Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İleri Düzey Excel 2003
(2000 – XP ve 2003 Sürümleri için)
Nisan 2006 / 2. Baskı / 568 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Office 2000, XP ve 2003 sürümleri için hazırlanan bu kitapta Excel'in tüm işlevlerinden başlayarak Excel ile kod yazmaya kadar gelişmiş düzeyde bir program bilgisi okuyucuya sunulmakta, ileri düzey uygulamalar da dahil olmak üzere tablolarla desteklenmiş ve oluşabilecek hatalara ya da birkaç anlamlı komutlara ilişkin dikkat ve uyarı panocuklarıyla bilgilendirilme de sağlanmaktadır.

Konu Başlıkları
Excel'in Tüm İşlevleri:
Excel'de Kullanılan 300'den Fazla İşlev
Microsoft Excel'de Listeler İle Çalışmak: Özet Tablolar, Hedef Ara ve Senaryoları Kullanmak
Microsoft Query ve Diğer Gelişmiş Özellikleri Kullanmak
Makrolar İle Çalışmak: Makrolar oluşturmak ve Araç Çubuğuna Makrolar Atamak
VBA Excel ile Kod Yazmak: Kodlar Yazmak ve User Formları Kullanmak
Yeni Fonksiyonlar Oluşturmak
İleri Düzey Uygulamalar Geliştirmek
Barkod: 9789750202254
Yayın Tarihi: Nisan 2006
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 18x23
Sayfa Sayısı: 568
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
MİCROSOFT EXCEL İŞLEVLERİ
İLE ÇALIŞMAK
MİCROSOFT EXCEL İŞLEVLERİNİ ANLAMAK VE KULLANMAK  27
İşlevleri Tanımak  27
İç İçe İşlevler Kullanmak  29
İşlevler Hakkında Yardım Almak  29
Toolpak Çözümleyicisini Eklemek  32
TARİH VE SAAT İŞLEVLERİ  35
TARİHSAYISI İşlevi- Metinsel Tarih İfadelerini Tarih’e Çevirmek  35
GÜN İşlevi-Tarihin Gün Değerini Buldurmak  37
YIL İşlevi-Tarihin Yılını Hesaplatmak  37
GÜN360 İşlevi- İki tarih arasındaki Gün Sayısını Bulmak  38
SERİTARİH İşlevi-Girdiğiniz Tarihin İleri veya Geri Tarihlerini Bulmak  38
SERİAY İşlevi-Ayın Son Gününü Buldurmak  39
TAMİŞGÜNÜ İşlevi-Çalışma Günlerinin Sayısını Bulmak  40
SAAT İşlevi-Girdiğiniz Zaman Bilgisinin Saat Bilgisini Öğrenmek  41
DAKİKA İşlevi- Girdiğiniz Zaman Bilgisinin Dakikasını Öğrenmek  41
SANİYE İşlevi-Girdiğiniz Zaman Bilgisinin Saniyesini Öğrenmek  42
ŞİMDİ İşlevi- Günün Tarihini Girmek  42
ZAMAN İşlevi- Zaman Serin Numarasının Bulunması  42
ZAMANSAYISI İşlevi-Metin Cinsinden Zaman Bilgilerinin Bulunması  43
HAFTANINGÜNÜ İşlevi-Bir Tarihe Karşılık Gelen Haftanın Gününü Bulmak  43
HAFTASAY İşlevi-Haftanın Yıl İçindeki Yerini Belirlemek  44
YILORAN İşlevi- İki Tarih Arasındaki Yıl Oranını Hesaplamak  45
İŞGÜNÜ İşlevi-Belirli Bir Tarihten Önceki Veya Sonraki İş Günlerini Bulmak  46
MÜHENDİSLİK İŞLEVLERİ  48
BESSELI İşlevi- Değiştirilmiş Bessel İşlevi Ln(x)’i Bulmak  49
BESSELJ İşlevi- Bessel İşlevi Jn(x)’i Bulmak  50
BESSELK İşlevi- Değiştirilmiş Bessel İşlevi Kn(x)’i Bulmak  51
BESSELY İşlevi- Bessel İşlevinin Yn(x)’i Bulmak  52
BIN2DEC İşlevi- İkilik Sayıyı Ondalık Sayıya Dönüştürmek  53
BIN2HEX İşlevi- İkilik Sayıyı Onaltılık Sayıya Dönüştürmek  54
BIN2OCT İşlevi- İkilik Sayı Sistemindeki Sayıları Sekizlik Sayı Sistemine Dönüştürmek  55
DEC2BIN İşlevi- Ondalık Sistemdeki Bir Sayıyı İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  56
DEC2HEX İşlevi-Onluk Sistemdeki Bir Sayıyı Onaltılık Sayı Sistemine Dönüştürmek  57
DEC2OCT İşlevi- Onluk Sistemdeki Bir Sayıyı Sekizlik Sayı Sistemine Dönüştürmek  58
HEX2BIN İşlevi- Onaltılık Sayı Sistemindeki Sayıları İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  59
HEX2DEC İşlevi- Onaltılık Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Onluk Sayı Sistemine Çevirmek  60
HEX2OCT İşlevi- Onaltılık Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Sekizlik Sayı Sistemine Dönüştürmek  60
OCT2BIN İşlevi- Sekizlik Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  61
OCT2DEC İşlevi- Sekizlik Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Ondalık Sayı Sistemine Dönüştürmek  62
OCT2HEX İşlevi- Sekizlik Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  63
ÇEVİR İşlevi- Sayıyı Bir Ölçüm Sisteminden Farklı Bir Ölçüm Sistemine Çevirmek  64
DELTA İşlevi- İki Değerin Birbirine Eşit Olup Olmadığını Denetlemek  67
HATAİŞLEV İşlevi- Hata İşlevi Kullanmak  68
TÜMHATAİŞLEV İşlevi- Tümleyici Hata İşlevini Bulmak  69
BESSINIR İşlevi- İki Sayıyı Büyüklük Açısından Karşılaştırmak  70
KARMAŞIK İşlevi- Gerçek ve Sanal Katsayıları Karmaşık Sayıya Dönüştürmek  70
SANAL İşlevi- Karmaşık Sayının Sanal Katsayını Bulmak  71
SANGERÇEK İşlevi- Karmaşık Bir Sayının Gerçek Sayısını Bulmak  72
SANMUTLAK İşlevi- Karmaşık Sayının Mutlak Değerini Bulmak  72
SANTOPLA İşlevi- Karmaşık Sayıların Toplamını Bulmak  73
SANÇIKAR İşlevi- Karmaşık Sayıların Farkını Bulmak  74
SANÇARP İşlevi- Karmaşık Sayıların Çarpımını Bulmak  74
SANBÖL İşlevi- Karmaşık Sayıların Bölümünü Bulmak  75
SANEŞLENEK İşlevi- Karmaşık Sayıların Eşeliniğini Bulmak  76
SANBAĞ_DEĞİŞKEN İşlevi- Radyan Cinsinden İfade Edilen θ Bağımsız Değişkenini Bulmak  77
SANKAREKÖK İşlevi- Karmaşık Sayının Karekökünü Bulmak  77
SANÜS İşlevi- Karmaşık Sayının Üssünü Bulmak  78
SANÜSSÜ (SANKUVVET) İşlevi- Karmaşık Sayıyı, Bir Tamsayı Üssüne Yükseltilmiş Olarak Bulmak  80
SANCOS İşlevi- Karmaşık Sayının Kosinüs Değerini Bulmak  81
SANLN İşlevi- Karmaşık Sayının Doğal Logaritmasını Bulmak  81
SANLOG2Hata! Yer imi tanımlanmamış. İşlevi- Karmaşık Sayının 2 Tabanına Göre
Logaritmasını Bulmak 
 82
SANLOG10 işlevi- Karmaşık Sayının 10 Tabanına Göre Logaritmasını Bulmak  83
BİLGİ İŞLEVLERİ  84
BİLGİ İşlevi- Çalışma Ortamı Hakkında Bilgiler Edinmek  84
BOŞLUKSAY İşlevi- Aralıktaki Boşlukları Saymak  85
HATA.TİPİ İşlevi- Hücrelerde Karşılaşılan Hataların Numaralarını Bulmak  86
HÜCRE İşlevi- Hücrenin İçini veya İçeriği Hakkında Bilgi Almak  87
ÇİFTTİR İşlevi- Sayıların Çift Olup-Olmadığını Denetlemek  89
TEKTİR İşlevi-Sayıların Tek Olup-Olmadığını Denetlemek  89
S İşlevi- Sayıya Dönüştürülmüş Değer  90
YOKSAY İşlevi- Boş Hücreleri İşaretlemek  90
TİP İşlevi-Değerin Tipini Öğrenmek  91
VERİTABANI VE LİSTE YÖNETİMİ İŞLEVLERİ  92
VSEÇTOPLA İşlevi- Şarta Uyan Verilerin Toplamını Aldırmak  93
Tek Sütunda Birden Fazla Koşul Vermek  95
İki veya Daha Fazla Sütunda Şartlar Vermek  95
Bir Sütunda İkiden Çok Şart Vermek  95
VSEÇORT İşlevi-Şarta Uyan Verilerin Ortalamalarını Almak  95
VSEÇMAK İşlevi- Şarta Bağlı En Büyük Değeri Bulmak  96
VSEÇMİN İşlevi-Şarta Bağlı En Küçük Değeri Bulmak  97
VSEÇSAY İşlevi-Şarta Uyan Kayıtların Sayısını Bulmak  98
VSEÇSAYDOLU İşlevi-Şarta Bağlı Boş Olmayan Hücreleri Bulmak  99
VSEÇÇARP İşlevi- Belirlediğiniz Koşula Uyan Kayıtların Çarpımını Almak  100
VSEÇSTDSAPMA İşlevi- Seçtiğiniz Verilerin Standart Sapmasını Hesaplamak  101
VSEÇSTDSAPMAS İşlevi- Seçtiğiniz Verilerin Tüm Popülasyonunu Kullanarak Standart
Sapmayı Hesaplamak 
 102
VSEÇVAR İşlevi-Varyansın Hesaplanması  103
VSEÇVARS İşlevi- Varyansı Popülasyona Bağlı Olarak Hesaplamak  104
VAL İşlevi- Belirlediğiniz Şarta Eşelen Sütunlardaki Değerleri Ayıklamak  105
MANTIKSAL İŞLEVLER  107
EĞER İşlevi-Belirli Koşullu Sınamalara Bağlı Değerleri Hesaplatmak  107
VE, YADA ve DEĞİL İşlevleri-Birleşik Koşullu Sınamalar Oluşturmak  109
YADA İşlevi  110
DEĞİL İşlevi – Farklı Değerleri Bulmak  110
İç İçe Eğer Kullanmak  111
DOĞRU ve YANLIŞ İşlevleri-Doğru ve Yanlış Yazmak  111
FİNANSAL İŞLEVLER  112
Finansal İşlevlerde Kullanılan Bağımsız Değişkenler Tablosu  114
BD İşlevi- Bugünkü Değeri Hesaplamak  114
ANA_PARA_ÖDEMESİ İşlevi- Kredi Ödemesindeki Ana Para Ödemesini Bulmak  116
NBD İşlevi- Bir Yatırımın Bugünkü Net Değerini Hesaplamak  117
ANBD İşlevi- Dönemsel Olması Zorunlu Olmayan Bir Nakit Akışların Tarifesi İçin Bugünkü
Net Değeri Bulmak 
 119
FAİZTUTARI İşlevi- Kredinin Faiz Oranını Hesaplatmak  120
FAİZ ORANI İşlevi- Kredi Geri Ödemelerindeki Faiz Oranını Bulmak  121
DEVRESEL ÖDEME İşlevi- Kredi Geri Ödemelerini Hesaplamak  122
DÖNEM_SAYISI (TAKSİT_SAYISI) İşlevi-Kredileri Geri Ödeyebileceğiniz Süreyi Hesaplamak  124
GD İşlevi- Paranın Gelecekteki Değerini Hesaplamak  125
GDPROGRAM İşlevi- Birleşik Seri Faiz Oranı Uygulandığında Başlangıçtaki Anaparanın Gelecekteki Değerini Bulmak  126
İÇ_VERİM_ORANI İşlevi-Para Akışı Serisi İçin İç Karlılık Oranını Bulmak  127
D_İÇ_VERİM_ORANI İşlevi- Dönemsel Nakit Akışı Serisi İçin Değiştirilmiş İç Verim Oranını Bulmak  127
AİÇVERİMORANI İşlevi- Dönemsel Olması Gerekmeyen Para Akışlarının Programı İçin
İç Verim Oranını Hesaplamak 
 128
Menkul Değer Çözümleme İşlevinin Bağımsız Değişkenleri Tablosu  130
FAİZORANI İşlevi-Yatırım Yapılan Menkul Değerin Faiz Oranını Bulmak  130
GETİRİ İşlevi-Vadenin Sonunda Elde Edilecek Olan Geliri Bulmak  131
LİRA İşlevi-Sayıyı Metine Dönüştürerek Para Birimi Uygulamak  132
LİRAON İşlevi- Kesir Olarak Tanımlanmış Lira Fiyatını, Ondalık Sayı Olarak Tanımlanmış
Lira Fiyatına Dönüştürmek 
 132
LİRAKES İşlevi- Ondalık Sayı Olarak Tanımlanmış Lira Fiyatını, Kesir Olarak Tanımlanmış
Lira Fiyatına Dönüştürmek 
 133
SÜRE İşlevi- Belirli Aralıklarla Faiz Ödemesi Yapan Bir Tahvilin Yıllık Süresini Bulmak  134
MSÜRE İşlevi- Varsayılan Para Değeri 10.000.000 Lira Olan Bir Tahvil İçin Macauley
Değiştirilmiş Süreyi Bulmak 
 135
ÖDEME İşlevi- Belirli Aralıklarla Faiz Ödeyen Bir Tahvilin Ödemesini Bulmak  136
ÖDEMEİND İşlevi- İndirimli Bir Tahvilin Yıllık Ödemesini Bulmak  138
ÖDEMEVADE İşlevi- Vadesinin Bitimine Faiz Ödeyen Bir Tahvilin Yıllık Ödemesini Bulmak  139
KUPONGÜNBD İşlevi- Kupon Süresinin Başlangıcından Alış Tarihine Kadar Olan Süredeki
Gün Sayısını Bulmak 
 140
KUPONGÜN İşlevi- Alış Tarihini De İçeren Kupon Süresindeki Gün Sayısını Bulmak  141
KUPONDSK İşlevi- Alış Tarihinden Bir Sonraki Kupon Tarihine Kadar Olan Gün Sayısını
Bulmak 
 143
KUPONGÜNÖTK İşlevi- Alış Tarihinden Bir Önceki Kupon Tarihini Bulmak  144
KUPONGÜNSKT İşlevi- Alış Tarihinden Bir Sonraki Kupon Tarihini Bulmak  146
KUPONSAYI İşlevi- Alış Tarihi ile Vade Tarihi Arasındaki Ödenecek Kupon Sayısını Bulmak  147
TOPÖDENENFAİZ İşlevi- İki Dönem Arasında Birikimli Faizi Bulmak  149
TOPANAPARA İşlevi- İki Dönem Arasında Bir Borç Üzerine Ödenen Parayı Bulmak  150
GERÇEKFAİZ İşlevi- Belli Aralıklarla Faiz Veren Bir Tahvilin Tahakkuk Etmiş Faizini Bulmak  151
GERÇEKFAİZV İşlevi- Vadesinde Ödeme Yapan Bir Tahvilin Tahakkuk Etmiş Faizini Bulmak  153
TEKYDEĞER İşlevi- Tek Bir Dönemi Olan Bir Tahvilin Değerini Hesaplamak  154
TEKYÖDEME İşlevi- Tek Bir Dönemi Olan Tahvilin Ödemesini Bulmak  156
TEKSDEĞER İşlevi- Tek Bir Son Dönemli Olan Bir Tahvilin Fiyatını Bulmak  158
TEKSÖDEME İşlevi- Tek Bir Son Dönemi Olan Bir Tahvilin Ödemesini Bulmak  159
DEĞER İşlevi- Dönemsel Faiz Ödeyen Bir Tahvilin Fiyatını Bulmak  161
DEĞERİND İşlevi- İndirimli Bir Tahvilin Fiyatını 100 TL lik Nominal Değer Başına Bulmak  163
DEĞERVADE İşlevi- Faizini Vade Sonunda Ödeyen Bir Tahvilin Fiyatını Bulmak  164
İNDİRİM İşlevi- Bir Tahvilin İndirim Oranını Hesaplamak  166
ETKİN İşlevi- Efektif Yıllık Faiz Oranını Bulmak  167
NOMİNAL İşlevi-Bir Yıllık Nominal Faiz Oranını Bulmak  168
Amortisman İşlevinin Bağımsız Değişkenler Tablosu  169
DA İşlevi- Bir Malın Dönem İçindeki Doğrusal Yıpranmasını Bulmak  169
ÇİFTAZALANBAKİYE İşlevi- Çift Azalan Bakiye Yöntemini Kullanarak Belirli Süre İçindeki Yıpranmayı Bulmak  170
AZALANBAKİYE İşlevi- Sabit Azalan Bakiye Yöntemini Kullanarak, Belirli Süre İçindeki
Yıpranma Payını Bulmak 
 171
YAT İşlevi- Bir Malın Bir Dönem İçindeki Yıpranmasını Bulmak  172
HTAHES İşlevi- Bir Hazine Bonosunun Bono Eşdeğeri Ödemesini Bulmak  172
HTAHDEĞER İşlevi- Hazine Bonosunun Değerini 100 TL’lik Nominal Değer Başına Bulmak  174
HTAHÖDEME İşlevi- Hazine Bonosunun Ödemesini Bulmak  175
ISPMT İşlevi- Yatırımın Belirli Dönemi Boyunca Ödenen Faizi Hesaplamak  176
AMORDEGRC İşlevi- Yıpranma Katsayısı Kullanarak Her Hesap Döneminin Değer Kaybını Bulmak  176
AMORLINC İşlevi- Her Hesap Dönemi İçindeki Yıpranmayı Bulmak  178
ARAMA VE BAŞVURU İŞLEVLERİ  180
ADRES İşlevi-Başvuruları Hücrelere Metin Olarak Yazdırmak  180
DOLAYLI İşlevi- Metin Dizesiyle Belirlenen Başvuruları Bulmak  181
ALANSAY İşlevi - Başvurlardaki Alanların Sayısını Bulmak  182
ELEMAN İşlevi- Dizinin İçinden Elemanları Seçmek  183
SÜTUN İşlevi- Başvurudaki Sütun Numarasını Öğrenmek  183
SÜTÜNSAY İşlevi-Aralıktaki Sütunların Sayısını Bulmak  183
ARA İşlevi- Vektör veya Dizideki Alanları Bulmak  184
ARA İşlevi-Belirlenen Değeri Dizide Aramak  185
KAÇINCI İşlevi- Dizideki Elemanların Sırasını Belirlemek  185
SATIR İşlev-Başvurunun Satır Sayısını Öğrenmek  186
SATIRSAY İşlevi- Bir Başvurudaki Dizilerin Sayısını Öğrenmek  187
DÜŞEYARA İşlevi-Sütunlardaki Bilgilere Ulaşmak  187
YATAYARA İşlevi- Verileri Yatay Olarak Bulmak  190
DEVRİK DÖNÜŞÜM İşlevi-Satırlar ile Sütunları Yer Değiştirmek  191
İNDİS İşlevi- Başvurudan veya Bir Diziden Eleman Seçmek  192
MATEMATİK VE TRİGONOMETRİ İŞLEVLERİ  193
MUTLAK İşlevi-Sayıların Mutlak Değerini Almak  195
ACOS İşlev- Bir Sayının ArkKosinüsü’nü (Ters Kosinüs) Hesaplamak  195
Pi İşlevi-Pi Sayısını Bulmak  196
ACOSH İşlevi-Sayınn Ters Hiperbolik Kosinüsünü Vermek  196
ASİN İşlevi-Arksinüsü Hesaplamak  196
ASİNH İşlevi- Ters Hiperbolik Sinüsü Hesaplamak  197
ATAN İşlevi-Arktanjanıtı Bulmak  197
ATAN2 İşlevi-X ve Y Koordinatlarının Aktarjantını Bulmak  197
ATANH İşlevi-Ters Hiperbolik Tanjantını Bulmak  198
COS İşlevi-Verilen Sayının Cosinüsünü Bulmak  198
COSH İşlevi- Hiperbolik Kosinüsü Bulmak  198
SİN İşlevi-Açının Sinus Değerini Bulmak  199
SİNH İşlevi-Hiperbolik Sinüs Değerini Hesaplamak  199
RADYAN İşlevi-Dereceyi Radyana Çevirmek  200
DERECE İşlevi-Radyanı Açıya Çevirmek  200
ÜSSÜ-KUVVET İşlevi-Sayıların Üssünü Almak  200
ÜS İşlevi-E Üssü Sayıyı Bulmak  201
ÇİFT İşlevi-Sayıları Çift Sayıya Yuvarlamak  202
TEK İşlevi-Sayıları Tek Sayıya Yuvarlamak  202
TABANAYUVARLA İşlevi-Sayıyı Sıfıra Doğru Yuvarlamak  203
KYUVARLA İşlevi-İstenen Katsayıya Sayıyı Yuvarlamak  204
YUVARLA İşlevi- Sayıyı Belirlenen Basamaktaki Sayıya Yuvarlamak  204
AŞAĞIYUVARLA İşlevi-Sayıyı Sıfır Yönünde Yuvarlamak  205
YUKARIYUVARLA İşlevi-Sayıyı Yukarıya Doğru Yuvarlamak  207
NSAT İşlevi- Sayıların Tamsayı Kısımların Almak  207
OBEB İşlevi- En Büyük Ortak Böleni Bulmak  208
OKEK İşlevi- En Küçük Ortak Katı Bulmak  208
LN İşlevi-Sayıların Doğal Logaritmasını Bulmak  209
LOG İşlevi- Sayının Logaritmasını Almak  209
LOG10 İşlevi- Sayıların 10’luk Tabana Göre Logaritmasını Bulmak  210
ÇARPIM İşlevi- Sayıların Çarpımını Almak  211
BÖLÜM İşlevi-Bölmenin Tam Sayı Kısmını Bulmak  211
MOD-MODÜLO İşlevi- Bölümden Kalan Sayıları Bulmak  212
FAKTÖR (ÇARPINIM) İşlevi-Bir Sayının Faktörünü Hesaplamak  213
ÇİFTÇARPIM İşlevi-Çift Sayıların Faktöriyelini Bulmak  213
ÇOKTERİMLİ İşlevi-Sayılar Toplamının Faktöriyelinin Sayıların Faktöriyeline Oranını Bulmak  214
İŞARET İşlevi- Sayıların İşaretini Öğrenmek  214
S_SAYI_ÜRET İşlevi- 0 ile 1 Arasında Rastgele Sayı Üretmek  215
RASTGELEARALIK (RASTGELEARADA) İşlevi- Belirtiğiniz Aralıkta Rastgele Sayı Üretmek  215
ROMEN İşlevi- Sayıları Roma Rakamlarına Çevirmek  216
KAREKÖK İşlevi- Sayıların Karekökünü Hesaplamak  217
KAREKÖKPİ İşlevi- Pi ile Çarpılan Sayının Karekökünü Bulmak  217
KOMBİNASYON İşlevi- Olası Kombinasyonları Hesaplamak  217
SERİTOPLA İşlevi-Kuvvet Serisinin Toplamını Bulmak  218
DETERMİNANT İşlevi- Matrisin Determinantını Hesaplamak  219
DİZEY_TERS İşlevi- Matrisin Tersini Bulmak  220
DÇARP İşlevi- İki Matrisin Çarpımı  220
TOPLA İşlevi- Sayıların toplamını almak  221
ALTTOPLAM İşlevi- Seçilen Değerlerin Toplamını Aldırmak  222
ETOPLA İşlevi- Şarta Bağlı Toplamları Aldırmak  223
TOPLA.ÇARPIM İşlevi- Toplamların Çarpımını Bulmak  223
TOPKARE İşlevi- Karelerin Toplamını Almak  224
TOPX2EY2 İşlevi- Dizilerin Karelerinin Toplamlarının Farkını Almak  225
TOPX2AY2 İşlevi-Dizideki Karelerin Toplamının Toplamını Almak  226
TOPXEY2 İşlevi- Farkların Karelerini Toplamak  226
İSTATİSTİKSEL İŞLEVLER  228
ORTSAP İşlevi- Ortalama Sapmayı Hesaplamak  231
ORTALAMA İşlevi- Ortalamaları Bulmak  231
ORTALAMAA İşlevi- Aritmetik Ortalamaya Metinleri Dahil Etmek  233
MAK İşlevi- En Büyük Değeri Bulmak  233
MAKA İşlevi- Bağımsız Değişkenler Listesindeki En Büyük Değeri Bulmak  234
MİN İşlevi- En Küçük Değeri Bulmak  235
MİNA İşlevi- Bağımsız Değişkenler Listesindeki En Küçük Değeri Bulmak  236
ORTANCA İşlevi- Belirtilen Sayıların Ortanca Değerini Bulmak  237
ENÇOK_OLAN (MOD) İşlevi- Veri Kümesindeki En Sık Rastlanan Değeri Bulmak  238
TAHMİN İşlevi- Doğrusal Eğilim Üzerindeki Bir Değeri Bulmak  239
EĞİLİM İşlevi- Doğrusal Bir Eğilim Üzerindeki Değerleri Bulmak  241
SIKLIK İşlevi- Sıklık Dağılımını Dikey Bir Dizi Olarak Bulmak  241
BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi- Sayı İçeren Hücreleri Saymak  243
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İşlevi- Boş Olmayan Hücreleri Saydırmak  244
BOŞLUKSAY İşlevi- Bir Aralıktaki Boşlukları Saydırmak  245
EĞERSAY İşlevi- Şarta Bağlı Olan Hücreleri Saymak  245
GEOORT İşlevi- Geometrik Ortalamayı Bulmak  246
HARORT İşlevi-Harmonik Ortalamayı Bulmak  247
BETADAĞ İşlevi- Beta Birikimli Dağılım İşlevi  247
BETATERS İşlevi- Beta Dağılımı İçin Dağılım İşlevinin Tersini Bulmak  248
FDAĞ İşlevi- F Dağılımı Bulmak  249
FTERS İşlevi- F Dağılımının Tersini Bulmak  250
FTEST İşlevi- F Testi Yapmak  251
GAMADAĞ İşlevi- Gama Dağılımını Bulmak  252
GAMATERS İşlevi- Gama Dağılımının Tersini Bulmak  253
GAMALN İşlevi-Gama Fonksiyonunun Logaritmasını Bulmak  254
NORMDAĞ İşlevi-Normal Dağılımları Bulmak  254
NORMTERS İşlevi-Normal Birikimli Dağılım Tersini Bulmak  255
NORMSDAĞ İşlevi-Standart Normal Birikimli Dağılımı Bulmak  256
NORMSTERS İşlevi- Standart Normal Birikimli Dağılımın Tersini Bulmak  258
TTERS İşlevi-T-Dağılımının Tersini Bulmak  259
TTEST İşlevi- T-Testle İlişkilendirilmiş Olan Olasılığı Bulmak  260
BİNOMDAĞ İşlevi- Tek Terim Binom Dağılımı Olasılığını Bulmak  261
NEGBİNOMDAĞ İşlevi- Negatif Binom Dağılımını Bulmak  262
KRİTİKBİNOM İşlevi- Ölçüt Değerinden Büyük Veya Ölçüt Değerine Eşit Olduğu En Küçük
Değeri Bulmak 
 264
HİPERGEOMDAĞ İşlevi- Hipergeometrik Dağılımı Bulmak  265
PERMÜTASYON İşlevi- Verilen Sayıda Nesnenin Permütasyon Değerini Bulmak  266
KİKAREDAĞ İşlevi- Kikare Dağılımın Tek Kuyruklu Olasılığını Verir  267
KİKARETERS İşlevi- Kikare Dağılımın Tek Kuyruklu Olasılığının Tersini Bulmak  268
KİKARETEST İşlevi- Bağımsızlık Sınamasını Bulmak  269
GÜVENİRLİK İşlevi- Bir Popülasyon Ortalaması İçin Güvenirlik Ortalamasını Bulmak  270
KORELASYON İşlevi- İki Veri Kümesi Arasındaki Bağlantı Katsayısını Bulmak  271
FISHER İşlevi- Fisher Dönüşümünü Bulmak  272
FİSHERTERS İşlevi- Fisher Dönüşümünün Tersini Bulmak  273
BASIKLIK İşlevi- Veri Kümesinin Basıklığını Bulmak  273
ÇARPIKLIK İşlevi- Dağılımın Çarpıklığını Bulmak  274
STDSAPMA İşlevi- Bir Örneğe Bağlı Standart Sapmayı Bulmak  275
STDSAPMAA İşlevi- Standart Sapmayı Bir Örneğe Bağlı Olarak Hesaplamak  276
STDSAPMAS İşlevi-Tüm Popülasyona Bağlı Olarak Standart Sapmayı Hesaplamak  278
STDSAPMASA İşlevi- Sayılar, Metin Ve Mantıksal Değerler İçin Standart Sapmayı
Hesaplamak 
 279
STANDARTLAŞTIMA İşlevi- Normalleştirmiş Bir Değeri Bulmak  279
VAR İşlevi- Varyansı Hesaplamak  280
VARA İşlevi- Sayılar, Metinler Dahil Varyansı Hesaplamak  281
VARS İşlevi- Varyansı Tüm Popülasyona Bağlı Olarak Hesaplamak  282
RANK İşlevi- Bir Sayının Sıradaki Yerini Bulmak  283
RKARE İşlevi- Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısının Karesini Bulmak  284
KESMENOKTASI İşlevi- Doğrusal Çakıştırma Çizgisinin Kesişme Noktasını Bulmak  285
DÖRTTEBİRLİK İşlevi- Veri Kümesinin Dörtte Birini Bulmak  286
YÜZDEBİRLİK İşlevi- Aralık İçerisinde Bulunan Değerlerin K. Yüzdebirliğini Bulmak  287
KÜÇÜK İşlevi- Bir Dizi İçerisinde İstediğiniz Sıradaki Küçük Sayıyı Bulmak  288
BÜYÜK İşlevi- Bir Dizi İçerisinde İstediğiniz Sıradaki Küçük Sayıyı Bulmak  289
WEIBULL İşlevi- WEIBULL Dağılımını Bulmak  290
POISSON İşlevi- Poission Dağılımını Bulmak  291
PEARSON İşlevi- Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısını Bulmak  292
KOVARYANS İşlevi- Eşleştirilmiş Sapmaların Ortalaması Olan Kovaryansı Bulmak  293
YÜZDERANK İşlevi- Veri Kümesindeki Bir Değerin Yüzde Mertebesini Bulmak  294
OLASILIK İşlevi- Aralıktaki Değerin İki Limit Arasında Olma Olasılığını Bulmak  295
EĞİM İşlevi- Doğrusal Çakışma Çizgisinin Eğimini Bulmak  296
SAPKARE İşlevi- Sapmaların Karelerinin Toplamını Bulmak  297
ÜSTELDAĞ İşlevi- Üstel Dağılımı Bulmak  298
LOGNORMALDAĞ İşlevi-Birimkili Lognormal Dağılımı Bulmak  299
LOGTERS İşlevi- Lognormal Dağılımının Tersini Bulmak  299
KIRPORTALAMA İşlevi- En Büyük ve En Küçük Değer Dışındaki Ortalamayı Almak  300
ZTEST İşlevi- Z Testinin Tek Kuyruklu Olasılık Değerini Hesaplamak  302
STHYX İşlevi- Her Bir X İçin Öngörülen Bir Y Değerinin Standart Hatasını Bulmak  303
LOT İşlevi- Üstel Bir Eğilimin Parametrelerini Bulmak  304
DOT İşlevi- Doğrusal Bir Eğilimin Parametrelerini Bulmak  307
METİN VE VERİ İŞLEVLERİ  309
M İşlevi- Metin İçeren Hücreleri Bulmak  310
METNEÇEVİR İşlevi-Değeri Belirtilen Sayı Biçiminde Metne Çevirmek  311
UZUNLUK İşlevi-Girilen Metinlerin Uzunluğunu Hesaplamak  311
BÜYÜKHARF İşlevi-Metinleri Büyük Harfe Çevirmek  312
KÜÇÜKHARF İşlevi- Metinleri Küçük Harfe Çevirmek  312
BUL İşlevi-Metinleri Buldurmak  312
SAĞDAN İşlevi- Metinleri Sağdan Kesmek  313
SOLDAN İşlevi-Metinleri Soldan Kesmek  313
PARÇAAL (ORTADAN) İşlevi-Metinlerin Ortasından Metin Almak  314
KIRP İşlevi-Metinlerin Arasındaki Boşlukları Kaldırmak  314
ÖZDEŞ İşlevi-Metinleri Karşılaştırmak  316
YAZIM.DÜZENİ İşlevi- Metinlerin Yazım Düzenlerini Sağlamak  316
BİRLEŞTİR İşlevi- Birkaç Metin Öğesini Birleştirmek  317
ASC İşlevi-Yarım Genişlikteki İfadeleri Tam Genişliğe Dönştürmek  318
DAMGA İşlevi-ASCII Kod Numarası Belirtilen Karakterleri Bulmak  319
DEĞİŞTİR İşlevi-Metinlerin İçindeki İfadeleri Değiştirmek  319
LİRA İşlevi-Rakamları Binlik Basamaklarına Ayırmak  320
TEMİZ İşlevi-Yazdırılamayan Karakterleri Çıkarmak  320
YİNELE İşlevi-Metninleri Belirlenen Sayıda Tekrarlatmak  321
YERİNEKOY İşlevi-Eski Metin Yerine Yeni Metin Koymak  322
MBUL İşlevi-Metinlerin içindeki Karakterleri Buldurmak  323
BİRDEN FAZLA İŞLEV İLE ORTAK ÇALIŞMAK  324
Veri Tablolarını Kullanmak  324
Çift Girdili Veri Tablosu Oluşturmak  326
MİCROSOFT EXCEL’DE
LİSTELER İLE ÇALIŞMAK
MİCROSOFT EXCEL’DE LİSTE ÖZELLİKLERİ  331
MİCROSOFT EXCEL İLE ÇEK LİSTESİ HAZIRLAMAK  331
LİSTEYE YANLIŞ VERİ GİRİŞİNİ ENGELLEMEK  332
Hücreyi Aktifleştirdiğiniz Zaman Bilgi Girişi Hakkında Uyarı Vermek  333
Hata Uyarılarını Kullanmak  335
Veri Doğrulamayı Kaldırmak  336
Veri Doğrulama Uygulanan Hücreleri Bulmak  336
Aynı Doğrulama Değerleri Uygulanmış Hücreleri Bulmak  337
Geçersiz Veri Doğrulamalarını Bulmak  337
Veri Doğrulama Ayarlarını Kopyalamak  339
ŞARTINIZA UYAN HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRMEK  340
Birden Fazla Koşul Belirlemek  342
Koşullu Biçimlendirmeyi Silmek  343
ÇEK LİSTENİZİ FARKLI ALANLARA GÖRE SIRALAMAK  344
Araç Çubuğu’ndan Sıralama Yapmak  344
Çekleri Bankalara ve Tutarlarına Göre Sıralamak  345
Otomatik Filtre (Süz) Komutu ile İstediğiniz Banka Çeklerini Görmek  346
Filtre Uygula (Süz) Komutunu Kullanmak  346
Tüm Kayıtları Görmek  347
Özel Şartlar Vererek Süz Komutunu Uygulamak  348
Birden Fazla Sütuna Süz Uygulamak  350
Şarta Uyan Verileri Ayrı Alana Yazdırmak  350
Ölçüt Alanında Birden Fazla Şart Vermek  353
Bir Sütunda Birden Fazla Şart Vermek  353
Birden Fazla Sütunda Şart Vermek  353
Birden Fazla Sütunda İkişer Şartlar Vermek  353
ALT TOPLAMLAR KOMUTU İLE BANKA VE DEĞER RAPORLARI ALMAK  354
Alt Toplam Komutunu Kullanmak  354
Alt Toplamları Değiştirmek  356
Aynı Birden Fazla AltToplam Uygulamak  356
Alt Toplam Gruplarını Ayrı Sayfalara Yazdırmak  357
Alt Toplam’ı Kaldırmak  358
Alt Toplam İşlevi ile Seçtiğiniz Değerlerin Toplamını Almak  358
ÇEKLERİNİZİ ÖZET TABLOLAR OLUŞTURARAK TAKİP ETMEK  361
Tarihlerin Günlerini, Aylarını ve Yıllarını Otomatik Hesaplatmak  361
Özet Tablo’yu Değiştirmek  367
Özet Tablolarınızdaki Sayıları Biçimlendirmek  369
Özet Tablolarınızdaki Verileri Güncellemek  370
Veri Yenileme İşlemini Otomatik Yapmak  371
Özet Tablonuzu Otomatik Olarak Biçimlendirmek  372
Aylara Göre Çek Listelerini Ayrı Sayfaya Yazdırmak  373
Özet Tablodaki Alanların Alt Toplamlarını Kaldırmak  374
Özet Tablo Alanları Üzerinde Hesaplamalar Yapmak  376
Özet Grafikler Yaratmak  377
Özet Grafik Üzerinde İşlemler Yapmak  378
Özet Tablo’da İleri Adımlar Atmak  379
Özet Tablolarda İlk 10 Değeri Göstermek  380
Özet Tablo Alanlarını Sıralamak  381
Verileri Gruplandırarak Görmek  382
Özet Tablo ile Kişisel Bütçenizi Takip Etmek  387
HEDEF ARA İLE BELİRLEDİĞİNİZ HEDEFLERE ULAŞMAK  393
SENARYOLAR İLE SONUÇLARI ÖNCEDEN GÖRMEK  395
EXCEL’İ DİĞER OFFİCE PROGRAMLARI İLE KULLANMAK  399
Excel’i Internet Bağlantılı Kullanmak  399
Internet Verilerinizi Güncellemek  400
Web Sorguları Düzenlemek  400
Excel Çalışma Sayfalarında Yapılan Değişiklikleri Word Sayfalarına Yansıtmak  401
Excel Grafiğini PowerPoint’te Bağlantılı Yapıştırmak  403
Çalışma Kitaplarını Paylaşmak  405
Özel Görünümler Oluşturmak  406
Oluşturduğunuz Görünümleri Görmek  407
Görünümleri Silmek  407
Özel Araç Çubukları Oluşturmak  407
Menüleri Araç Çubuklarının İçine Gömmek  409
Oluşturduğunuz Araç Çubuğunu Silmek  409
Araç Çubuklarının Düğmelerini Eklemek/Çıkarmak  410
Araç Çubuklarını Eski Hallerine Döndürmek  410
Hazır Menüleri Değiştirmek  412
MİCROSOFT QUERY’İ KULLANMAK  413
Sorgular İçin Microsoft Query’i Kullanmak  418
Birden Fazla Şart Vermek  421
Tüm Ölçütleri İptal Etmek  421
Parametre Sorguları Oluşturmak  423
MAKROLAR İLE ÇALIŞMAK
EXCEL’DE MAKROLARI ANLAMAK  429
Basit Bir Makro Oluşturmak  429
Oluşturduğunuz Makroları Çalıştırmak  430
Makroları Silmek  430
Ürün Listelerini Makrolar Yardımıyla Hızlı Biçimde Düzenlemek  431
Arka Plandaki VBA Kodlarına Göz Atmak  433
Oluşturduğunuz Makro Kodlarını Satır Satır İzlemek  435
Oluşturduğunuz Makroları Düğmelere ve Menülere Atamak  436
Makronuzu Bir Menüye Atamak  436
Makroları Düğmelere Atamak  438
Makroları Silmek  439
Makrolardaki Virüs Uyarılarını Anlamak  440
Makroların Güvenlik Ayarları  440
VBA EXCEL İLE KOD YAZMAK
MİCROSOFT VİSUAL BASİC ORTAMINI TANIMAK  445
Kod Penceresinden Excel’e Geri Dönmek  446
DEĞİŞKEN KAVRAMINI ANLAMAK  447
Değişkenler İçin Yer Ayırmak: Dim Bildirisi  447
Değişken Adı Tanımlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler  447
Veri Tipleri  447
Boolean Veri Tipi  448
Byte Veri Tipi  448
Char Veri Tipi  448
Date Veri Tipi  448
Double Veri Tipi  448
Integer Veri Tipi  448
Long Veri Tipi  448
Short Veri Tipi  448
Single Veri Tipi  448
String Veri Tipi  449
Karar Yapılarını Anlamak  449
If Karar Yapısını Kullanmak  449
Select Case Yapısı  452
Döngüler ile Çalışmak  452
Do Döngüleri  453
Do While….Loop Döngüsü  453
Do Until …. Loop Döngüsü  453
Do…… Loop While ve Do…..Loop Until Döngüleri  453
For..Next Döngüsü  454
For Each …. Next Döngüsü  454
Döngü Kontrol İfadeleri  454
KODLAR YAZMAK  455
Ekrana Yazı Yazmak  455
Kod Sayfasına Geri Dönmek  457
Kod’ları Tanımak  457
Uzun Kod Yazılımlarını Kısaltmak  460
Klavuz Çizgilerini Göstermek/Gizlemek  460
Çalışma Sayfalarının Sekmelerini Gizlemek/Göstermek  461
Diyalog Pencerelerindeki Evet/Hayır Değerlerini Otomatik Olarak Belirlemek  462
Çalışma Kitaplarını Otomatik Olarak Kaydetmek  463
Alanlar (Range) İle Çalışmak  464
Aralıkları Seçmek  464
Adlandırılmış Alanları Seçmek  464
Bir Hücrenin Sağındaki ve Altındaki Hücreleri Seçmek  465
Tablonun Tamamını Seçmek  465
Aktif Hücreyi Seçmek  465
Sütun ve Satır’ın Tamamını Seçmek  465
Tüm Hücreleri Seçmek  465
Başka Bir Sayfadaki Alanları Seçmek  465
Alanlarda Hücre Adreslerini Kullanmak  466
CurrentRegion Özelliğini Kullanmak  466
SpecialCells Metodunu Kullanmak  466
With …End With Kullanımı  467
Seçilen Aralığın Renklendirilmesi  468
Bir Aralıktaki Hücre/Satır/Sütunları Seçmek  469
Hücre Seçmek  469
Satır Seçmek  469
Sütun Seçmek  470
Satırları Gizlemek/Göstermek  471
Sütunları Gizlemek/Göstermek  471
İstediğiniz Sütunu Gizlemek/Göstermek  471
İstediğiniz Satırları Gizlemek /Göstermek  472
Rakamların Formatlı Biçimde Yazılması  472
Seçtiğiniz Bölgeleri Birleştirmek  472
Hücreleri Açılı Yazıdırmak  473
Hücrelere Belirli Değerlerin Doldurulması  473
Aktif Hücredeki Değeri Mesaj Penceresine Yazdırmak  474
Hücreleri Otomatik Genişliğine Ayarlamak  474
Çalışma Sayfalarını Korumak/Korumayı Kaldırmak  475
Tüm Çalışma Sayfalarını Korumak  475
Korumalı Sayfalarda Hücre Seçimi Engellemek  475
Safya Korumalarını Kaldırmak  476
Excel’de Klavye ve Fare Kullanımını Engellemek  476
Çalışma Sayfaları Eklemek  477
Çalışma Sayfalarını Silmek  477
Verilerin Sıralanması  477
Sayfaları Büyütmek/Küçültmek  478
Formül Çubuğunu Gizlemek/Göstermek  479
Durum Çubuğunu Gizlemek/Göstermek  479
Kaydırma Çubuklarını Göstermek/Gizlemek  480
Çalışma Kitabında Sağ Buton Komutlarını Gizlemek/Göstermek  480
Çalışma Sayfasında Sağ Buton Menüsünü Gizlemek/Göstermek  482
Uygulama-Not Hesaplama  484
Uygulama- Maaş Hesaplama  486
Formlar Araç Çubuğu Üzerindeki Nesneler ile Çalışmak  488
Onay Kutusu ile Çalışmak  488
Liste Kutusu ile Çalışmak  490
Uygulama  492
Seçenek Düğmeleri ile Çalışmak  496
Bilgi Giriş Kutuları (InputBox) İle Çalışmak  500
Süz ve Gelişmiş Süzgeç‘i Kodlarla Kullanmak  501
Uygulama  503
USERFORMLAR İLE KENDİ PROGRAM ARAYÜZLERİNİZİ OLUŞTURMAK  504
User Form Oluşturmak  504
UserFormların Özelliklerini Değiştirmek  505
Formun Görünen İsmini Değiştirmek  506
UserFormların Zeminlerini Renklendirmek  507
UserForm Üzerine Kontroller Eklemek  508
Toolbox Özelliklerini Ayarlamak  509
Kontrolleri Seçmek  509
Kontrolleri Hizalamak  510
Kontrolleri Silmek  511
Kontrollerin Sekme Sırasını Ayarlamak  511
Uygulama  512
Düğmelerin Özelliklerini İncelemek  516
Combobox Kontrolünü Kullanmak  517
Uygulama 10- Combobox Kullanımı  518
Listbox Kontrolünü Kullanmak  523
ListBox’ın Sık Kullanılan Özellikleri  524
Uygulama 11- Listbox Kullanımı  524
Uygulama  527
CheckBox Kutularını Kullanmak  530
Uygulama 12- CheckBox Kullanımı  531
OptionButton Kontrolü  535
OptionButton Özellikleri  535
Uygulama 13- OptionButton Kullanımı  536
Frame Kontrolünü Kullanmak  537
TabStrip Kontrolünü Kullanmak  538
MultiPage Kontrolünü Kullanmak  539
EXCEL’DE YENİ FONKSİYONLAR YARATMAK  540
Oluşturduğunuz Fonksiyonları Tüm Çalışma Kitaplarında Kullanmak  542
Eklediğiniz İşlevi Görmek  543
Uygulama-Fonksiyon Yaratmak  544
İLERİ DÜZEY UYGULAMALAR  546
Excel’in Başlangıcına Parola Koymak  546
Şifreyi Değiştirmek  549
Uygulama - Telefon Defteri Oluşturmak  549
Uygulama-Kaydettiğiniz Makroların Kodlarından Yararlanmak  560
Dizin  561
 


Ömer Bağcı
Uzman Bilişim Eğitmeni ve Yazar olan Ömer BAĞCI, Türkiye’nin en çok satan bilgisayar kitapları olan Bilgisayarın B’si ve İleri Düzey Excel kitaplarının yazarıdır.

Excel ve İleri Düzey Excel eğitimlerinin alınabildiği Türkiyenin Online Bilisim Akademisi vidoport.com'un kurucusu ve eğitmenidir.

Kurumsal Excel ve Excel Raporlama eğitimleri alanında çalışan Ömer BAĞCI, Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin her tarafındaki farklı sektörlerden Ziraat BAnkası,Halkbankası, EY, Erbakır, EKU, Sanko Holding, Erbakır, Anadolum İnşaat, Elektra Enerji, Yıldız Meşrubat, Evteks, GPD Tekstil, Urganlıoğlu Mobilya, Humanica, Şahinler Otomotiv, Elsan, Menderes Elektrik, Antalya Tarım A.Ş, Atasancak Tarım İşletmeleri, Ege Ekip YMM, Özgüven Kablo, Denkim gibi geniş bir referans listesine sahiptir.

Sürekli olarak Bireysel ve Kurumsal Excel eğitimleri veren Ömer BAĞCI’ya 0 505 694 85 25 nolu telefondan veya info@omerbagci.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
MİCROSOFT EXCEL İŞLEVLERİ
İLE ÇALIŞMAK
MİCROSOFT EXCEL İŞLEVLERİNİ ANLAMAK VE KULLANMAK  27
İşlevleri Tanımak  27
İç İçe İşlevler Kullanmak  29
İşlevler Hakkında Yardım Almak  29
Toolpak Çözümleyicisini Eklemek  32
TARİH VE SAAT İŞLEVLERİ  35
TARİHSAYISI İşlevi- Metinsel Tarih İfadelerini Tarih’e Çevirmek  35
GÜN İşlevi-Tarihin Gün Değerini Buldurmak  37
YIL İşlevi-Tarihin Yılını Hesaplatmak  37
GÜN360 İşlevi- İki tarih arasındaki Gün Sayısını Bulmak  38
SERİTARİH İşlevi-Girdiğiniz Tarihin İleri veya Geri Tarihlerini Bulmak  38
SERİAY İşlevi-Ayın Son Gününü Buldurmak  39
TAMİŞGÜNÜ İşlevi-Çalışma Günlerinin Sayısını Bulmak  40
SAAT İşlevi-Girdiğiniz Zaman Bilgisinin Saat Bilgisini Öğrenmek  41
DAKİKA İşlevi- Girdiğiniz Zaman Bilgisinin Dakikasını Öğrenmek  41
SANİYE İşlevi-Girdiğiniz Zaman Bilgisinin Saniyesini Öğrenmek  42
ŞİMDİ İşlevi- Günün Tarihini Girmek  42
ZAMAN İşlevi- Zaman Serin Numarasının Bulunması  42
ZAMANSAYISI İşlevi-Metin Cinsinden Zaman Bilgilerinin Bulunması  43
HAFTANINGÜNÜ İşlevi-Bir Tarihe Karşılık Gelen Haftanın Gününü Bulmak  43
HAFTASAY İşlevi-Haftanın Yıl İçindeki Yerini Belirlemek  44
YILORAN İşlevi- İki Tarih Arasındaki Yıl Oranını Hesaplamak  45
İŞGÜNÜ İşlevi-Belirli Bir Tarihten Önceki Veya Sonraki İş Günlerini Bulmak  46
MÜHENDİSLİK İŞLEVLERİ  48
BESSELI İşlevi- Değiştirilmiş Bessel İşlevi Ln(x)’i Bulmak  49
BESSELJ İşlevi- Bessel İşlevi Jn(x)’i Bulmak  50
BESSELK İşlevi- Değiştirilmiş Bessel İşlevi Kn(x)’i Bulmak  51
BESSELY İşlevi- Bessel İşlevinin Yn(x)’i Bulmak  52
BIN2DEC İşlevi- İkilik Sayıyı Ondalık Sayıya Dönüştürmek  53
BIN2HEX İşlevi- İkilik Sayıyı Onaltılık Sayıya Dönüştürmek  54
BIN2OCT İşlevi- İkilik Sayı Sistemindeki Sayıları Sekizlik Sayı Sistemine Dönüştürmek  55
DEC2BIN İşlevi- Ondalık Sistemdeki Bir Sayıyı İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  56
DEC2HEX İşlevi-Onluk Sistemdeki Bir Sayıyı Onaltılık Sayı Sistemine Dönüştürmek  57
DEC2OCT İşlevi- Onluk Sistemdeki Bir Sayıyı Sekizlik Sayı Sistemine Dönüştürmek  58
HEX2BIN İşlevi- Onaltılık Sayı Sistemindeki Sayıları İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  59
HEX2DEC İşlevi- Onaltılık Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Onluk Sayı Sistemine Çevirmek  60
HEX2OCT İşlevi- Onaltılık Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Sekizlik Sayı Sistemine Dönüştürmek  60
OCT2BIN İşlevi- Sekizlik Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  61
OCT2DEC İşlevi- Sekizlik Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Ondalık Sayı Sistemine Dönüştürmek  62
OCT2HEX İşlevi- Sekizlik Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı İkilik Sayı Sistemine Dönüştürmek  63
ÇEVİR İşlevi- Sayıyı Bir Ölçüm Sisteminden Farklı Bir Ölçüm Sistemine Çevirmek  64
DELTA İşlevi- İki Değerin Birbirine Eşit Olup Olmadığını Denetlemek  67
HATAİŞLEV İşlevi- Hata İşlevi Kullanmak  68
TÜMHATAİŞLEV İşlevi- Tümleyici Hata İşlevini Bulmak  69
BESSINIR İşlevi- İki Sayıyı Büyüklük Açısından Karşılaştırmak  70
KARMAŞIK İşlevi- Gerçek ve Sanal Katsayıları Karmaşık Sayıya Dönüştürmek  70
SANAL İşlevi- Karmaşık Sayının Sanal Katsayını Bulmak  71
SANGERÇEK İşlevi- Karmaşık Bir Sayının Gerçek Sayısını Bulmak  72
SANMUTLAK İşlevi- Karmaşık Sayının Mutlak Değerini Bulmak  72
SANTOPLA İşlevi- Karmaşık Sayıların Toplamını Bulmak  73
SANÇIKAR İşlevi- Karmaşık Sayıların Farkını Bulmak  74
SANÇARP İşlevi- Karmaşık Sayıların Çarpımını Bulmak  74
SANBÖL İşlevi- Karmaşık Sayıların Bölümünü Bulmak  75
SANEŞLENEK İşlevi- Karmaşık Sayıların Eşeliniğini Bulmak  76
SANBAĞ_DEĞİŞKEN İşlevi- Radyan Cinsinden İfade Edilen θ Bağımsız Değişkenini Bulmak  77
SANKAREKÖK İşlevi- Karmaşık Sayının Karekökünü Bulmak  77
SANÜS İşlevi- Karmaşık Sayının Üssünü Bulmak  78
SANÜSSÜ (SANKUVVET) İşlevi- Karmaşık Sayıyı, Bir Tamsayı Üssüne Yükseltilmiş Olarak Bulmak  80
SANCOS İşlevi- Karmaşık Sayının Kosinüs Değerini Bulmak  81
SANLN İşlevi- Karmaşık Sayının Doğal Logaritmasını Bulmak  81
SANLOG2Hata! Yer imi tanımlanmamış. İşlevi- Karmaşık Sayının 2 Tabanına Göre
Logaritmasını Bulmak 
 82
SANLOG10 işlevi- Karmaşık Sayının 10 Tabanına Göre Logaritmasını Bulmak  83
BİLGİ İŞLEVLERİ  84
BİLGİ İşlevi- Çalışma Ortamı Hakkında Bilgiler Edinmek  84
BOŞLUKSAY İşlevi- Aralıktaki Boşlukları Saymak  85
HATA.TİPİ İşlevi- Hücrelerde Karşılaşılan Hataların Numaralarını Bulmak  86
HÜCRE İşlevi- Hücrenin İçini veya İçeriği Hakkında Bilgi Almak  87
ÇİFTTİR İşlevi- Sayıların Çift Olup-Olmadığını Denetlemek  89
TEKTİR İşlevi-Sayıların Tek Olup-Olmadığını Denetlemek  89
S İşlevi- Sayıya Dönüştürülmüş Değer  90
YOKSAY İşlevi- Boş Hücreleri İşaretlemek  90
TİP İşlevi-Değerin Tipini Öğrenmek  91
VERİTABANI VE LİSTE YÖNETİMİ İŞLEVLERİ  92
VSEÇTOPLA İşlevi- Şarta Uyan Verilerin Toplamını Aldırmak  93
Tek Sütunda Birden Fazla Koşul Vermek  95
İki veya Daha Fazla Sütunda Şartlar Vermek  95
Bir Sütunda İkiden Çok Şart Vermek  95
VSEÇORT İşlevi-Şarta Uyan Verilerin Ortalamalarını Almak  95
VSEÇMAK İşlevi- Şarta Bağlı En Büyük Değeri Bulmak  96
VSEÇMİN İşlevi-Şarta Bağlı En Küçük Değeri Bulmak  97
VSEÇSAY İşlevi-Şarta Uyan Kayıtların Sayısını Bulmak  98
VSEÇSAYDOLU İşlevi-Şarta Bağlı Boş Olmayan Hücreleri Bulmak  99
VSEÇÇARP İşlevi- Belirlediğiniz Koşula Uyan Kayıtların Çarpımını Almak  100
VSEÇSTDSAPMA İşlevi- Seçtiğiniz Verilerin Standart Sapmasını Hesaplamak  101
VSEÇSTDSAPMAS İşlevi- Seçtiğiniz Verilerin Tüm Popülasyonunu Kullanarak Standart
Sapmayı Hesaplamak 
 102
VSEÇVAR İşlevi-Varyansın Hesaplanması  103
VSEÇVARS İşlevi- Varyansı Popülasyona Bağlı Olarak Hesaplamak  104
VAL İşlevi- Belirlediğiniz Şarta Eşelen Sütunlardaki Değerleri Ayıklamak  105
MANTIKSAL İŞLEVLER  107
EĞER İşlevi-Belirli Koşullu Sınamalara Bağlı Değerleri Hesaplatmak  107
VE, YADA ve DEĞİL İşlevleri-Birleşik Koşullu Sınamalar Oluşturmak  109
YADA İşlevi  110
DEĞİL İşlevi – Farklı Değerleri Bulmak  110
İç İçe Eğer Kullanmak  111
DOĞRU ve YANLIŞ İşlevleri-Doğru ve Yanlış Yazmak  111
FİNANSAL İŞLEVLER  112
Finansal İşlevlerde Kullanılan Bağımsız Değişkenler Tablosu  114
BD İşlevi- Bugünkü Değeri Hesaplamak  114
ANA_PARA_ÖDEMESİ İşlevi- Kredi Ödemesindeki Ana Para Ödemesini Bulmak  116
NBD İşlevi- Bir Yatırımın Bugünkü Net Değerini Hesaplamak  117
ANBD İşlevi- Dönemsel Olması Zorunlu Olmayan Bir Nakit Akışların Tarifesi İçin Bugünkü
Net Değeri Bulmak 
 119
FAİZTUTARI İşlevi- Kredinin Faiz Oranını Hesaplatmak  120
FAİZ ORANI İşlevi- Kredi Geri Ödemelerindeki Faiz Oranını Bulmak  121
DEVRESEL ÖDEME İşlevi- Kredi Geri Ödemelerini Hesaplamak  122
DÖNEM_SAYISI (TAKSİT_SAYISI) İşlevi-Kredileri Geri Ödeyebileceğiniz Süreyi Hesaplamak  124
GD İşlevi- Paranın Gelecekteki Değerini Hesaplamak  125
GDPROGRAM İşlevi- Birleşik Seri Faiz Oranı Uygulandığında Başlangıçtaki Anaparanın Gelecekteki Değerini Bulmak  126
İÇ_VERİM_ORANI İşlevi-Para Akışı Serisi İçin İç Karlılık Oranını Bulmak  127
D_İÇ_VERİM_ORANI İşlevi- Dönemsel Nakit Akışı Serisi İçin Değiştirilmiş İç Verim Oranını Bulmak  127
AİÇVERİMORANI İşlevi- Dönemsel Olması Gerekmeyen Para Akışlarının Programı İçin
İç Verim Oranını Hesaplamak 
 128
Menkul Değer Çözümleme İşlevinin Bağımsız Değişkenleri Tablosu  130
FAİZORANI İşlevi-Yatırım Yapılan Menkul Değerin Faiz Oranını Bulmak  130
GETİRİ İşlevi-Vadenin Sonunda Elde Edilecek Olan Geliri Bulmak  131
LİRA İşlevi-Sayıyı Metine Dönüştürerek Para Birimi Uygulamak  132
LİRAON İşlevi- Kesir Olarak Tanımlanmış Lira Fiyatını, Ondalık Sayı Olarak Tanımlanmış
Lira Fiyatına Dönüştürmek 
 132
LİRAKES İşlevi- Ondalık Sayı Olarak Tanımlanmış Lira Fiyatını, Kesir Olarak Tanımlanmış
Lira Fiyatına Dönüştürmek 
 133
SÜRE İşlevi- Belirli Aralıklarla Faiz Ödemesi Yapan Bir Tahvilin Yıllık Süresini Bulmak  134
MSÜRE İşlevi- Varsayılan Para Değeri 10.000.000 Lira Olan Bir Tahvil İçin Macauley
Değiştirilmiş Süreyi Bulmak 
 135
ÖDEME İşlevi- Belirli Aralıklarla Faiz Ödeyen Bir Tahvilin Ödemesini Bulmak  136
ÖDEMEİND İşlevi- İndirimli Bir Tahvilin Yıllık Ödemesini Bulmak  138
ÖDEMEVADE İşlevi- Vadesinin Bitimine Faiz Ödeyen Bir Tahvilin Yıllık Ödemesini Bulmak  139
KUPONGÜNBD İşlevi- Kupon Süresinin Başlangıcından Alış Tarihine Kadar Olan Süredeki
Gün Sayısını Bulmak 
 140
KUPONGÜN İşlevi- Alış Tarihini De İçeren Kupon Süresindeki Gün Sayısını Bulmak  141
KUPONDSK İşlevi- Alış Tarihinden Bir Sonraki Kupon Tarihine Kadar Olan Gün Sayısını
Bulmak 
 143
KUPONGÜNÖTK İşlevi- Alış Tarihinden Bir Önceki Kupon Tarihini Bulmak  144
KUPONGÜNSKT İşlevi- Alış Tarihinden Bir Sonraki Kupon Tarihini Bulmak  146
KUPONSAYI İşlevi- Alış Tarihi ile Vade Tarihi Arasındaki Ödenecek Kupon Sayısını Bulmak  147
TOPÖDENENFAİZ İşlevi- İki Dönem Arasında Birikimli Faizi Bulmak  149
TOPANAPARA İşlevi- İki Dönem Arasında Bir Borç Üzerine Ödenen Parayı Bulmak  150
GERÇEKFAİZ İşlevi- Belli Aralıklarla Faiz Veren Bir Tahvilin Tahakkuk Etmiş Faizini Bulmak  151
GERÇEKFAİZV İşlevi- Vadesinde Ödeme Yapan Bir Tahvilin Tahakkuk Etmiş Faizini Bulmak  153
TEKYDEĞER İşlevi- Tek Bir Dönemi Olan Bir Tahvilin Değerini Hesaplamak  154
TEKYÖDEME İşlevi- Tek Bir Dönemi Olan Tahvilin Ödemesini Bulmak  156
TEKSDEĞER İşlevi- Tek Bir Son Dönemli Olan Bir Tahvilin Fiyatını Bulmak  158
TEKSÖDEME İşlevi- Tek Bir Son Dönemi Olan Bir Tahvilin Ödemesini Bulmak  159
DEĞER İşlevi- Dönemsel Faiz Ödeyen Bir Tahvilin Fiyatını Bulmak  161
DEĞERİND İşlevi- İndirimli Bir Tahvilin Fiyatını 100 TL lik Nominal Değer Başına Bulmak  163
DEĞERVADE İşlevi- Faizini Vade Sonunda Ödeyen Bir Tahvilin Fiyatını Bulmak  164
İNDİRİM İşlevi- Bir Tahvilin İndirim Oranını Hesaplamak  166
ETKİN İşlevi- Efektif Yıllık Faiz Oranını Bulmak  167
NOMİNAL İşlevi-Bir Yıllık Nominal Faiz Oranını Bulmak  168
Amortisman İşlevinin Bağımsız Değişkenler Tablosu  169
DA İşlevi- Bir Malın Dönem İçindeki Doğrusal Yıpranmasını Bulmak  169
ÇİFTAZALANBAKİYE İşlevi- Çift Azalan Bakiye Yöntemini Kullanarak Belirli Süre İçindeki Yıpranmayı Bulmak  170
AZALANBAKİYE İşlevi- Sabit Azalan Bakiye Yöntemini Kullanarak, Belirli Süre İçindeki
Yıpranma Payını Bulmak 
 171
YAT İşlevi- Bir Malın Bir Dönem İçindeki Yıpranmasını Bulmak  172
HTAHES İşlevi- Bir Hazine Bonosunun Bono Eşdeğeri Ödemesini Bulmak  172
HTAHDEĞER İşlevi- Hazine Bonosunun Değerini 100 TL’lik Nominal Değer Başına Bulmak  174
HTAHÖDEME İşlevi- Hazine Bonosunun Ödemesini Bulmak  175
ISPMT İşlevi- Yatırımın Belirli Dönemi Boyunca Ödenen Faizi Hesaplamak  176
AMORDEGRC İşlevi- Yıpranma Katsayısı Kullanarak Her Hesap Döneminin Değer Kaybını Bulmak  176
AMORLINC İşlevi- Her Hesap Dönemi İçindeki Yıpranmayı Bulmak  178
ARAMA VE BAŞVURU İŞLEVLERİ  180
ADRES İşlevi-Başvuruları Hücrelere Metin Olarak Yazdırmak  180
DOLAYLI İşlevi- Metin Dizesiyle Belirlenen Başvuruları Bulmak  181
ALANSAY İşlevi - Başvurlardaki Alanların Sayısını Bulmak  182
ELEMAN İşlevi- Dizinin İçinden Elemanları Seçmek  183
SÜTUN İşlevi- Başvurudaki Sütun Numarasını Öğrenmek  183
SÜTÜNSAY İşlevi-Aralıktaki Sütunların Sayısını Bulmak  183
ARA İşlevi- Vektör veya Dizideki Alanları Bulmak  184
ARA İşlevi-Belirlenen Değeri Dizide Aramak  185
KAÇINCI İşlevi- Dizideki Elemanların Sırasını Belirlemek  185
SATIR İşlev-Başvurunun Satır Sayısını Öğrenmek  186
SATIRSAY İşlevi- Bir Başvurudaki Dizilerin Sayısını Öğrenmek  187
DÜŞEYARA İşlevi-Sütunlardaki Bilgilere Ulaşmak  187
YATAYARA İşlevi- Verileri Yatay Olarak Bulmak  190
DEVRİK DÖNÜŞÜM İşlevi-Satırlar ile Sütunları Yer Değiştirmek  191
İNDİS İşlevi- Başvurudan veya Bir Diziden Eleman Seçmek  192
MATEMATİK VE TRİGONOMETRİ İŞLEVLERİ  193
MUTLAK İşlevi-Sayıların Mutlak Değerini Almak  195
ACOS İşlev- Bir Sayının ArkKosinüsü’nü (Ters Kosinüs) Hesaplamak  195
Pi İşlevi-Pi Sayısını Bulmak  196
ACOSH İşlevi-Sayınn Ters Hiperbolik Kosinüsünü Vermek  196
ASİN İşlevi-Arksinüsü Hesaplamak  196
ASİNH İşlevi- Ters Hiperbolik Sinüsü Hesaplamak  197
ATAN İşlevi-Arktanjanıtı Bulmak  197
ATAN2 İşlevi-X ve Y Koordinatlarının Aktarjantını Bulmak  197
ATANH İşlevi-Ters Hiperbolik Tanjantını Bulmak  198
COS İşlevi-Verilen Sayının Cosinüsünü Bulmak  198
COSH İşlevi- Hiperbolik Kosinüsü Bulmak  198
SİN İşlevi-Açının Sinus Değerini Bulmak  199
SİNH İşlevi-Hiperbolik Sinüs Değerini Hesaplamak  199
RADYAN İşlevi-Dereceyi Radyana Çevirmek  200
DERECE İşlevi-Radyanı Açıya Çevirmek  200
ÜSSÜ-KUVVET İşlevi-Sayıların Üssünü Almak  200
ÜS İşlevi-E Üssü Sayıyı Bulmak  201
ÇİFT İşlevi-Sayıları Çift Sayıya Yuvarlamak  202
TEK İşlevi-Sayıları Tek Sayıya Yuvarlamak  202
TABANAYUVARLA İşlevi-Sayıyı Sıfıra Doğru Yuvarlamak  203
KYUVARLA İşlevi-İstenen Katsayıya Sayıyı Yuvarlamak  204
YUVARLA İşlevi- Sayıyı Belirlenen Basamaktaki Sayıya Yuvarlamak  204
AŞAĞIYUVARLA İşlevi-Sayıyı Sıfır Yönünde Yuvarlamak  205
YUKARIYUVARLA İşlevi-Sayıyı Yukarıya Doğru Yuvarlamak  207
NSAT İşlevi- Sayıların Tamsayı Kısımların Almak  207
OBEB İşlevi- En Büyük Ortak Böleni Bulmak  208
OKEK İşlevi- En Küçük Ortak Katı Bulmak  208
LN İşlevi-Sayıların Doğal Logaritmasını Bulmak  209
LOG İşlevi- Sayının Logaritmasını Almak  209
LOG10 İşlevi- Sayıların 10’luk Tabana Göre Logaritmasını Bulmak  210
ÇARPIM İşlevi- Sayıların Çarpımını Almak  211
BÖLÜM İşlevi-Bölmenin Tam Sayı Kısmını Bulmak  211
MOD-MODÜLO İşlevi- Bölümden Kalan Sayıları Bulmak  212
FAKTÖR (ÇARPINIM) İşlevi-Bir Sayının Faktörünü Hesaplamak  213
ÇİFTÇARPIM İşlevi-Çift Sayıların Faktöriyelini Bulmak  213
ÇOKTERİMLİ İşlevi-Sayılar Toplamının Faktöriyelinin Sayıların Faktöriyeline Oranını Bulmak  214
İŞARET İşlevi- Sayıların İşaretini Öğrenmek  214
S_SAYI_ÜRET İşlevi- 0 ile 1 Arasında Rastgele Sayı Üretmek  215
RASTGELEARALIK (RASTGELEARADA) İşlevi- Belirtiğiniz Aralıkta Rastgele Sayı Üretmek  215
ROMEN İşlevi- Sayıları Roma Rakamlarına Çevirmek  216
KAREKÖK İşlevi- Sayıların Karekökünü Hesaplamak  217
KAREKÖKPİ İşlevi- Pi ile Çarpılan Sayının Karekökünü Bulmak  217
KOMBİNASYON İşlevi- Olası Kombinasyonları Hesaplamak  217
SERİTOPLA İşlevi-Kuvvet Serisinin Toplamını Bulmak  218
DETERMİNANT İşlevi- Matrisin Determinantını Hesaplamak  219
DİZEY_TERS İşlevi- Matrisin Tersini Bulmak  220
DÇARP İşlevi- İki Matrisin Çarpımı  220
TOPLA İşlevi- Sayıların toplamını almak  221
ALTTOPLAM İşlevi- Seçilen Değerlerin Toplamını Aldırmak  222
ETOPLA İşlevi- Şarta Bağlı Toplamları Aldırmak  223
TOPLA.ÇARPIM İşlevi- Toplamların Çarpımını Bulmak  223
TOPKARE İşlevi- Karelerin Toplamını Almak  224
TOPX2EY2 İşlevi- Dizilerin Karelerinin Toplamlarının Farkını Almak  225
TOPX2AY2 İşlevi-Dizideki Karelerin Toplamının Toplamını Almak  226
TOPXEY2 İşlevi- Farkların Karelerini Toplamak  226
İSTATİSTİKSEL İŞLEVLER  228
ORTSAP İşlevi- Ortalama Sapmayı Hesaplamak  231
ORTALAMA İşlevi- Ortalamaları Bulmak  231
ORTALAMAA İşlevi- Aritmetik Ortalamaya Metinleri Dahil Etmek  233
MAK İşlevi- En Büyük Değeri Bulmak  233
MAKA İşlevi- Bağımsız Değişkenler Listesindeki En Büyük Değeri Bulmak  234
MİN İşlevi- En Küçük Değeri Bulmak  235
MİNA İşlevi- Bağımsız Değişkenler Listesindeki En Küçük Değeri Bulmak  236
ORTANCA İşlevi- Belirtilen Sayıların Ortanca Değerini Bulmak  237
ENÇOK_OLAN (MOD) İşlevi- Veri Kümesindeki En Sık Rastlanan Değeri Bulmak  238
TAHMİN İşlevi- Doğrusal Eğilim Üzerindeki Bir Değeri Bulmak  239
EĞİLİM İşlevi- Doğrusal Bir Eğilim Üzerindeki Değerleri Bulmak  241
SIKLIK İşlevi- Sıklık Dağılımını Dikey Bir Dizi Olarak Bulmak  241
BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi- Sayı İçeren Hücreleri Saymak  243
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İşlevi- Boş Olmayan Hücreleri Saydırmak  244
BOŞLUKSAY İşlevi- Bir Aralıktaki Boşlukları Saydırmak  245
EĞERSAY İşlevi- Şarta Bağlı Olan Hücreleri Saymak  245
GEOORT İşlevi- Geometrik Ortalamayı Bulmak  246
HARORT İşlevi-Harmonik Ortalamayı Bulmak  247
BETADAĞ İşlevi- Beta Birikimli Dağılım İşlevi  247
BETATERS İşlevi- Beta Dağılımı İçin Dağılım İşlevinin Tersini Bulmak  248
FDAĞ İşlevi- F Dağılımı Bulmak  249
FTERS İşlevi- F Dağılımının Tersini Bulmak  250
FTEST İşlevi- F Testi Yapmak  251
GAMADAĞ İşlevi- Gama Dağılımını Bulmak  252
GAMATERS İşlevi- Gama Dağılımının Tersini Bulmak  253
GAMALN İşlevi-Gama Fonksiyonunun Logaritmasını Bulmak  254
NORMDAĞ İşlevi-Normal Dağılımları Bulmak  254
NORMTERS İşlevi-Normal Birikimli Dağılım Tersini Bulmak  255
NORMSDAĞ İşlevi-Standart Normal Birikimli Dağılımı Bulmak  256
NORMSTERS İşlevi- Standart Normal Birikimli Dağılımın Tersini Bulmak  258
TTERS İşlevi-T-Dağılımının Tersini Bulmak  259
TTEST İşlevi- T-Testle İlişkilendirilmiş Olan Olasılığı Bulmak  260
BİNOMDAĞ İşlevi- Tek Terim Binom Dağılımı Olasılığını Bulmak  261
NEGBİNOMDAĞ İşlevi- Negatif Binom Dağılımını Bulmak  262
KRİTİKBİNOM İşlevi- Ölçüt Değerinden Büyük Veya Ölçüt Değerine Eşit Olduğu En Küçük
Değeri Bulmak 
 264
HİPERGEOMDAĞ İşlevi- Hipergeometrik Dağılımı Bulmak  265
PERMÜTASYON İşlevi- Verilen Sayıda Nesnenin Permütasyon Değerini Bulmak  266
KİKAREDAĞ İşlevi- Kikare Dağılımın Tek Kuyruklu Olasılığını Verir  267
KİKARETERS İşlevi- Kikare Dağılımın Tek Kuyruklu Olasılığının Tersini Bulmak  268
KİKARETEST İşlevi- Bağımsızlık Sınamasını Bulmak  269
GÜVENİRLİK İşlevi- Bir Popülasyon Ortalaması İçin Güvenirlik Ortalamasını Bulmak  270
KORELASYON İşlevi- İki Veri Kümesi Arasındaki Bağlantı Katsayısını Bulmak  271
FISHER İşlevi- Fisher Dönüşümünü Bulmak  272
FİSHERTERS İşlevi- Fisher Dönüşümünün Tersini Bulmak  273
BASIKLIK İşlevi- Veri Kümesinin Basıklığını Bulmak  273
ÇARPIKLIK İşlevi- Dağılımın Çarpıklığını Bulmak  274
STDSAPMA İşlevi- Bir Örneğe Bağlı Standart Sapmayı Bulmak  275
STDSAPMAA İşlevi- Standart Sapmayı Bir Örneğe Bağlı Olarak Hesaplamak  276
STDSAPMAS İşlevi-Tüm Popülasyona Bağlı Olarak Standart Sapmayı Hesaplamak  278
STDSAPMASA İşlevi- Sayılar, Metin Ve Mantıksal Değerler İçin Standart Sapmayı
Hesaplamak 
 279
STANDARTLAŞTIMA İşlevi- Normalleştirmiş Bir Değeri Bulmak  279
VAR İşlevi- Varyansı Hesaplamak  280
VARA İşlevi- Sayılar, Metinler Dahil Varyansı Hesaplamak  281
VARS İşlevi- Varyansı Tüm Popülasyona Bağlı Olarak Hesaplamak  282
RANK İşlevi- Bir Sayının Sıradaki Yerini Bulmak  283
RKARE İşlevi- Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısının Karesini Bulmak  284
KESMENOKTASI İşlevi- Doğrusal Çakıştırma Çizgisinin Kesişme Noktasını Bulmak  285
DÖRTTEBİRLİK İşlevi- Veri Kümesinin Dörtte Birini Bulmak  286
YÜZDEBİRLİK İşlevi- Aralık İçerisinde Bulunan Değerlerin K. Yüzdebirliğini Bulmak  287
KÜÇÜK İşlevi- Bir Dizi İçerisinde İstediğiniz Sıradaki Küçük Sayıyı Bulmak  288
BÜYÜK İşlevi- Bir Dizi İçerisinde İstediğiniz Sıradaki Küçük Sayıyı Bulmak  289
WEIBULL İşlevi- WEIBULL Dağılımını Bulmak  290
POISSON İşlevi- Poission Dağılımını Bulmak  291
PEARSON İşlevi- Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısını Bulmak  292
KOVARYANS İşlevi- Eşleştirilmiş Sapmaların Ortalaması Olan Kovaryansı Bulmak  293
YÜZDERANK İşlevi- Veri Kümesindeki Bir Değerin Yüzde Mertebesini Bulmak  294
OLASILIK İşlevi- Aralıktaki Değerin İki Limit Arasında Olma Olasılığını Bulmak  295
EĞİM İşlevi- Doğrusal Çakışma Çizgisinin Eğimini Bulmak  296
SAPKARE İşlevi- Sapmaların Karelerinin Toplamını Bulmak  297
ÜSTELDAĞ İşlevi- Üstel Dağılımı Bulmak  298
LOGNORMALDAĞ İşlevi-Birimkili Lognormal Dağılımı Bulmak  299
LOGTERS İşlevi- Lognormal Dağılımının Tersini Bulmak  299
KIRPORTALAMA İşlevi- En Büyük ve En Küçük Değer Dışındaki Ortalamayı Almak  300
ZTEST İşlevi- Z Testinin Tek Kuyruklu Olasılık Değerini Hesaplamak  302
STHYX İşlevi- Her Bir X İçin Öngörülen Bir Y Değerinin Standart Hatasını Bulmak  303
LOT İşlevi- Üstel Bir Eğilimin Parametrelerini Bulmak  304
DOT İşlevi- Doğrusal Bir Eğilimin Parametrelerini Bulmak  307
METİN VE VERİ İŞLEVLERİ  309
M İşlevi- Metin İçeren Hücreleri Bulmak  310
METNEÇEVİR İşlevi-Değeri Belirtilen Sayı Biçiminde Metne Çevirmek  311
UZUNLUK İşlevi-Girilen Metinlerin Uzunluğunu Hesaplamak  311
BÜYÜKHARF İşlevi-Metinleri Büyük Harfe Çevirmek  312
KÜÇÜKHARF İşlevi- Metinleri Küçük Harfe Çevirmek  312
BUL İşlevi-Metinleri Buldurmak  312
SAĞDAN İşlevi- Metinleri Sağdan Kesmek  313
SOLDAN İşlevi-Metinleri Soldan Kesmek  313
PARÇAAL (ORTADAN) İşlevi-Metinlerin Ortasından Metin Almak  314
KIRP İşlevi-Metinlerin Arasındaki Boşlukları Kaldırmak  314
ÖZDEŞ İşlevi-Metinleri Karşılaştırmak  316
YAZIM.DÜZENİ İşlevi- Metinlerin Yazım Düzenlerini Sağlamak  316
BİRLEŞTİR İşlevi- Birkaç Metin Öğesini Birleştirmek  317
ASC İşlevi-Yarım Genişlikteki İfadeleri Tam Genişliğe Dönştürmek  318
DAMGA İşlevi-ASCII Kod Numarası Belirtilen Karakterleri Bulmak  319
DEĞİŞTİR İşlevi-Metinlerin İçindeki İfadeleri Değiştirmek  319
LİRA İşlevi-Rakamları Binlik Basamaklarına Ayırmak  320
TEMİZ İşlevi-Yazdırılamayan Karakterleri Çıkarmak  320
YİNELE İşlevi-Metninleri Belirlenen Sayıda Tekrarlatmak  321
YERİNEKOY İşlevi-Eski Metin Yerine Yeni Metin Koymak  322
MBUL İşlevi-Metinlerin içindeki Karakterleri Buldurmak  323
BİRDEN FAZLA İŞLEV İLE ORTAK ÇALIŞMAK  324
Veri Tablolarını Kullanmak  324
Çift Girdili Veri Tablosu Oluşturmak  326
MİCROSOFT EXCEL’DE
LİSTELER İLE ÇALIŞMAK
MİCROSOFT EXCEL’DE LİSTE ÖZELLİKLERİ  331
MİCROSOFT EXCEL İLE ÇEK LİSTESİ HAZIRLAMAK  331
LİSTEYE YANLIŞ VERİ GİRİŞİNİ ENGELLEMEK  332
Hücreyi Aktifleştirdiğiniz Zaman Bilgi Girişi Hakkında Uyarı Vermek  333
Hata Uyarılarını Kullanmak  335
Veri Doğrulamayı Kaldırmak  336
Veri Doğrulama Uygulanan Hücreleri Bulmak  336
Aynı Doğrulama Değerleri Uygulanmış Hücreleri Bulmak  337
Geçersiz Veri Doğrulamalarını Bulmak  337
Veri Doğrulama Ayarlarını Kopyalamak  339
ŞARTINIZA UYAN HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRMEK  340
Birden Fazla Koşul Belirlemek  342
Koşullu Biçimlendirmeyi Silmek  343
ÇEK LİSTENİZİ FARKLI ALANLARA GÖRE SIRALAMAK  344
Araç Çubuğu’ndan Sıralama Yapmak  344
Çekleri Bankalara ve Tutarlarına Göre Sıralamak  345
Otomatik Filtre (Süz) Komutu ile İstediğiniz Banka Çeklerini Görmek  346
Filtre Uygula (Süz) Komutunu Kullanmak  346
Tüm Kayıtları Görmek  347
Özel Şartlar Vererek Süz Komutunu Uygulamak  348
Birden Fazla Sütuna Süz Uygulamak  350
Şarta Uyan Verileri Ayrı Alana Yazdırmak  350
Ölçüt Alanında Birden Fazla Şart Vermek  353
Bir Sütunda Birden Fazla Şart Vermek  353
Birden Fazla Sütunda Şart Vermek  353
Birden Fazla Sütunda İkişer Şartlar Vermek  353
ALT TOPLAMLAR KOMUTU İLE BANKA VE DEĞER RAPORLARI ALMAK  354
Alt Toplam Komutunu Kullanmak  354
Alt Toplamları Değiştirmek  356
Aynı Birden Fazla AltToplam Uygulamak  356
Alt Toplam Gruplarını Ayrı Sayfalara Yazdırmak  357
Alt Toplam’ı Kaldırmak  358
Alt Toplam İşlevi ile Seçtiğiniz Değerlerin Toplamını Almak  358
ÇEKLERİNİZİ ÖZET TABLOLAR OLUŞTURARAK TAKİP ETMEK  361
Tarihlerin Günlerini, Aylarını ve Yıllarını Otomatik Hesaplatmak  361
Özet Tablo’yu Değiştirmek  367
Özet Tablolarınızdaki Sayıları Biçimlendirmek  369
Özet Tablolarınızdaki Verileri Güncellemek  370
Veri Yenileme İşlemini Otomatik Yapmak  371
Özet Tablonuzu Otomatik Olarak Biçimlendirmek  372
Aylara Göre Çek Listelerini Ayrı Sayfaya Yazdırmak  373
Özet Tablodaki Alanların Alt Toplamlarını Kaldırmak  374
Özet Tablo Alanları Üzerinde Hesaplamalar Yapmak  376
Özet Grafikler Yaratmak  377
Özet Grafik Üzerinde İşlemler Yapmak  378
Özet Tablo’da İleri Adımlar Atmak  379
Özet Tablolarda İlk 10 Değeri Göstermek  380
Özet Tablo Alanlarını Sıralamak  381
Verileri Gruplandırarak Görmek  382
Özet Tablo ile Kişisel Bütçenizi Takip Etmek  387
HEDEF ARA İLE BELİRLEDİĞİNİZ HEDEFLERE ULAŞMAK  393
SENARYOLAR İLE SONUÇLARI ÖNCEDEN GÖRMEK  395
EXCEL’İ DİĞER OFFİCE PROGRAMLARI İLE KULLANMAK  399
Excel’i Internet Bağlantılı Kullanmak  399
Internet Verilerinizi Güncellemek  400
Web Sorguları Düzenlemek  400
Excel Çalışma Sayfalarında Yapılan Değişiklikleri Word Sayfalarına Yansıtmak  401
Excel Grafiğini PowerPoint’te Bağlantılı Yapıştırmak  403
Çalışma Kitaplarını Paylaşmak  405
Özel Görünümler Oluşturmak  406
Oluşturduğunuz Görünümleri Görmek  407
Görünümleri Silmek  407
Özel Araç Çubukları Oluşturmak  407
Menüleri Araç Çubuklarının İçine Gömmek  409
Oluşturduğunuz Araç Çubuğunu Silmek  409
Araç Çubuklarının Düğmelerini Eklemek/Çıkarmak  410
Araç Çubuklarını Eski Hallerine Döndürmek  410
Hazır Menüleri Değiştirmek  412
MİCROSOFT QUERY’İ KULLANMAK  413
Sorgular İçin Microsoft Query’i Kullanmak  418
Birden Fazla Şart Vermek  421
Tüm Ölçütleri İptal Etmek  421
Parametre Sorguları Oluşturmak  423
MAKROLAR İLE ÇALIŞMAK
EXCEL’DE MAKROLARI ANLAMAK  429
Basit Bir Makro Oluşturmak  429
Oluşturduğunuz Makroları Çalıştırmak  430
Makroları Silmek  430
Ürün Listelerini Makrolar Yardımıyla Hızlı Biçimde Düzenlemek  431
Arka Plandaki VBA Kodlarına Göz Atmak  433
Oluşturduğunuz Makro Kodlarını Satır Satır İzlemek  435
Oluşturduğunuz Makroları Düğmelere ve Menülere Atamak  436
Makronuzu Bir Menüye Atamak  436
Makroları Düğmelere Atamak  438
Makroları Silmek  439
Makrolardaki Virüs Uyarılarını Anlamak  440
Makroların Güvenlik Ayarları  440
VBA EXCEL İLE KOD YAZMAK
MİCROSOFT VİSUAL BASİC ORTAMINI TANIMAK  445
Kod Penceresinden Excel’e Geri Dönmek  446
DEĞİŞKEN KAVRAMINI ANLAMAK  447
Değişkenler İçin Yer Ayırmak: Dim Bildirisi  447
Değişken Adı Tanımlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler  447
Veri Tipleri  447
Boolean Veri Tipi  448
Byte Veri Tipi  448
Char Veri Tipi  448
Date Veri Tipi  448
Double Veri Tipi  448
Integer Veri Tipi  448
Long Veri Tipi  448
Short Veri Tipi  448
Single Veri Tipi  448
String Veri Tipi  449
Karar Yapılarını Anlamak  449
If Karar Yapısını Kullanmak  449
Select Case Yapısı  452
Döngüler ile Çalışmak  452
Do Döngüleri  453
Do While….Loop Döngüsü  453
Do Until …. Loop Döngüsü  453
Do…… Loop While ve Do…..Loop Until Döngüleri  453
For..Next Döngüsü  454
For Each …. Next Döngüsü  454
Döngü Kontrol İfadeleri  454
KODLAR YAZMAK  455
Ekrana Yazı Yazmak  455
Kod Sayfasına Geri Dönmek  457
Kod’ları Tanımak  457
Uzun Kod Yazılımlarını Kısaltmak  460
Klavuz Çizgilerini Göstermek/Gizlemek  460
Çalışma Sayfalarının Sekmelerini Gizlemek/Göstermek  461
Diyalog Pencerelerindeki Evet/Hayır Değerlerini Otomatik Olarak Belirlemek  462
Çalışma Kitaplarını Otomatik Olarak Kaydetmek  463
Alanlar (Range) İle Çalışmak  464
Aralıkları Seçmek  464
Adlandırılmış Alanları Seçmek  464
Bir Hücrenin Sağındaki ve Altındaki Hücreleri Seçmek  465
Tablonun Tamamını Seçmek  465
Aktif Hücreyi Seçmek  465
Sütun ve Satır’ın Tamamını Seçmek  465
Tüm Hücreleri Seçmek  465
Başka Bir Sayfadaki Alanları Seçmek  465
Alanlarda Hücre Adreslerini Kullanmak  466
CurrentRegion Özelliğini Kullanmak  466
SpecialCells Metodunu Kullanmak  466
With …End With Kullanımı  467
Seçilen Aralığın Renklendirilmesi  468
Bir Aralıktaki Hücre/Satır/Sütunları Seçmek  469
Hücre Seçmek  469
Satır Seçmek  469
Sütun Seçmek  470
Satırları Gizlemek/Göstermek  471
Sütunları Gizlemek/Göstermek  471
İstediğiniz Sütunu Gizlemek/Göstermek  471
İstediğiniz Satırları Gizlemek /Göstermek  472
Rakamların Formatlı Biçimde Yazılması  472
Seçtiğiniz Bölgeleri Birleştirmek  472
Hücreleri Açılı Yazıdırmak  473
Hücrelere Belirli Değerlerin Doldurulması  473
Aktif Hücredeki Değeri Mesaj Penceresine Yazdırmak  474
Hücreleri Otomatik Genişliğine Ayarlamak  474
Çalışma Sayfalarını Korumak/Korumayı Kaldırmak  475
Tüm Çalışma Sayfalarını Korumak  475
Korumalı Sayfalarda Hücre Seçimi Engellemek  475
Safya Korumalarını Kaldırmak  476
Excel’de Klavye ve Fare Kullanımını Engellemek  476
Çalışma Sayfaları Eklemek  477
Çalışma Sayfalarını Silmek  477
Verilerin Sıralanması  477
Sayfaları Büyütmek/Küçültmek  478
Formül Çubuğunu Gizlemek/Göstermek  479
Durum Çubuğunu Gizlemek/Göstermek  479
Kaydırma Çubuklarını Göstermek/Gizlemek  480
Çalışma Kitabında Sağ Buton Komutlarını Gizlemek/Göstermek  480
Çalışma Sayfasında Sağ Buton Menüsünü Gizlemek/Göstermek  482
Uygulama-Not Hesaplama  484
Uygulama- Maaş Hesaplama  486
Formlar Araç Çubuğu Üzerindeki Nesneler ile Çalışmak  488
Onay Kutusu ile Çalışmak  488
Liste Kutusu ile Çalışmak  490
Uygulama  492
Seçenek Düğmeleri ile Çalışmak  496
Bilgi Giriş Kutuları (InputBox) İle Çalışmak  500
Süz ve Gelişmiş Süzgeç‘i Kodlarla Kullanmak  501
Uygulama  503
USERFORMLAR İLE KENDİ PROGRAM ARAYÜZLERİNİZİ OLUŞTURMAK  504
User Form Oluşturmak  504
UserFormların Özelliklerini Değiştirmek  505
Formun Görünen İsmini Değiştirmek  506
UserFormların Zeminlerini Renklendirmek  507
UserForm Üzerine Kontroller Eklemek  508
Toolbox Özelliklerini Ayarlamak  509
Kontrolleri Seçmek  509
Kontrolleri Hizalamak  510
Kontrolleri Silmek  511
Kontrollerin Sekme Sırasını Ayarlamak  511
Uygulama  512
Düğmelerin Özelliklerini İncelemek  516
Combobox Kontrolünü Kullanmak  517
Uygulama 10- Combobox Kullanımı  518
Listbox Kontrolünü Kullanmak  523
ListBox’ın Sık Kullanılan Özellikleri  524
Uygulama 11- Listbox Kullanımı  524
Uygulama  527
CheckBox Kutularını Kullanmak  530
Uygulama 12- CheckBox Kullanımı  531
OptionButton Kontrolü  535
OptionButton Özellikleri  535
Uygulama 13- OptionButton Kullanımı  536
Frame Kontrolünü Kullanmak  537
TabStrip Kontrolünü Kullanmak  538
MultiPage Kontrolünü Kullanmak  539
EXCEL’DE YENİ FONKSİYONLAR YARATMAK  540
Oluşturduğunuz Fonksiyonları Tüm Çalışma Kitaplarında Kullanmak  542
Eklediğiniz İşlevi Görmek  543
Uygulama-Fonksiyon Yaratmak  544
İLERİ DÜZEY UYGULAMALAR  546
Excel’in Başlangıcına Parola Koymak  546
Şifreyi Değiştirmek  549
Uygulama - Telefon Defteri Oluşturmak  549
Uygulama-Kaydettiğiniz Makroların Kodlarından Yararlanmak  560
Dizin  561
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.