Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesi
Nisan 2020 / 1. Baskı / 375 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İnşaat sektöründe kişiler arasındaki hukukî ilişkiler, "inşaat sözleşmeleri" ile kurulur. Ancak hastane, havaalanı inşaatı, nükleer veya enerji santrali ya da katı atık yakma tesisi gibi uzmanlık gerektiren büyük çaplı projeler, karmaşık yapıdadır. Dolayısıyla, bu sözleşmeler aşılamayacak büyük riskleri de beraberinde getirmektedirler. Örneğin, bir hastanenin inşaatında binanın yapımı kadar makinelerin, araç-gereçlerin temini de büyük öneme sahiptir. Büyük bir sanayi tesisinin kurulumunda ise eserin yapımından ziyade, tesisin amaçlanan özellik ve miktarda ürünü sağlayabilecek niteliklere sahip olması önemlidir. Öte yandan iş sahibi, tesisi işletecek teknik bilgiye sahip olmayabilir. Bu ise tesisin işletilmesinde sorun yaşanmasına yol açar. Bu bakımdan inşaat sahipleri, daha profesyonel sonuç alabilecekleri, inşa eserinin kurulumu kadar sorunsuz işletilmesinin de sağlandığı ve sonraki süreçte tesiste ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirebilecekleri sözleşme ilişkisi kurma arayışına girmişlerdir. Bu arayışın bir sonucu olarak taraflar, yeni bir inşaat sözleşmesi modeli olarak anahtar teslim inşaat sözleşmesini oluşturmuşlardır.

Anahtar teslim inşaat sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda yer almayan isimsiz bir sözleşmedir. Bu sebeple, sözleşmenin tarafları, hukukî niteliği ve uygulanacak hükümler çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türk Borçlar Kanunu ve inşaat ile ilgili diğer mevzuat ele alınmıştır. Yol göstermesi amacıyla, yer yer Alman ve İsviçre hukukunda var olan yasal düzenlemeler ile FIDIC Gümüş Kitap'a karşılaştırmalı olarak değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Anahtar Teslim Kavramı
Sözleşmenin Tanımı, Unsurları, Çeşitleri, Niteliği ve Uygulanacak Hükümler
Yüklenicinin Borçları
İş Sahibinin Borçları
Sözleşmeyi Sona Erdiren Sebepler
Barkod: 9789750260056
Yayın Tarihi: Nisan 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 375
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  21
GİRİŞ
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  27
I. Konunun Takdimi  27
II. Konunun Önemi  31
III. Konunun Sınırlandırılması  36
BİRİNCİ KISIM
ANAHTAR TESLİM KAVRAMI, SÖZLEŞMENİN TANIMI,
UNSURLARI, TARAFLARI, ÇEŞİTLERİ, NİTELİKLERİ,
BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
§ 2. ANAHTAR TESLİM KAVRAMI  41
§ 3. SÖZLEŞMENİN TANIMI  44
§ 4. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  46
I. İNŞAATIN ANAHTAR TESLİM ŞEKLİNDE TAMAMLANMASI  46
A. İnşaat (Yapı) ve Tesis Kavramı  46
B. Anahtar Teslim Şeklinde Tamamlama  50
II. ÜCRET ÖDEME  52
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI  53
A. Genel Olarak  53
B. Sözleşmenin Şekli  54
§ 5. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  59
I. GENEL OLARAK  59
II. YÜKLENİCİ  59
A. Genel Olarak  59
B. Yüklenici Türleri  60
1. Genel Yüklenici  60
2. Tam Yüklenici  62
3. Alt Yüklenici  63
4. Diğer Ayrımlar  65
C. Adi Ortaklık Şeklindeki Birleşmeler  67
1. Genel Olarak  67
2. Joint Venture  68
3. Konsorsiyum  70
III. İŞ SAHİBİ  72
A. Genel Olarak  72
B. Müşavir Mühendis  74
§ 6. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  76
I. GENEL OLARAK  76
II. BASİT ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  77
III. ÜRÜN TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  77
§ 7. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ  80
I. BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR  80
II. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR  80
III. İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR  81
IV. RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR  81
V. ANΖSÜREKLİ EDİM KARMAŞIĞI BİR SÖZLEŞMEDİR  82
§ 8. SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  87
I. TİPİK–ATİPİK AYRIMI BAKIMINDAN  87
II. İSİMLİ–İSİMSİZ SÖZLEŞME AYRIMI BAKIMINDAN  87
A. Genel Olarak  87
B. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesi Bakımından  89
III. UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ  95
A. Genel Olarak  95
B. FIDIC ve Benzeri Kurallar  100
§ 9. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  104
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN  104
II. HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN  105
III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDEN  106
IV. DİĞER İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNDEN  107
A. Genel Olarak  107
B. Genel Nitelikteki İnşaat Sözleşmesinden  108
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden  109
D. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden  110
E. İşletme Hakkı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden  112
V. MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİNDEN  115
İKİNCİ KISIM
ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
TARAFLARIN BORÇLARI VE BUNLARIN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
Birinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI VE BUNLARI YERİNE
GETİRMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 10. GENEL OLARAK YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  119
§ 11. TESİSİ ANAHTAR TESLİM ŞEKLİNDE KURMA BORCU  122
I. BİR TESİS KURMA BORCU  122
A. Genel Olarak  122
B. Tesisi Kendi Yönetimi Altında Meydana Getirme Borcu  122
1. Genel Olarak  122
2. Yüklenicinin Tesisi Kendi Yönetimi Altında Meydana Getirme Borcuna Aykırı Davranması  126
II. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM BORCU  126
A. Genel Olarak  126
B. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcuna Aykırı Davranmasının Sonucu  128
III. ARAÇ GEREÇ SAĞLAMA BORCU  129
IV. MALZEME SAĞLAMA BORCU  131
V. GEREKLİ LİSANS VE İZİNLERİ SAĞLAMA BORCU  132
A. Gerekli Lisansları Sağlama Borcu  132
B. Gerekli İzinleri Alma Borcu  134
VI. TESİSİN TASARIMINI ÜSTLENME, PLÂN VE PROJELERİ HAZIRLAMA BORCU  135
§ 12. TESİSİSİN SORUNSUZ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BORÇLAR  139
I. GENEL OLARAK  139
II. KNOW–HOW’IN İŞ SAHİBİNE AKTARILMASI BORCU  140
A. Genel Olarak  140
B. Know–How’ın Aktarılması Borcunun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  142
III. TESİSİ ÇALIŞTIRACAK PERSONELİN EĞİTİLMESİ BORCU  144
IV. TESİSİN YÖNETİMİNİ BELİRLİ BİR SÜRE GERÇEKLEŞTİRME BORCU  147
V. TESİSTEN ÜRÜN ELDE EDİLMESİNİ GARANTİ BORCU  148
VI. TESİSİN SÖZLEŞMEYE GÖRE KURULDUĞUNUN İŞLEVSELLİK TESTLERİYLE KANITLANMASI BORCU  149
A. Genel Olarak İşlevsellik Testi Gerçekleştirme Borcu  149
B. İşlevsellik Testinin Çeşitleri  150
1. Mekanik Tamamlama Testi  150
2. Deneme Çalışması Testi  151
3. Performans Testi  152
C. İşlevsellik Testlerinin Başarısız Olmasının Sonuçları  153
VII. TESİSİN BAKIMINI ÜSTLENME VE YEDEK PARÇA TEMİNİ  155
§ 13. İNŞA ESERİNİ TESLİM BORCU  156
I. GENEL OLARAK TESLİM BORCU  156
II. TESLİM BORCUNUN İFASI ŞEKLİ  157
III. TESLİM BORCUNUN İFASI ZAMANI  159
IV. TESLİM BORCUNUN İFA YERİ  161
V. TESLİM BORCUNUN İFA EDİLMEMESİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI  161
A. Temerrüdün Şartları  161
B. Temerrüdün Sonuçları  163
1. Yüklenicinin Temerrüdünün Genel Olarak Sonuçları  163
2. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatının İstenmesi  165
3. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın İstenmesi  167
4. Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararın İstenmesi  169
§ 14. ÖZEN GÖSTERME VE SADAKAT BORCU  169
I. ÖZEN GÖSTERME BORCU  169
A. Yüklenicinin Özen Borcunun Derecesi  169
B. Özen Borcunun Görünüm Türleri  170
C. Özen Borcuna Aykırı Davranış  171
II. SADAKAT BORCU  172
§ 15. YÜKLENİCİNİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU  172
I. GENEL OLARAK AYIPTAN SORUMLULUK  172
II. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  174
III. İŞ SAHİBİNİN İNŞAATIN AYIPLI OLMASINDAN DOĞAN HAKLARI  181
A. Genel Olarak  181
B. İnşa Eserinin Onarılmasını İsteme Hakkı  182
C. Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  185
D. Sözleşmeden Dönme Hakkı  186
E. Tazminat Talebi  187
IV. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN SÜRESİ  188
V. TESİSİN AYIPLI OLACAĞININ KURULUM AŞAMASINDA ANLAŞILMASI  189
İkinci Bölüm
İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE BUNLARI YERİNE GETİRMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 16. GENEL OLARAK İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  191
§ 17. BEDEL ÖDEME BORCU  192
I. GENEL OLARAK BEDEL ÖDEME BORCU  192
II. BEDELİN BELİRLENMESİ  193
A. Bedelin Sabit Belirlenmemesi  193
1. Bedelin Önceden Belirlenmemiş Olması  193
2. Yaklaşık Bedel  195
B. Bedelin Sabit Belirlenmesi  197
1. Genel Olarak Götürü Bedel  197
2. Götürü Bedelin Kapsamı  199
a. Genel Olarak Götürü Bedelin Kapsamı  199
b. Ek İş, İş Değişikliği ve Ek Ücret  200
aa. Ek İş ve İş Değişikliği  200
bb. Ek İş ve İş Değişikliğinin Bedel Ödeme Borcuna Etkisi  205
c. İşin Kapsamının Daralması  207
3. Götürü Bedel Türleri  209
a. Toptan (Yalın) Götürü Bedel  209
b. Global (Değişken) Götürü Bedel  209
c. Birim Fiyat Şeklinde Belirlenen Götürü Bedel  211
4. Götürü Bedelin Uyarlanması  213
a. Genel Olarak  213
b. Uyarlamanın Şartları  214
c. Sözleşmenin Uyarlanması ve Sona Erdirilmesi  218
aa. Sözleşmenin Uyarlanması  218
bb. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  219
III. BEDELİN İFA ZAMANI VE ÖDENMEMESİ  219
A. İfa Zamanı  219
1. Genel Olarak İfa Zamanı  219
2. Avans (Ön Ödeme)  220
3. Kısmî Ödeme ve Hak Ediş Usulü  221
B. İş Sahibinin Temerrüdü  223
§ 18. İŞ SAHİBİNİN TESİSİ TESLİM ALMASI VE KABULÜ  224
I. GENEL OLARAK TESLİM ALMA VE KABUL  224
II. İŞ SAHİBİNİN TESİSİ TESLİM ALMASI  225
A. Teslim Almanın Hukukî Niteliği  225
B. Teslim Almanın Gerçekleştirilmesi  226
III. İŞ SAHİBİNİN TESİSİ KABULÜ  229
A. Kabulün Şartları  229
B. Kabul Türleri  231
1. Geçici Kabul  231
2. Kesin Kabul  232
IV. TESLİM ALMA VE KABULÜN HUKUKÎ SONUÇLARI  233
§ 19. İŞ SAHİBİNİN İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME BORCU  235
I. GENEL OLARAK İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİ  235
II. İŞ SAHİBİNİN İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİNİN TÜRLERİ  238
III. İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  240
§ 20. SADAKAT BORCU  241
ÜÇÜNCÜ KISIM
ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§ 21. GENEL OLARAK  243
§ 22. SÖZLEŞMENİN İFA SEBEBİYLE SONA ERMESİ  245
§ 23. SÖZLEŞMENİN ANLAŞMA İLE SONA ERDİRİLMESİ  246
§ 24. SÖZLEŞMENİN İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ  247
I. GENEL OLARAK İMKÂNSIZLIK  247
II. İMKÂNSIZLIĞIN, TESİSİN BEKLENMEDİK BİR OLAY SONUCU YOK OLMASINDAN KAYNAKLANMASI  247
A. İmkânsızlığın Şartları  247
B. İmkânsızlığın Hukukî Sonuçları  250
III. İMKÂNSIZLIĞIN İŞ SAHİBİNE YÜKLETİLEN BİR SEBEPTEN KAYNAKLANMASI  253
A. İmkansızlığın İş Sahibinin Sağladığı Arsanın Ayıbından veya Yanlış Talimatlarından Kaynaklanması  253
1. Genel Olarak  253
2. Şartları  253
3. Hukukî Sonuçları  255
B. İmkânsızlığın İş Sahibi ile İlgili Beklenmedik Bir Olaydan Kaynaklanması  256
1. Şartları  256
2. Hukukî Sonuçları  258
IV. İMKÂNSIZLIĞIN YÜKLENİCİNİN ÖLMESİ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN KAYNAKLANMASI  260
A. Genel Olarak  260
B. İmkânsızlığın Şartları  261
C. Hukukî Sonuçları  264
§ 25. SÖZLEŞMENİN İPTALİ  265
§ 26. SÖZLEŞMEDEN DÖNME  268
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  268
II. SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  270
A. Dönmenin Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi  270
1. Klâsik Dönme Görüşü  270
2. Kanunî Borç İlişkisi Görüşü  271
3. Aynî Etkili Dönme Görüşü  272
4. Yeni Dönme (Dönüşüm) Görüşü  273
5. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz  275
B. Dönmenin Hüküm ve Sonuçları  277
1. Henüz İfa Edilmeyen Edimlerin Sona Ermesi  277
2. Yerine Getirilen Edimlerin İadesi  278
3. Menfi Tazminat Talep Edilmesi  281
III. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE DÖNME  283
A. Dönme Hakkı Veren Sebepler ve Bunların Sonuçları  283
1. Genel Olarak  283
2. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle İş Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi  285
a. Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda ve Diğer Edimlerin İfasında Gecikmesi  285
b. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcunda Gecikmesi  286
3. İş Sahibinin Ayıp Sebebiyle Sözleşmeden Dönmesi  290
4. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebiyle İş Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı  291
5. İşin Götürü Bedelle Yapılmasının Mümkün Olmaması Durumunda Sözleşmeden Dönme  293
6. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Yüklenicinin Sözleşmeden Dönmesi  294
B. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinde Dönmenin Hüküm ve Sonuçları  296
1. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinde Bazı Durumlarda Dönme Hakkı Yerine Fesih Hakkının Tanınması  296
a. Genel Olarak  296
b. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Sona Ermesi  299
2. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde İleri Sürülebilecek Talepler  304
§ 27. SÖZLEŞMENİN FESHİ  308
I. GENEL OLARAK  308
II. SÖZLEŞMENİN TEK TARAFLI SONA ERDİRİLMESİ  309
III. SÖZLEŞMENİN TAZMİNAT KARŞILIĞI FESHİ  312
A. Genel Olarak  312
B. Feshin Şartları  315
C. Feshin Sonuçları  317
IV. HAKLI SEBEPLE FESİH  321
A. Genel Olarak  321
B. Feshin Şartları  324
C. Feshin Sonuçları  326
V. YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ  327
§ 28. İFLÂS SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ  328
I. GENEL OLARAK  328
II. İŞ SAHİBİNİN İFLÂSININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ  332
III. YÜKLENİCİNİN İFLÂSININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ  334
Sonuç  339
Bibliyografya  347
Madde Dizini  361
Kavram Dizini  369
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  21
GİRİŞ
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  27
I. Konunun Takdimi  27
II. Konunun Önemi  31
III. Konunun Sınırlandırılması  36
BİRİNCİ KISIM
ANAHTAR TESLİM KAVRAMI, SÖZLEŞMENİN TANIMI,
UNSURLARI, TARAFLARI, ÇEŞİTLERİ, NİTELİKLERİ,
BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
§ 2. ANAHTAR TESLİM KAVRAMI  41
§ 3. SÖZLEŞMENİN TANIMI  44
§ 4. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  46
I. İNŞAATIN ANAHTAR TESLİM ŞEKLİNDE TAMAMLANMASI  46
A. İnşaat (Yapı) ve Tesis Kavramı  46
B. Anahtar Teslim Şeklinde Tamamlama  50
II. ÜCRET ÖDEME  52
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI  53
A. Genel Olarak  53
B. Sözleşmenin Şekli  54
§ 5. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  59
I. GENEL OLARAK  59
II. YÜKLENİCİ  59
A. Genel Olarak  59
B. Yüklenici Türleri  60
1. Genel Yüklenici  60
2. Tam Yüklenici  62
3. Alt Yüklenici  63
4. Diğer Ayrımlar  65
C. Adi Ortaklık Şeklindeki Birleşmeler  67
1. Genel Olarak  67
2. Joint Venture  68
3. Konsorsiyum  70
III. İŞ SAHİBİ  72
A. Genel Olarak  72
B. Müşavir Mühendis  74
§ 6. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  76
I. GENEL OLARAK  76
II. BASİT ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  77
III. ÜRÜN TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  77
§ 7. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ  80
I. BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR  80
II. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR  80
III. İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR  81
IV. RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR  81
V. ANΖSÜREKLİ EDİM KARMAŞIĞI BİR SÖZLEŞMEDİR  82
§ 8. SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  87
I. TİPİK–ATİPİK AYRIMI BAKIMINDAN  87
II. İSİMLİ–İSİMSİZ SÖZLEŞME AYRIMI BAKIMINDAN  87
A. Genel Olarak  87
B. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesi Bakımından  89
III. UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ  95
A. Genel Olarak  95
B. FIDIC ve Benzeri Kurallar  100
§ 9. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  104
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN  104
II. HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN  105
III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDEN  106
IV. DİĞER İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNDEN  107
A. Genel Olarak  107
B. Genel Nitelikteki İnşaat Sözleşmesinden  108
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden  109
D. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden  110
E. İşletme Hakkı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden  112
V. MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİNDEN  115
İKİNCİ KISIM
ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
TARAFLARIN BORÇLARI VE BUNLARIN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
Birinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI VE BUNLARI YERİNE
GETİRMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 10. GENEL OLARAK YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  119
§ 11. TESİSİ ANAHTAR TESLİM ŞEKLİNDE KURMA BORCU  122
I. BİR TESİS KURMA BORCU  122
A. Genel Olarak  122
B. Tesisi Kendi Yönetimi Altında Meydana Getirme Borcu  122
1. Genel Olarak  122
2. Yüklenicinin Tesisi Kendi Yönetimi Altında Meydana Getirme Borcuna Aykırı Davranması  126
II. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM BORCU  126
A. Genel Olarak  126
B. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcuna Aykırı Davranmasının Sonucu  128
III. ARAÇ GEREÇ SAĞLAMA BORCU  129
IV. MALZEME SAĞLAMA BORCU  131
V. GEREKLİ LİSANS VE İZİNLERİ SAĞLAMA BORCU  132
A. Gerekli Lisansları Sağlama Borcu  132
B. Gerekli İzinleri Alma Borcu  134
VI. TESİSİN TASARIMINI ÜSTLENME, PLÂN VE PROJELERİ HAZIRLAMA BORCU  135
§ 12. TESİSİSİN SORUNSUZ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BORÇLAR  139
I. GENEL OLARAK  139
II. KNOW–HOW’IN İŞ SAHİBİNE AKTARILMASI BORCU  140
A. Genel Olarak  140
B. Know–How’ın Aktarılması Borcunun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  142
III. TESİSİ ÇALIŞTIRACAK PERSONELİN EĞİTİLMESİ BORCU  144
IV. TESİSİN YÖNETİMİNİ BELİRLİ BİR SÜRE GERÇEKLEŞTİRME BORCU  147
V. TESİSTEN ÜRÜN ELDE EDİLMESİNİ GARANTİ BORCU  148
VI. TESİSİN SÖZLEŞMEYE GÖRE KURULDUĞUNUN İŞLEVSELLİK TESTLERİYLE KANITLANMASI BORCU  149
A. Genel Olarak İşlevsellik Testi Gerçekleştirme Borcu  149
B. İşlevsellik Testinin Çeşitleri  150
1. Mekanik Tamamlama Testi  150
2. Deneme Çalışması Testi  151
3. Performans Testi  152
C. İşlevsellik Testlerinin Başarısız Olmasının Sonuçları  153
VII. TESİSİN BAKIMINI ÜSTLENME VE YEDEK PARÇA TEMİNİ  155
§ 13. İNŞA ESERİNİ TESLİM BORCU  156
I. GENEL OLARAK TESLİM BORCU  156
II. TESLİM BORCUNUN İFASI ŞEKLİ  157
III. TESLİM BORCUNUN İFASI ZAMANI  159
IV. TESLİM BORCUNUN İFA YERİ  161
V. TESLİM BORCUNUN İFA EDİLMEMESİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI  161
A. Temerrüdün Şartları  161
B. Temerrüdün Sonuçları  163
1. Yüklenicinin Temerrüdünün Genel Olarak Sonuçları  163
2. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatının İstenmesi  165
3. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın İstenmesi  167
4. Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararın İstenmesi  169
§ 14. ÖZEN GÖSTERME VE SADAKAT BORCU  169
I. ÖZEN GÖSTERME BORCU  169
A. Yüklenicinin Özen Borcunun Derecesi  169
B. Özen Borcunun Görünüm Türleri  170
C. Özen Borcuna Aykırı Davranış  171
II. SADAKAT BORCU  172
§ 15. YÜKLENİCİNİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU  172
I. GENEL OLARAK AYIPTAN SORUMLULUK  172
II. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  174
III. İŞ SAHİBİNİN İNŞAATIN AYIPLI OLMASINDAN DOĞAN HAKLARI  181
A. Genel Olarak  181
B. İnşa Eserinin Onarılmasını İsteme Hakkı  182
C. Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  185
D. Sözleşmeden Dönme Hakkı  186
E. Tazminat Talebi  187
IV. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN SÜRESİ  188
V. TESİSİN AYIPLI OLACAĞININ KURULUM AŞAMASINDA ANLAŞILMASI  189
İkinci Bölüm
İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE BUNLARI YERİNE GETİRMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 16. GENEL OLARAK İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  191
§ 17. BEDEL ÖDEME BORCU  192
I. GENEL OLARAK BEDEL ÖDEME BORCU  192
II. BEDELİN BELİRLENMESİ  193
A. Bedelin Sabit Belirlenmemesi  193
1. Bedelin Önceden Belirlenmemiş Olması  193
2. Yaklaşık Bedel  195
B. Bedelin Sabit Belirlenmesi  197
1. Genel Olarak Götürü Bedel  197
2. Götürü Bedelin Kapsamı  199
a. Genel Olarak Götürü Bedelin Kapsamı  199
b. Ek İş, İş Değişikliği ve Ek Ücret  200
aa. Ek İş ve İş Değişikliği  200
bb. Ek İş ve İş Değişikliğinin Bedel Ödeme Borcuna Etkisi  205
c. İşin Kapsamının Daralması  207
3. Götürü Bedel Türleri  209
a. Toptan (Yalın) Götürü Bedel  209
b. Global (Değişken) Götürü Bedel  209
c. Birim Fiyat Şeklinde Belirlenen Götürü Bedel  211
4. Götürü Bedelin Uyarlanması  213
a. Genel Olarak  213
b. Uyarlamanın Şartları  214
c. Sözleşmenin Uyarlanması ve Sona Erdirilmesi  218
aa. Sözleşmenin Uyarlanması  218
bb. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  219
III. BEDELİN İFA ZAMANI VE ÖDENMEMESİ  219
A. İfa Zamanı  219
1. Genel Olarak İfa Zamanı  219
2. Avans (Ön Ödeme)  220
3. Kısmî Ödeme ve Hak Ediş Usulü  221
B. İş Sahibinin Temerrüdü  223
§ 18. İŞ SAHİBİNİN TESİSİ TESLİM ALMASI VE KABULÜ  224
I. GENEL OLARAK TESLİM ALMA VE KABUL  224
II. İŞ SAHİBİNİN TESİSİ TESLİM ALMASI  225
A. Teslim Almanın Hukukî Niteliği  225
B. Teslim Almanın Gerçekleştirilmesi  226
III. İŞ SAHİBİNİN TESİSİ KABULÜ  229
A. Kabulün Şartları  229
B. Kabul Türleri  231
1. Geçici Kabul  231
2. Kesin Kabul  232
IV. TESLİM ALMA VE KABULÜN HUKUKÎ SONUÇLARI  233
§ 19. İŞ SAHİBİNİN İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME BORCU  235
I. GENEL OLARAK İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİ  235
II. İŞ SAHİBİNİN İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİNİN TÜRLERİ  238
III. İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  240
§ 20. SADAKAT BORCU  241
ÜÇÜNCÜ KISIM
ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§ 21. GENEL OLARAK  243
§ 22. SÖZLEŞMENİN İFA SEBEBİYLE SONA ERMESİ  245
§ 23. SÖZLEŞMENİN ANLAŞMA İLE SONA ERDİRİLMESİ  246
§ 24. SÖZLEŞMENİN İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ  247
I. GENEL OLARAK İMKÂNSIZLIK  247
II. İMKÂNSIZLIĞIN, TESİSİN BEKLENMEDİK BİR OLAY SONUCU YOK OLMASINDAN KAYNAKLANMASI  247
A. İmkânsızlığın Şartları  247
B. İmkânsızlığın Hukukî Sonuçları  250
III. İMKÂNSIZLIĞIN İŞ SAHİBİNE YÜKLETİLEN BİR SEBEPTEN KAYNAKLANMASI  253
A. İmkansızlığın İş Sahibinin Sağladığı Arsanın Ayıbından veya Yanlış Talimatlarından Kaynaklanması  253
1. Genel Olarak  253
2. Şartları  253
3. Hukukî Sonuçları  255
B. İmkânsızlığın İş Sahibi ile İlgili Beklenmedik Bir Olaydan Kaynaklanması  256
1. Şartları  256
2. Hukukî Sonuçları  258
IV. İMKÂNSIZLIĞIN YÜKLENİCİNİN ÖLMESİ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN KAYNAKLANMASI  260
A. Genel Olarak  260
B. İmkânsızlığın Şartları  261
C. Hukukî Sonuçları  264
§ 25. SÖZLEŞMENİN İPTALİ  265
§ 26. SÖZLEŞMEDEN DÖNME  268
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  268
II. SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  270
A. Dönmenin Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi  270
1. Klâsik Dönme Görüşü  270
2. Kanunî Borç İlişkisi Görüşü  271
3. Aynî Etkili Dönme Görüşü  272
4. Yeni Dönme (Dönüşüm) Görüşü  273
5. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz  275
B. Dönmenin Hüküm ve Sonuçları  277
1. Henüz İfa Edilmeyen Edimlerin Sona Ermesi  277
2. Yerine Getirilen Edimlerin İadesi  278
3. Menfi Tazminat Talep Edilmesi  281
III. ANAHTAR TESLİM İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE DÖNME  283
A. Dönme Hakkı Veren Sebepler ve Bunların Sonuçları  283
1. Genel Olarak  283
2. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle İş Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi  285
a. Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda ve Diğer Edimlerin İfasında Gecikmesi  285
b. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcunda Gecikmesi  286
3. İş Sahibinin Ayıp Sebebiyle Sözleşmeden Dönmesi  290
4. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebiyle İş Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı  291
5. İşin Götürü Bedelle Yapılmasının Mümkün Olmaması Durumunda Sözleşmeden Dönme  293
6. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Yüklenicinin Sözleşmeden Dönmesi  294
B. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinde Dönmenin Hüküm ve Sonuçları  296
1. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinde Bazı Durumlarda Dönme Hakkı Yerine Fesih Hakkının Tanınması  296
a. Genel Olarak  296
b. Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Sona Ermesi  299
2. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde İleri Sürülebilecek Talepler  304
§ 27. SÖZLEŞMENİN FESHİ  308
I. GENEL OLARAK  308
II. SÖZLEŞMENİN TEK TARAFLI SONA ERDİRİLMESİ  309
III. SÖZLEŞMENİN TAZMİNAT KARŞILIĞI FESHİ  312
A. Genel Olarak  312
B. Feshin Şartları  315
C. Feshin Sonuçları  317
IV. HAKLI SEBEPLE FESİH  321
A. Genel Olarak  321
B. Feshin Şartları  324
C. Feshin Sonuçları  326
V. YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ  327
§ 28. İFLÂS SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ  328
I. GENEL OLARAK  328
II. İŞ SAHİBİNİN İFLÂSININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ  332
III. YÜKLENİCİNİN İFLÂSININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ  334
Sonuç  339
Bibliyografya  347
Madde Dizini  361
Kavram Dizini  369
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020