Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri
Teorik Temeller – Uygulama – Tartışmalar
Eylül 2019 / 2. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 44.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Güncellenmiş ikinci baskısını yapan eser; Sosyal Bilimler alanında yer alan İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerde okutulan "Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri" ders formatına uygun şekilde hazırlanmış olup, lisans öğrencileri için detaylara girmeden hızlıca konuyu anlayacakları bir şekilde hazırlanmıştır.

Kitap, Türk Kamuoyunu 50 yılı aşkın bir süredir meşgul eden Avrupa Birliği'ne üye olabilir miyiz? Engeller nelerdir, neden kaynaklanmaktadır? Nasıl çözümlenebilir sorularının cevaplarını vermeye çalışmaktadır.

Kitap; fikri, hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik yani insana dair her alanda iç içe olduğumuzu bilmeden yaşadığımız Avrupa Birliğini tanıtmayı hedeflemektedir. Diğer yandan kamuoyunu oldukça meşgul eden Avrupa Birliği alanını tarihsel perspektifte değerlendirmekte, Osmanlı – Avrupa ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de irdelemektedir.

Konu Başlıkları
Tarihsel Perspektifte Avrupa,
Topluluk Fikri
Avrupa Toplulukları
Avrupa Birliği'nin Kuruluş Süreci ve Topluluk Hukuku
Birliğe Yeni Üye Kabulü ve Birliğin Genişlemesi
Avrupalı Kimliği
Avrupa Birliği'nin Kurumları
Avrupa Parasal Birliği
Avrupa Birliği'nin Genel Değerlendirmesi
Tarihsel Perspektifte Türkiye – Avrupa İlişkileri
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri – Gümrük Birliği
Adaylık Sonrası Dönem – Müzakere Süreci
Genel Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
Barkod: 9789750257339
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Teşekkür  11
Giriş  23
1. BÖLÜM
TARİHİ PERSPEKTİFTE AVRUPA
1.1. TARİH BİLİNCİ  25
1.2. AVRUPA’NIN KISA TARİHİ ve BİRLEŞİK AVRUPA DÜŞÜNCESİ  27
1.2.1. Orta Çağ’da Avrupa ve Avrupalılık  30
1.2.2. İstanbul’un Fethi ve Yeniçağ’da Avrupa  36
1.2.3. Aydınlanma Çağı ve Aydınlanma Felsefesi  41
1.3. YAKIN ÇAĞ VE SANAYİ DEVRİMİ  47
1.3.1. Sanayi Devriminin İdeolojileri  47
1.3.2. Sanayi Devrimi ve Avrupa Bütünleşme Hareketleri  52
1.4. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI  55
2. BÖLÜM
TOPLULUK FİKRİ
2.1. II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA AVRUPA  59
2.1.1. Yalta ve Potsdam Konferansları  59
2.1.2. Monnet Planı  62
2.1.3. Truman Doktrini ve Marshall Planı  63
2.1.4. Schuman Deklarasyonu 9 Mayıs 1950  64
3. BÖLÜM
AVRUPA TOPLULUKLARI
3.1. AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU  69
3.1.1. Roma Antlaşması  71
3.1.1.1. İlkeler  73
3.1.1.2. Topluluğun Temelleri  75
3.1.1.2.1. Malların Serbest Dolaşımı  75
3.1.1.2.2. Tarım  76
3.1.1.2.3. Kişilerin Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı  79
3.1.1.2.4. Taşımacılık  81
3.1.1.3. Topluluğun Politikası  81
3.1.1.3.1. Ortak Kurallar  81
3.1.1.3.1.1. Rekabet Kuralları  81
3.1.1.3.1.2. Vergi Hükümleri  85
3.1.1.3.1.3. Mevzuatın Yakınlaştırılması  85
3.1.1.3.2. Ekonomi Politikası  86
3.1.1.3.3. Sosyal Politika  87
3.1.1.3.4. Araştırma ve Teknolojik Gelişme  90
3.1.1.3.5. Çevre  91
3.1.1.4. Topluluğun Kurumları  92
3.1.1.5. Genel ve Nihai Hükümler  93
3.2. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU  95
3.3. AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (AVRUPA ATOM AJANSI)  96
3.4. TOPLULUKLARIN BİRLEŞMESİ–FÜZYON ANTLAŞMASI  97
3.5. AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ  97
4. BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI
4.1. BEYAZ KİTAP “DELORS RAPORU” – İÇ PAZARIN TAMAMLANMASI  100
4.1.1. Fiziki Engellerin Kaldırılması  101
4.1.2. Teknik Engellerin Kaldırılması  102
4.1.3. Mâli Engellerin Kaldırılması  102
4.2. AVRUPA TEK SENEDİ  103
4.3. MAASTRICHT ANTLAŞMASI  104
4.3.1. Bütünleşme Yöntemi  105
4.3.2. Birliğin Yapısı  105
4.3.3. Maastricht Antlaşması Hükümleri  107
4.3.3.1. Ortak Hükümler ve Birliğin Genel İşleyişi  107
4.3.3.2. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası  111
4.3.4. Maastricht Kriterleri  113
4.4. KOPENHAG KRİTERLERİ – KOPENHAG ZİRVESİ  114
4.4.1. Siyasi Kriterler  115
4.4.1.1. İstikrarlı Bir Demokratik Sistem  115
4.4.1.2. İnsan Haklarına Saygı  115
4.4.1.3. Hukukun Üstünlüğü  116
4.4.1.4. Azınlık Haklarına Saygı  117
4.4.1.5. Bölgesel Konular  117
4.4.2. Ekonomik Kriterler  117
4.4.2.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı  118
4.4.2.2. Rekabet Baskısı ve Piyasa Güçleri ile Baş Edebilme Kapasitesi  120
4.4.3. Müktesebat Kriteri  120
4.5. AMSTERDAM VE NICE ANTLAŞMALARI  121
4.6. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ HAKKINDAKİ ANTLAŞMA – LİZBON ANTLAŞMASI – LİZBON KRİTERLERİ  121
4.6.1. Birliğin Yetki Alanları  122
4.6.2. Birliğin Hedefleri – Genel Uygulama Hükümleri  126
4.6.3. Ayrımcılık Yapmama ve Birlik Vatandaşlığı  127
4.6.4. İç Pazar  128
4.4.4.1. Malların Serbest Dolaşımı Madde 28 – 29  128
4.6.4.2. Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı  130
4.6.5. Özgürlük Güvenlik ve Adalet  131
4.6.6. Rekabet Vergilendirme ve Mevzuatların Yakınlaştırılması  133
4.6.7. Ekonomi ve Para Politikaları  135
4.8. AVRUPA BİRLİĞİNİN SOSYAL POLİTİKALARI  137
4.9. TOPLULUK HUKUKU  141
4.9.1. Yazılı Kaynaklar  144
4.9.1.1. Mevzuat  144
4.9.1.2. Uluslararası Antlaşmalar  144
4.9.2. Yazılı Olmayan Kaynaklar  146
5. BÖLÜM
BİRLİĞE YENİ ÜYE KABULÜ VE
BİRLİĞİN GENİŞLEMESİ
5.1. BİRLİĞE YENİ ÜYE KABUL ŞARTLARI  148
5.1.1. Maastricht Kriterleri  148
5.1.2. Kopenhag Kriterleri  148
5.2. KOŞULSALLIKLAR VE HAZMETME KAPASİTESİ  149
5.3. GENİŞLEME SÜRECİ  151
6. BÖLÜM
AVRUPALI KİMLİĞİ
6.1. KÜLTÜR VE KİMLİK KAVRAMI  153
6.1.1. Avrupa Birliği Vatandaşlığı  155
6.1.1.1. Kültürel Özcü Yaklaşım  156
6.1.1.2. Konstrüktivizm  157
6.2. AVRUPA MERKEZCİ TARİH ANLAYIŞI  158
6.3. TARİHSEL PERSPEKTİFTE AVRUPALI KİMLİĞİ  159
6.4. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEM  164
6.4.1. Üye Ülkeler Açısından Birlik  165
6.4.2. Dünya Açısından Birlik  166
6.4.3. Birleşik Avrupa Düşüncesi  166
6.5. AVRUPALININ AVRUPALILIK ALGISI  169
6.5.1. Avrupalı Kimliğini Oluşturan Dinamikler  172
6.5.2. Avrupalı Kimliğinin Oluşmasına Karşıt Dinamikler  173
7. BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMLARI
7.1. AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ  179
7.2. AVRUPA PARLAMENTOSU  180
7.3. AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ  182
7.4. AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU  184
7.5. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI  185
7.5.1. Adalet Divanı  186
7.5.2. Genel Mahkeme  187
7.4.3. Özel Mahkemeler  188
7.6. AVRUPA MERKEZ BANKASI  188
7.7. AVRUPA SAYIŞTAYI  190
7.8. AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTESİ  191
7.9. BÖLGELER KOMİTESİ  192
7.10. AVRUPA OMBUDSMANI  193
7.11. AVRUPA YATIRIM BANKASI  193
8. BÖLÜM
AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ
8.1. PARASAL BİRLİK SÜRECİ  196
8.2. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN ETKİLERİ  201
8.3. PARASAL BİRLİK VE ÜLKE BAĞIMSIZLIĞI  204
BÖLÜME EK  204
E.8.1. OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ  204
E.8.1.1. Parasal Birlik (Optimum Para Alanı)  205
E.8.1.1.1. Parasal Birlikten Kaynaklanan Maliyetler  209
E.8.1.1.2. Parasal Birliğin Yarattığı Kazançlar  210
9. BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENEL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN VAR OLMA NEDENLERİ  213
9.1.1. Katılımcı Demokrasi  215
9.1.2. Dayanışma Politikaları  216
9.1.3. Sürdürülebilir Büyüme  216
9.1.4. Birlik Bütçesi  217
9.1.5. Ekonomik ve Parasal Birlik  217
9.1.6. Avrupa Vatandaşlığı  218
9.2. BİRLİĞİN ÖNYARGILI POLİTİKALARI  219
10. BÖLÜM
TARİHSEL PERSPEKTİFTE
TÜRKİYE – AVRUPA İLİŞKİLERİ
10.1. ORTA ASYA STEPLERİNDEN ANADOLU BOZKIRLARINA  222
10.1.1. Osmanlı İmparatorluğu  222
10.1.1.1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yönetişim Yapısı  223
10.1.1.2. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Yapısı  225
10.1.1.2.1. Müdahaleci Ekonomik Sistem  226
10.1.1.2.2. Ekonominin Bağımlı Hale Gelmesi  230
10.1.1.2.3. Osmanlı Ekonomisi’nin Çöküş Nedenleri  235
10.1.2. Osmanlı – Batı İlişkileri  238
10.1.3. Batılılaşma Meselesi  240
10.2. GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ  243
10.2.1. I. Dünya Savaşı ve Sonrası – İzmir İktisat Kongresi  245
10.2.2. Genç Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ekonomisi  248
10.2.3. II. Dünya Savaşı  250
10.2.4. Truman Doktrini ve Marshall Yardımları  252
10.2.4.1. NATO Üyeliği  254
10.2.4.2. Marshall Yardımları  256
11. BÖLÜM
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ –
RESMİ BAŞVURUDAN ADAYLIK SÜRECİNE
11.1. AVRUPA HEDEFİ  259
11.1.1. Modernleşmek ve Batılılaşmak  260
11.1.2. Komünizm Tehdidinden Korunmak  260
11.1.3. Siyasi ve Demokratik İstikrar Kazanmak  261
11.1.4. Siyasi Nüfuz Alanını Korumak  261
11.1.5. Ekonomik Kaynak Elde Etmek  262
11.1.6. İşleyen Piyasa Ekonomisi Kurmak  262
11.1.7. İç Politikada Oy Potansiyelini Arttırmak  262
11.2. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU’NA BAŞVURU –
31 TEMMUZ 1959  263
11.3. ANKARA ANTLAŞMASI  267
11.3.1. Ankara Antlaşması’nın Genel Özellikleri  268
11.3.2. Ortaklığın Dönemleri  269
11.3.3. Ortaklık İlişkisi  270
11.3.4. Ankara Antlaşması–Hükümler ve İçerik  271
11.4. KATMA PROTOKOLE DOĞRU  274
11.4.1. Katma Protokol  276
11.5. LİBARALLEŞME SÜRECİ  278
11.5.1. 24 Ocak 1980 Kararları ve Askeri İhtilal  279
11.5.1.1. 24 Ocak 1980 Kararları’nın Ekonomik Yönü  280
11.5.1.2. 24 Ocak 1980 Kararları’nın Siyasi Yönü ve İhtilal  281
11.6. ÜYELİK BAŞVURUSU  283
11.6.1. Üyelik Başvurusunun Nedenleri  283
11.6.1.1. Ekonomik Nedenler  283
11.6.1.2. Siyasi Nedenler  284
11.6.1.3. Hukuki Nedenler  285
11.6.2. Başvuru Süreci  285
11.6.2.1. Başvurunun Önündeki Engeller  286
11.6.2.2. Başvuru Mektubu ve Topluluğun Cevabi Görüşü  287
11.7. GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİ  290
11.7.1. Lizbon ve Kopenhag Zirveleri  291
11.7.2. Genel Olarak Gümrük Birliği  292
11.7.3. I/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı  297
11.7.3.1. Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası (KISIM I)  297
11.7.3.2. Tarım Ürünleri (KISIM II)  299
11.7.3.3. Gümrük Hükümleri (KISIM III)  299
11.7.3.4. Yasaların Yakınlaştırılması (KISIM IV)  300
11.7.3.5. Kurumsal Hükümler (KISIM V)  303
11.8. KARDAK KRİZİ VE LÜKSEMBURG ZİRVESİ  305
12. BÖLÜM
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
ADAYLIK SONRASI DÖNEM
12.1. HELSİNKİ ZİRVESİ  311
12.2. KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ VE ULUSAL PROGRAM  314
12.2.1. Türk Ekonomisi’nin En Büyük Krizi  316
12.2.2. Katılım Ortaklığı Belgesi  318
12.2.3. Ulusal Program  321
12.2.3.1. Siyasi Kriterler  323
12.2.3.2. Ekonomik Kriterler  324
12.2.3.3. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi  326
12.2.2.3.1. Serbest Dolaşım  326
12.2.3.3.2. Ortak Politika Uygulamaları  328
12.3. MÜZAKERE “UYUM” SÜRECİ  329
12.3.1. Müzakere Sürecine Başlangıç ve Değişen Siyasi Dengeler  329
12.3.2. Müzakere Çerçeve Belgesi  333
12.3.2.1. Müzakerelere İlişkin İlkeler  333
12.3.2.2. Müzakere Usulleri  334
12.3.2.3. Müzakere Başlıkları  335
12.3.2.4. Müzakerelerin Çerçevesi  336
12.3. MÜZAKERE AŞAMALARI  337
12.3.1. Tarama Süreci  337
12.3.2. Müzakereler  338
13. BÖLÜM
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ’NİN
GENEL DEĞERLENDİRMESİ
13.1. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR  342
13.1.1. 2001 Sonrası Dönem  346
13.1.2. Üyelik Açsından Kısa ve Uzun Dönem Kavramı  349
13.1.3. Avrupa Birliği’nde Eksen Kayması – Batı’nın Korkuları  352
13.2. KAMUOYUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI  353
13.3. KAZAN KAZAN ANLAYIŞI KAPSAMINDA İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  355
13.3.1. Üyelik Durumunda Beklenen Nicel Değişiklikler  355
13.3.2. Üyelik Durumunda Beklenen Nitel Değişiklikler  356
13.3.3. Üyeliğin Türkiye’ye Muhtemel Etkileri  361
13.3.3.1. Avrupa Birliği Yolunda Yapılan Temel Düzenlemeler  362
13.3.1.1.1. Ekonomik Alan  363
13.3.1.1.2. Hukuki Alan  365
13.3.1.1.3. Siyasi Alan  366
13.3.1.1.4. Sosyal Alan  367
14. BÖLÜM
BREXIT SÜRECİ
14.1. BREXIT’İN HUKUKİ YÖNÜ  370
14.2. BREXIT’İN SİYASİ YÖNÜ  372
14.3. BREXIT’İN EKONOMİK YÖNÜ  374
Kaynakça  377
Kavramlar Dizini  383
 


Belgin Akçay ...
Mart 2017
69.50 TL
Sepete Ekle
İbrahim S. Canpolat
Eylül 2014
38.00 TL
Sepete Ekle
Harun Arıkan ...
Ekim 2005
46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
Sepete Ekle
Turgay Uzun ...
Mayıs 2004
41.50 TL
İndirimli: 22.90 TL (%44)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Teşekkür  11
Giriş  23
1. BÖLÜM
TARİHİ PERSPEKTİFTE AVRUPA
1.1. TARİH BİLİNCİ  25
1.2. AVRUPA’NIN KISA TARİHİ ve BİRLEŞİK AVRUPA DÜŞÜNCESİ  27
1.2.1. Orta Çağ’da Avrupa ve Avrupalılık  30
1.2.2. İstanbul’un Fethi ve Yeniçağ’da Avrupa  36
1.2.3. Aydınlanma Çağı ve Aydınlanma Felsefesi  41
1.3. YAKIN ÇAĞ VE SANAYİ DEVRİMİ  47
1.3.1. Sanayi Devriminin İdeolojileri  47
1.3.2. Sanayi Devrimi ve Avrupa Bütünleşme Hareketleri  52
1.4. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI  55
2. BÖLÜM
TOPLULUK FİKRİ
2.1. II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA AVRUPA  59
2.1.1. Yalta ve Potsdam Konferansları  59
2.1.2. Monnet Planı  62
2.1.3. Truman Doktrini ve Marshall Planı  63
2.1.4. Schuman Deklarasyonu 9 Mayıs 1950  64
3. BÖLÜM
AVRUPA TOPLULUKLARI
3.1. AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU  69
3.1.1. Roma Antlaşması  71
3.1.1.1. İlkeler  73
3.1.1.2. Topluluğun Temelleri  75
3.1.1.2.1. Malların Serbest Dolaşımı  75
3.1.1.2.2. Tarım  76
3.1.1.2.3. Kişilerin Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı  79
3.1.1.2.4. Taşımacılık  81
3.1.1.3. Topluluğun Politikası  81
3.1.1.3.1. Ortak Kurallar  81
3.1.1.3.1.1. Rekabet Kuralları  81
3.1.1.3.1.2. Vergi Hükümleri  85
3.1.1.3.1.3. Mevzuatın Yakınlaştırılması  85
3.1.1.3.2. Ekonomi Politikası  86
3.1.1.3.3. Sosyal Politika  87
3.1.1.3.4. Araştırma ve Teknolojik Gelişme  90
3.1.1.3.5. Çevre  91
3.1.1.4. Topluluğun Kurumları  92
3.1.1.5. Genel ve Nihai Hükümler  93
3.2. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU  95
3.3. AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (AVRUPA ATOM AJANSI)  96
3.4. TOPLULUKLARIN BİRLEŞMESİ–FÜZYON ANTLAŞMASI  97
3.5. AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ  97
4. BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI
4.1. BEYAZ KİTAP “DELORS RAPORU” – İÇ PAZARIN TAMAMLANMASI  100
4.1.1. Fiziki Engellerin Kaldırılması  101
4.1.2. Teknik Engellerin Kaldırılması  102
4.1.3. Mâli Engellerin Kaldırılması  102
4.2. AVRUPA TEK SENEDİ  103
4.3. MAASTRICHT ANTLAŞMASI  104
4.3.1. Bütünleşme Yöntemi  105
4.3.2. Birliğin Yapısı  105
4.3.3. Maastricht Antlaşması Hükümleri  107
4.3.3.1. Ortak Hükümler ve Birliğin Genel İşleyişi  107
4.3.3.2. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası  111
4.3.4. Maastricht Kriterleri  113
4.4. KOPENHAG KRİTERLERİ – KOPENHAG ZİRVESİ  114
4.4.1. Siyasi Kriterler  115
4.4.1.1. İstikrarlı Bir Demokratik Sistem  115
4.4.1.2. İnsan Haklarına Saygı  115
4.4.1.3. Hukukun Üstünlüğü  116
4.4.1.4. Azınlık Haklarına Saygı  117
4.4.1.5. Bölgesel Konular  117
4.4.2. Ekonomik Kriterler  117
4.4.2.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı  118
4.4.2.2. Rekabet Baskısı ve Piyasa Güçleri ile Baş Edebilme Kapasitesi  120
4.4.3. Müktesebat Kriteri  120
4.5. AMSTERDAM VE NICE ANTLAŞMALARI  121
4.6. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ HAKKINDAKİ ANTLAŞMA – LİZBON ANTLAŞMASI – LİZBON KRİTERLERİ  121
4.6.1. Birliğin Yetki Alanları  122
4.6.2. Birliğin Hedefleri – Genel Uygulama Hükümleri  126
4.6.3. Ayrımcılık Yapmama ve Birlik Vatandaşlığı  127
4.6.4. İç Pazar  128
4.4.4.1. Malların Serbest Dolaşımı Madde 28 – 29  128
4.6.4.2. Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı  130
4.6.5. Özgürlük Güvenlik ve Adalet  131
4.6.6. Rekabet Vergilendirme ve Mevzuatların Yakınlaştırılması  133
4.6.7. Ekonomi ve Para Politikaları  135
4.8. AVRUPA BİRLİĞİNİN SOSYAL POLİTİKALARI  137
4.9. TOPLULUK HUKUKU  141
4.9.1. Yazılı Kaynaklar  144
4.9.1.1. Mevzuat  144
4.9.1.2. Uluslararası Antlaşmalar  144
4.9.2. Yazılı Olmayan Kaynaklar  146
5. BÖLÜM
BİRLİĞE YENİ ÜYE KABULÜ VE
BİRLİĞİN GENİŞLEMESİ
5.1. BİRLİĞE YENİ ÜYE KABUL ŞARTLARI  148
5.1.1. Maastricht Kriterleri  148
5.1.2. Kopenhag Kriterleri  148
5.2. KOŞULSALLIKLAR VE HAZMETME KAPASİTESİ  149
5.3. GENİŞLEME SÜRECİ  151
6. BÖLÜM
AVRUPALI KİMLİĞİ
6.1. KÜLTÜR VE KİMLİK KAVRAMI  153
6.1.1. Avrupa Birliği Vatandaşlığı  155
6.1.1.1. Kültürel Özcü Yaklaşım  156
6.1.1.2. Konstrüktivizm  157
6.2. AVRUPA MERKEZCİ TARİH ANLAYIŞI  158
6.3. TARİHSEL PERSPEKTİFTE AVRUPALI KİMLİĞİ  159
6.4. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEM  164
6.4.1. Üye Ülkeler Açısından Birlik  165
6.4.2. Dünya Açısından Birlik  166
6.4.3. Birleşik Avrupa Düşüncesi  166
6.5. AVRUPALININ AVRUPALILIK ALGISI  169
6.5.1. Avrupalı Kimliğini Oluşturan Dinamikler  172
6.5.2. Avrupalı Kimliğinin Oluşmasına Karşıt Dinamikler  173
7. BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMLARI
7.1. AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ  179
7.2. AVRUPA PARLAMENTOSU  180
7.3. AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ  182
7.4. AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU  184
7.5. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI  185
7.5.1. Adalet Divanı  186
7.5.2. Genel Mahkeme  187
7.4.3. Özel Mahkemeler  188
7.6. AVRUPA MERKEZ BANKASI  188
7.7. AVRUPA SAYIŞTAYI  190
7.8. AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTESİ  191
7.9. BÖLGELER KOMİTESİ  192
7.10. AVRUPA OMBUDSMANI  193
7.11. AVRUPA YATIRIM BANKASI  193
8. BÖLÜM
AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ
8.1. PARASAL BİRLİK SÜRECİ  196
8.2. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN ETKİLERİ  201
8.3. PARASAL BİRLİK VE ÜLKE BAĞIMSIZLIĞI  204
BÖLÜME EK  204
E.8.1. OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ  204
E.8.1.1. Parasal Birlik (Optimum Para Alanı)  205
E.8.1.1.1. Parasal Birlikten Kaynaklanan Maliyetler  209
E.8.1.1.2. Parasal Birliğin Yarattığı Kazançlar  210
9. BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENEL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN VAR OLMA NEDENLERİ  213
9.1.1. Katılımcı Demokrasi  215
9.1.2. Dayanışma Politikaları  216
9.1.3. Sürdürülebilir Büyüme  216
9.1.4. Birlik Bütçesi  217
9.1.5. Ekonomik ve Parasal Birlik  217
9.1.6. Avrupa Vatandaşlığı  218
9.2. BİRLİĞİN ÖNYARGILI POLİTİKALARI  219
10. BÖLÜM
TARİHSEL PERSPEKTİFTE
TÜRKİYE – AVRUPA İLİŞKİLERİ
10.1. ORTA ASYA STEPLERİNDEN ANADOLU BOZKIRLARINA  222
10.1.1. Osmanlı İmparatorluğu  222
10.1.1.1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yönetişim Yapısı  223
10.1.1.2. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Yapısı  225
10.1.1.2.1. Müdahaleci Ekonomik Sistem  226
10.1.1.2.2. Ekonominin Bağımlı Hale Gelmesi  230
10.1.1.2.3. Osmanlı Ekonomisi’nin Çöküş Nedenleri  235
10.1.2. Osmanlı – Batı İlişkileri  238
10.1.3. Batılılaşma Meselesi  240
10.2. GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ  243
10.2.1. I. Dünya Savaşı ve Sonrası – İzmir İktisat Kongresi  245
10.2.2. Genç Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ekonomisi  248
10.2.3. II. Dünya Savaşı  250
10.2.4. Truman Doktrini ve Marshall Yardımları  252
10.2.4.1. NATO Üyeliği  254
10.2.4.2. Marshall Yardımları  256
11. BÖLÜM
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ –
RESMİ BAŞVURUDAN ADAYLIK SÜRECİNE
11.1. AVRUPA HEDEFİ  259
11.1.1. Modernleşmek ve Batılılaşmak  260
11.1.2. Komünizm Tehdidinden Korunmak  260
11.1.3. Siyasi ve Demokratik İstikrar Kazanmak  261
11.1.4. Siyasi Nüfuz Alanını Korumak  261
11.1.5. Ekonomik Kaynak Elde Etmek  262
11.1.6. İşleyen Piyasa Ekonomisi Kurmak  262
11.1.7. İç Politikada Oy Potansiyelini Arttırmak  262
11.2. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU’NA BAŞVURU –
31 TEMMUZ 1959  263
11.3. ANKARA ANTLAŞMASI  267
11.3.1. Ankara Antlaşması’nın Genel Özellikleri  268
11.3.2. Ortaklığın Dönemleri  269
11.3.3. Ortaklık İlişkisi  270
11.3.4. Ankara Antlaşması–Hükümler ve İçerik  271
11.4. KATMA PROTOKOLE DOĞRU  274
11.4.1. Katma Protokol  276
11.5. LİBARALLEŞME SÜRECİ  278
11.5.1. 24 Ocak 1980 Kararları ve Askeri İhtilal  279
11.5.1.1. 24 Ocak 1980 Kararları’nın Ekonomik Yönü  280
11.5.1.2. 24 Ocak 1980 Kararları’nın Siyasi Yönü ve İhtilal  281
11.6. ÜYELİK BAŞVURUSU  283
11.6.1. Üyelik Başvurusunun Nedenleri  283
11.6.1.1. Ekonomik Nedenler  283
11.6.1.2. Siyasi Nedenler  284
11.6.1.3. Hukuki Nedenler  285
11.6.2. Başvuru Süreci  285
11.6.2.1. Başvurunun Önündeki Engeller  286
11.6.2.2. Başvuru Mektubu ve Topluluğun Cevabi Görüşü  287
11.7. GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİ  290
11.7.1. Lizbon ve Kopenhag Zirveleri  291
11.7.2. Genel Olarak Gümrük Birliği  292
11.7.3. I/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı  297
11.7.3.1. Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası (KISIM I)  297
11.7.3.2. Tarım Ürünleri (KISIM II)  299
11.7.3.3. Gümrük Hükümleri (KISIM III)  299
11.7.3.4. Yasaların Yakınlaştırılması (KISIM IV)  300
11.7.3.5. Kurumsal Hükümler (KISIM V)  303
11.8. KARDAK KRİZİ VE LÜKSEMBURG ZİRVESİ  305
12. BÖLÜM
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
ADAYLIK SONRASI DÖNEM
12.1. HELSİNKİ ZİRVESİ  311
12.2. KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ VE ULUSAL PROGRAM  314
12.2.1. Türk Ekonomisi’nin En Büyük Krizi  316
12.2.2. Katılım Ortaklığı Belgesi  318
12.2.3. Ulusal Program  321
12.2.3.1. Siyasi Kriterler  323
12.2.3.2. Ekonomik Kriterler  324
12.2.3.3. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi  326
12.2.2.3.1. Serbest Dolaşım  326
12.2.3.3.2. Ortak Politika Uygulamaları  328
12.3. MÜZAKERE “UYUM” SÜRECİ  329
12.3.1. Müzakere Sürecine Başlangıç ve Değişen Siyasi Dengeler  329
12.3.2. Müzakere Çerçeve Belgesi  333
12.3.2.1. Müzakerelere İlişkin İlkeler  333
12.3.2.2. Müzakere Usulleri  334
12.3.2.3. Müzakere Başlıkları  335
12.3.2.4. Müzakerelerin Çerçevesi  336
12.3. MÜZAKERE AŞAMALARI  337
12.3.1. Tarama Süreci  337
12.3.2. Müzakereler  338
13. BÖLÜM
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ’NİN
GENEL DEĞERLENDİRMESİ
13.1. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR  342
13.1.1. 2001 Sonrası Dönem  346
13.1.2. Üyelik Açsından Kısa ve Uzun Dönem Kavramı  349
13.1.3. Avrupa Birliği’nde Eksen Kayması – Batı’nın Korkuları  352
13.2. KAMUOYUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI  353
13.3. KAZAN KAZAN ANLAYIŞI KAPSAMINDA İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  355
13.3.1. Üyelik Durumunda Beklenen Nicel Değişiklikler  355
13.3.2. Üyelik Durumunda Beklenen Nitel Değişiklikler  356
13.3.3. Üyeliğin Türkiye’ye Muhtemel Etkileri  361
13.3.3.1. Avrupa Birliği Yolunda Yapılan Temel Düzenlemeler  362
13.3.1.1.1. Ekonomik Alan  363
13.3.1.1.2. Hukuki Alan  365
13.3.1.1.3. Siyasi Alan  366
13.3.1.1.4. Sosyal Alan  367
14. BÖLÜM
BREXIT SÜRECİ
14.1. BREXIT’İN HUKUKİ YÖNÜ  370
14.2. BREXIT’İN SİYASİ YÖNÜ  372
14.3. BREXIT’İN EKONOMİK YÖNÜ  374
Kaynakça  377
Kavramlar Dizini  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020