Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk İdare Hukukunda
İstifa
Eylül 2018 / 1. Baskı / 167 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamu görevlileri; kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kendi istekleri ile görevlerinden ayrılma hakkına sahiptir. İstifa olarak adlandırılan bu kurum, Devlet Memurları Kanunu'nda memurlara bir hak olarak tanınmaktadır. Bu hakkın kullanımı idarenin kabulüne bağlı değildir. Ancak memurların ifa ettikleri görevin bir kamu hizmeti olması sebebiyle bazı hallerde bu hakkın kullanımına kanun tarafından sınırlamalar öngörülmüştür.

Kamu görevlisi kavramının genişliği ve mevzuatın dağınıklığı sebebiyle, kitabın ağırlık noktasını devlet memurlarının istifası oluşturmaktadır. Kamu personel hukukunda genel kanun niteliğinde olması hasebiyle, istifa müessesi temel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde incelense de, özellik arz eden özel personel kanunlarına da kısaca yer verilmiştir.

Kitapta öncelikle; istifa kavramı ve hakkı, idare hukukunda vaki olan istifa türlerini ve görevi sona erdiren diğer benzer müesseselerle karşılaştırılması yapılarak istifa kurumu ortaya konulmaktadır. İkinci olarak; devlet memurlarının, diğer kamu görevlilerinin ve geniş anlamda kamu görevlilerinin istifası şeklinde tasnif yapılarak, Türk idare hukukunda kamu görevlilerinin istifa haklarını kullanma şartları, kural ve usulleri, sonuçları gibi uygulamada önem arz eden durumlar ayrıntılı bir şekilde izah edilmektedir.

Konu Başlıkları
İstifa Kavramının Hukuki Niteliği
Benzer Kurumlarla Karşılaştırma
Seçimler Nedeniyle Zorunlu İstifa
İstifa Usulü
İstifadan Vazgeçme
İstifanın Hukuki Sonuçları
Barkod: 9789750250620
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 167
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Cetveli  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
İSTİFA KAVRAMI, İSTİFA HAKKI, İSTİFANIN BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE İSTİFA TÜRLERİ
1.1. İstifa Kavramı  19
1.2. İstifa Kavramının Hukuki Niteliği  21
1.3. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Diğer Bir Yönü: İstifa Hakkı  23
1.3.1. Kamu Hizmetine Girme Hakkı  24
1.3.2. Kamu Hizmetinden Ayrılma Hakkı: İstifa Hakkı  29
1.3.3. İstifa Hakkının Mevzuattaki Yeri  31
1.4. Görevle İlişiği Sona Erdiren Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  33
1.4.1. Çekilmiş Sayılma  33
1.4.1.1. Görev Yerinin İzinsiz veya Mazeretsiz Bir Şekilde ve Kesintisiz Olarak 10 Günden Fazla Terk Edilmesi  36
1.4.1.1.1. Göreve Mazeretsiz veya İzinsiz Gelmeme  37
1.4.1.1.1.1. Göreve Mazeretsiz Gelmeme  37
1.4.1.1.1.2. Göreve İzinsiz Gelmeme  39
1.4.1.1.2. Kesintisiz On Gün Devamsızlık  43
1.4.1.2. Aylıksız İzin Bitiminde Göreve Dönmeme  44
1.4.1.3. Yurt Dışına Gönderilen Memurların Göreve Dönmemesi  45
1.4.1.4. Aynı veya Başka Yerde Göreve Atanan Memurların Süresinde Göreve Başlamamaları  46
1.4.1.5. Muvazzaf Askerlik Dışında veya Muvazzaf Askerlikten Terhis Olanların Süresinde Göreve Başlamaması  48
1.4.1.6. Kadrosu Kaldırılan Memurun Süresinde Göreve Başlamaması  49
1.4.2. İhraç (Memuriyetten Çıkarma)  50
1.4.3. Emeklilik  52
1.4.3.1. Kanunen Zorunlu Emeklilik  54
1.4.3.2. Memurun İstemi Üzerine Emeklilik  56
1.4.3.3. İdarenin Talebi Üzerine Emeklilik (Re’sen Emeklilik)  57
1.5. İstifa Türleri  58
1.5.1. İradi İstifa  58
1.5.2. Zorunlu İstifa  58
1.5.2.1. Anayasa Gereği Zorunlu İstifa  59
1.5.2.2. 2839 Sayılı Milletvekilliği Seçim Kanunu Gereği Zorunlu İstifa  62
1.5.2.3. 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Gereği Zorunlu İstifa  66
1.5.2.4. 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Gereği Zorunlu İstifa  70
1.5.2.5. Zorunlu Olarak İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Tekrar Görevine Dönmesi  72
1.5.2.5.1. Göreve Dönebilecek Kamu Görevlileri  75
1.5.2.5.2. Göreve Dönme Müracaatı ve Süresi  78
1.5.2.5.3. Yeni Bir Atama İşlemi Tesisi ve Süresi  79
1.5.2.5.4. Eski Görevlerine veya Kazanılmış Hak Aylık Derecelerindeki Başka Bir Göreve Atama  81
İkinci Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN İSTİFA USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI
2.1. Devlet Memurlarının İstifası  85
2.1.1. İstifa Usulü  86
2.1.1.1. Olağan Dönemde İstifa Usulü  86
2.1.1.2. Olağanüstü Dönemde İstifa Usulü  92
2.1.2. İstifa Zamanı  94
2.1.3. İstifa İsteminden Vazgeçme  95
2.1.4. Devlet Memurluğundan İstifanın Hukuki Sonuçları  99
2.1.4.1. Sorumluluk  100
2.1.4.1.1. Mali Sorumluluk  100
2.1.4.1.2. Cezai Sorumluluk  103
2.1.4.1.3 Disiplin Sorumluluğu  106
2.1.4.2. Hak Mahrumiyeti  109
2.1.5. İstifa Edenlerin Yeniden Atanmaları  112
2.2. Özellik Arz Eden Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin İstifası  121
2.2.1. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Çalışanlarının İstifası  122
2.2.2. Hâkim ve Savcıların İstifası  123
2.2.3. Öğretim Elemanlarının İstifası  126
2.2.4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mensuplarının İstifası  131
2.2.5. Sözleşmeli Personelin İstifası  135
2.3. Geniş Anlamda Kamu Görevlilerinin İstifası  137
2.3.1. Cumhurbaşkanın İstifası  138
2.3.2. Başbakanın İstifası  139
2.3.3. Milletvekillerinin İstifası  141
2.3.4. Belediye Başkanının İstifası  146
2.3.5. Muhtarın İstifası  149
Sonuç  153
Kaynakça  159
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Cetveli  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
İSTİFA KAVRAMI, İSTİFA HAKKI, İSTİFANIN BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE İSTİFA TÜRLERİ
1.1. İstifa Kavramı  19
1.2. İstifa Kavramının Hukuki Niteliği  21
1.3. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Diğer Bir Yönü: İstifa Hakkı  23
1.3.1. Kamu Hizmetine Girme Hakkı  24
1.3.2. Kamu Hizmetinden Ayrılma Hakkı: İstifa Hakkı  29
1.3.3. İstifa Hakkının Mevzuattaki Yeri  31
1.4. Görevle İlişiği Sona Erdiren Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  33
1.4.1. Çekilmiş Sayılma  33
1.4.1.1. Görev Yerinin İzinsiz veya Mazeretsiz Bir Şekilde ve Kesintisiz Olarak 10 Günden Fazla Terk Edilmesi  36
1.4.1.1.1. Göreve Mazeretsiz veya İzinsiz Gelmeme  37
1.4.1.1.1.1. Göreve Mazeretsiz Gelmeme  37
1.4.1.1.1.2. Göreve İzinsiz Gelmeme  39
1.4.1.1.2. Kesintisiz On Gün Devamsızlık  43
1.4.1.2. Aylıksız İzin Bitiminde Göreve Dönmeme  44
1.4.1.3. Yurt Dışına Gönderilen Memurların Göreve Dönmemesi  45
1.4.1.4. Aynı veya Başka Yerde Göreve Atanan Memurların Süresinde Göreve Başlamamaları  46
1.4.1.5. Muvazzaf Askerlik Dışında veya Muvazzaf Askerlikten Terhis Olanların Süresinde Göreve Başlamaması  48
1.4.1.6. Kadrosu Kaldırılan Memurun Süresinde Göreve Başlamaması  49
1.4.2. İhraç (Memuriyetten Çıkarma)  50
1.4.3. Emeklilik  52
1.4.3.1. Kanunen Zorunlu Emeklilik  54
1.4.3.2. Memurun İstemi Üzerine Emeklilik  56
1.4.3.3. İdarenin Talebi Üzerine Emeklilik (Re’sen Emeklilik)  57
1.5. İstifa Türleri  58
1.5.1. İradi İstifa  58
1.5.2. Zorunlu İstifa  58
1.5.2.1. Anayasa Gereği Zorunlu İstifa  59
1.5.2.2. 2839 Sayılı Milletvekilliği Seçim Kanunu Gereği Zorunlu İstifa  62
1.5.2.3. 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Gereği Zorunlu İstifa  66
1.5.2.4. 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Gereği Zorunlu İstifa  70
1.5.2.5. Zorunlu Olarak İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Tekrar Görevine Dönmesi  72
1.5.2.5.1. Göreve Dönebilecek Kamu Görevlileri  75
1.5.2.5.2. Göreve Dönme Müracaatı ve Süresi  78
1.5.2.5.3. Yeni Bir Atama İşlemi Tesisi ve Süresi  79
1.5.2.5.4. Eski Görevlerine veya Kazanılmış Hak Aylık Derecelerindeki Başka Bir Göreve Atama  81
İkinci Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN İSTİFA USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI
2.1. Devlet Memurlarının İstifası  85
2.1.1. İstifa Usulü  86
2.1.1.1. Olağan Dönemde İstifa Usulü  86
2.1.1.2. Olağanüstü Dönemde İstifa Usulü  92
2.1.2. İstifa Zamanı  94
2.1.3. İstifa İsteminden Vazgeçme  95
2.1.4. Devlet Memurluğundan İstifanın Hukuki Sonuçları  99
2.1.4.1. Sorumluluk  100
2.1.4.1.1. Mali Sorumluluk  100
2.1.4.1.2. Cezai Sorumluluk  103
2.1.4.1.3 Disiplin Sorumluluğu  106
2.1.4.2. Hak Mahrumiyeti  109
2.1.5. İstifa Edenlerin Yeniden Atanmaları  112
2.2. Özellik Arz Eden Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin İstifası  121
2.2.1. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Çalışanlarının İstifası  122
2.2.2. Hâkim ve Savcıların İstifası  123
2.2.3. Öğretim Elemanlarının İstifası  126
2.2.4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mensuplarının İstifası  131
2.2.5. Sözleşmeli Personelin İstifası  135
2.3. Geniş Anlamda Kamu Görevlilerinin İstifası  137
2.3.1. Cumhurbaşkanın İstifası  138
2.3.2. Başbakanın İstifası  139
2.3.3. Milletvekillerinin İstifası  141
2.3.4. Belediye Başkanının İstifası  146
2.3.5. Muhtarın İstifası  149
Sonuç  153
Kaynakça  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020