Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından
Önleyici Gözaltı
Ocak 2019 / 1. Baskı / 214 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Önleyici gözaltı, devletlerin önleyici faaliyetleri ile kişi hürriyetini karşı karşıya getiren ve hukuki meşruiyeti tartışmaların odağında bulunan güncel bir tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır.

İcrasına başlanmamış bir suçun ceza muhakemesine konu olması dahi tartışmalı iken, farklı Avrupa ülkelerindeki uygulamalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bu hususta kapsamlı bir içtihat geliştirmeye zorlamıştır. Hükümetler terör saldırılarının önleneceği veya farklı sebeplerle kamu barışının sağlanacağı iddiasıyla bu tedbire başvurma eğilimindedir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yansıyan uygulamalar bu tedbirin keyfi nitelikte kolluk pratikleri yaratabildiğini göstermektedir.

Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki hürriyet hakkı olmak üzere, Sözleşme'nin 11. maddesindeki toplantı özgürlüğü gibi birçok hak bu pratiğin soncunda ihlal edilebilmektedir. Kuşkusuz suçun önlenmesi devletin en asli görevlerinden biridir. Bunun sağlanması için yürütme organına sahada belirli yetkiler verilmesi de kaçınılmazdır. Buna karşın, bireyin suç işleme riski tasavvur edilerek önleyici nitelikte hürriyetinden yoksun bırakılması ve riskin ortadan kalktığına kanaat getirildikten sonra serbest bırakılması çok ağır bir tedbirdir. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek keyfi uygulamalara karşı Mahkeme önemli içtihatlar geliştirmiştir.

Kitapta, öncelikle ilgili tedbir karşılaştırmalı hukuk ve literatür temelinde tanıtılmakta, arkasından kapsamlı bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temelinde benimsenen prensipler ve Mahkeme içtihatları irdelenmekte, son bölümdeyse ortaya konan prensipler dahilinde Türkiye'deki mevcut hukuki rejim ve öneriler hakkında değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

Konu Başlıkları
"Önleyici Gözaltı" Kurumunun Tanıtılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Temelinde Benimsenen Prensipler
Türk Hukukunda Önleyici Gözaltı Kurumunun Tartışılması
Barkod: 9789750251962
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 214
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
“ÖNLEYİCİ GÖZALTI”
KURUMUNUN TANITILMASI
I) KAVRAMIN AÇIKLANMASI  17
A) Hangi Kavramın Kullanılacağı Hususu  17
B) Gözaltı Kavramı  18
C) Önleyici Kavramı  23
D) Önleyici Gözaltı Kavramı  25
1) Genel Bir Tanımın Oluşturulması  25
2) Tanımın Unsurları  25
a) Topluma Gelecek Muhtemel Zarar (Konu)  25
b) Gelecekte İşlenecek Eylemin Tahmin Edilmesi (Dayanak)  29
c) Kamu Otoritesi (Yetki)  31
d) Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması (Sonuç)  35
II) KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÖNLEYİCİ GÖZALTI UYGULAMALARI  37
A) Genel Olarak  37
B) Önleyici Gözaltı Uygulamaları  38
1) Devlet Güvenliği ve Terörizm  38
2) Toplu Gösteriler/Toplantılar  51
3) Tehlikeli Kişiler  65
4) Göçmenlik Statüsü  72
5) Temyiz Kudretini Yitirmiş Kişiler  76
İkinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ TEMELİNDE BENİMSENEN PRENSİPLER
I) GENEL OLARAK  81
II) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN BENİMSEDİĞİ PRENSİPLER  83
A) Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması  83
1) Şekil  84
2) Süre  85
3) Etki ve Uygulama Biçimi  86
B) Alıkoymanın Hukuka Uygunluğu  90
III) HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMANIN SÖZLEŞMENİN 5. MADDESİNİN
1. PARAGRAFI AÇISINDAN UYGUNLUĞU  92
A) Madde 5/1(c) – “Suç İşlenmesine Engel Olmak” Açısından Prensipler  92
1) Somut ve Belirli Bir Suç Olması Zorunluluğu  95
a) Genel Önleme Politikası Olmaması  96
b) Kimsenin Hürriyetinden Keyfi Şekilde Yoksun Bırakılmaması  98
c) Madde Metninde “Bir Suç” Kavramının Kullanılması  100
2) Kişinin Suç İşlemesine Engel Olma Zorunluluğu Kanaatini Doğuran Makul Gerekçelerin Bulunması  101
3) Sadece Ceza Muhakemesi Kapsamında Öngörülebilmesi  105
4) Yetkili Adli Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Uygulanması  108
5) 5/1(c) Açısından 5/3 Hükmünün Uygulanması  111
a) Kişinin Derhal Yargı Önüne Çıkarılması Zorunluluğu  111
b) Makul Bir Süre İçinde Yargılanma  114
B) Madde 5/1(b) – “Yükümlülüğün Uygulanmasını Sağlamak” Açısından Prensipler  118
1) Kişi Üzerinde Yerine Getirilmemiş Bir Yükümlülük Bulunması  119
2) Yükümlülüğün Somut ve Belirli Olması  122
3) Alıkoymanın Yükümlülüğün Yerine Getirilmesine Yönelik Olması  124
4) Hürriyet Hakkı ile Yükümlülük Arasında Denge Sağlanması  126
C) Madde 5/1(a) – “Mahkumiyet Kararı Sonrası” Açısından Prensipler  128
1) Suçluluk Tespitine Binaen Mahkumiyet Bulunması  129
2) Alıkoymanın Mahkumiyet Kararını Takip Etmesi  130
D) Madde 5/1(e) – “Akıl Hastalığı, Bağımlılık, Serserilik” Açısından Prensipler  133
1) Akıl Hastalığı Bulunan Kişiler  135
2) Bağımlılar  138
3) Serseriler  140
E) Madde 5/1(f) – “Sınır İşlemleri” Açısından Prensipler  142
1) Kişinin Ülkeye Usule Aykırı Şekilde Girmesi  144
2) Derdest Sınır Dışı veya İade İşleminin Uygulanması  145
IV) AİHS TARAFINDAN KORUNAN DİĞER TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE İLİŞKİ  148
A) Madde 11 – Toplantı Özgürlüğü  150
B) Madde 8 – Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı  157
C) Madde 7 – Kanunsuz Ceza Olmaz  162
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
ÖNLEYİCİ GÖZALTI KURUMUNUN TARTIŞILMASI
I) TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT HUKUKİ REJİM  167
A) Genel Olarak  167
B) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Hükümleri  168
C) Kanun Hükümleri  170
1) Tutuklama Hükümleri  170
2) Gözaltı Hükümleri  170
3) Yakalama Hükümleri  174
4) İl İdaresi Kanunu Hükümleri  179
II) TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL UYGULAMALAR  180
A) Genel Olarak  180
B) TBMM Soru Önergelerine Yansıyan Uygulamalar  181
C) Almanya ve Türkiye Uygulaması  185
III) ÖNLEYİCİ GÖZALTI ÖNERİLERİNDE AİHS PERSPEKTİFİ  188
A) Genel Olarak  188
B) AİHS Madde 8 Değerlendirmesi  190
C) AİHS Madde 11 Değerlendirmesi  190
D) AİHS Madde 5 Değerlendirmesi  193
Sonuç  201
Kaynakça  205
Kararlar Dizini  211
Kavramlar Dizini  215
 


Ersan Şen
Haziran 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen
Mayıs 2020
1275.40 TL
İndirimli: 894.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
“ÖNLEYİCİ GÖZALTI”
KURUMUNUN TANITILMASI
I) KAVRAMIN AÇIKLANMASI  17
A) Hangi Kavramın Kullanılacağı Hususu  17
B) Gözaltı Kavramı  18
C) Önleyici Kavramı  23
D) Önleyici Gözaltı Kavramı  25
1) Genel Bir Tanımın Oluşturulması  25
2) Tanımın Unsurları  25
a) Topluma Gelecek Muhtemel Zarar (Konu)  25
b) Gelecekte İşlenecek Eylemin Tahmin Edilmesi (Dayanak)  29
c) Kamu Otoritesi (Yetki)  31
d) Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması (Sonuç)  35
II) KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÖNLEYİCİ GÖZALTI UYGULAMALARI  37
A) Genel Olarak  37
B) Önleyici Gözaltı Uygulamaları  38
1) Devlet Güvenliği ve Terörizm  38
2) Toplu Gösteriler/Toplantılar  51
3) Tehlikeli Kişiler  65
4) Göçmenlik Statüsü  72
5) Temyiz Kudretini Yitirmiş Kişiler  76
İkinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ TEMELİNDE BENİMSENEN PRENSİPLER
I) GENEL OLARAK  81
II) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN BENİMSEDİĞİ PRENSİPLER  83
A) Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması  83
1) Şekil  84
2) Süre  85
3) Etki ve Uygulama Biçimi  86
B) Alıkoymanın Hukuka Uygunluğu  90
III) HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMANIN SÖZLEŞMENİN 5. MADDESİNİN
1. PARAGRAFI AÇISINDAN UYGUNLUĞU  92
A) Madde 5/1(c) – “Suç İşlenmesine Engel Olmak” Açısından Prensipler  92
1) Somut ve Belirli Bir Suç Olması Zorunluluğu  95
a) Genel Önleme Politikası Olmaması  96
b) Kimsenin Hürriyetinden Keyfi Şekilde Yoksun Bırakılmaması  98
c) Madde Metninde “Bir Suç” Kavramının Kullanılması  100
2) Kişinin Suç İşlemesine Engel Olma Zorunluluğu Kanaatini Doğuran Makul Gerekçelerin Bulunması  101
3) Sadece Ceza Muhakemesi Kapsamında Öngörülebilmesi  105
4) Yetkili Adli Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Uygulanması  108
5) 5/1(c) Açısından 5/3 Hükmünün Uygulanması  111
a) Kişinin Derhal Yargı Önüne Çıkarılması Zorunluluğu  111
b) Makul Bir Süre İçinde Yargılanma  114
B) Madde 5/1(b) – “Yükümlülüğün Uygulanmasını Sağlamak” Açısından Prensipler  118
1) Kişi Üzerinde Yerine Getirilmemiş Bir Yükümlülük Bulunması  119
2) Yükümlülüğün Somut ve Belirli Olması  122
3) Alıkoymanın Yükümlülüğün Yerine Getirilmesine Yönelik Olması  124
4) Hürriyet Hakkı ile Yükümlülük Arasında Denge Sağlanması  126
C) Madde 5/1(a) – “Mahkumiyet Kararı Sonrası” Açısından Prensipler  128
1) Suçluluk Tespitine Binaen Mahkumiyet Bulunması  129
2) Alıkoymanın Mahkumiyet Kararını Takip Etmesi  130
D) Madde 5/1(e) – “Akıl Hastalığı, Bağımlılık, Serserilik” Açısından Prensipler  133
1) Akıl Hastalığı Bulunan Kişiler  135
2) Bağımlılar  138
3) Serseriler  140
E) Madde 5/1(f) – “Sınır İşlemleri” Açısından Prensipler  142
1) Kişinin Ülkeye Usule Aykırı Şekilde Girmesi  144
2) Derdest Sınır Dışı veya İade İşleminin Uygulanması  145
IV) AİHS TARAFINDAN KORUNAN DİĞER TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE İLİŞKİ  148
A) Madde 11 – Toplantı Özgürlüğü  150
B) Madde 8 – Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı  157
C) Madde 7 – Kanunsuz Ceza Olmaz  162
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
ÖNLEYİCİ GÖZALTI KURUMUNUN TARTIŞILMASI
I) TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT HUKUKİ REJİM  167
A) Genel Olarak  167
B) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Hükümleri  168
C) Kanun Hükümleri  170
1) Tutuklama Hükümleri  170
2) Gözaltı Hükümleri  170
3) Yakalama Hükümleri  174
4) İl İdaresi Kanunu Hükümleri  179
II) TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL UYGULAMALAR  180
A) Genel Olarak  180
B) TBMM Soru Önergelerine Yansıyan Uygulamalar  181
C) Almanya ve Türkiye Uygulaması  185
III) ÖNLEYİCİ GÖZALTI ÖNERİLERİNDE AİHS PERSPEKTİFİ  188
A) Genel Olarak  188
B) AİHS Madde 8 Değerlendirmesi  190
C) AİHS Madde 11 Değerlendirmesi  190
D) AİHS Madde 5 Değerlendirmesi  193
Sonuç  201
Kaynakça  205
Kararlar Dizini  211
Kavramlar Dizini  215
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020