Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6098 Sayılı TBK Kapsamında
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Sona Erdirilmesi
Ekim 2019 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Konut ve çatılı işyeri kiraları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 339 – 356. maddeleri arasında kira sözleşmesinin bir türü olarak düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümler, kiracının sözleşmenin zayıf tarafı olarak görülmesi nedeniyle, esas olarak kiracıyı koruma amacı taşımaktadır. Bu koruma, kendini özellikle sözleşmenin sona erdirilmesinde göstermektedir. Zira sözleşmenin sona erdirilmesi, kiracı tarafa nazaran kiraya veren bakımından kanunda son derece sıkı şartlara bağlanmıştır. Bu sebeple uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklar, çoğunlukla kiraya verenin sözleşmeyi sona erdirmek istemesi noktasında toplanmaktadır.

Çalışmamızda da uygulamaya dönük olarak, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin 6098 sayılı TBK kapsamında kiraya veren tarafından sona erdirilmesi ve kiracının tahliyesi incelenmiş; konuya, sözleşmeyi sona erdirmesi daha güç taraf olan kiraya veren cephesinden bakılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, tarafların borçları ile konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin uygulama alanı, bu kira türüne özgü getirilen güvence bedeli, kiracı aleyhine düzenleme yasağı gibi çalışmanın esas konusuyla bağlantılı olan diğer düzenlemelere değinilmiştir. Çalışmanın esasını oluşturan ikinci bölümde, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından hem genel hükümler hem de konut ve çatılı işyeri kirasına özgü hükümler kapsamında sona erdirilmesinin şartları incelenmiştir. Son olarak da sözleşmenin sona ermesinin hüküm ve sonuçları ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Uygulama Alanı
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinde Tarafların Borçları
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar ve Kiracı Lehine Düzenlemeler
Kiraya Verenin Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesini Sona Erdirme Nedenleri
Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu
Tahliye ve İade Davası
Yeniden Kiralama Yasağı
6217 Sayılı Kanunla İşyeri Kiralarında Yürürlüğü Ertelenen Hükümler
Barkod: 9789750257834
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
1. BÖLÜM:
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ
1.1. GENEL OLARAK  17
1.2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE UYGULAMA ALANI  18
1.2.1. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Tanımı  18
1.2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kavramları  19
1.2.3. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Unsurları  21
1.2.3.1. Kiralanan Konut veya Çatılı İşyerinin Kullanılmasının Devri  22
1.2.3.2. Kira Bedeli  22
1.2.3.3. Tarafların Anlaşması  27
1.2.4. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulama Alanı  27
1.2.4.1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  27
1.2.4.2. Konu Bakımından Uygulama Alanı ve Kullanımı Kiracıya Bırakılan Eşya  30
1.2.4.3. Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmazların Durumu  31
1.2.4.4. Tarafı Kamu Kuruluşu Olan Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Durumu  33
1.3. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
1.4. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE GEÇERLİLİĞİ  39
1.5. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  40
1.5.1. Kiraya Verenin Borçları  40
1.5.1.1. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Vaziyette Teslim Borcu  40
1.5.1.2. Kiralananın Ayıplarından Sorumluluk  40
1.5.1.2.1. Ayıptan Sorumluluğun Şartları  41
1.5.1.2.2. Ayıptan Sorumluluğun Gerçekleşmesi Halinde Kiracının Hakları  42
1.5.1.3. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Nedeniyle Sorumluluk  45
1.5.1.4. Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri Ödeme ile Yan Giderlere Katılma Borcu  46
1.5.1.4.1. Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri Ödeme Borcu  46
1.5.1.4.2. Yan Giderlere Katlanma Borcu  47
1.5.2. Kiracının Borçları  47
1.5.2.1. Kira Bedelini Ödeme Borcu  47
1.5.2.1.1. Kira Bedelinin Belirlenmesi  47
1.5.2.1.2. Dava Açma Süresi  52
1.5.2.2. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  52
1.5.2.3. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  54
1.5.2.4. Kullanma Giderlerini Ödeme Borcu  55
1.5.2.5. Ayıpları Bildirme ile Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  56
1.5.2.6. Kiralananı Geri Verme Borcu  57
1.5.2.6.1. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminde Geri Verilmesi  57
1.5.2.6.2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi  58
1.6. KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR VE KİRACI LEHİNE DÜZENLEMELER  58
1.6.1. Kiralananda Yenilik ve Değişikler Yapılması  58
1.6.2. Alt Kira, Kullanım Hakkının Devri ve Kira İlişkisinin Devri  59
1.6.2.1. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  59
1.6.2.2. Kira İlişkisinin Devri  60
1.6.3. Bağlantılı İşlem Yapma Yasağı  62
1.6.4. Kiracının Güvence Vermesi  64
1.6.5. Kiracı Aleyhine Değişiklik ve Düzenleme Yasağı  68
1.6.5.1. Kira Bedelinin Belirlenmesi Dışında Kiracı Aleyhine Değişiklik Yapma Yasağı  68
1.6.5.2. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı  69
2. BÖLÜM:
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN
KİRAYA VEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ
2.1. GENEL OLARAK  71
2.2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SONA ERDİRİLMESİ  71
2.2.1. İkale (Sona Erdirme) Anlaşması  71
2.2.2. İrade Bozukluğu Nedeniyle Sözleşmenin İptali  72
2.2.3. Aşırı Yararlanma (Gabin) Nedeniyle Sözleşmenin İptali  74
2.3. KİRAYA VERENİN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ  75
2.3.1. Önemli Sebeplerden Ötürü Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  76
2.3.1.1. Kiraya Veren Açısından Sözleşmenin Devamını Çekilmez Kılan Önemli Sebebin Varlığı  77
2.3.1.2. Kiracıya Yapılacak Fesih Bildirimi  78
2.3.1.3. Kiracıya Ödenecek Tazminat  79
2.3.2. Kiracının İflası Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  81
2.3.2.1. Kiracı Kiralananın Tesliminden Sonra İflas Etmiş Olmalı  81
2.3.2.2. İşleyecek Kira Bedelleri İçin Güvence İstenmeli  81
2.3.2.3. Verilen Sürede Yeterli Güvence Gösterilmemiş Olmalı  82
2.3.3. Kira Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  82
2.3.3.1. Kiracı Kira Bedelini veya Yan Giderleri Kısmen veya Tamamen Ödememiş Olmalı  83
2.3.3.2. Kiracıya Süre Verilmiş Olmalı  84
2.3.3.3. Verilen Süre İçinde Borç İfa Edilmemiş Olmalı  86
2.3.4. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Aykırı Kullanımı Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  87
2.3.4.1. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Yükümlülüğüne Aykırı Davranması  87
2.3.4.2. Sözleşmenin Feshi İçin Kiracıya Gönderilecek Yazılı Fesih Bildirimi  90
2.3.4.2.1. Yazılı Bildirimle Süre Verilmesi Gerekliliği  90
2.3.4.2.2. Yazılı Bildirimle Süre Verilmeden Derhal Fesih Hakkı  91
2.3.4.2.2.1. Kiralanana Kasten Ağır Bir Zarar Verilmesi  91
2.3.4.2.2.2. Kiracıya Verilecek Sürenin Yararsız Olacağının Anlaşılması  92
2.3.4.2.2.3. Kiracının Davranışlarının Çekilmez Olması  92
2.3.5. Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Genel Nedenlerden Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Uygulanamayacak Olanlar  93
2.3.5.1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması  93
2.3.5.2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi  93
2.4. KİRAYA VERENİN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ NEDENLERLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRMESİ  94
2.4.1. Bildirim Yoluyla Sona Erdirme  94
2.4.1.1. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi  95
2.4.1.1.1. On Yıllık Uzama Süresi  96
2.4.1.1.2. Kiracıya Yapılacak Bildirim  98
2.4.1.2. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı. İşyeri. Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi  98
2.4.1.3. Bildirimin Geçerliliği  99
2.4.1.3.1. Şekli ve Niteliği  99
2.4.1.3.2. Aile Konutu Açısından Bildirimin Şekli  100
2.4.2. Dava Yoluyla Sona Erdirme  101
2.4.2.1. Kiraya Verenin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye  102
2.4.2.1.1. Konut veya İşyeri Gereksinimi Kiralananın Kendisi, Eşi, Altsoyu, Üstsoyu veya Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişiler Açısından Söz Konusu Olmalı  103
2.4.2.1.2. Kiralananın Konut veya İşyeri Olarak Kullanılması Gereksinimi Gerçek Olmalı  105
2.4.2.1.3. Dava m. 350/3’te Öngörülen Sürelere Uyularak Açılmalı  107
2.4.2.2. Kiralananın Yeniden İnşa veya İmar Amacıyla Tahliyesi  109
2.4.2.2.1. Kiralananın Yeniden İnşa Edilmesi veya İmar Amacıyla Esaslı Surette Onarımı, Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Gereği  109
2.4.2.2.2. Yapılacak Onarım, Genişletme veya Değişiklik İşleri Esnasında Binanın İçinde Oturmanın veya Çalışmanın Mümkün Olmaması  110
2.4.2.2.3. İbraz Edilen Proje veya Ruhsatnamenin Fennen ve İmar Mevzuatına Göre Mahalline Uygulanmasının Mümkün Olması  111
2.4.2.2.4. TBK m. 350/3’te Öngörülen Süreye Uygun Olarak Dava Açılması  111
2.4.2.3. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye  112
2.4.2.3.1. Mevcut Bir Kira Sözleşmesine Konu Kiralanan Sonradan Edinilmiş Olmalıdır  113
2.4.2.3.2. Kiralananı Sonradan Edinen Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Olmalıdır  114
2.4.2.3.3. Dava m. 351’de Belirtilen Sürelere Uyularak Açılmalıdır  115
2.4.2.4. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Sona Erdirme  116
2.4.2.4.1. Kiracı Tarafından Verilmiş Yazılı Bir Tahliye Taahhüdü (Sözü) Bulunmalıdır  117
2.4.2.4.2. Kiracı Yazılı Taahhüdünde Belirttiği Tarihte Kiralananı Boşaltmamış Olmalıdır  120
2.4.2.4.3. Kiraya Veren, Tahliye Taahhüdünde Gösterilen Tarihten İtibaren Bir Ay İçerisinde İcraya Başvurmalı veya Dava Açmalıdır  120
2.4.2.5. İki Haklı İhtar Nedeniyle Açılan Tahliye Davasıyla Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  122
2.4.2.5.1. Kiracıya Kira Bedelini Ödememesi Sebebiyle Haklı İhtarda Bulunulması Gerekir  122
2.4.2.5.2. İhtarın Yazılı Olması ve Ödenmeyen Kira Miktarlarının Gösterilmesi Gerekir  123
2.4.2.5.3. Kanunda Belirlenen Dönem İçinde İki Haklı İhtarda Bulunulması Gerekir  124
2.4.2.5.4. Kira Süresinin Bitimini İzleyen Bir Ay İçinde Davanın Açılması Gerekir  126
2.4.2.6. Kiracının veya Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması  127
2.4.2.6.1. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Maliki Bulunduğu Bir Konutun Bulunması Gerekir  127
2.4.2.6.2. Konutun Kiralananla Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Olması Gerekir  128
2.4.2.6.3. Konutun Kullanıma Elverişli Olması Gerekir  129
2.4.2.6.4. Kiraya Verenin, Kira Sözleşmesi Kurulduğu Sırada Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Kullanıma Elverişli Bir Konutu Bulunduğunu Bilmemesi Gerekir  129
2.4.2.6.5. Kira Süresinin Sona Ermesini İzleyen Bir Ay İçinde Tahliye Davası Açılması Gerekir  130
2.4.3. Kiracının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  130
3. BÖLÜM:
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN
SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
3.1. GENEL OLARAK  133
3.2. TAHLİYE VE İADE DAVASI  133
3.2.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  135
3.2.1.1. Görevli Mahkeme  135
3.2.1.2. Yetkili Mahkeme  137
3.2.2. İspat  140
3.3. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ  142
3.3.1. Genel Olarak  142
3.3.2. Geri Verme Borcunun Kapsamı  142
3.3.2.1. Kiracının Kiralananı Teslim Aldığı Haliyle Geri Verme Borcu  143
3.3.2.2. Kiracının Sözleşmeye Uygun Kullanımdan Doğan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Tutulmaması  143
3.3.2.3. Kiracının Yalnızca Sözleşmeye Aykırı Kullanımdan Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulması  144
3.3.3. Geri Verme Borcunun Şekli  145
3.3.4. Geri Verme Borcuna Aykırılık  146
3.3.5. Kiraya Verenin Geri Verme Sırasında Gözden Geçirme ve Bildirimde Bulunma Yükü  148
3.3.5.1. Genel Olarak  148
3.3.5.2. Kiralananı Gözden Geçirme Yükü  149
3.3.5.3. Ayıp ve Eksiklikleri Bildirme Yükü  150
3.4. YENİDEN KİRALAMA YASAĞI  151
Sonuç  155
Kaynakça  159
Kavram Dizini  167
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
1. BÖLÜM:
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ
1.1. GENEL OLARAK  17
1.2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE UYGULAMA ALANI  18
1.2.1. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Tanımı  18
1.2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kavramları  19
1.2.3. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Unsurları  21
1.2.3.1. Kiralanan Konut veya Çatılı İşyerinin Kullanılmasının Devri  22
1.2.3.2. Kira Bedeli  22
1.2.3.3. Tarafların Anlaşması  27
1.2.4. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulama Alanı  27
1.2.4.1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  27
1.2.4.2. Konu Bakımından Uygulama Alanı ve Kullanımı Kiracıya Bırakılan Eşya  30
1.2.4.3. Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmazların Durumu  31
1.2.4.4. Tarafı Kamu Kuruluşu Olan Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Durumu  33
1.3. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
1.4. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE GEÇERLİLİĞİ  39
1.5. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  40
1.5.1. Kiraya Verenin Borçları  40
1.5.1.1. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Vaziyette Teslim Borcu  40
1.5.1.2. Kiralananın Ayıplarından Sorumluluk  40
1.5.1.2.1. Ayıptan Sorumluluğun Şartları  41
1.5.1.2.2. Ayıptan Sorumluluğun Gerçekleşmesi Halinde Kiracının Hakları  42
1.5.1.3. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Nedeniyle Sorumluluk  45
1.5.1.4. Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri Ödeme ile Yan Giderlere Katılma Borcu  46
1.5.1.4.1. Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri Ödeme Borcu  46
1.5.1.4.2. Yan Giderlere Katlanma Borcu  47
1.5.2. Kiracının Borçları  47
1.5.2.1. Kira Bedelini Ödeme Borcu  47
1.5.2.1.1. Kira Bedelinin Belirlenmesi  47
1.5.2.1.2. Dava Açma Süresi  52
1.5.2.2. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  52
1.5.2.3. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  54
1.5.2.4. Kullanma Giderlerini Ödeme Borcu  55
1.5.2.5. Ayıpları Bildirme ile Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  56
1.5.2.6. Kiralananı Geri Verme Borcu  57
1.5.2.6.1. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminde Geri Verilmesi  57
1.5.2.6.2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi  58
1.6. KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR VE KİRACI LEHİNE DÜZENLEMELER  58
1.6.1. Kiralananda Yenilik ve Değişikler Yapılması  58
1.6.2. Alt Kira, Kullanım Hakkının Devri ve Kira İlişkisinin Devri  59
1.6.2.1. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  59
1.6.2.2. Kira İlişkisinin Devri  60
1.6.3. Bağlantılı İşlem Yapma Yasağı  62
1.6.4. Kiracının Güvence Vermesi  64
1.6.5. Kiracı Aleyhine Değişiklik ve Düzenleme Yasağı  68
1.6.5.1. Kira Bedelinin Belirlenmesi Dışında Kiracı Aleyhine Değişiklik Yapma Yasağı  68
1.6.5.2. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı  69
2. BÖLÜM:
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN
KİRAYA VEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ
2.1. GENEL OLARAK  71
2.2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SONA ERDİRİLMESİ  71
2.2.1. İkale (Sona Erdirme) Anlaşması  71
2.2.2. İrade Bozukluğu Nedeniyle Sözleşmenin İptali  72
2.2.3. Aşırı Yararlanma (Gabin) Nedeniyle Sözleşmenin İptali  74
2.3. KİRAYA VERENİN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ  75
2.3.1. Önemli Sebeplerden Ötürü Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  76
2.3.1.1. Kiraya Veren Açısından Sözleşmenin Devamını Çekilmez Kılan Önemli Sebebin Varlığı  77
2.3.1.2. Kiracıya Yapılacak Fesih Bildirimi  78
2.3.1.3. Kiracıya Ödenecek Tazminat  79
2.3.2. Kiracının İflası Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  81
2.3.2.1. Kiracı Kiralananın Tesliminden Sonra İflas Etmiş Olmalı  81
2.3.2.2. İşleyecek Kira Bedelleri İçin Güvence İstenmeli  81
2.3.2.3. Verilen Sürede Yeterli Güvence Gösterilmemiş Olmalı  82
2.3.3. Kira Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  82
2.3.3.1. Kiracı Kira Bedelini veya Yan Giderleri Kısmen veya Tamamen Ödememiş Olmalı  83
2.3.3.2. Kiracıya Süre Verilmiş Olmalı  84
2.3.3.3. Verilen Süre İçinde Borç İfa Edilmemiş Olmalı  86
2.3.4. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Aykırı Kullanımı Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  87
2.3.4.1. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Yükümlülüğüne Aykırı Davranması  87
2.3.4.2. Sözleşmenin Feshi İçin Kiracıya Gönderilecek Yazılı Fesih Bildirimi  90
2.3.4.2.1. Yazılı Bildirimle Süre Verilmesi Gerekliliği  90
2.3.4.2.2. Yazılı Bildirimle Süre Verilmeden Derhal Fesih Hakkı  91
2.3.4.2.2.1. Kiralanana Kasten Ağır Bir Zarar Verilmesi  91
2.3.4.2.2.2. Kiracıya Verilecek Sürenin Yararsız Olacağının Anlaşılması  92
2.3.4.2.2.3. Kiracının Davranışlarının Çekilmez Olması  92
2.3.5. Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Genel Nedenlerden Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Uygulanamayacak Olanlar  93
2.3.5.1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması  93
2.3.5.2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi  93
2.4. KİRAYA VERENİN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ NEDENLERLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRMESİ  94
2.4.1. Bildirim Yoluyla Sona Erdirme  94
2.4.1.1. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi  95
2.4.1.1.1. On Yıllık Uzama Süresi  96
2.4.1.1.2. Kiracıya Yapılacak Bildirim  98
2.4.1.2. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı. İşyeri. Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi  98
2.4.1.3. Bildirimin Geçerliliği  99
2.4.1.3.1. Şekli ve Niteliği  99
2.4.1.3.2. Aile Konutu Açısından Bildirimin Şekli  100
2.4.2. Dava Yoluyla Sona Erdirme  101
2.4.2.1. Kiraya Verenin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye  102
2.4.2.1.1. Konut veya İşyeri Gereksinimi Kiralananın Kendisi, Eşi, Altsoyu, Üstsoyu veya Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişiler Açısından Söz Konusu Olmalı  103
2.4.2.1.2. Kiralananın Konut veya İşyeri Olarak Kullanılması Gereksinimi Gerçek Olmalı  105
2.4.2.1.3. Dava m. 350/3’te Öngörülen Sürelere Uyularak Açılmalı  107
2.4.2.2. Kiralananın Yeniden İnşa veya İmar Amacıyla Tahliyesi  109
2.4.2.2.1. Kiralananın Yeniden İnşa Edilmesi veya İmar Amacıyla Esaslı Surette Onarımı, Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Gereği  109
2.4.2.2.2. Yapılacak Onarım, Genişletme veya Değişiklik İşleri Esnasında Binanın İçinde Oturmanın veya Çalışmanın Mümkün Olmaması  110
2.4.2.2.3. İbraz Edilen Proje veya Ruhsatnamenin Fennen ve İmar Mevzuatına Göre Mahalline Uygulanmasının Mümkün Olması  111
2.4.2.2.4. TBK m. 350/3’te Öngörülen Süreye Uygun Olarak Dava Açılması  111
2.4.2.3. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye  112
2.4.2.3.1. Mevcut Bir Kira Sözleşmesine Konu Kiralanan Sonradan Edinilmiş Olmalıdır  113
2.4.2.3.2. Kiralananı Sonradan Edinen Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Olmalıdır  114
2.4.2.3.3. Dava m. 351’de Belirtilen Sürelere Uyularak Açılmalıdır  115
2.4.2.4. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Sona Erdirme  116
2.4.2.4.1. Kiracı Tarafından Verilmiş Yazılı Bir Tahliye Taahhüdü (Sözü) Bulunmalıdır  117
2.4.2.4.2. Kiracı Yazılı Taahhüdünde Belirttiği Tarihte Kiralananı Boşaltmamış Olmalıdır  120
2.4.2.4.3. Kiraya Veren, Tahliye Taahhüdünde Gösterilen Tarihten İtibaren Bir Ay İçerisinde İcraya Başvurmalı veya Dava Açmalıdır  120
2.4.2.5. İki Haklı İhtar Nedeniyle Açılan Tahliye Davasıyla Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  122
2.4.2.5.1. Kiracıya Kira Bedelini Ödememesi Sebebiyle Haklı İhtarda Bulunulması Gerekir  122
2.4.2.5.2. İhtarın Yazılı Olması ve Ödenmeyen Kira Miktarlarının Gösterilmesi Gerekir  123
2.4.2.5.3. Kanunda Belirlenen Dönem İçinde İki Haklı İhtarda Bulunulması Gerekir  124
2.4.2.5.4. Kira Süresinin Bitimini İzleyen Bir Ay İçinde Davanın Açılması Gerekir  126
2.4.2.6. Kiracının veya Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması  127
2.4.2.6.1. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Maliki Bulunduğu Bir Konutun Bulunması Gerekir  127
2.4.2.6.2. Konutun Kiralananla Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Olması Gerekir  128
2.4.2.6.3. Konutun Kullanıma Elverişli Olması Gerekir  129
2.4.2.6.4. Kiraya Verenin, Kira Sözleşmesi Kurulduğu Sırada Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Kullanıma Elverişli Bir Konutu Bulunduğunu Bilmemesi Gerekir  129
2.4.2.6.5. Kira Süresinin Sona Ermesini İzleyen Bir Ay İçinde Tahliye Davası Açılması Gerekir  130
2.4.3. Kiracının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  130
3. BÖLÜM:
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN
SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
3.1. GENEL OLARAK  133
3.2. TAHLİYE VE İADE DAVASI  133
3.2.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  135
3.2.1.1. Görevli Mahkeme  135
3.2.1.2. Yetkili Mahkeme  137
3.2.2. İspat  140
3.3. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ  142
3.3.1. Genel Olarak  142
3.3.2. Geri Verme Borcunun Kapsamı  142
3.3.2.1. Kiracının Kiralananı Teslim Aldığı Haliyle Geri Verme Borcu  143
3.3.2.2. Kiracının Sözleşmeye Uygun Kullanımdan Doğan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Tutulmaması  143
3.3.2.3. Kiracının Yalnızca Sözleşmeye Aykırı Kullanımdan Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulması  144
3.3.3. Geri Verme Borcunun Şekli  145
3.3.4. Geri Verme Borcuna Aykırılık  146
3.3.5. Kiraya Verenin Geri Verme Sırasında Gözden Geçirme ve Bildirimde Bulunma Yükü  148
3.3.5.1. Genel Olarak  148
3.3.5.2. Kiralananı Gözden Geçirme Yükü  149
3.3.5.3. Ayıp ve Eksiklikleri Bildirme Yükü  150
3.4. YENİDEN KİRALAMA YASAĞI  151
Sonuç  155
Kaynakça  159
Kavram Dizini  167
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020