Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Kanunu 171/1. Maddesi Kapsamında
Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi
Şubat 2013 / 1. Baskı / 166 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Takdirilik / Maslahata Uygunluk İlkesi, ilk örnekleri Anglo-Sakson ceza muhakemesi hukukunda yer almış ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Kıta

Avrupası ceza muhakemesi hukukunca kabul edilmiş önemli bir müessesedir.. Çalışmada, Takdirilik ilkesinin, hukuk tarihindeki yeri incelenmiş, özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun takdirilik ilkesine bakış açısı anlatılmıştır. Mukayeseli hukukta, takdirilik ilkesi ve bu ilkeye alternatif teşkil eden kovuşturma mecburiyeti ilkelerinin mevzuatta ne şekilde yer aldığı, uygulamada bu ilkelerin hangi yargı organlarınca nasıl uygulandıkları açıklanmış, özellikle takdirilik ilkesinin yıllardır uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki düzenlemelerin ne şekilde olduğu incelenmiştir.

Kitap, uygulamada savcının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/1. maddesi doğrultusunda sahip olduğu kamu davasının açılmasında takdir yetkisini hangi koşulların ve hangi suç tiplerinin varlığı halinde kullanabileceği sorularına yanıt aramaktadır. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/1. maddesinde belirtilen şahsi cezasızlık sebeplerinin ve etkin pişmanlık hallerinin ne olduğu ve hangi suç tiplerinde düzenlendiği hususu tafsilatıyla anlatılmaya çalışılmıştır.

Savcının takdirilik ilkesini kullanmasıyla oluşan durum ve bu duruma karşı itiraz kanun yolunun kullanılıp kullanılamayacağı, uygulamada bu sorunun nasıl aşılması gerektiği hususlarına da cevap aranmıştır.

Konu Başlıkları
Kavram, Tarihi Gelişim, Mukayeseli Hukukta Durum, Kamu Davasının Açılmasında Geçerli Olan İlkeler ve Takdirilik İlkesinin Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler
Savcının Kamu Davasının Açılmasında Takdir Yetkisi (CMK m. 171–1)
Takdirîlik İlkesinin Uygulama Bulacağı Haller
Barkod: 9789750222511
Yayın Tarihi: Şubat 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 166
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
KAVRAM, TARİHİ GELİŞİM, MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM,
KAMU DAVASININ AÇILMASINDA GEÇERLİ OLAN İLKELER VE TAKDİRİLİK İLKESİNİN LEHİNDE VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER
1. TANIM  21
2. TARİHİ GELİŞİM  23
2.1. Eski Mısır, Roma ve İslam Hukukları  23
2.2. İtham Sistemi  23
2.3. Tahkik Sistemi  24
2.4. Karma Sistem  25
2.5. Türk Hukukundaki Düzenlemeler  25
2.5.1. Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanun-ı Muvakkatı  26
2.5.2. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu  26
2.5.3. 1999 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ön Tasarısı  28
2.5.4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu  31
3. MUKAYESELİ HUKUKTA SAVCININ KAMU DAVASI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ  32
3.1. Uluslararası Hukuk  32
3.2. Fransa  34
3.3. Belçika  36
3.4. Almanya  36
3.5. İtalya  38
3.6. İsviçre  38
3.7. Hollanda  38
3.8. İsveç  39
3.9. İspanya  39
3.10. Avusturya  40
3.11. Japonya  40
3.12. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi  41
4. KAMU DAVASININ AÇILMASINDA GEÇERLİ OLAN İLKELER  43
4.1. Kamu Davasının Kamusallığı İlkesi  43
4.2. Davasız Muhakeme Olmaz İlkesi  44
4.3. Kamu Davasında Mecburilik İlkesi  45
4.3.1. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti İlkesi  46
4.3.2. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  47
4.3.2.1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinin Lehindeki ve Aleyhindeki Görüşler  48
4.3.2.1.1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinin Lehindeki Görüşler  48
4.3.2.1.2. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinin Aleyhindeki Görüşler  49
4.4. Takdirilik (Maslahata Uygunluk) İlkesi  51
4.4.1. Takdirilik İlkesinin Lehindeki ve Aleyhindeki Görüşler  54
4.4.1.1. Takdirilik İlkesinin Lehindeki Görüşler  54
4.4.1.2. Takdirilik İlkesinin Aleyhindeki Görüşler  56
İkinci Bölüm
SAVCININ KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ
(CMK m. 171/1)
1. GENEL AÇIKLAMALAR  59
2. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİNİN VARLIĞI HALİ  60
2.1. Şahsi Cezasızlık Sebebinin İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suç Ortaklarına Etkisi  62
2.2. Şahsi Cezasızlık Sebeplerinin Benzer Kavramlardan Farkları  62
2.3. TCK’da Düzenlenen Şahsi Cezasızlık Sebepleri  64
2.3.1. Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi  64
2.3.2. Malvarlığına Karşı Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi  67
2.3.3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçlarında Şahsi Cezasızlık Sebebi  72
2.3.4. Yalan Tanıklık Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  74
2.3.5. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  77
2.3.6. Suçluyu Kayırma Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  79
2.3.7. Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerinin Bulunduğu Yeri Bildirmeme Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  82
2.4. Anayasada Düzenlenen Şahsi Cezasızlık Sebepleri  83
2.4.1. Anayasanın 105. Maddesi Çerçevesinde Cumhurbaşkanı İçin Şahsi Cezasızlık Sebebi  83
2.4.2. Anayasanın 83. Maddesi Çerçevesinde Milletvekilleri İçin Şahsi Cezasızlık Sebebi  86
3. ETKİN PİŞMANLIK HALLERİNİN VARLIĞI  89
3.1. Etkin Pişmanlığın Benzer Kavramlardan Farkları  92
3.2. Organ ve Doku Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Hali  93
3.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık Hali  95
3.4. Uyuşturucu Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  96
3.5. Parada veya Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  101
3.6. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  103
3.7. Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık Hali  108
3.8. Yalan Tanıklık Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  112
3.9. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  114
4. SAVCININ TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASINA KARŞI İTİRAZ YOLU  115
5. CMK’NIN 171/1. MADDESİNDE DÜZENLENEN TAKDİRİLİK İLKESİNİN UYGULAMASI  116
Sonuç  125
ASKERÎ YARGIDA
TAKDİRÎLİK İLKESİNİN UYGULAMA BULACAĞI HALLER
ASKERÎ SAVCILIKÇA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİNİ KULLANABİLECEĞİ HALLER  129
1. 1632 SAYILI ASKERÎ CEZA KANUNU KAYNAKLI HALLER  129
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAYNAKLI HALLER  131
2.1. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu  132
2.2. Rüşvet Suçu  134
2.3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu  135
3. ULUSLAR ARASI HUKUKTA DÜZENLENEN VE ASKERÎ YARGIDA UYGULAMA ALANI BULABİLECEK ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ  136
4. ASKERÎ SAVCILIK UYGULAMALARI  138
5. SONUÇ  139
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY VE ASKERÎ YARGITAY KARARLARI  143
Kaynakça  157
Kavramlar Dizini  165
 


Didem Yeldan ...
Temmuz 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Aydın Aşık
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
KAVRAM, TARİHİ GELİŞİM, MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM,
KAMU DAVASININ AÇILMASINDA GEÇERLİ OLAN İLKELER VE TAKDİRİLİK İLKESİNİN LEHİNDE VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER
1. TANIM  21
2. TARİHİ GELİŞİM  23
2.1. Eski Mısır, Roma ve İslam Hukukları  23
2.2. İtham Sistemi  23
2.3. Tahkik Sistemi  24
2.4. Karma Sistem  25
2.5. Türk Hukukundaki Düzenlemeler  25
2.5.1. Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanun-ı Muvakkatı  26
2.5.2. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu  26
2.5.3. 1999 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ön Tasarısı  28
2.5.4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu  31
3. MUKAYESELİ HUKUKTA SAVCININ KAMU DAVASI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ  32
3.1. Uluslararası Hukuk  32
3.2. Fransa  34
3.3. Belçika  36
3.4. Almanya  36
3.5. İtalya  38
3.6. İsviçre  38
3.7. Hollanda  38
3.8. İsveç  39
3.9. İspanya  39
3.10. Avusturya  40
3.11. Japonya  40
3.12. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi  41
4. KAMU DAVASININ AÇILMASINDA GEÇERLİ OLAN İLKELER  43
4.1. Kamu Davasının Kamusallığı İlkesi  43
4.2. Davasız Muhakeme Olmaz İlkesi  44
4.3. Kamu Davasında Mecburilik İlkesi  45
4.3.1. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti İlkesi  46
4.3.2. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  47
4.3.2.1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinin Lehindeki ve Aleyhindeki Görüşler  48
4.3.2.1.1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinin Lehindeki Görüşler  48
4.3.2.1.2. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinin Aleyhindeki Görüşler  49
4.4. Takdirilik (Maslahata Uygunluk) İlkesi  51
4.4.1. Takdirilik İlkesinin Lehindeki ve Aleyhindeki Görüşler  54
4.4.1.1. Takdirilik İlkesinin Lehindeki Görüşler  54
4.4.1.2. Takdirilik İlkesinin Aleyhindeki Görüşler  56
İkinci Bölüm
SAVCININ KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ
(CMK m. 171/1)
1. GENEL AÇIKLAMALAR  59
2. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİNİN VARLIĞI HALİ  60
2.1. Şahsi Cezasızlık Sebebinin İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suç Ortaklarına Etkisi  62
2.2. Şahsi Cezasızlık Sebeplerinin Benzer Kavramlardan Farkları  62
2.3. TCK’da Düzenlenen Şahsi Cezasızlık Sebepleri  64
2.3.1. Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi  64
2.3.2. Malvarlığına Karşı Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi  67
2.3.3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçlarında Şahsi Cezasızlık Sebebi  72
2.3.4. Yalan Tanıklık Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  74
2.3.5. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  77
2.3.6. Suçluyu Kayırma Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  79
2.3.7. Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerinin Bulunduğu Yeri Bildirmeme Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi  82
2.4. Anayasada Düzenlenen Şahsi Cezasızlık Sebepleri  83
2.4.1. Anayasanın 105. Maddesi Çerçevesinde Cumhurbaşkanı İçin Şahsi Cezasızlık Sebebi  83
2.4.2. Anayasanın 83. Maddesi Çerçevesinde Milletvekilleri İçin Şahsi Cezasızlık Sebebi  86
3. ETKİN PİŞMANLIK HALLERİNİN VARLIĞI  89
3.1. Etkin Pişmanlığın Benzer Kavramlardan Farkları  92
3.2. Organ ve Doku Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Hali  93
3.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık Hali  95
3.4. Uyuşturucu Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  96
3.5. Parada veya Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  101
3.6. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  103
3.7. Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık Hali  108
3.8. Yalan Tanıklık Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  112
3.9. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçlarında Etkin Pişmanlık Hali  114
4. SAVCININ TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASINA KARŞI İTİRAZ YOLU  115
5. CMK’NIN 171/1. MADDESİNDE DÜZENLENEN TAKDİRİLİK İLKESİNİN UYGULAMASI  116
Sonuç  125
ASKERÎ YARGIDA
TAKDİRÎLİK İLKESİNİN UYGULAMA BULACAĞI HALLER
ASKERÎ SAVCILIKÇA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİNİ KULLANABİLECEĞİ HALLER  129
1. 1632 SAYILI ASKERÎ CEZA KANUNU KAYNAKLI HALLER  129
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAYNAKLI HALLER  131
2.1. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu  132
2.2. Rüşvet Suçu  134
2.3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu  135
3. ULUSLAR ARASI HUKUKTA DÜZENLENEN VE ASKERÎ YARGIDA UYGULAMA ALANI BULABİLECEK ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ  136
4. ASKERÎ SAVCILIK UYGULAMALARI  138
5. SONUÇ  139
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY VE ASKERÎ YARGITAY KARARLARI  143
Kaynakça  157
Kavramlar Dizini  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020