Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar
Eylül 2017 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

"Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar" kitabı, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere yönelik bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. İç pazar, içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir alanı ifade eder. İç pazar kurmak, Avrupa bütünleşmesinin başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'nin hedefleri arasında yer alır. Bu bakımdan iç pazar hukuku; Antlaşmalar, Avrupa Birliği tasarrufları ve özellikle de Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları aracılığıyla, 1950'li yılların sonundan bu yana, dolayısıyla yaklaşık 60 yıldır, şekillenmektedir. İşte bu kitap, Avrupa Birliği'nin belki de en önemli maddi hukuk alanı olarak gösterilebilecek olan iç pazar ile ilgili sistematik, öz ve güncel bilgiyi yalın bir dille okura aktarma çabasının sonucudur. Bu amaçla kitapta iç pazarın temellerinden temel serbestî hükümlerinin, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı hükümlerinin, uygulanmasına ilişkin ortak çerçeveye ve iç pazara ilişkin Avrupa Birliği tasarruflarından (pozitif bütünleşmeden) temel serbestî hükümlerinin öngördüğü haklı gösterilemeyen tahdit yasağına (negatif bütünleşmeye) bir dizi konu ele alınmıştır. İşlenen konuyu daha anlaşılabilir kılmak adına "şekiller" ve "tablolar" gibi görsel anlatımlar, örnek oluşturucu ve detay verici bilgiler içeren "kutular", anlatımı özetleyen "önemli noktalar" ve bilgisini derinleştirmek isteyenler için "okuma listesi" metne eklenmiştir. İlgili herkese faydalı olması dileğiyle…

Konu Başlıkları
Temelleri Yönüyle İç Pazar
Pozitif Bütünleşme Yönüyle İç Pazar (İç Pazara İlişkin AB Tasarrufları)
Negatif Bütünleşme Yönüyle İç Pazar (Haklı Gösterilemeyen Tahdit Yasağı)
Barkod: 9789750244087
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Okura Notlar  11
Tablolar Listesi  23
Kutu Listesi  25
Kısaltmalar  27
Dava Listesi (Numara Sıralı)  29
Mevzuat Listesi  55
I. BÖLÜM:
TEMELLERİ YÖNÜYLE İÇ PAZAR
1. İÇ PAZAR: TEMELLER  63
1.1. Farklı Bütünleşme Aşamaları ve İç Pazarın Konumu  63
1.1.1. Tercihli Ticaret Anlaşması  65
1.1.2. Serbest Ticaret Alanı  66
1.1.3. Gümrük Birliği  68
1.1.4. Ortak Pazar  68
1.1.5. Parasal Birlik, Ekonomik Birlik ve Ekonomik ve Parasal Birlik  69
1.2. İç Pazara Erişmeye Yönelik Teknikler: Pozitif Bütünleşme & Negatif Bütünleşme  71
1.2.1. Ademimerkezi Model / Negatif Bütünleşme  72
1.2.1.1. Vatandaşlık / Köken Temelinde Ayrımcılık Yapmama İlkesi  72
1.2.1.2. Pazara Erişimi Güçleştirmeme İlkesi  72
1.2.1.3. Karşılıklı Tanıma İlkesi  73
1.2.2. Merkezi Model / Pozitif Bütünleşme  74
1.2.3. Ademimerkezi Model / Negatif Bütünleşme ile Merkezi Model / Pozitif Bütünleşme  74
1.3. İç Pazarın Avrupa Birliği’ndeki Tarihsel Gelişimi  76
1.3.1. Genel Tespitler  76
1.3.2. Tarihsel Gelişim Dönemleri  77
1.3.2.1. 1958–1986 Yılları Arası Dönem: Tamamlanamayan Ortak Pazar  78
1.3.2.2. 1986–1993 Yılları Arası Dönem: Tamamlanamayan Ortak Pazardan İç Pazarı Tamamlamaya (Malların Serbest Dolaşımı Ağırlıklı İlerleme)  81
1.3.2.3. 1993–2007 Yılları Arası Dönem: İç Pazarı Tamamlama (Üretim Faktörlerinin Serbest Dolaşımı Ağırlıklı İlerleme) ve Dengeleme  84
1.3.2.4. 2007 Yılının Sonrasındaki Dönem: İç Pazarı Tamamlamadan İç Pazarı Yönetmeye ve Yeni Dengeye Oturtmaya  86
—OKUMA LİSTESİ—  91
2. İÇ PAZAR: TEMEL SERBESTÎ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK ÇERÇEVE  92
2.1. …AB Tasarrufunun Yokluğunda…  93
2.2. Serbest Dolaşım Hükmünün “Uygulama Alanı”  95
2.2.1. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  96
2.2.2. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  96
2.2.3. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  99
2.3. Serbest Dolaşım Yönünden “Tahdit”  100
2.3.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  101
2.3.1.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  101
2.3.1.2. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  102
2.3.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  105
2.4. Serbest Dolaşım Yönünden “Haklı Gösterme”  107
2.4.1. Meşru Sebepler  107
2.4.1.1. Kurucu Antlaşmadaki İstisna Sebepleri  108
2.4.1.2. Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler  109
2.4.2. Orantılılık İlkesi  111
—OKUMA LİSTESİ—  114
II. BÖLÜM:
POZİTİF BÜTÜNLEŞME YÖNÜYLE İÇ PAZAR
(İÇ PAZARA İLİŞKİN AB TASARRUFLARI)
1. UYUMLAŞTIRMA YETKİSİ  119
1.1. AB’nin Yetkisi ile ilgili Genel Tespitler  119
1.1.1. Yetkinin Varlığı  119
1.1.2. Yetkinin Kullanımı  120
1.1.3. Yetkinin Niteliği  120
1.2. AB’nin İç Pazar ile ilgili Yetkisi  122
1.2.1. Genel Tespitler Işığında AB’nin İç Pazar ile ilgili Yetkisi  122
1.2.2. ABİHA md. 114  124
1.2.2.1. Genel Kural: ABİHA md. 114(1)  124
1.2.2.2. Genel Kuralın Vasıflandırılması: ABİHA md. 114(2-10)  128
2. UYUMLAŞTIRMA TÜRLERİ  131
1.1. Tam Uyumlaştırma  131
1.2. Asgari Uyumlaştırma  132
—OKUMA LİSTESİ—  134
III. BÖLÜM:
NEGATİF BÜTÜNLEŞME YÖNÜYLE İÇ PAZAR
(HAKLI GÖSTERİLEMEYEN TAHDİT YASAĞI)
1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI  136
1.1. Ortak Payda: Malların Serbest Dolaşımı Hükümlerinin Uygulama Alanı  136
1.1.1. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  136
1.1.2. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  137
1.1.2.1. Ekonomik Etkinlik: Mal Ticareti  137
1.1.2.2. Sınır Aşırı Unsur  138
1.1.3. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  139
1.2. Gümrük Birliği Yönü Baskın Unsurlar: Mali Yükler ile ilgili Yasaklar  140
1.2.1. Gümrük Vergisi ve Eş Etkili Vergi Yasağı  140
1.2.1.1. Gümrük Vergisi  140
1.2.1.2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi  141
1.2.1.3. Tanım Dışı Haller  143
1.2.1.3.1. Hizmet Bedeli Olma  143
1.2.1.3.2. Birlik Hukukunun Yükümlülüklerinin Karşılığı Olma  144
1.2.2. Ayrımcı veya Koruyucu İç Vergi Yasağı  147
1.2.2.1. Benzer Ürün / Ayrımcılık Yasağı  148
1.2.2.1.1. “Benzer Ürün” Kavramı  148
1.2.2.1.2. Benzer Ürün Halinde “Doğrudan Ayrımcılık Yasağı”  149
1.2.2.1.3. Benzer Ürün Halinde “Dolaylı Ayrımcılık Yasağı”  151
1.2.2.2. Diğer Ürün / Koruyuculuk Yasağı  154
1.2.2.2.1. “Diğer Ürün” Kavramı  154
1.2.2.2.2. Diğer Ürün Halinde “Koruyuculuk Yasağı”  155
1.3. İç Pazar Yönü Baskın Unsurlar: Mali Olmayan Yükler ile ilgili Yasak  158
1.3.1. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yasağı  159
1.3.1.1. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Hükmünün Uygulama Alanı  161
1.3.1.2. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden “Tahdit”  167
1.3.1.2.1. “Miktar Kısıtlaması”  167
1.3.1.2.2. “Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir”  167
1.3.1.2.2.1. Dassonville Kararından, Cassis de Dijon Kararı Aracılığıyla, Keck Kararına Kadarki Dönem (1974–1993)  168
1.3.1.2.2.2. Keck Kararından Komisyon v İtalya Kararına Kadarki Dönem (1993–2009)  174
1.3.1.2.2.3. Komisyon v İtalya Kararından Sonraki Dönem (2009– )  177
1.3.1.3. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden “Haklı Gösterme”  180
1.3.1.3.1. “Haklı Gösterme” ile İlgili Ortak Tespitler  180
1.3.1.3.2. Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar  180
1.3.1.3.2.1. Genel Ahlak  181
1.3.1.3.2.2. Kamu Düzeni  182
1.3.1.3.2.3. Kamu Güvenliği  183
1.3.1.3.2.4. İnsanların, Hayvanların veya Bitkilerin Sağlığının ve Yaşamının Korunması  184
1.3.1.3.2.5. Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması  186
1.3.1.3.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kabul Ettiği “Zorunlu Gereksinimler”  187
1.3.1.3.3.1. Örnek Olarak Tüketicinin Korunması  188
1.3.1.3.3.2. Örnek Olarak Çevrenin Korunması  189
1.3.1.3.4. Orantılılık İlkesi  192
1.3.1.4. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  195
1.3.1.5. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden Önemli AB Tasarrufu: 2015/35 sayılı Direktif  198
1.3.2. İhracat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yasağı  201
—OKUMA LİSTESİ—  206
2. KİŞİLERİN VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI  209
2.1. Ortak Payda (1): Birlik Vatandaşlığı ve Bu Temeldeki Haklar  209
2.1.1. Birlik Vatandaşlığı  209
2.1.2. Birlik Vatandaşlığı Temelindeki Birtakım Haklar  212
2.2. İşçilerin Serbest Dolaşımı  215
2.2.1. İşçilerin Serbest Dolaşımı Hükmünün Uygulama Alanı  217
2.2.1.1. Kamu Hizmeti  217
2.2.1.2. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  217
2.2.1.3. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  223
2.2.1.3.1. Ekonomik Etkinlik: İstihdam  223
2.2.1.3.2. Sınır Aşırı Unsur  223
2.2.1.4. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  225
2.2.2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Tahdit”  227
2.2.2.1. Vatandaşlık Temelinde Ayrımcılık Yasağı  227
2.2.2.1.1. Vatandaşlık Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  227
2.2.2.1.2. Vatandaşlık Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  228
2.2.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  231
2.2.3. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  237
2.2.4. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  237
2.2.5. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden Önemli AB Tasarrufu: İşçilerin Dolaşım Serbestîsi Tüzüğü (492/2011 sayılı Tüzük)  243
2.3. İş Kurma Hakkı  249
2.3.1. İş Kurma Hakkı Hükmünün Uygulama Alanı  252
2.3.1.1. Kamusal Yetki  252
2.3.1.2. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  252
2.3.1.3. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  255
2.3.1.3.1. Ekonomik Etkinlik: İş Kurma  256
2.3.1.3.2. Sınır Aşırı Unsur  256
2.3.1.4. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  257
2.3.2. İş Kurma Hakkı Yönünden “Tahdit”  262
2.3.2.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  262
2.3.2.1.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  262
2.3.2.1.2. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  264
2.3.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  267
2.3.3. İş Kurma Hakkı Yönünden “Haklı Gösterme”  274
2.3.4. İş Kurma Hakkı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  275
2.3.5. İş Kurma Hakkı Yönünden Önemli AB Tasarrufu: Mesleki Niteliklerin Tanınması Direktifi (2013/55 sayılı Direktif ile değişik 2005/36 sayılı Direktif)  285
2.4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  291
2.4.1. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Hükmünün Uygulama Alanı  293
2.4.1.1. Kamusal Yetki  293
2.4.1.2. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  293
2.4.1.3. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  296
2.4.1.3.1. Ekonomik Etkinlik: Hizmet Ticareti  296
2.4.1.3.2. Sınır Aşırı Unsur  298
2.4.1.4. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  300
2.4.2. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Tahdit”  302
2.4.2.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  304
2.4.2.1.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  304
2.4.2.1.2. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  306
2.4.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  309
2.4.3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  317
2.4.4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  318
2.4.5. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden Önemli AB Tasarrufu: Hizmetler Direktifi (2006/123 sayılı Direktif)  327
2.4.5.1. Hizmetler Direktifi’nin Kapsamı  327
2.4.5.2. Hizmetler Direktifi uyarınca Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  329
2.4.5.2.1. Genel Olarak  329
2.4.5.2.2. Hizmet Sunanlar ile ilgili Düzenlemeler  330
2.4.5.2.3. Hizmet Alanlar ile ilgili Düzenlemeler  334
2.4.5.3. Hizmetler Direktifi uyarınca Hizmet Sunanlar için İş Kurma Hakkı  335
2.4.5.3.1. Genel Olarak  335
2.4.5.3.2. İzin Sistemi  336
2.4.5.3.3. Yasaklanan Gereklilikler  338
2.4.5.3.4. Şüpheli Gereklilikler  339
2.4.5.3.5. Raporlama, Karşılıklı Değerlendirme ve Kısmi Standstill Yükümlülüğü  340
2.5. Ortak Payda (2): Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımında Uygulama Alanı Dışı Haller ve Haklı Gösterme Aşaması  342
2.5.1. Uygulama Alanı Dışı Haller: “Kamu Hizmeti” ve “Kamusal Yetki”  342
2.5.1.1. Kamu Hizmeti  343
2.5.1.2. Kamusal Yetki  346
2.5.2. Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  348
2.5.2.1. “Haklı Gösterme” ile İlgili Ortak Tespitler  348
2.5.2.2. Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar  350
2.5.2.2.1. Maddi Yönüyle İstisnalar  351
2.5.2.2.1.1. Kamu Sağlığı  351
2.5.2.2.1.2. Kamu Güvenliği  352
2.5.2.2.1.3. Kamu Düzeni  353
2.5.2.2.1.4. Ortak Tespit: Sınır Dışı Etme ile ilgili Özel Düzenlemeler  359
2.5.2.2.2. Usuli Yönüyle İstisnalar  361
2.5.2.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kabul Ettiği “Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler”  363
2.5.2.3.1. Örnek Olarak Vergi Sisteminin Bütünlüğünün Korunması  364
2.5.2.3.2. Örnek Olarak Sınai ve Ticari veya Fikri Mülkiyetin Korunması  365
2.5.2.4. Orantılılık İlkesi  369
—OKUMA LİSTESİ—  372
3. SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI  376
3.1. Sermayenin Serbest Dolaşımı Hükmünün Uygulama Alanı  379
3.1.1. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  380
3.1.2. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  380
3.1.2.1. Ekonomik Etkinlik: Sermaye Hareketi  380
3.1.2.2. Sınır Aşırı Unsur  385
3.1.3. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  386
3.2. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden “Tahdit”  388
3.2.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  389
3.2.1.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  389
3.2.1.2. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  390
3.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  392
3.3. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  395
3.3.1. “Haklı Gösterme” ile İlgili Ortak Tespitler  395
3.3.2. Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar  395
3.3.2.1. Vergi Mükellefleri Arasında Ayrım Yapma İmkânı  396
3.3.2.2. Ulusal Hukukun İhlalini Önleme İmkânı  397
3.3.2.3. Sermaye Dolaşımlarının Bildirimi Hakkında Prosedür Oluşturma İmkânı  398
3.3.2.4. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği  398
3.3.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kabul Ettiği “Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler”  399
3.3.4. Orantılılık İlkesi  401
3.4. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  404
3.5. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden Önemli AB Girişimi: Sermaye Piyasası Birliği Girişimi  407
—OKUMA LİSTESİ—  409
Kaynakça  411
Kavram Dizini  423
 


Doç. Dr. İlke Göçmen
–1;1;CV–1;1;
İlke GÖÇMEN

Doğum Yılı: 1981

–1;1;–1;1;–1;1;Eğitim–1;1;–1;1;–1;1;
2005–2011: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Hukuk) Doktorası
2008–2009: Universiteit Utrecht International and European Law (European Law) LLM
2003–2005: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Hukuk) Yüksek Lisansı
1999–2003: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

–1;1;–1;1;–1;1;İş–1;1;–1;1;–1;1;
2011– : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.
2011–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. Dr.
2007–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. 2006–2007: Çardak/Denizli Cumhuriyet Savcısı
2005–2006: Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı
2003–2004: Ankara Barosu (Avukatlık Stajı)

–1;1;–1;1;–1;1;Ödüller–1;1;–1;1;–1;1;
2013: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
2010: Sasakawa Young Leaders Fellowship
2008: Jean Monnet Scholarship

–1;1;–1;1;–1;1;Yayınlar–1;1;–1;1;–1;1;

–1;1;–1;1;–1;1;Kitap–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

–1;1;–1;1;–1;1;Makale ve Kitap Bölümü–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Toplulukları Yargı Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklere Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, s. 287–324.

GÖÇMEN, İLKE, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 2008, s. 337–370.

GÖÇMEN, İLKE, “Ulusal Parlamentoların Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü ve Lizbon Antlaşması”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – KAHRAMAN, SEVİLAY – BAYKAL, SANEM, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 275–316.

GÖÇMEN, İLKE, “Starting to shine, but how brightly? Standstill Provisions in Association Law between Turkey and the Community”, Croation Yearbook of European Law and Policy, Vol: 5, 2009, pp. 151–193.

GÖÇMEN, İLKE, "To Visa,Not to Visa: That is the (only) Question,is it? Case C–1;1;228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I–1;1;1031.", Legal Issues of Economic Integration, Vol: 37, No: 2, 2010, pp. 149–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 97–128.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 129–161.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No: 2, 2011, s. 115–137.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Ombudsmanının Soruşturması”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, s. 493–539.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi””, Prof. Dr. Ahmet Gökdere’ye Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 479–520.

GÖÇMEN, İLKE, “Freedom of Establishment and to Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey – EU Association Law”, Ankara Law Review, Vol: 8, No: 1, 2011, pp. 71–109.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 99–130.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 131–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni”, Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 461–493.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 201–227.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 257–277.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 319–340.

BAYKAL, SANEM ve GÖÇMEN, İLKE, “Lizbon Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Yapısı”, KARLUK, RIDVAN – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2684, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1650, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 178–206.

GÖÇMEN, İLKE – CİVAN, ORHAN ERSUN, “The Principle of Non–1;1;Discrimination on Grounds of Nationality with regard to Turkish Workers in the European Union and Union Workers in Turkey”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – AKİPEK, ŞEBNEM, Turkey's Integration into the European Union: Legal Dimension, Lexington Books, USA, 2013, pp. 95–135 .

GÖÇMEN, İLKE, “The Contributions of the Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on the Protection of Fundamental Rights”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 2013, s. 129–1;1;170.

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2013, s. 317–1;1;365.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 207–233.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 265–286.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 327–348.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Mahkemelerinin Avrupa Birliği Hukuku Karşısındaki Tutumuna Yönelik Bir Öneri: AB–1;1;Dostu Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, No: 1, 2014, s. 131–1;1;167.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, No: 1, 2014, s. 73–1;1;121.

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, 2014, s. 21–1;1;86.

GÖÇMEN, İLKE, “Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestîsi ile İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2015, s. 167–1;1;226.

–1;1;–1;1;–1;1;Karar Çevirisi–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Divanın (Genel Kurul) 1/09 Sayılı Görüşü”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 3, 2011, s. 311–333.

GÖÇMEN, İLKE, “12 Nisan 2011 Tarihli Adalet Divanı Kararı (Büyük Daire) (Dava C 235/09 DHL Express France SAS, formerly DHL International SA v Chronopost SA)”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 4, 2011, s. 111–127.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Dokunulmazlığına İlişkin Aldo Patriciello Kararı, Dava C 163/10 Aldo Patriciello, Karar Tarihi: 6 Eylül 2011.”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 1, No: 3, Ekim 2011, s. 145–156.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C 462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Karar Tarihi: 16 Haziran 2011.”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 7, No: 28, 2011, s. 761–785.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Hizmet Sunumu Serbestîsi Çerçevesinde Şans Oyunlarının Reklamının Değerlendirilmesine İlişkin HIT and HIT LARIX Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 2, No: 6, 2012, s. 9–18.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C–1;1;5/11 Titus Alexander Jochen Donner, Karar Tarihi: 21 Haziran 2012”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, No: 32, 2012, s 59–1;1;77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal Cumhuriyeti Kararı (Dava C–1;1;221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 3 No: 11, 2013, s. 61–77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna (Yerleşme Serbestîsi ve Aile Birleşimine) İlişkin Doğan Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 4, No: 15, 2014, s. 1–12.

–1;1;–1;1;–1;1;Popüler Dergi–1;1;–1;1;–1;1;

İlke Göçmen, “AB Vatandaşları, AB Hukuki Tasarrufu Öneriyor”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2012, s. 58–60.

İlke Göçmen, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2013, s. 52–54.

İlke Göçmen – Narin Tezcan, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 11, Yıl: 2013, s. 48–51.

İlke Göçmen, “Avrupa Birliği Kurumlarındaki Kıdemli Makamlar ve Yeni Yüzler”, Analist, Sayı: 46, Aralık 2014, s. 16–1;1;19.

Internet sitesi: abhukuku.weebly.com/

Akademik çalışmalar ile ilgili olarak ayrıca bkz: ankara.academia.edu/IlkeGocmen
Vahit Doğan
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Bilgin Tiryakioğlu ...
Ekim 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
İndirimli: 47.70 TL (%10)
Sepete Ekle
Mehmet Hanifi Bayram
Eylül 2020
37.00 TL
İndirimli: 33.30 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Okura Notlar  11
Tablolar Listesi  23
Kutu Listesi  25
Kısaltmalar  27
Dava Listesi (Numara Sıralı)  29
Mevzuat Listesi  55
I. BÖLÜM:
TEMELLERİ YÖNÜYLE İÇ PAZAR
1. İÇ PAZAR: TEMELLER  63
1.1. Farklı Bütünleşme Aşamaları ve İç Pazarın Konumu  63
1.1.1. Tercihli Ticaret Anlaşması  65
1.1.2. Serbest Ticaret Alanı  66
1.1.3. Gümrük Birliği  68
1.1.4. Ortak Pazar  68
1.1.5. Parasal Birlik, Ekonomik Birlik ve Ekonomik ve Parasal Birlik  69
1.2. İç Pazara Erişmeye Yönelik Teknikler: Pozitif Bütünleşme & Negatif Bütünleşme  71
1.2.1. Ademimerkezi Model / Negatif Bütünleşme  72
1.2.1.1. Vatandaşlık / Köken Temelinde Ayrımcılık Yapmama İlkesi  72
1.2.1.2. Pazara Erişimi Güçleştirmeme İlkesi  72
1.2.1.3. Karşılıklı Tanıma İlkesi  73
1.2.2. Merkezi Model / Pozitif Bütünleşme  74
1.2.3. Ademimerkezi Model / Negatif Bütünleşme ile Merkezi Model / Pozitif Bütünleşme  74
1.3. İç Pazarın Avrupa Birliği’ndeki Tarihsel Gelişimi  76
1.3.1. Genel Tespitler  76
1.3.2. Tarihsel Gelişim Dönemleri  77
1.3.2.1. 1958–1986 Yılları Arası Dönem: Tamamlanamayan Ortak Pazar  78
1.3.2.2. 1986–1993 Yılları Arası Dönem: Tamamlanamayan Ortak Pazardan İç Pazarı Tamamlamaya (Malların Serbest Dolaşımı Ağırlıklı İlerleme)  81
1.3.2.3. 1993–2007 Yılları Arası Dönem: İç Pazarı Tamamlama (Üretim Faktörlerinin Serbest Dolaşımı Ağırlıklı İlerleme) ve Dengeleme  84
1.3.2.4. 2007 Yılının Sonrasındaki Dönem: İç Pazarı Tamamlamadan İç Pazarı Yönetmeye ve Yeni Dengeye Oturtmaya  86
—OKUMA LİSTESİ—  91
2. İÇ PAZAR: TEMEL SERBESTÎ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK ÇERÇEVE  92
2.1. …AB Tasarrufunun Yokluğunda…  93
2.2. Serbest Dolaşım Hükmünün “Uygulama Alanı”  95
2.2.1. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  96
2.2.2. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  96
2.2.3. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  99
2.3. Serbest Dolaşım Yönünden “Tahdit”  100
2.3.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  101
2.3.1.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  101
2.3.1.2. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  102
2.3.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  105
2.4. Serbest Dolaşım Yönünden “Haklı Gösterme”  107
2.4.1. Meşru Sebepler  107
2.4.1.1. Kurucu Antlaşmadaki İstisna Sebepleri  108
2.4.1.2. Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler  109
2.4.2. Orantılılık İlkesi  111
—OKUMA LİSTESİ—  114
II. BÖLÜM:
POZİTİF BÜTÜNLEŞME YÖNÜYLE İÇ PAZAR
(İÇ PAZARA İLİŞKİN AB TASARRUFLARI)
1. UYUMLAŞTIRMA YETKİSİ  119
1.1. AB’nin Yetkisi ile ilgili Genel Tespitler  119
1.1.1. Yetkinin Varlığı  119
1.1.2. Yetkinin Kullanımı  120
1.1.3. Yetkinin Niteliği  120
1.2. AB’nin İç Pazar ile ilgili Yetkisi  122
1.2.1. Genel Tespitler Işığında AB’nin İç Pazar ile ilgili Yetkisi  122
1.2.2. ABİHA md. 114  124
1.2.2.1. Genel Kural: ABİHA md. 114(1)  124
1.2.2.2. Genel Kuralın Vasıflandırılması: ABİHA md. 114(2-10)  128
2. UYUMLAŞTIRMA TÜRLERİ  131
1.1. Tam Uyumlaştırma  131
1.2. Asgari Uyumlaştırma  132
—OKUMA LİSTESİ—  134
III. BÖLÜM:
NEGATİF BÜTÜNLEŞME YÖNÜYLE İÇ PAZAR
(HAKLI GÖSTERİLEMEYEN TAHDİT YASAĞI)
1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI  136
1.1. Ortak Payda: Malların Serbest Dolaşımı Hükümlerinin Uygulama Alanı  136
1.1.1. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  136
1.1.2. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  137
1.1.2.1. Ekonomik Etkinlik: Mal Ticareti  137
1.1.2.2. Sınır Aşırı Unsur  138
1.1.3. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  139
1.2. Gümrük Birliği Yönü Baskın Unsurlar: Mali Yükler ile ilgili Yasaklar  140
1.2.1. Gümrük Vergisi ve Eş Etkili Vergi Yasağı  140
1.2.1.1. Gümrük Vergisi  140
1.2.1.2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi  141
1.2.1.3. Tanım Dışı Haller  143
1.2.1.3.1. Hizmet Bedeli Olma  143
1.2.1.3.2. Birlik Hukukunun Yükümlülüklerinin Karşılığı Olma  144
1.2.2. Ayrımcı veya Koruyucu İç Vergi Yasağı  147
1.2.2.1. Benzer Ürün / Ayrımcılık Yasağı  148
1.2.2.1.1. “Benzer Ürün” Kavramı  148
1.2.2.1.2. Benzer Ürün Halinde “Doğrudan Ayrımcılık Yasağı”  149
1.2.2.1.3. Benzer Ürün Halinde “Dolaylı Ayrımcılık Yasağı”  151
1.2.2.2. Diğer Ürün / Koruyuculuk Yasağı  154
1.2.2.2.1. “Diğer Ürün” Kavramı  154
1.2.2.2.2. Diğer Ürün Halinde “Koruyuculuk Yasağı”  155
1.3. İç Pazar Yönü Baskın Unsurlar: Mali Olmayan Yükler ile ilgili Yasak  158
1.3.1. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yasağı  159
1.3.1.1. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Hükmünün Uygulama Alanı  161
1.3.1.2. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden “Tahdit”  167
1.3.1.2.1. “Miktar Kısıtlaması”  167
1.3.1.2.2. “Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir”  167
1.3.1.2.2.1. Dassonville Kararından, Cassis de Dijon Kararı Aracılığıyla, Keck Kararına Kadarki Dönem (1974–1993)  168
1.3.1.2.2.2. Keck Kararından Komisyon v İtalya Kararına Kadarki Dönem (1993–2009)  174
1.3.1.2.2.3. Komisyon v İtalya Kararından Sonraki Dönem (2009– )  177
1.3.1.3. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden “Haklı Gösterme”  180
1.3.1.3.1. “Haklı Gösterme” ile İlgili Ortak Tespitler  180
1.3.1.3.2. Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar  180
1.3.1.3.2.1. Genel Ahlak  181
1.3.1.3.2.2. Kamu Düzeni  182
1.3.1.3.2.3. Kamu Güvenliği  183
1.3.1.3.2.4. İnsanların, Hayvanların veya Bitkilerin Sağlığının ve Yaşamının Korunması  184
1.3.1.3.2.5. Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması  186
1.3.1.3.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kabul Ettiği “Zorunlu Gereksinimler”  187
1.3.1.3.3.1. Örnek Olarak Tüketicinin Korunması  188
1.3.1.3.3.2. Örnek Olarak Çevrenin Korunması  189
1.3.1.3.4. Orantılılık İlkesi  192
1.3.1.4. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  195
1.3.1.5. İthalat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yönünden Önemli AB Tasarrufu: 2015/35 sayılı Direktif  198
1.3.2. İhracat Yönünden Miktar Kısıtlaması ve Eş Etkili Tedbir Yasağı  201
—OKUMA LİSTESİ—  206
2. KİŞİLERİN VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI  209
2.1. Ortak Payda (1): Birlik Vatandaşlığı ve Bu Temeldeki Haklar  209
2.1.1. Birlik Vatandaşlığı  209
2.1.2. Birlik Vatandaşlığı Temelindeki Birtakım Haklar  212
2.2. İşçilerin Serbest Dolaşımı  215
2.2.1. İşçilerin Serbest Dolaşımı Hükmünün Uygulama Alanı  217
2.2.1.1. Kamu Hizmeti  217
2.2.1.2. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  217
2.2.1.3. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  223
2.2.1.3.1. Ekonomik Etkinlik: İstihdam  223
2.2.1.3.2. Sınır Aşırı Unsur  223
2.2.1.4. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  225
2.2.2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Tahdit”  227
2.2.2.1. Vatandaşlık Temelinde Ayrımcılık Yasağı  227
2.2.2.1.1. Vatandaşlık Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  227
2.2.2.1.2. Vatandaşlık Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  228
2.2.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  231
2.2.3. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  237
2.2.4. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  237
2.2.5. İşçilerin Serbest Dolaşımı Yönünden Önemli AB Tasarrufu: İşçilerin Dolaşım Serbestîsi Tüzüğü (492/2011 sayılı Tüzük)  243
2.3. İş Kurma Hakkı  249
2.3.1. İş Kurma Hakkı Hükmünün Uygulama Alanı  252
2.3.1.1. Kamusal Yetki  252
2.3.1.2. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  252
2.3.1.3. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  255
2.3.1.3.1. Ekonomik Etkinlik: İş Kurma  256
2.3.1.3.2. Sınır Aşırı Unsur  256
2.3.1.4. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  257
2.3.2. İş Kurma Hakkı Yönünden “Tahdit”  262
2.3.2.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  262
2.3.2.1.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  262
2.3.2.1.2. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  264
2.3.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  267
2.3.3. İş Kurma Hakkı Yönünden “Haklı Gösterme”  274
2.3.4. İş Kurma Hakkı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  275
2.3.5. İş Kurma Hakkı Yönünden Önemli AB Tasarrufu: Mesleki Niteliklerin Tanınması Direktifi (2013/55 sayılı Direktif ile değişik 2005/36 sayılı Direktif)  285
2.4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  291
2.4.1. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Hükmünün Uygulama Alanı  293
2.4.1.1. Kamusal Yetki  293
2.4.1.2. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  293
2.4.1.3. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  296
2.4.1.3.1. Ekonomik Etkinlik: Hizmet Ticareti  296
2.4.1.3.2. Sınır Aşırı Unsur  298
2.4.1.4. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  300
2.4.2. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Tahdit”  302
2.4.2.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  304
2.4.2.1.1. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  304
2.4.2.1.2. Vatandaşlık (/Merkez) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  306
2.4.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  309
2.4.3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  317
2.4.4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  318
2.4.5. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden Önemli AB Tasarrufu: Hizmetler Direktifi (2006/123 sayılı Direktif)  327
2.4.5.1. Hizmetler Direktifi’nin Kapsamı  327
2.4.5.2. Hizmetler Direktifi uyarınca Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  329
2.4.5.2.1. Genel Olarak  329
2.4.5.2.2. Hizmet Sunanlar ile ilgili Düzenlemeler  330
2.4.5.2.3. Hizmet Alanlar ile ilgili Düzenlemeler  334
2.4.5.3. Hizmetler Direktifi uyarınca Hizmet Sunanlar için İş Kurma Hakkı  335
2.4.5.3.1. Genel Olarak  335
2.4.5.3.2. İzin Sistemi  336
2.4.5.3.3. Yasaklanan Gereklilikler  338
2.4.5.3.4. Şüpheli Gereklilikler  339
2.4.5.3.5. Raporlama, Karşılıklı Değerlendirme ve Kısmi Standstill Yükümlülüğü  340
2.5. Ortak Payda (2): Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımında Uygulama Alanı Dışı Haller ve Haklı Gösterme Aşaması  342
2.5.1. Uygulama Alanı Dışı Haller: “Kamu Hizmeti” ve “Kamusal Yetki”  342
2.5.1.1. Kamu Hizmeti  343
2.5.1.2. Kamusal Yetki  346
2.5.2. Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  348
2.5.2.1. “Haklı Gösterme” ile İlgili Ortak Tespitler  348
2.5.2.2. Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar  350
2.5.2.2.1. Maddi Yönüyle İstisnalar  351
2.5.2.2.1.1. Kamu Sağlığı  351
2.5.2.2.1.2. Kamu Güvenliği  352
2.5.2.2.1.3. Kamu Düzeni  353
2.5.2.2.1.4. Ortak Tespit: Sınır Dışı Etme ile ilgili Özel Düzenlemeler  359
2.5.2.2.2. Usuli Yönüyle İstisnalar  361
2.5.2.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kabul Ettiği “Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler”  363
2.5.2.3.1. Örnek Olarak Vergi Sisteminin Bütünlüğünün Korunması  364
2.5.2.3.2. Örnek Olarak Sınai ve Ticari veya Fikri Mülkiyetin Korunması  365
2.5.2.4. Orantılılık İlkesi  369
—OKUMA LİSTESİ—  372
3. SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI  376
3.1. Sermayenin Serbest Dolaşımı Hükmünün Uygulama Alanı  379
3.1.1. Kişi Bakımından Kapsam (Kim Yararlanabilir?)  380
3.1.2. Konu Bakımından Kapsam (Hangi Durumlar Altında Yararlanabilir?)  380
3.1.2.1. Ekonomik Etkinlik: Sermaye Hareketi  380
3.1.2.2. Sınır Aşırı Unsur  385
3.1.3. Muhataplık (Kime Karşı Kullanabilir?)  386
3.2. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden “Tahdit”  388
3.2.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Ayrımcılık Yasağı  389
3.2.1.1. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı  389
3.2.1.2. Vatandaşlık (/Köken) Temelinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı  390
3.2.2. Serbestînin Kısıtlanması Yasağı  392
3.3. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden “Haklı Gösterme”  395
3.3.1. “Haklı Gösterme” ile İlgili Ortak Tespitler  395
3.3.2. Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar  395
3.3.2.1. Vergi Mükellefleri Arasında Ayrım Yapma İmkânı  396
3.3.2.2. Ulusal Hukukun İhlalini Önleme İmkânı  397
3.3.2.3. Sermaye Dolaşımlarının Bildirimi Hakkında Prosedür Oluşturma İmkânı  398
3.3.2.4. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği  398
3.3.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kabul Ettiği “Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler”  399
3.3.4. Orantılılık İlkesi  401
3.4. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden Örnek Uyuşmazlıklar  404
3.5. Sermayenin Serbest Dolaşımı Yönünden Önemli AB Girişimi: Sermaye Piyasası Birliği Girişimi  407
—OKUMA LİSTESİ—  409
Kaynakça  411
Kavram Dizini  423
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020