Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Haksız Rekabet Hukukunda
Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme
Ocak 2015 / 1. Baskı / 216 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Piyasalarda gerçekleştirilen kıyasıya rekabet, hâlihazırda sözleşme ilişkisi içerisinde bulunan piyasa katılımcılarını mevcut sözleşmelerini ihlal ederek daha avantajlı sözleşmeler yapmaya itebilmektedir. Her ne kadar bir kişinin sözleşmesini ihlal etme ve bir başkası ile sözleşme yapma özgürlüğü bulunsa da; sözleşenleri sözleşmelerini ihlale yöneltme, ticari ahlak ve dürüstlük kurallarına ters düşer. Nitekim ticari ahlak, her piyasa aktörünün müşteri veya çalışan bulmak için dürüst bir rekabete girişeceği ve rakiplerin müşteri veya işçilerini ayartmayacağı anlayışını esas alır.

Bu çalışmada sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltme fiilinin haksız rekabet hukukundaki görünümleri ele alınmaktadır. TTK.55/I-b’de dört bent halinde yapılan düzenleme, sözleşmeyi ihlale yahut sona erdirmeye yöneltme fiillerini haksız rekabet sayarak, Türk hukukuna yeni bir boyut kazandırmıştır. Bunun yanında, herhangi bir sebeple özel hükümler kapsamında değerlendirilemeyen sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltme fiillerinin, TTK.54’te yer alan genel hüküm sayesinde haksız rekabet teşkil etmesi mümkündür.

Konu Başlıkları
Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme Fiilinin Hukuktaki Yeri
Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme Fiilinin Özel Hükümler Çerçevesinde İncelenmesi
Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme Fiilinin Genel Hüküm (TTK. 54) Çerçevesinde İncelenmesi
Barkod: 9789750231339
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Yazarın Önsözü  
Kısaltmalar  
Özet  
Konunun Önemi ve Sınırlandırılması  
Birinci Bölüm
SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN HUKUKTAKİ YERİ
I. TARİHÇE  
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ  
A. İngiliz Hukuku  
B. Amerikan Hukuku  
C. Fransız Hukuku  
D. İsviçre Hukuku  
E. Alman Hukuku  
III. TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN YERİ  
A. Anayasa Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
B. Borçlar Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
C. İş Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
D. Haksız Rekabet Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
1. Haksız Rekabet Hukukunda Genel Hüküm  
2. Haksız Rekabetin Unsurları  
a. Aldatıcı Olma veya Dürüstlük Kuralına Diğer Şekillerdeki Aykırılıklar  
b. Rekabet Fiili Olarak Davranış ya da Ticari Uygulamalar  
c. Rakipler Arasında veya Tedarik Edenlerle Müşteriler Arasındaki İlişkilerin Etkilenmesi  
d. Zarar veya Zarar Tehlikesinin Varlığı  
e. Fiil ile Zarar veya Zarar Tehlikesi Arasında İlliyet Bağı Bulunması  
3. Genel Hükmün Uygulanmasında Gözetilen İlkeler  
a. Tarafların Birbirlerine Rakip Olmalarının Zorunlu Bulunmaması  
b. Failin Yarar Sağlamasının Şart Olmaması  
c. Failin Kusurlu Olmasının Gerekmemesi  
4. Haksız Rekabet Hukukunda Özel Hükümler  
İkinci Bölüm
SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  
A. Temel Sözleşme  
B. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
C. Temel Sözleşmenin İhlali veya Sona Erdirilmesinin Amaçlanması  
D. Yöneltenin Elde Etmeyi Amaçladığı Menfaat  
II. MÜŞTERİLERİ BAŞKALARIYLA YAPTIKLARI SÖZLEŞMELERİ İHLALE YÖNELTME (TTK. 55/I-b,1)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Müşteri Kavramı  
a. Tüketiciler  
b. Mal veya Hizmet Sunan Kişiler  
c. İşçiler  
d. Vekil, Temsilci veya Diğer Yardımcı Şahıslar  
2. Temel Sözleşme  
3. Sözleşmenin İhlali  
a. İhlalin Belirli Bir Önem Derecesini Aşmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu  
b. Temel Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yöneltmenin Şart Olup Olmadığı Sorunu  
c. Temel Sözleşmenin İhlalinin Gerçekleşmesinin Gerekli Olup Olmadığı Sorunu  
4. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
a. Yöneltme Eyleminin Tespitinde Kullanılabilecek Kriterler  
b. Yöneltme Eyleminde Zaman Unsuru  
5. Yöneltenin Yöneltilenle Sözleşme Yapma Amacı  
a. Yöneltenin, Yöneltilenle Yapmak İstediği Sözleşmenin, Temel Sözleşme İle Aynı Türde Olmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu  
b. Yöneltme Faaliyetinin Üçüncü Kişi Lehine Yapılması Sorunu  
c. Çalışanların veya İşçilerin İşverenleri Lehine Yaptıkları Yöneltmeler Sorunu  
d. Takip Eden Sözleşmenin Yapılmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu  
C. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇALIŞANLARINA YARAR SAĞLAYARAK ÇIKAR ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK (TTK. 55/I-b,2)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Temel Sözleşme ile İşçi, Vekil ve Diğer Yardımcı Kişiler Kavramları  
a. İşçi  
b. Vekil  
c. Diğer Yardımcı Kişiler  
2. Sözleşmenin İhlali  
3. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
4. Hak Edilmeyen ve İşlerin İfasında Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Nitelikte Yarar Sağlanması  
a. Hak Edilmeyen Yararlar  
b. İşlerin İfasında Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar  
c. Yararın İşçi, Vekil veya Yardımcı Şahısların Bizzat Kendilerine Sağlanmasının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu  
d. Yararın Önerilmesinin Yeterli Olması  
5. Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışma  
C. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
3. İdari Müeyyideler  
IV. ÇALIŞANLARI ÜRETİM VEYA İŞ SIRLARINI AÇIKLAMAYA VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME (TTK. 55/I-b,3)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Temel Sözleşme  
2. Sözleşmenin İhlali  
3. Üretim ve İş Sırları  
a. Sır Kavramı  
b. Üretim Sırrı  
c. İş Sırrı  
d. Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı  
4. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
5. İfşa Etme ve Ele Geçirme Kavramları  
C. Hükmün TTK. 55/I-d ile İlişkisi  
D. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
V. ALICI VEYA KREDİ ALAN KİŞİYİ SÖZLEŞMEDEN CAYMAYA VEYA FESHETMEYE YÖNELTMEK (TTK. 55/I-b,4)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Temel Sözleşme  
2. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
3. Hukuka Uygun Şekilde Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Kullanılması  
a. Kanuni Sona Erdirme Hakları  
b. Sözleşmesel Sona Erdirme Hakları  
4. Bizzat Kendisi İle Sözleşme Yapılması Amacı  
C. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN GENEL HÜKÜM (TTK. 54) ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  
II. SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİN GERÇEKLEŞME BİÇİMLERİ  
A. Diğer Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Yoluyla Haksız Rekabet Halleri  
1. Unsurları  
a. Temel Sözleşmenin Varlığı ve İhlali  
b. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
c. Eylemin Dürüstlük Kurallarına Aykırılık Teşkil Etmesi  
2. Sözleşmenin İhlaline Yöneltme Eyleminin Başkaca Şart Aranmaksızın Haksız Kabul Edilip Edilmeyeceği Sorunu  
B. Sözleşmeyi Hukuka Uygun Şekilde Sona Erdirmeye Yöneltme Yoluyla Haksız Rekabet Halleri  
1. Unsurları  
a. Sözleşmeyi Hukuka Uygun Şekilde Sona Erdirmeye Yöneltme Kavramı  
b. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
c. Eylemin Dürüstlük Kurallarına Aykırılık Teşkil Etmesi  
C. Haksız Rekabeti Saptamak İçin Kullanılabilecek Kriterler  
1. Aldatma Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
2. Karar Alma Özgürlüğünün Kısıtlanması Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
a. Ev Ziyaretleri  
b. Telefonla Arama  
3. Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yardım Etme Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
4. Uygunsuz Çıkar Sağlama Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
a. İmza Parası  
b. Ayni Yardımlar  
5. Cezai Şart veya Tazminatların Üstlenilmesi Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
6. Rakibin Rekabet Etmesinin Engellenmesi Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
7. Kötüleme Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
8. Boykot Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
9. Parazit (Tufeyli) Rekabet Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
10. Sözleşenlerin Sistematik ve Planlı Bir Şekilde Ayartılması Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
11. Sadakat Yükümünün İhlali Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
12. Rekabet Yasağının İhlali Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
a. Kanuni Rekabet Yasaklarına Aykırılık  
b. Sözleşmesel Rekabet Yasaklarına Aykırılık  
13. İşçi veya Müşterilerin Özellikle Eski İşçi Tarafından Ayartılması Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
14. Headhunting Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
Sonuç  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
 


Sinan Sarıkaya
Lisans eğitimini 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Aynı yıl başladığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programını, 2014'te "Haksız Rekabet Hukukunda Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme" konulu tezini savunarak bitirdi.

2012 yılından beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan yazar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programında eğitimini sürdürmektedir.
Fatih Bilgili ...
Ekim 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
177.00 TL
İndirimli: 132.90 TL (%24)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Yazarın Önsözü  
Kısaltmalar  
Özet  
Konunun Önemi ve Sınırlandırılması  
Birinci Bölüm
SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN HUKUKTAKİ YERİ
I. TARİHÇE  
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ  
A. İngiliz Hukuku  
B. Amerikan Hukuku  
C. Fransız Hukuku  
D. İsviçre Hukuku  
E. Alman Hukuku  
III. TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN YERİ  
A. Anayasa Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
B. Borçlar Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
C. İş Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
D. Haksız Rekabet Hukukunda Konunun Düzenlenişi  
1. Haksız Rekabet Hukukunda Genel Hüküm  
2. Haksız Rekabetin Unsurları  
a. Aldatıcı Olma veya Dürüstlük Kuralına Diğer Şekillerdeki Aykırılıklar  
b. Rekabet Fiili Olarak Davranış ya da Ticari Uygulamalar  
c. Rakipler Arasında veya Tedarik Edenlerle Müşteriler Arasındaki İlişkilerin Etkilenmesi  
d. Zarar veya Zarar Tehlikesinin Varlığı  
e. Fiil ile Zarar veya Zarar Tehlikesi Arasında İlliyet Bağı Bulunması  
3. Genel Hükmün Uygulanmasında Gözetilen İlkeler  
a. Tarafların Birbirlerine Rakip Olmalarının Zorunlu Bulunmaması  
b. Failin Yarar Sağlamasının Şart Olmaması  
c. Failin Kusurlu Olmasının Gerekmemesi  
4. Haksız Rekabet Hukukunda Özel Hükümler  
İkinci Bölüm
SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  
A. Temel Sözleşme  
B. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
C. Temel Sözleşmenin İhlali veya Sona Erdirilmesinin Amaçlanması  
D. Yöneltenin Elde Etmeyi Amaçladığı Menfaat  
II. MÜŞTERİLERİ BAŞKALARIYLA YAPTIKLARI SÖZLEŞMELERİ İHLALE YÖNELTME (TTK. 55/I-b,1)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Müşteri Kavramı  
a. Tüketiciler  
b. Mal veya Hizmet Sunan Kişiler  
c. İşçiler  
d. Vekil, Temsilci veya Diğer Yardımcı Şahıslar  
2. Temel Sözleşme  
3. Sözleşmenin İhlali  
a. İhlalin Belirli Bir Önem Derecesini Aşmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu  
b. Temel Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yöneltmenin Şart Olup Olmadığı Sorunu  
c. Temel Sözleşmenin İhlalinin Gerçekleşmesinin Gerekli Olup Olmadığı Sorunu  
4. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
a. Yöneltme Eyleminin Tespitinde Kullanılabilecek Kriterler  
b. Yöneltme Eyleminde Zaman Unsuru  
5. Yöneltenin Yöneltilenle Sözleşme Yapma Amacı  
a. Yöneltenin, Yöneltilenle Yapmak İstediği Sözleşmenin, Temel Sözleşme İle Aynı Türde Olmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu  
b. Yöneltme Faaliyetinin Üçüncü Kişi Lehine Yapılması Sorunu  
c. Çalışanların veya İşçilerin İşverenleri Lehine Yaptıkları Yöneltmeler Sorunu  
d. Takip Eden Sözleşmenin Yapılmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu  
C. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇALIŞANLARINA YARAR SAĞLAYARAK ÇIKAR ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK (TTK. 55/I-b,2)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Temel Sözleşme ile İşçi, Vekil ve Diğer Yardımcı Kişiler Kavramları  
a. İşçi  
b. Vekil  
c. Diğer Yardımcı Kişiler  
2. Sözleşmenin İhlali  
3. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
4. Hak Edilmeyen ve İşlerin İfasında Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Nitelikte Yarar Sağlanması  
a. Hak Edilmeyen Yararlar  
b. İşlerin İfasında Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar  
c. Yararın İşçi, Vekil veya Yardımcı Şahısların Bizzat Kendilerine Sağlanmasının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu  
d. Yararın Önerilmesinin Yeterli Olması  
5. Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışma  
C. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
3. İdari Müeyyideler  
IV. ÇALIŞANLARI ÜRETİM VEYA İŞ SIRLARINI AÇIKLAMAYA VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME (TTK. 55/I-b,3)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Temel Sözleşme  
2. Sözleşmenin İhlali  
3. Üretim ve İş Sırları  
a. Sır Kavramı  
b. Üretim Sırrı  
c. İş Sırrı  
d. Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı  
4. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
5. İfşa Etme ve Ele Geçirme Kavramları  
C. Hükmün TTK. 55/I-d ile İlişkisi  
D. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
V. ALICI VEYA KREDİ ALAN KİŞİYİ SÖZLEŞMEDEN CAYMAYA VEYA FESHETMEYE YÖNELTMEK (TTK. 55/I-b,4)  
A. Genel Olarak  
B. Hükmün Unsurları  
1. Temel Sözleşme  
2. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
3. Hukuka Uygun Şekilde Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Kullanılması  
a. Kanuni Sona Erdirme Hakları  
b. Sözleşmesel Sona Erdirme Hakları  
4. Bizzat Kendisi İle Sözleşme Yapılması Amacı  
C. Hükme Aykırılığın Müeyyideleri  
1. Hukuki Müeyyideler  
2. Cezai Müeyyideler  
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİNİN GENEL HÜKÜM (TTK. 54) ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  
II. SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTME FİİLİN GERÇEKLEŞME BİÇİMLERİ  
A. Diğer Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Yoluyla Haksız Rekabet Halleri  
1. Unsurları  
a. Temel Sözleşmenin Varlığı ve İhlali  
b. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
c. Eylemin Dürüstlük Kurallarına Aykırılık Teşkil Etmesi  
2. Sözleşmenin İhlaline Yöneltme Eyleminin Başkaca Şart Aranmaksızın Haksız Kabul Edilip Edilmeyeceği Sorunu  
B. Sözleşmeyi Hukuka Uygun Şekilde Sona Erdirmeye Yöneltme Yoluyla Haksız Rekabet Halleri  
1. Unsurları  
a. Sözleşmeyi Hukuka Uygun Şekilde Sona Erdirmeye Yöneltme Kavramı  
b. Yoğunlaştırılmış Yöneltme  
c. Eylemin Dürüstlük Kurallarına Aykırılık Teşkil Etmesi  
C. Haksız Rekabeti Saptamak İçin Kullanılabilecek Kriterler  
1. Aldatma Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
2. Karar Alma Özgürlüğünün Kısıtlanması Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
a. Ev Ziyaretleri  
b. Telefonla Arama  
3. Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yardım Etme Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
4. Uygunsuz Çıkar Sağlama Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
a. İmza Parası  
b. Ayni Yardımlar  
5. Cezai Şart veya Tazminatların Üstlenilmesi Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
6. Rakibin Rekabet Etmesinin Engellenmesi Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
7. Kötüleme Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
8. Boykot Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
9. Parazit (Tufeyli) Rekabet Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
10. Sözleşenlerin Sistematik ve Planlı Bir Şekilde Ayartılması Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
11. Sadakat Yükümünün İhlali Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
12. Rekabet Yasağının İhlali Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
a. Kanuni Rekabet Yasaklarına Aykırılık  
b. Sözleşmesel Rekabet Yasaklarına Aykırılık  
13. İşçi veya Müşterilerin Özellikle Eski İşçi Tarafından Ayartılması Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
14. Headhunting Yoluyla Sözleşmeyi İhlale Yöneltme  
Sonuç  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020