Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu
(Doğrudan Soru Yöneltme)
Mart 2019 / 2. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 110.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2007 60.00 TL 44.90 TL (%26)Sepete Ekle
   

Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu, Türk ceza muhakemesi sistemine 5271 sayılı CMK ile girmiş, özellikle savunma makamının, silahların eşitliği ilkesi kapsamında maddi gerçeğin araştırılması ve delillerin gerçekliği ve güvenilirliğini sınaması amacıyla kullandığı faydalı bir muhakeme aracı haline gelmiştir. CMK m.201'de düzenlenen "doğrudan soru yöneltme" işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği bu on dört yıllık süre içerisinde, ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerindeki duruşmalarda büyük ilerleme kaydetmiştir.

Eserde çapraz sorgunun mukayeseli hukuktaki düzenleme ve uygulaması Türk hukuk sistemi ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Önceki kaynakça, yerli ve yabancı kaynaklar bakımından güncellenmiş ve yenilenmiştir. Ayrıca CMK uygulamaları, Yargıtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM içtihatları kapsamında tartışılmıştır. Kitabın 12 yıl sonraki bu ikinci baskısında, yeni bir başlık olarak gizli tanıklara soru sorma hakkı ve uygulaması eklenmiş, tüm konular yüksek mahkeme yargı kararları ve AİHM içtihatları ile zenginleştirilmiş, geçen süre içerisinde uygulamanın geldiği nokta hakkında bilgi verilmiştir.

Uygulamadaki en sıkıntılı konulardan bir tanesi soru sorma teknik ve taktiklerinin bilinmemesidir. Bu nedenle eserde doğrudan soru yöneltme, sadece teorik olarak değil pratik uygulama ve soru örnekleri ile şekillendirilmiş; soru sorma teknik ve taktiklerine ilişkin soru-cevap örnekleri arttırılmıştır. Ayrıca uygulayıcılara yol gösterici olması amacıyla, konuya ilişkin yüksek mahkeme kararları kitabın sonuna eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Kavram, Çapraz Sorguya Hakim Olan Ceza Muhakemesi İlkeleri, Ceza Muhakemesine Hakim Olan Sistemler, Tarihçe ve Çapraz Sorgunun İnsan Hakları Bakımından Önemi
Çapraz Sorgu Sistemine Katılanlar, Deliller, Usul, Türk Hukukundaki Düzenlemeler
Barkod: 9789750253690
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Giriş  21
1. Bölüm
KAVRAM, ÇAPRAZ SORGUYA HAKİM OLAN
CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ, CEZA MUHAKEMESİNE HAKİM OLAN SİSTEMLER, TARİHÇE VE
ÇAPRAZ SORGUNUN İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN ÖNEMİ
§1. KAVRAM  23
I. Sorgu Kavramı  23
A. Genel Olarak  23
B. Dar Anlamda  24
C. Geniş Anlamda  25
D. Özellikleri  26
II. Çapraz Sorgunun Tanımı ve Özellikleri  27
III. Çapraz Sorgunun Amacı  36
IV. Çapraz Sorgunun Konu ve Kişi Bakımından Sınır ve İstisnaları  38
V. Sorgu ve Çapraz Sorgu Arasındaki Farklar  42
VI. Delillerle İlişkisi  48
§2. ÇAPRAZ SORGUYA HAKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ  53
I. Hukuk Devleti İlkesi  53
II. Susma Hakkı  58
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  62
IV. Adil Yargılanma (Dürüst İşlem) İlkesi  64
V. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  69
VI. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  71
VII. Vasıtasızlık İlkesi  73
VIII. Sözlülük– Yazılılık İlkesi  74
IX. Silahların Eşitliği İlkesi  78
X. Meramını Anlatabilme İlkesi  80
XI. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  81
§3. CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMLERİ  83
I. İtham Sistemi, Tahkik Sistemi, Karma Sistem  83
II. Taraf Muhakemesi Sistemi, Makam Muhakemesi Sistemi  89
III. Türk Hukukundaki Durum  91
§4. ÇAPRAZ SORGUNUN TARİHÇESİ  92
I. Anglo– Sakson Ülkelerindeki Gelişimi  92
II. Kıta Avrupası Ülkelerinde Gelişimi  95
III. Türk Ceza Muhakemesindeki Gelişimi  101
§5. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE ÇAPRAZ SORGU  104
I. Genel Olarak  104
II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Bakış Açısı  104
III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Muhakemelerinde Çapraz Sorgu  107
§6. İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN ÇAPRAZ SORGU  109
I. Genel Olarak  109
A. Savunma Hakkı  109
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkı  112
II. Önemi  113
2. Bölüm
ÇAPRAZ SORGU SİSTEMİNE KATILANLAR,
DELİLLER, USUL, TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER
§1. ÇAPRAZ SORGU SİSTEMİNE KATILAN KİŞİLER BAKIMINDAN  115
I. Savcı  115
A. Genel Olarak  115
B. Çapraz Sorgu Kuralları Çerçevesinde Savcının Amacı ve Sorumlulukları  121
II. Avukat  124
A. Genel Olarak  124
B. Çapraz Sorgu Kuralları Çerçevesinde Avukatın Sorumlulukları  132
III. Hakim  134
A. Genel Olarak  134
B. Meslekten Hakim – Meslekten Olmayan Hakim  138
C. Çapraz Sorgu Kuralları Çerçevesinde Hakimin Sorumlulukları  140
IV. Şüpheli veya Sanık  143
A. Genel Olarak  143
B. Çapraz Sorgu Bakımından  147
1. Mukayeseli Hukuk Düzenlemeleri  147
2. Türk Hukuku Düzenlemeleri  150
V. Tanık  152
A. Genel Olarak  152
B. Tanığın Çapraz Sorgu Bakımından Önemi ve Konumu  158
C. Tanığın Beyanda Bulunma Yükümlülüğü ve Yaptırımları  160
D. Gizli Tanık  163
1. Mevcut Düzenleme  164
2. AİHM’in Yaklaşımı  169
3. Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı  173
4. Gizli Soruşturmacının Gizli Tanık Olarak Dinlenmesi  179
E. Tanığın Güvenilirliğinin Denetlenmesi  180
VI. Bilirkişi  180
A. Genel Olarak  180
B. Bilirkişilerin Çapraz Sorgusu  183
§2. DELİLLER  188
1. Kavram  188
II. Çapraz Sorgu Bakımından Delillerin İncelenmesi  190
A. Genel Olarak  191
B. Hatalar  193
1. Olaya İlişkin Hatalar  194
a. Gözlem Hataları  194
aa. Olayın Özelliklerinden Kaynaklanan Gözlem Hataları  195
bb. Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Gözlem Hataları  199
cc. Tanığın Kişisel Özelliklerinden Kaynaklanan Gözlem Hataları  199
b. Hafızadan Kaynaklanan Hatalar  202
2. Kimlik Teşhisine İlişkin Hatalar  207
a. Görsel Kimlik Teşhisi  209
b. Dolaylı Deliller (Tali Deliller)  215
C. Gözleme ve Hafızaya Dayalı Delillerin Sınanması  218
D. Yalanlar  222
1. Genel Olarak  222
2. Yalan Söyleyen Tanıkların Sınıflandırılması  227
a. İddia Makamı Tanıkları  228
b. Savunma Makamı Tanıkları  231
c. Tarafsız Tanıklar  232
3. Yalan Konuları  232
4. Yalan Çeşitleri  233
a. Gerçeğe Tamamen Aykırı Olan Açıklamalar  233
b. Tereddütlü ve Kaçamak Cevaplar Vermek Suretiyle Söylenen Yalanlar  234
c. Bazı Önemli Gerçeklerin Atlanması Suretiyle Oluşan Yalanlar  236
d. Yanlış Nitelendirmelerde Bulunmak Suretiyle Oluşturulan Yalanlar  237
5. Yalanın Tespiti  239
III. Delil Yasakları  240
§3. USUL  246
I. Genel Olarak  246
II. Birinci Aşama Doğrudan Soru Sorma  250
A. Genel Olarak  250
B. Doğrudan Soru Sorma Faaliyetinin Amaçları ve Özellikleri  250
1. Dava Teorisi  252
2. Kavranılır Olmak  253
a. Konuşma  254
b. Yer  254
c. İnsanlar  255
d. Düzenleme ve Kronolojik Sıralandırma  255
e. Görsel Yardımlar  256
f. Tekrarlar  256
g. Delilin Zenginleştirilmesi  257
h. Delilin Kendi İçinde Detaylandırılması  257
3. İkna Edici Olmak  258
a. Hikaye  259
b. Gerçeklik  259
c. Canlandırma  260
d. Ayrıntı Seçimi  260
e. Zayıf Noktalar  260
4. Sorular  261
a. Genel Olarak  261
b. Doğrudan Soru Sorma Aşamasında Sorulacak Soruların Niteliği  264
aa. Ucu Açık Sorular  265
bb. Yönlendirici Sorular  265
aaa. Genel Olarak  265
bbb. İstisnaları  268
cc. Yanıltıcı Sorular  271
5. Çapraz Sorguya Hazırlık  272
a. Zayıf Noktaların Ortaya Çıkarılması  272
aa. Zayıf Noktaların Ortaya Çıkarılmasının Avantajları  273
bb. Zayıf Noktaların Ortaya Çıkarılmasının Dezavantajları  273
cc. Sonuçları  274
b. Delillerin Desteklenmesi  275
aa. İfadenin Gerçeği Yansıtması Bakımından Güvenilirliğinin Artırılması  276
aaa. Gözleme İlişkin Eksiklikler  276
bbb. Hafızaya İlişkin Eksiklikler  276
ccc. Tanığa Güvenin Sağlanması  277
bb. Tanığın Kişiliğine İlişkin Güvenilirliğinin Sağlanması  278
III. İkinci Aşama (Karşı Tarafın Tanığa Soru Sorması) Dar Anlamda Çapraz Sorgu  281
A. Genel Olarak  281
B. Ne Zaman Çapraz Sorgu Yapılmalıdır?  282
C. Tanıklarla Yüzleşme  285
1. Genel Olarak  285
2. Tanıklarla Yüzleşme Hakkının Amacı ve Tabiatı  286
3. Tanıkla Yüzleştirmenin Önemi ve Kuralın İstisnaları  286
D. Çapraz Sorguya Hazırlık  287
1. Makul Süre  287
2. Olay Yeri İncelemesi  290
3. Tanık İle İlgili Bilgilerin Araştırılması  290
4. Davada İzlenecek Stratejinin Ana Hatlarının Oluşturulması  292
E. Çapraz Sorguda İzlenecek Strateji  292
1. Amaçların Tespit Edilmesi  292
2. Çapraz Sorgu Uygulanacak Tanıklar  294
3. Çapraz Sorgu Konuları  295
4. Çapraz Sorgunun Sırası–Düzeni  297
5. Kısalık  299
6. Hikaye  299
7. Mahkeme ve Tanık Arasında Kurulacak Denge  300
F. Sorular  300
1. Amaç  300
2. Soru Kalıpları (Şekilleri)  304
3. Kontrol  304
4. Yönlendirici Sorular  305
5. Açıklık  307
6. Cevapların Tekrar Edilmesi  308
7. Yanıltıcı Sorular  308
8. Soruların Sırası  310
9. Sorgulamanın Hızı  310
G. Teknikler  311
1. Genel Olarak  311
2. Yapıcı Çapraz Sorgu Tekniği  312
a. Genel Olarak  312
b. Vurgu Tekniği  314
c. Yeni Bir Anlam ve Bakış Açısı Oluşturma Tekniği  315
d. Yeni Gerçeklerin Ortaya Çıkarılması Tekniği  316
e. Alternatif Dava Tekniği  317
3. Yıkıcı Çapraz Sorgu Tekniği  318
a. Genel Olarak  318
b. Delilin Etkisiz Hale Getirilmesi  319
c. Çelişki  321
d. Ne Zaman Yıkıcı Çapraz Sorgu Uygulanmalıdır?  321
aa. Yıkıcı Çapraz Sorgu Uygulanmaması Gereken Haller (Negative Indications)  322
bb. Yıkıcı Çapraz Sorgu Uygulanması Gereken Haller (Positive Indications)  322
e. Ne Zaman Durulmalıdır?  323
f. Tanıklara Yıkıcı Çapraz Sorgu Tekniği Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?  324
aa. Genel Olarak  324
bb. Yanılan Tanıklar Bakımından  325
cc. Yalancı Tanıklar Bakımından  329
IV. Üçüncü Aşama (Re–Examination) Yeniden Soru Sorma  334
A. Genel Olarak  334
B. Kapsamı  335
V. Dördüncü Aşama (Re–cross Examination) Yeniden Çapraz Sorgu  337
§4. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER  338
I. Eski Ceza Muhakemeleri Usul Kanunundaki Düzenlemeler  338
II. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunundaki Düzenlemeler  340
A. Genel Olarak  340
B. Özellikleri  342
1. Doğrudan Soru Yöneltebilecek Süjeler  342
2. Doğrudan Soru Yöneltilecek Süjeler  346
3. Doğrudan Soru Yöneltmenin Uygulanacağı Aşama  349
4. Doğrudan Soru Yöneltmenin Sırası  351
5. Doğrudan Soru Yöneltmenin Kapsamı ve Sınırları  353
C. Doğrudan Soru Yöneltme Faaliyeti Sırasında Uygulayıcıların Dikkat Etmesi Gerekli Olan Noktalar  356
D. Uygulamada Yaşanması Beklenen Sıkıntılar  364
Sonuç (Genel Değerlendirme ve Öneriler)  371
Konuya İlişkin Yargı Kararları  389
Kaynaklar  485
Kavramlar Dizini  495
 


Selahattin Kolcu
Mart 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk ...
Kasım 2019
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Giriş  21
1. Bölüm
KAVRAM, ÇAPRAZ SORGUYA HAKİM OLAN
CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ, CEZA MUHAKEMESİNE HAKİM OLAN SİSTEMLER, TARİHÇE VE
ÇAPRAZ SORGUNUN İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN ÖNEMİ
§1. KAVRAM  23
I. Sorgu Kavramı  23
A. Genel Olarak  23
B. Dar Anlamda  24
C. Geniş Anlamda  25
D. Özellikleri  26
II. Çapraz Sorgunun Tanımı ve Özellikleri  27
III. Çapraz Sorgunun Amacı  36
IV. Çapraz Sorgunun Konu ve Kişi Bakımından Sınır ve İstisnaları  38
V. Sorgu ve Çapraz Sorgu Arasındaki Farklar  42
VI. Delillerle İlişkisi  48
§2. ÇAPRAZ SORGUYA HAKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ  53
I. Hukuk Devleti İlkesi  53
II. Susma Hakkı  58
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  62
IV. Adil Yargılanma (Dürüst İşlem) İlkesi  64
V. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  69
VI. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  71
VII. Vasıtasızlık İlkesi  73
VIII. Sözlülük– Yazılılık İlkesi  74
IX. Silahların Eşitliği İlkesi  78
X. Meramını Anlatabilme İlkesi  80
XI. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  81
§3. CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMLERİ  83
I. İtham Sistemi, Tahkik Sistemi, Karma Sistem  83
II. Taraf Muhakemesi Sistemi, Makam Muhakemesi Sistemi  89
III. Türk Hukukundaki Durum  91
§4. ÇAPRAZ SORGUNUN TARİHÇESİ  92
I. Anglo– Sakson Ülkelerindeki Gelişimi  92
II. Kıta Avrupası Ülkelerinde Gelişimi  95
III. Türk Ceza Muhakemesindeki Gelişimi  101
§5. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE ÇAPRAZ SORGU  104
I. Genel Olarak  104
II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Bakış Açısı  104
III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Muhakemelerinde Çapraz Sorgu  107
§6. İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN ÇAPRAZ SORGU  109
I. Genel Olarak  109
A. Savunma Hakkı  109
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkı  112
II. Önemi  113
2. Bölüm
ÇAPRAZ SORGU SİSTEMİNE KATILANLAR,
DELİLLER, USUL, TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER
§1. ÇAPRAZ SORGU SİSTEMİNE KATILAN KİŞİLER BAKIMINDAN  115
I. Savcı  115
A. Genel Olarak  115
B. Çapraz Sorgu Kuralları Çerçevesinde Savcının Amacı ve Sorumlulukları  121
II. Avukat  124
A. Genel Olarak  124
B. Çapraz Sorgu Kuralları Çerçevesinde Avukatın Sorumlulukları  132
III. Hakim  134
A. Genel Olarak  134
B. Meslekten Hakim – Meslekten Olmayan Hakim  138
C. Çapraz Sorgu Kuralları Çerçevesinde Hakimin Sorumlulukları  140
IV. Şüpheli veya Sanık  143
A. Genel Olarak  143
B. Çapraz Sorgu Bakımından  147
1. Mukayeseli Hukuk Düzenlemeleri  147
2. Türk Hukuku Düzenlemeleri  150
V. Tanık  152
A. Genel Olarak  152
B. Tanığın Çapraz Sorgu Bakımından Önemi ve Konumu  158
C. Tanığın Beyanda Bulunma Yükümlülüğü ve Yaptırımları  160
D. Gizli Tanık  163
1. Mevcut Düzenleme  164
2. AİHM’in Yaklaşımı  169
3. Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı  173
4. Gizli Soruşturmacının Gizli Tanık Olarak Dinlenmesi  179
E. Tanığın Güvenilirliğinin Denetlenmesi  180
VI. Bilirkişi  180
A. Genel Olarak  180
B. Bilirkişilerin Çapraz Sorgusu  183
§2. DELİLLER  188
1. Kavram  188
II. Çapraz Sorgu Bakımından Delillerin İncelenmesi  190
A. Genel Olarak  191
B. Hatalar  193
1. Olaya İlişkin Hatalar  194
a. Gözlem Hataları  194
aa. Olayın Özelliklerinden Kaynaklanan Gözlem Hataları  195
bb. Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Gözlem Hataları  199
cc. Tanığın Kişisel Özelliklerinden Kaynaklanan Gözlem Hataları  199
b. Hafızadan Kaynaklanan Hatalar  202
2. Kimlik Teşhisine İlişkin Hatalar  207
a. Görsel Kimlik Teşhisi  209
b. Dolaylı Deliller (Tali Deliller)  215
C. Gözleme ve Hafızaya Dayalı Delillerin Sınanması  218
D. Yalanlar  222
1. Genel Olarak  222
2. Yalan Söyleyen Tanıkların Sınıflandırılması  227
a. İddia Makamı Tanıkları  228
b. Savunma Makamı Tanıkları  231
c. Tarafsız Tanıklar  232
3. Yalan Konuları  232
4. Yalan Çeşitleri  233
a. Gerçeğe Tamamen Aykırı Olan Açıklamalar  233
b. Tereddütlü ve Kaçamak Cevaplar Vermek Suretiyle Söylenen Yalanlar  234
c. Bazı Önemli Gerçeklerin Atlanması Suretiyle Oluşan Yalanlar  236
d. Yanlış Nitelendirmelerde Bulunmak Suretiyle Oluşturulan Yalanlar  237
5. Yalanın Tespiti  239
III. Delil Yasakları  240
§3. USUL  246
I. Genel Olarak  246
II. Birinci Aşama Doğrudan Soru Sorma  250
A. Genel Olarak  250
B. Doğrudan Soru Sorma Faaliyetinin Amaçları ve Özellikleri  250
1. Dava Teorisi  252
2. Kavranılır Olmak  253
a. Konuşma  254
b. Yer  254
c. İnsanlar  255
d. Düzenleme ve Kronolojik Sıralandırma  255
e. Görsel Yardımlar  256
f. Tekrarlar  256
g. Delilin Zenginleştirilmesi  257
h. Delilin Kendi İçinde Detaylandırılması  257
3. İkna Edici Olmak  258
a. Hikaye  259
b. Gerçeklik  259
c. Canlandırma  260
d. Ayrıntı Seçimi  260
e. Zayıf Noktalar  260
4. Sorular  261
a. Genel Olarak  261
b. Doğrudan Soru Sorma Aşamasında Sorulacak Soruların Niteliği  264
aa. Ucu Açık Sorular  265
bb. Yönlendirici Sorular  265
aaa. Genel Olarak  265
bbb. İstisnaları  268
cc. Yanıltıcı Sorular  271
5. Çapraz Sorguya Hazırlık  272
a. Zayıf Noktaların Ortaya Çıkarılması  272
aa. Zayıf Noktaların Ortaya Çıkarılmasının Avantajları  273
bb. Zayıf Noktaların Ortaya Çıkarılmasının Dezavantajları  273
cc. Sonuçları  274
b. Delillerin Desteklenmesi  275
aa. İfadenin Gerçeği Yansıtması Bakımından Güvenilirliğinin Artırılması  276
aaa. Gözleme İlişkin Eksiklikler  276
bbb. Hafızaya İlişkin Eksiklikler  276
ccc. Tanığa Güvenin Sağlanması  277
bb. Tanığın Kişiliğine İlişkin Güvenilirliğinin Sağlanması  278
III. İkinci Aşama (Karşı Tarafın Tanığa Soru Sorması) Dar Anlamda Çapraz Sorgu  281
A. Genel Olarak  281
B. Ne Zaman Çapraz Sorgu Yapılmalıdır?  282
C. Tanıklarla Yüzleşme  285
1. Genel Olarak  285
2. Tanıklarla Yüzleşme Hakkının Amacı ve Tabiatı  286
3. Tanıkla Yüzleştirmenin Önemi ve Kuralın İstisnaları  286
D. Çapraz Sorguya Hazırlık  287
1. Makul Süre  287
2. Olay Yeri İncelemesi  290
3. Tanık İle İlgili Bilgilerin Araştırılması  290
4. Davada İzlenecek Stratejinin Ana Hatlarının Oluşturulması  292
E. Çapraz Sorguda İzlenecek Strateji  292
1. Amaçların Tespit Edilmesi  292
2. Çapraz Sorgu Uygulanacak Tanıklar  294
3. Çapraz Sorgu Konuları  295
4. Çapraz Sorgunun Sırası–Düzeni  297
5. Kısalık  299
6. Hikaye  299
7. Mahkeme ve Tanık Arasında Kurulacak Denge  300
F. Sorular  300
1. Amaç  300
2. Soru Kalıpları (Şekilleri)  304
3. Kontrol  304
4. Yönlendirici Sorular  305
5. Açıklık  307
6. Cevapların Tekrar Edilmesi  308
7. Yanıltıcı Sorular  308
8. Soruların Sırası  310
9. Sorgulamanın Hızı  310
G. Teknikler  311
1. Genel Olarak  311
2. Yapıcı Çapraz Sorgu Tekniği  312
a. Genel Olarak  312
b. Vurgu Tekniği  314
c. Yeni Bir Anlam ve Bakış Açısı Oluşturma Tekniği  315
d. Yeni Gerçeklerin Ortaya Çıkarılması Tekniği  316
e. Alternatif Dava Tekniği  317
3. Yıkıcı Çapraz Sorgu Tekniği  318
a. Genel Olarak  318
b. Delilin Etkisiz Hale Getirilmesi  319
c. Çelişki  321
d. Ne Zaman Yıkıcı Çapraz Sorgu Uygulanmalıdır?  321
aa. Yıkıcı Çapraz Sorgu Uygulanmaması Gereken Haller (Negative Indications)  322
bb. Yıkıcı Çapraz Sorgu Uygulanması Gereken Haller (Positive Indications)  322
e. Ne Zaman Durulmalıdır?  323
f. Tanıklara Yıkıcı Çapraz Sorgu Tekniği Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?  324
aa. Genel Olarak  324
bb. Yanılan Tanıklar Bakımından  325
cc. Yalancı Tanıklar Bakımından  329
IV. Üçüncü Aşama (Re–Examination) Yeniden Soru Sorma  334
A. Genel Olarak  334
B. Kapsamı  335
V. Dördüncü Aşama (Re–cross Examination) Yeniden Çapraz Sorgu  337
§4. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER  338
I. Eski Ceza Muhakemeleri Usul Kanunundaki Düzenlemeler  338
II. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunundaki Düzenlemeler  340
A. Genel Olarak  340
B. Özellikleri  342
1. Doğrudan Soru Yöneltebilecek Süjeler  342
2. Doğrudan Soru Yöneltilecek Süjeler  346
3. Doğrudan Soru Yöneltmenin Uygulanacağı Aşama  349
4. Doğrudan Soru Yöneltmenin Sırası  351
5. Doğrudan Soru Yöneltmenin Kapsamı ve Sınırları  353
C. Doğrudan Soru Yöneltme Faaliyeti Sırasında Uygulayıcıların Dikkat Etmesi Gerekli Olan Noktalar  356
D. Uygulamada Yaşanması Beklenen Sıkıntılar  364
Sonuç (Genel Değerlendirme ve Öneriler)  371
Konuya İlişkin Yargı Kararları  389
Kaynaklar  485
Kavramlar Dizini  495
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.