Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bilgi Ekonomisi
Mart 2016 / 5. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bilgi ekonomisi, "üretimde, bilginin stratejik konuma geldiği, katma değer yaratmada bilginin öne çıktığı ekonomik paradigma"dır. Eski ekonomik düşünce ve zihniyeti ile yenidünyada ayakta kalmak mümkün değildir.

Kitapta, dünyanın radikal denecek bir değişim sürecine girdiğine dikkat çekilmektedir. İktisat biliminin de, bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi esas alarak, sermaye yoğun bir yapıdan, bilgi yoğun bir yapıya doğru evrilmekte olduğunun altı çizilmektedir.

Dönüşüme ayak uyduramayanlar için yarın çok geç olabilir. Yeni gerçekler sizi korkutuyorsa "bilgi ekonomisi"ni mutlaka okumalısınız. Zira kitap, yeni ekonominin gerçeklerini ortaya koyarak bilgi temelli ekonomide ayakta kalmanın yollarını göstermektedir.

Konu Başlıkları
Ekonomik Kriz ve Geleneksel Ekonominin Eleştirisi
Ekonomi Alanındaki Değişim Trendleri
Standart Üretimden Çeşit Üretimine, Rekabette Üstünlük İçin İnovasyona ve Mal ve Hizmet Üretiminden Bilgi Üretimine Geçiş
Post–Endüstriyel Ekonomi Paradigmasının (Bilgi Ekonomisinin) Tanım ve Özellikleri
Bilgi Üretimi ve Üretim Faktörleri
Değer – Büyümenin Kaynakları
Firma Yapısı – Üretim Yatırım Ve İstihdam
İnsan Kaynakları – Devletin Yeni Rolü
Temel Göstergeler
Bilgi Ekonomisi İndeksi
Temel Performans Göstergeleri ve Türkiye
Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye'nin Güçlü ve Zayıf Yönleri
Fırsatlar ve Tehditler
Barkod: 9789750236945
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Yazarın Özgeçmişi  13
Şekiller ve Tablolar Listesi  19
Kısaltmalar  21
GİRİŞ  23
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK KRİZ VE EKONOMİ ALANINDAKİ
DEĞİŞİM TRENDLERİ
I. EKONOMİK KRİZLER VE GELENEKSEL EKONOMİNİN ELEŞTİRİSİ  31
1. Kapitalist Piyasalar ve Kriz  32
2. Gelişmekte Olan Piyasalar ve Kriz  41
3. Kriz ve Geleneksel İktisadın Eleştirisi  43
4. Krizden Çıkış ya da Krize Girmemek İçin Yeni Bir İktisat Yaklaşımı  58
II. EKONOMİ ALANINDAKİ DEĞİŞİM TRENDLERİ  60
1. Tek Tip Üretimden Çeşit Üretimine Geçiş  62
2. Rekabetin Küreselleşmesi  65
3. Üretimin Esnekleşmesi  69
3.1. Mekanik Esneklik (Operasyonel Esneklik)  73
3.2. Çalışma Biçiminde Esneklik  74
3.3. İşletmecilik Anlamında Esneklik  74
3.4. Ekonomik Esneklik  74
4. Ekonomik Evrim ve Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçiş  75
4.1. Ekonomik Evrim  75
4.1.1. İlkel Ekonomi  76
4.1.2. Tarım Ekonomisi  77
4.1.3. Sanayi Ekonomisi  78
4.1.4. Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçiş  80
İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
I. BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  87
1. Ortaya Çıkışı ve Tanım  87
2. Bilgi Ekonomisinin Önceki Ekonomilerden Farkları  90
3. Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri  94
4. Bilgi Ekonomisinde Değer  102
5. Bilgi Ekonomisinde Üretim Faktörleri  104
5.1. Toprak  105
5.2. Sermaye  106
5.3. Emek  107
5.4. Teknik Bilgi  110
5.4.1 Bilgi  112
5.4.2. Teknoloji  115
6. Bilgi Ekonomisinde Üretim Fonksiyonu ve Büyüme  116
6.1. Üretim Fonksiyonu  116
6.2. Ekonomik Büyüme  121
6.2.1. Neoklasik Büyüme Modeli  122
6.2.2. İçsel Büyüme Modeli  125
6.2.3. Ekonomik Büyümeyi Tayin Eden Temel Faktörler  128
II. BİLGİ EKONOMİSİNDE İŞGÜCÜ  135
1. Sanayi İşçisi ve Nitelikleri  135
2. Bilgi İşçisi ve Nitelikleri  136
III. BİLGİ EKONOMİSİNDE FİRMA YAPISI VE OPTİMAL ÜRETİM TESİS ÖLÇEĞİ VE DIŞSALLIK  144
1. Bilgi Ekonomisinde Firma Ölçeği  144
2. Optimal Üretim Tesis Ölçeği  149
3. Bilgi Ekonomisinde Dışsallık  153
3.1. Pozitif Dışsal Ekonomiler  154
3.2. Negatif Dışsal Ekonomiler  155
IV. BİLGİ EKONOMİSİNDE ÜRETİM YATIRIM VE İSTİHDAM  156
1. Mal Üretiminden Hizmet Üretimine Geçiş  156
2. Bilgi Ekonomisinde Yatırımlar  161
3. Bilgi Ekonomisinde İstihdam  167
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNDE KAMU SEKTÖRÜ
I. DEVLET VE EKONOMİ  179
II. DEVLETİN YENİ ROLÜ  182
III. E–DEVLET  189
1. Tanım  189
2. E–Devlet Yapılanmasından Beklenen Yararlar  193
2.1. Kamuda Tasarruf Sağlanması  193
2.2. İhtiyaç Duyulan Bilgiye ve Belgeye Kolay Erişimin Sağlanması  194
2.3. Kamu Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması  195
2.4. Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Saydamlığın Sağlanması  196
2.5. Bürokrasinin, Rüşvetin ve Yolsuzlukların Önlenmesi  197
2.6. Kamu Kurumları Arasında Eşgüdümün Sağlanması  197
3. E–Devletin Etkileşim Alanları  198
3.1. Elektronik Ortamda Vatandaş–Devlet Etkileşimleri  199
3.2. Elektronik Ortamda Firma–Devlet Etkileşimleri  200
3.3. Elektronik Ortamda Kamu Kurumları Arasındaki Etkileşimler  201
3.4. Elektronik Ortamda Devlet ve Çalışanları Arasındaki İlişkiler  202
IV. E–DEVLET YATIRIMLARI VE FİNANSMANI  202
V. E–DEVLET YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ  204
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
I. BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ  207
II. BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE  216
1. Bilgi Üretimi Ar–Ge Faaliyetleri ve Ar–Ge’nin Finansmanı  219
2. Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynağı  225
3. Bilgi Üretimi Bilimsel Yayınlar Patent ve Faydalı Modeller  228
3.1. Bilimsel Yayınlar  229
3.2. Patent ve Faydalı Modeller  230
4. Bilgi Yatırımları  231
5. Türkiye’de Bilgiye Erişim Düzeyi  236
5.1. Hanelerde Bilgiye Erişim  236
5.2. İş Dünyasında Bilgiye Erişim  237
6. Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Sektörü ve Gelişimi  239
7. Gençliğin Bilime İlgisi Bakımından Türkiye  245
III. BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ FIRSATLAR VE TEHDİTLER  247
Sonuç  253
Kaynakça  259
Kavram Dizini  271
 


Arif Özaydın
Temmuz 2019
27.50 TL
Sepete Ekle
Mahfi Eğilmez
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Necati Çobanoğlu
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza Büyükuslu
Mayıs 2020
27.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Yazarın Özgeçmişi  13
Şekiller ve Tablolar Listesi  19
Kısaltmalar  21
GİRİŞ  23
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK KRİZ VE EKONOMİ ALANINDAKİ
DEĞİŞİM TRENDLERİ
I. EKONOMİK KRİZLER VE GELENEKSEL EKONOMİNİN ELEŞTİRİSİ  31
1. Kapitalist Piyasalar ve Kriz  32
2. Gelişmekte Olan Piyasalar ve Kriz  41
3. Kriz ve Geleneksel İktisadın Eleştirisi  43
4. Krizden Çıkış ya da Krize Girmemek İçin Yeni Bir İktisat Yaklaşımı  58
II. EKONOMİ ALANINDAKİ DEĞİŞİM TRENDLERİ  60
1. Tek Tip Üretimden Çeşit Üretimine Geçiş  62
2. Rekabetin Küreselleşmesi  65
3. Üretimin Esnekleşmesi  69
3.1. Mekanik Esneklik (Operasyonel Esneklik)  73
3.2. Çalışma Biçiminde Esneklik  74
3.3. İşletmecilik Anlamında Esneklik  74
3.4. Ekonomik Esneklik  74
4. Ekonomik Evrim ve Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçiş  75
4.1. Ekonomik Evrim  75
4.1.1. İlkel Ekonomi  76
4.1.2. Tarım Ekonomisi  77
4.1.3. Sanayi Ekonomisi  78
4.1.4. Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçiş  80
İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
I. BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  87
1. Ortaya Çıkışı ve Tanım  87
2. Bilgi Ekonomisinin Önceki Ekonomilerden Farkları  90
3. Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri  94
4. Bilgi Ekonomisinde Değer  102
5. Bilgi Ekonomisinde Üretim Faktörleri  104
5.1. Toprak  105
5.2. Sermaye  106
5.3. Emek  107
5.4. Teknik Bilgi  110
5.4.1 Bilgi  112
5.4.2. Teknoloji  115
6. Bilgi Ekonomisinde Üretim Fonksiyonu ve Büyüme  116
6.1. Üretim Fonksiyonu  116
6.2. Ekonomik Büyüme  121
6.2.1. Neoklasik Büyüme Modeli  122
6.2.2. İçsel Büyüme Modeli  125
6.2.3. Ekonomik Büyümeyi Tayin Eden Temel Faktörler  128
II. BİLGİ EKONOMİSİNDE İŞGÜCÜ  135
1. Sanayi İşçisi ve Nitelikleri  135
2. Bilgi İşçisi ve Nitelikleri  136
III. BİLGİ EKONOMİSİNDE FİRMA YAPISI VE OPTİMAL ÜRETİM TESİS ÖLÇEĞİ VE DIŞSALLIK  144
1. Bilgi Ekonomisinde Firma Ölçeği  144
2. Optimal Üretim Tesis Ölçeği  149
3. Bilgi Ekonomisinde Dışsallık  153
3.1. Pozitif Dışsal Ekonomiler  154
3.2. Negatif Dışsal Ekonomiler  155
IV. BİLGİ EKONOMİSİNDE ÜRETİM YATIRIM VE İSTİHDAM  156
1. Mal Üretiminden Hizmet Üretimine Geçiş  156
2. Bilgi Ekonomisinde Yatırımlar  161
3. Bilgi Ekonomisinde İstihdam  167
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNDE KAMU SEKTÖRÜ
I. DEVLET VE EKONOMİ  179
II. DEVLETİN YENİ ROLÜ  182
III. E–DEVLET  189
1. Tanım  189
2. E–Devlet Yapılanmasından Beklenen Yararlar  193
2.1. Kamuda Tasarruf Sağlanması  193
2.2. İhtiyaç Duyulan Bilgiye ve Belgeye Kolay Erişimin Sağlanması  194
2.3. Kamu Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması  195
2.4. Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Saydamlığın Sağlanması  196
2.5. Bürokrasinin, Rüşvetin ve Yolsuzlukların Önlenmesi  197
2.6. Kamu Kurumları Arasında Eşgüdümün Sağlanması  197
3. E–Devletin Etkileşim Alanları  198
3.1. Elektronik Ortamda Vatandaş–Devlet Etkileşimleri  199
3.2. Elektronik Ortamda Firma–Devlet Etkileşimleri  200
3.3. Elektronik Ortamda Kamu Kurumları Arasındaki Etkileşimler  201
3.4. Elektronik Ortamda Devlet ve Çalışanları Arasındaki İlişkiler  202
IV. E–DEVLET YATIRIMLARI VE FİNANSMANI  202
V. E–DEVLET YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ  204
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
I. BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ  207
II. BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE  216
1. Bilgi Üretimi Ar–Ge Faaliyetleri ve Ar–Ge’nin Finansmanı  219
2. Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynağı  225
3. Bilgi Üretimi Bilimsel Yayınlar Patent ve Faydalı Modeller  228
3.1. Bilimsel Yayınlar  229
3.2. Patent ve Faydalı Modeller  230
4. Bilgi Yatırımları  231
5. Türkiye’de Bilgiye Erişim Düzeyi  236
5.1. Hanelerde Bilgiye Erişim  236
5.2. İş Dünyasında Bilgiye Erişim  237
6. Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Sektörü ve Gelişimi  239
7. Gençliğin Bilime İlgisi Bakımından Türkiye  245
III. BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ FIRSATLAR VE TEHDİTLER  247
Sonuç  253
Kaynakça  259
Kavram Dizini  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020