Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Karşılaştırmalı Hukukta
Kişisel Verilerin Korunması
Nisan 2019 / 2. Baskı / 552 Syf.
Fiyatı: 119.00 TL
İndirimli: 89.90 TL (%25)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2020 119.00 TL -     Sepete Ekle
   

Kişisel verilerin korunması, küresel alanda giderek önemini artırmaktadır. Avrupa Birliği'nde ve üye ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuksal ve kurumsal ile teknik ve teknolojik çok sayıda çalışmalar yapılmaktadır.

Kitapta; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerin yanı sıra, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Birleşik Krallık Veri Koruma Kanunu 2018, Alman Federal Veri Koruma Kanunu kapsamında hukuksal analizler ve çözümlemeler gerektiğinde karşılaştırmalı olarak yapılmış, anlatım içerisinde çok sayıda tablo ve şekle yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Veri, Kişisel Veri, Kurumsal Veri
Verilerin Korunması
Kişiler Hukuku
Kişilik Hakları
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Analizi
Avrupa Birliği Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunmasında İlgili Düzenlemeler Analizi
Veri Koruma Kanunu 2018
Federal Veri Koruma Kanunu
Veri Korumada Modelleme
Barkod: 9789750254352
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 552
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  15
Resimler Listesi  17
Kısaltmalar  19
1. Bölüm
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş  23
1.2. Genel Bilgiler  24
1.3. Özet ve Değerlendirme  29
Kaynakça  30
2. Bölüm
VERİ, KİŞİSEL VERİ VE KURUMSAL VERİ İLE
VERİLERİN KORUNMASI
2.1. Veri, Veri Türleri ve İlgili Kavramsal Yapı  33
2.2. Verilerin Korunması İle Mahremiyet ve Temel Haklar  36
2.3. Bağlayıcı Hukuksal Kurallar Çerçevesinde Veri Koruma Prensipleri  39
2.4. Elektronik Ortamlarda Verilerin Korunması  41
2.5. Özet ve Değerlendirme  43
Kaynakça  44
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU KİŞİLİK HAKLARI VE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI HUKUKU ANALİZİ
3.1. Kişiler Hukuku  45
3.2. Kişilik Hakları  46
3.3. Kişisel Verilerin Korunmasında Yönetim Sistem ve Hukuk Yaklaşımı  47
3.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Tarihsel Gelişim, Hukuk Bilgi Kaynakları ve İkincil Düzenlemeler  52
3.4.1. Kişisel Verilerin Tanımlanması, Kanunda Amaç, Kapsam ve Karşılaştırmalı Tanımsal Çerçeve ve Kurumlar  56
3.4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi  67
3.4.3. Haklar ve Yükümlülükler  84
3.4.4. Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili  94
3.4.5. Suçlar ve Kabahatler İle Bilişim Suçları  100
3.4.6. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  103
3.4.7. KVKK’de İstisnalar  105
3.4.8. Kişisel Verilerin Korunmasının Yasal Etkinliğine Yönelik Denetimler Çerçevesinde Değerlendirmeler  106
3.5. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İkincil Düzenlemeler  107
3.5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  108
3.5.2. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  122
3.5.3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  133
3.5.4. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  136
3.6. Kurul Kararları  141
3.7. Taahhütnameler  145
3.8. Kişisel Veri Standart Model Yaklaşımları  148
3.9. Kişisel Verilerin Korunması Risk Etki Değerlendirmesi  149
3.10. Özet ve Değerlendirme  151
Kaynakça  153
4. Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINDA İLGİLİ DÜZENLEMELER
4.1. Avrupa Birliği Hukuku  155
4.2. Avrupa Birliğinin Kişisel Verileri Koruma Düzenlemeleri  157
4.2.1. AB’nin 1995/46 Sayılı Yönergesi’nde Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Düzenlemeler  157
4.2.2. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği  162
4.2.2.1. Kişisel Veri, Kişisel Veri İşleme İlkeleri, Açık Rıza, İlgilinin Hakları  174
4.2.2.2. AB Hukukunda Kişisel Veriler Kapsamında Sözleşmeler  188
4.2.2.3. Veri Koruma Yetkilisi  195
4.2.2.4. Denetim Otoritesi  199
4.2.2.5. Kişisel Veri Güvenliği ve Kişisel Veri İhlalleri  201
4.2.2.6. Kişisel Verilerin Transfer Edilmesi  205
4.2.2.7. Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması  210
4.2.2.8. Avrupa Veri Koruma Kurulu  211
4.2.2.9. Kişisel Veri İhlalleri: Yasa ve Dava Yolları, Yükümlülükler ve Yaptırımlar  213
4.3. Özet ve Değerlendirme  215
Kaynakça  217
5. Bölüm
VERİ KORUMA KANUNU 2018
5.1. Veri Koruma Kanunu Alanında Gelişmeler  219
5.2. Veri Koruma Kanunu 2018  219
5.2.1. Kişisel Verilerin Korunması  220
5.2.2. Kişisel Verilerin Korunmasında Kavramlar, Genel İşleme ve GVKY Kapsamında Yapılan Uyarlamalar  220
5.2.3. Kanunun Uygulanması Kapsamında İşleme Faaliyetleri ve İlgili Konular  223
5.2.4. İstihbari Faaliyetler Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi  246
5.2.5. Bilgi Komiseri  252
5.2.6. İcra  262
5.2.7. Tamamlayıcı ve Son Hükümler  296
5.3. Özet ve Değerlendirme  297
Kaynakça  298
6. Bölüm
FEDERAL VERİ KORUMA KANUNU HUKUKSAL ANALİZİ
6.1. Anayasal Gelişmeler ve Veri Koruması  299
6.2. Veri Koruma Hukuku Alanında Gelişmeler  300
6.3. Federal Veri Koruma Kanunu Hukuksal Analizi  304
6.3.1. Kanun Uygulama Alanı ve Kapsamı  304
6.3.2. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin İşleme Amaçlarının Uygulanması  325
6.3.3. Yaptırımlar ve Yasa Yolları  346
6.3.4. Avrupa Birliği Hukuk Yaptırım Yönergesi Çerçevesinde İşleme Hükümleri Analizi  350
6.3.5. Avrupa Birliği’nin 2016/679 Sayılı Yönetmeliği İle 2016/680 Sayılı Yönergesi Kapsamına Girmeyen İşleme Faaliyetlerine Yönelik Özel Hükümler  395
6.4. Özet ve Değerlendirme  397
Kaynakça  400
7. Bölüm
VERİ KORUMADA MODELLEME
7.1. Standard Veri Koruma Modelleme  403
7.1.1. Standard Veri Koruma Modelinin Uygulama Alanı, Yapısı ve Garanti Hedefleri (Veri Koruma Hedefleri)  407
7.1.2. Standard Veri Koruma Modeli İle Örnek Uygulamalar  411
7.2. Özet ve Değerlendirme  413
Kaynakça  414
8. Bölüm
SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
8.1. Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması Değerlendirmesi  415
Ek Bölüm
FEDERAL VERİ KORUMA KANUNU
EK BÖLÜM 1: FEDERAL VERİ KORUMA KANUNU ANALİZİ  421
E1.1. Kişisel Verilerin Korunmasında İlk Yasa Çalışmaları Ve Veri Koruması  421
E1.2. Alman Federal Veri Koruma Kanununun Norma Dayalı Analizi  423
E1.2.1. FVKK’nin Genel ve Ortak Hükümlerinin Analizi  423
E1.2.2. Kamu Kurumlarında Verilerin İşlenmesi  468
E1.2.3. Özel Kurumların ve Kamu Hukukuna Tabi Rekabetçi Firmaların Veri İşlemesi  497
E1.2.4. Federal Veri Koruma Kanunu’nda Özel Hükümler  526
E1.2.5. İdari ve Adli Cezalar  533
E1.2.6. FVKK’de Geçici Hükümler  538
E1.2.7. Teknik ve Kurumsal Tedbirler  540
E1.2.8. FVKK’de Roller Bağlamında Genel Değerlendirme  543
Ek Bölüm Kaynakça  545
Kavramlar Dizini  549
Yazar Hakkında  552
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  15
Resimler Listesi  17
Kısaltmalar  19
1. Bölüm
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş  23
1.2. Genel Bilgiler  24
1.3. Özet ve Değerlendirme  29
Kaynakça  30
2. Bölüm
VERİ, KİŞİSEL VERİ VE KURUMSAL VERİ İLE
VERİLERİN KORUNMASI
2.1. Veri, Veri Türleri ve İlgili Kavramsal Yapı  33
2.2. Verilerin Korunması İle Mahremiyet ve Temel Haklar  36
2.3. Bağlayıcı Hukuksal Kurallar Çerçevesinde Veri Koruma Prensipleri  39
2.4. Elektronik Ortamlarda Verilerin Korunması  41
2.5. Özet ve Değerlendirme  43
Kaynakça  44
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU KİŞİLİK HAKLARI VE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI HUKUKU ANALİZİ
3.1. Kişiler Hukuku  45
3.2. Kişilik Hakları  46
3.3. Kişisel Verilerin Korunmasında Yönetim Sistem ve Hukuk Yaklaşımı  47
3.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Tarihsel Gelişim, Hukuk Bilgi Kaynakları ve İkincil Düzenlemeler  52
3.4.1. Kişisel Verilerin Tanımlanması, Kanunda Amaç, Kapsam ve Karşılaştırmalı Tanımsal Çerçeve ve Kurumlar  56
3.4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi  67
3.4.3. Haklar ve Yükümlülükler  84
3.4.4. Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili  94
3.4.5. Suçlar ve Kabahatler İle Bilişim Suçları  100
3.4.6. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  103
3.4.7. KVKK’de İstisnalar  105
3.4.8. Kişisel Verilerin Korunmasının Yasal Etkinliğine Yönelik Denetimler Çerçevesinde Değerlendirmeler  106
3.5. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İkincil Düzenlemeler  107
3.5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  108
3.5.2. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  122
3.5.3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  133
3.5.4. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  136
3.6. Kurul Kararları  141
3.7. Taahhütnameler  145
3.8. Kişisel Veri Standart Model Yaklaşımları  148
3.9. Kişisel Verilerin Korunması Risk Etki Değerlendirmesi  149
3.10. Özet ve Değerlendirme  151
Kaynakça  153
4. Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINDA İLGİLİ DÜZENLEMELER
4.1. Avrupa Birliği Hukuku  155
4.2. Avrupa Birliğinin Kişisel Verileri Koruma Düzenlemeleri  157
4.2.1. AB’nin 1995/46 Sayılı Yönergesi’nde Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Düzenlemeler  157
4.2.2. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği  162
4.2.2.1. Kişisel Veri, Kişisel Veri İşleme İlkeleri, Açık Rıza, İlgilinin Hakları  174
4.2.2.2. AB Hukukunda Kişisel Veriler Kapsamında Sözleşmeler  188
4.2.2.3. Veri Koruma Yetkilisi  195
4.2.2.4. Denetim Otoritesi  199
4.2.2.5. Kişisel Veri Güvenliği ve Kişisel Veri İhlalleri  201
4.2.2.6. Kişisel Verilerin Transfer Edilmesi  205
4.2.2.7. Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması  210
4.2.2.8. Avrupa Veri Koruma Kurulu  211
4.2.2.9. Kişisel Veri İhlalleri: Yasa ve Dava Yolları, Yükümlülükler ve Yaptırımlar  213
4.3. Özet ve Değerlendirme  215
Kaynakça  217
5. Bölüm
VERİ KORUMA KANUNU 2018
5.1. Veri Koruma Kanunu Alanında Gelişmeler  219
5.2. Veri Koruma Kanunu 2018  219
5.2.1. Kişisel Verilerin Korunması  220
5.2.2. Kişisel Verilerin Korunmasında Kavramlar, Genel İşleme ve GVKY Kapsamında Yapılan Uyarlamalar  220
5.2.3. Kanunun Uygulanması Kapsamında İşleme Faaliyetleri ve İlgili Konular  223
5.2.4. İstihbari Faaliyetler Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi  246
5.2.5. Bilgi Komiseri  252
5.2.6. İcra  262
5.2.7. Tamamlayıcı ve Son Hükümler  296
5.3. Özet ve Değerlendirme  297
Kaynakça  298
6. Bölüm
FEDERAL VERİ KORUMA KANUNU HUKUKSAL ANALİZİ
6.1. Anayasal Gelişmeler ve Veri Koruması  299
6.2. Veri Koruma Hukuku Alanında Gelişmeler  300
6.3. Federal Veri Koruma Kanunu Hukuksal Analizi  304
6.3.1. Kanun Uygulama Alanı ve Kapsamı  304
6.3.2. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin İşleme Amaçlarının Uygulanması  325
6.3.3. Yaptırımlar ve Yasa Yolları  346
6.3.4. Avrupa Birliği Hukuk Yaptırım Yönergesi Çerçevesinde İşleme Hükümleri Analizi  350
6.3.5. Avrupa Birliği’nin 2016/679 Sayılı Yönetmeliği İle 2016/680 Sayılı Yönergesi Kapsamına Girmeyen İşleme Faaliyetlerine Yönelik Özel Hükümler  395
6.4. Özet ve Değerlendirme  397
Kaynakça  400
7. Bölüm
VERİ KORUMADA MODELLEME
7.1. Standard Veri Koruma Modelleme  403
7.1.1. Standard Veri Koruma Modelinin Uygulama Alanı, Yapısı ve Garanti Hedefleri (Veri Koruma Hedefleri)  407
7.1.2. Standard Veri Koruma Modeli İle Örnek Uygulamalar  411
7.2. Özet ve Değerlendirme  413
Kaynakça  414
8. Bölüm
SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
8.1. Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması Değerlendirmesi  415
Ek Bölüm
FEDERAL VERİ KORUMA KANUNU
EK BÖLÜM 1: FEDERAL VERİ KORUMA KANUNU ANALİZİ  421
E1.1. Kişisel Verilerin Korunmasında İlk Yasa Çalışmaları Ve Veri Koruması  421
E1.2. Alman Federal Veri Koruma Kanununun Norma Dayalı Analizi  423
E1.2.1. FVKK’nin Genel ve Ortak Hükümlerinin Analizi  423
E1.2.2. Kamu Kurumlarında Verilerin İşlenmesi  468
E1.2.3. Özel Kurumların ve Kamu Hukukuna Tabi Rekabetçi Firmaların Veri İşlemesi  497
E1.2.4. Federal Veri Koruma Kanunu’nda Özel Hükümler  526
E1.2.5. İdari ve Adli Cezalar  533
E1.2.6. FVKK’de Geçici Hükümler  538
E1.2.7. Teknik ve Kurumsal Tedbirler  540
E1.2.8. FVKK’de Roller Bağlamında Genel Değerlendirme  543
Ek Bölüm Kaynakça  545
Kavramlar Dizini  549
Yazar Hakkında  552
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020