Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Hukuku Dersleri
Eylül 2019 / 4. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 33.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%40)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2020 37.00 TL 33.30 TL (%11)Sepete Ekle
 3. Şubat 2018 30.00 TL 14.90 TL (%51)Sepete Ekle
 2. Mart 2015 24.90 TL 9.90 TL (%61)Sepete Ekle
   

Avrupa Birliği Hukukunun temel konularının ele alındığı bu eser, öğrencilerin, akademisyenlerin ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gelişmelerle yakından ilgilenenlerin yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Bu kitapta, Lizbon Antlaşması'nın düzenlemeleri esas alınmıştır. AB'nin farkını ortaya koymak amacıyla Avrupa kıtasındaki diğer uluslararası teşkilatlara ana hatlarıyla değinilmiştir (I. Bölüm), AB ekseninde bütünleşmenin tarihi ve temel özellikleri incelendikten sonra (II. Bölüm), AB'nin kurumsal yapısı işlenmiştir (III. Bölüm). Son iki bölümde de sırasıyla AB hukuk düzeni (IV. Bölüm) ve AB hukukunda yargısal denetim konuları ele alınmaktadır

Konu Başlıkları
Avrupa Kıtasında Avrupa Birliği Dışındaki Uluslararası Örgütler
Avrupa Birliği Vasıtasıyla Bütünleşme
Avrupa Birliği Kurumları
Avrupa Birliği Hukuk Düzeni
Avrupa Birliği Hukukunda Yargısal Denetim
Barkod: 9789750256240
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  5
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  21
Giriş  25
Birinci Bölüm
AVRUPA KITASINDA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAKİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
I. GÜVENLİK VE SAVUNMA AMAÇLI ÖRGÜTLER  27
A. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization–NATO)  27
B. Batı Avrupa Birliği – BAB (Western European Union– WEU)  28
C. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı –AGIT (Organization for Security and Co–Operation in Europe– OSCE)  29
II. İNSAN HAKLARINI KORUMA AMAÇLI ÖRGÜT: AVRUPA KONSEYİ (COUNCIL OF EUROPE/CONSEIL DE L’EUROPE)  31
III. EKONOMİK AMAÇLI ÖRGÜTLER  34
A. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association–EFTA)  34
B. Avrupa Ekonomik Alanı–AEA (European Economic Area–EEA)  34
C. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (Organisation for Economic Co–Operation and Development–OECD)  37
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ VASITASIYLA BÜTÜNLEŞME
I. AVRUPA TOPLULUKLARINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GEÇİŞ  39
A. Avrupa Toplulukların Ortaya Çıkması  39
1. Paris Antlaşması: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT)Kurulması  40
2. Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Avrupa Siyasi Topluluğu Kurma Yolundaki Başarısız Girişimler  41
3. Roma Antlaşması: Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun (AAET/EURATOM)  41
B. Avrupa Birliği’nin Kurulması  43
1. Birlik Yönünde Arayışlar  43
2. Avrupa Tek Senedi: Avrupa Birliği’ne Doğru İlk Adım  45
3. Maastricht Antlaşması: Avrupa Birliği’nin Kurulması  48
C. Yeni Genişleme Sürecine Hazırlık: Amsterdam ve Nice Antlaşmaları  50
1. Amsterdam Antlaşması  51
2. Nice Antlaşması  55
D. Avrupa Birliği’nin Reformu: Lizbon Antlaşması  57
II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ  61
A. Avrupa Birliği’ne Üyelik Koşuları  61
B. 6 Üyeli Topluluklardan 28 üyeli Birliğe Geçiş  62
1. İlk Genişleme: 6 Üyeden 9’a Yükselme  63
2. İkinci Genişleme: 9 Üyeden 10’a Yükselme  64
3. Üçüncü Genişleme: 10 Üyeden 12’ye Yükselme  64
4. Dördüncü Genişleme: 12 Üyeden 15’e Yükselme  64
5. Beşinci Genişleme: 15 Üyeden 27’ye Yükselme  65
6. Altıncı Genişleme: 27 Üyeden 28’e Yükselme  66
III. AVRUPA BİRLİĞİ’DEN ÇEKİLME (AYRILMA)  68
A. Avrupa Birliği Hukukunda Üyelikten Çekilme (Ayrılma) Hakkı  68
B. Avrupa Birliği Hukukunda Çekilme Hakkının İşletilmesi: Brexit  71
IV. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DAYANDIĞI DEĞERLERİN KORUNMASI  77
A. Değerlerin Ciddi ve Sürekli Biçimde İhlal Edilmesi Durumunda  77
B. Değerlerin Ciddi Biçimde İhlaline Yönelik Açık Bir Risk Bulunduğunda  78
C. Hukuk Devleti İlkesinin Korunmasına Yönelik Yeni Bir Mekanizma  79
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÖZGÜLLÜĞÜ  80
A. Avrupa Birliği’ni Meydana Getiren Unsurlar  80
1. Avrupa Birliği’nin Temel Bileşeni (Unsuru): Devlet  80
2. Avrupa Birliği’nin İkinci Önemli Bileşeni (Unsuru): İnsan  81
a. Kişiler  82
b. Halklar  83
B. Avrupa Birliği’nin Hukuki Niteliği  84
1. Devlet Niteliği  84
2. Ulus–Üstü Örgüt Niteliği  86
VI. AVRUPA BİRLİĞİNİN YETKİLERİ  87
A. Yetkilerin Avrupa Birliği’ne Devrinde İzlenen İlkeler  87
1. Sınırlı Yetki İlkesi  87
2. Zımni Yetkiler  88
3. Tamamlayıcı (İkincil) Yetkiler  88
4. Birlik Yetkilerinin Sınıflandırılması  89
a. Münhasır Yetkiler  89
b. Paylaşılan Yetkiler  90
c. Üye Devletlerin Eylemlerini Desteklemek, Koordine Etmek veya Tamamlamak Üzere Kullanılan Yetkiler  91
B. Yetkilerin Uygulanmasında İzlenen İlker  91
1. Katmanlı Yetki İlkesi  92
a. Katmanlı Yetki İlkesinin Kapsamı ve İşlevi  92
b. Katmanlı Yetki İlkesinin Denetimi  93
aa. A Priori Denetim (Önceden Yapılan Önleyici Denetim)  93
bb. A Posteriori Denetim (Sonradan Yapılan Düzeltici Denetim)  95
2. Orantılılık İlkesi  96
3. Birlik Yetkilerin Uygulanmasında Esneklik İlkesi: Yakın İşbirliği  97
a. Yakın İşbirliğinin Koşulları  97
b. Yakın İşbirliği Prosedürü ve İşleyişi  98
Üçüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
I. AVRUPA KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL/LE CONSEIL EUROPÉEN)  105
A. Yapısı  106
B. Yetkileri  107
II. AB KONSEYİ / KONSEY (THE COUNCIL/ LE CONSEIL)  109
A. Yapısı  110
B. Yetkileri  111
C. Oylama Yöntemler  113
1. Oybirliği  113
2. Basit Çoğunluk  114
3. Nitelikli Çoğunluk  115
III. AVRUPA PARLAMENTOSU  117
A. Yapısı  118
B. İşleyişi  120
C. Yetkileri  122
1. Bütçe Alanındaki Yetkileri  123
2. Denetim Yetkileri  125
3. Karar Alma (Yasama) Sürecindeki Yetkileri  127
a. Özel Yasama Prosedürü  128
aa. Görüş verme  128
bb. Muvafakat/Onay (Uygun Görüş Belirtme)  129
b. Olağan Yasama Prosedürü  129
aa. Birinci Görüşme (okuma)  130
bb. İkinci Görüşme (okuma)  130
cc. Üçüncü Görüşme (okuma)  131
IV. AVRUPA KOMİSYONU  133
A. Yapısı  133
B. Statüsü  138
C. İşleyişi  139
D. Yetkileri  140
1. Yasama Alanındaki Yetkileri  140
a. Girişimde Bulunma  140
b. Yasama İşlemi Tesis Etme  140
2. Yürütme ve Yönetim Alanındaki Yetkileri  141
a. Antlaşmaların Bekçisi  141
b. Dış Temsil  142
V. ADALET DİVANI  143
A. Yapısı  144
B. Yargılama Prosedürü  145
C. Yetkileri  146
1. Danışma  146
2. Uyuşmazlık  146
3. Önkarar  146
VI. SAYIŞTAY (DENETİM KURUMU)  147
A. Yapısı  147
B. Yetkileri  147
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  153
A. Birincil Mevzuat  155
B. Hukukun Genel İlkeleri  157
C. Uluslararası Antlaşmalar  160
D. İkincil Mevzuat  163
1. İkincil Hukuk Tasarrufları  164
a. Tüzük  165
b. Yönerge (Direktif)  165
c. Karar  167
d. Tavsiye ve Görüş  167
e. Sınıflandırılamayan Hukuki Tasarruflar  167
2. İkincil Hukuk Tasarrufları Arasındaki Hiyerarşi  168
a. Yasama Tasarrufları  168
b. Delege Edilmiş Tasarruflar (Yetkilendirme Sonucu Kabul Edilen Önlemler– actes délégués)  169
c. Uygulama Tasarrufları (Yürütme Önlemleri– actes d’exécution)  170
3. İkincil Hukuk Tasarruflarının Hukuki Rejimi  171
a. Hukuki Tasarrufların Seçimi  171
b. Hukuki Tasarrufların Gerekçesi  172
c. Hukuki Tasarrufun Yayınlanması ve Yürürlüğe Girmesi  172
d. Hukuki Tasarrufların Zaman Bakımından Kapsamı (Uygulanması)  173
II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  173
A. Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanabilirliği  174
1. Doğrudan Uygulanabilirlik  174
2. Doğrudan Etki  176
a. Doğrudan Etki İlkesinin Temeli  177
b. Doğrudan Etki Özelliğine Sahip Değişik AB Hukuku Kaynakları  180
aa. Kurucu Antlaşmalar  180
bb. İkincil Mevzuat  182
cc. Uluslararası Antlaşmalar  186
B. Avrupa Birliği Hukukunun Üstünlüğü (Önceliği)  189
1. Üstünlük Prensibi ve Temeli  189
2. Üstünlük Prensibinin Uygulama Alanı  191
3. İç Hukuk Açısından Sonuçları  192
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARIN İÇ HUKUKTA KORUNMASI  194
A. Ulusal Hukukun Özerkliği (Kurumsal ve Usul Açısından)  195
B. Ulusal Hukuk Özerkliğinin Çerçevesi  196
C. Üye Devletlerin Tazminat Sorumluluğu  197
Beşinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGISAL DENETİM
I. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARININ YARGISAL DENETİMİ  202
A. Hukuki Denetim Davaları  202
1. İptal Davası  202
a. İptal Davasına Konu Edilebilen İşlemler  203
aa. Birlik Tasarrufları  203
bb. Bağlayıcı Tasarruflar  204
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  204
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  204
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  204
c. Davanın Açılma Süresi  207
d. İptal Sebepleri  208
aa. Yetkisizlik  209
bb. Esaslı Şekil Kurallarının İhlali  209
cc. Antlaşmaların İhlali veya Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Bir Hukuk Kuralının İhlali  209
dd. Yetkinin Kötüye Kullanılması (Yetki Saptırması)  210
e. İptal Kararının Etkileri  210
2. Hareketsizlik (İhmal) Davası  211
a. Hareketsizliğin (İhmalin) Tanımı  211
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  212
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  212
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  212
c. Hareketsizlik Davası Prosedürü  213
aa. İdari Aşama  213
bb. Uyuşmazlık Aşaması  213
d. Hareketsizlik Davasının Etkileri  214
B. Tam Yargı Davaları  214
1. Birlik Müeyyidelerine Karşı Davalar  215
2. Zararın Tazmini Davası  215
a. Sözleşme (Akit) Dışı Sorumluluğa Dayalı Tazminat Davaları  215
aa. Sözleşme Dışı Sorumluluğa Dayalı Davaların Kabul Edilme Koşulları  216
bb. Sözleşme Dışı Sorumluluk Rejimi  216
b. Sözleşmeye (Akit) Dayanan Sorumluluktan Doğan Tazminat Davası  221
3. Personel Davaları  221
II. ÜYE DEVLETLERİN YARGISAL DENETİMİ: İHLAL DAVASI  222
A. İhlalin Niteliği  223
1. İhlalin Kapsamı  223
2. İhlal Edilen Yükümlüklerin Niteliği  223
3. İhlali Gerçekleştirenlerin Niteliği  224
4. İhlal Konusunda Gerekçeler  224
B. İhlalin Tespiti Prosedürü  225
1. Prosedürün Başlatılması  225
a. Komisyon  225
b. Üye Devletler  226
2. Komisyon Tarafından Yürütülen İdari Aşama  226
3. Divan Önünde Yargısal Aşama  227
a. Divana Başvuru  227
b. Başvurunun Konusu  227
C. Kararın Etkileri  228
1. Kararın Uygulanması  228
2. Kararın Uygulanmamasının Yaptırımları  229
III. ULUSAL YARGI KARARLARININ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AÇISINDAN DENETİMİ: ÖNKARAR PROSEDÜRÜ  231
A. Önkarar Başvurusunun Konusu  233
1. Antlaşmalar  233
2. İkincil Hukuk Tasarrufları  234
3. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar  234
4. Üye Devletler Arasında Yapılan Sözleşmeler (Convention)  235
B. Önkarar Başvurusunu Yapabilecek Mahkeme (Yargı Yeri) Kavramı  235
C. Önkarar Başvurusunu Yapma Konusunda Ulusal Mahkemelerin Durumu  236
1. Başvuruyu Yapma Özgürlüğü ve Zorunluluğu  236
a. Başvuruyu Yapmada Ulusal Yargıcın Takdir Yetkisi  237
b. Başvuruyu Yapmaya Zorunlu Ulusal Yargı Yerleri  237
2. Başvurunun Yerindeliği  239
3. Başvurunun Zamanı  240
4. Başvurunun İçeriği  240
D. Prosedür  241
E. Önkarar’ın Hukuki Sonuçları  241
1. Bağlayıcılık Açısından Etkisi  241
a. Yoruma İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  242
b. Geçerliliğe İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  242
2. Geçmişe Etkisi  242
Kaynakça  245
Kavram Dizini  253
 


Mehmet Hanifi Bayram
Eylül 2020
37.00 TL
İndirimli: 33.30 TL (%10)
Sepete Ekle
İlke Göçmen
Eylül 2017
59.00 TL
Sepete Ekle
Lale Burcu Önüt
Eylül 2017
64.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%38)
Sepete Ekle
Sanem Baykal ...
Kasım 2016
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  5
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  21
Giriş  25
Birinci Bölüm
AVRUPA KITASINDA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAKİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
I. GÜVENLİK VE SAVUNMA AMAÇLI ÖRGÜTLER  27
A. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization–NATO)  27
B. Batı Avrupa Birliği – BAB (Western European Union– WEU)  28
C. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı –AGIT (Organization for Security and Co–Operation in Europe– OSCE)  29
II. İNSAN HAKLARINI KORUMA AMAÇLI ÖRGÜT: AVRUPA KONSEYİ (COUNCIL OF EUROPE/CONSEIL DE L’EUROPE)  31
III. EKONOMİK AMAÇLI ÖRGÜTLER  34
A. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association–EFTA)  34
B. Avrupa Ekonomik Alanı–AEA (European Economic Area–EEA)  34
C. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (Organisation for Economic Co–Operation and Development–OECD)  37
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ VASITASIYLA BÜTÜNLEŞME
I. AVRUPA TOPLULUKLARINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GEÇİŞ  39
A. Avrupa Toplulukların Ortaya Çıkması  39
1. Paris Antlaşması: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT)Kurulması  40
2. Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Avrupa Siyasi Topluluğu Kurma Yolundaki Başarısız Girişimler  41
3. Roma Antlaşması: Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun (AAET/EURATOM)  41
B. Avrupa Birliği’nin Kurulması  43
1. Birlik Yönünde Arayışlar  43
2. Avrupa Tek Senedi: Avrupa Birliği’ne Doğru İlk Adım  45
3. Maastricht Antlaşması: Avrupa Birliği’nin Kurulması  48
C. Yeni Genişleme Sürecine Hazırlık: Amsterdam ve Nice Antlaşmaları  50
1. Amsterdam Antlaşması  51
2. Nice Antlaşması  55
D. Avrupa Birliği’nin Reformu: Lizbon Antlaşması  57
II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ  61
A. Avrupa Birliği’ne Üyelik Koşuları  61
B. 6 Üyeli Topluluklardan 28 üyeli Birliğe Geçiş  62
1. İlk Genişleme: 6 Üyeden 9’a Yükselme  63
2. İkinci Genişleme: 9 Üyeden 10’a Yükselme  64
3. Üçüncü Genişleme: 10 Üyeden 12’ye Yükselme  64
4. Dördüncü Genişleme: 12 Üyeden 15’e Yükselme  64
5. Beşinci Genişleme: 15 Üyeden 27’ye Yükselme  65
6. Altıncı Genişleme: 27 Üyeden 28’e Yükselme  66
III. AVRUPA BİRLİĞİ’DEN ÇEKİLME (AYRILMA)  68
A. Avrupa Birliği Hukukunda Üyelikten Çekilme (Ayrılma) Hakkı  68
B. Avrupa Birliği Hukukunda Çekilme Hakkının İşletilmesi: Brexit  71
IV. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DAYANDIĞI DEĞERLERİN KORUNMASI  77
A. Değerlerin Ciddi ve Sürekli Biçimde İhlal Edilmesi Durumunda  77
B. Değerlerin Ciddi Biçimde İhlaline Yönelik Açık Bir Risk Bulunduğunda  78
C. Hukuk Devleti İlkesinin Korunmasına Yönelik Yeni Bir Mekanizma  79
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÖZGÜLLÜĞÜ  80
A. Avrupa Birliği’ni Meydana Getiren Unsurlar  80
1. Avrupa Birliği’nin Temel Bileşeni (Unsuru): Devlet  80
2. Avrupa Birliği’nin İkinci Önemli Bileşeni (Unsuru): İnsan  81
a. Kişiler  82
b. Halklar  83
B. Avrupa Birliği’nin Hukuki Niteliği  84
1. Devlet Niteliği  84
2. Ulus–Üstü Örgüt Niteliği  86
VI. AVRUPA BİRLİĞİNİN YETKİLERİ  87
A. Yetkilerin Avrupa Birliği’ne Devrinde İzlenen İlkeler  87
1. Sınırlı Yetki İlkesi  87
2. Zımni Yetkiler  88
3. Tamamlayıcı (İkincil) Yetkiler  88
4. Birlik Yetkilerinin Sınıflandırılması  89
a. Münhasır Yetkiler  89
b. Paylaşılan Yetkiler  90
c. Üye Devletlerin Eylemlerini Desteklemek, Koordine Etmek veya Tamamlamak Üzere Kullanılan Yetkiler  91
B. Yetkilerin Uygulanmasında İzlenen İlker  91
1. Katmanlı Yetki İlkesi  92
a. Katmanlı Yetki İlkesinin Kapsamı ve İşlevi  92
b. Katmanlı Yetki İlkesinin Denetimi  93
aa. A Priori Denetim (Önceden Yapılan Önleyici Denetim)  93
bb. A Posteriori Denetim (Sonradan Yapılan Düzeltici Denetim)  95
2. Orantılılık İlkesi  96
3. Birlik Yetkilerin Uygulanmasında Esneklik İlkesi: Yakın İşbirliği  97
a. Yakın İşbirliğinin Koşulları  97
b. Yakın İşbirliği Prosedürü ve İşleyişi  98
Üçüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
I. AVRUPA KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL/LE CONSEIL EUROPÉEN)  105
A. Yapısı  106
B. Yetkileri  107
II. AB KONSEYİ / KONSEY (THE COUNCIL/ LE CONSEIL)  109
A. Yapısı  110
B. Yetkileri  111
C. Oylama Yöntemler  113
1. Oybirliği  113
2. Basit Çoğunluk  114
3. Nitelikli Çoğunluk  115
III. AVRUPA PARLAMENTOSU  117
A. Yapısı  118
B. İşleyişi  120
C. Yetkileri  122
1. Bütçe Alanındaki Yetkileri  123
2. Denetim Yetkileri  125
3. Karar Alma (Yasama) Sürecindeki Yetkileri  127
a. Özel Yasama Prosedürü  128
aa. Görüş verme  128
bb. Muvafakat/Onay (Uygun Görüş Belirtme)  129
b. Olağan Yasama Prosedürü  129
aa. Birinci Görüşme (okuma)  130
bb. İkinci Görüşme (okuma)  130
cc. Üçüncü Görüşme (okuma)  131
IV. AVRUPA KOMİSYONU  133
A. Yapısı  133
B. Statüsü  138
C. İşleyişi  139
D. Yetkileri  140
1. Yasama Alanındaki Yetkileri  140
a. Girişimde Bulunma  140
b. Yasama İşlemi Tesis Etme  140
2. Yürütme ve Yönetim Alanındaki Yetkileri  141
a. Antlaşmaların Bekçisi  141
b. Dış Temsil  142
V. ADALET DİVANI  143
A. Yapısı  144
B. Yargılama Prosedürü  145
C. Yetkileri  146
1. Danışma  146
2. Uyuşmazlık  146
3. Önkarar  146
VI. SAYIŞTAY (DENETİM KURUMU)  147
A. Yapısı  147
B. Yetkileri  147
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  153
A. Birincil Mevzuat  155
B. Hukukun Genel İlkeleri  157
C. Uluslararası Antlaşmalar  160
D. İkincil Mevzuat  163
1. İkincil Hukuk Tasarrufları  164
a. Tüzük  165
b. Yönerge (Direktif)  165
c. Karar  167
d. Tavsiye ve Görüş  167
e. Sınıflandırılamayan Hukuki Tasarruflar  167
2. İkincil Hukuk Tasarrufları Arasındaki Hiyerarşi  168
a. Yasama Tasarrufları  168
b. Delege Edilmiş Tasarruflar (Yetkilendirme Sonucu Kabul Edilen Önlemler– actes délégués)  169
c. Uygulama Tasarrufları (Yürütme Önlemleri– actes d’exécution)  170
3. İkincil Hukuk Tasarruflarının Hukuki Rejimi  171
a. Hukuki Tasarrufların Seçimi  171
b. Hukuki Tasarrufların Gerekçesi  172
c. Hukuki Tasarrufun Yayınlanması ve Yürürlüğe Girmesi  172
d. Hukuki Tasarrufların Zaman Bakımından Kapsamı (Uygulanması)  173
II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  173
A. Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanabilirliği  174
1. Doğrudan Uygulanabilirlik  174
2. Doğrudan Etki  176
a. Doğrudan Etki İlkesinin Temeli  177
b. Doğrudan Etki Özelliğine Sahip Değişik AB Hukuku Kaynakları  180
aa. Kurucu Antlaşmalar  180
bb. İkincil Mevzuat  182
cc. Uluslararası Antlaşmalar  186
B. Avrupa Birliği Hukukunun Üstünlüğü (Önceliği)  189
1. Üstünlük Prensibi ve Temeli  189
2. Üstünlük Prensibinin Uygulama Alanı  191
3. İç Hukuk Açısından Sonuçları  192
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARIN İÇ HUKUKTA KORUNMASI  194
A. Ulusal Hukukun Özerkliği (Kurumsal ve Usul Açısından)  195
B. Ulusal Hukuk Özerkliğinin Çerçevesi  196
C. Üye Devletlerin Tazminat Sorumluluğu  197
Beşinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGISAL DENETİM
I. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARININ YARGISAL DENETİMİ  202
A. Hukuki Denetim Davaları  202
1. İptal Davası  202
a. İptal Davasına Konu Edilebilen İşlemler  203
aa. Birlik Tasarrufları  203
bb. Bağlayıcı Tasarruflar  204
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  204
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  204
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  204
c. Davanın Açılma Süresi  207
d. İptal Sebepleri  208
aa. Yetkisizlik  209
bb. Esaslı Şekil Kurallarının İhlali  209
cc. Antlaşmaların İhlali veya Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Bir Hukuk Kuralının İhlali  209
dd. Yetkinin Kötüye Kullanılması (Yetki Saptırması)  210
e. İptal Kararının Etkileri  210
2. Hareketsizlik (İhmal) Davası  211
a. Hareketsizliğin (İhmalin) Tanımı  211
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  212
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  212
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  212
c. Hareketsizlik Davası Prosedürü  213
aa. İdari Aşama  213
bb. Uyuşmazlık Aşaması  213
d. Hareketsizlik Davasının Etkileri  214
B. Tam Yargı Davaları  214
1. Birlik Müeyyidelerine Karşı Davalar  215
2. Zararın Tazmini Davası  215
a. Sözleşme (Akit) Dışı Sorumluluğa Dayalı Tazminat Davaları  215
aa. Sözleşme Dışı Sorumluluğa Dayalı Davaların Kabul Edilme Koşulları  216
bb. Sözleşme Dışı Sorumluluk Rejimi  216
b. Sözleşmeye (Akit) Dayanan Sorumluluktan Doğan Tazminat Davası  221
3. Personel Davaları  221
II. ÜYE DEVLETLERİN YARGISAL DENETİMİ: İHLAL DAVASI  222
A. İhlalin Niteliği  223
1. İhlalin Kapsamı  223
2. İhlal Edilen Yükümlüklerin Niteliği  223
3. İhlali Gerçekleştirenlerin Niteliği  224
4. İhlal Konusunda Gerekçeler  224
B. İhlalin Tespiti Prosedürü  225
1. Prosedürün Başlatılması  225
a. Komisyon  225
b. Üye Devletler  226
2. Komisyon Tarafından Yürütülen İdari Aşama  226
3. Divan Önünde Yargısal Aşama  227
a. Divana Başvuru  227
b. Başvurunun Konusu  227
C. Kararın Etkileri  228
1. Kararın Uygulanması  228
2. Kararın Uygulanmamasının Yaptırımları  229
III. ULUSAL YARGI KARARLARININ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AÇISINDAN DENETİMİ: ÖNKARAR PROSEDÜRÜ  231
A. Önkarar Başvurusunun Konusu  233
1. Antlaşmalar  233
2. İkincil Hukuk Tasarrufları  234
3. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar  234
4. Üye Devletler Arasında Yapılan Sözleşmeler (Convention)  235
B. Önkarar Başvurusunu Yapabilecek Mahkeme (Yargı Yeri) Kavramı  235
C. Önkarar Başvurusunu Yapma Konusunda Ulusal Mahkemelerin Durumu  236
1. Başvuruyu Yapma Özgürlüğü ve Zorunluluğu  236
a. Başvuruyu Yapmada Ulusal Yargıcın Takdir Yetkisi  237
b. Başvuruyu Yapmaya Zorunlu Ulusal Yargı Yerleri  237
2. Başvurunun Yerindeliği  239
3. Başvurunun Zamanı  240
4. Başvurunun İçeriği  240
D. Prosedür  241
E. Önkarar’ın Hukuki Sonuçları  241
1. Bağlayıcılık Açısından Etkisi  241
a. Yoruma İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  242
b. Geçerliliğe İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  242
2. Geçmişe Etkisi  242
Kaynakça  245
Kavram Dizini  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020