Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:155 Kasım 2016
Kasım 2016 / 1. Baskı / 367 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergideki yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergi de ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı "Sorular ve Yanıtlar", Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan "Resmi Gazete Özeti", uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı "Yargı Kararı ve Özelgeler" ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı "Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler" bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihad uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
6728 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı KDV Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, Levent BAŞAK
Sporculara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi, Nevzat ŞENSES
Konut Kredisi Dolayısıyla Ödenen Hayat Sigortası Primleri Gelir Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilir mi? Erol ACER
Bağ–Kur Primlerinin Kazanç Unsurları İtibarıyla Uygulaması Ne Şekilde Olmalıdır? Necmettin GÜNDÜZ
Geçici Vergide %10 Yanılma Payı, Selçuk Turgay AZAK – Yunusemre ŞAHİN
Limited Şirket Pay Senetlerinin Devri ve Vergisel Sonuçları, Volkan GÜZEL – Kübra DOĞAN
Tasarım Merkezlerine Sağlanan Tasarım İndiriminin Kapsamı, Emrah YILDIRIM
Yurt Dışında Yapılan Sponsorluk Harcamaları, Arif YAŞAR
Anonim Şirket Aktifindeki Gayrimenkule Yönelik İşlemler: Ortaklara Satma – Emsal Bedel Altında Kiraya Verme, Ufuk ÜNLÜ
Yatırım Döneminde Teşvik Kapsamında Olmayan Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması, Fahrettin AÇAR
e–Fatura Verilmemesi veya Alınmaması Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Yargısal Bakış, Volkan ERDOĞDU
Gayri Faal Duruma Düşen Mükelleflerin Kayıtlarının Re'sen Kapatılmasında Yeni Düzenleme, Ayşe GINALI
Eski A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesine Tüzel Kişilik Adına Ödeme Emri Tebligatı, Nazlı Gaye ALPASLAN GÜVEN
Ertelenmiş Vergi Kavramı ve Ertelenmiş Verginin Yenileme Fonu Yönünden Değerlendirilmesi, İbrahim HAK
Aramalı Vergi İncelemesinde Haksız Arama Suçu, Mehmet ASLAN
Özel Maliyet Bedeli Olarak Aktifleştirilen İktisadi Kıymetin Bedelsiz Olarak İşyeri Sahibine Bırakılmasının Vergisel Durumu, Mehmet YÜCEL
Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Sırasında Ortaya Çıkan Kur Farklarının Değerlemesi, Tugay MANAV
Olağanüstü Hal Düzenlemeleri Kapsamında Varlıklarına El Konulan ve–veya Kapatılan Kurum veya Şirketlerden Olan Alacaklar Doğrudan Değersiz Alacak Kabul Edilebilir mi? Güray ÖĞREDİK
6736 Sayılı Af Kanunu'nda Teknik İflâs Riski, Ceyhun GÖNEN
Optimal Vergileme İlkesi Çerçevesinde Türkiye'de Uygulanan Katma Değer Vergisinin Değerlendirilmesi, Cansın DEĞİRMENCİOĞLU
Finansal Kiralama ve Vergisel Avantajları, Kadir Can GÜNEŞ
Yabancı Devletlerden Ülkemize Gelen Kara Taşıtlarının MTV Karşısındaki Durumu, Süleyman ÖZASLAN – Mehmet ÇANGA
Basın İş Kanunu'na Göre Gazetecinin Fazla Çalışma Ücreti, Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Doğum Yapan Kadın İşçinin Yarım Çalışmadan ve Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Esasları, Raşit ULUBEY
Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Yenilenmemesi Durumunda Kıdem Tazminatı Ödenmesi, Hamit TİRYAKİ
Part–Time Çalışanlara Fazla Çalışma Ücreti Ödenir mi? Ali Kemal TERZİ
Yangın, Patlama, Deprem Gibi Acil Durumlarda İşverenin Yerine Getirmesi Gereken İş Güvenliği Yükümlülükleri, Recep GÜNER
Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler, Sevgi ÜVEDİ
İhale Konusu İşler ve Özel Bina İnşaatları İçin Borç Kesinleşme Yöntemi Değişti, Faruk YÜKSEL
Tali Kusur = Asli Kusur = Ağır Kusur: Sigortalının Gelir ve Ödeneklerinde Haksız Eksiltmenin Formülü, Serdar GÜNAY
Emekliler Refah Artışından Ne Kadar Pay Alıyor? Davut ULUÖZ
İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Sonucu Fesih, Cemil UZUN
Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan İşçi Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Hangi Durumlarda Alabilir? Ahmet ÖZCAN
Korunma ve Bakım Tedbirine Alınan Kişileri Çalıştıran İşverenlere Sigorta Prim Teşviki Getirildi, Gökhan BEDİR
Hizmet Çakışmaları Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, Cengiz TÜRKCAN
Göreve Mazeretsiz ve Kesintisiz Devam Etmemeye İlişkin Sürenin Hesabında Tatil Günleri, Oktay ÇAMDELEN
Ortakların Şahsi Borçları Nedeniyle Limited Şirketteki Payları Haczedilebilir mi? Soner ALTAŞ
Anonim ve Limited Şirketlerde Hukuki Sorumluluğun Zamanaşımı Kapsamında Sona Ermesi, Mustafa YAVUZ
Ticari Defterlerin Hiçbir Kayıt İçermemesinin Yaptırımı, Özkan ARSLAN
AB ile Türkiye Gümrük Kıymet Mevzuatlarında Marka Açısından "Royalti–Lisans" Hükümlerindeki Farklılıklar, Abdurrahman DEMİR
Ortak Girişimlerde İhaleye Birden Fazla Teklif Verme Durumu, Erkan ÖZDEMİR
Son Değişiklikler Çerçevesinde Şirket Bölünmelerinin İhale Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Murat ARAPGİRLİ
Kamu İdarelerinde Hizmet Alım Yoluyla Çalıştırılan Kişilere Harcırah Ödenmesi Olanaklı mıdır? Cevdet BOZKURT
EPDK'nın 3065 Sayılı "Kayıp Kaçak Bedeli" Kurul Kararının TRT Payına Etkisi, Ömer DÖNMEZ
Türk Hukukuna Göre Kime "Yabancı" Denir? Şakir GENÇ
Elektrik Enerjisi Hâsılatından Alınan TRT Payının Vergisel Niteliği, Yeliz DEMİR – Samet YAMAN
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarında Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Belirlenmesi, Murat TUNÇ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verilerin Güvenliği, Lütfü Cihan GÜLMEZ
Barkod: 9781111166540
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 367
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020