Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı
Ocak 2020 / 1. Baskı / 450 Syf.
Fiyatı: 100.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabın ilk bölümünde "Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı" ile "6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet ile İlgili Getirdiği Yenilikler" isimli iki adet makale bulunmaktadır. Kitabın ikinci kısmında ise, haksız rekabet ile alakalı olarak hazırlanan iki adet mütalaa mevcuttur. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise 16 tanesi haksız rekabet, 7 tanesi rekabet yasağı sözleşmesi ile alakalı olmak üzere İstanbul Mahkemelerince talep edilen toplam 23 adet bilirkişi raporu eklenmiştir. Bilirkişi raporları ve mütalaalar ilgili oldukları konular uyarınca anahtar kelimelere göre kategorize edilmiş ve kullanım kolaylığı olması amacıyla mütalaaların ve bilirkişi raporlarının başında özet yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Makaleler
Hukuki Mütalaalar
Bilirkişi Raporları
Barkod: 9789750258527
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 450
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. MAKALELER
1. Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı  13
2. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet İle İlgili Getirdiği Yenilikler  77
II. HUKUKİ MÜTALAALAR
1. Kötüleme ve Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Nedeniyle Haksız Rekabet  95
  Sözleşmeye Aykırılığın Haksız Rekabet Olarak Nitelendirilemeyeceği; Tarafların Ortak Olduğu Adi Ortaklıkta Ortaklık İçin Gösterilen Özenin Haksız Rekabet Oluşturmayacağı
2. Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Nedeniyle Haksız Rekabet  107
  Sözleşmeyi İhlale Yöneltme; Çelişkili Davranış Yasağı; Rekabet Yasağı Anlaşmasının Sınırları
III. BİLİRKİŞİ RAPORLARI
A. HAKSIZ REKABET  121
1. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet  121
  Ticari Sırların Çalındığı İddiası; İşten Edinilen Tecrübeden Kişinin Faydalanabileceği
2. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet  133
  Üretim ve İş Sırlarının Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi; Dürüstlük Kuralına Aykırılık; Haksız Rekabet Sebebiyle Maddi Tazminata Hükmedilmesi
3. Yanıltıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet  141
  PTT’nin posta tekelinde olan işin yapılabileceği yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verilerek haksız rekabete yol açılması
4. İş Şartlarını İhlale Yöneltme ve İş Sırlarının İfşası Suretiyle Haksız Rekabet  145
  İş Şartlarını İhlale Yöneltme; İş Sırlarının İfşası; Özel Haksız Rekabet Hükümlerine Aykırı Olmayan Davranışların TTK 54 Uyarınca Haksız Rekabet Oluşturabileceği
5. Üretim ve İş Sırlarının İfşası ve İş Şartlarına Uymama Sebebiyle Haksız Rekabet  156
  Limited Şirkette Müdürlerin Rekabet Yasağı; Limited Şirket Ortaklarının Bağlılık Yükümlülüğü; Üretim ve İş Sırlarının Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi; İş Şartlarına Uymama–Dürüstlük Kuralına Aykırılık Suretiyle Haksız Rekabette Bulunulması
6. Basın Yoluyla Haksız Rekabet  173
  Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı; Haber Yapmak Suretiyle Haksız Rekabete Sebebiyet Verilmesi
7. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı  181
  Rekabet Yasağının İhlali ve Gizlilik Sözleşmesi; İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet
8. Rekabet Kanununa Göre Haksız Rekabet Sebebiyle Tazminat Talebi  200
  Rekabet Kanununa Göre Haksız Rekabet Sebebiyle Tazminat Talebi; Haklı Nedenle Fesih; Denkleştirme Tazminatı
9. Rekabet Yasağı ve Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet  213
  Rekabet Yasağı Anlaşması; Tacirler Arasındaki İlişkinin Teyit Mektubu Aracılığıyla Onaylanması
10. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet  220
  Üretim ve İş Sırlarının İfşası; İş Şartlarının İhlali; Hakimin Hakkaniyete Göre Tazminata Hükmetmesi
11. İş Şartlarına Uymama ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Sebebiyle Haksız Rekabet  229
  Haksız Rekabet; Seyahat Acenteliği; İş Şartlarına Uymama; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
12. İş Şartlarına Uymama ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Sebebiyle Haksız Rekabet  289
  Haksız Rekabet; Seyahat Acenteliği; İş Şartlarına Uymama; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
13. Ayartma (Yöneltme) ve Kötüleme Suretiyle Haksız Rekabet  311
  İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Yapılan Yöneltme; İşyerinde Elde Edilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme
14. Ayartma, Kötüleme ve Karıştırılmaya Yol Açacak Önlemler Almak Suretiyle Haksız Rekabet  321
  Üretim ve İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Haksız Rekabet; Önceki İşyerinde Edinilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme
15. Kötüleme Nedeniyle Haksız Rekabet  332
  E–mail Yazışmaları Aracılığıyla Kötüleme
16. Üretim ve İş Sırlarının İfşasına Yöneltme ve Ayartma Sebebiyle Haksız Rekabet  363
  Üretim ve İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Yapılan Yöneltme; İşyerinde Edinilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme
B. REKABET YASAĞI  394
17. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları  394
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları; İş Sözleşmesinin Haklı Bir Neden Olmaksızın İşverence Feshi veya İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İşçi Tarafından Feshi Hallerinde Rekabet Yasağı
18. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları  401
  Rekabet Yasağının İhlali Halinde Cezai Şart–Cezai Şartı Aşan Zararın Tazmini; Tacirlerin Cezai Şartta İndirim İsteyememesi; Ahlaka ve Adaba Aykırılık Halinde Tacirler Bakımından Cezai Şartın Durumu
19. İşçinin Müşteri Bilgilerine ve Ticari Sırlara Erişebilir Olması Halinde Rekabet Yasağı  406
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Rekabet Yasağının Şekli–Rekabet Yasağının İşçinin Ekonomik Yönden Geleceğini Tehlikeye Sokması
20. Rekabet Yasağı ve Hakkaniyete Aykırılık  414
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Hakkaniyete Aykırılık–Süjeye göre Sınırlandırmanın Hakkaniyetli Olması–Cezai Şartın Fahiş Olmaması
21. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçersizliği  421
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Sözleşmenin Sınırlandırılmaması veya Geniş Kapsamlı Olması Halinde Geçerliliği; Haklı Bir Neden Olmaksızın İşverence Feshi veya İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İşçi Tarafından Feshi Hallerinde Rekabet Yasağı
22. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerliliği  430
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartlar; Sözleşmenin Sınırlandırılmaması veya Geniş Kapsamlı Olması Halinde Geçerliliği
23. Rekabet Yasağı Sözleşmesi  443
  Franchising Sözleşmeleri Bakımından Rekabet Yasağı Sözleşmeleri; Franchising İlişkilerine Acentelere İlişkin TTK m.123 Hükmünün Kıyasen Uygulanması
 


Kemal Gözler
Mart 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
H.Ercüment Erdem
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
H.Ercüment Erdem
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. MAKALELER
1. Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı  13
2. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet İle İlgili Getirdiği Yenilikler  77
II. HUKUKİ MÜTALAALAR
1. Kötüleme ve Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Nedeniyle Haksız Rekabet  95
  Sözleşmeye Aykırılığın Haksız Rekabet Olarak Nitelendirilemeyeceği; Tarafların Ortak Olduğu Adi Ortaklıkta Ortaklık İçin Gösterilen Özenin Haksız Rekabet Oluşturmayacağı
2. Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Nedeniyle Haksız Rekabet  107
  Sözleşmeyi İhlale Yöneltme; Çelişkili Davranış Yasağı; Rekabet Yasağı Anlaşmasının Sınırları
III. BİLİRKİŞİ RAPORLARI
A. HAKSIZ REKABET  121
1. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet  121
  Ticari Sırların Çalındığı İddiası; İşten Edinilen Tecrübeden Kişinin Faydalanabileceği
2. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet  133
  Üretim ve İş Sırlarının Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi; Dürüstlük Kuralına Aykırılık; Haksız Rekabet Sebebiyle Maddi Tazminata Hükmedilmesi
3. Yanıltıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet  141
  PTT’nin posta tekelinde olan işin yapılabileceği yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verilerek haksız rekabete yol açılması
4. İş Şartlarını İhlale Yöneltme ve İş Sırlarının İfşası Suretiyle Haksız Rekabet  145
  İş Şartlarını İhlale Yöneltme; İş Sırlarının İfşası; Özel Haksız Rekabet Hükümlerine Aykırı Olmayan Davranışların TTK 54 Uyarınca Haksız Rekabet Oluşturabileceği
5. Üretim ve İş Sırlarının İfşası ve İş Şartlarına Uymama Sebebiyle Haksız Rekabet  156
  Limited Şirkette Müdürlerin Rekabet Yasağı; Limited Şirket Ortaklarının Bağlılık Yükümlülüğü; Üretim ve İş Sırlarının Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi; İş Şartlarına Uymama–Dürüstlük Kuralına Aykırılık Suretiyle Haksız Rekabette Bulunulması
6. Basın Yoluyla Haksız Rekabet  173
  Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı; Haber Yapmak Suretiyle Haksız Rekabete Sebebiyet Verilmesi
7. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı  181
  Rekabet Yasağının İhlali ve Gizlilik Sözleşmesi; İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet
8. Rekabet Kanununa Göre Haksız Rekabet Sebebiyle Tazminat Talebi  200
  Rekabet Kanununa Göre Haksız Rekabet Sebebiyle Tazminat Talebi; Haklı Nedenle Fesih; Denkleştirme Tazminatı
9. Rekabet Yasağı ve Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet  213
  Rekabet Yasağı Anlaşması; Tacirler Arasındaki İlişkinin Teyit Mektubu Aracılığıyla Onaylanması
10. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet  220
  Üretim ve İş Sırlarının İfşası; İş Şartlarının İhlali; Hakimin Hakkaniyete Göre Tazminata Hükmetmesi
11. İş Şartlarına Uymama ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Sebebiyle Haksız Rekabet  229
  Haksız Rekabet; Seyahat Acenteliği; İş Şartlarına Uymama; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
12. İş Şartlarına Uymama ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Sebebiyle Haksız Rekabet  289
  Haksız Rekabet; Seyahat Acenteliği; İş Şartlarına Uymama; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
13. Ayartma (Yöneltme) ve Kötüleme Suretiyle Haksız Rekabet  311
  İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Yapılan Yöneltme; İşyerinde Elde Edilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme
14. Ayartma, Kötüleme ve Karıştırılmaya Yol Açacak Önlemler Almak Suretiyle Haksız Rekabet  321
  Üretim ve İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Haksız Rekabet; Önceki İşyerinde Edinilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme
15. Kötüleme Nedeniyle Haksız Rekabet  332
  E–mail Yazışmaları Aracılığıyla Kötüleme
16. Üretim ve İş Sırlarının İfşasına Yöneltme ve Ayartma Sebebiyle Haksız Rekabet  363
  Üretim ve İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Yapılan Yöneltme; İşyerinde Edinilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme
B. REKABET YASAĞI  394
17. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları  394
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları; İş Sözleşmesinin Haklı Bir Neden Olmaksızın İşverence Feshi veya İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İşçi Tarafından Feshi Hallerinde Rekabet Yasağı
18. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları  401
  Rekabet Yasağının İhlali Halinde Cezai Şart–Cezai Şartı Aşan Zararın Tazmini; Tacirlerin Cezai Şartta İndirim İsteyememesi; Ahlaka ve Adaba Aykırılık Halinde Tacirler Bakımından Cezai Şartın Durumu
19. İşçinin Müşteri Bilgilerine ve Ticari Sırlara Erişebilir Olması Halinde Rekabet Yasağı  406
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Rekabet Yasağının Şekli–Rekabet Yasağının İşçinin Ekonomik Yönden Geleceğini Tehlikeye Sokması
20. Rekabet Yasağı ve Hakkaniyete Aykırılık  414
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Hakkaniyete Aykırılık–Süjeye göre Sınırlandırmanın Hakkaniyetli Olması–Cezai Şartın Fahiş Olmaması
21. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçersizliği  421
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Sözleşmenin Sınırlandırılmaması veya Geniş Kapsamlı Olması Halinde Geçerliliği; Haklı Bir Neden Olmaksızın İşverence Feshi veya İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İşçi Tarafından Feshi Hallerinde Rekabet Yasağı
22. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerliliği  430
  Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartlar; Sözleşmenin Sınırlandırılmaması veya Geniş Kapsamlı Olması Halinde Geçerliliği
23. Rekabet Yasağı Sözleşmesi  443
  Franchising Sözleşmeleri Bakımından Rekabet Yasağı Sözleşmeleri; Franchising İlişkilerine Acentelere İlişkin TTK m.123 Hükmünün Kıyasen Uygulanması
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020