Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat
Ağustos 2008 / 1. Baskı / 285 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   
Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Yurt Dışında Bulunan Kişilere Yapılan Tebligat
Milletlerarası Sözleşmeler Çerçevesinde Yapılan Tebligat
Türkiyede Bulunan Yabancı Diplomatik Temsilcilere Tebligat Yapılması
Barkod: 9789750208065
Yayın Tarihi: Ağustos 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 285
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA TEBLİGAT Birinci Bölüm:
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK  19
II. TEBLİGATIN ANLAMI  22
III. ULUSLARARASI TEBLİGAT İHTİYACI  23
IV. MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEME  26
V. YURT DIŞI TEBLİGATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  31
İkinci Bölüm:
YURT DIŞINDA BULUNAN KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT
I. YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT YAPILMASI  35
A. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması  37
1. Genel Olarak  37
2. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Kanununun 25/a Maddesine Göre Yapılan Tebligat  50
a. Genel Olarak  50
b. Yapılacak İşlemler  54
aa. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  54
bb. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  54
cc. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  56
3. Konu ile İlgili Değerlendirme  58
4. Bu Konuda Hatalı Olarak Yapılan Tebligatlar  62
5. Tebligat Kanununun 25/a Maddesinin Zayıf Yönü  70
B. Yurt Dışında Resmî Bir Görevle Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması  72
1. Genel Olarak  72
2. Yapılacak İşlemler  73
a. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  73
b. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  73
c. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  73
II. TÜRKİYE’DE BULUNAN BİR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN TEBLİGAT  76
III. YURT DIŞINDA İLÂNEN TEBLİGAT YAPILMASI  82
Üçüncü Bölüm:
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE
YAPILAN TEBLİGAT
I. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT  89
A. İki Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  91
1. Genel Olarak  91
2. Yapılacak İşlemler  91
a. Talepnamenin Hazırlanması  91
b. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  92
c. Duruşma Gününün Tebliği  92
d. Gönderilecek Evrakların Onaylanması  92
e. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  92
f. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi  93
3. İstisnai Durum (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Tebligat)  93
B. Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  95
1. 17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Mahkemeleri ile İlgili Sözleşmeye Göre Tebligat  95
2. 01 Mart 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  96
a. Genel Olarak  96
b. Yapılacak İşlemler  96
aa. Talepnamenin Hazırlanması  97
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  98
cc. Duruşma Gününün Tebliği  98
dd. Gönderilecek Evrakların Onaylanması  98
ee. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  99
ff. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi  99
3. 15 Kasım 1965 tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  101
a. Genel Olarak  101
b. Yapılacak İşlemler  105
aa. Örnek 184 Formun Hazırlanması  105
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  109
cc. Duruşma Gününün Tebliği  109
dd. Gönderilen Evrakların Onaylanması  109
ee. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Maliyeye Yatırılması Gereken Gider  110
ff. Masraf Talep Edilmesi ve Masraf Talep Eden Devletler  111
aaa. Yurt Dışına Yapılan Tebligatlarda Masraf Talep Eden Devletler  115
bbb. Yurt Dışı İstinabe Taleplerinde Masraf Talep Eden Devletler  118
gg. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  123
c. Merkezi Makam Vasıtasıyla Tebligat Yapılması  124
d. Sözleşmeye Göre Diğer Tebliğ Şekilleri  125
e. Tebliğ Talebinin Reddedilebileceği Durumlar  128
f. Merkezi Makamın Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluk  131
C. Türkiye ile İki Taraflı ve Aynı Zamanda Çok Taraflı Sözleşmelere Taraf Olan Ülkeler Açısından Tebligat  132
II. YABANCI ÜLKELERDEN GELEN TEBLİĞ EVRAKININ TÜRKİYE’DE BULUNAN MUHATABA TEBLİĞ EDİLMESİ  134
III. ELEKTRONİK POSTA YOLU İLE TEBLİGAT YAPILMASI  137
Dördüncü Bölüm:
TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DİPLOMATİK TEMSİLCİLERE TEBLİGAT YAPILMASI
I. YABANCI DEVLETİN DİPLOMATİK AYRICALIĞI BULUNAN TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT  141
II. TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DEVLET TEMSİLCİLİKLERİNDE ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT  147
III. DİPLOMATİK AYRICALIĞI BULUNMAYAN YABANCILARA TEBLİGAT  148
Sonuç  149
MEVZUAT
CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ  155
HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME  165
HUKUKÎ VEYA TicarÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRİ ADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME  175
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  188
ADALET BAKANLIĞI ULUSLAR ARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 63/1 NOLU GENELGESİ (HUKUKİ KONULARDA ULUSLAR ARASI ADLİ YARDIMLAŞMA TALEPLERİNE UYGULANACAK ESASLAR)  190
Yararlanılan Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  283
 


Gözde Çağlayan Aygün
Mayıs 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Aslı Makaracı ...
Nisan 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Başak Başoğlu ...
Nisan 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Sera Reyhani Yüksel
Mart 2020
68.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA TEBLİGAT Birinci Bölüm:
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK  19
II. TEBLİGATIN ANLAMI  22
III. ULUSLARARASI TEBLİGAT İHTİYACI  23
IV. MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEME  26
V. YURT DIŞI TEBLİGATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  31
İkinci Bölüm:
YURT DIŞINDA BULUNAN KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT
I. YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT YAPILMASI  35
A. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması  37
1. Genel Olarak  37
2. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Kanununun 25/a Maddesine Göre Yapılan Tebligat  50
a. Genel Olarak  50
b. Yapılacak İşlemler  54
aa. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  54
bb. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  54
cc. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  56
3. Konu ile İlgili Değerlendirme  58
4. Bu Konuda Hatalı Olarak Yapılan Tebligatlar  62
5. Tebligat Kanununun 25/a Maddesinin Zayıf Yönü  70
B. Yurt Dışında Resmî Bir Görevle Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması  72
1. Genel Olarak  72
2. Yapılacak İşlemler  73
a. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  73
b. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  73
c. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  73
II. TÜRKİYE’DE BULUNAN BİR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN TEBLİGAT  76
III. YURT DIŞINDA İLÂNEN TEBLİGAT YAPILMASI  82
Üçüncü Bölüm:
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE
YAPILAN TEBLİGAT
I. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT  89
A. İki Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  91
1. Genel Olarak  91
2. Yapılacak İşlemler  91
a. Talepnamenin Hazırlanması  91
b. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  92
c. Duruşma Gününün Tebliği  92
d. Gönderilecek Evrakların Onaylanması  92
e. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  92
f. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi  93
3. İstisnai Durum (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Tebligat)  93
B. Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  95
1. 17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Mahkemeleri ile İlgili Sözleşmeye Göre Tebligat  95
2. 01 Mart 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  96
a. Genel Olarak  96
b. Yapılacak İşlemler  96
aa. Talepnamenin Hazırlanması  97
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  98
cc. Duruşma Gününün Tebliği  98
dd. Gönderilecek Evrakların Onaylanması  98
ee. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  99
ff. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi  99
3. 15 Kasım 1965 tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  101
a. Genel Olarak  101
b. Yapılacak İşlemler  105
aa. Örnek 184 Formun Hazırlanması  105
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  109
cc. Duruşma Gününün Tebliği  109
dd. Gönderilen Evrakların Onaylanması  109
ee. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Maliyeye Yatırılması Gereken Gider  110
ff. Masraf Talep Edilmesi ve Masraf Talep Eden Devletler  111
aaa. Yurt Dışına Yapılan Tebligatlarda Masraf Talep Eden Devletler  115
bbb. Yurt Dışı İstinabe Taleplerinde Masraf Talep Eden Devletler  118
gg. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  123
c. Merkezi Makam Vasıtasıyla Tebligat Yapılması  124
d. Sözleşmeye Göre Diğer Tebliğ Şekilleri  125
e. Tebliğ Talebinin Reddedilebileceği Durumlar  128
f. Merkezi Makamın Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluk  131
C. Türkiye ile İki Taraflı ve Aynı Zamanda Çok Taraflı Sözleşmelere Taraf Olan Ülkeler Açısından Tebligat  132
II. YABANCI ÜLKELERDEN GELEN TEBLİĞ EVRAKININ TÜRKİYE’DE BULUNAN MUHATABA TEBLİĞ EDİLMESİ  134
III. ELEKTRONİK POSTA YOLU İLE TEBLİGAT YAPILMASI  137
Dördüncü Bölüm:
TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DİPLOMATİK TEMSİLCİLERE TEBLİGAT YAPILMASI
I. YABANCI DEVLETİN DİPLOMATİK AYRICALIĞI BULUNAN TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT  141
II. TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DEVLET TEMSİLCİLİKLERİNDE ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT  147
III. DİPLOMATİK AYRICALIĞI BULUNMAYAN YABANCILARA TEBLİGAT  148
Sonuç  149
MEVZUAT
CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ  155
HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME  165
HUKUKÎ VEYA TicarÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRİ ADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME  175
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  188
ADALET BAKANLIĞI ULUSLAR ARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 63/1 NOLU GENELGESİ (HUKUKİ KONULARDA ULUSLAR ARASI ADLİ YARDIMLAŞMA TALEPLERİNE UYGULANACAK ESASLAR)  190
Yararlanılan Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  283
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.