Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi
Nisan 2019 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 18.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Halkla İlişkiler Ve Büro Yönetimi" İsmiyle Yayımlanan Bu Kitabında; Halkla İlişkiler Ve Büro Yönetimi Ana Bölümleri, Hem Kamu Sektörü Hem Özel Sektör Kuruluşlarında Uygulanan Faaliyetlerin Teorik Anlamda Değerlendirilmesine Ve Bu Alanda Ortaya Konulan Yeni Gelişmeler Esasına Dayanmaktadır. Kitap; Özellikle Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İçin Faydalı Olacağı Düşünülerek, Ders Notu Niteliğinde Ve Birbirinden Değerli Bilim İnsanlarının Işığıyla Hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Kavramı
İletişim ve Halkla İlişkiler
Halkla İlişkilerin Amaç–İlke ve Görevleri
Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Ortam, Araç ve Yöntemler
Halkla İlişkiler ve Yönetim
Halkla İlişkiler İmaj ve Kriz Yönetimi
Halkla İlişkilerde Etik İlkeler
Yönetim
Büro Yönetimi
Klasik ve Modern Anlamda Büro Yönetimi
Kalite Yönetimi
Zaman Yönetimi
Denetim
Barkod: 9789750253980
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
HALKLA İLİŞKİLER
Birinci Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI
GİRİŞ  15
HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE ANLAMI  16
HALKLA İLİŞKİLER VE BENZER KAVRAMLAR  20
Halkla İlişkiler ve Tanıtım  21
Halkla İlişkiler ve İnsan İlişkileri  21
Halkla İlişkiler ve Pazarlama  22
Halkla İlişkiler ve Reklam  24
Halkla İlişkiler ve Lobicilik  25
Halkla İlişkiler ve Propaganda  26
Halkla İlişkiler Ne Değildir?  27
TARİHİ GELİŞİM İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER  29
Dünyada Halkla İlişkilerin Gelişimi  30
Türkiye’de Halkla İlişkilerin Gelişimi  35
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  41
İkinci Bölüm
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İLETİŞİM  43
İLETİŞİM SÜRECİ  44
Kaynak  46
Mesaj  46
Kanal  47
Alıcı  47
Geri Besleme  47
HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM MODELLERİ  48
Proaktif Halkla İlişkiler  49
Reaktif Halkla İlişkiler  50
HALKLA İLİŞKİLER VE İKNA KURAMLARI  50
Sihirli Mermi Kuramı  51
İki Aşamalı Akış Kuramı  52
Yeniliğin Yayılması (Diffusion) Kuramı  54
Gündem Oluşturma Kuramı  55
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  57
Üçüncü Bölüm
HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇ–İLKE VE GÖREVLERİ
HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI  59
Halkla İlişkilerde Örgütsel Amaçlar  59
Halkla İlişkilerde Toplumsal Amaçlar  61
Halkla İlişkilerde Ortak Amaçlar  61
HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ  62
Dürüstlük  62
İnandırıcılık  63
Yineleme  63
Sabırlı Çalışmak  63
Yaygın Sorumluluk  64
Açıklık  64
İki Yönlü İlişki  64
Halkla İlişkiler Süreci  65
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ  66
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  68
Dördüncü Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNDE KULLANILAN
ORTAM, ARAÇ VE YÖNTEMLER
YAZILI ARAÇLAR  70
Gazeteler  70
Dergiler  70
Kitaplar  71
Broşürler  71
Diğer Yazılı Araçlar  71
SÖZLÜ ARAÇLAR  72
Yüz Yüze Görüşme  72
Toplantılar  72
Konferans, Seminer ve Sempozyumlar  73
Diğer Sözlü Araçlar  73
GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR  74
Televizyon ve Radyo  74
Sinema  75
Basın Bültenleri  76
Kamuoyu Araştırmaları  79
Kitle İletişim Araçları ve Medya İle İlişkiler  82
Yeni Medya Teknolojileri  82
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  84
Beşinci Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM
KAMU YÖNETİMİ  85
ÖZEL SEKTÖR  89
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  94
Altıncı Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER İMAJ VE KRİZ YÖNETİMİ
İMAJ KAVRAMI  95
İMAJ ÇEŞİTLERİ  96
İMAJ OLUŞTURMA  100
KURUM KİMLİĞİ VE İMAJI  101
KRİZ YÖNETİMİ  101
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  106
Yedinci Bölüm
HALKLA İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
HALKLA İLİŞKİLERİN ETİK ALANLARI  114
HALKLA İLİŞKİLER MESLEK EĞİTİ VE İLKELERİ  114
HALKLA İLİŞKİLER MESLEK ETİĞİ  117
TUHİD ETİK İLKELERİ  119
IPRA DAVRANIŞ KURALLARI  121
KAYNAKÇA  125
BÜRO YÖNETİMİ
Birinci Bölüm
YÖNETİM
YÖNETİM KAVRAMI  135
YÖNETİMİN TANIMI  135
YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ  137
KLASİK YÖNETİM MODELİ  139
NEO–KLASİK YÖNETİM MODELİ  142
MODERN YÖNETİM MODELİ  145
KAMU YÖNETİMİ  147
ÖZEL YÖNETİM  150
YÖNETİMDE YENİ PARADİGMA  152
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  155
İkinci Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ  157
Büronun Tanımı  157
Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  161
Büroların Çalışanları  162
Büro Hizmetleri  164
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  165
Üçüncü Bölüm
KLASİK VE MODERN ANLAMDA BÜRO YÖNETİMİ
KLASİK VE MODERN ANLAMDA BÜRO YÖNETİMİ  167
Klasik Büro Yönetimi  167
Uzmanlık Alanına Göre Bürolar  167
Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  167
Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  168
Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  168
Modern Büro Yönetimi  169
Mobil Bürolar  169
Ev Bürolar (Home Office)  170
Sanal Bürolar  171
Yaratıcı Bürolar  172
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  175
Dördüncü Bölüm
KALİTE YÖNETİMİ
BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  177
Kalitenin Tanımı  177
Toplam Kalite Kavramı  178
Toplam Kalite Yönetimi  179
Toplam Kalite Yönetiminin Hedefleri ve Yararları  180
Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Yeri  182
Toplam Kalite Yönetimi ve Büro Yönetimi İlişkisi  182
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  185
Beşinci Bölüm
ZAMAN YÖNETİMİ
BÜROLARDA ZAMAN YÖNETİMİ VE ÖNEMİ  187
Zamanın Tanımı  187
Yönetimde Zaman Kullanımının Önemi  189
Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri  191
Altıncı Bölüm
DENETİM
BÜROLARDA DENETİM VE ÖNEMİ  195
Denetimin Tanımı  195
Denetimin Tarihsel Gelişimi  196
Denetim Sürecinin Evreleri  198
Denetimin Araçları  199
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  201
KAYNAKÇA  203
Kavramlar Dizini  207
 


Murat Sezgin ...
Mayıs 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Fazıl Özsoylu
Temmuz 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Seyhan
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
HALKLA İLİŞKİLER
Birinci Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI
GİRİŞ  15
HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE ANLAMI  16
HALKLA İLİŞKİLER VE BENZER KAVRAMLAR  20
Halkla İlişkiler ve Tanıtım  21
Halkla İlişkiler ve İnsan İlişkileri  21
Halkla İlişkiler ve Pazarlama  22
Halkla İlişkiler ve Reklam  24
Halkla İlişkiler ve Lobicilik  25
Halkla İlişkiler ve Propaganda  26
Halkla İlişkiler Ne Değildir?  27
TARİHİ GELİŞİM İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER  29
Dünyada Halkla İlişkilerin Gelişimi  30
Türkiye’de Halkla İlişkilerin Gelişimi  35
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  41
İkinci Bölüm
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İLETİŞİM  43
İLETİŞİM SÜRECİ  44
Kaynak  46
Mesaj  46
Kanal  47
Alıcı  47
Geri Besleme  47
HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM MODELLERİ  48
Proaktif Halkla İlişkiler  49
Reaktif Halkla İlişkiler  50
HALKLA İLİŞKİLER VE İKNA KURAMLARI  50
Sihirli Mermi Kuramı  51
İki Aşamalı Akış Kuramı  52
Yeniliğin Yayılması (Diffusion) Kuramı  54
Gündem Oluşturma Kuramı  55
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  57
Üçüncü Bölüm
HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇ–İLKE VE GÖREVLERİ
HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI  59
Halkla İlişkilerde Örgütsel Amaçlar  59
Halkla İlişkilerde Toplumsal Amaçlar  61
Halkla İlişkilerde Ortak Amaçlar  61
HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ  62
Dürüstlük  62
İnandırıcılık  63
Yineleme  63
Sabırlı Çalışmak  63
Yaygın Sorumluluk  64
Açıklık  64
İki Yönlü İlişki  64
Halkla İlişkiler Süreci  65
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ  66
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  68
Dördüncü Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNDE KULLANILAN
ORTAM, ARAÇ VE YÖNTEMLER
YAZILI ARAÇLAR  70
Gazeteler  70
Dergiler  70
Kitaplar  71
Broşürler  71
Diğer Yazılı Araçlar  71
SÖZLÜ ARAÇLAR  72
Yüz Yüze Görüşme  72
Toplantılar  72
Konferans, Seminer ve Sempozyumlar  73
Diğer Sözlü Araçlar  73
GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR  74
Televizyon ve Radyo  74
Sinema  75
Basın Bültenleri  76
Kamuoyu Araştırmaları  79
Kitle İletişim Araçları ve Medya İle İlişkiler  82
Yeni Medya Teknolojileri  82
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  84
Beşinci Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM
KAMU YÖNETİMİ  85
ÖZEL SEKTÖR  89
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  94
Altıncı Bölüm
HALKLA İLİŞKİLER İMAJ VE KRİZ YÖNETİMİ
İMAJ KAVRAMI  95
İMAJ ÇEŞİTLERİ  96
İMAJ OLUŞTURMA  100
KURUM KİMLİĞİ VE İMAJI  101
KRİZ YÖNETİMİ  101
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  106
Yedinci Bölüm
HALKLA İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
HALKLA İLİŞKİLERİN ETİK ALANLARI  114
HALKLA İLİŞKİLER MESLEK EĞİTİ VE İLKELERİ  114
HALKLA İLİŞKİLER MESLEK ETİĞİ  117
TUHİD ETİK İLKELERİ  119
IPRA DAVRANIŞ KURALLARI  121
KAYNAKÇA  125
BÜRO YÖNETİMİ
Birinci Bölüm
YÖNETİM
YÖNETİM KAVRAMI  135
YÖNETİMİN TANIMI  135
YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ  137
KLASİK YÖNETİM MODELİ  139
NEO–KLASİK YÖNETİM MODELİ  142
MODERN YÖNETİM MODELİ  145
KAMU YÖNETİMİ  147
ÖZEL YÖNETİM  150
YÖNETİMDE YENİ PARADİGMA  152
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  155
İkinci Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ  157
Büronun Tanımı  157
Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  161
Büroların Çalışanları  162
Büro Hizmetleri  164
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  165
Üçüncü Bölüm
KLASİK VE MODERN ANLAMDA BÜRO YÖNETİMİ
KLASİK VE MODERN ANLAMDA BÜRO YÖNETİMİ  167
Klasik Büro Yönetimi  167
Uzmanlık Alanına Göre Bürolar  167
Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  167
Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  168
Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  168
Modern Büro Yönetimi  169
Mobil Bürolar  169
Ev Bürolar (Home Office)  170
Sanal Bürolar  171
Yaratıcı Bürolar  172
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  175
Dördüncü Bölüm
KALİTE YÖNETİMİ
BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  177
Kalitenin Tanımı  177
Toplam Kalite Kavramı  178
Toplam Kalite Yönetimi  179
Toplam Kalite Yönetiminin Hedefleri ve Yararları  180
Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Yeri  182
Toplam Kalite Yönetimi ve Büro Yönetimi İlişkisi  182
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  185
Beşinci Bölüm
ZAMAN YÖNETİMİ
BÜROLARDA ZAMAN YÖNETİMİ VE ÖNEMİ  187
Zamanın Tanımı  187
Yönetimde Zaman Kullanımının Önemi  189
Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri  191
Altıncı Bölüm
DENETİM
BÜROLARDA DENETİM VE ÖNEMİ  195
Denetimin Tanımı  195
Denetimin Tarihsel Gelişimi  196
Denetim Sürecinin Evreleri  198
Denetimin Araçları  199
BÖLÜM SONU ÇALIŞMA PRATİKLERİ  201
KAYNAKÇA  203
Kavramlar Dizini  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020