Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ekim 2017 / 8. Baskı / 671 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Eylül 2019 69.00 TL -     Sepete Ekle
   

İdare Hukuku (Pratik Çalışma Kitabı); İdare Hukuku temel bilgilerinin sınanmasına, pratik çalışmalar ve çözümlerine hâkim olunmasına, nihayet karşılaşılabilen test sorularının doğru cevaplandırılmasına yardımcı olmaktadır. Kitap, İdare Hukuku ile ilgilenen herkese yararlı olup, önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Konu Başlıkları
Pratik Çalışmalar
Sınav Soru Örnekleri
Test Soruları
Mesleki Sınavlara Hazırlık
Yargı Kararlarından Örnekler
Barkod: 9789750244995
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 671
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Basıya Önsöz  7
Genel Açıklamalar  17
Bölüm I
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY 1: (Fonksiyonel (İşlevsel) Anlamda İdare-Milli Saraylar-Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi) (Çözümü Verilmiştir)  19
OLAY 2: (Kamu Tüzel Kişiliği-İdare Hukukunun Kaynakları-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) (Çözümü Verilmiştir)  21
OLAY 3: (Kamu Tüzel Kişiliği-Tüzük-Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir)  24
OLAY 4: (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi-İdari Faaliyet) (Çözümü Verilmiştir)  27
OLAY 5: (Bakanlar Kurulu- Kuvvetler Ayırılığı-Hukukilik Denetimi) (Çözümü Verilmiştir)  28
OLAY 6: (İdari Fonksiyon-İdarenin Görevleri-İhtisas İlkesi-İyi Yönetim Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  31
OLAY 7: (Kamu Yararına Çalışan Dernek) (Çözümü Verilmiştir)  32
OLAY 8: (Bakanlar Kurulu-İdari Teşkilât) (Çözümü Verilmiştir)  33
OLAY 9: (Bağlı Kuruluş-Danıştay’ın İdari Fonksiyonu-Yap-İşlet-Devret) (Çözümü Verilmiştir)  35
OLAY 10: (Yetki Genişliği-Yetki Devri-Hiyerarşi-İdarenin Takdir Yetkisi-Bağlı Yetki) (Çözümü Verilmiştir)  37
OLAY 11: (Normlar Hiyerarşisi-Yönetmelik-İdarenin Kanuniliği İlkesi) (Çözümü Verilmiştir)  39
OLAY 12: (Tüzük- Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir)  40
OLAY 13: (İdare Hukukunun Kaynakları-Tüzük-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) (Çözümü Verilmiştir)  42
OLAY 14: (Genelge- İdare Hukukunun Kaynakları) (Çözümü Verilmiştir)  44
OLAY 15: (İdare Hukukunun Kaynakları-İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  45
OLAY 16: (Tebliğ- İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  47
OLAY 17: (Emir-Hiyerarşi-İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  48
OLAY 18: (Kamu Kurum ve Kuruluşları-Yetki Devri-İmza Devri- İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  50
OLAY 19: (Başbakanlık-Genelge)  52
OLAY 20: (İmza Devri ve Sorumluluk-Vekalet-Genel Emir) (Çözümü Verilmiştir)  52
OLAY 21: (Danıştay’ın İdari Görüşü-Köy-Belediye-Hiyerarşi-AİHM) (Çözümü Verilmiştir)  56
OLAY 22: (Tüzük Değişikliği-İdare Hukuku İlkeleri-İç Tüzük-Yerindelik Denetimi) (Çözümü Verilmiştir)  58
OLAY 23: (Yönetmeliklerin Çatışması- Yetki Saptırması) (Çözümü Verilmiştir)  60
OLAY 24: (Danıştay İdari Fonksiyon-İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  61
OLAY 25: (Danıştay’ın İdari Fonksiyonu-İdari Para Cezası) (Çözümü Verilmiştir)  62
OLAY 26: (Danıştay İdari Fonksiyon-Kamu Görevlisinin Yargılanması) (Çözümü Verilmiştir)  63
OLAY 27: (Sayıştay-Sosyal Devlet) (Çözümü Verilmiştir)  64
OLAY 28: (Kamu Zararı-Sayıştay-Sosyal Denge Tazminatı-Belediye) (Çözümü Verilmiştir)  65
OLAY 29: (Kamu Tüzel Kişiliği-Basın İlan Kurumu-Sayıştay) (Çözümü Verilmiştir)  67
OLAY 30: (İl İdaresi-Valilik ve Görevleri) (Çözümü Verilmiştir)  68
OLAY 31: (Valilik-Toplu Konut Alanı İlânı-Menfaat Kavramı-Mülkiyet Hakkı-İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  70
OLAY 32: (Kaymakam-Vali-Yönerge-Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir)  71
OLAY 33: (İdare Hukuku ilkeleri-İdarenin Yetkileri- İdari itiraz) (Çözümü Verilmiştir)  72
OLAY 34: (Kaymakam- Yetki Genişliği-Hiyerarşi-Baro) (Çözümü Verilmiştir)  75
OLAY 35: (İdarenin Yükümlülükleri-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler)  76
OLAY 36: (Danıştay’ın İdari Görüşü-Belediyenin Görev ve Yetkileri-İmtiyaz Verme-Valilik Kararı) (Çözümü Verilmiştir)  77
OLAY 37: (Belediye-İdari Teşkilat-Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir)  79
OLAY 38: (Belediye- Bağış- Dernek- Protokol- Kamu Zararı- Belediye Organları-Sorumluluk)  81
OLAY 39: (Spor Kulübü- Belediye- Kamu Malı- Tahsis- Kiralama) (Çözümü Verilmiştir)  82
OLAY 40: (Belediye Meclisi- Belediye Encümeni- Görev ve Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir)  83
OLAY 41: (Belediye Meclisi Toplantı ve Karar Nisabı- Danıştay’ın İdari Görüşü-Belediye Meclisi Toplantı Zamanı) (Çözümü Verilmiştir)  84
OLAY 42: (Belediye Meclisi Toplantı Nisabı- Belediye Encümeninin Yetkileri- İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  86
OLAY 43: (Belediye Başkanına Vekâlet- Belediye Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi- Dış İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  86
OLAY 44: (İmar Plân Değişikliği- İmar Plân Hiyerarşisi) (Çözümü Verilmiştir)  88
OLAY 45: (Kamu Tüzel Kişiliği- Yetki Devri- Olağanüstü Toplantı- Belediye Gelirleri) (Çözümü Verilmiştir)  89
OLAY 46: (Belediye Başkanı-Belediye Meclisi-Fiilen Kamuya Tahsis-İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  90
OLAY 47: (Belediye Organları-Hizmetlerde Aksama- Belediye Meclisinin Denetimi) (Çözümü Verilmiştir)  91
OLAY 48: (Belediye Encümeni- Görev ve Yetkileri- Kiralama) (Çözümü Verilmiştir)  93
OLAY 49: (Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu- Otopark Geliri- Vergi Dairesi) (Çözümü Verilmiştir)  94
OLAY 50: (Büyükşehir Belediyesi - İlçe Belediyesi- Belediyelerarası İlişkiler) (Çözümü Verilmiştir)  96
OLAY 51: (Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyesi- Zabıta Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi) (Çözümü Verilmiştir)  96
OLAY 52: (Büyükşehir Belediyesi-Yol Katılım Bedeli- Hukuk Komisyonu-Plan Notları)  97
OLAY 53: (Büyükşehir Belediyesi– İlçe Belediyesi- Dış İdari Denetim- Belediye Meclisinin Feshi) (Çözümü Verilmiştir)  98
OLAY 54: (İl Özel İdaresi- İl Daimi Encümeni- İl Genel Meclisi- Vali) (Çözümü Verilmiştir)  100
OLAY 55: (Köy- Belediye- Valinin Adliye ile Olan İlişkisi- Emir- Danıştay’ın İdari Fonksiyonu) (Çözümü Verilmiştir)  101
OLAY 56: (Köy Muhtarı- Kaymakam- Belediye- İdarenin Bütünlüğü İlkesi) (Çözümü Verilmiştir)  104
OLAY 57: (Köy İdaresi- Vesayet Denetimi-Festival) (Çözümü Verilmiştir)  105
OLAY 58: (Mahalli İdare Birlikleri- İdari Teşkilat-İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  106
OLAY 59: (Üniversiteler- İdari Teşkilat- Üniversitelerin Organları- İdari İşlem- Kararlara İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  106
OLAY 60: (Kamu Kurum ve Kuruluşları- Üniversite- İdare Hukukuna Hâkim İlkeler- Bilgi Edinme Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  108
OLAY 61: (Atama İşlemi- Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi- Üniversite- Bilgi Edinme Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  110
OLAY 62: (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları- Oda- Borsa) (Çözümü Verilmiştir)  111
OLAY 63: (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu- Yönerge) (Çözümü Verilmiştir)  112
OLAY 64: (T.C. Merkez Bankası-İdari Teşkilat- İdarenin Görev ve Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir)  114
OLAY 65: (HSYK- Baro Levhasından Silinme- Dış İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  116
OLAY 66: (İdari Teşkilât- Bağımsız İdari Otorite- İdare Hukukunun Kaynakları-Tebliğ) (Çözümü Verilmiştir)  117
OLAY 67: (Bağımsız İdari Otorite– Yetki ve Usûlde Paralellik İlkesi) (Çözümü Verilmiştir)  119
OLAY 68: (İdari İşlem- Yapı Yasağı- Mülkiyet Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  121
OLAY 69: (İdari İşlem- Tebligat- Yapı Tatil Zaptı) (Çözümü Verilmiştir)  122
OLAY 70: (İdari İşlemlerin Yürürlük Zamanı- İmar Planı- Ruhsat- Mühürleme- Oda Kurulması) (Çözümü Verilmiştir)  122
OLAY 71: (Ateşli-Silahlı Bıçaklar- İdari İşlem- Türleri- İdari Eylem- Temel Hak ve Özgürlükler- İdarenin Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir)  123
OLAY 72: (Teşvikler- İdari İşlemler- Unsurları- İdari İşlemde Hata- Yönetmelik- Teşvik) (Çözümü Verilmiştir)  126
OLAY 73: (Gümrük İşleri- İdari İşlem- Türleri- Unsurları) (Çözümü Verilmiştir)  127
OLAY 74: (Araştırma Görevlisi- İdari İşlem- İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  129
OLAY 75: (İdari İşlemin Değiştirilmesi- İdari İtiraz- Kamu Hizmeti- İhale) (Çözümü Verilmiştir)  130
OLAY 76: (İdari İşlemin Değiştirilmesi- Protokol- Kamulaştırma- Uzlaşma- Takas) (Çözümü Verilmiştir)  132
OLAY 77: (Baz İstasyonu- Yönetmelik- İdari İşlemler- İdarenin Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir)  133
OLAY 78: (Doçentlik Sınavı- İdari Teşkilât- İdari İşlem- İdari Usûl- İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  136
OLAY 79: (Reklam Panosu- Ruhsat- İdari İşlemin Sona Ermesi- Kazanılmış Hak) (Çözümü Verilmiştir)  137
OLAY 80: (İdari İşlem-Yönetmelik-Kazanılmış Hak) (Çözümü Verilmiştir)  139
OLAY 81: (Köy Yerleşik Alanı- Yapı Tatil Zaptı- Çevre Düzeni Planı- Özel Mahsûl Alanı-Koruma Amaçlı İmar Planı) (Çözümü Verilmiştir)  140
OLAY 82: (Yeni Belediye Başkanının Belirlenmesi- Belediye Meclis Kararı- İdari İşlemler- İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  141
OLAY 83: (Turizm Alanı-İmar Planı-İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  143
OLAY 84: (Turizm Merkezi- Sit- Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA)- Turizmi Teşvik) (Çözümü Verilmiştir)  144
OLAY 85: (Organize Sanayi Bölgesi (OSB)- İmar Planı- Yıkım- Para Cezası- İfraz-Tevhid) (Çözümü Verilmiştir)  145
OLAY 86: (Sözleşmeli Personel- Sözleşmenin Yenilenmesi- İdarenin Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir)  147
OLAY 87: (İşçi Alacağı- Sözleşme Feshi- Hizmet Alım İhalesi) (Çözümü Verilmiştir)  149
OLAY 88: (Memuriyete Girişte Sınav- Kadro- İşe Başlama) (Çözümü Verilmiştir)  149
OLAY 89: (Memuriyete Giriş Koşulları- Aday Memuriyet- Polis Memuru- Kurumlararası Nakil) (Çözümü Verilmiştir)  150
OLAY 90: (Hile-İdari İşlem Türleri- Memuriyete Giriş Koşulları- Sınıflandırma) (Çözümü Verilmiştir)  152
OLAY 91: (Aday Memuriyet- Sınıflandırma- İzin Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  156
OLAY 92: (İdari İşlem- Atama- Vali) (Çözümü Verilmiştir)  159
OLAY 93: (Memurun Şirket Ortaklığı- İdari Usul- Rüşvet- Tedavi İzni) (Çözümü Verilmiştir)  160
OLAY 94: (Disiplin Soruşturması– Ceza Davası) (Çözümü Verilmiştir)  161
OLAY 95: (Görevden Uzaklaştırma-Naklen Atama-Mahkumiyetin Memuriyete Etkisi) (Çözümü Verilmiştir)  164
OLAY 96: (Disiplin Soruşturması- Görevden Uzaklaştırma- Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir)  166
OLAY 97: (Naklen Atama-Sınıflandırma-Sözleşmeli Personel) (Çözümü Verilmiştir)  168
OLAY 98: (Geçici Görevlendirme- Görevden Uzaklaştırma) (Çözümü Verilmiştir)  170
OLAY 99: (Sınıflandırma-Devlet Memurluğu-Başka İş Alma Yasağı) (Çözümü Verilmiştir)  171
OLAY 100: (Seçim-İstifa-Vekâlet-Kadro) (Çözümü Verilmiştir)  174
OLAY 101: (Kamu Personeli-Kamu Personelinin Hak ve Yükümlülükleri-Disiplin Soruşturması-Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir)  177
OLAY 102: (Mobing- İmar Ruhsatı- Belediye-Soruşturma-Sosyal Denge Tazminatı) (Çözümü Verilmiştir)  178
OLAY 103: (Disiplin Yaptırımları-Özelleştirme-Sözleşmeli Personel- Savunma Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  179
OLAY 104: (Sınav-Sınıflandırma-Ailenin Korunması-Memuriyete Son Verme) (Çözümü Verilmiştir)  182
OLAY 105: (Hiyerarşi-İdari İşlem- Kamu Görevlisi-Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir)  183
OLAY 106: ( Disiplin Cezası-Devlet Memurluğundan Çıkarma) (Çözümü Verilmiştir)  185
OLAY 107: (Memuriyetin Sona Ermesi-Mahkûmiyet) (Çözümü Verilmiştir)  186
OLAY 108: (Kamu Hizmeti ve Görülme Usûlleri-Hâkim İlkeler-İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  187
OLAY 109: (Kamu Hizmeti-Türleri-Hâkim İlkeler-Kamu Hizmetinin Yürütülmesi) (Çözümü Verilmiştir)  191
OLAY 110: (Kamu Hizmeti- Yönetişim- Kamu Denetçiliği Kurumu) (Çözümü Verilmiştir)  192
OLAY 111: (Kamu Hizmeti-Türleri-Yürütülmesi) (Çözümü Verilmiştir)  193
OLAY 112: (Genelge-Kamu Hizmeti-Sosyal Devlet) (Çözümü Verilmiştir)  194
OLAY 113: (Kamu Hizmeti-Belediye-Özelleştirme) (Çözümü Verilmiştir)  195
OLAY 114: (Kamu Hizmeti-İdari Kolluk-Doğal Sit) (Çözümü Verilmiştir)  197
OLAY 115: (Kamu Hizmeti-İdarenin Sözleşmeleri-İdari Kolluk) (Çözümü Verilmiştir)  200
OLAY 116: (Genel Aydınlatma Faturası-Denetim-Kamu Alacağının Tahsili) (Çözümü Verilmiştir)  203
OLAY 117: (İdarenin Sözleşmeleri-Hukuki Sonuçları) (Çözümü Verilmiştir)  204
OLAY 118: (Aile Hekimliği-İdarenin Sözleşmeleri-Sözleşmenin Feshi) (Çözümü Verilmiştir)  206
OLAY 119: (İmtiyaz Sözleşmesi-Danıştay’ın Danışma Kararı) (Çözümü Verilmiştir)  209
OLAY 120: (İmtiyaz Sözleşmesi-Ruhsat) (Çözümü Verilmiştir)  210
OLAY 121: (İdarenin Sözleşmeleri-İhale Süreci-İlkeler) (Çözümü Verilmiştir)  213
OLAY 122: (Hizmet Alım İhalesi-İş Ortaklığı-Teminat-İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir)  214
OLAY 123: (Yaklaşık Maliyet-İhale-Kamu Malı) (Çözümü Verilmiştir)  219
OLAY 124: (İhale-İhale Türleri-İş Ortaklığı) (Çözümü Verilmiştir)  222
OLAY 125: (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-İhale Komisyonu-Ortak Girişim-Kamu İhale Genel Tebliği) (Çözümü Verilmiştir)  224
OLAY 126: (İhale–İdari İşlem–İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir)  227
OLAY 127: (İhale-İhaleye İtiraz-Kamu İhale Kurumu) (Çözümü Verilmiştir)  228
OLAY 128: (Kamu Hizmeti-İhale-İdarenin Sözleşmeleri-Fesih) (Çözümü Verilmiştir)  230
OLAY 129: (Kamu Malı-Kumsal-Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  232
OLAY 130: (Kamu Malı-Fuzuli Şagil-Ecrimisil) (Çözümü Verilmiştir)  234
OLAY 131: (Ecrimisil-Yıkım) (Çözümü Verilmiştir)  235
OLAY 132: (İşgaliye-Ecrimisil-Hayvan Pazarı-Kira Sözleşmesi) (Çözümü Verilmiştir)  237
OLAY 133: (Kamulaştırma-Kamu Yararı Kararı-Mülkiyetin Geçişi-İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  238
OLAY 134: (Kamulaştırma-İdarenin Yetkileri-Mülkiyetin Kamuya Geçmesi-Taksitle Ödeme-İdarenin Mâli Sorumluluğu) (Çözümü Verilmiştir)  242
OLAY 135: (Kamulaştırma-Acele Kamulaştırma-Kentsel Dönüşüm) (Çözümü Verilmiştir)  244
OLAY 136: (Kamulaştırma-Yetki Devri-İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  246
OLAY 137: (Uzlaşma-Kamulaştırmasız El Atma-İhale-Şuyulandırma)  248
OLAY 138: (Kültürel Kamu Hizmeti-Birel Kolluk İşlemi-Devlet İhale Kanunu-Kira Sözleşmesi-Tahliye) (Çözümü Verilmiştir)  249
OLAY 139: (İdari Kolluk-Adli Kolluk-Kolluk Faaliyetinin Sınırları) (Çözümü Verilmiştir)  251
OLAY 140: (İdari Kolluk-Kamu Sağlığı-İdari Denetim)  252
OLAY 141: (İdari Kolluk-Terör-Zarar Tespit Komisyonu)  252
OLAY 142: (Silah-İdari Kolluk-Telefon Dinleme-İdarenin Mâli Sorumluluğu-Üçüncü Kişinin Kusuru) (Çözümü Verilmiştir)  253
OLAY 143: (İdari yaptırım-Mühürleme-İmar Para Cezası)  257
OLAY 144: (Çevre-İdari Para Cezası)  257
OLAY 145: (İdari Kolluk-Adli Kolluk-Önleme Araması) (Çözümü Verilmiştir)  258
OLAY 146: (Cezaların Şahsiliği İlkesi-Kabahatler Kanunu)  260
OLAY 147: (İdarenin Mali Sorumluluğu–Hizmet Kusuru–Kusursuz Sorumluluk) (Çözümü Verilmiştir)  261
OLAY 148: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk-Hizmet Kusuru-Temel Kavramlar)  262
OLAY 149: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller-Rücû)  262
OLAY 150: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller)  263
OLAY 151: (Memur Sendikaları-Tedavi İzni-İdarenin Mâli Sorumluluğu)  263
OLAY 152: (Kamu Görevlileri-Sendikal Haklar- İdarenin Mâli Sorumluluğu)  264
OLAY 153: (Belediye- İdarenin Mâli Sorumluluğu-İlliyet Bağı)  264
OLAY 154: (Kamu Hizmeti-İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller)  265
OLAY 155: (Hizmet Kusuru-Kusursuz Sorumluluk-Manevi Tazminat)  265
Bölüm II
SINAV SORU ÖRNEKLERİ
I. VİZE/ARA SINAVLAR VE MAZERET SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU
ÖRNEKLERİ  267
ÖRNEK 1  267
ÖRNEK 2  268
ÖRNEK 3  269
ÖRNEK 4  270
ÖRNEK 5  272
ÖRNEK 6  273
ÖRNEK 7  274
ÖRNEK 8  274
ÖRNEK 9  275
ÖRNEK 10  277
ÖRNEK 11  277
ÖRNEK 12 (Vize- Mazeret Sınavı Soru Örneği)  278
ÖRNEK 13  279
ÖRNEK 14 (Çözümü Verilmiştir)  280
ÖRNEK 15 (İmar Hukuku Dersi Ara Sınavı Soru Örneği) (Çözümü Verilmiştir)  284
ÖRNEK 16 (Çözümü Verilmiştir)  286
ÖRNEK 17  291
ÖRNEK 18 (Çözümü Verilmiştir)  292
ÖRNEK 19  295
ÖRNEK 20 (Çözümü Verilmiştir)  296
ÖRNEK 21 (Çözümü Verilmiştir)  302
ÖRNEK 22 (Yaz Okulu)  307
ÖRNEK 23  307
ÖRNEK 24  308
ÖRNEK 25  309
ÖRNEK 26  310
ÖRNEK 27  310
ÖRNEK 28(Çözümü Verilmiştir)  311
ÖRNEK 29(Çözümü Verilmiştir)  317
II. FİNAL/DÖNEM SONU SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ  322
ÖRNEK 1  322
ÖRNEK 2  323
ÖRNEK 3  325
ÖRNEK 4  326
ÖRNEK 5  329
ÖRNEK 6  330
ÖRNEK 7  332
ÖRNEK 8  333
ÖRNEK 9  334
ÖRNEK 10  335
ÖRNEK 11  336
ÖRNEK 12 (Çözümü Verilmiştir)  337
ÖRNEK 13 (Çözümü Verilmiştir)  344
ÖRNEK 14  347
ÖRNEK 15  348
ÖRNEK 16  349
ÖRNEK 17 (Çözümü Verilmiştir)  350
ÖRNEK 18 (Çözümü Verilmiştir)  355
ÖRNEK 19  360
ÖRNEK 20 (Çözümü Verilmiştir)  362
ÖRNEK 21 (Çözümü Verilmiştir)  368
ÖRNEK 22  373
ÖRNEK 23  374
ÖRNEK 24  375
ÖRNEK 25  376
ÖRNEK 26 (Çözümü Verilmiştir)  378
III. METİN TİPİ SORU ÖRNEKLERİ  385
IV. MESLEKİ SINAV SORU ÖRNEKLERİ (SORULMUŞ/ ESİNLENİLMİŞ)  387
V. LİSANSÜSTÜ SINAVLARDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ  455
Bölüm III
YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  467
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  508
III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  576
IV. DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  608
V. SAYIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  648
VI. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  649
VII. YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  657
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  667
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Basıya Önsöz  7
Genel Açıklamalar  17
Bölüm I
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY 1: (Fonksiyonel (İşlevsel) Anlamda İdare-Milli Saraylar-Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi) (Çözümü Verilmiştir)  19
OLAY 2: (Kamu Tüzel Kişiliği-İdare Hukukunun Kaynakları-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) (Çözümü Verilmiştir)  21
OLAY 3: (Kamu Tüzel Kişiliği-Tüzük-Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir)  24
OLAY 4: (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi-İdari Faaliyet) (Çözümü Verilmiştir)  27
OLAY 5: (Bakanlar Kurulu- Kuvvetler Ayırılığı-Hukukilik Denetimi) (Çözümü Verilmiştir)  28
OLAY 6: (İdari Fonksiyon-İdarenin Görevleri-İhtisas İlkesi-İyi Yönetim Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  31
OLAY 7: (Kamu Yararına Çalışan Dernek) (Çözümü Verilmiştir)  32
OLAY 8: (Bakanlar Kurulu-İdari Teşkilât) (Çözümü Verilmiştir)  33
OLAY 9: (Bağlı Kuruluş-Danıştay’ın İdari Fonksiyonu-Yap-İşlet-Devret) (Çözümü Verilmiştir)  35
OLAY 10: (Yetki Genişliği-Yetki Devri-Hiyerarşi-İdarenin Takdir Yetkisi-Bağlı Yetki) (Çözümü Verilmiştir)  37
OLAY 11: (Normlar Hiyerarşisi-Yönetmelik-İdarenin Kanuniliği İlkesi) (Çözümü Verilmiştir)  39
OLAY 12: (Tüzük- Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir)  40
OLAY 13: (İdare Hukukunun Kaynakları-Tüzük-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) (Çözümü Verilmiştir)  42
OLAY 14: (Genelge- İdare Hukukunun Kaynakları) (Çözümü Verilmiştir)  44
OLAY 15: (İdare Hukukunun Kaynakları-İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  45
OLAY 16: (Tebliğ- İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  47
OLAY 17: (Emir-Hiyerarşi-İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  48
OLAY 18: (Kamu Kurum ve Kuruluşları-Yetki Devri-İmza Devri- İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  50
OLAY 19: (Başbakanlık-Genelge)  52
OLAY 20: (İmza Devri ve Sorumluluk-Vekalet-Genel Emir) (Çözümü Verilmiştir)  52
OLAY 21: (Danıştay’ın İdari Görüşü-Köy-Belediye-Hiyerarşi-AİHM) (Çözümü Verilmiştir)  56
OLAY 22: (Tüzük Değişikliği-İdare Hukuku İlkeleri-İç Tüzük-Yerindelik Denetimi) (Çözümü Verilmiştir)  58
OLAY 23: (Yönetmeliklerin Çatışması- Yetki Saptırması) (Çözümü Verilmiştir)  60
OLAY 24: (Danıştay İdari Fonksiyon-İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  61
OLAY 25: (Danıştay’ın İdari Fonksiyonu-İdari Para Cezası) (Çözümü Verilmiştir)  62
OLAY 26: (Danıştay İdari Fonksiyon-Kamu Görevlisinin Yargılanması) (Çözümü Verilmiştir)  63
OLAY 27: (Sayıştay-Sosyal Devlet) (Çözümü Verilmiştir)  64
OLAY 28: (Kamu Zararı-Sayıştay-Sosyal Denge Tazminatı-Belediye) (Çözümü Verilmiştir)  65
OLAY 29: (Kamu Tüzel Kişiliği-Basın İlan Kurumu-Sayıştay) (Çözümü Verilmiştir)  67
OLAY 30: (İl İdaresi-Valilik ve Görevleri) (Çözümü Verilmiştir)  68
OLAY 31: (Valilik-Toplu Konut Alanı İlânı-Menfaat Kavramı-Mülkiyet Hakkı-İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  70
OLAY 32: (Kaymakam-Vali-Yönerge-Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir)  71
OLAY 33: (İdare Hukuku ilkeleri-İdarenin Yetkileri- İdari itiraz) (Çözümü Verilmiştir)  72
OLAY 34: (Kaymakam- Yetki Genişliği-Hiyerarşi-Baro) (Çözümü Verilmiştir)  75
OLAY 35: (İdarenin Yükümlülükleri-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler)  76
OLAY 36: (Danıştay’ın İdari Görüşü-Belediyenin Görev ve Yetkileri-İmtiyaz Verme-Valilik Kararı) (Çözümü Verilmiştir)  77
OLAY 37: (Belediye-İdari Teşkilat-Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir)  79
OLAY 38: (Belediye- Bağış- Dernek- Protokol- Kamu Zararı- Belediye Organları-Sorumluluk)  81
OLAY 39: (Spor Kulübü- Belediye- Kamu Malı- Tahsis- Kiralama) (Çözümü Verilmiştir)  82
OLAY 40: (Belediye Meclisi- Belediye Encümeni- Görev ve Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir)  83
OLAY 41: (Belediye Meclisi Toplantı ve Karar Nisabı- Danıştay’ın İdari Görüşü-Belediye Meclisi Toplantı Zamanı) (Çözümü Verilmiştir)  84
OLAY 42: (Belediye Meclisi Toplantı Nisabı- Belediye Encümeninin Yetkileri- İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  86
OLAY 43: (Belediye Başkanına Vekâlet- Belediye Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi- Dış İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  86
OLAY 44: (İmar Plân Değişikliği- İmar Plân Hiyerarşisi) (Çözümü Verilmiştir)  88
OLAY 45: (Kamu Tüzel Kişiliği- Yetki Devri- Olağanüstü Toplantı- Belediye Gelirleri) (Çözümü Verilmiştir)  89
OLAY 46: (Belediye Başkanı-Belediye Meclisi-Fiilen Kamuya Tahsis-İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  90
OLAY 47: (Belediye Organları-Hizmetlerde Aksama- Belediye Meclisinin Denetimi) (Çözümü Verilmiştir)  91
OLAY 48: (Belediye Encümeni- Görev ve Yetkileri- Kiralama) (Çözümü Verilmiştir)  93
OLAY 49: (Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu- Otopark Geliri- Vergi Dairesi) (Çözümü Verilmiştir)  94
OLAY 50: (Büyükşehir Belediyesi - İlçe Belediyesi- Belediyelerarası İlişkiler) (Çözümü Verilmiştir)  96
OLAY 51: (Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyesi- Zabıta Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi) (Çözümü Verilmiştir)  96
OLAY 52: (Büyükşehir Belediyesi-Yol Katılım Bedeli- Hukuk Komisyonu-Plan Notları)  97
OLAY 53: (Büyükşehir Belediyesi– İlçe Belediyesi- Dış İdari Denetim- Belediye Meclisinin Feshi) (Çözümü Verilmiştir)  98
OLAY 54: (İl Özel İdaresi- İl Daimi Encümeni- İl Genel Meclisi- Vali) (Çözümü Verilmiştir)  100
OLAY 55: (Köy- Belediye- Valinin Adliye ile Olan İlişkisi- Emir- Danıştay’ın İdari Fonksiyonu) (Çözümü Verilmiştir)  101
OLAY 56: (Köy Muhtarı- Kaymakam- Belediye- İdarenin Bütünlüğü İlkesi) (Çözümü Verilmiştir)  104
OLAY 57: (Köy İdaresi- Vesayet Denetimi-Festival) (Çözümü Verilmiştir)  105
OLAY 58: (Mahalli İdare Birlikleri- İdari Teşkilat-İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir)  106
OLAY 59: (Üniversiteler- İdari Teşkilat- Üniversitelerin Organları- İdari İşlem- Kararlara İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  106
OLAY 60: (Kamu Kurum ve Kuruluşları- Üniversite- İdare Hukukuna Hâkim İlkeler- Bilgi Edinme Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  108
OLAY 61: (Atama İşlemi- Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi- Üniversite- Bilgi Edinme Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  110
OLAY 62: (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları- Oda- Borsa) (Çözümü Verilmiştir)  111
OLAY 63: (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu- Yönerge) (Çözümü Verilmiştir)  112
OLAY 64: (T.C. Merkez Bankası-İdari Teşkilat- İdarenin Görev ve Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir)  114
OLAY 65: (HSYK- Baro Levhasından Silinme- Dış İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  116
OLAY 66: (İdari Teşkilât- Bağımsız İdari Otorite- İdare Hukukunun Kaynakları-Tebliğ) (Çözümü Verilmiştir)  117
OLAY 67: (Bağımsız İdari Otorite– Yetki ve Usûlde Paralellik İlkesi) (Çözümü Verilmiştir)  119
OLAY 68: (İdari İşlem- Yapı Yasağı- Mülkiyet Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  121
OLAY 69: (İdari İşlem- Tebligat- Yapı Tatil Zaptı) (Çözümü Verilmiştir)  122
OLAY 70: (İdari İşlemlerin Yürürlük Zamanı- İmar Planı- Ruhsat- Mühürleme- Oda Kurulması) (Çözümü Verilmiştir)  122
OLAY 71: (Ateşli-Silahlı Bıçaklar- İdari İşlem- Türleri- İdari Eylem- Temel Hak ve Özgürlükler- İdarenin Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir)  123
OLAY 72: (Teşvikler- İdari İşlemler- Unsurları- İdari İşlemde Hata- Yönetmelik- Teşvik) (Çözümü Verilmiştir)  126
OLAY 73: (Gümrük İşleri- İdari İşlem- Türleri- Unsurları) (Çözümü Verilmiştir)  127
OLAY 74: (Araştırma Görevlisi- İdari İşlem- İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  129
OLAY 75: (İdari İşlemin Değiştirilmesi- İdari İtiraz- Kamu Hizmeti- İhale) (Çözümü Verilmiştir)  130
OLAY 76: (İdari İşlemin Değiştirilmesi- Protokol- Kamulaştırma- Uzlaşma- Takas) (Çözümü Verilmiştir)  132
OLAY 77: (Baz İstasyonu- Yönetmelik- İdari İşlemler- İdarenin Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir)  133
OLAY 78: (Doçentlik Sınavı- İdari Teşkilât- İdari İşlem- İdari Usûl- İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  136
OLAY 79: (Reklam Panosu- Ruhsat- İdari İşlemin Sona Ermesi- Kazanılmış Hak) (Çözümü Verilmiştir)  137
OLAY 80: (İdari İşlem-Yönetmelik-Kazanılmış Hak) (Çözümü Verilmiştir)  139
OLAY 81: (Köy Yerleşik Alanı- Yapı Tatil Zaptı- Çevre Düzeni Planı- Özel Mahsûl Alanı-Koruma Amaçlı İmar Planı) (Çözümü Verilmiştir)  140
OLAY 82: (Yeni Belediye Başkanının Belirlenmesi- Belediye Meclis Kararı- İdari İşlemler- İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  141
OLAY 83: (Turizm Alanı-İmar Planı-İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  143
OLAY 84: (Turizm Merkezi- Sit- Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA)- Turizmi Teşvik) (Çözümü Verilmiştir)  144
OLAY 85: (Organize Sanayi Bölgesi (OSB)- İmar Planı- Yıkım- Para Cezası- İfraz-Tevhid) (Çözümü Verilmiştir)  145
OLAY 86: (Sözleşmeli Personel- Sözleşmenin Yenilenmesi- İdarenin Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir)  147
OLAY 87: (İşçi Alacağı- Sözleşme Feshi- Hizmet Alım İhalesi) (Çözümü Verilmiştir)  149
OLAY 88: (Memuriyete Girişte Sınav- Kadro- İşe Başlama) (Çözümü Verilmiştir)  149
OLAY 89: (Memuriyete Giriş Koşulları- Aday Memuriyet- Polis Memuru- Kurumlararası Nakil) (Çözümü Verilmiştir)  150
OLAY 90: (Hile-İdari İşlem Türleri- Memuriyete Giriş Koşulları- Sınıflandırma) (Çözümü Verilmiştir)  152
OLAY 91: (Aday Memuriyet- Sınıflandırma- İzin Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  156
OLAY 92: (İdari İşlem- Atama- Vali) (Çözümü Verilmiştir)  159
OLAY 93: (Memurun Şirket Ortaklığı- İdari Usul- Rüşvet- Tedavi İzni) (Çözümü Verilmiştir)  160
OLAY 94: (Disiplin Soruşturması– Ceza Davası) (Çözümü Verilmiştir)  161
OLAY 95: (Görevden Uzaklaştırma-Naklen Atama-Mahkumiyetin Memuriyete Etkisi) (Çözümü Verilmiştir)  164
OLAY 96: (Disiplin Soruşturması- Görevden Uzaklaştırma- Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir)  166
OLAY 97: (Naklen Atama-Sınıflandırma-Sözleşmeli Personel) (Çözümü Verilmiştir)  168
OLAY 98: (Geçici Görevlendirme- Görevden Uzaklaştırma) (Çözümü Verilmiştir)  170
OLAY 99: (Sınıflandırma-Devlet Memurluğu-Başka İş Alma Yasağı) (Çözümü Verilmiştir)  171
OLAY 100: (Seçim-İstifa-Vekâlet-Kadro) (Çözümü Verilmiştir)  174
OLAY 101: (Kamu Personeli-Kamu Personelinin Hak ve Yükümlülükleri-Disiplin Soruşturması-Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir)  177
OLAY 102: (Mobing- İmar Ruhsatı- Belediye-Soruşturma-Sosyal Denge Tazminatı) (Çözümü Verilmiştir)  178
OLAY 103: (Disiplin Yaptırımları-Özelleştirme-Sözleşmeli Personel- Savunma Hakkı) (Çözümü Verilmiştir)  179
OLAY 104: (Sınav-Sınıflandırma-Ailenin Korunması-Memuriyete Son Verme) (Çözümü Verilmiştir)  182
OLAY 105: (Hiyerarşi-İdari İşlem- Kamu Görevlisi-Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir)  183
OLAY 106: ( Disiplin Cezası-Devlet Memurluğundan Çıkarma) (Çözümü Verilmiştir)  185
OLAY 107: (Memuriyetin Sona Ermesi-Mahkûmiyet) (Çözümü Verilmiştir)  186
OLAY 108: (Kamu Hizmeti ve Görülme Usûlleri-Hâkim İlkeler-İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  187
OLAY 109: (Kamu Hizmeti-Türleri-Hâkim İlkeler-Kamu Hizmetinin Yürütülmesi) (Çözümü Verilmiştir)  191
OLAY 110: (Kamu Hizmeti- Yönetişim- Kamu Denetçiliği Kurumu) (Çözümü Verilmiştir)  192
OLAY 111: (Kamu Hizmeti-Türleri-Yürütülmesi) (Çözümü Verilmiştir)  193
OLAY 112: (Genelge-Kamu Hizmeti-Sosyal Devlet) (Çözümü Verilmiştir)  194
OLAY 113: (Kamu Hizmeti-Belediye-Özelleştirme) (Çözümü Verilmiştir)  195
OLAY 114: (Kamu Hizmeti-İdari Kolluk-Doğal Sit) (Çözümü Verilmiştir)  197
OLAY 115: (Kamu Hizmeti-İdarenin Sözleşmeleri-İdari Kolluk) (Çözümü Verilmiştir)  200
OLAY 116: (Genel Aydınlatma Faturası-Denetim-Kamu Alacağının Tahsili) (Çözümü Verilmiştir)  203
OLAY 117: (İdarenin Sözleşmeleri-Hukuki Sonuçları) (Çözümü Verilmiştir)  204
OLAY 118: (Aile Hekimliği-İdarenin Sözleşmeleri-Sözleşmenin Feshi) (Çözümü Verilmiştir)  206
OLAY 119: (İmtiyaz Sözleşmesi-Danıştay’ın Danışma Kararı) (Çözümü Verilmiştir)  209
OLAY 120: (İmtiyaz Sözleşmesi-Ruhsat) (Çözümü Verilmiştir)  210
OLAY 121: (İdarenin Sözleşmeleri-İhale Süreci-İlkeler) (Çözümü Verilmiştir)  213
OLAY 122: (Hizmet Alım İhalesi-İş Ortaklığı-Teminat-İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir)  214
OLAY 123: (Yaklaşık Maliyet-İhale-Kamu Malı) (Çözümü Verilmiştir)  219
OLAY 124: (İhale-İhale Türleri-İş Ortaklığı) (Çözümü Verilmiştir)  222
OLAY 125: (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-İhale Komisyonu-Ortak Girişim-Kamu İhale Genel Tebliği) (Çözümü Verilmiştir)  224
OLAY 126: (İhale–İdari İşlem–İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir)  227
OLAY 127: (İhale-İhaleye İtiraz-Kamu İhale Kurumu) (Çözümü Verilmiştir)  228
OLAY 128: (Kamu Hizmeti-İhale-İdarenin Sözleşmeleri-Fesih) (Çözümü Verilmiştir)  230
OLAY 129: (Kamu Malı-Kumsal-Denetim) (Çözümü Verilmiştir)  232
OLAY 130: (Kamu Malı-Fuzuli Şagil-Ecrimisil) (Çözümü Verilmiştir)  234
OLAY 131: (Ecrimisil-Yıkım) (Çözümü Verilmiştir)  235
OLAY 132: (İşgaliye-Ecrimisil-Hayvan Pazarı-Kira Sözleşmesi) (Çözümü Verilmiştir)  237
OLAY 133: (Kamulaştırma-Kamu Yararı Kararı-Mülkiyetin Geçişi-İtiraz) (Çözümü Verilmiştir)  238
OLAY 134: (Kamulaştırma-İdarenin Yetkileri-Mülkiyetin Kamuya Geçmesi-Taksitle Ödeme-İdarenin Mâli Sorumluluğu) (Çözümü Verilmiştir)  242
OLAY 135: (Kamulaştırma-Acele Kamulaştırma-Kentsel Dönüşüm) (Çözümü Verilmiştir)  244
OLAY 136: (Kamulaştırma-Yetki Devri-İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir)  246
OLAY 137: (Uzlaşma-Kamulaştırmasız El Atma-İhale-Şuyulandırma)  248
OLAY 138: (Kültürel Kamu Hizmeti-Birel Kolluk İşlemi-Devlet İhale Kanunu-Kira Sözleşmesi-Tahliye) (Çözümü Verilmiştir)  249
OLAY 139: (İdari Kolluk-Adli Kolluk-Kolluk Faaliyetinin Sınırları) (Çözümü Verilmiştir)  251
OLAY 140: (İdari Kolluk-Kamu Sağlığı-İdari Denetim)  252
OLAY 141: (İdari Kolluk-Terör-Zarar Tespit Komisyonu)  252
OLAY 142: (Silah-İdari Kolluk-Telefon Dinleme-İdarenin Mâli Sorumluluğu-Üçüncü Kişinin Kusuru) (Çözümü Verilmiştir)  253
OLAY 143: (İdari yaptırım-Mühürleme-İmar Para Cezası)  257
OLAY 144: (Çevre-İdari Para Cezası)  257
OLAY 145: (İdari Kolluk-Adli Kolluk-Önleme Araması) (Çözümü Verilmiştir)  258
OLAY 146: (Cezaların Şahsiliği İlkesi-Kabahatler Kanunu)  260
OLAY 147: (İdarenin Mali Sorumluluğu–Hizmet Kusuru–Kusursuz Sorumluluk) (Çözümü Verilmiştir)  261
OLAY 148: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk-Hizmet Kusuru-Temel Kavramlar)  262
OLAY 149: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller-Rücû)  262
OLAY 150: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller)  263
OLAY 151: (Memur Sendikaları-Tedavi İzni-İdarenin Mâli Sorumluluğu)  263
OLAY 152: (Kamu Görevlileri-Sendikal Haklar- İdarenin Mâli Sorumluluğu)  264
OLAY 153: (Belediye- İdarenin Mâli Sorumluluğu-İlliyet Bağı)  264
OLAY 154: (Kamu Hizmeti-İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller)  265
OLAY 155: (Hizmet Kusuru-Kusursuz Sorumluluk-Manevi Tazminat)  265
Bölüm II
SINAV SORU ÖRNEKLERİ
I. VİZE/ARA SINAVLAR VE MAZERET SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU
ÖRNEKLERİ  267
ÖRNEK 1  267
ÖRNEK 2  268
ÖRNEK 3  269
ÖRNEK 4  270
ÖRNEK 5  272
ÖRNEK 6  273
ÖRNEK 7  274
ÖRNEK 8  274
ÖRNEK 9  275
ÖRNEK 10  277
ÖRNEK 11  277
ÖRNEK 12 (Vize- Mazeret Sınavı Soru Örneği)  278
ÖRNEK 13  279
ÖRNEK 14 (Çözümü Verilmiştir)  280
ÖRNEK 15 (İmar Hukuku Dersi Ara Sınavı Soru Örneği) (Çözümü Verilmiştir)  284
ÖRNEK 16 (Çözümü Verilmiştir)  286
ÖRNEK 17  291
ÖRNEK 18 (Çözümü Verilmiştir)  292
ÖRNEK 19  295
ÖRNEK 20 (Çözümü Verilmiştir)  296
ÖRNEK 21 (Çözümü Verilmiştir)  302
ÖRNEK 22 (Yaz Okulu)  307
ÖRNEK 23  307
ÖRNEK 24  308
ÖRNEK 25  309
ÖRNEK 26  310
ÖRNEK 27  310
ÖRNEK 28(Çözümü Verilmiştir)  311
ÖRNEK 29(Çözümü Verilmiştir)  317
II. FİNAL/DÖNEM SONU SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ  322
ÖRNEK 1  322
ÖRNEK 2  323
ÖRNEK 3  325
ÖRNEK 4  326
ÖRNEK 5  329
ÖRNEK 6  330
ÖRNEK 7  332
ÖRNEK 8  333
ÖRNEK 9  334
ÖRNEK 10  335
ÖRNEK 11  336
ÖRNEK 12 (Çözümü Verilmiştir)  337
ÖRNEK 13 (Çözümü Verilmiştir)  344
ÖRNEK 14  347
ÖRNEK 15  348
ÖRNEK 16  349
ÖRNEK 17 (Çözümü Verilmiştir)  350
ÖRNEK 18 (Çözümü Verilmiştir)  355
ÖRNEK 19  360
ÖRNEK 20 (Çözümü Verilmiştir)  362
ÖRNEK 21 (Çözümü Verilmiştir)  368
ÖRNEK 22  373
ÖRNEK 23  374
ÖRNEK 24  375
ÖRNEK 25  376
ÖRNEK 26 (Çözümü Verilmiştir)  378
III. METİN TİPİ SORU ÖRNEKLERİ  385
IV. MESLEKİ SINAV SORU ÖRNEKLERİ (SORULMUŞ/ ESİNLENİLMİŞ)  387
V. LİSANSÜSTÜ SINAVLARDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ  455
Bölüm III
YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  467
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  508
III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  576
IV. DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  608
V. SAYIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  648
VI. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER  649
VII. YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  657
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  667
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020