Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Yatırım Hukuku
(Doğrudan Yatırımlar)
Eylül 2017 / 1. Baskı / 214 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hirsch'in de ifade ettiği üzere Ticaret hukukunun bir yönüyle ulusal, diğer yönüyle ise uluslararası olan bir hukuk dalıdır. Gerçekten de ticaret hukukunun dünya ticaretiyle sıkı bir ilişkisi bulunmakta, diğer hukuk dallarında görülen baskın ulusal karaktere karşın, ticaret hukukunun evrensel yüzüyle öne çıkmaktadır. Öyle ki ticaret hukukunun uluslararası boyutu ihmal edilerek ulusal boyutunun anlaşılması çok zor bir uğraş olmaktadır. Küresel ölçekte trilyon dolarla ifa edilmesi hasebiyle uluslararası yatırımlar, hem dünya ticaret sitemi için hem de ulusal ticaret hukukları için şekillendirici etkisi söz konusu olmaktadır. Nitekim Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerde de bu husus göze çarpmaktadır.

Bu anlamda da eser, uluslararası yatırım hukukunu, sistematik olarak her yönüyle ele almaktadır. Ayrıca eser, konunun bir bütün olarak kolayca anlaşılabilmesine özen göstermenin yanında, uygulamacılar için de hem yatırım süreçlerinde hem de olası uyuşmazlıkların çözümünde rehber olmayı da amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Ekonomik Düzenin Kurumsal Yapısı
Uluslararası Yatırım Hukukunun Gelişimi
Yatırım Hukuku Kavramları
Yatırım Alanında Önemli Rol Oynayan Aktörler
Uluslararası Yatırım Hukukunun Kaynakları
Koruma İlkeleri
Devletlerin Sorumluluğu ve Politik Risk Sigortası
Uyuşmazlık Çözümleri
Barkod: 9789750244599
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 214
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN
I. GENEL OLARAK  21
II. ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZENİNİN KURUMSAL YAPISI  23
A. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Küresel Kuruluşlar  23
1. Dünya Ticaret Örgütü/GATT  23
2. Uluslararası Finansal Kurumlar  26
a. Dünya Bankası Grubu  26
aa. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (The International Bank for Reconstruction and Development – IBRD)  26
bb. Uluslararası Kalkınma Birliği (The International Development Association–IDA)  27
cc. Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation – IFC)  27
dd. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multileteral Investment Guarantee Agency – MIGA)  28
ee. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (International Center For Settlement of Investment Disputes – ICSID)  28
b. Uluslararası Para Fonu (IMF)  29
c. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements– BIS)  31
2. Birleşmiş Milletler Kuruluşları  33
a. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)  33
b. Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)  34
c. BM Uluslararası Ticaret Komisyonu (UNCITRAL)  34
d. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)  36
e. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organisation–WİPO)  37
3. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Diğer Küresel Kuruluşlar  39
a. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  39
b. Uluslararası Özel Hukuku Birleştirme Enstitüsü (International Institute for the Unification of Private Law–UNIDROIT)  40
4. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Bazı Bölgesel Kuruluşlar  41
a. Avrupa Birliği  41
aa. AB Anlaşmaları  44
aaa. Avrupa Topluluklarını Kuran Üç Temel Anlaşma  44
aaaa. 1951 Tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Andlaşması (Paris Anlaşması)  44
bbbb. Avrupa Ekonomik Topluluğu (Roma Andlaşması 1957)  45
cccc. Avrupa Atom enerjisi Topluluğu (Roma Andlaşması 1957)  45
dddd. Birleşme Anlaşması (Brüksel Anlaşması)  46
bbb. Avrupa Tek Senedi (1987)  47
ccc. Avrupa Birliği Andlaşması (Maastrich Anlaşması 1992)  48
ddd. Amsterdam Andlaşması (1999)  49
eee. Nice Andlaşması (2003)  49
fff. Lizbon Anlaşması (2009)  50
bb. AB’nin Kurumsal Yapısı  51
aaa. Avrupa Parlamentosu  52
bbb. Avrupa Birliği Zirvesi  52
ccc. Konsey  54
ddd. Avrupa Komisyonu (Komisyon)  55
eee. Avrupa Birliği Adalet Divanı  58
fff. Avrupa Merkez Bankası  61
ggg. Sayıştay  63
b. NAFTA  66
c. APEC– Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü)  68
B. Devletler Düzeyinde Yapılanmamış Kuruluşlar  68
1. Uluslararası Ticaret Odası (ICC)  68
a. Teslime İlişkin Kurallar–INCOTERMS  69
aa. Tüm Taşımalarda Kullanılan Teslim Şekilleri  70
aaa. EXW– İşyerinde Teslim/Ex Work  70
bbb. FCA– Taşıma Vasıtasının Yanında Masrafsız Teslim / Free Carrier  70
ccc. CPT –Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To  70
ddd. CIP– Taşıma ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insured Paid To  71
eee. DAT– Terminalde Teslim / Delivered At Terminal  71
fff. DAP –Belirlenen Yerde Teslim / Delivered At Place  71
ggg. DDP– Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid  72
bb. Deniz veya İç Su Taşımacılığında kullanılan Teslim Şekilleri  72
aaa. FAS–Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim / Free Alongside Ship  72
bbb. FOB –Gemide Küpeştesinde Masrafsız Teslim / Free On Board  72
ccc. CFR– Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim/ Cost and Freigh  72
ddd. CIF– Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim/ Cost, İnsurance And Freight  72
b. Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme yöntemlerine İlişkin Kuralları  73
aa. Vesaikli Mukabili Ödeme (Documantaray Collection/Cash Against Documents)  74
bb. Akreditif  75
aaa. Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)  76
bbb. Dönülemez akreditif (İrrevocable L/C)  76
ccc. Teyyitli akreditif (Confirmed L/C) ve Teyyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)  77
ddd. Devredilebilir akreditif (Transfrable L/C)  77
eee. Rotatif akreditif (Revolving L/C)  77
fff. Karşılıklı Akreditif (back to back L/C)  77
ggg. Vadeli Akreditif/Ödenmesi ertelenmiş akreditif (deferred payment (L/C)  78
ğğğ. Kırmızı Şartlı Akreditifler (Red Clause)  78
hhh. Yeşil Şartlı akreditifler (green clause)  78
ııı. Teminat akreditifi (standby (L/C)  78
cc. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation)  78
d. ICC Tahkim Merkezi  79
2. Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consultant Engineers –FIDIC)  79
a. İşverenin tarafından planlanan bina ve mühendislik sözleşmeleri (Red book/ Kırmızı Kitap)  81
b. Tesis ve tasarım yapım sözleşmeleri için (Yellow Book/Sarı Kitap)  81
c. Anahtar teslimi proje sözleşmeleri için (Silver Book/ Gümüş Kitap)  82
d. İhale Bedeli 500.000 USD’yi geçmeyen sözleşmeler için (Green Book /Yeşil Kitap)  82
e. İşveren/Müşavir hizmet anlaşmaları için (White Book / Beyaz Kitap)  82
f. Tasarım, yapım, işletim projelerine yönelik sözleşmeler için (Gold Book / Altın Kitap)  83
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU
I. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNUN GELİŞİMİ  85
II. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNUN TEMELLERİ  89
A. Uluslararası Yatırım Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları Arasında İlişki  89
B. Uluslararası Yatırım Hukukunun Kaynakları  90
1. Yatırım Anlaşmaları  91
a. Yatırım Anlaşması Türleri  92
aa. İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları  92
aaa. Dostluk, Ticaret ve Denizcilik Anlaşmaları  92
bbb. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları  93
bb. Çok Taraflı Yatırım Anlaşmaları  94
aaa. Dünya Ticaret Örgütü  96
bbb. ICSID Konvansiyonu  97
ccc. MIGA  97
cc. Sektörel ve Bölgesel Anlaşmalar  98
aaa. Sektörel  98
bbb. Bölgesel Anlaşmalar  99
b. Yatırım Anlaşmalarının Yorumu ve Uygulanması  100
aa. Yatırım Anlaşmalarının Yorumu  100
bb. Yatırım Anlaşmalarının Uygulanması  101
2. Uluslararası Teamül  102
3. Hukukun Genel İlkeleri  104
4. Tek Yanlı Beyan (Unilateral Statement)  104
5. Mahkeme veya Tahkim Kararları  105
6. Doktrin  106
C. Yatırım Hukuku Kavramları  106
1. Yatırım ve Yatırımcı  106
a. Yatırım  106
aa. Doğrudan Yatırım  109
bb. Dolaylı Yatırım (Portfolio Investment)  111
b. Yatırımcı  113
c. Yatırım Alanında Rol Oynayan Önemli aktörler  115
aa. Özel Yatırımcılar (Private Investors)  115
bb. Ev sahibi Devlet  116
cc. Kaynak Devlet  116
dd. Uluslararası Örgütler  116
ee. Devlet şirketleri  117
2. Yatırım Sözleşmeleri  117
3. Yatırım Kabulü  119
III. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA KORUMA İLKELERİ  120
A. Ulusal Muamele (National Treatment)  122
B. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (Most–Favoured Nation Treatment)  125
C. Adil ve Hakkaniyetli Muamele (Fair and Equitable Treatment)  126
D. Transfer Özürlüğü (Transfer of Fund)  128
E. Tam Koruma ve Güvence (Full Protection and Security)  131
F. Hakkın Korunması (Preservation of Rights)  134
G. Keyfi veya Ayrımcı Muamele Tedbirler (ArbitraryDiscriminatory Measures)  134
Ğ. Zaruret Hali ve Mücbir Sebep (Emergency, Necessity, Armed Conflict, and Force Majeure)  136
H. Kamulaştırma (Expropriation)  137
1. Doğrudan Kamulaştırma (Direct Expropriation)  140
a. Kamu Yararı (Public Purpose)  141
b. Kamulaştırma işleminin hukuka uygun olarak yürütülmesi (The Principles of Due Process)  141
c. Ayrımcı Olmama (Non–Discriminatory)  142
d. Tazminat ödenmesi (Compansation)  142
2. Dolaylı Kamulaştırma (Indirect Expropriation)  144
I. Şemsiye Hükümler (Umbrella Clause)  146
İ. Yargıya Erişim (Access to justice)  149
VI. DEVLETLERİN SORUMLULUĞU VE POLİTİK RİSK SİGORTASI  152
A. Devletlerin Sorumluluğu İlkesi  152
B. Politik Risk Sigortasi (Political Risk Insurunce)  154
Üçüncü Bölüm
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ
I. DEVLETLERARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE DTÖ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN AHHM  159
A. Genel Olarak  159
B. Kapsam ve Uygulama Alanı  163
C. Anlaşmaların Halli Usulünde Yer Alan Organlar  164
1. Anlaşmazlıkların Halli Organı (AHO)  164
2. Panel  166
3. Temyiz Organı (Appelate Body)  166
4. Sekreterya  166
D. Uyuşmazlık Çözüm Süreci  167
1. İstişare  167
2. İyi Niyet Görevi, Uzlaştırma ve Arabuluculuk  168
3. Panel Süreci  169
a. Panellerin Oluşumu  169
b. Panel Üyelerinin Seçimi  170
b. Panellerin Görev Çerçeveleri ve İşlevi  171
c. Panel Usulleri  172
d. Ara Değerlendirme  175
e. Panel Raporlarının Kabul edilmesi  176
4. Temyiz Süreci  177
5. Kararların Uygulanması  178
a. Tavsiyeler ve Kararların Uygulanmasının Denetimi  179
b. Tazminat ve Tavizlerin Askıya Alınması  180
F. Usule İlişkin Bazı Hususlar  181
1. Davacı Sıfatı  181
2. Şikâyetçinin Tüm İddialarını Ve Muhatabında İstisnaları İleri Sürme Zorunluluğu  181
3. Amicus Curiae Beyanı  182
4. Vekil Yoluyla Temsil  183
5. Usul Ekonomisi İlkesi  183
II. YATIRIMCI İLE DEVLETLERARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE ICSID  183
A. Genel Olarak  183
B. ICSID’in Kuruluş ve Teşkilatı  185
1. İdari Konsey  186
2. Sekreterlik  187
3. Paneller  187
C. ICSID’in Yargılama Yetkisi  188
1. Kişi Bakımında Yetki (Ratione Parsonae)  189
2. Konu Bakımından Yetki (Ratione Materiae)  191
3. Yazılı Tahkim Sözleşmesi  191
D. Uyuşmazlığı Çözüm Usulleri  192
1. Arabuluculuk  192
a. Arabuluculuk İstemi  192
b. Arabuluculuk Komisyonunun Oluşturulması  192
c. Uzlaştırma Davası  193
d. Komisyonun Görevi  193
2. Hakemlik/Tahkim  194
a. Hakemlik İstemi  194
b. Heyetin Oluşturulması  195
c. Heyetin Yetkisi ve İşlemleri  195
d. Karar  196
aa. Kararın Yorumu, Düzeltilmesi ve Geçersiz Kılınması  197
aaa. Kararın Yorumu  197
bbb. Kararın Düzeltilmesi  197
ccc. Kararın Geçersiz Kılınması  198
bb. Kararın Tanınması ve Yürürlüğü  198
Yararlanılan Kaynaklar  201
Kavramlar Dizini  213
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN
I. GENEL OLARAK  21
II. ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZENİNİN KURUMSAL YAPISI  23
A. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Küresel Kuruluşlar  23
1. Dünya Ticaret Örgütü/GATT  23
2. Uluslararası Finansal Kurumlar  26
a. Dünya Bankası Grubu  26
aa. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (The International Bank for Reconstruction and Development – IBRD)  26
bb. Uluslararası Kalkınma Birliği (The International Development Association–IDA)  27
cc. Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation – IFC)  27
dd. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multileteral Investment Guarantee Agency – MIGA)  28
ee. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (International Center For Settlement of Investment Disputes – ICSID)  28
b. Uluslararası Para Fonu (IMF)  29
c. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements– BIS)  31
2. Birleşmiş Milletler Kuruluşları  33
a. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)  33
b. Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)  34
c. BM Uluslararası Ticaret Komisyonu (UNCITRAL)  34
d. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)  36
e. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organisation–WİPO)  37
3. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Diğer Küresel Kuruluşlar  39
a. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  39
b. Uluslararası Özel Hukuku Birleştirme Enstitüsü (International Institute for the Unification of Private Law–UNIDROIT)  40
4. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Bazı Bölgesel Kuruluşlar  41
a. Avrupa Birliği  41
aa. AB Anlaşmaları  44
aaa. Avrupa Topluluklarını Kuran Üç Temel Anlaşma  44
aaaa. 1951 Tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Andlaşması (Paris Anlaşması)  44
bbbb. Avrupa Ekonomik Topluluğu (Roma Andlaşması 1957)  45
cccc. Avrupa Atom enerjisi Topluluğu (Roma Andlaşması 1957)  45
dddd. Birleşme Anlaşması (Brüksel Anlaşması)  46
bbb. Avrupa Tek Senedi (1987)  47
ccc. Avrupa Birliği Andlaşması (Maastrich Anlaşması 1992)  48
ddd. Amsterdam Andlaşması (1999)  49
eee. Nice Andlaşması (2003)  49
fff. Lizbon Anlaşması (2009)  50
bb. AB’nin Kurumsal Yapısı  51
aaa. Avrupa Parlamentosu  52
bbb. Avrupa Birliği Zirvesi  52
ccc. Konsey  54
ddd. Avrupa Komisyonu (Komisyon)  55
eee. Avrupa Birliği Adalet Divanı  58
fff. Avrupa Merkez Bankası  61
ggg. Sayıştay  63
b. NAFTA  66
c. APEC– Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü)  68
B. Devletler Düzeyinde Yapılanmamış Kuruluşlar  68
1. Uluslararası Ticaret Odası (ICC)  68
a. Teslime İlişkin Kurallar–INCOTERMS  69
aa. Tüm Taşımalarda Kullanılan Teslim Şekilleri  70
aaa. EXW– İşyerinde Teslim/Ex Work  70
bbb. FCA– Taşıma Vasıtasının Yanında Masrafsız Teslim / Free Carrier  70
ccc. CPT –Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To  70
ddd. CIP– Taşıma ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insured Paid To  71
eee. DAT– Terminalde Teslim / Delivered At Terminal  71
fff. DAP –Belirlenen Yerde Teslim / Delivered At Place  71
ggg. DDP– Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid  72
bb. Deniz veya İç Su Taşımacılığında kullanılan Teslim Şekilleri  72
aaa. FAS–Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim / Free Alongside Ship  72
bbb. FOB –Gemide Küpeştesinde Masrafsız Teslim / Free On Board  72
ccc. CFR– Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim/ Cost and Freigh  72
ddd. CIF– Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim/ Cost, İnsurance And Freight  72
b. Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme yöntemlerine İlişkin Kuralları  73
aa. Vesaikli Mukabili Ödeme (Documantaray Collection/Cash Against Documents)  74
bb. Akreditif  75
aaa. Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)  76
bbb. Dönülemez akreditif (İrrevocable L/C)  76
ccc. Teyyitli akreditif (Confirmed L/C) ve Teyyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)  77
ddd. Devredilebilir akreditif (Transfrable L/C)  77
eee. Rotatif akreditif (Revolving L/C)  77
fff. Karşılıklı Akreditif (back to back L/C)  77
ggg. Vadeli Akreditif/Ödenmesi ertelenmiş akreditif (deferred payment (L/C)  78
ğğğ. Kırmızı Şartlı Akreditifler (Red Clause)  78
hhh. Yeşil Şartlı akreditifler (green clause)  78
ııı. Teminat akreditifi (standby (L/C)  78
cc. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation)  78
d. ICC Tahkim Merkezi  79
2. Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consultant Engineers –FIDIC)  79
a. İşverenin tarafından planlanan bina ve mühendislik sözleşmeleri (Red book/ Kırmızı Kitap)  81
b. Tesis ve tasarım yapım sözleşmeleri için (Yellow Book/Sarı Kitap)  81
c. Anahtar teslimi proje sözleşmeleri için (Silver Book/ Gümüş Kitap)  82
d. İhale Bedeli 500.000 USD’yi geçmeyen sözleşmeler için (Green Book /Yeşil Kitap)  82
e. İşveren/Müşavir hizmet anlaşmaları için (White Book / Beyaz Kitap)  82
f. Tasarım, yapım, işletim projelerine yönelik sözleşmeler için (Gold Book / Altın Kitap)  83
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU
I. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNUN GELİŞİMİ  85
II. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNUN TEMELLERİ  89
A. Uluslararası Yatırım Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları Arasında İlişki  89
B. Uluslararası Yatırım Hukukunun Kaynakları  90
1. Yatırım Anlaşmaları  91
a. Yatırım Anlaşması Türleri  92
aa. İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları  92
aaa. Dostluk, Ticaret ve Denizcilik Anlaşmaları  92
bbb. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları  93
bb. Çok Taraflı Yatırım Anlaşmaları  94
aaa. Dünya Ticaret Örgütü  96
bbb. ICSID Konvansiyonu  97
ccc. MIGA  97
cc. Sektörel ve Bölgesel Anlaşmalar  98
aaa. Sektörel  98
bbb. Bölgesel Anlaşmalar  99
b. Yatırım Anlaşmalarının Yorumu ve Uygulanması  100
aa. Yatırım Anlaşmalarının Yorumu  100
bb. Yatırım Anlaşmalarının Uygulanması  101
2. Uluslararası Teamül  102
3. Hukukun Genel İlkeleri  104
4. Tek Yanlı Beyan (Unilateral Statement)  104
5. Mahkeme veya Tahkim Kararları  105
6. Doktrin  106
C. Yatırım Hukuku Kavramları  106
1. Yatırım ve Yatırımcı  106
a. Yatırım  106
aa. Doğrudan Yatırım  109
bb. Dolaylı Yatırım (Portfolio Investment)  111
b. Yatırımcı  113
c. Yatırım Alanında Rol Oynayan Önemli aktörler  115
aa. Özel Yatırımcılar (Private Investors)  115
bb. Ev sahibi Devlet  116
cc. Kaynak Devlet  116
dd. Uluslararası Örgütler  116
ee. Devlet şirketleri  117
2. Yatırım Sözleşmeleri  117
3. Yatırım Kabulü  119
III. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA KORUMA İLKELERİ  120
A. Ulusal Muamele (National Treatment)  122
B. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (Most–Favoured Nation Treatment)  125
C. Adil ve Hakkaniyetli Muamele (Fair and Equitable Treatment)  126
D. Transfer Özürlüğü (Transfer of Fund)  128
E. Tam Koruma ve Güvence (Full Protection and Security)  131
F. Hakkın Korunması (Preservation of Rights)  134
G. Keyfi veya Ayrımcı Muamele Tedbirler (ArbitraryDiscriminatory Measures)  134
Ğ. Zaruret Hali ve Mücbir Sebep (Emergency, Necessity, Armed Conflict, and Force Majeure)  136
H. Kamulaştırma (Expropriation)  137
1. Doğrudan Kamulaştırma (Direct Expropriation)  140
a. Kamu Yararı (Public Purpose)  141
b. Kamulaştırma işleminin hukuka uygun olarak yürütülmesi (The Principles of Due Process)  141
c. Ayrımcı Olmama (Non–Discriminatory)  142
d. Tazminat ödenmesi (Compansation)  142
2. Dolaylı Kamulaştırma (Indirect Expropriation)  144
I. Şemsiye Hükümler (Umbrella Clause)  146
İ. Yargıya Erişim (Access to justice)  149
VI. DEVLETLERİN SORUMLULUĞU VE POLİTİK RİSK SİGORTASI  152
A. Devletlerin Sorumluluğu İlkesi  152
B. Politik Risk Sigortasi (Political Risk Insurunce)  154
Üçüncü Bölüm
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ
I. DEVLETLERARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE DTÖ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN AHHM  159
A. Genel Olarak  159
B. Kapsam ve Uygulama Alanı  163
C. Anlaşmaların Halli Usulünde Yer Alan Organlar  164
1. Anlaşmazlıkların Halli Organı (AHO)  164
2. Panel  166
3. Temyiz Organı (Appelate Body)  166
4. Sekreterya  166
D. Uyuşmazlık Çözüm Süreci  167
1. İstişare  167
2. İyi Niyet Görevi, Uzlaştırma ve Arabuluculuk  168
3. Panel Süreci  169
a. Panellerin Oluşumu  169
b. Panel Üyelerinin Seçimi  170
b. Panellerin Görev Çerçeveleri ve İşlevi  171
c. Panel Usulleri  172
d. Ara Değerlendirme  175
e. Panel Raporlarının Kabul edilmesi  176
4. Temyiz Süreci  177
5. Kararların Uygulanması  178
a. Tavsiyeler ve Kararların Uygulanmasının Denetimi  179
b. Tazminat ve Tavizlerin Askıya Alınması  180
F. Usule İlişkin Bazı Hususlar  181
1. Davacı Sıfatı  181
2. Şikâyetçinin Tüm İddialarını Ve Muhatabında İstisnaları İleri Sürme Zorunluluğu  181
3. Amicus Curiae Beyanı  182
4. Vekil Yoluyla Temsil  183
5. Usul Ekonomisi İlkesi  183
II. YATIRIMCI İLE DEVLETLERARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE ICSID  183
A. Genel Olarak  183
B. ICSID’in Kuruluş ve Teşkilatı  185
1. İdari Konsey  186
2. Sekreterlik  187
3. Paneller  187
C. ICSID’in Yargılama Yetkisi  188
1. Kişi Bakımında Yetki (Ratione Parsonae)  189
2. Konu Bakımından Yetki (Ratione Materiae)  191
3. Yazılı Tahkim Sözleşmesi  191
D. Uyuşmazlığı Çözüm Usulleri  192
1. Arabuluculuk  192
a. Arabuluculuk İstemi  192
b. Arabuluculuk Komisyonunun Oluşturulması  192
c. Uzlaştırma Davası  193
d. Komisyonun Görevi  193
2. Hakemlik/Tahkim  194
a. Hakemlik İstemi  194
b. Heyetin Oluşturulması  195
c. Heyetin Yetkisi ve İşlemleri  195
d. Karar  196
aa. Kararın Yorumu, Düzeltilmesi ve Geçersiz Kılınması  197
aaa. Kararın Yorumu  197
bbb. Kararın Düzeltilmesi  197
ccc. Kararın Geçersiz Kılınması  198
bb. Kararın Tanınması ve Yürürlüğü  198
Yararlanılan Kaynaklar  201
Kavramlar Dizini  213
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020