Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – 8
Sınai Mülkiyet Kanunu
(Gerekçeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı)
Ocak 2018 / 1. Baskı / 512 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%57)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2019 49.90 TL -     Sepete Ekle
   

Mevzuat derlemesi niteliğindeki çalışmalar arasında fark yaratan Libra Serisinin 8. Kitabında; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu metni ile yorum sırasında en önemli başvuru araçlardan biri olan gerekçe ve Kanun tarafından da büyük oranda benimsenen önceki mevzuata bir arada yer verilmiştir.

Ayrıca Kanun'da tasarı aşamasında, Komisyonlar ve Genel Kurulda yapılan değişiklikler, sayfa altlarına bilgi notu olarak düşülmüştür.

Yine "Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat" başlığı altında, ilgili KHK hükümleri işlenerek, yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesine imkan verilmiştir.

Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapılan marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model başvuruları ile başvurusu anılan tarihten önce gerçekleşen, patent ve faydalı modellere ilişkin hükümsüzlük davalarında KHK hükümlerinin uygulanmaya devam edilecek olması, önceki mevzuata yer verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda mülga KHK'lar dönemine ait önemli Yargıtay kararlarının özetleri de okuyucuyla paylaşılmıştır.Konu Başlıkları
Gerekçe
Karşılaştırmalı Eski–Yeni Kanun Metni
Eski Kanun İçtihatları
Karşılaştırma Tablosu
Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
Kavram Dizini
Barkod: 9789750245855
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 512
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Önsöz  7
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  19
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  22
GENEL GEREKÇE  27
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Amaç ve Kapsam  31
Tanımlar  32
Korumadan yararlanacak kişiler  34
BİRİNCİ KİTAP
Marka
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Marka olabilecek işaretler  37
Marka tescilinde mutlak ret nedenleri  39
Marka tescilinde nispi ret nedenleri  49
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları  57
Markanın başvuru eserlerinde yer alması  64
Markanın kullanılması  64
Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler  67
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme  69
Rüçhan hakkı ve etkisi  71
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  73
Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları  74
Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi  74
Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması  76
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Üçüncü kişilerin görüşleri  77
Yayıma itiraz  77
Yayıma itirazın incelenmesi  78
Karara itiraz  80
Karara itirazların incelenmesi  81
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Tescil  83
Koruma süresi ve yenileme  84
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Lisans  86
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi  88
İptal hâlleri ve iptal talebi  93
Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi  96
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  99
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  101
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler  104
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  106
Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi  107
İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Marka olabilecek işaretler  109
Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı  109
Tescil edilmeyecek adlar  111
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru hakkı  113
Başvuru şartları  113
Başvurunun incelenmesi ve yayımı  115
Yabancı ülke kaynaklı başvurular  117
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itirazın incelenmesi  118
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri
Tescil  120
Değişiklik talepleri  120
Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  121
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı  122
Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı  124
Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı  125
İyiniyetli kullanım  126
Markalarla ilişki  126
Kullanımın denetimi  127
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri  130
Hükümsüzlüğün etkisi  131
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme  133
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller  134
Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller  135
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Tasarım ve ürün  137
Yenilik ve ayırt edicilik  139
Kamuya sunma  142
Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller  143
Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları  146
Önceki kullanımdan doğan hak  148
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru  149
Rüçhan hakkı ve etkisi  152
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  153
İnceleme  154
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Tescil ve yayım  157
Yayımın ertelenmesi  157
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Karara ve tescile itiraz  160
İtirazın incelenmesi  160
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Tasarımın koruma süresi ve yenileme  162
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Hak sahipliği  164
Tasarımın gaspı  165
Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  166
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği  168
Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel  169
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Lisans  170
Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk  171
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  172
Hükümsüzlük talebi  173
Hükümsüzlüğün etkisi  174
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  177
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Sona erme ve sonuçları  178
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları  179
Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma  183
Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar  185
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Patent hakkının kapsamı ve sınırları  187
Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi  189
Önceki kullanımdan doğan hak  190
Kanuni tekel  191
Korumanın kapsamı  192
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi  195
Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru  197
Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet  198
Rüçhan hakkı ve etkisi  200
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  202
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi  204
Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması  205
Başvurunun yayımlanması ve etkileri  207
İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi  209
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itirazın incelenmesi  213
Kurum kararlarına itiraz  214
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Koruma süresi ve yıllık ücretler  215
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi  217
Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler  218
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi  218
Patent başvurusunun geri çekilmesi  220
Sicile kayıt ve hükümleri  221
İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi  222
Hatalı işlemler  223
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Patent isteme hakkı  225
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler  226
Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  228
Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği  230
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Hizmet buluşu ve serbest buluş  232
Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü  233
İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel  234
Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması  237
Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı  238
Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri  239
Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü  240
Çalışanın önalım hakkı  241
Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar  241
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar  243
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Ek patent  245
Gizli patent  247
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Sözleşmeye dayalı lisans  249
Bilgi verme yükümlülüğü  250
Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk  250
Lisans verme teklifi  251
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Zorunlu lisans  253
Kullanılmama durumunda zorunlu lisans  255
Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans  256
Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans  258
Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi  259
Ek patentte zorunlu lisans kapsamı  260
Zorunlu lisansın devri  260
Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali  260
Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği  261
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  262
Patentin hükümsüzlüğünün etkisi  264
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  266
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller  268
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları  270
Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi  271
Faydalı modelin hükümsüzlüğü  274
Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma  277
BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Süreler ve bildirimler  279
Ortak temsilci  279
Hukuki işlemler  280
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler  285
Tazminat  291
Yoksun kalınan kazanç  294
Hakkın tüketilmesi  300
Dava açılamayacak kişiler  301
Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları  302
Önceki tarihli hakların etkisi  304
Görevli ve yetkili mahkeme  305
Zamanaşımı  308
Lisans alanın dava açması ve şartları  309
İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği  311
İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat  314
Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları  316
Kararların uygulanması  317
Hızlı imha prosedürü  318
Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler  318
Yönetmelik  318
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 ila 184  319
Madde 185  319
Madde 186  319
Madde 187  319
Madde 188  319
Madde 189  319
Madde 190: Atıflar  319
Madde 191: Yürürlükten kaldırılan mevzuat  319
Geçici m. 1: 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması  320
Geçici m. 2: Mevcut yönetmeliklerin uygulanması  322
Geçici m. 3: Suç eşyalarının imhası  322
Geçici m. 4: İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması  324
Geçici m. 5: Yenileme talepleri  324
Geçici m. 6: Görülmekte olan davalar  325
Madde 192: Yürürlük  325
Madde 193: Yürütme  325
EKLER
EK–1: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Karşılığı Olmayan KHK Hükümleri  327
EK–2: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  337
EK–3: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğler  395
EK–3.1: TPE: 2016/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  395
EK–3.2: TPE: 2014/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TPE: 2014/3 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  411
EK–3.3: TPE: 2014/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  412
EK–3.4: TPE: 2013/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  426
EK–3.5: TPE: 2012/3 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  440
EK–3.6: TPE: 2012/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  453
EK–3.7: BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  466
EK–3.8:  BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair BİK/TPE: 2010/2 sayılı
Sınıflandırma Tebliği  467
EK–3.9: BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  469
EK–4:  Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları
Yönetmeliği  482
EK–5:  Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik  484
EK–6  Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge ve
Bu Genelgede Değişiklik Yapan Genelgeler  498
EK–6.1: Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/2)  498
EK–6.2:  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/13)  500
EK–6.3:  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)  501
EK–7:  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EPC Yönetmeliği)  502
EK–8: Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması  507
Kavramlar Dizini  509
 


Remzi Özmen
Şubat 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
Yasemin Şahinler Baykara ...
Eylül 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Tamer Pekdinçer ...
Eylül 2019
82.00 TL
Sepete Ekle
Feyzan Hayal Şehirali Çelik
Aralık 2017

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Önsöz  7
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  19
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  22
GENEL GEREKÇE  27
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Amaç ve Kapsam  31
Tanımlar  32
Korumadan yararlanacak kişiler  34
BİRİNCİ KİTAP
Marka
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Marka olabilecek işaretler  37
Marka tescilinde mutlak ret nedenleri  39
Marka tescilinde nispi ret nedenleri  49
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları  57
Markanın başvuru eserlerinde yer alması  64
Markanın kullanılması  64
Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler  67
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme  69
Rüçhan hakkı ve etkisi  71
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  73
Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları  74
Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi  74
Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması  76
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Üçüncü kişilerin görüşleri  77
Yayıma itiraz  77
Yayıma itirazın incelenmesi  78
Karara itiraz  80
Karara itirazların incelenmesi  81
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Tescil  83
Koruma süresi ve yenileme  84
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Lisans  86
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi  88
İptal hâlleri ve iptal talebi  93
Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi  96
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  99
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  101
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler  104
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  106
Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi  107
İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Marka olabilecek işaretler  109
Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı  109
Tescil edilmeyecek adlar  111
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru hakkı  113
Başvuru şartları  113
Başvurunun incelenmesi ve yayımı  115
Yabancı ülke kaynaklı başvurular  117
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itirazın incelenmesi  118
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri
Tescil  120
Değişiklik talepleri  120
Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  121
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı  122
Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı  124
Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı  125
İyiniyetli kullanım  126
Markalarla ilişki  126
Kullanımın denetimi  127
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri  130
Hükümsüzlüğün etkisi  131
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme  133
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller  134
Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller  135
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Tasarım ve ürün  137
Yenilik ve ayırt edicilik  139
Kamuya sunma  142
Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller  143
Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları  146
Önceki kullanımdan doğan hak  148
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru  149
Rüçhan hakkı ve etkisi  152
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  153
İnceleme  154
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Tescil ve yayım  157
Yayımın ertelenmesi  157
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Karara ve tescile itiraz  160
İtirazın incelenmesi  160
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Tasarımın koruma süresi ve yenileme  162
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Hak sahipliği  164
Tasarımın gaspı  165
Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  166
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği  168
Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel  169
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Lisans  170
Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk  171
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  172
Hükümsüzlük talebi  173
Hükümsüzlüğün etkisi  174
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  177
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Sona erme ve sonuçları  178
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları  179
Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma  183
Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar  185
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Patent hakkının kapsamı ve sınırları  187
Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi  189
Önceki kullanımdan doğan hak  190
Kanuni tekel  191
Korumanın kapsamı  192
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi  195
Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru  197
Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet  198
Rüçhan hakkı ve etkisi  200
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  202
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi  204
Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması  205
Başvurunun yayımlanması ve etkileri  207
İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi  209
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itirazın incelenmesi  213
Kurum kararlarına itiraz  214
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Koruma süresi ve yıllık ücretler  215
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi  217
Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler  218
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi  218
Patent başvurusunun geri çekilmesi  220
Sicile kayıt ve hükümleri  221
İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi  222
Hatalı işlemler  223
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Patent isteme hakkı  225
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler  226
Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  228
Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği  230
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Hizmet buluşu ve serbest buluş  232
Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü  233
İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel  234
Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması  237
Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı  238
Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri  239
Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü  240
Çalışanın önalım hakkı  241
Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar  241
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar  243
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Ek patent  245
Gizli patent  247
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Sözleşmeye dayalı lisans  249
Bilgi verme yükümlülüğü  250
Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk  250
Lisans verme teklifi  251
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Zorunlu lisans  253
Kullanılmama durumunda zorunlu lisans  255
Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans  256
Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans  258
Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi  259
Ek patentte zorunlu lisans kapsamı  260
Zorunlu lisansın devri  260
Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali  260
Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği  261
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  262
Patentin hükümsüzlüğünün etkisi  264
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  266
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller  268
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları  270
Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi  271
Faydalı modelin hükümsüzlüğü  274
Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma  277
BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Süreler ve bildirimler  279
Ortak temsilci  279
Hukuki işlemler  280
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler  285
Tazminat  291
Yoksun kalınan kazanç  294
Hakkın tüketilmesi  300
Dava açılamayacak kişiler  301
Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları  302
Önceki tarihli hakların etkisi  304
Görevli ve yetkili mahkeme  305
Zamanaşımı  308
Lisans alanın dava açması ve şartları  309
İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği  311
İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat  314
Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları  316
Kararların uygulanması  317
Hızlı imha prosedürü  318
Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler  318
Yönetmelik  318
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 ila 184  319
Madde 185  319
Madde 186  319
Madde 187  319
Madde 188  319
Madde 189  319
Madde 190: Atıflar  319
Madde 191: Yürürlükten kaldırılan mevzuat  319
Geçici m. 1: 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması  320
Geçici m. 2: Mevcut yönetmeliklerin uygulanması  322
Geçici m. 3: Suç eşyalarının imhası  322
Geçici m. 4: İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması  324
Geçici m. 5: Yenileme talepleri  324
Geçici m. 6: Görülmekte olan davalar  325
Madde 192: Yürürlük  325
Madde 193: Yürütme  325
EKLER
EK–1: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Karşılığı Olmayan KHK Hükümleri  327
EK–2: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  337
EK–3: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğler  395
EK–3.1: TPE: 2016/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  395
EK–3.2: TPE: 2014/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TPE: 2014/3 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  411
EK–3.3: TPE: 2014/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  412
EK–3.4: TPE: 2013/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  426
EK–3.5: TPE: 2012/3 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  440
EK–3.6: TPE: 2012/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  453
EK–3.7: BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  466
EK–3.8:  BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair BİK/TPE: 2010/2 sayılı
Sınıflandırma Tebliği  467
EK–3.9: BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  469
EK–4:  Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları
Yönetmeliği  482
EK–5:  Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik  484
EK–6  Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge ve
Bu Genelgede Değişiklik Yapan Genelgeler  498
EK–6.1: Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/2)  498
EK–6.2:  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/13)  500
EK–6.3:  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)  501
EK–7:  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EPC Yönetmeliği)  502
EK–8: Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması  507
Kavramlar Dizini  509
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.