Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, Damga Vergisi ve Harçlar
Nisan 2019 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 14.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, Damga Vergisi ve Harçlar" ismiyle yayınlanan bu kitabında; amme alacaklarının takip ve tahsili, damga vergisi ve harçlar üç ayrı bölüm halinde anlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle amme alacaklarının takip ve tahsili başlığı altında; amme alacağı kavramı, amme alacağını güvence altına alma yolları ve amme alacaklarının cebren tahsil süreci açıklanmıştır. İkinci olarak damga vergisi kanunu hükümleri çerçevesinde damga vergisinde vergilendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamaları anlatılmıştır. Üçüncü olarak ise öncelikle harçlar ve Harçlar Kanunu'na ilişkin açıklamalar yapılmış, ardından yargı harçları anlatılmıştır. Kitap başta hukuk fakülteleri, İİBF ve Adalet Meslek Yüksekokulları olmak üzere kitabın içeriğinde yer alan konuların işlendiği fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere ve konuyla ilgilenen memur ve mali müşavirler gibi meslek mensuplarına yardımcı olabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili
Damga Vergisi ve Uygulaması
Harçlar Kanunu ve Uygulaması
Barkod: 9789750254451
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Kitap
KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ
I. TEMEL KAVRAMLAR  15
A. Kamu Alacağı  15
B. Amme (Kamu) Borçlusu veya Borçlu  17
C. Alacaklı Amme (Kamu) İdaresi ve Tahsil Dairesi  17
D. Mal ve Para Cezaları Terimleri  18
E. Takibat Giderleri  18
F. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı ve Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı  18
II. KAMU ALACAĞINI KORUMA YÖNTEMLERİ  19
A. Teminat İstenmesi ve Şahsi Kefalet  19
1. Teminat  19
2. Şahsi Kefalet  21
B. İhtiyati Haciz  21
1. İhtiyati Haciz Nedenleri  21
2. İhtiyaten Haczedilen Malların Durumu  22
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması  22
C. İhtiyati Tahakkuk  23
D. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı  23
1. Haciz Durumunda Rüchaniyet  23
2. Rehinli Alacağın Varlığında Rüçhaniyet  25
3. Borçlunun İflası, Mirasın Reddi, Terekenin Resmi Tasfiyesi Hallerinde Rüchaniyet  25
E. Kamu Alacaklarında Sorumluluk  26
1. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  26
2. Limited Şirketlerin Amme Borçları  27
3. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  27
4. Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri  28
F. İptal Davası Açma  28
1. İptal Davası Açmayı Gerektiren Fiiller  29
a. Hükümsüz Sayılan Tasarrufların Varlığı  29
b. Amme Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar  30
2. Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri  30
G. Borçlunun İflasının İstenmesi  30
H. Takas (Mahsup)  31
I. Mal Bildiriminde Bulunma Talebi  31
III. KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ–TECİL VE TEHİRİ  32
A. Kamu Alacağının Ödenmesi  32
B. Kamu Alacaklarında Tecil  33
1. Genel Olarak Tecil Uygulaması  33
2. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili  34
C. Kamu Alacağının Tehiri  36
1. Tecil Edilmiş Borçla İlgili Olarak İcranın Tehiri Kararının Verilmesi  37
2. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması  37
IV. KAMU ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI  38
A. Genel Olarak Gecikme Zammı Uygulaması  38
B. Cezalar Üzerinden Gecikme Zammı Uygulanması  38
V. KAMU ALACAĞININ CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ  39
A. Ödeme Emri Gönderilmesi  39
B. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefil Takibi  40
C. Haciz Uygulaması  40
1. Haczedilemeyecek Mallar  41
2. Kısmen Haczedilebilir Gelirler  42
3. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  43
4. Üçüncü Şahıslara Ait Malların Haczine İtiraz  43
5. Menkul Malların Haczi ve Satışı  44
6. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi ve Satışı;  44
7. Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi  46
D. Borçlunun İflasının İstenmesi  47
E. Acziyet Hali  47
VI. KAMU ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI  47
A. Genel Olarak Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı  47
B. Tahsil Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  48
1. Tahsil Zamanaşımının Durması  48
2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi  48
VII. KAMU ALACAKLARININ TERKİNİ  49
A. Tabii Afetler Sebebiyle Terkin  49
B. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin  51
VIII. 6183 SAYILI KANUN’LA YASAKLANMIŞ FİİLLER  51
A. Sırrın İfşası Yasağı  51
B. Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satılamayacak Olanlar  51
C. Takdir İşlemlerine ve Kararlara Katılma Yasağı  52
D. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olanlar  52
E. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar  52
F. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler  53
G. Kamu Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler  53
H. İstenecek Bilgileri Vermeyenler  53
SORULAR  54
İkinci Kitap
DAMGA VERGİSİ VE UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK DAMGA VERGİSİ  65
II. TÜRKİYE’DE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI  67
A. Damga Vergisinin Konusu  67
B. Damga Vergisinin Mükellefi  68
1. Yabancı Memleketlerle Türkiye'deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kâğıtların Vergisi  68
2. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi  69
3. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması Halinde Damga Vergisi  70
4. Birden Fazla İmzalı Kâğıtlarda Damga Vergisi  70
C. Damga Vergisinde Sorumluluk  71
D. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  73
E. Damga Vergisinden İstisna Kâğıtlar  73
III. DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI VE TARİFESİ  75
A. Damga Vergisinin Matrahı ve Vergileme Ölçüleri  75
B. Cumhurbaşkanı'nın Damga Vergisi Tarifesini Değiştirme Yetkisi  79
IV. DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ  80
A. İstihkaktan Kesinti Yöntemi  80
B. Basılı Damga Koyma Yöntemi  81
C. Makbuz Verme Yöntemi  81
1. Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirenlerde Beyan ve Ödeme  82
2. Süreksiz Mükellefiyet Tesis Ettirenlerde Beyan ve Ödeme  82
SORULAR  83
Üçüncü Kitap
HARÇLAR KANUNU VE UYGULAMASI
I. HARÇLARIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  93
A. Harçların Tanımı  93
B. Harçların Amaçları  94
C. Harçların Özellikleri  96
II. HARÇLARIN DİĞER KAMU GELİRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  97
A. Harçlar ve Vergiler  97
B. Harçlar ve Resimler  98
C. Harçlar ve Parafiskal Gelirler  98
D. Harçlar, Şerefiye ve Katılma Payları  99
E. Harçlar ve Teşebbüs Gelirleri  100
III. TÜRKİYE’DE HARÇ TÜRLERİ VE YARGI HARÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  101
A. Türkiye’de Harç Türleri  101
B. Türkiye’de Yargı Harçlarının Tarihi Gelişimi  101
IV. TÜRKİYE’DE YARGI HARÇLARI  103
A. Yargı Harçlarının Konusu  103
1. Mahkeme Harçları  104
a. Başvurma Harçları  104
b. Celse Harçları  105
c. Karar ve İlam Harçları  106
ca. Nispi Harç  106
cb. Maktu Harç  107
d. Keşif Harçları  107
e. Hakem Kararlarının Yargı Harçlarına Tabi Olmasının Şartı  107
f. Yabancı Mahkeme İlamlarından Harç Alınması  107
g. Bölge İdare Mahkemeleri İle Danıştay İşlemleri  108
h. Yargı Harçlarında Özellikli Durumlar  108
2. İcra–İflas Harçları  109
a. İcra Harçları  109
b. İflas Harçları  112
c. Cezaevi Yapı Harcı  113
d. Konkordato Harçları  113
3. Ticaret Sicili Harçları  114
4. Vergi Yargısı Harçları  115
5. Diğer Yargı Harçları  116
a. Suret Harçları  116
b. Muhafaza Harçları  116
c. Defter Tutma Harçları  116
d. Miras İşlerine Ait Harçlar  116
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar  117
B. Yargı Harçlarında Mükellef  117
C. Yargı Harçlarında Muaflıklar ve İstisnalar  118
1. Harçtan Muaf Olanlar  118
2. Harçtan Müstesna İşlemler  118
D. Yargı Harçlarının Matrahı ve Harç Tarifesi  119
1. Mahkeme Harçlarında Harç Alma Ölçüleri  120
2. İcra Takip ve Tahsil Harcında Değer ve Nispet  121
E. Harcın Ödenmesi  121
1. Maktu Harçlarda Ödeme Zamanı  121
2. Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı  122
a. Karar ve İlam Harcı  122
b. İcra Tahsil Harcı ve İflas Harcı  122
c. Depozito, Defter Tutma ve Miras İşlerine Ait Harçlar  122
3. Noksan Tespit Edilen Değer Üzerinden Harcın Ödenmesi  123
4. Süresinde Ödenmeyen Yargı Harçları  123
5. Harcı Ödenmeyen İşlemler  123
SORULAR  124
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  133
 


Mustafa Lütfi Tombaloğlu
Ocak 2011
55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Kitap
KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ
I. TEMEL KAVRAMLAR  15
A. Kamu Alacağı  15
B. Amme (Kamu) Borçlusu veya Borçlu  17
C. Alacaklı Amme (Kamu) İdaresi ve Tahsil Dairesi  17
D. Mal ve Para Cezaları Terimleri  18
E. Takibat Giderleri  18
F. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı ve Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı  18
II. KAMU ALACAĞINI KORUMA YÖNTEMLERİ  19
A. Teminat İstenmesi ve Şahsi Kefalet  19
1. Teminat  19
2. Şahsi Kefalet  21
B. İhtiyati Haciz  21
1. İhtiyati Haciz Nedenleri  21
2. İhtiyaten Haczedilen Malların Durumu  22
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması  22
C. İhtiyati Tahakkuk  23
D. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı  23
1. Haciz Durumunda Rüchaniyet  23
2. Rehinli Alacağın Varlığında Rüçhaniyet  25
3. Borçlunun İflası, Mirasın Reddi, Terekenin Resmi Tasfiyesi Hallerinde Rüchaniyet  25
E. Kamu Alacaklarında Sorumluluk  26
1. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  26
2. Limited Şirketlerin Amme Borçları  27
3. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  27
4. Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri  28
F. İptal Davası Açma  28
1. İptal Davası Açmayı Gerektiren Fiiller  29
a. Hükümsüz Sayılan Tasarrufların Varlığı  29
b. Amme Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar  30
2. Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri  30
G. Borçlunun İflasının İstenmesi  30
H. Takas (Mahsup)  31
I. Mal Bildiriminde Bulunma Talebi  31
III. KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ–TECİL VE TEHİRİ  32
A. Kamu Alacağının Ödenmesi  32
B. Kamu Alacaklarında Tecil  33
1. Genel Olarak Tecil Uygulaması  33
2. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili  34
C. Kamu Alacağının Tehiri  36
1. Tecil Edilmiş Borçla İlgili Olarak İcranın Tehiri Kararının Verilmesi  37
2. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması  37
IV. KAMU ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI  38
A. Genel Olarak Gecikme Zammı Uygulaması  38
B. Cezalar Üzerinden Gecikme Zammı Uygulanması  38
V. KAMU ALACAĞININ CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ  39
A. Ödeme Emri Gönderilmesi  39
B. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefil Takibi  40
C. Haciz Uygulaması  40
1. Haczedilemeyecek Mallar  41
2. Kısmen Haczedilebilir Gelirler  42
3. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  43
4. Üçüncü Şahıslara Ait Malların Haczine İtiraz  43
5. Menkul Malların Haczi ve Satışı  44
6. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi ve Satışı;  44
7. Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi  46
D. Borçlunun İflasının İstenmesi  47
E. Acziyet Hali  47
VI. KAMU ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI  47
A. Genel Olarak Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı  47
B. Tahsil Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  48
1. Tahsil Zamanaşımının Durması  48
2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi  48
VII. KAMU ALACAKLARININ TERKİNİ  49
A. Tabii Afetler Sebebiyle Terkin  49
B. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin  51
VIII. 6183 SAYILI KANUN’LA YASAKLANMIŞ FİİLLER  51
A. Sırrın İfşası Yasağı  51
B. Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satılamayacak Olanlar  51
C. Takdir İşlemlerine ve Kararlara Katılma Yasağı  52
D. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olanlar  52
E. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar  52
F. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler  53
G. Kamu Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler  53
H. İstenecek Bilgileri Vermeyenler  53
SORULAR  54
İkinci Kitap
DAMGA VERGİSİ VE UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK DAMGA VERGİSİ  65
II. TÜRKİYE’DE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI  67
A. Damga Vergisinin Konusu  67
B. Damga Vergisinin Mükellefi  68
1. Yabancı Memleketlerle Türkiye'deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kâğıtların Vergisi  68
2. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi  69
3. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması Halinde Damga Vergisi  70
4. Birden Fazla İmzalı Kâğıtlarda Damga Vergisi  70
C. Damga Vergisinde Sorumluluk  71
D. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  73
E. Damga Vergisinden İstisna Kâğıtlar  73
III. DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI VE TARİFESİ  75
A. Damga Vergisinin Matrahı ve Vergileme Ölçüleri  75
B. Cumhurbaşkanı'nın Damga Vergisi Tarifesini Değiştirme Yetkisi  79
IV. DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ  80
A. İstihkaktan Kesinti Yöntemi  80
B. Basılı Damga Koyma Yöntemi  81
C. Makbuz Verme Yöntemi  81
1. Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirenlerde Beyan ve Ödeme  82
2. Süreksiz Mükellefiyet Tesis Ettirenlerde Beyan ve Ödeme  82
SORULAR  83
Üçüncü Kitap
HARÇLAR KANUNU VE UYGULAMASI
I. HARÇLARIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  93
A. Harçların Tanımı  93
B. Harçların Amaçları  94
C. Harçların Özellikleri  96
II. HARÇLARIN DİĞER KAMU GELİRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  97
A. Harçlar ve Vergiler  97
B. Harçlar ve Resimler  98
C. Harçlar ve Parafiskal Gelirler  98
D. Harçlar, Şerefiye ve Katılma Payları  99
E. Harçlar ve Teşebbüs Gelirleri  100
III. TÜRKİYE’DE HARÇ TÜRLERİ VE YARGI HARÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  101
A. Türkiye’de Harç Türleri  101
B. Türkiye’de Yargı Harçlarının Tarihi Gelişimi  101
IV. TÜRKİYE’DE YARGI HARÇLARI  103
A. Yargı Harçlarının Konusu  103
1. Mahkeme Harçları  104
a. Başvurma Harçları  104
b. Celse Harçları  105
c. Karar ve İlam Harçları  106
ca. Nispi Harç  106
cb. Maktu Harç  107
d. Keşif Harçları  107
e. Hakem Kararlarının Yargı Harçlarına Tabi Olmasının Şartı  107
f. Yabancı Mahkeme İlamlarından Harç Alınması  107
g. Bölge İdare Mahkemeleri İle Danıştay İşlemleri  108
h. Yargı Harçlarında Özellikli Durumlar  108
2. İcra–İflas Harçları  109
a. İcra Harçları  109
b. İflas Harçları  112
c. Cezaevi Yapı Harcı  113
d. Konkordato Harçları  113
3. Ticaret Sicili Harçları  114
4. Vergi Yargısı Harçları  115
5. Diğer Yargı Harçları  116
a. Suret Harçları  116
b. Muhafaza Harçları  116
c. Defter Tutma Harçları  116
d. Miras İşlerine Ait Harçlar  116
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar  117
B. Yargı Harçlarında Mükellef  117
C. Yargı Harçlarında Muaflıklar ve İstisnalar  118
1. Harçtan Muaf Olanlar  118
2. Harçtan Müstesna İşlemler  118
D. Yargı Harçlarının Matrahı ve Harç Tarifesi  119
1. Mahkeme Harçlarında Harç Alma Ölçüleri  120
2. İcra Takip ve Tahsil Harcında Değer ve Nispet  121
E. Harcın Ödenmesi  121
1. Maktu Harçlarda Ödeme Zamanı  121
2. Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı  122
a. Karar ve İlam Harcı  122
b. İcra Tahsil Harcı ve İflas Harcı  122
c. Depozito, Defter Tutma ve Miras İşlerine Ait Harçlar  122
3. Noksan Tespit Edilen Değer Üzerinden Harcın Ödenmesi  123
4. Süresinde Ödenmeyen Yargı Harçları  123
5. Harcı Ödenmeyen İşlemler  123
SORULAR  124
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  133
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020