çıkarma Talebinin Kamuya Açıklanması  
2. Şirketten Çıkarılan Ortakların Paylarının İptali ve Yeni Payların İhracı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması  
3. İhraç Belgesinin Onaylanmasını Teminen SPK’ya Başvuruda Bulunulması  
4. Borsada İşlem Gören Payların Kottan Çıkarılması İçin Borsaya Başvuruda Bulunulması  
D. İhraç Kararının SPK Tarafından Onaylanması  
E. SPK Onayından Sonra Tamamlanması Gereken İşlemler ve Pay Bedellerinin Ortaklıktan Çıkarılan Pay Sahiplerine Ödenmesi  
1. Tahsisli Sermaye Artışı Yapılması ve İhraç Belgesinin Ticaret Siciline Tescili  
2. Satım Bedelinin Ortaklık Hesabına Yatırılması  
3. Payların Fiilen İptali ve Satım Bedellerinin Çıkarılan Pay Sahiplerine Ödenmesi  
F. Borsada İşlem Gören Payların Borsa Kotundan Çıkarılması  
G. Ortaklığın SerPK Kapsamından Çıkarılması  
§ 7. KULLANIM BEDELİNİN BELİRLENMESİ  
I. Kullanım Bedelin Belirlenmesine İlişkin Yasal Düzenleme  
II. Değerlendirme  
§ 8. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARININ TÜRK ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA YER ALAN BENZERİ DÜZENLEMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  
I. Genel Olarak  
II. SerPK’da Yer Alan Düzenlemeler  
A. Halka Açık Ortaklıklarda Ayrılma Hakkı  
B. Zorunlu Pay Alım Teklifi  
III. TTK’da Yer Alan Düzenlemeler  
A. Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemeler  
1. Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemelerin Amacı ve Topluluğun Saptanmasında Hâkimiyet Kriteri  
a. Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemelerin Amacı  
b. Şirketler Topluluğunun Saptanmasında Hâkimiyet Kriteri  
2. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan İki Hâl: Denkleştirme Davasında Hâkimin Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılmasına Karar Vermesi ve Payların Satın Alınmasını İstem Davası  
a. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması  
b. Bağlı Şirket Pay Sahiplerince Açılacak Denkleştirme Davasında Mahkemece Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılmasına Karar Verilmesi  
c. Payların Satın Alınmasını İstem Davası  
3. Hâkim Şirketin Satın Alma Hakkı (TTK m. 208)  
B. Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Hakkı ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı  
1. Genel Olarak  
2. Birleşme Kararına Muhalif Kalan Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı (TTK m. 141/1)  
3. Birleşme Kararına Onay Veren Çoğunluk Pay Sahiplerinin Ortaklıktan Çıkarma Hakkı (TTK m. 141/2)  
C. Haklı Sebeple Fesih Davasında Davacı Azınlığın Mahkemece Şirketten Çıkarılması (TTK m. 531)  
D. Iskat  
SONUÇ  
Kaynakça  
  

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  
Önsöz  
Kısaltmalar Cetveli  
GİRİŞ  
I. Konunun Takdimi  
II. Çalışmanın Amacı, Konunun İnceleniş Şekli ve Sınırlandırılması  
§ 1. KONUNUN AB HUKUKU VE BAZI ÜLKELERİN HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENME ŞEKLİ  
I. AB Hukuku  
II. Almanya  
A. AktG § 327a - 327f Düzenlemesi  
B. WpÜG § 39a - 39c Düzenlemesi  
C. UmwG § 62 Düzenlemesi  
III. İngiltere  
A. Pay Alım Teklifine İlişkin Düzenleme  
B. Scheme of Arrangement Düzenlemesi  
IV. Fransa  
V. İsviçre  
A. BEHG m. 33 Düzenlemesi  
B. FusG m. 8/2 Düzenlemesi  
§ 2. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI VE MÜLKİYET HAKKININ İHLÂLİ SORUNU  
I. 1982 Anayasasında Mülkiyet Hakkı ve Sınırları  
II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı ve Sınırları  
III. Değerlendirme  
§ 3. SerPK M. 27 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI  
§ 4. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  
I. Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Hukuki Niteliği  
II. Satma Hakkının Hukuki Niteliği  
§ 5. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARININ DOĞMASI  
I. Genel Olarak  
II. Hâkim Ortak Konumunun Kazanılması  
A. Hâkim Ortak Kavramı  
B. Hâkim Ortak Konumunun Kazanılma Şekilleri  
1. Hâkim Ortak Konumunun Birlikte Hareket Etmek Suretiyle Kazanılması  
a. Birlikte Hareket Eden Kişiler Kavramı  
b. Birlikte Hareket Etme İlişkisinin Unsurları  
aa. Yönetim Kontrolünü Elde Etme Amacı  
bb. Anlaşmaya Dayalı İşbirliği  
2. Hâkim Ortak Konumunun Pay Alım Teklifi Sonucunda Kazanılması  
3. Hâkimiyetin Başkaca Yollarla Pay Edinilmesi Suretiyle Kazanılması  
III. Hâkim Ortağın Ek Pay Alımında Bulunması  
IV. Hâkim Ortak Konumunun Saptanmasında Oy Haklarının Hesaplanması  
A. Dolaylı Olarak Sahip Olunan Payların Hesaplamada Dikkate Alınması  
B. Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar ve Hesaplanma Usulü  
1. Oy Hakkında İmtiyazlı Pay Kavramı ve Sınırları  
2. Oy Hakkında İmtiyazlı Payların Hesaplanma Usulü  
C. Paylar Üzerinde İntifa veya Alım Hakkı Olan Kişilerin Sahip Olduğu Oy Haklarının Durumu  
1. Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Olan Kişilerin Sahip Olduğu Oy Haklarının Durumu  
a. Ortaklık Payları Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve Oy Haklarını Kullanma Yetkisinin Kime Ait Olacağının Belirlenmesi  
b. Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Paylara Sahip Olan Kişilerin Oy Haklarının Hesaplanması  
2. Ortaklık Payları Üzerinde Alım Hakkı Olan Kişilerin Sahip Oldukları Oy Haklarının Durumu  
D. Hâkim Ortak Lehine Tanınmış Olan İntifa Hakkına Bağlı Oy Haklarının Durumu  
V. Hakların Kullanımına İlişkin Sınırlama  
§ 6. HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR  
I. Hâkim Ortak Tarafından Kamunun Aydınlatılması ve Hakların Kulanım Süresinin Başlaması  
II. Satma Hakkının Kullanılma Prosedürü  
A. Satma Hakkını Kullanmak İsteyen Pay Sahiplerinin Ortaklığa Başvuruda Bulunması  
B. Başvuru Üzerine Ortaklık Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler  
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi ve Payların Devri  
III. Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılma Prosedürü  
A. Ortaklıktan Çıkarma Hakkını Kullanmaya Karar Veren Hâkim Ortağın Kamuyu Aydınlatması  
B. Hâkim Ortağın Ortaklığa Başvurması  
C. Başvuru Üzerine Ortaklık Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler  
1. Başvuru Evrakının İncelenmesi ve Çıkarma Talebinin Kamuya Açıklanması  
2. Şirketten Çıkarılan Ortakların Paylarının İptali ve Yeni Payların İhracı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması  
3. İhraç Belgesinin Onaylanmasını Teminen SPK’ya Başvuruda Bulunulması  
4. Borsada İşlem Gören Payların Kottan Çıkarılması İçin Borsaya Başvuruda Bulunulması  
D. İhraç Kararının SPK Tarafından Onaylanması  
E. SPK Onayından Sonra Tamamlanması Gereken İşlemler ve Pay Bedellerinin Ortaklıktan Çıkarılan Pay Sahiplerine Ödenmesi  
1. Tahsisli Sermaye Artışı Yapılması ve İhraç Belgesinin Ticaret Siciline Tescili  
2. Satım Bedelinin Ortaklık Hesabına Yatırılması  
3. Payların Fiilen İptali ve Satım Bedellerinin Çıkarılan Pay Sahiplerine Ödenmesi  
F. Borsada İşlem Gören Payların Borsa Kotundan Çıkarılması  
G. Ortaklığın SerPK Kapsamından Çıkarılması  
§ 7. KULLANIM BEDELİNİN BELİRLENMESİ  
I. Kullanım Bedelin Belirlenmesine İlişkin Yasal Düzenleme  
II. Değerlendirme  
§ 8. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARININ TÜRK ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA YER ALAN BENZERİ DÜZENLEMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  
I. Genel Olarak  
II. SerPK’da Yer Alan Düzenlemeler  
A. Halka Açık Ortaklıklarda Ayrılma Hakkı  
B. Zorunlu Pay Alım Teklifi  
III. TTK’da Yer Alan Düzenlemeler  
A. Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemeler  
1. Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemelerin Amacı ve Topluluğun Saptanmasında Hâkimiyet Kriteri  
a. Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemelerin Amacı  
b. Şirketler Topluluğunun Saptanmasında Hâkimiyet Kriteri  
2. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan İki Hâl: Denkleştirme Davasında Hâkimin Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılmasına Karar Vermesi ve Payların Satın Alınmasını İstem Davası  
a. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması  
b. Bağlı Şirket Pay Sahiplerince Açılacak Denkleştirme Davasında Mahkemece Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılmasına Karar Verilmesi  
c. Payların Satın Alınmasını İstem Davası  
3. Hâkim Şirketin Satın Alma Hakkı (TTK m. 208)  
B. Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Hakkı ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı  
1. Genel Olarak  
2. Birleşme Kararına Muhalif Kalan Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı (TTK m. 141/1)  
3. Birleşme Kararına Onay Veren Çoğunluk Pay Sahiplerinin Ortaklıktan Çıkarma Hakkı (TTK m. 141/2)  
C. Haklı Sebeple Fesih Davasında Davacı Azınlığın Mahkemece Şirketten Çıkarılması (TTK m. 531)  
D. Iskat  
SONUÇ  
Kaynakça  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020