Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
İcra Takibi
Haziran 2019 / 2. Baskı / 647 Syf.
Fiyatı: 135.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%41)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2020 145.00 TL -     Sepete Ekle
 1. Ocak 2018 102.00 TL 49.90 TL (%52)Sepete Ekle
   

Konunun çok geniş olması nedeniyle çalışma bölümlere ayrılarak; ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, menkul rehni, gayrimenkul rehni, tahliye konuları, icra dairesinin ‘örnek'leri, icra takip – tahsil harcı ve en çok rastlanan konular Yüksek Yargı Kararları ışığında incelenmiştir. Konular, tamamen uygulamaya yönelik örneklerle zenginleştirilerek, pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

İcra takip hukuku, yargılamanın icrasının adeta eli kolu olduğundan, rehber niteliğinde hazırlanan kitapta, uygulama ve pratikte okuyucuya kolaylık sağlanarak, icra takibindeki yargılama usulünün yasal mevzuatla birlikte sunulması amaçlanmıştır.

Başta; avukatlar, akademisyenler, öğrenciler, alacaklılar-borçlular, şirket ve tüzel kişiler olmak üzere, icra hukukuyla ilgilenen herkes için çok önemli bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
İcra Takibi – Genel Bilgiler
Yargıtay İçtihatları (Konulara Göre Tasniflenmiş – Görev – Yetki – Zamanaşımı)
Dilekçe Ve Talep Örnekleri
Bilirkişi Raporları – İcra Örnekleri
Barkod: 9789750255113
Yayın Tarihi: Haziran 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 647
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Altın Notlar  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İCRA TAKİBİ – GENEL BİLGİLER  29
İKİNCİ BÖLÜM:
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ – GÖREV
– YETKİ – ZAMANAŞIMI)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  45
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  64
II. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  81
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  131
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  153
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  153
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  161
V. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  171
VI. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  188
VII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  192
VIII. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  220
IX. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  246
X. TAAHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  252
XI. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  257
XII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  262
XIII. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  289
XIV. ‘ÖRNEK‘LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  316
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi  316
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi  317
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi  318
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi  320
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi  322
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi  326
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi  328
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi  330
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi  334
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi  336
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi  340
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi  343
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi  345
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  351
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ  354
İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ.  356
ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ  358
İHALENİN FESHİ  359
İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ  360
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ  362
İMZAYA İTRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  364
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  366
TAHLİYE – KİRA BORCU  368
TAAHHÜDÜ İHLAL  369
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  371
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  373
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I  374
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II  375
TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ  376
İSTİNAF DİLEKÇESİ  377
İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK  379
İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ  381
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER  384
HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI  385
BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ  386
HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ  387
BORÇLUNUN MAAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  388
HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ  389
KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ  390
BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ  391
BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ.  392
NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ  393
ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  394
TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  395
DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA, MÜVEKKİLEM …. ADINA KAYITLI …. PLAKA SAYILI VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  397
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ  398
BORÇLU TARAFÇA VERİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  399
İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE  400
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  401
TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I  402
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II  403
HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  404
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  405
TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI  406
BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ  407
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  408
KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ  409
BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI  410
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ  411
ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI  412
İKNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  413
YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI  415
BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ  416
TAKİPTEN VAZGEÇME  418
HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  419
KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI  420
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  421
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ I  422
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II  423
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III  424
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ IV  425
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ V  426
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VI  427
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VII  428
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ  429
FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR  431
5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  441
RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA  444
SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ  448
HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ  456
“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” I  458
“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” II  461
DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  464
İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  469
BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU  472
KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR  474
BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)  476
İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ  480
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  485
SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI  487
ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  490
TAKIP TALEBINDEKI VE ÖDEME EMRINDEKI FAIZLERIN YASAL FAIZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME  494
İİK MD 153 HÜKÜMLERI GEREĞINCE, TAŞINMAZDAKI IPOTEĞIN KALDIRILMASI  496
ŞIKAYET KONUSU SIRA CETVELINE ITIRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU  499
SIRA CETVELININ KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞINCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – ILK SIRADA YER ALMASI – YENIDEN SIRA CETVELININ DÜZENLENMESI  501
ŞİKAYET – DOSYA BORCUNUN FER’İLERİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ – BAKİYE ALCAK HESABI  506
İPOTEĞİN PARAYA ÇERİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ  508
LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET  509
CÜZI SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, ICRA MÜDÜRÜNÜN EKSIK MIKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA ILE ISTEMEDIĞINI, SATIŞ ISTEMININ GEÇERLI OLABILMESI IÇIN SATIŞ GIDERININ DE PEŞIN OLARAK YATIRILMASI  513
TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERI GEREĞINCE IKI YIL IÇERISINDE SATIŞ ISTENME  516
EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA  521
PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ  523
FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI  528
BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ  529
DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU  534
FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT)  538
KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ  543
NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI  545
İSTİHKAK  548
KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ  550
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ  553
ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK  554
ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”)  555
ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA  557
ŞİKAYET – M.K.’NIN 684 VE 686 MADDELERI MUCIBINDE TEFERRUAT VE MÜTEMMIM CÜZ  559
ŞİKAYET (KDV ORANI)  561
İHALENİN FESHİ  563
TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI  567
TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ  569
UYGULAMADA İCRA ÖRNEKLERİ  572
Kaynakça  643
Kavram Dizin  645
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
145.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Altın Notlar  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İCRA TAKİBİ – GENEL BİLGİLER  29
İKİNCİ BÖLÜM:
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ – GÖREV
– YETKİ – ZAMANAŞIMI)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  45
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  64
II. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  81
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  131
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  153
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  153
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  161
V. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  171
VI. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  188
VII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  192
VIII. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  220
IX. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  246
X. TAAHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  252
XI. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  257
XII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  262
XIII. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  289
XIV. ‘ÖRNEK‘LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  316
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi  316
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi  317
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi  318
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi  320
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi  322
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi  326
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi  328
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi  330
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi  334
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi  336
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi  340
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi  343
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi  345
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  351
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ  354
İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ.  356
ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ  358
İHALENİN FESHİ  359
İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ  360
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ  362
İMZAYA İTRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  364
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  366
TAHLİYE – KİRA BORCU  368
TAAHHÜDÜ İHLAL  369
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  371
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  373
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I  374
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II  375
TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ  376
İSTİNAF DİLEKÇESİ  377
İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK  379
İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ  381
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER  384
HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI  385
BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ  386
HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ  387
BORÇLUNUN MAAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  388
HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ  389
KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ  390
BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ  391
BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ.  392
NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ  393
ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  394
TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  395
DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA, MÜVEKKİLEM …. ADINA KAYITLI …. PLAKA SAYILI VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  397
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ  398
BORÇLU TARAFÇA VERİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  399
İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE  400
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  401
TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I  402
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II  403
HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  404
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  405
TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI  406
BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ  407
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  408
KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ  409
BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI  410
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ  411
ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI  412
İKNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  413
YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI  415
BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ  416
TAKİPTEN VAZGEÇME  418
HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  419
KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI  420
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  421
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ I  422
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II  423
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III  424
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ IV  425
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ V  426
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VI  427
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VII  428
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ  429
FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR  431
5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  441
RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA  444
SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ  448
HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ  456
“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” I  458
“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” II  461
DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  464
İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  469
BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU  472
KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR  474
BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)  476
İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ  480
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  485
SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI  487
ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  490
TAKIP TALEBINDEKI VE ÖDEME EMRINDEKI FAIZLERIN YASAL FAIZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME  494
İİK MD 153 HÜKÜMLERI GEREĞINCE, TAŞINMAZDAKI IPOTEĞIN KALDIRILMASI  496
ŞIKAYET KONUSU SIRA CETVELINE ITIRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU  499
SIRA CETVELININ KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞINCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – ILK SIRADA YER ALMASI – YENIDEN SIRA CETVELININ DÜZENLENMESI  501
ŞİKAYET – DOSYA BORCUNUN FER’İLERİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ – BAKİYE ALCAK HESABI  506
İPOTEĞİN PARAYA ÇERİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ  508
LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET  509
CÜZI SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, ICRA MÜDÜRÜNÜN EKSIK MIKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA ILE ISTEMEDIĞINI, SATIŞ ISTEMININ GEÇERLI OLABILMESI IÇIN SATIŞ GIDERININ DE PEŞIN OLARAK YATIRILMASI  513
TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERI GEREĞINCE IKI YIL IÇERISINDE SATIŞ ISTENME  516
EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA  521
PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ  523
FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI  528
BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ  529
DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU  534
FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT)  538
KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ  543
NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI  545
İSTİHKAK  548
KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ  550
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ  553
ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK  554
ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”)  555
ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA  557
ŞİKAYET – M.K.’NIN 684 VE 686 MADDELERI MUCIBINDE TEFERRUAT VE MÜTEMMIM CÜZ  559
ŞİKAYET (KDV ORANI)  561
İHALENİN FESHİ  563
TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI  567
TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ  569
UYGULAMADA İCRA ÖRNEKLERİ  572
Kaynakça  643
Kavram Dizin  645
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020