Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yorum, Açıklama ve Örneklerle
Uluslararası Finansal Raporlama
(TMS – TFRS)
Kasım 2015 / 1. Baskı / 879 Syf.
Fiyatı: 102.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun genel amaçlı finansal tabloların hazırlanmasına ve finansal durum tablosu unsurlarının açıklanmasına rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Finansal tablolar, dünya genelinde birçok işletme tarafından, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Zira, genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır. Kısaca, genel amaçlı finansal raporlar, raporlayan işletmenin finansal durumu hakkında bilgi sağlar. Finansal tablolara aracılığıyla sunulan finansal bilginin faydalı olması için, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanması, ihtiyaca uygun olması ve açıklamayı amaçladığı hususu gerçeğe uygun bir şekilde sunması gerekir. Bu nedenle, finansal tabloları TFRS’lerle uyumlu olan bir işletme, bu uyumu açık ve tam bir şekilde belirtecektir.

Kitapta, muhasebe standartlarına ilgi duyanların ve uygulamacıların teorik ve pratik bilgi ihtiyaçları gözetilerek, mevcut yasal çerçeve içerisinde finansal tabloların hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin ilkeler açıklanmaya çalışılmıştır.

Yazar Hakkında:
Erhan YALÇIN, Maliye, vergi ve muhasebe konularında yazılmış kitapları bulunan yazar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda KGK Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.
- Genel Amaçlı Finansal Tablolar Nelerdir ve Kimler İçin Düzenlenirler?
- VUK ile TMS – TFRS Değerleme ve Raporlama Farklılığının Etkileri?
- İhtiyaca ve Gerçeğe Uygun Sunumun Raporlama Formatı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
- Genel Kurul’a Sunulacak Finansal Tablolar VUK’na mı; TMS / TFRS’ne göre mi Hazırlanacak?
- Hem VUK’na, hem de TMS / TFRS’ne Göre Ayrı Ayrı (Çift) Defter Tutulabilir Mi?
- Bağımsız Denetime Tabi Şirketler, TMS / TFRS Uygulamak Zorunda Olanlar ve Yerel Raporlama Çerçevesine Uymak Zorunda Olanlar Kimlerdir?
- Finansal Tablolarda Yer Alacak Asgari Unsurlar Nelerdir?
- Bilanço Tarihinden Sonra Finansal Tablolarda Geriye Dönük Olarak Düzeltme Yapılabilir mi?
- Finansal Araçlar Nelerdir ve Ne Şekilde Muhasebeleştirilecektir?
- Stoklar, Satış Amaçlı Duran Varlıklar, Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar, …. Nelerdir? Bunların Değerlemesi Nasıl Yapılacaktır?
- Genel ve Özel Amaçlı Borçlanma Maliyetleri Nelerdir? Bunların Hangileri Özellikli Varlıkların Maliyetine Yüklenecektir?
- İlk Kez Düzenlenen Finansal Tablolarda Nelere Dikkat Edilecektir?

Konu Başlıkları
Finansal Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Yasal Çerçeve
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları
Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları İle Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Arasındaki Temel Farklılıklar
Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
Finansal Tabloların Hazırlanmasına ve Sunumuna İlişkin Esaslar
Finansal Durum Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Finansal Durum Tablosu Unsurları
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Barkod: 9789750235375
Yayın Tarihi: Kasım 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 879
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
I. BÖLÜM
GENEL OLARAK MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA
1. MUHASEBE VE BİLGİ KULLANICILARI  31
2. MUHASEBE UYGULAMALARININ TARİHİ GELİŞİMİ  36
2.1. Başlangıcından Günümüze Muhasebe  36
2.2. Muhasebe Uygulamalarının Ülkemizdeki Gelişimi  40
2.3. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Oluşum Süreci  42
2.4. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Oluşum Süreci  46
3. BİR MESLEK OLARAK MUHASEBE VE MESLEK MENSUPLARI  48
4. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE MUHASEBE UYGULAMALARI  49
5. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU  51
6. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (IASB)  54
6.1. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı (IASCF)  55
6.2. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Standartlar Danışma Konseyi (SAC)  56
6.3. Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (IFRIC)  57
6.4. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)  57
7. GENEL OLARAK MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ UYGULAMASI İLE ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR  59
7.1. Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarının Tanımı ve Amacı  59
7.2. Standartların Muhasebe Uygulamaları İçerisindeki Yeri  61
7.3. Muhasebe Standartlarının, Finansal Raporlama Standartlarına Dönüşümü  62
7.4. Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Arasındaki Temel Farklılıklar  65
8. BAĞIMSIZ DENETÇİ VE DENETÇİLİK MESLEĞİ  68
8.1. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar  68
8.1.1. Denetçinin Bağımsızlığını Ortandan Kaldırmaya Yönelik Tehditler  70
8.1.2. Bağımsızlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Tehditlerin Ortadan Kaldırılması Amacıyla Alınan Önlemler  70
8.1.3. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesine İlişkin Ana Hükümler  71
8.1.4. Bağımsız Denetçi Görüşü  74
8.1.5. Bağımsız Denetim Raporu  76
8.2. Bağımsız Denetçi Olma Şartları ve Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmesi  77
8.3. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi  79
9. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLER  82
9.1. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Genel Ölçütler  82
9.2. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Özel Ölçütler  83
9.2.1. (I) Sayılı Liste Kapsamında Denetime Tabi Olan Şirketler  83
9.2.2. (II) Sayılı Liste Kapsamında Denetime Tabi Olan Şirketler  84
9.3. Uygulamaya İlişkin Esaslar  86
9.3.1. Esas Alınacak Finansal Tablolar  87
9.3.2. Aktif Toplamı ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması  88
9.3.3. Çalışan Sayısının Hesaplanması  89
9.3.4. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri  90
9.3.5. Denetimin Kapsamından Çıkma  90
10. GEÇERLİ FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ  90
10.1. Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi Hakkında Duyuru  92
10.2. TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar için Finansal Raporlama Duyurusu  93
10.3. Uluslararası Raporlama Çerçevesi  95
10.3.1. 6102 sayılı Kanun’un Geçici Birinci Maddesi Gereği Muhasebe İşlemlerinde ve Defter Kayıtlarında TMS/TFRS ve Yorumlarını Tam Olarak Uygulamakla Yükümlü Olanlar  95
10.3.2. 01/26 sayılı Kurul Kararı Gereğince 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine İlişkin Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun Hazırlamak Zorunda Olanlar  95
10.4. Ulusal Raporlama Çerçevesi  97
10.4.1. 6102 sayılı Kanun’un 64 ila 88'inci Madde Hükümlerine Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Durumu  97
10.4.2. 6102 sayılı Kanun’un 397'nci Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Durumu  98
10.4.2.1. 6102 sayılı TTK’na Göre Bağımsız Denetim  98
10.4.2.2. 6102 sayılı Kanun’un 397'nci Maddesinin (4) Numaralı Fıkrası Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olmakla Birlikte Ulusal Raporlama Çerçevesine Dahil Olanlar  102
10.4.2.2.1. Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar  103
10.4.2.2.2. Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Duyuru  106
10.4.2.2.3. KGK’nın 30 Mart 2015 Tarihli Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Finansal Raporlama Duyurusu  111
10.5. Mali Tabloların Tekliği İlkesi Karşısında İki Farklı Tablo Düzenlenebilir mi?  114
10.6. İki Farklı Finansal Tablo Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler İki Farklı Defter Tutabilirler mi?  115
10.6.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defterler  117
10.6.1.1. Dürüst Resim İlkesi  118
10.6.1.2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ayrı Ticari Defterler Tutulmasını Gerektiren Diğer Sebepler  119
10.6.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Defterler  121
10.6.3. 6102 sayılı TTK ve VUK Hükümlerine Göre Çift Defter Tutulabir mi?  122
II. BÖLÜM
FİNANSAL RAPORLAMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
1. MUHASEBE UYGULAMALARININ ULUSLARARASI UYUMLAŞTIRILMASI İHTİYACI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE  127
2. GENEL AMAÇLI FİNANSAL RAPORLAMANIN AMACI, FAYDASI VE SINIRLARI  130
2.1. Finansal Tabloların, Muhasebenin Sorumluluk veya Hesap Verebilirlik Fonksiyonu Esas Alınarak Hazırlanması  131
2.2. Finansal Tabloların, Muhasebenin Bilgi Verme Fonksiyonu Esas Alınarak Hazırlanması  134
2.2.1. Asli Finansal Tablo Kullanıcıları  135
2.2.2. İşletmenin Ekonomik Kaynakları ve Talep Haklarına İlişkin Bilgi  138
2.2.3. İşletmenin Ekonomik Kaynaklarındaki ve Talep Haklarındaki Değişimlere İlişkin Bilgi  139
2.2.3.1. Finansal Performansa İlişkin Bilgi  139
2.2.3.1.1. Tahakkuk Esasına Göre Yansıtılan Finansal Performansa İlişkin Bilgi  140
2.2.3.1.2. Geçmişteki Nakit Akışları Tarafından Yansıtılan Finansal Performansa İlişkin Bilgi  143
2.2.3.2. Ekonomik Kaynaklar ve Talep Haklarındaki Finansal Performanstan Kaynaklanmayan Değişimler  143
2.3. Finansal Raporlar ile Sunulan Bilginin Kapsamı ve Niteliği  144
3. FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ  144
3.1. Faydalı Finansal Bilginin Temel Niteliksel Özellikleri  146
3.1.1. İhtiyaca Uygunluk  146
3.1.2. Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum  147
3.1.2.1. Tam Bir Sunum  147
3.1.2.2. Tarafsız Sunum  147
3.1.2.3. Hatasız Sunum  147
3.2. Destekleyici Niteliksel Özellikler  148
3.2.1. Karşılaştırılabilirlik  148
3.2.2. Doğrulanabilirlik  149
3.2.3. Zamanında Sunum  149
3.2.4. Anlaşılabilirlik  149
3.3. Faydalı Finansal Raporlamada Maliyet Kısıtı  150
4. FİNANSAL TABLOLARI OLUŞTURAN UNSURLARIN TANIM, TAHAKKUK VE ÖLÇÜMLEME ESASLARI  150
4.1. Finansal Tabloları Oluşturan Unsurların Tanımı  150
4.1.1. Finansal Tabloların Unsurları  152
4.1.1.1. Finansal Durumun Ölçümlemesi ile Doğrudan İlgili Unsurlar  153
4.1.1.1.1. Varlıklar  154
4.1.1.1.2. Borçlar  155
4.1.1.1.3. Özkaynaklar  157
4.1.1.2. Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi ile Doğrudan Doğruya İlgili Unsurlar  157
4.1.1.2.1. Gelirler  159
4.1.1.2.2. Giderler  159
4.1.1.3. Sermaye Koruma Düzeltmesi  160
4.2. Finansal Tabloları Oluşturan Unsurların Tahakkuku  160
4.2.1. Bir Hesap Kaleminin Bilanço veya Gelir Tablosuna Dahil Edilmesi İçin Gerekli Ölçütler  160
4.2.1.1. Gelecekteki Ekonomik Yarar Olasılığı  160
4.2.1.2. Ölçümlemenin Güvenilirliği  161
4.2.2. Varlıkların Tahakkuku  161
4.2.3. Borçların Tahakkuku  162
4.2.4. Gelirin Tahakkuku  162
4.2.5. Giderlerin Tahakkuku  163
4.3. Finansal Tabloları Oluşturan Unsurlarının Ölçümleme Esasları  164
4.3.1. Maliyet Esaslı Değerlemeden Bilanço Esaslı Ölçümlemeye  164
4.3.2. İçe Dönük Özel Amaçlı Finansal Raporlamadan Dışa Dönük Genel Amaçlı Finansal Raporlamaya  167
4.3.3. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de Tanımlanan Ölçüm Esasları  170
4.3.3.1. Tarihi Maliyet  171
4.3.3.2. Cari Maliyet  171
4.3.3.3. Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri)  171
4.3.3.4. Bugünkü Değer  171
5. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASI KAVRAMLARI  171
5.1. Sermaye Kavramı  171
5.2. Sermayenin Korunması ve Karın Belirlenmesi  172
6. TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ  174
6.1. Terimlere İlişkin Tanımlar  177
6.2. Gerçeğe Uygun Değer Ölçüm Basamakları  179
6.3. Gerçeğe Uygun Değerle Değerleme Yöntemleri  180
6.3.1. Piyasa Yaklaşımı  180
6.3.2. Maliyet Yaklaşımı  181
6.3.3. Gelir Yaklaşımı  181
6.4. Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi  182
6.4.1. Seviye 1 Girdileri  183
6.4.2. Seviye 2 Girdileri  183
6.4.3. Seviye 3 Girdileri  183
6.5. Açıklamalar  184
III. BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
1. TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU  185
1.1. Finansal Tablo Kavramı  185
1.2. Finansal Tablo Çeşitleri  187
1.2.1. Düzenlenmesi Zorunlu Finansal Tablolar  187
1.2.1.1. 6102 sayılı TTK ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS –TFRS) Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Finansal Tablolar  187
1.2.1.2. Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine Göre Düzenlenmesi Zorunlu Finansal Tablolar  189
1.3. Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  192
1.3.1. 6102 sayılı TTK ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS – TFRS) Uyarınca Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  193
1.3.1.1. Finansal Tablolara İlişkin İlkeler  193
1.3.1.1.1. Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Uyumu  194
1.3.1.1.2. İşletmenin Sürekliliği  196
1.3.1.1.3. Muhasebenin Tahakkuk Esası  197
1.3.1.1.4. Önemlilik ve Birleştirme  197
1.3.1.1.5. Netleştirme (Mahsup Etme)  198
1.3.1.1.6. Raporlama Sıklığı  199
1.3.1.1.7. Karşılaştırmalı Bilgi  199
1.3.1.1.7.1. Asgari Karşılaştırmalı Bilgi  199
1.3.1.1.7.2. İlave Karşılaştırmalı Bilgi  200
1.3.1.1.7.3. Muhasebe Politikasında Değişiklik, Geriye Dönük Düzeltme veya Yeniden Sınıflandırma  200
1.3.1.1.8. Sunuluşun Tutarlılığı  201
1.3.1.2. Finansal Tablo Kalemlerine İlişkin İlkeler  202
1.3.1.2.1. Tamlık ve Mahsup Yasağı  202
1.3.1.2.2. Bilançonun İçeriği  202
1.3.1.2.3. Aktifleştirme Yasağı  202
1.3.1.2.4. Karşılıklar  203
1.3.1.2.5. Dönem Ayırıcı Hesaplar  203
1.3.1.2.6 Sorumluluk İlişkileri  203
1.3.2. Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Uyarınca Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  203
1.3.2.1. Muhasebenin Temel Kavramları  204
1.3.2.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  204
1.3.2.1.2. Kişilik Kavramı  204
1.3.2.1.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  204
1.3.2.1.4. Dönemsellik Kavramı  205
1.3.2.1.5. Parayla Ölçülme Kavramı  205
1.3.2.1.6. Maliyet Esası Kavramı  205
1.3.2.1.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  205
1.3.2.1.8. Tutarlılık Kavramı  205
1.3.2.1.9. Tam Açıklama Kavramı  205
1.3.2.1.10. İhtiyatlılık Kavramı  206
1.3.2.1.11. Önemlilik Kavramı  206
1.3.2.1.12. Özün Önceliği Kavramı  206
1.3.2.2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması  206
1.3.2.3. Mali Tablolar İlkeleri  207
1.3.2.3.1. Gelir Tablosu İlkeleri  208
1.3.2.3.2. Bilanço İlkeleri  210
2. FİNANSAL TABLOLAR (MALİ TABLOLAR)  213
2.1. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)  214
2.1.1. Varlıklar  216
2.1.1.1. Varlıkların Ölçümleme ve Kayıt Esasları  216
2.1.2. Kaynaklar  218
2.1.2.1. Kaynakların Ölçümleme ve Kayıt Esasları  219
2.1.3. Varlık ve Kaynakların Sınıflandırılması  220
2.1.3.1. Cari – Cari Olmayan Sınıflandırması  220
2.1.3.1.1. Dönen / Duran Varlıklar  221
2.1.3.1.2. Kısa / Uzun Vadeli Borçlar  222
2.1.3.2. Likidite Esaslı Sınıflandırma  224
2.1.3.3. Karma Sınıflandırma  224
2.1.4. Finansal Durum Tablosunun Sunumu ve Raporlama Formatı  225
2.1.4.1. Varlıklar  229
2.1.4.2. Kaynaklar  235
2.1.3. Dipnotlar ve Açıklayıcı Notlar  242
2.2. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)  247
2.2.1. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun Tanımı  247
2.2.2. Muhasebe Politikasının Seçimi ve Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)  251
2.2.3. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)’nda Sunulacak Bilgiler  252
2.2.3.1. Kâr veya Zarar Bölümünde veya Kâr veya Zarar Tablosunda Sunulacak Bilgiler  253
2.2.3.2. Diğer Kapsamlı Gelir Bölümünde Sunulacak Bilgiler  254
2.2.4. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda (veya Tablolarında) ya da Dipnotlarda Sunulacak Gelirler ve Giderler  255
2.2.4.1. Gelirler  256
2.2.4.1.1. TMS 18 Hasılat Standardı  260
2.2.4.1.2. IFRS 15 Revenue From Contracts With Customers (Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat)  263
2.2.4.2. Giderler  284
2.2.5. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Kalemleri  286
2.2.6. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği  292
2.3. Özsermaye Değişim Tablosu  297
2.3.1. Sermaye – Özsermaye Kavramları ve Özsermaye Değişim Tablosu  297
2.3.2. Özkaynaklar Değişim Tablosunun Amacı ve Önemi  299
2.3.3. Özkaynak Değişim Tablosunda Sunulacak Bilgiler  300
2.3.4. Özkaynak Değişim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler  301
2.3.5. Özkaynaklar Değişim Tablosunun Unsurları  302
2.3.5.1. Önceki Dönem Açılış Bakiyeleri  303
2.3.5.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Etkisi  303
2.3.5.3. Önceki Dönem Hatalarının Düzeltilmesinin Etkileri  303
2.3.5.4. Transferler  303
2.3.5.5. Toplam Kapsamlı Gelir  303
2.3.5.6. Ödenmiş Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler  304
2.3.5.7. Temettüler  304
2.3.5.8. Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)  304
2.3.5.9. Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ve Azalışlar  304
2.3.5.10. Kapanış Bakiyeleri  305
2.3.6. Özkaynaklar Değişim Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği  305
2.4. Nakit Akış Tablosu  311
2.4.1. Nakit ve Nakit Benzerleri  314
2.4.2. Nakit Akış Tablosunun Sunumu  315
2.4.2.1. Nakit Akışlarının Sınıflandırılması  316
2.4.2.1.1. İşletme Faaliyetleri (Operating Activities)  317
2.4.2.1.2. Yatırım Faaliyetleri  319
2.4.2.1.3. Finansman Faaliyetleri  319
2.4.3. Nakit Akışlarının Raporlanması  320
2.4.3.1. İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması  320
2.4.3.2. Yatırım ve Finansman Faaliyetleri ile İlgili Nakit Akışlarının Raporlanması  323
2.4.3.3. Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin Nakit Akışları  325
2.4.3.4. Faiz ve Temettüler  325
2.4.3.5. Vergilerle İlgili Nakit Akışları  326
2.4.3.6. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar  326
2.4.3.7. Bağlı Ortaklıklardaki ve Diğer İşletmelerdeki Ortaklık Paylarındaki Değişiklikler  326
2.4.4. Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler  327
2.4.5. Nakit ve Nakit Benzerlerinin Unsurları  328
2.4.6. Diğer Açıklamalar  328
2.4.7. Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği  329
2.4.7.1. Genel Bilgi  329
2.4.7.2. X A.Ş 2014 Hesap Dönemi Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu  331
2.4.7.3. X A.Ş 31.12.2014 Tarihli Finansal Durum Tablosu  331
2.4.7.4. X A.Ş. 2014 Hesap Dönemine İlişkin Ek Bilgiler  332
2.4.7.5. X A.Ş. 2014 Hesap Dönemine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanması  334
2.4.7.5.1. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları  334
2.4.7.5.2. Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları  339
2.4.7.5.3. Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları  342
3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN DİĞER STANDARTLAR  350
3.1. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar  350
3.1.1. Muhasebe Politikaları  353
3.1.1.1. Muhasebe Politikalarının Seçilmesi ve Uygulanması  353
3.1.1.2. Muhasebe Politikalarının Tutarlılığı  354
3.1.1.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler  355
3.1.1.4. Muhasebe Politikalarında Değişikliklerin Uygulanması  355
3.1.1.4.1. Geçmişe Dönük Uygulama  356
3.1.1.4.2. Geçmişe Dönük Uygulamadaki Kısıtlamalar  356
3.1.1.4.3. Muhasebe Politikasında Değişikliğe İlişkin Açıklamalar  357
3.1.2. Muhasebe Tahminleri  360
3.1.2.1. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler  362
3.1.2.2. Muhasebe Tahminlerindeki Değişikliklere İlişkin Açıklamalar  364
3.1.3. Hatalar  364
3.1.3.1. Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlemelere İlişkin Kısıtlamalar  367
3.1.3.2. Önceki Dönem Hatalarına İlişkin Açıklamalar  368
3.1.4. Geçmişe Dönük Uygulamada veya Yeniden Düzenlemede Tatbik Edilememe Durumu  369
3.2. TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar  370
3.2.1. Finansal Tabloların Yayımlanması İçin Onaylandığı Tarih  372
3.2.2. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar  373
3.2.2.1. Raporlama Döneminden Sonra Düzeltme Yapılmasını Gerektiren Olaylar  373
3.2.2.2. Raporlama Döneminden Sonra Düzeltme Yapılmasını Gerektirmeyen Olaylar (Finansal Tablolarda Açıklanması Gereken Bilgiler)  374
3.2.3. İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Geçerliliğini Kaybetmesi  374
3.2.4. Açıklamalar  375
3.2.4.1. Finansal Tabloların Yayımı İçin Onaylama Tarihine İlişkin Açıklamalar  375
3.2.4.2. Raporlama Döneminden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylara İlişkin Açıklamalar  376
3.3. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları  377
3.3.1. İlişkili Taraf Açıklamalarının Amacı  382
3.3.2. Açıklamalar  383
3.4. TFRS 8 Faaliyet Bölümleri  386
3.4.1. Faaliyet Bölümleri  387
3.4.2. Raporlanabilir Bölümler  388
3.4.2.1. Faaliyet Bölümlerinin Birleştirilmesi  388
3.4.2.2. Faaliyetleri Ayrı Raporlanabilir Bölümler İçin Sayısal Alt Sınırlar  389
3.4.3. Açıklamalar  392
3.4.3.1. Genel Bilgi Açıklamaları  392
3.4.3.2. Kâr veya Zarara, Varlıklara ve Borçlara İlişkin Bilgi  392
3.4.4. Faaliyetleri Ölçme ve Bölüm Performansını Değerlendirme  394
3.4.4.1. Mutabakatlar  395
3.4.4.2. Geçmişte Raporlanan Bilgilerin Yeniden Düzenlenmesi  396
3.4.5. Tüm İşletmeyi Kapsayan Açıklamalar  396
3.4.5.1. Ürün ve Hizmetlere İlişkin Bilgi  396
3.4.5.2. Coğrafi Bölgelere İlişkin Bilgi  397
3.4.5.3. Büyük Müşterilere İlişkin Bilgi  397
3.5. Uygulama Örneği  398
IV. BÖLÜM
FİNANSAL DURUM TABLOSU UNSURLARI
1. FİNANSAL ARAÇLAR  405
1.1. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme  415
1.1.1. Finansal Varlık ve Finansal Borçların Sınıflandırılması  415
1.1.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlık ve Finansal Borçlar  416
1.1.1.1.1. Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlık ve Finansal Borçlar  416
1.1.1.1.2. İlk Muhasebeleştirme Sırasında, İşletme Tarafından, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlık ve Finansal Borçlar  418
1.1.1.2. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar  419
1.1.1.3. Kredi ve Alacaklar  422
1.1.1.4. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  422
1.1.2. Muhasebeleştirme ve Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Dışı Bırakma  423
1.1.2.1. İlk Muhasebeleştirme  423
1.1.2.2. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Dışı Bırakma  424
1.1.3. Finansal Varlık ve Borçların Ölçümü  426
1.1.3.1. Finansal Varlık ve Borçların Başlangıçtaki Ölçümleri  426
1.1.3.2. Finansal Varlık ve Borçların Sonraki Ölçümleri  427
1.1.3.2.1. Finansal Varlıkların Sonraki Ölçümleri  427
1.1.3.2.2. Finansal Borçların Sonraki Ölçümleri  428
1.1.3.3. Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümüne İlişkin Hususlar  430
1.1.3.4. Yeniden Sınıflandırma  431
1.1.3.5. Gerçeğe Uygun Değerde Meydana Gelen Değişiklik Nedeniyle Ortaya Kazanç ve Kayıplar  433
1.1.4. Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü ve Tahsil Edilememesi  434
1.1.4.1. İtfa Edilmiş Maliyetinden Gösterilen Finansal Varlıklar  436
1.1.4.2. Maliyetinden Gösterilen Finansal Varlıklar  437
1.1.4.3. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  437
1.1.5. Uygulama Örnekleri  438
1.2. TFRS 9 Finansal Araçlar  445
1.2.1. Standardın Amacı  446
1.2.2. Standardın Kapsamı  446
1.2.3. Finansal Tablolara Alma (Muhasebeleştirme) ve Finansal Tablo (Bilanço) Dışı Bırakma  448
1.2.3.1. İlk Kez Finansal Tablolara Alma (İlk Muhasebeleştirme)  448
1.2.3.2. Finansal Tablo (Bilanço) Dışı Bırakma  449
1.2.3.2.1. Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması  449
1.2.3.2.2. Finansal Borçların Finansal Tablo Dışı Bırakılması  456
1.2.4. Finansal Varlık ve Borçların Sınıflandırılması  457
1.2.4.1. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması  457
1.2.4.2. Finansal Borçların Sınıflandırılması  462
1.2.4.3. Saklı Türev Ürünler  464
1.2.4.4. Finansal Varlık ve Borçların Yeniden Sınıflandırılması  465
1.2.5. Finansal Varlık ve Borçların Ölçümü  466
1.2.5.1. İlk Ölçüm  466
1.2.5.2. Finansal Varlıkların Sonraki Ölçümü  468
1.2.5.3. Finansal Borçların Sonraki Ölçümü  471
1.2.5.4. İtfa Edilmiş Maliyetten Ölçüm  472
1.2.5.4.1. Etkin Faiz Yöntemi  472
1.2.5.4.2. Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarının Değiştirilmesi  472
1.2.5.4.3. Değer İptali  473
1.2.5.5. Değer Düşüklüğü  473
1.2.5.5.1. Kredi Riskindeki Önemli Artışların Belirlenmesi  475
1.2.5.5.2. Değiştirilmiş Finansal Varlıklar  476
1.2.5.5.3. Alınan ya da Oluşturulan, Kredi–Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlıklar  476
1.2.5.5.4. Ticari Alacaklar, Sözleşme Varlıkları ve Kira Alacakları İçin Basitleştirilmiş Yaklaşım  477
1.2.5.5.5. Beklenen Kredi Zararlarının Ölçümü  478
1.2.5.6. Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması  479
1.2.5.7. Kazanç ve Kayıplar  480
1.2.6. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Hedging)  481
1.2.6.1. Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Amacı ve Kapsamı  482
1.2.6.2. Finansal Riskten Korunma Araçları  483
1.2.6.2.1. Nitelikleri Sağlayan Araçlar  483
1.2.6.2.2. Finansal Riskten Korunma Araçlarının Tanımlanması  483
1.2.6.3. Finansal Riskten Korunma Konusu Kalemler  484
1.2.6.3.1. Nitelikleri Sağlayan Kalemler  484
1.2.6.3.2. Finansal Riskten Korunma Konusu Kalemlerin Tanımlanması  486
1.2.6.4. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi İçin Gerekli Kriterler  486
1.2.6.4.1. Finansal Riskten Korunma İlişkisinin Belirlenmesi  486
1.2.6.4.2. Finansal Riskten Korunma İlişkisinin Etkinliği  487
1.2.6.4.3. Yenidene Dengeleme  487
1.2.6.4.4. Finansal Riskten Korunma İlişkisine Son Verilmesi  487
1.2.6.5. Gerekli Kriterleri Sağlayan Finansal Riskten Korunma İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi  488
1.2.6.5.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma  489
1.2.6.5.2. Nakit Akış Riskinden Korunma  491
1.2.6.5.3. Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma  493
1.2.7. Yürürlük Tarihi ve Geçiş  493
1.2.7.1. Yürürlük Tarihi  493
1.2.7.2. Geçiş  493
1.3. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum  494
1.3.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  494
1.3.2. Tanımlar  497
1.3.3. Sunum  499
1.3.3.1. Borç veya Özkaynak Sınıflandırması  499
1.3.3.2. Satım Opsiyonu Bulunan Finansal Araçlar  501
1.3.3.3. Sadece Tasfiye Durumunda Diğer Tarafa İşletmenin Net Varlıklarından Oransal Bir Pay Verme Yükümlülüğü Getiren Finansal Araçlar veya Söz Konusu Araçların Bileşenleri  502
1.3.3.4. Nakit ya da Başka Bir Finansal Varlığın Verilmesine İlişkin Sözleşmeye Dayalı Bir Yükümlülüğünün Bulunmaması (16/a)  503
1.3.3.5. İşletmenin Özkaynağına Dayalı Finansal Araçlarıyla Yapılan Ödeme (16/b)  505
1.3.3.6. Bileşik Finansal Araçlar  506
1.3.3.7. İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri  507
1.3.3.8. Faizler, Temettüler, Kayıp ve Kazançlar  508
1.3.4. Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi (Netleştirilmesi)  509
1.4. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  512
1.4.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  512
1.4.2. Finansal Durum Tablosunda (Sınıflandırılarak) Açıklanacak Önemli Finansal Araçlar  513
1.4.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara ya da Finansal Borçlara İlişkin Açıklamalar  514
1.4.2.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar  516
1.4.2.3. Yeniden Sınıflandırma ve İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçüme Başlanması  517
1.4.2.4. Finansal Varlıkların ve Finansal Borçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar  518
1.4.2.5. Alınan veya Verilen Teminatlara (Rehinlere – Collateral) İlişkin Açıklamalar  519
1.4.2.6. Kredi Zararlarına İlişkin Karşılık Hesabı  519
1.4.2.7. Çoklu Saklı Türev Ürün İçeren Bileşik Finansal Araçlar  519
1.4.2.8. Temerrüt ve İhlaller  519
1.4.3. Kapsamlı Gelir Tablosu Yapılacak Açıklamalar  520
1.4.3.1. Gelir, Gider, Kazanç ve Kayıp Kalemleri  520
1.4.4. Diğer Açıklamalar  521
1.4.4.1. Muhasebe Politikaları  521
1.4.4.2. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi  521
1.4.4.3. Gerçeğe Uygun Değer  522
1.4.5. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi  524
1.4.5.1. Kredi Riski  525
1.4.5.2. Likidite Riski  526
1.4.5.3. Piyasa Riski  526
1.4.6. Finansal Varlıkların Devredilmesi  526
2. TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ (FİNANSAL KİRALAMA)  527
2.1. Genel Olarak  527
2.2. Standardın Amacı ve Kapsamı  528
2.3. Tanımlar  529
2.4. Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması  532
2.5. Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Finansal Tablolara Alınması)  536
2.5.1. Kiralama Sözleşmelerinin Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi  536
2.5.1.1. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  536
2.5.1.1.1. İlk Muhasebeleştirme  536
2.5.1.1.2. Sonraki Ölçümler  537
2.5.1.1.3. Açıklamalar  538
2.5.1.2. Faaliyet Kiralamasına İlişkin Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  539
2.5.1.2.1. Açıklamalar  539
2.5.2. Kiralama Sözleşmelerinin Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirilmesi  539
2.5.2.1. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  539
2.5.2.1.1. İlk Muhasebeleştirme  539
2.5.2.1.2. Sonraki Ölçümler  540
2.5.2.1.3. Açıklamalar  542
2.5.2.2. Faaliyet Kiralamasına İlişkin Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  542
2.5.2.2.1. Açıklamalar  543
2.5.3. Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  543
2.6. 213 sayılı VUK’na Göre Finansal Kiralama  544
2.6.1. Kiracı Tarafından Yapılacak Değerleme Esasları  545
2.6.2. Kiraya Veren (Kiralayan) Tarafından Yapılacak Değerleme Esasları  545
2.6.3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  546
2.7. Uygulama Örneği  549
3. TMS 2 STOKLAR  560
3.1. İşletmeler ve Finansal Tablo Kullanıcıları Açısından Stok Kavramı  560
3.2. Standardın Amacı ve Kapsamı  565
3.3. Tanımlar  566
3.4. Stokların Ölçümü (Değerlemesi)  572
3.4.1. Stokların Maliyeti  573
3.4.1.1. Satınalma Maliyetleri (p11)  574
3.4.1.2. Dönüştürme Maliyetleri (p12)  574
3.4.1.3. Diğer Maliyetler (p15)  576
3.4.1.4. Hizmet İşletmelerinde Stok Maliyeti (p19)  578
3.4.1.5. Biyolojik Varlıkların Hasadından Elde Edilen Tarımsal Ürünlerin Maliyeti (p20)  582
3.4.2. Maliyet Ölçüm Teknikleri (p21)  582
3.4.2.1. Brüt Kar Marjı Yöntemi  583
3.4.2.2. Perakende Yöntemi  584
3.4.3. Maliyet Hesaplama Yöntemleri  586
3.4.3.1. Gerçek Parti (Spesifik–Belirli–Has) Maliyet Yöntemi  586
3.4.3.2. First in First Out (FİFO) Yöntemi  586
3.4.3.3. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  588
3.4.4. Stok Hareketlerinin İzlenmesinde Kullanılan Kayıt Yöntemleri  589
3.4.5. Finansal Tablolarda Açıklanacak Hususlar  591
4. TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  591
4.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  591
4.2. Tanımlar  592
4.3. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi  594
4.4. Sözleşme Geliri  595
4.5. Sözleşme Maliyetleri  596
4.6. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi  598
4.6.1. Özel İnşaat İşleri  598
4.6.2. Taahhüt Niteliğindeki İnşaat İşleri  599
4.6.3. Muhasebeleştirme Yöntemleri  605
4.6.3.1. Tamamlanmış Sözleşme (Tamamlama) Yöntemi (Vergi Kanunlarında ve MSUGT’de Öngörülen Yöntem)  605
4.6.3.2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi (TMS 11’de Öngörülen Yöntem)  620
4.6.3.2.1. Sonucun Güvenilir Bir Şekilde Tahmin Edilebilir Olması  622
4.6.3.2.2. Sonucun Güvenilir Bir Şekilde Tahmin Edilememesi  623
4.6.3.2.3. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi  625
4.6.3.2.4. Tahminlerdeki Değişiklikler  627
4.7. İnşaat Sözleşmesine İlişkin Açıklamalar  627
5. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER  628
6. TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER  638
6.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  638
6.2. Tanımlar  641
6.3. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların (veya Elden Çıkarılacak Varlık Gruplarının) Sınıflandırılması  643
6.3.1. Kullanımdan Çekilecek Duran Varlıklar  647
6.4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların (veya Elden Çıkarılacak Varlık Gruplarının) Ölçümü  648
6.4.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlığın (veya Elden Çıkarılacak Varlık Grubunun – Disposal Group) Ölçümü  648
6.4.2. Değer Düşüklüğü Zararlarının ve İptallerinin Muhasebeleştirilmesi  650
6.4.3. Satış Planına İlişkin Değişiklikler  651
6.4.4. Sürdürülen Faaliyetlere İlişkin Kazanç veya Kayıplar  653
6.5. Sunum ve Açıklama  653
6.5.1. Satış Amacıyla Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılan Duran Varlık ya da Elden Çıkarılacak Varlık Grubunun Sunumu  654
6.5.2. Ek Açıklamalar  655
6.5.3. Durdurulan Faaliyetlerin Sunumu  655
6.6. Geçiş Hükümleri  658
7. TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR  659
7.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  659
7.2. Tanımlar  659
7.3. İştiraklerdeki veya İş Ortaklıklarındaki Payların Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilmesi  661
7.4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Olarak Sınıflandırma  664
7.5. Özkaynak Yöntemi Uygulamasının Bırakılması  665
7.6. Ortaklık Payındaki Değişiklikler  665
7.7. Özkaynak Yöntemi İşlemleri  666
7.8. Değer Düşüklüğü Zararları  669
8. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR  670
8.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  670
8.2. Tanımlar  672
8.3. Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi  675
8.3.1. Başlangıç Maliyetleri  676
8.3.1.1. Maddi Duran Varlıkların Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi  676
8.3.1.2. Maddi Duran Varlıkların Gelecekte Dolaylı Ekonomik Yarar Sağlaması  676
8.3.2. Sonraki Maliyetler  677
8.3.2.1. Günlük Bakım Maliyetleri  677
8.3.2.2. İkame ve Yenileme Maliyetleri  677
8.3.2.3. Büyük Çaplı Arıza Kontrolleri  678
8.4. MDV’lerin İlk Kayda Alınmasındaki Ölçümü (Muhasebeleştirmede Ölçüm)  678
8.4.1. Maliyet Unsurları  678
8.4.1.1. İşletmece İnşa – İmal Edilen Varlıkların Maliyeti  680
8.4.1.2. Taşıyıcı Bitkilerin Maliyeti  683
8.4.1.3. Sökme, Kaldırma, Restore Etme vb. Yükümlülüklerin Maliyeti  683
8.4.2. Maliyetin Ölçümü  684
8.4.2.1. Standardın Genel Yaklaşımı  684
8.4.2.2. Ödemenin Normal Kredi Vadesinin Ötesine Ertelenmesi Halinde Maliyetin Ölçümü  684
8.4.2.3. Takas İşlemlerinde Maliyetin Ölçümü  685
8.5. Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm  687
8.5.1. Maliyet Modeli  687
8.5.2. Yeniden Değerleme Modeli  687
8.5.2.1. Yeniden Değerleme Sıklığı  689
8.5.2.2. Yeniden Değerleme Düzeltmesi’nin Yöntemleri (Şekli – Usulü)  689
8.5.2.3. Maddi Duran Varlık Sınıfları  690
8.5.2.4. Yeniden Değerleme Artış ve Azalışlarının Muhasebeleştirilmesi  691
8.6. Amortisman  693
8.6.1. Amortismanın Konusu  693
8.6.2. Amortisman Ayrılmasına İlişkin Genel İlkeler  694
8.6.3. Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi  696
8.6.4. Amortisman Yöntemi  698
8.6.4.1. Doğrusal Amortisman Yöntemi  698
8.6.4.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi  700
8.6.4.3. Üretim Yöntemi  701
8.7. Değer Düşüklüğü  702
8.8. Finansal Durum Tablosu (Bilanço Dışı) Bırakma  702
8.9. Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar  703
9. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  706
9.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  706
9.2. Tanımlar  709
9.3.1. Belirlenebilirlik  711
9.3.2. Kontrol  712
9.3.3. Gelecekteki ekonomik yararlar  713
9.4. Muhasebeleştirme ve Ölçme  714
9.4.1. Genel Muhasebeleştirme Kriterleri  714
9.4.2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İlk Ölçümü  715
9.4.2.1. Ayrı Olarak Elde Etme  716
9.4.2.2. İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme  717
9.4.2.3. Devlet Teşviki Yoluyla Elde Etme  719
9.4.2.4. Varlıkların Takası  719
9.4.2.5. İşletme İçi Yaratılan Şerefiye  720
9.4.2.6. İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlıklar  721
9.4.2.6.1. Araştırma Safhası  721
9.4.2.6.2. Geliştirme Safhası  722
9.4.2.6.3. Elde Edilmiş Devam Eden Bir Araştırma ve Geliştirme Projesi ile İlgili Daha Sonraki Harcamalar  723
9.4.2.6.4. İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti  723
9.4.2.7. Giderin Muhasebeleştirilmesi  725
9.4.3. Muhasebeleştirilme Sonrası Ölçme  726
9.4.3.1. Maliyet Yöntemi  726
9.4.3.2. Yeniden Değerleme Yöntemi  726
9.4.4. Yararlı Ömür  729
9.4.5. Sınırlı Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Süresi ve İtfa Yöntemi  731
9.4.5.1. Kalıntı Değer  733
9.4.5.2. İtfa Süresi ve İtfa Yönteminin Gözden Geçirilmesi  733
9.4.6. Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar  734
9.4.6.1. Yararlı Ömür Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi  734
9.4.7. Defter Değerinin Geri Kazanılabilme Durumu – Değer Düşüklüğü Zararları  734
9.5. Kullanımdan Çıkarılmalar ve Elden Çıkarılmalar  735
9.6. Açıklamalar  736
9.6.1. Genel Açıklamalar  736
9.6.2. Muhasebeleştirildikten Sonra Yeniden Değerleme Yöntemi ile Ölçülen Maddi Olmayan Duran Varlıklar  738
9.6.3. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları  738
9.6.4. Diğer Bilgiler  739
10. TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER  739
10.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  739
10.2. Tanımlar  740
10.3. Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı Gayrimenkul veya Sahibi Tarafından Kullanılan Gayrimenkul Olarak Sınıflandırılması  741
10.4. Muhasebeleştirme ve Ölçme  743
10.4.1. Muhasebeleştirme Sırasında Ölçme  744
10.4.2. Muhasebeleştirme Sonrasında Ölçme  746
10.4.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  747
10.4.2.2. Maliyet Yöntemi  749
10.4.3. Transferler  750
10.4.4. Elden Çıkarma  752
10.5. Açıklamalar  753
10.5.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ve Maliyet Yöntemi  753
10.5.2. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  754
10.5.3. Maliyet Yöntemi  756
11. TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  757
11.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  757
11.2. Tanımlar  759
11.3. Değer Düşüklüğüne Uğramış Olması Muhtemel Bir Varlığın Belirlenmesi  760
11.4. Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçülmesi  763
11.4.1. Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer  766
11.4.2. Kullanım Değeri  767
11.4.2.1. Gelecekteki Nakit Akışlarının Tahmin Edilme Esası  767
11.4.2.2. Gelecekteki Nakit Akış Tahminlerinin İçeriği  769
11.4.2.3. Gelecekteki Yabancı Para Nakit Akışları  772
11.4.2.4. İskonto Oranı  772
11.5. Değer Düşüklüğü Zararının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi  772
11.5.1. Genel Olarak (Nakit Yaratan Birimler ve Şerefiye Dışındaki) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Zararlarının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi  772
11.5.2. Nakit Yaratan Birimler  773
11.5.2.1. Varlığın Ait Olduğu Nakit Yaratan Birimin Belirlenmesi  773
11.5.2.2. Geri Kazanılabilir Tutar ve Nakit Yaratan Birimin Defter Değeri  775
11.5.3. Şerefiye  777
11.5.3.1. Şerefiyenin Nakit Yaratan Birimlere Dağıtımı  777
11.5.3.2. Şerefiyeye Sahip Nakit Yaratan Birimlerin Değer Düşüklüğü Açısından Test Edilmesi  779
11.5.3.3. Değer Düşüklüğü Testinin Zamanlaması  780
11.5.4. Şirket Varlıkları  781
11.5.5. Nakit Yaratan Bir Birime İlişkin Değer Düşüklüğü Zararı (TMS 36 p104)  782
11.5.6. Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi  784
11.5.6.1. Tek Bir Varlığa İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının İptali  786
11.5.6.2. Nakit Yaratan Bir Birime İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının İptali  787
11.5.6.3. Şerefiyeye İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının İptali  787
11.6. Açıklamalar  787
11.6.1. Şerefiye veya Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçeren Nakit Yaratan Birimlerin Geri Kazanılabilir Tutarlarının Ölçülmesinde Kullanılan Tahminler  790
12. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR  793
12.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  793
12.2. Tanımlar (TMS 37 p10)  795
12.3. Muhasebeleştirme  798
12.3.1. Karşılıklar (TMS 37 p14)  798
12.3.1.1. Mevcut Yükümlülük  798
12.3.1.1.1. Geçmişteki Olay  799
12.3.1.2. Ekonomik Fayda İçeren Kaynakların Olası Çıkışları  801
12.3.1.3. Yükümlülük Tutarının Güvenilir Biçimde Tahmini  801
12.3.2. Koşullu Borçlar  801
12.3.3. Koşullu Varlıklar  802
12.4. Ölçme  802
12.4.1. En Gerçekçi Tahmin  802
12.4.2. Riskler ve Belirsizlikler  804
12.4.3. Bugünkü Değer  804
12.4.4. Gelecekteki Olaylar  805
12.4.5. Varlıkların Elden Çıkarılmasının Beklenmesi  805
12.5. Tazminatlar  806
12.6. Karşılıklardaki Değişmeler  806
12.7. Karşılıkların Kullanımı  806
12.8. Muhasebeleştirme ve Ölçme Kurallarının Uygulanması  807
12.8.1. Gelecekteki Faaliyet Zararları  807
12.8.2. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler  807
12.8.3. Yeniden Yapılandırma  808
12.9. Açıklamalar  811
13. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ  812
13.1. Temel İlke ve Kapsam  812
13.2. Tanımlar  813
13.3. Muhasebeleştirme  814
13.3.1. Aktifleştirilebilir Borçlanma Maliyetleri  814
13.3.1.1. Özel Amaçlı Borçlanmalar  814
13.3.1.2. Genel Amaçlı Borçlanmalar  817
13.3.2. Özellikli Varlıkların Defter Değerinin Geri Kazanılabilir Tutarını Aşan Kısmı  820
13.3.3. Aktifleştirmenin Başlaması  820
13.3.4. Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi  821
13.3.5. Aktifleştirmenin Sona Ermesi  822
13.4. Açıklamalar  822
13.5. Geçiş Hükümleri  822
14. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR  823
14.1. Genel Olarak  823
14.2. Standardın Amacı ve Kapsamı  825
14.3. Tanımlar  826
14.4. Çalışanlara Sağlanan Faydaların Raporlanması  831
14.4.1. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar  831
14.4.1.1. Muhasebeleştirme ve Ölçme (TMS 19 p11)  831
14.4.1.2. Açıklama  836
14.4.2. İş İlişkisi Sonrasında Sağlanan Faydalar  836
14.4.2.1. Tanımlanmış Katkı Planlarının Raporlanması  837
14.4.2.2. Tanımlanmış Fayda Planlarının Raporlanması  838
14.4.3. Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar  840
14.4.4. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinden Dolayı Sağlanan Faydalar  840
15. TMS 12 GELİR VERGİLERİ  842
15.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  842
15.2. Tanımlar  844
15.3. Dönem Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi  846
15.4. Ertelenmiş Vergi Borçlarının ve Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi  847
15.5. Ölçme  849
15.6. Dönem Vergisinin ve Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi  851
15.6.1. Kar veya Zararda Muhasebeleştirilen Kalemler  851
15.7. Açıklamalar  851
16. TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ
İLK UYGULAMASI  852
16.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  852
16.2. Terimlere İlişkin Açıklamalar  854
16.3. Muhasebeleştirme ve Ölçme  855
16.3.1. TFRS Açılış Finansal Durum Tablosu (Bilançosu)  855
16.3.2. Muhasebe Politikaları  856
16.3.3. Diğer TFRS’lerin Geriye Dönük Uygulanmalarına İlişkin İstisnalar  857
16.3.4. Tahminler  857
16.3.5. Diğer TFRS’lerden Kaynaklanan Muafiyetler  858
16.4. Açıklama ve Sunum  858
Kaynakça  865
Kavram Dizini  869
Yazar Hakkında  880
 


Mehmet Durgut
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
I. BÖLÜM
GENEL OLARAK MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA
1. MUHASEBE VE BİLGİ KULLANICILARI  31
2. MUHASEBE UYGULAMALARININ TARİHİ GELİŞİMİ  36
2.1. Başlangıcından Günümüze Muhasebe  36
2.2. Muhasebe Uygulamalarının Ülkemizdeki Gelişimi  40
2.3. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Oluşum Süreci  42
2.4. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Oluşum Süreci  46
3. BİR MESLEK OLARAK MUHASEBE VE MESLEK MENSUPLARI  48
4. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE MUHASEBE UYGULAMALARI  49
5. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU  51
6. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (IASB)  54
6.1. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı (IASCF)  55
6.2. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Standartlar Danışma Konseyi (SAC)  56
6.3. Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (IFRIC)  57
6.4. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)  57
7. GENEL OLARAK MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ UYGULAMASI İLE ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR  59
7.1. Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarının Tanımı ve Amacı  59
7.2. Standartların Muhasebe Uygulamaları İçerisindeki Yeri  61
7.3. Muhasebe Standartlarının, Finansal Raporlama Standartlarına Dönüşümü  62
7.4. Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Arasındaki Temel Farklılıklar  65
8. BAĞIMSIZ DENETÇİ VE DENETÇİLİK MESLEĞİ  68
8.1. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar  68
8.1.1. Denetçinin Bağımsızlığını Ortandan Kaldırmaya Yönelik Tehditler  70
8.1.2. Bağımsızlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Tehditlerin Ortadan Kaldırılması Amacıyla Alınan Önlemler  70
8.1.3. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesine İlişkin Ana Hükümler  71
8.1.4. Bağımsız Denetçi Görüşü  74
8.1.5. Bağımsız Denetim Raporu  76
8.2. Bağımsız Denetçi Olma Şartları ve Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmesi  77
8.3. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi  79
9. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLER  82
9.1. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Genel Ölçütler  82
9.2. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Özel Ölçütler  83
9.2.1. (I) Sayılı Liste Kapsamında Denetime Tabi Olan Şirketler  83
9.2.2. (II) Sayılı Liste Kapsamında Denetime Tabi Olan Şirketler  84
9.3. Uygulamaya İlişkin Esaslar  86
9.3.1. Esas Alınacak Finansal Tablolar  87
9.3.2. Aktif Toplamı ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması  88
9.3.3. Çalışan Sayısının Hesaplanması  89
9.3.4. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri  90
9.3.5. Denetimin Kapsamından Çıkma  90
10. GEÇERLİ FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ  90
10.1. Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi Hakkında Duyuru  92
10.2. TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar için Finansal Raporlama Duyurusu  93
10.3. Uluslararası Raporlama Çerçevesi  95
10.3.1. 6102 sayılı Kanun’un Geçici Birinci Maddesi Gereği Muhasebe İşlemlerinde ve Defter Kayıtlarında TMS/TFRS ve Yorumlarını Tam Olarak Uygulamakla Yükümlü Olanlar  95
10.3.2. 01/26 sayılı Kurul Kararı Gereğince 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine İlişkin Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun Hazırlamak Zorunda Olanlar  95
10.4. Ulusal Raporlama Çerçevesi  97
10.4.1. 6102 sayılı Kanun’un 64 ila 88'inci Madde Hükümlerine Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Durumu  97
10.4.2. 6102 sayılı Kanun’un 397'nci Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Durumu  98
10.4.2.1. 6102 sayılı TTK’na Göre Bağımsız Denetim  98
10.4.2.2. 6102 sayılı Kanun’un 397'nci Maddesinin (4) Numaralı Fıkrası Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olmakla Birlikte Ulusal Raporlama Çerçevesine Dahil Olanlar  102
10.4.2.2.1. Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar  103
10.4.2.2.2. Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Duyuru  106
10.4.2.2.3. KGK’nın 30 Mart 2015 Tarihli Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Finansal Raporlama Duyurusu  111
10.5. Mali Tabloların Tekliği İlkesi Karşısında İki Farklı Tablo Düzenlenebilir mi?  114
10.6. İki Farklı Finansal Tablo Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler İki Farklı Defter Tutabilirler mi?  115
10.6.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defterler  117
10.6.1.1. Dürüst Resim İlkesi  118
10.6.1.2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ayrı Ticari Defterler Tutulmasını Gerektiren Diğer Sebepler  119
10.6.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Defterler  121
10.6.3. 6102 sayılı TTK ve VUK Hükümlerine Göre Çift Defter Tutulabir mi?  122
II. BÖLÜM
FİNANSAL RAPORLAMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
1. MUHASEBE UYGULAMALARININ ULUSLARARASI UYUMLAŞTIRILMASI İHTİYACI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE  127
2. GENEL AMAÇLI FİNANSAL RAPORLAMANIN AMACI, FAYDASI VE SINIRLARI  130
2.1. Finansal Tabloların, Muhasebenin Sorumluluk veya Hesap Verebilirlik Fonksiyonu Esas Alınarak Hazırlanması  131
2.2. Finansal Tabloların, Muhasebenin Bilgi Verme Fonksiyonu Esas Alınarak Hazırlanması  134
2.2.1. Asli Finansal Tablo Kullanıcıları  135
2.2.2. İşletmenin Ekonomik Kaynakları ve Talep Haklarına İlişkin Bilgi  138
2.2.3. İşletmenin Ekonomik Kaynaklarındaki ve Talep Haklarındaki Değişimlere İlişkin Bilgi  139
2.2.3.1. Finansal Performansa İlişkin Bilgi  139
2.2.3.1.1. Tahakkuk Esasına Göre Yansıtılan Finansal Performansa İlişkin Bilgi  140
2.2.3.1.2. Geçmişteki Nakit Akışları Tarafından Yansıtılan Finansal Performansa İlişkin Bilgi  143
2.2.3.2. Ekonomik Kaynaklar ve Talep Haklarındaki Finansal Performanstan Kaynaklanmayan Değişimler  143
2.3. Finansal Raporlar ile Sunulan Bilginin Kapsamı ve Niteliği  144
3. FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ  144
3.1. Faydalı Finansal Bilginin Temel Niteliksel Özellikleri  146
3.1.1. İhtiyaca Uygunluk  146
3.1.2. Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum  147
3.1.2.1. Tam Bir Sunum  147
3.1.2.2. Tarafsız Sunum  147
3.1.2.3. Hatasız Sunum  147
3.2. Destekleyici Niteliksel Özellikler  148
3.2.1. Karşılaştırılabilirlik  148
3.2.2. Doğrulanabilirlik  149
3.2.3. Zamanında Sunum  149
3.2.4. Anlaşılabilirlik  149
3.3. Faydalı Finansal Raporlamada Maliyet Kısıtı  150
4. FİNANSAL TABLOLARI OLUŞTURAN UNSURLARIN TANIM, TAHAKKUK VE ÖLÇÜMLEME ESASLARI  150
4.1. Finansal Tabloları Oluşturan Unsurların Tanımı  150
4.1.1. Finansal Tabloların Unsurları  152
4.1.1.1. Finansal Durumun Ölçümlemesi ile Doğrudan İlgili Unsurlar  153
4.1.1.1.1. Varlıklar  154
4.1.1.1.2. Borçlar  155
4.1.1.1.3. Özkaynaklar  157
4.1.1.2. Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi ile Doğrudan Doğruya İlgili Unsurlar  157
4.1.1.2.1. Gelirler  159
4.1.1.2.2. Giderler  159
4.1.1.3. Sermaye Koruma Düzeltmesi  160
4.2. Finansal Tabloları Oluşturan Unsurların Tahakkuku  160
4.2.1. Bir Hesap Kaleminin Bilanço veya Gelir Tablosuna Dahil Edilmesi İçin Gerekli Ölçütler  160
4.2.1.1. Gelecekteki Ekonomik Yarar Olasılığı  160
4.2.1.2. Ölçümlemenin Güvenilirliği  161
4.2.2. Varlıkların Tahakkuku  161
4.2.3. Borçların Tahakkuku  162
4.2.4. Gelirin Tahakkuku  162
4.2.5. Giderlerin Tahakkuku  163
4.3. Finansal Tabloları Oluşturan Unsurlarının Ölçümleme Esasları  164
4.3.1. Maliyet Esaslı Değerlemeden Bilanço Esaslı Ölçümlemeye  164
4.3.2. İçe Dönük Özel Amaçlı Finansal Raporlamadan Dışa Dönük Genel Amaçlı Finansal Raporlamaya  167
4.3.3. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de Tanımlanan Ölçüm Esasları  170
4.3.3.1. Tarihi Maliyet  171
4.3.3.2. Cari Maliyet  171
4.3.3.3. Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri)  171
4.3.3.4. Bugünkü Değer  171
5. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASI KAVRAMLARI  171
5.1. Sermaye Kavramı  171
5.2. Sermayenin Korunması ve Karın Belirlenmesi  172
6. TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ  174
6.1. Terimlere İlişkin Tanımlar  177
6.2. Gerçeğe Uygun Değer Ölçüm Basamakları  179
6.3. Gerçeğe Uygun Değerle Değerleme Yöntemleri  180
6.3.1. Piyasa Yaklaşımı  180
6.3.2. Maliyet Yaklaşımı  181
6.3.3. Gelir Yaklaşımı  181
6.4. Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi  182
6.4.1. Seviye 1 Girdileri  183
6.4.2. Seviye 2 Girdileri  183
6.4.3. Seviye 3 Girdileri  183
6.5. Açıklamalar  184
III. BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
1. TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU  185
1.1. Finansal Tablo Kavramı  185
1.2. Finansal Tablo Çeşitleri  187
1.2.1. Düzenlenmesi Zorunlu Finansal Tablolar  187
1.2.1.1. 6102 sayılı TTK ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS –TFRS) Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Finansal Tablolar  187
1.2.1.2. Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine Göre Düzenlenmesi Zorunlu Finansal Tablolar  189
1.3. Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  192
1.3.1. 6102 sayılı TTK ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS – TFRS) Uyarınca Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  193
1.3.1.1. Finansal Tablolara İlişkin İlkeler  193
1.3.1.1.1. Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Uyumu  194
1.3.1.1.2. İşletmenin Sürekliliği  196
1.3.1.1.3. Muhasebenin Tahakkuk Esası  197
1.3.1.1.4. Önemlilik ve Birleştirme  197
1.3.1.1.5. Netleştirme (Mahsup Etme)  198
1.3.1.1.6. Raporlama Sıklığı  199
1.3.1.1.7. Karşılaştırmalı Bilgi  199
1.3.1.1.7.1. Asgari Karşılaştırmalı Bilgi  199
1.3.1.1.7.2. İlave Karşılaştırmalı Bilgi  200
1.3.1.1.7.3. Muhasebe Politikasında Değişiklik, Geriye Dönük Düzeltme veya Yeniden Sınıflandırma  200
1.3.1.1.8. Sunuluşun Tutarlılığı  201
1.3.1.2. Finansal Tablo Kalemlerine İlişkin İlkeler  202
1.3.1.2.1. Tamlık ve Mahsup Yasağı  202
1.3.1.2.2. Bilançonun İçeriği  202
1.3.1.2.3. Aktifleştirme Yasağı  202
1.3.1.2.4. Karşılıklar  203
1.3.1.2.5. Dönem Ayırıcı Hesaplar  203
1.3.1.2.6 Sorumluluk İlişkileri  203
1.3.2. Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Uyarınca Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  203
1.3.2.1. Muhasebenin Temel Kavramları  204
1.3.2.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  204
1.3.2.1.2. Kişilik Kavramı  204
1.3.2.1.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  204
1.3.2.1.4. Dönemsellik Kavramı  205
1.3.2.1.5. Parayla Ölçülme Kavramı  205
1.3.2.1.6. Maliyet Esası Kavramı  205
1.3.2.1.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  205
1.3.2.1.8. Tutarlılık Kavramı  205
1.3.2.1.9. Tam Açıklama Kavramı  205
1.3.2.1.10. İhtiyatlılık Kavramı  206
1.3.2.1.11. Önemlilik Kavramı  206
1.3.2.1.12. Özün Önceliği Kavramı  206
1.3.2.2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması  206
1.3.2.3. Mali Tablolar İlkeleri  207
1.3.2.3.1. Gelir Tablosu İlkeleri  208
1.3.2.3.2. Bilanço İlkeleri  210
2. FİNANSAL TABLOLAR (MALİ TABLOLAR)  213
2.1. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)  214
2.1.1. Varlıklar  216
2.1.1.1. Varlıkların Ölçümleme ve Kayıt Esasları  216
2.1.2. Kaynaklar  218
2.1.2.1. Kaynakların Ölçümleme ve Kayıt Esasları  219
2.1.3. Varlık ve Kaynakların Sınıflandırılması  220
2.1.3.1. Cari – Cari Olmayan Sınıflandırması  220
2.1.3.1.1. Dönen / Duran Varlıklar  221
2.1.3.1.2. Kısa / Uzun Vadeli Borçlar  222
2.1.3.2. Likidite Esaslı Sınıflandırma  224
2.1.3.3. Karma Sınıflandırma  224
2.1.4. Finansal Durum Tablosunun Sunumu ve Raporlama Formatı  225
2.1.4.1. Varlıklar  229
2.1.4.2. Kaynaklar  235
2.1.3. Dipnotlar ve Açıklayıcı Notlar  242
2.2. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)  247
2.2.1. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun Tanımı  247
2.2.2. Muhasebe Politikasının Seçimi ve Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)  251
2.2.3. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)’nda Sunulacak Bilgiler  252
2.2.3.1. Kâr veya Zarar Bölümünde veya Kâr veya Zarar Tablosunda Sunulacak Bilgiler  253
2.2.3.2. Diğer Kapsamlı Gelir Bölümünde Sunulacak Bilgiler  254
2.2.4. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda (veya Tablolarında) ya da Dipnotlarda Sunulacak Gelirler ve Giderler  255
2.2.4.1. Gelirler  256
2.2.4.1.1. TMS 18 Hasılat Standardı  260
2.2.4.1.2. IFRS 15 Revenue From Contracts With Customers (Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat)  263
2.2.4.2. Giderler  284
2.2.5. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Kalemleri  286
2.2.6. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği  292
2.3. Özsermaye Değişim Tablosu  297
2.3.1. Sermaye – Özsermaye Kavramları ve Özsermaye Değişim Tablosu  297
2.3.2. Özkaynaklar Değişim Tablosunun Amacı ve Önemi  299
2.3.3. Özkaynak Değişim Tablosunda Sunulacak Bilgiler  300
2.3.4. Özkaynak Değişim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler  301
2.3.5. Özkaynaklar Değişim Tablosunun Unsurları  302
2.3.5.1. Önceki Dönem Açılış Bakiyeleri  303
2.3.5.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Etkisi  303
2.3.5.3. Önceki Dönem Hatalarının Düzeltilmesinin Etkileri  303
2.3.5.4. Transferler  303
2.3.5.5. Toplam Kapsamlı Gelir  303
2.3.5.6. Ödenmiş Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler  304
2.3.5.7. Temettüler  304
2.3.5.8. Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)  304
2.3.5.9. Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ve Azalışlar  304
2.3.5.10. Kapanış Bakiyeleri  305
2.3.6. Özkaynaklar Değişim Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği  305
2.4. Nakit Akış Tablosu  311
2.4.1. Nakit ve Nakit Benzerleri  314
2.4.2. Nakit Akış Tablosunun Sunumu  315
2.4.2.1. Nakit Akışlarının Sınıflandırılması  316
2.4.2.1.1. İşletme Faaliyetleri (Operating Activities)  317
2.4.2.1.2. Yatırım Faaliyetleri  319
2.4.2.1.3. Finansman Faaliyetleri  319
2.4.3. Nakit Akışlarının Raporlanması  320
2.4.3.1. İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması  320
2.4.3.2. Yatırım ve Finansman Faaliyetleri ile İlgili Nakit Akışlarının Raporlanması  323
2.4.3.3. Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin Nakit Akışları  325
2.4.3.4. Faiz ve Temettüler  325
2.4.3.5. Vergilerle İlgili Nakit Akışları  326
2.4.3.6. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar  326
2.4.3.7. Bağlı Ortaklıklardaki ve Diğer İşletmelerdeki Ortaklık Paylarındaki Değişiklikler  326
2.4.4. Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler  327
2.4.5. Nakit ve Nakit Benzerlerinin Unsurları  328
2.4.6. Diğer Açıklamalar  328
2.4.7. Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği  329
2.4.7.1. Genel Bilgi  329
2.4.7.2. X A.Ş 2014 Hesap Dönemi Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu  331
2.4.7.3. X A.Ş 31.12.2014 Tarihli Finansal Durum Tablosu  331
2.4.7.4. X A.Ş. 2014 Hesap Dönemine İlişkin Ek Bilgiler  332
2.4.7.5. X A.Ş. 2014 Hesap Dönemine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanması  334
2.4.7.5.1. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları  334
2.4.7.5.2. Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları  339
2.4.7.5.3. Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları  342
3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN DİĞER STANDARTLAR  350
3.1. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar  350
3.1.1. Muhasebe Politikaları  353
3.1.1.1. Muhasebe Politikalarının Seçilmesi ve Uygulanması  353
3.1.1.2. Muhasebe Politikalarının Tutarlılığı  354
3.1.1.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler  355
3.1.1.4. Muhasebe Politikalarında Değişikliklerin Uygulanması  355
3.1.1.4.1. Geçmişe Dönük Uygulama  356
3.1.1.4.2. Geçmişe Dönük Uygulamadaki Kısıtlamalar  356
3.1.1.4.3. Muhasebe Politikasında Değişikliğe İlişkin Açıklamalar  357
3.1.2. Muhasebe Tahminleri  360
3.1.2.1. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler  362
3.1.2.2. Muhasebe Tahminlerindeki Değişikliklere İlişkin Açıklamalar  364
3.1.3. Hatalar  364
3.1.3.1. Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlemelere İlişkin Kısıtlamalar  367
3.1.3.2. Önceki Dönem Hatalarına İlişkin Açıklamalar  368
3.1.4. Geçmişe Dönük Uygulamada veya Yeniden Düzenlemede Tatbik Edilememe Durumu  369
3.2. TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar  370
3.2.1. Finansal Tabloların Yayımlanması İçin Onaylandığı Tarih  372
3.2.2. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar  373
3.2.2.1. Raporlama Döneminden Sonra Düzeltme Yapılmasını Gerektiren Olaylar  373
3.2.2.2. Raporlama Döneminden Sonra Düzeltme Yapılmasını Gerektirmeyen Olaylar (Finansal Tablolarda Açıklanması Gereken Bilgiler)  374
3.2.3. İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Geçerliliğini Kaybetmesi  374
3.2.4. Açıklamalar  375
3.2.4.1. Finansal Tabloların Yayımı İçin Onaylama Tarihine İlişkin Açıklamalar  375
3.2.4.2. Raporlama Döneminden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylara İlişkin Açıklamalar  376
3.3. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları  377
3.3.1. İlişkili Taraf Açıklamalarının Amacı  382
3.3.2. Açıklamalar  383
3.4. TFRS 8 Faaliyet Bölümleri  386
3.4.1. Faaliyet Bölümleri  387
3.4.2. Raporlanabilir Bölümler  388
3.4.2.1. Faaliyet Bölümlerinin Birleştirilmesi  388
3.4.2.2. Faaliyetleri Ayrı Raporlanabilir Bölümler İçin Sayısal Alt Sınırlar  389
3.4.3. Açıklamalar  392
3.4.3.1. Genel Bilgi Açıklamaları  392
3.4.3.2. Kâr veya Zarara, Varlıklara ve Borçlara İlişkin Bilgi  392
3.4.4. Faaliyetleri Ölçme ve Bölüm Performansını Değerlendirme  394
3.4.4.1. Mutabakatlar  395
3.4.4.2. Geçmişte Raporlanan Bilgilerin Yeniden Düzenlenmesi  396
3.4.5. Tüm İşletmeyi Kapsayan Açıklamalar  396
3.4.5.1. Ürün ve Hizmetlere İlişkin Bilgi  396
3.4.5.2. Coğrafi Bölgelere İlişkin Bilgi  397
3.4.5.3. Büyük Müşterilere İlişkin Bilgi  397
3.5. Uygulama Örneği  398
IV. BÖLÜM
FİNANSAL DURUM TABLOSU UNSURLARI
1. FİNANSAL ARAÇLAR  405
1.1. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme  415
1.1.1. Finansal Varlık ve Finansal Borçların Sınıflandırılması  415
1.1.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlık ve Finansal Borçlar  416
1.1.1.1.1. Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlık ve Finansal Borçlar  416
1.1.1.1.2. İlk Muhasebeleştirme Sırasında, İşletme Tarafından, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlık ve Finansal Borçlar  418
1.1.1.2. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar  419
1.1.1.3. Kredi ve Alacaklar  422
1.1.1.4. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  422
1.1.2. Muhasebeleştirme ve Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Dışı Bırakma  423
1.1.2.1. İlk Muhasebeleştirme  423
1.1.2.2. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Dışı Bırakma  424
1.1.3. Finansal Varlık ve Borçların Ölçümü  426
1.1.3.1. Finansal Varlık ve Borçların Başlangıçtaki Ölçümleri  426
1.1.3.2. Finansal Varlık ve Borçların Sonraki Ölçümleri  427
1.1.3.2.1. Finansal Varlıkların Sonraki Ölçümleri  427
1.1.3.2.2. Finansal Borçların Sonraki Ölçümleri  428
1.1.3.3. Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümüne İlişkin Hususlar  430
1.1.3.4. Yeniden Sınıflandırma  431
1.1.3.5. Gerçeğe Uygun Değerde Meydana Gelen Değişiklik Nedeniyle Ortaya Kazanç ve Kayıplar  433
1.1.4. Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü ve Tahsil Edilememesi  434
1.1.4.1. İtfa Edilmiş Maliyetinden Gösterilen Finansal Varlıklar  436
1.1.4.2. Maliyetinden Gösterilen Finansal Varlıklar  437
1.1.4.3. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  437
1.1.5. Uygulama Örnekleri  438
1.2. TFRS 9 Finansal Araçlar  445
1.2.1. Standardın Amacı  446
1.2.2. Standardın Kapsamı  446
1.2.3. Finansal Tablolara Alma (Muhasebeleştirme) ve Finansal Tablo (Bilanço) Dışı Bırakma  448
1.2.3.1. İlk Kez Finansal Tablolara Alma (İlk Muhasebeleştirme)  448
1.2.3.2. Finansal Tablo (Bilanço) Dışı Bırakma  449
1.2.3.2.1. Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması  449
1.2.3.2.2. Finansal Borçların Finansal Tablo Dışı Bırakılması  456
1.2.4. Finansal Varlık ve Borçların Sınıflandırılması  457
1.2.4.1. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması  457
1.2.4.2. Finansal Borçların Sınıflandırılması  462
1.2.4.3. Saklı Türev Ürünler  464
1.2.4.4. Finansal Varlık ve Borçların Yeniden Sınıflandırılması  465
1.2.5. Finansal Varlık ve Borçların Ölçümü  466
1.2.5.1. İlk Ölçüm  466
1.2.5.2. Finansal Varlıkların Sonraki Ölçümü  468
1.2.5.3. Finansal Borçların Sonraki Ölçümü  471
1.2.5.4. İtfa Edilmiş Maliyetten Ölçüm  472
1.2.5.4.1. Etkin Faiz Yöntemi  472
1.2.5.4.2. Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarının Değiştirilmesi  472
1.2.5.4.3. Değer İptali  473
1.2.5.5. Değer Düşüklüğü  473
1.2.5.5.1. Kredi Riskindeki Önemli Artışların Belirlenmesi  475
1.2.5.5.2. Değiştirilmiş Finansal Varlıklar  476
1.2.5.5.3. Alınan ya da Oluşturulan, Kredi–Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlıklar  476
1.2.5.5.4. Ticari Alacaklar, Sözleşme Varlıkları ve Kira Alacakları İçin Basitleştirilmiş Yaklaşım  477
1.2.5.5.5. Beklenen Kredi Zararlarının Ölçümü  478
1.2.5.6. Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması  479
1.2.5.7. Kazanç ve Kayıplar  480
1.2.6. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Hedging)  481
1.2.6.1. Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Amacı ve Kapsamı  482
1.2.6.2. Finansal Riskten Korunma Araçları  483
1.2.6.2.1. Nitelikleri Sağlayan Araçlar  483
1.2.6.2.2. Finansal Riskten Korunma Araçlarının Tanımlanması  483
1.2.6.3. Finansal Riskten Korunma Konusu Kalemler  484
1.2.6.3.1. Nitelikleri Sağlayan Kalemler  484
1.2.6.3.2. Finansal Riskten Korunma Konusu Kalemlerin Tanımlanması  486
1.2.6.4. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi İçin Gerekli Kriterler  486
1.2.6.4.1. Finansal Riskten Korunma İlişkisinin Belirlenmesi  486
1.2.6.4.2. Finansal Riskten Korunma İlişkisinin Etkinliği  487
1.2.6.4.3. Yenidene Dengeleme  487
1.2.6.4.4. Finansal Riskten Korunma İlişkisine Son Verilmesi  487
1.2.6.5. Gerekli Kriterleri Sağlayan Finansal Riskten Korunma İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi  488
1.2.6.5.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma  489
1.2.6.5.2. Nakit Akış Riskinden Korunma  491
1.2.6.5.3. Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma  493
1.2.7. Yürürlük Tarihi ve Geçiş  493
1.2.7.1. Yürürlük Tarihi  493
1.2.7.2. Geçiş  493
1.3. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum  494
1.3.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  494
1.3.2. Tanımlar  497
1.3.3. Sunum  499
1.3.3.1. Borç veya Özkaynak Sınıflandırması  499
1.3.3.2. Satım Opsiyonu Bulunan Finansal Araçlar  501
1.3.3.3. Sadece Tasfiye Durumunda Diğer Tarafa İşletmenin Net Varlıklarından Oransal Bir Pay Verme Yükümlülüğü Getiren Finansal Araçlar veya Söz Konusu Araçların Bileşenleri  502
1.3.3.4. Nakit ya da Başka Bir Finansal Varlığın Verilmesine İlişkin Sözleşmeye Dayalı Bir Yükümlülüğünün Bulunmaması (16/a)  503
1.3.3.5. İşletmenin Özkaynağına Dayalı Finansal Araçlarıyla Yapılan Ödeme (16/b)  505
1.3.3.6. Bileşik Finansal Araçlar  506
1.3.3.7. İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri  507
1.3.3.8. Faizler, Temettüler, Kayıp ve Kazançlar  508
1.3.4. Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi (Netleştirilmesi)  509
1.4. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  512
1.4.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  512
1.4.2. Finansal Durum Tablosunda (Sınıflandırılarak) Açıklanacak Önemli Finansal Araçlar  513
1.4.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara ya da Finansal Borçlara İlişkin Açıklamalar  514
1.4.2.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar  516
1.4.2.3. Yeniden Sınıflandırma ve İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçüme Başlanması  517
1.4.2.4. Finansal Varlıkların ve Finansal Borçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar  518
1.4.2.5. Alınan veya Verilen Teminatlara (Rehinlere – Collateral) İlişkin Açıklamalar  519
1.4.2.6. Kredi Zararlarına İlişkin Karşılık Hesabı  519
1.4.2.7. Çoklu Saklı Türev Ürün İçeren Bileşik Finansal Araçlar  519
1.4.2.8. Temerrüt ve İhlaller  519
1.4.3. Kapsamlı Gelir Tablosu Yapılacak Açıklamalar  520
1.4.3.1. Gelir, Gider, Kazanç ve Kayıp Kalemleri  520
1.4.4. Diğer Açıklamalar  521
1.4.4.1. Muhasebe Politikaları  521
1.4.4.2. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi  521
1.4.4.3. Gerçeğe Uygun Değer  522
1.4.5. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi  524
1.4.5.1. Kredi Riski  525
1.4.5.2. Likidite Riski  526
1.4.5.3. Piyasa Riski  526
1.4.6. Finansal Varlıkların Devredilmesi  526
2. TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ (FİNANSAL KİRALAMA)  527
2.1. Genel Olarak  527
2.2. Standardın Amacı ve Kapsamı  528
2.3. Tanımlar  529
2.4. Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması  532
2.5. Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Finansal Tablolara Alınması)  536
2.5.1. Kiralama Sözleşmelerinin Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi  536
2.5.1.1. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  536
2.5.1.1.1. İlk Muhasebeleştirme  536
2.5.1.1.2. Sonraki Ölçümler  537
2.5.1.1.3. Açıklamalar  538
2.5.1.2. Faaliyet Kiralamasına İlişkin Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  539
2.5.1.2.1. Açıklamalar  539
2.5.2. Kiralama Sözleşmelerinin Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirilmesi  539
2.5.2.1. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  539
2.5.2.1.1. İlk Muhasebeleştirme  539
2.5.2.1.2. Sonraki Ölçümler  540
2.5.2.1.3. Açıklamalar  542
2.5.2.2. Faaliyet Kiralamasına İlişkin Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  542
2.5.2.2.1. Açıklamalar  543
2.5.3. Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  543
2.6. 213 sayılı VUK’na Göre Finansal Kiralama  544
2.6.1. Kiracı Tarafından Yapılacak Değerleme Esasları  545
2.6.2. Kiraya Veren (Kiralayan) Tarafından Yapılacak Değerleme Esasları  545
2.6.3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  546
2.7. Uygulama Örneği  549
3. TMS 2 STOKLAR  560
3.1. İşletmeler ve Finansal Tablo Kullanıcıları Açısından Stok Kavramı  560
3.2. Standardın Amacı ve Kapsamı  565
3.3. Tanımlar  566
3.4. Stokların Ölçümü (Değerlemesi)  572
3.4.1. Stokların Maliyeti  573
3.4.1.1. Satınalma Maliyetleri (p11)  574
3.4.1.2. Dönüştürme Maliyetleri (p12)  574
3.4.1.3. Diğer Maliyetler (p15)  576
3.4.1.4. Hizmet İşletmelerinde Stok Maliyeti (p19)  578
3.4.1.5. Biyolojik Varlıkların Hasadından Elde Edilen Tarımsal Ürünlerin Maliyeti (p20)  582
3.4.2. Maliyet Ölçüm Teknikleri (p21)  582
3.4.2.1. Brüt Kar Marjı Yöntemi  583
3.4.2.2. Perakende Yöntemi  584
3.4.3. Maliyet Hesaplama Yöntemleri  586
3.4.3.1. Gerçek Parti (Spesifik–Belirli–Has) Maliyet Yöntemi  586
3.4.3.2. First in First Out (FİFO) Yöntemi  586
3.4.3.3. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  588
3.4.4. Stok Hareketlerinin İzlenmesinde Kullanılan Kayıt Yöntemleri  589
3.4.5. Finansal Tablolarda Açıklanacak Hususlar  591
4. TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  591
4.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  591
4.2. Tanımlar  592
4.3. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi  594
4.4. Sözleşme Geliri  595
4.5. Sözleşme Maliyetleri  596
4.6. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi  598
4.6.1. Özel İnşaat İşleri  598
4.6.2. Taahhüt Niteliğindeki İnşaat İşleri  599
4.6.3. Muhasebeleştirme Yöntemleri  605
4.6.3.1. Tamamlanmış Sözleşme (Tamamlama) Yöntemi (Vergi Kanunlarında ve MSUGT’de Öngörülen Yöntem)  605
4.6.3.2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi (TMS 11’de Öngörülen Yöntem)  620
4.6.3.2.1. Sonucun Güvenilir Bir Şekilde Tahmin Edilebilir Olması  622
4.6.3.2.2. Sonucun Güvenilir Bir Şekilde Tahmin Edilememesi  623
4.6.3.2.3. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi  625
4.6.3.2.4. Tahminlerdeki Değişiklikler  627
4.7. İnşaat Sözleşmesine İlişkin Açıklamalar  627
5. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER  628
6. TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER  638
6.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  638
6.2. Tanımlar  641
6.3. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların (veya Elden Çıkarılacak Varlık Gruplarının) Sınıflandırılması  643
6.3.1. Kullanımdan Çekilecek Duran Varlıklar  647
6.4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların (veya Elden Çıkarılacak Varlık Gruplarının) Ölçümü  648
6.4.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlığın (veya Elden Çıkarılacak Varlık Grubunun – Disposal Group) Ölçümü  648
6.4.2. Değer Düşüklüğü Zararlarının ve İptallerinin Muhasebeleştirilmesi  650
6.4.3. Satış Planına İlişkin Değişiklikler  651
6.4.4. Sürdürülen Faaliyetlere İlişkin Kazanç veya Kayıplar  653
6.5. Sunum ve Açıklama  653
6.5.1. Satış Amacıyla Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılan Duran Varlık ya da Elden Çıkarılacak Varlık Grubunun Sunumu  654
6.5.2. Ek Açıklamalar  655
6.5.3. Durdurulan Faaliyetlerin Sunumu  655
6.6. Geçiş Hükümleri  658
7. TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR  659
7.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  659
7.2. Tanımlar  659
7.3. İştiraklerdeki veya İş Ortaklıklarındaki Payların Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilmesi  661
7.4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Olarak Sınıflandırma  664
7.5. Özkaynak Yöntemi Uygulamasının Bırakılması  665
7.6. Ortaklık Payındaki Değişiklikler  665
7.7. Özkaynak Yöntemi İşlemleri  666
7.8. Değer Düşüklüğü Zararları  669
8. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR  670
8.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  670
8.2. Tanımlar  672
8.3. Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi  675
8.3.1. Başlangıç Maliyetleri  676
8.3.1.1. Maddi Duran Varlıkların Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi  676
8.3.1.2. Maddi Duran Varlıkların Gelecekte Dolaylı Ekonomik Yarar Sağlaması  676
8.3.2. Sonraki Maliyetler  677
8.3.2.1. Günlük Bakım Maliyetleri  677
8.3.2.2. İkame ve Yenileme Maliyetleri  677
8.3.2.3. Büyük Çaplı Arıza Kontrolleri  678
8.4. MDV’lerin İlk Kayda Alınmasındaki Ölçümü (Muhasebeleştirmede Ölçüm)  678
8.4.1. Maliyet Unsurları  678
8.4.1.1. İşletmece İnşa – İmal Edilen Varlıkların Maliyeti  680
8.4.1.2. Taşıyıcı Bitkilerin Maliyeti  683
8.4.1.3. Sökme, Kaldırma, Restore Etme vb. Yükümlülüklerin Maliyeti  683
8.4.2. Maliyetin Ölçümü  684
8.4.2.1. Standardın Genel Yaklaşımı  684
8.4.2.2. Ödemenin Normal Kredi Vadesinin Ötesine Ertelenmesi Halinde Maliyetin Ölçümü  684
8.4.2.3. Takas İşlemlerinde Maliyetin Ölçümü  685
8.5. Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm  687
8.5.1. Maliyet Modeli  687
8.5.2. Yeniden Değerleme Modeli  687
8.5.2.1. Yeniden Değerleme Sıklığı  689
8.5.2.2. Yeniden Değerleme Düzeltmesi’nin Yöntemleri (Şekli – Usulü)  689
8.5.2.3. Maddi Duran Varlık Sınıfları  690
8.5.2.4. Yeniden Değerleme Artış ve Azalışlarının Muhasebeleştirilmesi  691
8.6. Amortisman  693
8.6.1. Amortismanın Konusu  693
8.6.2. Amortisman Ayrılmasına İlişkin Genel İlkeler  694
8.6.3. Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi  696
8.6.4. Amortisman Yöntemi  698
8.6.4.1. Doğrusal Amortisman Yöntemi  698
8.6.4.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi  700
8.6.4.3. Üretim Yöntemi  701
8.7. Değer Düşüklüğü  702
8.8. Finansal Durum Tablosu (Bilanço Dışı) Bırakma  702
8.9. Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar  703
9. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  706
9.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  706
9.2. Tanımlar  709
9.3.1. Belirlenebilirlik  711
9.3.2. Kontrol  712
9.3.3. Gelecekteki ekonomik yararlar  713
9.4. Muhasebeleştirme ve Ölçme  714
9.4.1. Genel Muhasebeleştirme Kriterleri  714
9.4.2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İlk Ölçümü  715
9.4.2.1. Ayrı Olarak Elde Etme  716
9.4.2.2. İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme  717
9.4.2.3. Devlet Teşviki Yoluyla Elde Etme  719
9.4.2.4. Varlıkların Takası  719
9.4.2.5. İşletme İçi Yaratılan Şerefiye  720
9.4.2.6. İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlıklar  721
9.4.2.6.1. Araştırma Safhası  721
9.4.2.6.2. Geliştirme Safhası  722
9.4.2.6.3. Elde Edilmiş Devam Eden Bir Araştırma ve Geliştirme Projesi ile İlgili Daha Sonraki Harcamalar  723
9.4.2.6.4. İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti  723
9.4.2.7. Giderin Muhasebeleştirilmesi  725
9.4.3. Muhasebeleştirilme Sonrası Ölçme  726
9.4.3.1. Maliyet Yöntemi  726
9.4.3.2. Yeniden Değerleme Yöntemi  726
9.4.4. Yararlı Ömür  729
9.4.5. Sınırlı Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Süresi ve İtfa Yöntemi  731
9.4.5.1. Kalıntı Değer  733
9.4.5.2. İtfa Süresi ve İtfa Yönteminin Gözden Geçirilmesi  733
9.4.6. Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar  734
9.4.6.1. Yararlı Ömür Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi  734
9.4.7. Defter Değerinin Geri Kazanılabilme Durumu – Değer Düşüklüğü Zararları  734
9.5. Kullanımdan Çıkarılmalar ve Elden Çıkarılmalar  735
9.6. Açıklamalar  736
9.6.1. Genel Açıklamalar  736
9.6.2. Muhasebeleştirildikten Sonra Yeniden Değerleme Yöntemi ile Ölçülen Maddi Olmayan Duran Varlıklar  738
9.6.3. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları  738
9.6.4. Diğer Bilgiler  739
10. TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER  739
10.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  739
10.2. Tanımlar  740
10.3. Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı Gayrimenkul veya Sahibi Tarafından Kullanılan Gayrimenkul Olarak Sınıflandırılması  741
10.4. Muhasebeleştirme ve Ölçme  743
10.4.1. Muhasebeleştirme Sırasında Ölçme  744
10.4.2. Muhasebeleştirme Sonrasında Ölçme  746
10.4.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  747
10.4.2.2. Maliyet Yöntemi  749
10.4.3. Transferler  750
10.4.4. Elden Çıkarma  752
10.5. Açıklamalar  753
10.5.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ve Maliyet Yöntemi  753
10.5.2. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  754
10.5.3. Maliyet Yöntemi  756
11. TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  757
11.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  757
11.2. Tanımlar  759
11.3. Değer Düşüklüğüne Uğramış Olması Muhtemel Bir Varlığın Belirlenmesi  760
11.4. Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçülmesi  763
11.4.1. Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer  766
11.4.2. Kullanım Değeri  767
11.4.2.1. Gelecekteki Nakit Akışlarının Tahmin Edilme Esası  767
11.4.2.2. Gelecekteki Nakit Akış Tahminlerinin İçeriği  769
11.4.2.3. Gelecekteki Yabancı Para Nakit Akışları  772
11.4.2.4. İskonto Oranı  772
11.5. Değer Düşüklüğü Zararının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi  772
11.5.1. Genel Olarak (Nakit Yaratan Birimler ve Şerefiye Dışındaki) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Zararlarının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi  772
11.5.2. Nakit Yaratan Birimler  773
11.5.2.1. Varlığın Ait Olduğu Nakit Yaratan Birimin Belirlenmesi  773
11.5.2.2. Geri Kazanılabilir Tutar ve Nakit Yaratan Birimin Defter Değeri  775
11.5.3. Şerefiye  777
11.5.3.1. Şerefiyenin Nakit Yaratan Birimlere Dağıtımı  777
11.5.3.2. Şerefiyeye Sahip Nakit Yaratan Birimlerin Değer Düşüklüğü Açısından Test Edilmesi  779
11.5.3.3. Değer Düşüklüğü Testinin Zamanlaması  780
11.5.4. Şirket Varlıkları  781
11.5.5. Nakit Yaratan Bir Birime İlişkin Değer Düşüklüğü Zararı (TMS 36 p104)  782
11.5.6. Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi  784
11.5.6.1. Tek Bir Varlığa İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının İptali  786
11.5.6.2. Nakit Yaratan Bir Birime İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının İptali  787
11.5.6.3. Şerefiyeye İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının İptali  787
11.6. Açıklamalar  787
11.6.1. Şerefiye veya Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçeren Nakit Yaratan Birimlerin Geri Kazanılabilir Tutarlarının Ölçülmesinde Kullanılan Tahminler  790
12. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR  793
12.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  793
12.2. Tanımlar (TMS 37 p10)  795
12.3. Muhasebeleştirme  798
12.3.1. Karşılıklar (TMS 37 p14)  798
12.3.1.1. Mevcut Yükümlülük  798
12.3.1.1.1. Geçmişteki Olay  799
12.3.1.2. Ekonomik Fayda İçeren Kaynakların Olası Çıkışları  801
12.3.1.3. Yükümlülük Tutarının Güvenilir Biçimde Tahmini  801
12.3.2. Koşullu Borçlar  801
12.3.3. Koşullu Varlıklar  802
12.4. Ölçme  802
12.4.1. En Gerçekçi Tahmin  802
12.4.2. Riskler ve Belirsizlikler  804
12.4.3. Bugünkü Değer  804
12.4.4. Gelecekteki Olaylar  805
12.4.5. Varlıkların Elden Çıkarılmasının Beklenmesi  805
12.5. Tazminatlar  806
12.6. Karşılıklardaki Değişmeler  806
12.7. Karşılıkların Kullanımı  806
12.8. Muhasebeleştirme ve Ölçme Kurallarının Uygulanması  807
12.8.1. Gelecekteki Faaliyet Zararları  807
12.8.2. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler  807
12.8.3. Yeniden Yapılandırma  808
12.9. Açıklamalar  811
13. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ  812
13.1. Temel İlke ve Kapsam  812
13.2. Tanımlar  813
13.3. Muhasebeleştirme  814
13.3.1. Aktifleştirilebilir Borçlanma Maliyetleri  814
13.3.1.1. Özel Amaçlı Borçlanmalar  814
13.3.1.2. Genel Amaçlı Borçlanmalar  817
13.3.2. Özellikli Varlıkların Defter Değerinin Geri Kazanılabilir Tutarını Aşan Kısmı  820
13.3.3. Aktifleştirmenin Başlaması  820
13.3.4. Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi  821
13.3.5. Aktifleştirmenin Sona Ermesi  822
13.4. Açıklamalar  822
13.5. Geçiş Hükümleri  822
14. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR  823
14.1. Genel Olarak  823
14.2. Standardın Amacı ve Kapsamı  825
14.3. Tanımlar  826
14.4. Çalışanlara Sağlanan Faydaların Raporlanması  831
14.4.1. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar  831
14.4.1.1. Muhasebeleştirme ve Ölçme (TMS 19 p11)  831
14.4.1.2. Açıklama  836
14.4.2. İş İlişkisi Sonrasında Sağlanan Faydalar  836
14.4.2.1. Tanımlanmış Katkı Planlarının Raporlanması  837
14.4.2.2. Tanımlanmış Fayda Planlarının Raporlanması  838
14.4.3. Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar  840
14.4.4. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinden Dolayı Sağlanan Faydalar  840
15. TMS 12 GELİR VERGİLERİ  842
15.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  842
15.2. Tanımlar  844
15.3. Dönem Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi  846
15.4. Ertelenmiş Vergi Borçlarının ve Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi  847
15.5. Ölçme  849
15.6. Dönem Vergisinin ve Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi  851
15.6.1. Kar veya Zararda Muhasebeleştirilen Kalemler  851
15.7. Açıklamalar  851
16. TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ
İLK UYGULAMASI  852
16.1. Standardın Amacı ve Kapsamı  852
16.2. Terimlere İlişkin Açıklamalar  854
16.3. Muhasebeleştirme ve Ölçme  855
16.3.1. TFRS Açılış Finansal Durum Tablosu (Bilançosu)  855
16.3.2. Muhasebe Politikaları  856
16.3.3. Diğer TFRS’lerin Geriye Dönük Uygulanmalarına İlişkin İstisnalar  857
16.3.4. Tahminler  857
16.3.5. Diğer TFRS’lerden Kaynaklanan Muafiyetler  858
16.4. Açıklama ve Sunum  858
Kaynakça  865
Kavram Dizini  869
Yazar Hakkında  880
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020