Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uluslararası Andlaşmalar Hukukunda Subjektif Sona Erme Nedenleri
Aralık 2019 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Andlaşmalar, uluslararası hukukun fiilen en önemli kaynağıdır. Andlaşmaların nasıl akdedileceği, andlaşma akdetme yetkisine sahip kişiler, andlaşmaların tarafları bakımından bağlayıcılık kazanması, yürürlüğe girmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi, geçersizlik koşulları, askıya alınmaları, sona ermeleri ve benzeri konularla ilgili sorunlar ortaya çıktığında hangi hükümlere tabi olunacağı, andlaşmalar hukukunun konusudur.

Bu çalışma, söz konusu sorun alanlarından andlaşmaların sona erme konusu içindeki subjektif sona erme nedenlerini konu edinmektedir. Subjektif sona erme söz konusu olduğunda, andlaşmanın sona ermesi için tarafların iradesinden başka bir gerekçeye ihtiyaç duyulmaz. Bu yönüyle uluslararası hukukun temeli sayılan "pacta sunt servanda" ilkesi çerçevesinde bir gerilim ortaya çıkar. Çalışmada, andlaşmalar hukukuna ve andlaşmaların sona ermesine ilişkin genel bilgilerin ardından subjektif sona erme nedenleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Andlaşmaların Sona Ermesi
Andlaşmaların Sona Ermesinde Tarafların Rızası
Tek Taraflı Fesih ve Çekilme
Yeni Bir Andlaşmayla Zımnen Sona Erdirme
Barkod: 9789750258602
Yayın Tarihi: Aralık 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ANDLAŞMALAR HUKUKUNA VE ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1. GENEL OLARAK  19
1. 2. ANDLAŞMALAR HUKUKUNA DAİR TEMEL KAVRAMLAR  19
1.2.1. Andlaşma Kavramı  22
1.2.2. Andlaşmalar Hukukunun Kaynakları ve Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  23
1.2.2.1. Uluslararası Hukuk Komisyonu Öncesinde Kodifikasyon Çalışmaları  24
1.2.2.2. UHK’deki Kodifikasyon Çalışmaları  25
1.2.3. Viyana Andlaşmalar Hukuku Konferansı  27
1.3. GENEL OLARAK ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ASKIYA ALINMASI VE ANDLAŞMALARDAN ÇEKİLME  28
1.3.1. Sona Erme, Fesih ve Çekilme Kavramları  28
1.3.2. Andlaşmaların Sona Erme Nedenleri  30
1.3.3. Andlaşmaların Sona Ermesinin Bir Sorun Olarak Mahiyeti  31
1.3.4. VAHS’deki Düzenlemelerin Genel Yapısı  35
1.3.5. Andlaşmaların Sona Ermesinin Sonuçları  45
İkinci Bölüm
ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE VE TARAFLARIN RIZASI İLE SONA ERME VEYA ÇEKİLME
2.1. GENEL OLARAK  47
2.2. ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE SONA ERME VEYA ÇEKİLME  49
2.2.1. Vaka incelemesi: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Andlaşma’dan Çekilmesi  54
2.3. TARAFLARIN RIZASI İLE SONA ERME  57
2.3.1. Bütün Devletlerin Rızası  59
2.3.2. Diğer Devletlerin Rızası  62
2.3.3. Metrukiyet  66
2.4. ÇOK TARAFLI BİR ANDLAŞMANIN ÇEKİLME NEDENİYLE TARAF SAYISINDAKİ DÜŞÜŞÜN ANDLAŞMAYA ETKİSİ  74
Üçüncü Bölüm
TEK TARAFLI FESİH VEYA ÇEKİLME
3.1. GENEL OLARAK  79
3.2. HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA TEK TARAFLI FESİH VE ÇEKİLME  81
3.2.1. UHK’deki Çalışmalar  81
3.2.2. VAHK Görüşmelerinde Tek Taraflı Fesih ve Çekilme  84
3.3. TEK TARAFLI SONLANDIRMA YASAĞI  87
3.4. FESİH/ÇEKİLME YASAĞI KARİNESİNİN KOŞULLARI  96
3.5. İSTİSNALAR  97
3.5.1. Tarafların Niyeti  97
3.5.2. Andlaşmanın Mahiyeti  106
3.5.2.1. Modus Vivendi’ler  109
3.5.2.2. Ticaret Andlaşmaları  109
3.5.2.3. İttifak Andlaşmaları veya Askerî İş Birliği Andlaşmaları  111
3.5.2.4. İş Birliği Andlaşmaları  111
3.5.2.5. Tahkim, Uzlaşma ve Yargısal Çözüm Andlaşmaları  111
3.5.2.6. Uluslararası Örgütlerin Kurucu Belgeleri  115
3.5.3. Vaka İncelemesi: İnsan Hakları Andlaşmalarından Ayrılma ve Kuzey Kore Örneği  119
3.6. VAHS MD. 56’NIN ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDET HUKUKUNDAKİ YERİ  129
Dördüncü Bölüm
DAHA SONRAKİ BİR ANDLAŞMA İLE ZIMNEN SONA ERME
4.1. GENEL OLARAK  133
4.2. Aynı KONUDA YENİ BİR ANDLAŞMA AKDEDİLMESİ  135
4.2.1. Andlaşmanın ‘Sonra’ Akdedilmesi  135
4.2.2. Andlaşmanın Eski Andlaşmanın Konusuyla İlgili Olması  137
4.3. SONRAKİ ANDLAŞMANIN ÖNCEKİ ANDLAŞMANIN TARAFLARIYLA AKDEDİLMESİ  139
4.4. TARAFLARIN KONUYU YENİ ANDLAŞMAYA TABİ KILMA NİYETİ VEYA ÖNCEKİ ANDLAŞMANIN YENİ ANDLAŞMAYLA BAĞDAŞMAMASI  141
4.4.1. Tarafların Konuyu Yeni Andlaşmaya Tabi Kılma Niyeti  142
4.4.2. Önceki Andlaşmanın Yeni Andlaşmayla Bağdaşmaması  145
4.5. ÖNCEKİ ANDLAŞMANIN TAMAMEN SONA ERMESİ  147
Sonuç  151
Kaynakça  157
Kavramlar Dizini  181
 


Yusuf Demirci ...
Şubat 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Şebnem Akipek Öcal
Ocak 2020
110.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ANDLAŞMALAR HUKUKUNA VE ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1. GENEL OLARAK  19
1. 2. ANDLAŞMALAR HUKUKUNA DAİR TEMEL KAVRAMLAR  19
1.2.1. Andlaşma Kavramı  22
1.2.2. Andlaşmalar Hukukunun Kaynakları ve Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  23
1.2.2.1. Uluslararası Hukuk Komisyonu Öncesinde Kodifikasyon Çalışmaları  24
1.2.2.2. UHK’deki Kodifikasyon Çalışmaları  25
1.2.3. Viyana Andlaşmalar Hukuku Konferansı  27
1.3. GENEL OLARAK ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ASKIYA ALINMASI VE ANDLAŞMALARDAN ÇEKİLME  28
1.3.1. Sona Erme, Fesih ve Çekilme Kavramları  28
1.3.2. Andlaşmaların Sona Erme Nedenleri  30
1.3.3. Andlaşmaların Sona Ermesinin Bir Sorun Olarak Mahiyeti  31
1.3.4. VAHS’deki Düzenlemelerin Genel Yapısı  35
1.3.5. Andlaşmaların Sona Ermesinin Sonuçları  45
İkinci Bölüm
ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE VE TARAFLARIN RIZASI İLE SONA ERME VEYA ÇEKİLME
2.1. GENEL OLARAK  47
2.2. ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE SONA ERME VEYA ÇEKİLME  49
2.2.1. Vaka incelemesi: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Andlaşma’dan Çekilmesi  54
2.3. TARAFLARIN RIZASI İLE SONA ERME  57
2.3.1. Bütün Devletlerin Rızası  59
2.3.2. Diğer Devletlerin Rızası  62
2.3.3. Metrukiyet  66
2.4. ÇOK TARAFLI BİR ANDLAŞMANIN ÇEKİLME NEDENİYLE TARAF SAYISINDAKİ DÜŞÜŞÜN ANDLAŞMAYA ETKİSİ  74
Üçüncü Bölüm
TEK TARAFLI FESİH VEYA ÇEKİLME
3.1. GENEL OLARAK  79
3.2. HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA TEK TARAFLI FESİH VE ÇEKİLME  81
3.2.1. UHK’deki Çalışmalar  81
3.2.2. VAHK Görüşmelerinde Tek Taraflı Fesih ve Çekilme  84
3.3. TEK TARAFLI SONLANDIRMA YASAĞI  87
3.4. FESİH/ÇEKİLME YASAĞI KARİNESİNİN KOŞULLARI  96
3.5. İSTİSNALAR  97
3.5.1. Tarafların Niyeti  97
3.5.2. Andlaşmanın Mahiyeti  106
3.5.2.1. Modus Vivendi’ler  109
3.5.2.2. Ticaret Andlaşmaları  109
3.5.2.3. İttifak Andlaşmaları veya Askerî İş Birliği Andlaşmaları  111
3.5.2.4. İş Birliği Andlaşmaları  111
3.5.2.5. Tahkim, Uzlaşma ve Yargısal Çözüm Andlaşmaları  111
3.5.2.6. Uluslararası Örgütlerin Kurucu Belgeleri  115
3.5.3. Vaka İncelemesi: İnsan Hakları Andlaşmalarından Ayrılma ve Kuzey Kore Örneği  119
3.6. VAHS MD. 56’NIN ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDET HUKUKUNDAKİ YERİ  129
Dördüncü Bölüm
DAHA SONRAKİ BİR ANDLAŞMA İLE ZIMNEN SONA ERME
4.1. GENEL OLARAK  133
4.2. Aynı KONUDA YENİ BİR ANDLAŞMA AKDEDİLMESİ  135
4.2.1. Andlaşmanın ‘Sonra’ Akdedilmesi  135
4.2.2. Andlaşmanın Eski Andlaşmanın Konusuyla İlgili Olması  137
4.3. SONRAKİ ANDLAŞMANIN ÖNCEKİ ANDLAŞMANIN TARAFLARIYLA AKDEDİLMESİ  139
4.4. TARAFLARIN KONUYU YENİ ANDLAŞMAYA TABİ KILMA NİYETİ VEYA ÖNCEKİ ANDLAŞMANIN YENİ ANDLAŞMAYLA BAĞDAŞMAMASI  141
4.4.1. Tarafların Konuyu Yeni Andlaşmaya Tabi Kılma Niyeti  142
4.4.2. Önceki Andlaşmanın Yeni Andlaşmayla Bağdaşmaması  145
4.5. ÖNCEKİ ANDLAŞMANIN TAMAMEN SONA ERMESİ  147
Sonuç  151
Kaynakça  157
Kavramlar Dizini  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020