Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Terk Sebebiyle Boşanma
(TMK m. 164)
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 130 Syf.
Fiyatı: 46.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Terk, eşlerden birinin bilerek ve isteyerek, haklı bir sebebi olmadan evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini sona erdirmek niyetiyle ortak hayatı sona erdirmesidir. Terk, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun m. 164' de düzenlenme alanı bulan kusura dayalı, özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Terk sebebine dayalı olarak boşanma davası açılabilmesi için, terk eden eşe, mahkeme veya noterler aracılığıyla bir çağrı yapılması ve yapılan bu çağrıya rağmen terk eden eşin kendi iradesi ile eve dönmemiş olması gerekir.

Kitabın konusunu oluşturan, boşanma sebeplerinden terk detaylı olarak incelenmekle birlikte konunun daha net anlaşılması açısından kitapta diğer boşanma sebeplerine, boşanma hususundaki sistem ve ilkelere, boşanmanın sonuçlarına, boşanma davalarında usule, mahkemelerin görev ve yetkilerine, boşanma ile aile konutu, ortak velayet ve arabuluculuk ilişkilerine de ayrıca yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel ve Özel Boşanma Sebepleri
Terk Sebebiyle Boşanmanın Koşulları
Terk Sebebiyle Boşanmanın Hukuki Sonuçları
Terk Sebebiyle Boşanmada Usul Hükümleri
Barkod: 9789750254918
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 130
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
BOŞANMA HUKUKUNA GENEL BAKIŞ, BOŞANMANIN DAYANDIĞI GENEL İLKELER, BOŞANMA HUKUKUNDAKİ SİSTEMLER, BOŞANMANIN SEBEPLERİ
§ 1. BOŞANMA HUKUKUNA GENEL BAKIŞ  21
I. Konunun Önemi  21
II. Konunun Sınırlılıkları  22
§ 2. BOŞANMANIN DAYANDIĞI GENEL İLKELER  23
I. Kusur İlkesi  23
II. İrade İlkesi  24
III. Temelden Sarsılma İlkesi  25
IV. Elverişsizlik İlkesi  26
V. Eylemli Ayrılık İlkesi  27
§ 3. BOŞANMA HUKUKUNDAKİ SİSTEMLER  28
I. Yasaklama Sistemi  28
II. Serbesti Sistemi  29
III. Hakim Kararı ile Boşanma Sistemi  29
§ 4. BOŞANMANIN SEBEPLERİ  30
I. Genel Boşanma Sebepleri  31
A. Evlilik Birliğinin Sarsılması  31
B. Eşlerin Anlaşması  33
C. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  34
II. Özel Boşanma Sebepleri  35
A. Zina  35
B. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  36
C. Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  37
D. Akıl Hastalığı  39
E. Terk  40
III. Mutlak –Nisbi Boşanma Sebepleri Ayırımı  41
İkinci Bölüm
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA,
TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN KOŞULLARI
§ 5. TERK KAVRAMI  43
§ 6. TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN KOŞULLARI  45
I. Genel Olarak  45
II. Ortak Konut ve Aile Konutu Kavramlarının Değerlendirilmesi  46
III. Maddi Hukuk Yönünden Şartları  50
A. Eşlerden Birinin Ortak Yaşamdan Ayrılması  50
1. Gerçek Terk  51
2. Zorunlu Terk  52
B. Ortak Yaşama Son Vermenin Serbest İrade İle Gerçekleşmesi  53
C. Terkin En Az Altı Ay Devam Etmiş Olması  56
D. Terk İçin Haklı Bir Sebebin Olmaması  57
E. Haklı Sebepler  58
1. Her İki Tarafın Arzusunun Olması  58
2. Mahkemece Verilen Bir Ayrılık Kararının Bulunması  58
3. Boşanma ve Ayrılık Davalarının Sürüyor Olması  59
4. Evlenmenin Butlanı Davalarının Sürüyor Olması  62
5. Eşin Kişiliği, Ekonomik Güvenliği veya Ailenin Huzurunun Tehlikeye Düşmesi  63
6. Tedbir Nafakası Alınıyor Olması  66
7. Bağımsız Bir Konutun Olmaması  67
8. Konutun Ailenin İhtiyaçlarına Uygun Olmaması  68
IV. Usul Hukuku Yönünden  69
A. İhtar Koşulunun Gerçekleşmiş Olması  69
1. İhtarın Hukuki Niteliği  70
2. İhtarın Amacı  71
3. İhtar Talebinde Bulunmanın Koşulları  74
a. İhtar Talebinin Gerçek İradeyi Yansıtıyor Olması  74
b. İhtar Talebinin Süresinde Yapılmış Olması  76
c. Geri Dön Çağrısı Yapılan Konutun Bağımsız Olması  77
B. İhtarın İçeriği ve Unsurları  79
1. Adres Gösterme  81
2. Anahtar Yeri Gösterme  83
3. Yol Parası ve Konaklama Masrafı Gönderme  84
4. İki Ay İçerisinde Ortak Konuta Dönülmesi ve Dönülmemesi Halinde Doğacak Sonuçların Belirtilmesi  86
C. İhtarın Şekli  88
D. İhtar Dilekçesinin İncelenmesi  91
E. İhtarın Sonuçları  91
Üçüncü Bölüm
TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI VE TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ
§ 7. TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  95
I. Terk Sebebiyle Boşanmanın Eşlerle İlgili Sonuçları  95
A. Kişisel Sonuçlar  95
1. Evlilik Birliğinin Hukuken Sona Ermesi  95
2. Boşanan Kadın İçin Bekleme Süresinin Başlaması  96
3. Kadının Evlenmeden Önceki Soyadını Alması  96
4. Eşlerin Birbirlerinden Olan Alacaklarına İlişkin Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması  96
5. Boşanan Eşlerin Birbirlerinin Mirasçısı Olup Olamayacağı Hususu  97
6. Boşanan Eşlerin Vatandaşlık Durumu  98
B. Mali Sonuçlar  99
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüz Hale Gelmesi  99
2. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Gerçekleşmesi  100
3. Maddi Tazminat  101
4. Manevi Tazminat  102
5. Yoksulluk Nafakası  103
II. Terk Sebebiyle Boşanmanın Çocuklarla İlgili Sonuçları  107
A. Çocukların Velayeti ve Ortak Velayet Yönünden  107
B. Çocuklar İle Kişisel İlişki Kurulması Yönünden  110
C. Çocukların Bakımı ve İştirak Nafakası Yönünden  110
§ 8. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ  111
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme  114
II. Terk Sebebiyle Boşanma Davalarında Kanun Yolları  115
III. Boşanmanın Arabuluculuğa Elverişli Olup Olmadığı Hususu  119
Sonuç  121
Kaynakça  125
 


Seher Kandil
Şubat 2006
39.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%36)
Sepete Ekle
Olcay Ekşioğlu
Ocak 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Bilge Öztan
Kasım 2019
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
BOŞANMA HUKUKUNA GENEL BAKIŞ, BOŞANMANIN DAYANDIĞI GENEL İLKELER, BOŞANMA HUKUKUNDAKİ SİSTEMLER, BOŞANMANIN SEBEPLERİ
§ 1. BOŞANMA HUKUKUNA GENEL BAKIŞ  21
I. Konunun Önemi  21
II. Konunun Sınırlılıkları  22
§ 2. BOŞANMANIN DAYANDIĞI GENEL İLKELER  23
I. Kusur İlkesi  23
II. İrade İlkesi  24
III. Temelden Sarsılma İlkesi  25
IV. Elverişsizlik İlkesi  26
V. Eylemli Ayrılık İlkesi  27
§ 3. BOŞANMA HUKUKUNDAKİ SİSTEMLER  28
I. Yasaklama Sistemi  28
II. Serbesti Sistemi  29
III. Hakim Kararı ile Boşanma Sistemi  29
§ 4. BOŞANMANIN SEBEPLERİ  30
I. Genel Boşanma Sebepleri  31
A. Evlilik Birliğinin Sarsılması  31
B. Eşlerin Anlaşması  33
C. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  34
II. Özel Boşanma Sebepleri  35
A. Zina  35
B. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  36
C. Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  37
D. Akıl Hastalığı  39
E. Terk  40
III. Mutlak –Nisbi Boşanma Sebepleri Ayırımı  41
İkinci Bölüm
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA,
TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN KOŞULLARI
§ 5. TERK KAVRAMI  43
§ 6. TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN KOŞULLARI  45
I. Genel Olarak  45
II. Ortak Konut ve Aile Konutu Kavramlarının Değerlendirilmesi  46
III. Maddi Hukuk Yönünden Şartları  50
A. Eşlerden Birinin Ortak Yaşamdan Ayrılması  50
1. Gerçek Terk  51
2. Zorunlu Terk  52
B. Ortak Yaşama Son Vermenin Serbest İrade İle Gerçekleşmesi  53
C. Terkin En Az Altı Ay Devam Etmiş Olması  56
D. Terk İçin Haklı Bir Sebebin Olmaması  57
E. Haklı Sebepler  58
1. Her İki Tarafın Arzusunun Olması  58
2. Mahkemece Verilen Bir Ayrılık Kararının Bulunması  58
3. Boşanma ve Ayrılık Davalarının Sürüyor Olması  59
4. Evlenmenin Butlanı Davalarının Sürüyor Olması  62
5. Eşin Kişiliği, Ekonomik Güvenliği veya Ailenin Huzurunun Tehlikeye Düşmesi  63
6. Tedbir Nafakası Alınıyor Olması  66
7. Bağımsız Bir Konutun Olmaması  67
8. Konutun Ailenin İhtiyaçlarına Uygun Olmaması  68
IV. Usul Hukuku Yönünden  69
A. İhtar Koşulunun Gerçekleşmiş Olması  69
1. İhtarın Hukuki Niteliği  70
2. İhtarın Amacı  71
3. İhtar Talebinde Bulunmanın Koşulları  74
a. İhtar Talebinin Gerçek İradeyi Yansıtıyor Olması  74
b. İhtar Talebinin Süresinde Yapılmış Olması  76
c. Geri Dön Çağrısı Yapılan Konutun Bağımsız Olması  77
B. İhtarın İçeriği ve Unsurları  79
1. Adres Gösterme  81
2. Anahtar Yeri Gösterme  83
3. Yol Parası ve Konaklama Masrafı Gönderme  84
4. İki Ay İçerisinde Ortak Konuta Dönülmesi ve Dönülmemesi Halinde Doğacak Sonuçların Belirtilmesi  86
C. İhtarın Şekli  88
D. İhtar Dilekçesinin İncelenmesi  91
E. İhtarın Sonuçları  91
Üçüncü Bölüm
TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI VE TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ
§ 7. TERK SEBEBİYLE BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  95
I. Terk Sebebiyle Boşanmanın Eşlerle İlgili Sonuçları  95
A. Kişisel Sonuçlar  95
1. Evlilik Birliğinin Hukuken Sona Ermesi  95
2. Boşanan Kadın İçin Bekleme Süresinin Başlaması  96
3. Kadının Evlenmeden Önceki Soyadını Alması  96
4. Eşlerin Birbirlerinden Olan Alacaklarına İlişkin Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması  96
5. Boşanan Eşlerin Birbirlerinin Mirasçısı Olup Olamayacağı Hususu  97
6. Boşanan Eşlerin Vatandaşlık Durumu  98
B. Mali Sonuçlar  99
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüz Hale Gelmesi  99
2. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Gerçekleşmesi  100
3. Maddi Tazminat  101
4. Manevi Tazminat  102
5. Yoksulluk Nafakası  103
II. Terk Sebebiyle Boşanmanın Çocuklarla İlgili Sonuçları  107
A. Çocukların Velayeti ve Ortak Velayet Yönünden  107
B. Çocuklar İle Kişisel İlişki Kurulması Yönünden  110
C. Çocukların Bakımı ve İştirak Nafakası Yönünden  110
§ 8. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ  111
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme  114
II. Terk Sebebiyle Boşanma Davalarında Kanun Yolları  115
III. Boşanmanın Arabuluculuğa Elverişli Olup Olmadığı Hususu  119
Sonuç  121
Kaynakça  125
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019