Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Örnekler ve Uygulamalarla
Sosyal Güvenlik Hukuku
Temmuz 2019 / 4. Baskı / 1632 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 315.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Kasım 2018 273.00 TL 149.90 TL (%46)Sepete Ekle
 2. Haziran 2016 208.50 TL 89.90 TL (%57)Sepete Ekle
 1. Ocak 2015 142.00 TL 49.90 TL (%65)Sepete Ekle
   

Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi devasa kurumların reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanması gibi, sosyal güvenlikle ilgili tüm mevzuat tek kitapta toplanmış ve mevzuat bilgisiyle uygulama bilgisi bir araya getirilerek bir bütün halinde okuyucularımıza sunulmuştur. Bu kitap, sosyal güvenlik alanında uygulanmakta olan tüm kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Denetim hayatının içerisinde fiilen bulunup yıllarca Denetmenlik görevi yapan, Türkiye'nin en büyük Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birisinde 3,5 yıl başarılı bir şekilde Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra SGK'daki görevine İl Müdür Yardımcısı olarak devam eden, mevzuatın-uygulamanın içerisinden gelip piyasada kendini yetiştiren yazar tarafından hazırlanan bu kitapta, maddeler izah edilirken; hem maddenin detaylı açıklaması yapılmış hem de SGK uygulamasının nasıl olduğu bilgisi birlikte verilmiştir.

Kitapta ağır bir kanun dili kullanılmaktan kaçınılmıştır. Konular detaylı bir şekilde ele alınmış, geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Gerekli yerlerde konunun anlaşılabilirliğini artırma adına bolca örnek de verilmiştir. Özellikle vurgulanmak istenilen tabiri caizse "Püf Noktası" diyebileceğimiz kısımlar "Önemli" notu düşülerek okuyucuların dikkatlerine sunulmuştur. Kitap, organizasyon şemaları ve görsel tablolarla zenginleştirilmiştir.

Torba yasalarla getirilen güncel değişiklikleri de içeren bu kitap, çok geniş bir kesimden okuyucunun sosyal güvenlik hukuku alanında başvuracağı temel başucu kitabı olacaktır.

Konu Başlıkları
Soru–Cevap, Açıklamalar ve Örnekler
Ne Zaman Emekli Olurum?
Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
Maden İşçilerinin Emeklilik Şartları Nelerdir?
Kamu Kurumlarının Sosyal Güvenlikle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
İşverenlerin Sorumlulukları Nelerdir?
Sigortasız Çalıştırılanlar Ne Yapmalı?
Hangi Hallerde SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanır?
Emzirme Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Borçlu İşverenlere Borcu Yoktur Yazısı Verilir mi?
Prim Belgeleri Hangi Sürelerde Kuruma Gönderilir?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?
Hangi Süreler İçin Hizmet Borçlanması Yapabilirim?
Teşviklerden ve Desteklerden Nasıl Yararlanabilirim?
Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak Mümkün mü?
Potansiyel Teşvik Sorgulama Nedir?
Alacağım Rapor Parasını Nasıl Hesaplarım?
Mali Tatil Uygulaması Nedir?
Genel Sağlık Sigortası Nedir?
Kimler Sağlıktan Ücretsiz Yararlanabilir?
Asgari İşçilik Araştırması Nedir?
Teminat İadesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Prim Borcu Olanlar Borçlarını Nasıl Yapılandırabilir?
Mavi Kartlılar Yurtdışı Borçlanması Yapabilir mi?
Hangi Ülkelerdeki İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye'de Geçerli Sayılır?
İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ve Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Esnaf Ahilik Sandığı Nedir?
Torba Yasalarla Getirilen Yenilikler Nelerdir?
Barkod: 9789750255304
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1632
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi Hakkında Açıklama  11
Kısaltmalar  27
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN
BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  33
Madde 2 – Tanımlar  33
Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  33
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Madde 4 – Kurumun Organları  33
Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  33
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  33
Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  36
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Madde 8 – Teşkilât  36
Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  36
Madde 10 – Başkan  36
Madde 11 – Başkan Yardımcıları  36
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  36
Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  36
Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  36
Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  36
Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  36
Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  36
Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  37
Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  37
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 19 – Danışma Birimleri  37
Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  37
Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  37
Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  37
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  37
Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  37
Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  37
Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  37
Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  37
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  38
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  38
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  38
Madde 29 – Kadrolar ve Atama  41
Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  41
Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  41
Madde 32 – Performans Yönetimi  41
ONUNCU BÖLÜM
Mali Hükümler
Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  41
Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  41
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  41
Madde 36 – Muafiyetler  43
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  47
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  48
Madde 39 – Tebligat  48
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  48
Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  48
Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  48
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  48
Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  49
Ek Madde 2 –  52
Ek Madde 3 –  53
Ek Madde 4 – Kadrolar  54
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  54
Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  54
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  54
Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  55
Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  55
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  55
Geçici Madde 7 –  55
Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  55
Geçici Madde 9 –  55
Geçici Madde 10 –  55
Madde 44 – Yürürlük  55
Madde 45 – Yürütme  55
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
(KARARNAME NUMARASI: 4)
OTUZUNCU BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Kurumu
Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  57
Madde 404 – Tanımlar  58
Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  59
Madde 406 – Kurumun Organları  61
Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  62
Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  66
Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  69
Madde 410 – Teşkilât  71
Madde 411 – Başkan  71
Madde 412 – Başkan Yardımcıları  73
Madde 413 – Hizmet Birimleri  73
Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  75
Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  76
Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  77
Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  78
Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  79
Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  80
Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  80
Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  81
Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  87
Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  88
Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  88
Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  89
Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  89
Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  90
Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  91
Madde 429 – Performans Yönetimi  93
Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  94
Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  95
Madde 432 – Tebligat  96
Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  97
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  101
Madde 2 – Kapsam  101
Madde 3 – Tanımlar  101
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  117
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  135
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  142
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  156
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  158
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  174
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  191
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  193
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  201
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların
Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  205
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  219
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  224
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  226
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  235
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  242
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  265
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  271
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  274
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  279
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  284
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  286
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  289
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  296
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  297
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  307
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  336
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  343
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  375
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  377
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  386
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  387
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  405
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  417
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  420
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  424
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  426
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  428
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  442
Madde 42 – Bildirim  459
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  460
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  463
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  464
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  465
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  467
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  477
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  478
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  483
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  485
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  489
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  497
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  510
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  517
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  520
Madde 57 – Yaş  523
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  526
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  529
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  535
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  582
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar ile Bunlardan Yararlanma  586
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  587
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  592
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  593
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  596
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  601
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  614
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  619
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  622
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  623
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  627
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  630
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  638
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  638
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  638
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  641
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  642
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  643
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  643
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  661
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  696
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  703
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  703
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  703
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  717
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  752
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  755
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler  779
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  781
Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  794
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  797
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  799
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  802
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  807
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  808
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  813
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  820
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  821
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  821
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  824
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  825
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  862
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  865
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  865
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  867
Madde 107 – Yönetmelikler  869
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  869
Ek Madde 2 –  870
Ek Madde 3 –  873
Ek Madde 4 –  874
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  876
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  887
Ek Madde 7 –  894
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  896
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  896
Ek Madde 10 –  913
Ek Madde 11 –  914
Ek Madde 12 –  916
Ek Madde 13 –  916
Ek Madde 14 –  919
Ek Madde 15 –  926
Ek Madde 16 –  934
Ek Madde 17 –  936
Ek Madde 18 –  943
Ek Madde 19 –  947
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  948
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  949
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  951
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  951
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  959
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  960
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  962
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  970
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  973
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  975
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  977
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  978
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  983
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  985
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  987
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  988
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  991
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  993
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  994
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  995
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  997
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  998
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  999
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  1000
Geçici Madde 25 –  1002
Geçici Madde 26 –  1002
Geçici Madde 27 –  1003
Geçici Madde 28 –  1004
Geçici Madde 29 –  1004
Geçici Madde 30 –  1006
Geçici Madde 31 –  1006
Geçici Madde 32 –  1007
Geçici Madde 33 –  1007
Geçici Madde 34 –  1007
Geçici Madde 35 –  1008
Geçici Madde 36 –  1009
Geçici Madde 37 –  1011
Geçici Madde 38 –  1013
Geçici Madde 39 –  1014
Geçici Madde 40 –  1016
Geçici Madde 41 –  1016
Geçici Madde 42 –  1018
Geçici Madde 43 –  1018
Geçici Madde 44 –  1019
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  1020
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  1023
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30’uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  1023
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Yatırılacak Primler  1023
Geçici Madde 49 –  1025
Geçici Madde 50 –  1025
Geçici Madde 51 –  1026
Geçici Madde 52 –  1026
Geçici Madde 53 –  1027
Geçici Madde 54 –  1032
Geçici Madde 55 –  1033
Geçici Madde 56 –  1034
Geçici Madde 57 –  1035
Geçici Madde 58 –  1037
Geçici Madde 59 –  1037
Geçici Madde 60 –  1040
Geçici Madde 61 –  1085
Geçici Madde 62 –  1085
Geçici Madde 63 –  1086
Geçici Madde 64 –  1100
Geçici Madde 65 –  1102
Geçici Madde 66 –  1105
Geçici Madde 67 –  1107
Geçici Madde 68 –  1109
Geçici Madde 69 –  1117
Geçici Madde 70 –  1119
Geçici Madde 71 –  1120
Geçici Madde 72 –  1126
Geçici Madde 73 –  1128
Geçici Madde 74 –  1133
Geçici Madde 75 –  1138
Geçici Madde 76 –  1141
Geçici Madde 77 –  1156
Geçici Madde 78 –  1157
Madde 108 – Yürürlük  1177
Madde 109 – Yürütme  1177
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  1185
Madde 2 – Kapsam  1185
Madde 3 – Tanımlar  1185
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1186
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1188
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1192
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1196
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1197
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1209
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1210
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1210
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1210
Madde 13 – Hesaplaşma  1211
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1211
Madde 15 – Yönetmelik  1211
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1211
Geçici Madde 1 –  1212
Geçici Madde 2 –  1212
Geçici Madde 4 –  1212
Geçici Madde 5 –  1212
Madde 17 – Yürürlük  1212
Madde 18 – Yürütme  1212
3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1214
Madde 2 – Tanımlar  1229
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1230
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1239
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1252
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1264
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1275
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1275
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1276
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1277
Madde 11 –  1284
Madde 12 – Yönetmelik  1284
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1284
Geçici Madde 1 ilâ 4  1284
Geçici Madde 5 –  1284
Geçici Madde 6 –  1285
Geçici Madde 7 –  1286
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1288
Madde 14 – Yürürlük  1289
Madde 15 – Yürütme  1289
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17 –  1291
Madde 18 – 22 –  1291
Madde 23 – 26 –  1291
Madde 27 – 39 –  1291
Madde 40 – 44 –  1291
Madde 45 –  1291
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı ile Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1291
Madde 47 – İşsizlik Sigortası ile İlgili Tanımlar  1294
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1296
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1299
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sigorta Primleri  1300
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1308
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1311
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri ile Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1312
Madde 54 – İdari Para Cezaları ile İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1314
Madde 55 – Yönetmelik  1315
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56 –  1315
Madde 58 –  1316
Madde 59 –  1316
Madde 60 –  1317
Madde 61 –  1317
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1317
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1317
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1318
Ek Madde 3 –  1320
Ek Madde 4 –  1320
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1327
Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1329
Geçici Madde 1 –  1337
Geçici Madde 2 –  1337
Geçici Madde 4 –  1338
Geçici Madde 5 –  1338
Geçici Madde 6 –  1338
Geçici Madde 7 –  1339
Geçici Madde 8 –  1342
Geçici Madde 9 –  1342
Geçici Madde 10 –  1345
Geçici Madde 11 –  1350
Geçici Madde 12 –  1350
Geçici Madde 13 –  1351
Geçici Madde 14 –  1352
Geçici Madde 15 –  1352
Geçici Madde 16 –  1355
Geçici Madde 17 –  1356
Geçici Madde 18 –  1360
Geçici Madde 19 –  1361
Geçici Madde 21 –  1383
Madde 63 – Yürürlük  1385
Madde 64 – Yürütme  1386
YÖNETMELİKLER
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1389
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  1491
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1514
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1537
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1544
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN
MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  1548
TEBLİĞLER
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1553
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  1556
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ  1598
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN
İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  1613
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  1615
Kavram Dizini  1627
Özgeçmiş  1631
 


Ramazan Elma
Yazarımız Ramazan ELMA, 13 Ağustos 1978 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlamıştır. Kamu Yönetimi lisans programı mezunudur. Yüksek lisans öğrenimini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yapmıştır. Kamu Yönetiminde Kurumsal Dönüşüm ve Stratejik Liderlik başlıklı bitirme tezi ile özel sektörde yıllardır uygulanmakta olan Stratejik Liderlik kavramının Türk kamu yönetim sistemine uyarlamasını yaparak bu alanda bir ilki gerçekleştirmiştir.
2001 yılında SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. SGK bünyesinde birçok kademede görev yapmış, mevzuatın ve uygulamanın içinden gelerek kendini yetiştirmiştir. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Yeterlik Sınavında elde ettiği Türkiye dokuzunculuğu, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavında elde ettiği Türkiye ikinciliği gibi katıldığı daha birçok sınavda dereceye girmiş ve görevindeki yüksek performansından dolayı Başarı Belgesiyle ödüllendirilmiştir. Birçok hakemli dergi, gazete ve sosyal medyada yazıları yayımlanmıştır.
• Türkiye ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyal Güvenlik Sistemleri–;;;;;;nin Karşılaştırılması
• Tüm Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
• SGK Tarafından Uygulanan Prim Teşvikleri Nelerdir?
• Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
• Kamu Yönetiminde Bürokrasi ve Bürokrasinin Azaltılma Yolları
• İş Tatmini Neden Önemlidir?
• İşyeri Tescil Uygulaması
• Eksik Gün Uygulamasında Neler Değişti?
• Mâli Tatil Hakkında Bilinmesi Gerekenler?
• Asgari İşçilik Araştırması Nasıl Yapılır?
• Teminat İadesi Yazısı Almak İçin Yapılması Gerekenler?
• Benchmarking
• SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları Nelerdir?
• APHB’nin Geç Verilmesi Halinde Teşviklerden Yararlanmak Mümkün mü?
• Ne Zaman Emekli Olurum?
• Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
• Sosyal Güvenlik Reformunun Stratejik Analizi
• Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılık Aylığı Problemi
• Hükümetten Çifte Müjde Beklenen Prim Teşviki Çıktı
• Asgari Ücret Artışı SGK Primlerini Nasıl Etkiler?
• 18 Yaşından Önce Çalışılması Halinde Emeklilik Nasıl Hesaplanır?
• Askerliğini Er/Erbaş Olarak Yapmakta Olanlara Müjde!
• Mavi Kartlı Haksahiplerinin Yurtdışı Borçlanma Sorunu
• Tüm Yönleriyle Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması
• Tüm Yönleriyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
• SSİY’nde Yapılan Tahsis Mevzuatı Değişiklikleri

Başlıklı birçok makalesi yayımlanmıştır. Ayrıca Strategic Leadership, The Technology Dimension Of Strategic Leadership, Privatisation And Market Structure İn A Trantision Economy başlıklı yapmış olduğu İngilizce–Türkçe tercümeleri bulunmaktadır.
Aslen Sosyal Güvenlik Denetmeni olan, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin Hukuk ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunan yazarımız halen SGK bünyesinde çalışmakta olup; Türkiye’nin en büyük SGM’lerinden biri olan yaklaşık 2.300.000 kişiye hizmet sunan Konya Selçuklu SGM’de başarılı bir şekilde 3,5 yıl Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra terfi ederek 2017/Aralık ayından beri Kahramanmaraş’ta İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemlerini yürütmek üzere 696 sayılı KHK gereği kurulan Tespit Komisyonlarında Valilik Temsilcisi olarak ayrıca iş/sosyal güvenlik hukuku davalarında mahkemelerde Adli Bilirkişi olarakta görev yapan yazarımız evli olup Yusuf Giray ve Burak Mirzahan adında iki çocuk babasıdır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi Hakkında Açıklama  11
Kısaltmalar  27
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN
BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  33
Madde 2 – Tanımlar  33
Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  33
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Madde 4 – Kurumun Organları  33
Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  33
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  33
Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  36
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Madde 8 – Teşkilât  36
Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  36
Madde 10 – Başkan  36
Madde 11 – Başkan Yardımcıları  36
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  36
Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  36
Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  36
Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  36
Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  36
Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  36
Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  37
Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  37
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 19 – Danışma Birimleri  37
Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  37
Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  37
Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  37
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  37
Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  37
Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  37
Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  37
Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  37
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  38
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  38
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  38
Madde 29 – Kadrolar ve Atama  41
Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  41
Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  41
Madde 32 – Performans Yönetimi  41
ONUNCU BÖLÜM
Mali Hükümler
Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  41
Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  41
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  41
Madde 36 – Muafiyetler  43
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  47
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  48
Madde 39 – Tebligat  48
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  48
Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  48
Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  48
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  48
Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  49
Ek Madde 2 –  52
Ek Madde 3 –  53
Ek Madde 4 – Kadrolar  54
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  54
Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  54
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  54
Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  55
Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  55
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  55
Geçici Madde 7 –  55
Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  55
Geçici Madde 9 –  55
Geçici Madde 10 –  55
Madde 44 – Yürürlük  55
Madde 45 – Yürütme  55
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
(KARARNAME NUMARASI: 4)
OTUZUNCU BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Kurumu
Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  57
Madde 404 – Tanımlar  58
Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  59
Madde 406 – Kurumun Organları  61
Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  62
Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  66
Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  69
Madde 410 – Teşkilât  71
Madde 411 – Başkan  71
Madde 412 – Başkan Yardımcıları  73
Madde 413 – Hizmet Birimleri  73
Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  75
Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  76
Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  77
Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  78
Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  79
Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  80
Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  80
Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  81
Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  87
Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  88
Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  88
Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  89
Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  89
Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  90
Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  91
Madde 429 – Performans Yönetimi  93
Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  94
Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  95
Madde 432 – Tebligat  96
Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  97
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  101
Madde 2 – Kapsam  101
Madde 3 – Tanımlar  101
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  117
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  135
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  142
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  156
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  158
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  174
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  191
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  193
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  201
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların
Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  205
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  219
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  224
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  226
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  235
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  242
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  265
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  271
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  274
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  279
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  284
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  286
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  289
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  296
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  297
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  307
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  336
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  343
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  375
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  377
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  386
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  387
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  405
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  417
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  420
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  424
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  426
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  428
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  442
Madde 42 – Bildirim  459
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  460
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  463
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  464
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  465
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  467
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  477
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  478
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  483
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  485
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  489
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  497
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  510
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  517
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  520
Madde 57 – Yaş  523
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  526
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  529
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  535
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  582
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar ile Bunlardan Yararlanma  586
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  587
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  592
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  593
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  596
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  601
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  614
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  619
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  622
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  623
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  627
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  630
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  638
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  638
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  638
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  641
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  642
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  643
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  643
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  661
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  696
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  703
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  703
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  703
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  717
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  752
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  755
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler  779
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  781
Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  794
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  797
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  799
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  802
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  807
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  808
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  813
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  820
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  821
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  821
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  824
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  825
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  862
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  865
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  865
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  867
Madde 107 – Yönetmelikler  869
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  869
Ek Madde 2 –  870
Ek Madde 3 –  873
Ek Madde 4 –  874
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  876
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  887
Ek Madde 7 –  894
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  896
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  896
Ek Madde 10 –  913
Ek Madde 11 –  914
Ek Madde 12 –  916
Ek Madde 13 –  916
Ek Madde 14 –  919
Ek Madde 15 –  926
Ek Madde 16 –  934
Ek Madde 17 –  936
Ek Madde 18 –  943
Ek Madde 19 –  947
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  948
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  949
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  951
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  951
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  959
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  960
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  962
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  970
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  973
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  975
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  977
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  978
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  983
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  985
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  987
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  988
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  991
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  993
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  994
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  995
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  997
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  998
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  999
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  1000
Geçici Madde 25 –  1002
Geçici Madde 26 –  1002
Geçici Madde 27 –  1003
Geçici Madde 28 –  1004
Geçici Madde 29 –  1004
Geçici Madde 30 –  1006
Geçici Madde 31 –  1006
Geçici Madde 32 –  1007
Geçici Madde 33 –  1007
Geçici Madde 34 –  1007
Geçici Madde 35 –  1008
Geçici Madde 36 –  1009
Geçici Madde 37 –  1011
Geçici Madde 38 –  1013
Geçici Madde 39 –  1014
Geçici Madde 40 –  1016
Geçici Madde 41 –  1016
Geçici Madde 42 –  1018
Geçici Madde 43 –  1018
Geçici Madde 44 –  1019
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  1020
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  1023
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30’uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  1023
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Yatırılacak Primler  1023
Geçici Madde 49 –  1025
Geçici Madde 50 –  1025
Geçici Madde 51 –  1026
Geçici Madde 52 –  1026
Geçici Madde 53 –  1027
Geçici Madde 54 –  1032
Geçici Madde 55 –  1033
Geçici Madde 56 –  1034
Geçici Madde 57 –  1035
Geçici Madde 58 –  1037
Geçici Madde 59 –  1037
Geçici Madde 60 –  1040
Geçici Madde 61 –  1085
Geçici Madde 62 –  1085
Geçici Madde 63 –  1086
Geçici Madde 64 –  1100
Geçici Madde 65 –  1102
Geçici Madde 66 –  1105
Geçici Madde 67 –  1107
Geçici Madde 68 –  1109
Geçici Madde 69 –  1117
Geçici Madde 70 –  1119
Geçici Madde 71 –  1120
Geçici Madde 72 –  1126
Geçici Madde 73 –  1128
Geçici Madde 74 –  1133
Geçici Madde 75 –  1138
Geçici Madde 76 –  1141
Geçici Madde 77 –  1156
Geçici Madde 78 –  1157
Madde 108 – Yürürlük  1177
Madde 109 – Yürütme  1177
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  1185
Madde 2 – Kapsam  1185
Madde 3 – Tanımlar  1185
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1186
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1188
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1192
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1196
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1197
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1209
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1210
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1210
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1210
Madde 13 – Hesaplaşma  1211
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1211
Madde 15 – Yönetmelik  1211
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1211
Geçici Madde 1 –  1212
Geçici Madde 2 –  1212
Geçici Madde 4 –  1212
Geçici Madde 5 –  1212
Madde 17 – Yürürlük  1212
Madde 18 – Yürütme  1212
3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1214
Madde 2 – Tanımlar  1229
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1230
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1239
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1252
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1264
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1275
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1275
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1276
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1277
Madde 11 –  1284
Madde 12 – Yönetmelik  1284
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1284
Geçici Madde 1 ilâ 4  1284
Geçici Madde 5 –  1284
Geçici Madde 6 –  1285
Geçici Madde 7 –  1286
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1288
Madde 14 – Yürürlük  1289
Madde 15 – Yürütme  1289
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17 –  1291
Madde 18 – 22 –  1291
Madde 23 – 26 –  1291
Madde 27 – 39 –  1291
Madde 40 – 44 –  1291
Madde 45 –  1291
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı ile Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1291
Madde 47 – İşsizlik Sigortası ile İlgili Tanımlar  1294
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1296
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1299
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sigorta Primleri  1300
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1308
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1311
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri ile Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1312
Madde 54 – İdari Para Cezaları ile İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1314
Madde 55 – Yönetmelik  1315
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56 –  1315
Madde 58 –  1316
Madde 59 –  1316
Madde 60 –  1317
Madde 61 –  1317
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1317
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1317
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1318
Ek Madde 3 –  1320
Ek Madde 4 –  1320
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1327
Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1329
Geçici Madde 1 –  1337
Geçici Madde 2 –  1337
Geçici Madde 4 –  1338
Geçici Madde 5 –  1338
Geçici Madde 6 –  1338
Geçici Madde 7 –  1339
Geçici Madde 8 –  1342
Geçici Madde 9 –  1342
Geçici Madde 10 –  1345
Geçici Madde 11 –  1350
Geçici Madde 12 –  1350
Geçici Madde 13 –  1351
Geçici Madde 14 –  1352
Geçici Madde 15 –  1352
Geçici Madde 16 –  1355
Geçici Madde 17 –  1356
Geçici Madde 18 –  1360
Geçici Madde 19 –  1361
Geçici Madde 21 –  1383
Madde 63 – Yürürlük  1385
Madde 64 – Yürütme  1386
YÖNETMELİKLER
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1389
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  1491
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1514
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1537
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1544
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN
MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  1548
TEBLİĞLER
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1553
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  1556
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ  1598
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN
İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  1613
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  1615
Kavram Dizini  1627
Özgeçmiş  1631
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020