Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çalışanların Yarattığı Eserler Üzerinde Fikri Hakların Kullanılması
Mayıs 2017 / 1. Baskı / 148 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kültür endüstrisinin giderek büyümesi, eğlence sektörünün her geçen gün yaygınlaşması ve teknolojik imkânlarda sürekli bir artış gözlemlenmesi, bilim ve sanat algımızı zenginleştirmekle birlikte yaratıcı fikri emeğin metalaşması tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Hal böyle olunca, yasal düzenlemeler elverdiği ölçüde somut olayın şartları dâhilinde istihdam edilen eser sahibi ile çalıştıranı arasındaki menfaatlerin tartılması ve adil bir dengeye ulaşılması gerekmektedir.

Eserimizde, çalışan eser sahibi ile çalıştıranları arasında fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ilişkinin niteliği, kapsamı ve sonuçları irdelenmiştir. Bu yapılırken, yeri geldikçe taraflar arasındaki muhtemel menfaat çatışmalarına yasal sınırlar dâhilinde adilane çözümler getirilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Eser Üzerindeki Fikri Hakların Doğuşu ve Kazanılması
Fikri Hakların Kullanılması Rejiminin Zaman Bakımından Uygulanması
Çalışanların Yarattığı Eserlerin Unsur ve Özellikleri
Çalıştıran Tarafından Kullanılan Hakların Kapsamı ve Niteliği
Çalıştırana Tanınan Kullanım Yetkisinin Hukuki Niteliği
Barkod: 9789750243066
Yayın Tarihi: Mayıs 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 148
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
ESER ÜZERİNDEKİ FİKRİ HAKLARIN DOĞUŞU VE
KAZANILMASI
I. ESER  15
A. Genel Özellikleri  17
B. Unsurları  19
1. Sübjektif Unsur  19
2. Objektif Unsur  21
II. ESER SAHİBİ  22
A. Genel Özellikleri  22
B. Müşterek Eser Sahipliği  25
C. İştirak Halinde Eser Sahipliği  26
III. FİKRİ HAK  28
A. Terminoloji  28
B. Genel Özellikleri  29
C. Manevi Haklar  30
Ç. Mali Haklar  31
IV. FİKRİ HAKLARIN KAZANILMASI  32
A. Genel Olarak  32
B. Mali Hak Devir Sözleşmesi  33
C. Ruhsat  37
Ç. Miras Yoluyla Kazanım  42
İkinci Bölüm
ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLER ÜZERİNDE
FİKRİ HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR HUKUKİ
ÇERÇEVE VE TEMEL ÖZELLİKLER İLE BENZER
DÜZENLEMELERE KISA BİR BAKIŞ
I. GENEL OLARAK  49
II. ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLER ÜZERİNDE FİKRİ HAKLARIN ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILMASI REJİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULANACAK HÜKMÜN TESPİTİ  50
III. ÇALIŞAN VE ÇALIŞTIRAN KAVRAMLARI  54
A. Genel Olarak  54
B. Çalışan  56
1. İşçi  56
2. Memur  58
3. Hizmetli  61
C. Çalıştıran ve Tayin Eden  61
IV. ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLERE DAİR ÖZELLİK VE UNSURLAR  62
A. Eserin İşin Görülmesi Sırasında Yaratılması  62
B. Özel Sözleşmeden Aksinin Anlaşılmaması  65
C. İşin Mahiyetinden Aksinin Anlaşılmaması  68
V. TÜZEL KİŞİLERİN UZUVLARI AÇISINDAN HUKUKİ DURUM  70
VI. ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLER ÜZERİNDE FİKRİ HAKLARIN KULLANILMASI İLE BENZER DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  75
A. Türk Hukuku  75
1. Fikri Hakların Eser Sahiplerini Biraraya Getiren Kişiler Tarafından Kullanılması  75
2. Yayım Sözleşmesi Çerçevesinde Fikri Hakların Kullanılması  79
3. Sınai Hakların Çalıştıran Tarafından Kullanılması  85
a. Patent Hukuku  85
b. Endüstriyel Tasarım Hukuku  88
c. Entegre Devre Topoğrafya Hukuku  91
d. Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları Hukuku  91
B. Karşılaştırmalı Hukuk  92
1. Anglo–Amerikan Hukuk Sisteminde Eser Sahipliği ve Fikri Hakların Tüzel Kişilerce Kullanılması  92
2. Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde Eser Sahipliği ve Fikri Hakların Tüzel Kişilerce Kullanılması  96
Üçüncü Bölüm
ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILAN HAKLARIN
KAPSAMI İLE KULLANIMIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI
I. ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILAN HAKLARIN KAPSAMI  99
A. Genel Olarak  99
B. FSEK md. 18/2 Karşısında Manevi Hakların Durumu  103
1. Umuma Arz Yetkisi  103
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi  106
3. Adın Belirtilmesi Yetkisi Karşısında Çalıştıranın Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme  111
4. Eserde Değişiklik Yapılması ve Değişikliği Menetme Yetkisi  114
II. HAKLARIN ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI  119
A. Genel Olarak  119
B. Hakların Çalıştıran Tarafından Kullanılmasının Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme  127
Sonuç  133
Kaynakça  137
Kavramlar Dizini  145
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
ESER ÜZERİNDEKİ FİKRİ HAKLARIN DOĞUŞU VE
KAZANILMASI
I. ESER  15
A. Genel Özellikleri  17
B. Unsurları  19
1. Sübjektif Unsur  19
2. Objektif Unsur  21
II. ESER SAHİBİ  22
A. Genel Özellikleri  22
B. Müşterek Eser Sahipliği  25
C. İştirak Halinde Eser Sahipliği  26
III. FİKRİ HAK  28
A. Terminoloji  28
B. Genel Özellikleri  29
C. Manevi Haklar  30
Ç. Mali Haklar  31
IV. FİKRİ HAKLARIN KAZANILMASI  32
A. Genel Olarak  32
B. Mali Hak Devir Sözleşmesi  33
C. Ruhsat  37
Ç. Miras Yoluyla Kazanım  42
İkinci Bölüm
ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLER ÜZERİNDE
FİKRİ HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR HUKUKİ
ÇERÇEVE VE TEMEL ÖZELLİKLER İLE BENZER
DÜZENLEMELERE KISA BİR BAKIŞ
I. GENEL OLARAK  49
II. ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLER ÜZERİNDE FİKRİ HAKLARIN ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILMASI REJİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULANACAK HÜKMÜN TESPİTİ  50
III. ÇALIŞAN VE ÇALIŞTIRAN KAVRAMLARI  54
A. Genel Olarak  54
B. Çalışan  56
1. İşçi  56
2. Memur  58
3. Hizmetli  61
C. Çalıştıran ve Tayin Eden  61
IV. ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLERE DAİR ÖZELLİK VE UNSURLAR  62
A. Eserin İşin Görülmesi Sırasında Yaratılması  62
B. Özel Sözleşmeden Aksinin Anlaşılmaması  65
C. İşin Mahiyetinden Aksinin Anlaşılmaması  68
V. TÜZEL KİŞİLERİN UZUVLARI AÇISINDAN HUKUKİ DURUM  70
VI. ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI ESERLER ÜZERİNDE FİKRİ HAKLARIN KULLANILMASI İLE BENZER DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  75
A. Türk Hukuku  75
1. Fikri Hakların Eser Sahiplerini Biraraya Getiren Kişiler Tarafından Kullanılması  75
2. Yayım Sözleşmesi Çerçevesinde Fikri Hakların Kullanılması  79
3. Sınai Hakların Çalıştıran Tarafından Kullanılması  85
a. Patent Hukuku  85
b. Endüstriyel Tasarım Hukuku  88
c. Entegre Devre Topoğrafya Hukuku  91
d. Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları Hukuku  91
B. Karşılaştırmalı Hukuk  92
1. Anglo–Amerikan Hukuk Sisteminde Eser Sahipliği ve Fikri Hakların Tüzel Kişilerce Kullanılması  92
2. Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde Eser Sahipliği ve Fikri Hakların Tüzel Kişilerce Kullanılması  96
Üçüncü Bölüm
ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILAN HAKLARIN
KAPSAMI İLE KULLANIMIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI
I. ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILAN HAKLARIN KAPSAMI  99
A. Genel Olarak  99
B. FSEK md. 18/2 Karşısında Manevi Hakların Durumu  103
1. Umuma Arz Yetkisi  103
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi  106
3. Adın Belirtilmesi Yetkisi Karşısında Çalıştıranın Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme  111
4. Eserde Değişiklik Yapılması ve Değişikliği Menetme Yetkisi  114
II. HAKLARIN ÇALIŞTIRAN TARAFINDAN KULLANILMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI  119
A. Genel Olarak  119
B. Hakların Çalıştıran Tarafından Kullanılmasının Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme  127
Sonuç  133
Kaynakça  137
Kavramlar Dizini  145
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.